Nr i nazwa umowy 0723/I/2008 "Klub dziecięco

Transkrypt

Nr i nazwa umowy 0723/I/2008 "Klub dziecięco
Nr i nazwa umowy
0723/I/2008 "Klub dziecięco-młodzieżowy"
0723-1/II/2008 "Bliżej regionu i Ojczyzny"
0723-1/IV/2008 "Mikołajkowa frajda dla
przedszkolaków"
Data
podpisania
umowy
2008-11-07
2008-11-07
Usługodawca
Data
zakończenia
umowy
2009-03-30 Ochotnicza Strażż Pożarna
żarna w Płośnicy
2009-03-15 Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Płośnica
Płoś
Koszt
19 112,00
8 286,00
Gminny Ośrodek
środek Kultury w Płośnicy
Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Płośnica
Płoś
Gminny Ośrodek
środek Kultury w Płośnicy
Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Płośnica
Płoś
Szkoła Podstawowa w Niechłoninie
Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Płośnica
Płoś
Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Płośnica
Płoś
Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Płośnica
Płoś
714,00
18 000,00
10 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
10 000,00
2009-07-06 2010-06-18
ADIUTUS Stowarzyszenie na rzecz wspierania
grup zagrożonych
żonych marginalizacją i wykluczeniem
społecznym
70 000,00
2010-01-04 2010-06-18
Szkoła Podstawowa w Płośnicy
29 000,00
0723-5/I/B/2010 "Świetlica przedszkolna w
Niechłoninie"
2010-01-04 2010-06-18
Szkoła Podstawowa w Niechłoninie
29 000,00
0723-5/I/C/2010 "Świetlica przedszkolna w
Gródkach"
0723-7/I/2010 "Będziemy młodsi 2"
2010-01-04 2010-06-25
2010-05-12 2010-09-15
Szkoła Podstawowa w Gródkach
Gminny Ośrodek
środek Kultury w Płośnicy
29 000,00
3 800,00
0723-7/II/2010
7/II/2010 "Orkiestra moim sposobem na czas
wolny"
2010-05-12 2010-09-15
Gminny Ośrodek
środek Kultury w Płośnicy
11 500,00
0723-8/I/A/2010 "Dzieci i młodzież naszą
przyszłością"
0723-8/I/B/2010 "Klub młodzieżowy
żowy SIKAWKA"
Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Płośnica
Płoś
Ochotnicza Strażż Pożarna
żarna w Niechłoninie
18 873,49
8 393,00
2008-11-07
0723-1/III/2008 "Bliżej regionu"
2008-11-07
0723-3/I/A/2009 "Będziemy młodsi"
2009-05-18
0723-3/II/A/2009 "Świetlica wiejska w Przełęku"
2009-05-11
0723-3/II/B/2009 "Klub dziecięcy
ęcy w Niechłoninie" 2009-05-11
0723-3/II/C/2009 "Bliżej
żej sportu, historii i regionu" 2009-05-11
0723-3/II/D/2009 "My się nudy nie boimy"
2009-05-11
0723-3/IV/A/2009 "Ocalić od zapomnienia"
2009-05-11
0723-4/I/2009 "Świetlica socjoterapeutyczna w
Skurpiu"
0723-5/I/A/2010 "Świetlica przedszkolna w
Skurpiu"
2008-12-06
2009-03-05
2009-12-22
2009-09-15
2009-11-15
2009-11-30
2009-11-30
2009-11-30
2010-08-16 2010-09-15
2010-08-16 2010-09-15