Rejestr innowacji pedagogicznych zgłoszonych do Kuratorium

Transkrypt

Rejestr innowacji pedagogicznych zgłoszonych do Kuratorium
Rejestr zgłoszonych innowacji pedagogicznych w roku szkolnym 2012/2013
Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej
i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki ( Dz. U. Nr 56 z 2002 r., poz. 506 wraz z późn. zmianami).
L.p.
Szkoła/placówka
1. Przedszkole Miejskie Nr 10
w Olsztynie
2.
3.
4.
5
6
7
8
Gimnazjum Nr 5
w Olsztynie
Szkoła Podstawowa Nr 4
im. prof. Władysława
Szafera w Ełku
Szkoła Podstawowa Nr 4
im. Henryka Sienkiewicza
w Elblągu
Gimnazjum nr 10
przy Zespole Szkół nr 2
w Elblągu
Przedszkole nr 6
przy Zespole SzkolnoPrzedszkolnym
w Lidzbarku Warmińskim
Zespół Szkół Rolniczych
im. Heleny i Stanisława
Sierakowskich
w Kisielicach
Przedszkole Miejskie nr 3
w Olsztynie
Nazwa innowacji
Wykorzystanie koncepcji Planu Daltońskiego
do stymulowania rozwoju odpowiedzialności,
samodzielności i współpracy u dzieci w wieku
przedszkolnym
Nauczanie fizyki metoda projektów edukacyjnych
z wykorzystaniem technologii informacyjnych
Twarzą w twarz... z rolami w szkole. Program
wspomagający rozwój społeczny uczniów klas I-III
szkoły podstawowej
Dzieci Elbląga dzieciom Etiopii
Rodzaj innowacji
organizacyjna
Wpis
I.1/12
Termin
2011-2013
metodycznoorganizacyjna
metodycznoorganizacyjna
I.2/12
2012-2015
I.3 /12
2012-2015
metodycznoorganizacyjna
I.4/12
2012-2013
Eksperyment edukacją przyszłości
metodycznoorganizacyjna
I.5/12
2011-2013
Marionetka” – czyli teatr muzyczny w edukacji
przedszkolnej. Program koła teatralno-muzycznego
metodycznoorganizacyjna
I.6/12
2012-2013
Policja i Straż Pożarna w służbie dla bezpieczeństwa
programowoorganizacyjna
I.7/12
2012-2015
By dziecko mogło samo. Aktywność i samodzielność
dziecka- podstawowym warunkiem rozwoju
programowometodycznoorganizacyjna
I.8/12
2012-2014
9
Zespół Szkół
Ogólnokształcących nr 2
w Elblągu (gimnazjum)
Chemia w praktyce
programowometodyczna
I.9/12
2012-2014
10
Zespół Szkół
Ogólnokształcących nr 2
w Elblągu (liceum)
Zespół Szkół
Ogólnokształcących nr 2
w Elblągu (gimnazjum)
Miejskie Przedszkole
„Perełka” im. Jana
Brzechwy w Ełku
Przyroda pod lupą-metodologia badań biologicznych
programowometodyczna
I.10/12
2012-2014
Chemia w obliczeniach i praktyce-przygotowanie
do studiów medyczno - przyrodniczych
programowometodyczna
I.11/12
2012-2014
Zajęcia taneczne dla dzieci realizowane zgodnie
z „Programem własnym zajęć tanecznych dla dzieci
w wieku przedszkolnym”
programowometodycznoorganizacyjna
I.12/12
2012/2013
13
Miejskie Przedszkole
„Perełka” im. Jana
Brzechwy w Ełku
Zajęcia Aerobiku dla dzieci- realizowane zgodnie
z programem: „Program własny zajęć fitness dla
dzieci w wieku przedszkolnym”
programowometodycznoorganizacyjna
I.13/12
2012/2013
14
Miejskie Przedszkole
„Perełka” im. Jana
Brzechwy w Ełku
„Pomysłownik”- zajęcia plastyczno - technicznokulinarne”
programowometodycznoorganizacyjna
I.14/12
2012/2013
15
Miejskie Przedszkole
„Perełka” im. Jana
Brzechwy w Ełku
Ruch to zdrowie-mały duży ci to powie
