INTERAKCJE LEKU Z POŻYWIENIEM I ALKOHOLEM

Komentarze

Transkrypt

INTERAKCJE LEKU Z POŻYWIENIEM I ALKOHOLEM
INTERAKCJE LEKU Z POŻYWIENIEM I ALKOHOLEM
Na podstawie dostępnych, profesjonalnych źródeł na temat interakcji leku z pożywieniem
oraz alkoholem scharakteryzuj mechanizm, skutki interakcji, znaczenie kliniczne oraz
przedstaw konkretne zalecenia dla pacjenta, które zminimalizują ryzyko wystąpienia tych
interakcji.
Sugerowane źródła:




www.drugs.com (Interactions Checker)
The Center for Drug Interaction Research and Education, University of Florida
http://www.cop.ufl.edu/pc/research/research-centers/
Stockley’s Drug Interactions
https://www.medicinescomplete.com/mc/stockley/current/
www.rxlist.com
NAZWA LEKU:
NAZWA HANDLOWA: (min 2)
KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA LEKU:
(grupa terapeutyczna, mechanizm działania, wskazania do stosowania)
INTERAKCJE LEKU Z POŻYWIENIEM: (mechanizm interakcji, skutki interakcji)
INTERAKCJE LEKU Z ALKOHOLEM: (mechanizm interakcji)
ZALECENIA DLA PACJENTA

Podobne dokumenty