wojtuś - Parafia pod wezwaniem Świętego Wojciecha w Lidzbarku

Transkrypt

wojtuś - Parafia pod wezwaniem Świętego Wojciecha w Lidzbarku
WOJTUŚ
„Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej.
Objawił swoją chwałę
i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.”[J 2,10-11]
„Chrystus, przemieniając wodę w wino, dzięki interwencji Maryi,
pierwszej z wierzących, otwiera serca uczniów na wiarę”
(z listu apostolskiego Jana Pawła II „Rosarium Virginis Mariae” z 16 października 2002 r.)
Opowiadanie o cudownej zamianie wody w wino jest jednym z najlepiej znanych
fragmentów Dobrej Nowiny o Synu Bożym. Gdyby ktoś nas zapytał, co wydarzyło się
w Kanie Galilejskiej, bez wahania opowiedzielibyśmy o nagłym braku wina na uczcie
weselnej i cudownej interwencji Jezusa z Nazaretu, niejako „sprowokowanej” przez Jego
Matkę. Jednak, aby tak naprawdę odkryć to wydarzenie, trzeba sięgnąć do Ewangelii.
Właśnie w Kanie Jezus dokonał pierwszego cudu, po którym stało się coś niezmiernie
ważnego, co skrzętnie odnotował Ewangelista: „…i uwierzyli w Niego Jego uczniowie”
(J 2, 11). Widzieli przecież, jak do stągwi wlewano na polecenie Jezusa wodę, a czerpano
wino! Kto mógł uczynić coś takiego, jeśli nie sam Bóg? (...)
Kana Galilejska uczy chrześcijanina konsekwencji w słuchaniu i wypełnianiu słów
Chrystusa. Warto zauważyć, że cud tej przemiany dokonuje się bez żadnych gestów czy
słów Jezusa. Każe on tylko napełnić stągwie i następnie z nich zaczerpnąć. O skutkach tej
czynności informuje starosta weselny, zachwycając się smakiem wina. Kilka osób wiedziało
o tym, że nie powstało ono z owocu winnego krzewu w procesie fermentacji. Tylko Bóg
może obejść prawa natury. Św. Jan Ewangelista, który opisał wydarzenie z Kany
Galilejskiej, wiedział, że było ono szczególne. W tej Ewangelii czytamy o siedmiu cudach –
znakach (por. 2, 11). Znak z wesela jest pierwszy i fundamentalny. Odsłania bowiem osobę
Jezusa. Pozostałe cuda będą jego kontynuacją. Właśnie św. Jan zapisał komentarz do cudu
Jezusa: „Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie” (2, 11).
Współcześnie wielu odmawia Jezusowi Bóstwa. Nie wierzą, że może nadal czynić cuda.
My natomiast stajemy razem z uczniami, aby wierzyć w moc, która płynie od Jezusa i czyni
wszystko nowym. Tajemnica Objawienia się Jezusa na godach w Kanie Galilejskiej jest dla
nas spotkaniem z Jezusem – Bogiem, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych. On da nam
wszystko, czego potrzebujemy, jeśli tylko zechcemy żyć według Jego wskazań,
przedkładając też nasze potrzeby Maryi. Ona powie Synowi, co ma czynić.
Uczta weselna w Kanie prowadzi do sakramentu małżeństwa. Jezus z Nazaretu,
rozpoczynając swoją misję, idzie na wesele. Pokazuje swoją decyzją, że małżeństwo – czyli
związek kobiety i mężczyzny – zawarte przed Bogiem, jest czymś dobrym i świętym.
Chrystus
uświęca
małżeństwo
swoją
obecnością.
Jest
przy
małżonkach,
niczego im nie narzuca, nie zakazuje zabawy. Gdy jednak młodzi są
w niebezpieczeństwie,
bez wahania wkracza i działa. Dobrze byłoby,
gdyby małżonkowie zaprosili do swojego życia zarówno Jego, jak i Maryję.
Jezus obecny jest w każdej rodzinie. Również w tych, które przeżywają kryzys lub
trudności. Można powiedzieć, że czeka, aby Go poprosić o cud. Może więc ta tajemnica
różańca świętego powinna być odmawiana szczególnie za małżonków i za młode
małżeństwa? Tak wiele jest bowiem rodzin rozbitych i podzielonych.
Przemiana wody w wino ma również wymiar prowadzący nas ku najważniejszej tajemnicy
światła – Eucharystii. „Czegóż odtąd nie może uczynić Syn Człowieczy? W dniu, w którym
oświadczy, że wino jest Jego Krwią i chleb Jego Ciałem, ci, którzy byli w Kanie, uwierzą w to
bez wahania. Ten pierwszy cud, pozornie najmniej «duchowy» ze wszystkich, skierowuje
uczniów bez ich wiedzy na właściwą drogę, wprowadza ich w przechodzącą wszelkie
zrozumienie tajemnicę” (Francois Mauriac).
[ Konrad Kluczniak]
PARAFIA ŚW. WOJCIECHA
W LIDZBARKU
II NIEDZIELA ZWYKŁA
20. 01. 2013 r.
Z EWANGELII WG ŚW. JANA
Porządek
Mszy św:
Niedziela:
7.30; 9.00;
10.30 – z
udziałem dzieci;
12.30; 17.00
11.30 – Wlewsk
Dni powszednie:
7.30; 8.30;
17.30; 18.00
---------------------------
Biuro parafialne
czynne:
poniedziałek,
czwartek i
sobota
9.00 – 10.00;
Telefony:
Parafia
23 – 696 15 26
Ks. Wikariusze
23 – 696 28 37
W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka
Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów.