programowometodycznoorganizacyjna
I.15/12
2012/2013
16
V Liceum
Ogólnokształcące
w Elblągu
V Liceum
Ogólnokształcące
w Elblągu
Literatura na ekranie
metodycznoorganizacyjna
I.16/12
2012-2014
Kreatywne warunki uczenia się biologii
metodycznoorganizacyjna
I.17/12
2012/2013
11
12
17
18
Szkoła Podstawowa nr 16
im. Józefa Wybickiego
w Elblągu
Zrozumieć aby umieć- narzędzia TOC w służbie
uczniów
metodyczna
I.18/12
19
Szkoła Podstawowa Nr 30
w Olsztynie
Bon Ton dla dzieci
programowoorganizacyjna
I.19/12
2012– do
ukończenia
etapu
edukacyjnego
2012/2013
20
I.20/12
2012/2013
2012-2015
Gimnazjum nr 2 w Elblągu
I.22/12
2012-2015
23
Szkoła Policealna im.
Jadwigi Romanowskiej
w Elblągu
Zmiana organizacji zajęć lekcyjnych na kierunku
Terapii Zajęciowej w latach 2012-2015
programowoorganizacyjna
programowoorganizacyjna
organizacyjna
I.21/12
22
Projekt „Matematyka innego wymiaru- organizacja
Matematycznych Mistrzostw Polski” Dzieci
i Młodzieży”
Edukacja ekologiczno badawcza – Żyj zdrowo
i ekologicznie
Klasa matematyczno-informatyczna
metodyczna
21
Zespół SzkolnoPrzedszkolny im. Jana
Pawła II w Miłakowie
Gimnazjum nr 2 w Elblągu
I.23/12
2012-2015
24
Gimnazjum nr 1 im. Króla
Władysława Jagiełły
w Działdowie
Fit in Deutsch. Innowacja pedagogiczna z języka
niemieckiego umożliwiająca zdobycie certyfikatu
językowego
metodycznoorganizacyjna
I.24/12
2012-2015
25
Szkoła Podstawowa nr 16
im. Józefa Wybickiego
w Elblągu
Tablica interaktywna- innowacyjne narzędzie
dydaktyczne
metodyczna
I.25/12
26
Szkoła Podstawowa nr 22
im. Marii Dąbrowskiej
w Olsztynie
Klub sprawnego języka
programowometodyczna
I.26/12
2012– do
ukończenia
etapu
edukacyjnego
2012-2013
27
28
Gimnazjum nr 4 im.
Zbigniewa Herberta
w Elblągu
Zespół Szkół w Rozogach
Komputer na lekcjach matematyki
metodycznoorganizacyjna
I.27/12
2012-2015
Projekt „Matematyka innego wymiaru- organizacja
Matematycznych Mistrzostw Polski Dzieci
i Młodzieży”
metodyczna
I.28/12
2012/2013
29
Zespół Szkół Zawodowych
nr 1 w Elblągu
Straż graniczna
programowoorganizacyjna
I.29/12
2012-2016
30
Szkoła Podstawowa nr 6
im. Marii Skłodowskiej –
Curie w Elblągu
Szkoła Podstawowa nr 6
im. Marii Skłodowskiej –
Curie w Elblągu
Szkoła Podstawowa nr 18
im. Franciszka II
Rakoczego w Elblągu
Szkoła Podstawowa nr 18
im. Franciszka II
Rakoczego w Elblągu
Szkoła Podstawowa nr 18
im. Franciszka II
Rakoczego w Elblągu
Szkoła Podstawowa nr 18
im. Franciszka II
Rakoczego w Elblągu
Szkoła Podstawowa nr 4
im. Jana Pawła II w
Zespole SzkolnoPrzedszkolnym
Nie bójmy się marzyć! Droga do sukcesu
organizacyjna
I.30/12
2012-2015
Artystyczny plac zabaw z językiem angielskim
metodycznoorganizacyjna
I.31/12
2012-2015
Młody odkrywca przyrody
programowoorganizacyjna
I.32/12
2012/2013
Zabawy muzyką, rytmem i słowem
programowoorganizacyjna
I.33/12
2012-2015
Na tropie nauki
programowoorganizacyjna
I.34/12
2012-2015
Poznajemy historię
programowoorganizacyjna
I.35/12
2012-2015
ART-EKO – szkolny recykling
metodycznoorganizacyjna
I.36/12
2012/2013
31
32
33
34
35
36
w Lidzbarku Warmińskim
37
Zespół Szkół
Ekonomicznych
i Technicznych im. St.
