Wyjątkowe stypendia niezwykłej uczelni dla studentów kierunków

Transkrypt

Wyjątkowe stypendia niezwykłej uczelni dla studentów kierunków
Wyjątkowe stypendia niezwykłej uczelni
dla studentów kierunków
inŜynierskich i technologicznych
Polscy studenci mogą starać się o wyjątkowe stypendia niezwykłej
uczelni - KAUST Discovery Scholarship. Institute of International
Education (IIE) zaprasza w imieniu King Abdullah University of
Science and Technology (KAUST), na program stypendialny dla
studentów kierunków inŜynierskich i technologicznych.
Stypendium obejmuje:
- opłacenie studiów w Polsce do ukończenia aktualnego
programu,
- atrakcyjne stypendium podczas nauki w KAUST (o łata za
studia, zakwaterowanie oraz pokrycie kosztów utrzymania,
kosztów podróŜy, pomocy i sprzętu dydaktycznego (laptop,
podręczniki), kosztów przejazdu do Arabii Saudyjskiej oraz
podróŜy do domu podczas przerw świątecznych) - student po
ukończeniu studiów w Polsce będzie kontynuował naukę w
KAUST na programie magisterskim rozpoczynający się
jesienią 2009, 2010 lub 2011 roku.
Szczegółowe informacje na temat stypendium
oraz formularze aplikacyjne na stronie:
www.kaust.edu.sa/discovery
Termin zgłoszeń: 19 marca 2009