A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: „Nie mają
już wina”. Jezus Jej odpowiedział: „Czyż to moja lub Twoja
sprawa, Niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja?”.
Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: „Zróbcie wszystko,
cokolwiek wam powie”.Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych
przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda
mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Rzekł do nich Jezus:
„Napełnijcie stągwie wodą”. I napełnili je aż po brzegi. Potem do
nich powiedział: „Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście
weselnemu”. Oni zaś zanieśli.A gdy starosta weselny skosztował
wody, która stała się winem - nie wiedział bowiem, skąd ono
pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli - przywołał
pana młodego i powiedział do niego: „Każdy człowiek stawia
najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty
zachowałeś dobre wino aż do tej pory”.
Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej.
Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.
Następnie On, Jego Matka, bracia i uczniowie Jego udali się do
Kafarnaum, gdzie pozostali kilka dni.
LITURGIA: Iz 62,1-5; Ps 96; 1 Kor 12,4-11;
Uczyńcie, co wam mówi Syn,
przyobleczcie wiarę w czyn,
niech się Słowo Boże stanie
ciałem w każdym z nas.
INTENCJE MSZY ŚW.:
Poniedziałek:
7.30 + Bernadettę Wąszewską (2 r. śm.)
8.00 + Żonę Krystynę Spalding
8.30 + Hannę (6 r. śm.) i Henryka (z ok. imienin) Rucińskich
17.30 + Krystynę Zawierucha (7 r. śm.)
11.00 (Wlewsk) W intencji babć i dziadków z okazji Dnia Babci i Dziadka
Wtorek:
7.30 + Wincentego Galińskiego
8.30 + Józefa Ossowskiego
17.30 + Elżbietę Wadecką
Środa:
7.30 Msza św. dziękczynno – błagalna w int. Krystyny Gabryszak z rodziną
8.30 + Danutę Glock (33 r. śm.)
17.30 + Henryka Górzyńskiego (34 r. śm.)
17.30 + Henryka Zielińskiego (z ok. urodzin)
18.00 Msza św. dziękczynno – błagalna w intencji Krzysztofa z ok. 18 urodzin
18.00 + Juliannę i Alojzego Gorczewskich
Czwartek:
7.30
8.30 + Rodziców Jana i Stanisławę Komoszyńskich, Ottona i Mariannę Stempka oraz
Ewę Kinską i Leszka Piskorowskiego
17.00 + Agnieszkę Kurkiewicz (1 r. śm.) oraz Leonarda i Ryszarda Kurkiewicz
17.30 + Kazimierę i Juliana Jaroszewskich
18.00 + Czesława Urbańskiego (26 r. śm.)
Piątek – Święto nawrócenia św. Pawła, Apostoła:
7.30 + Agatę i Józefa Kwaśniewskich
8.30 + Jerzego Kalisz
17.30 + Mariannę Meyer
18.00 + Jana (1r.śm.),Piotra,Andrzeja,Mariannę,Leopolda Lewandowskich
18.00 + Józefa (r. śm.) i Czesławę Pszuk oraz zmarłych z rodziny Pszuk i Ankowskich
Sobota:
7.30 + Witolda Smolińskiego (5 r. śm.) i rodziców
8.30 + Sabinę Krezymon
17.30 + Teresę i Maksymiliana Kortas
18.00 + Bernarda (8 r. śm.) i Irenę Śliwińskich
18.00 + Stefana Kopowskiego (10 r. śm.) i Kunegundę Czaplińską
Niedziela:
7.30 + Zenona Śmiechowskiego (18 r. śm.) i Ireneusza Łach (5 r. śm.)
7.30 + Stanisława Szostek i Mirosława Szostek
9.00+Stanisława Kawka(7r.ś),teściów Kawka,rodziców Domerackich,brata Kazimierza
10.30 + Anastazję i Leona Szynaka oraz szwagra Jana Karpińskiego
12.30 W intencji Parafian
17.00 + Szwagra Józefa Zdunek i mamę Irenę Krajewską
11.30 (Wlewsk) + Mieczysława Kawka, Ryszarda Orzymkowskiego, Stanisława
i Stanisławę Kawka oraz Stanisława i Ludwikę Piórkowskich
OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. W środę po mszy św. o godz. 8.30 nabożeństwo do św.
Wojciecha patrona naszej parafii.
2. W piątek przeżywać będziemy święto Nawrócenia św. Pawła
Apostoła.
3. W dniach od 20 do 27 kwietnia odbędzie się Diecezjalna
Pielgrzymka do Ziemi Świętej. Zapisy i bliższe informacje w biurze
parafialnym.
4. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej – w tygodniku Niedziela
m.in. o spotkaniu wspólnoty Taize w Rzymie. Cena Niedzieli 4 zł.
Natomiast miesięcznik Cuda i łaski Boże poświęcony płaczącej
Matce Bożej z Niżankowic. Cena 3 zł.
5. Plan kolęd na nadchodzący tydzień:
- poniedziałek 15.00 – ul. Ogrodowa, Podgórna,
Przemysłowa, Działdowska prawa strona od nr 2 do 6,
lewa strona od nr 5 do 21 i prawa strona od nr 20 do 12.
-
wtorek 15.00 – ul. Krótka, Stare Miasto, Garbarska
i Cicha
W ostatnim tygodniu pożegnaliśmy
ś.p. Józefa Kirstein, zam. ul Jeleńska. Przeżył 81 lat.
Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie...
NABOŻEŃSTWA W NASZYM KOŚCIELE:
NOWENNA DO M B N P – środa, godz. 8.30;
KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO - piątek, godz. 17.00;
@
Adres strony internetowej naszej parafii: www.parafialidzbark.eu