Mikołajczyka w Pasłęku
Innowacja pedagogiczna w liceum
ogólnokształcącym z elementami psychologii
i pedagogiki
programowa
I.37/12
2012-2015
38
Zespół Szkół
Ekonomicznych
i Technicznych im. St.
Mikołajczyka w Pasłęku
Innowacja pedagogiczna w liceum
ogólnokształcącym z elementami kształcenia
wojskowego
programowa
I.38/12
2012-2015
39
Gimnazjum nr 9 w Elblągu
Spotkania z X Muzą- edukacja filmowa
I.39/12
2012-2014
40
Szkoła Podstawowa nr 1
im. Adama Mickiewicza
w Elblągu
Szkoła Podstawowa nr 1
im. Adama Mickiewicza
w Elblągu
Szkoła Podstawowa nr 1
im. Adama Mickiewicza
w Elblągu
Szkoła Podstawowa nr 2
im. Michała Kajki
w Zespole Szkół nr 2
w Nidzicy
Sposób na matematykę
programowoorganizacyjna
metodycznoorganizacyjna
I.40/12
2012-2015
Będę gimnazjalistą
metodycznoorganizacyjna
I.41/12
2012/2013
Dobry start
programowoorganizacyjna
I.42/12
2012/2013
Czytam, piszę, liczę…
metodycznoorganizacyjna
I.43/12
2012-do końca
etapu
edukacyjnego
Szkoła Podstawowa nr 12
im. Michała Kajki
w Elblągu
Młody ekolog
programowoorganizacyjna
I.44/12
2012-2015
41
42
43
44
45
Szkoła Podstawowa nr 12
im. Michała Kajki
w Elblągu
Poznawanie przyrody
programowoorganizacyjna
I.45/12
2012/ 2013
46
Szkoła Podstawowa nr 12
im. Michała Kajki
w Elblągu
Młodzi odkrywcy sztuki
programowoorganizacyjna
I.46/12
2012/2013
47
Szkoła Podstawowa nr 12
im. Michała Kajki
w Elblągu
Mistrz matematyki
programowoorganizacyjna
I.47/12
2012-2015
48
Szkoła Podstawowa nr 12
im. Michała Kajki
w Elblągu
Artystyczny ogródek
programowoorganizacyjna
I.48/12
2012-2015
50
Gimnazjum nr 8 w Zespole
Szkół Ogólnokształcących
w Elblągu
Laboratorium chemiczno-biologiczne
programowoorganizacyjna
I.50/12
2012-2015
51
Gimnazjum nr 8 w Zespole
Szkół Ogólnokształcących
w Elblągu
Rozwiązywanie problemów matematycznych
za pomocą komputera
programowa
I.51/12
2012-2015
52
I Liceum Ogólnokształcące „Business English”- innowacja pedagogiczna z języka
im. Juliusza Słowackiego
angielskiego”
w Zespole Szkół
Ogólnokształcących
w Elblągu
programowoorganizacyjna
I.52/12
2012-2014
53
I Liceum Ogólnokształcące
im. Juliusza Słowackiego
programowoorganizacyjna
I.53/12
2012/2013
Historia i kultura krajów anglojęzycznych
w Zespole Szkół
Ogólnokształcących
w Elblągu
54
Szkoła Podstawowa
im. Hanki Sawickiej
w Bisztynku
Projekt „Matematyka innego wymiaru – organizacja
Matematycznych Mistrzostw Polski Dzieci
