Norma Europejska na parkiet dąb Pn En 13 226

Transkrypt

Norma Europejska na parkiet dąb Pn En 13 226
Projekt końcowy PN EN 13226
Quercus spp. (dąb)
Zasady dotyczące dębu podano w Tabeli 1.
Tabela 1 – Klasyfikacja dla Quercus spp. (dąb)
Lico elementu
Cechy
Zdrowy biel
1
„O”
Nie dotyczy
Klasa
2
„∆”
Nie dotyczy
Sęki
Dopuszczalne, jeżeli:
Dopuszczalne, jeżeli:
Zdrowe i wrośnięte:
Średnica ≤ 8mm
Średnica ≤ 10mm
Sęki niezdrowe zepsute
Srednica ≤ 1 mm
Średnica ≤ 5 mm
Pęknięcia
powierzchniowe
Zakorki
Pęknięcia od pioruna
Skręt włókien, „błyszcz”
Niedopuszczalne
Dopuszczalne do 15mm
długości
Niedopuszczalne
Niedopuszczalne
Dopuszczalny bez
ograniczeń
Dopuszczalna
Różnice zabarwienia
Stick marks1
Biodegradacja
Niedopuszczalne
Niedopuszczalne
Dopuszczalny bez
ograniczeń
Dopuszcza się lekkie
zróżnicowanie.
Dopuszczalne
Niedopuszczalna
Dopuszczalne
Niedopuszczalna
3
„ ”
Lekkie ślady
dopuszczalne
Wszelkie cechy
dopuszczalne bez
ograniczeń, o ile nie
powodują zmniejszenia
wytrzymałości lub
odporności na zużycie
posadzki
Wszelkie cechy
dopuszczalne bez
ograniczeń, o ile nie
powodują zmniejszenia
wytrzymałości lub
odporności na zużycie
posadzki
Niedopuszczalna, prócz
zsinienia i czarnych
wgłębień
Elementy niewidoczne
Wszystkie możliwe cechy są dopuszczalne bez ograniczeń co do wielkości czy ilości, jeżeli nie
pogarszają wytrzymałości lub odporności podłogi drewnianej na zużycie.
Zdrowy biel: kora i sęki są dopuszczalne od spodu do górnej części profilu „pióra” (systemu zamków)
bez uwzględniania ograniczeń podanych dla lica.
1
1