www.pkw.gov.pl

Komentarze

Transkrypt

www.pkw.gov.pl
I N F O R M A C J A
Uprzejmie informujemy, że na stronie Państwowej Komisji Wyborczej
www.pkw.gov.pl
zamieszczone zostały przepisy dotyczące wyborów do samorządu
terytorialnego m.in.:
– informacja o tworzeniu komitetów wyborczych,
– informacja o zgłaszaniu list kandydatów na radnych oraz
o zgłaszaniu kandydatów na burmistrza,
– informacja o głosowaniu na pełnomocnika,
– informacja w sprawie wpisywania do rejestru wyborców obywateli
Unii Europejskiej nie będących obywatelami polskimi, chcących
wziąć udział w wyborach do rady gminy
wraz z wzorami dokumentów zgłoszeń.
Miejskie Biuro Wyborcze
w Kowarach