i Młodzieży”
metodyczna
I.54/12
2012/2013
55
Gimnazjum nr 6 im. Ziemi
Warmińskiej w Olsztynie
Mój Region
programowoorganizacyjna
I.55/12
2012/2013
56
Szkoła Podstawowa
w Radomnie
Projekt „Matematyka innego wymiaru – organizacja
Matematycznych Mistrzostw Polski Dzieci
i Młodzieży”
metodyczna
I.56/12
2012/2013
57
Szkoła Podstawowa
im. Tadeusza Kościuszki
w Lidzbarku
Projekt „Matematyka innego wymiaru – organizacja
Matematycznych Mistrzostw Polski Dzieci
i Młodzieży”
metodyczna
I.57/12
2012/2013
58
Szkoła Podstawowa
im. Marii Skłodowskiej –
Curie w Elblągu
Projekt „Matematyka innego wymiaru – organizacja
Matematycznych Mistrzostw Polski Dzieci
i Młodzieży”
metodyczna
I.58/12
2012/2013
59
Szkoła Podstawowa
im. Jana Liszewskiego
w Olsztynie
Projekt „Matematyka innego wymiaru – organizacja
Matematycznych Mistrzostw Polski Dzieci
i Młodzieży”
metodyczna
I.59/12
2012/2013
60
Szkoła Podstawowa
im. Bojowników
Projekt „Matematyka innego wymiaru – organizacja
Matematycznych Mistrzostw Polski Dzieci
metodyczna
I.60/12
2012/2013
o Polskość Warmii i Mazur
w Rynie
i Młodzieży”
61
Gimnazjum nr 4
im. Z.Herberta w Zespole
Szkół nr 1 w Elblągu
„English culture and fun!”- dodatkowe zajęcia
z kultury krajów anglosaskich
metodycznoorganizacyjna
I.61/12
2012-2015
62
Szkołą Podstawowa nr 11
im. K. Makuszyńskiego
w Zespole Szkół nr 1
w Elblągu
„English is useful and funny – angielski jest
użyteczny i zabawny”
metodycznoorganizacyjna
I.62/12
2012/2013
63
Szkoła Podstawowa nr 1
im. Feliksa
Nowowiejskiego
w Barczewie
Projekt „Matematyka innego wymiaru – organizacja
Matematycznych Mistrzostw Polski Dzieci
i Młodzieży”
metodyczna
I.63/12
2012/2013
64
Technikum w Zespole
Szkół Mechanicznych
w Elblągu
Projekt „Matematyka innego wymiaru – organizacja
Matematycznych Mistrzostw Polski Dzieci
i Młodzieży”
metodyczna
I.64/12
2012/2013
65
Szkoła Podstawowa nr 23
im. Marii Dąbrowskiej
w Elblągu
Młodzi badacze przyrody
metodycznoorganizacyjna
I.65/12
2012-2015
66
Szkoła Podstawowa nr 23
im. Marii Dąbrowskiej
w Elblągu
John’s funny world in English
metodycznoorganizacyjna
I.66/12
2012-2015
67
Szkoła Podstawowa nr 14
im. Jana Brzechwy
Z matematyką na ty
programowometodyczna
I.67/12
2012- do końca
etapu
w Elblągu
edukacyjnego
68
Gimnazjum nr 9 w Elblągu
Ocalić od zapomnienia
69
Gimnazjum nr 9 w Elblągu
70
V Liceum
Ogólnokształcące im.
Haliny Poświatowskiej
w Elblągu
Logoliteracka wędrówka po zakamarkach duszywarsztaty polonistyczno-terapeutyczne
Zwiększenie efektywności nauczania matematyki
poprzez regularne ćwiczenia w grupach
71
Szkoła Podstawowa
im. Gazety Olsztyńskiej
w Zespole Szkół
w Dywitach
72
organizacyjnoprogramowa
organizacyjnoprogramowa
metodycznoorganizacyjna
I.68/12
2012/2013
I.69/12
2012/2013
I.70/12
2012/2013
Projekt „Matematyka innego wymiaru – organizacja
Matematycznych Mistrzostw Polski Dzieci
i Młodzieży”
metodyczna
I.71/12
2012/2013
Szkoła
Podstawowa nr 1 w Elblągu
Z językiem obcym jesteś mniej obcy
metodycznoorganizacyjna
I.72/12
2012-2015
73
Publiczne Gimnazjum
im. K.I. Gałczyńskiego
w Rynie
Projekt „Matematyka innego wymiaru – organizacja
Matematycznych Mistrzostw Polski Dzieci
i Młodzieży”
metodyczna
I.73/12
2012/2013
74
Szkoła Podstawowa
im. Mikołaja Kopernika
w Lubawie
Tu wszędzie jest moja mała ojczyzna- Lubawa
programowa
I.74/12
2012/2013
75
Szkoła Podstawowa nr 4 Projekt „Matematyka innego wymiaru – organizacja
im. Henryka Sienkiewicza
Matematycznych Mistrzostw Polski Dzieci
i Młodzieży”
w Elblągu
metodyczna
I.75/12
2012/2013
76
Szkoła Podstawowa nr 23
metodyczno-
I.76/12
2012-2015
Taekwando dla najmłodszych
Mistrzostwa Sportowego
im. M.G.Bublewicza
w Olsztynie
programowoorganizacyjna
77
Szkoła Podstawowa
w Lelkowie
Matematyka z komputerem
programowoorganizacyjna
I.77/12
2012/2013
78
Szkoła Podstawowa
w Kotle Dużym
Projekt „Matematyka innego wymiaru – organizacja
Matematycznych Mistrzostw Polski Dzieci
i Młodzieży”
metodyczna
I.78/12
2012/2013
79
Szkoła Podstawowa nr 1
im. Mikołaja Kopernika
w Nidzicy
Doświadczam, odkrywam i poznaję
programowometodyczna
I.79/12
2012-2014
80
Gimnazjum nr 1 im.
Mikołaja Kopernika
w Nidzicy
Laboratorium chemiczne
organizacyjnoprogramowa
I.80/12
2012-2015
81
Gimnazjum nr 1 im.
Mikołaja Kopernika
w Nidzicy
A journey into English
organizacyjnoprogramowa
I.81/12
2012-2015
82
Zespół Szkół Rolniczych
i Ogólnokształcących
w Jagarzewie
Liceum z elementami teatru
programowa
I.82/12
2012-2015
83
Szkoła Podstawowa nr 12
w Elblągu
Wesoły odkrywca matematyki
programowa
I.83/12
2012-2014
84
Szkoła Podstawowa nr 12
w Elblągu
Sztuka pisania
programowa
I.84/12
2012-2015
85
Szkoła Podstawowa nr 12
Praktyczna matematyka, czyli po co ja się tego uczę?
programowa
I.85/12
2012-2015
w Elblągu
86
Gimnazjum nr 2 w Elblągu
Klasa humanistyczno-medialna
87
Gimnazjum nr 2 w Elblągu
Klasa językowa
88
Gimnazjum nr 1w Elblągu
89
Gimnazjum nr 1 w Elblągu
Sukces edukacyjny uczniów gimnazjum będących
wychowankami Wielofunkcyjnej Całodobowej
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Elblągu
Rozszerzona informatyka z elementami robotyki
90
Gimnazjum nr 1 w Elblągu
91
programowoorganizacyjna
programowoorganizacyjna
organizacyjna
I.86/12
2012-2015
I.87/12
2012-2015
I.88/12
2012-2014
programowa
I.89/12
2012-2015
Eksperyment edukacją przyszłości
programowa
I.90/12
2012-2015
Szkoła Podstawowa
z Oddziałami
Integracyjnymi w Gąskach
Matematyka innego wymiaru – organizacja
Matematycznych Mistrzostw Polski Dzieci
i Młodzieży
metodyczna
I.91/12
2012/2013
92
Zespół Szkół nr 2
w Elblągu (gimnazjum)
Eins, zwei, drei- Poznaj kraj
programowometodyczna
I.92/12
2012-2015
93
Zespół Szkół nr 2
w Elblągu (szkoła
podstawowa)
Książka i film wzmocnią mój angielski
programowometodyczna
I.93/12
2012-2015
94
Zespół Szkół nr 2
w Elblągu (szkoła
podstawowa)
Smart and funny stories- mądre i zabawne bajki
programowometodyczna
I.94/12
2012-2015
95
Przedszkole Miejskie nr 20
w Olsztynie
Projekt od jesieni do jesieni- ogród edukacyjny
w naszym przedszkolu
organizacyjna
I.95/12
2012-2015
96
Przedszkole z Grupami
Integracyjnymi nr 15
Modelowanie z wyobraźnią
programowoorganizacyjna
I.96/12
2012/2013
w Elblągu
97
Zespół Szkół Licealnych
i Zawodowych w
Pieniężnie
Edukacja ekologiczna z ochroną środowiska
metodycznoorganizacyjna
I.97/12
98
Szkoła Podstawowa nr 19
w Elblągu
Discovering English through discovering the World.
Kultura krajów anglojęzycznych na lekcjach języka
angielskiego
programowoorganizacyjna
I.98/12
Innowacja
wykreślona z
Rejestru-brak
naboru
2012-2015
99
Szkoła Podstawowa nr 19
w Elblągu
W królestwie matematyki
programowoorganizacyjna
I.99/12
2012-2015
100
Szkoła Podstawowa nr 12
w Elblągu
W świecie liczb
programowoorganizacyjna
I.100/12
2012-2015
programowometodycznoorganizacyjna
I.101/12
2012-2014
programowometodycznoorganizacyjna
I.102/12
2012-2014
programowoorganizacyjna
I.103/12
2012-2015
metodycznoorganizacyjna
programowoorganizacyjna
I.104/12
2012-2014
I.105/12
2012-2015
Szkoła Podstawowa nr 1
w Elblągu
Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie
nauk matematyczno- przyrodniczych i technicznych z
wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologiiEDUSCIENCE
Szkoła Podstawowa
Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie
102
nauk matematyczno- przyrodniczych i technicznych
w Babiętach Wielkich
z wykorzystaniem innowacyjnych metod i
technologii- EDUSCIENCE
Innowacja organizacyjno-programowej dla grupy
103 I Liceum Ogólnokształcące
międzyoddziałowej niemieckojęzycznej
w Olsztynie
101
104
Gimnazjum nr 1 w Nidzicy
105
Gimnazjum nr 2 im.
Mikołaja Kopernika
w Olecku
Matematyka z zastosowaniem technologii
informatycznej
Cyfrowi tubylcy w świecie słów i obrazów
106
Szkoła Podstawowa nr 19
w Olsztynie
Witamy na Warmii
programowometodyczna
I.106/12
2012-2014
107
Gimnazjum nr 3 w Ełku
„Granatowy” ekonomista
I.107/12
2012-2013
108
Szkoła Podstawowa nr 15
w Olsztynie
Projekt „Matematyka innego wymiaru- organizacja
Matematycznych Mistrzostw Polski Dzieci
i Młodzieży
programowoorganizacyjna
metodyczna
I.108/12
2012-2013
109
Gimnazjum nr 3 w Elblągu
2012/2013
Gimnazjum nr 3 w Elblągu
programowometodyczna
metodycznoorganizacyjna
I.109/12
110
Żyj zdrowo- skuteczna edukacja na rzecz promocji
zdrowego stylu życia
Bawiąc się poznajemy fizykę
I.110/12
2012/2013
111
II Liceum
Ogólnokształcące
w Elblągu
Chcesz być gruba rybą? Zacznij od zakuwania
angielskiego w biznesie/ Want to be a FAT cat? Start
with boning up on the Business English”
programowoorganizacyjna
I.111/12
2012-2015
112
Gimnazjum nr 3 w Elblągu
Zbadam, obliczę, zrozumiem
metodycznoorganizacyjna
I.112/12
2012-2015
113
Gimnazjum nr 3 w Elblągu Acquiring English through the five senses with flying
colours / Radosne przyswajanie języka angielskiego
za pomocą wszystkich zmysłów
Z komputerem łatwiej
Gimnazjum nr 3 w Elblągu
programowoorganizacyjna
I.113/12
2012-2015
metodycznoorganizacyjna
metodycznoorganizacyjna
I.114/12
2012-2015
I.115/12
2012-2015
programowometodyczna
I.116/12
2012-2015
114
115
II Liceum
Ogólnokształcące w
Elblągu
Zajęcia pozalekcyjne z biologii dla uczniów liceum
ogólnokształcącego przygotowujące do udziału
w olimpiadach przedmiotowych: biologicznej
i ekologicznej
116
II Liceum
Ogólnokształcące
Ciekawa chemia – przygotowanie do nauki chemii
w klasie biologiczno-chemicznej
w Elblągu
117
Zespół Szkół TechnicznoInformatycznych w Elblągu
Przysposobienie obronne jako element
wychowawczy i patriotyczny mający wpływ
na postawy uczniów i najbliższe otoczenie w szkole
oraz przygotowanie młodzieży do dalszej edukacji
w służbach mundurowych
programowoorganizacyjna
I.117/12
2012-2016
118
Zespół Szkół Handlowych
w Elblągu
Szkoła Podstawowa nr 22
w Olsztynie
Edukacja pożarnicza w kształceniu technika logistyka
programowa
I.118/12
2012-2015
Przyjaciele przyrody- innowacja pedagogiczna dla
klas I-III
programowometodyczna
I.119/12
2012-2015
Przedszkole Miejskie nr 23
w Olsztynie
Zabawy fundaMentalne- wykorzystanie programu
w przygotowaniu dziecka do korzystania ze swojego
potencjału umysłowego w najbardziej optymalny
sposób
Pragmatyka służby w Policji i Straży Pożarnej
programowoorganizacyjna
I.120/12
2012-2015
programowa
I.121/12
2012-2016
Edukacja artystyczna-sztuka projektowania wnętrz
programowoorganizacyjna
programowa
I.122/12
2012-2016
I.123/12
2012-2016
metodycznoorganizacyjna
I.124/12
2012-2015
119
120
121 Zespół Szkół Technicznych
w Elblągu
122 Zespół Szkół Technicznych
w Elblągu
123 Zespół Szkół Technicznych
w Elblągu
124
Zespół Szkół Licealnych
i Zawodowych
w Pieniężnie
Bezpieczna przestrzeń w projektowaniu
architektonicznym i urbanistycznym z elementami
strategii zapobiegania przestrzeni – CPTED
Straż Graniczna
125
126
127
128
129
Zespół Szkół Licealnych
i Zawodowych
w Pieniężnie
Zespół Szkół Licealnych
i Zawodowych
w Pieniężnie
Zespół Szkół Licealnych
i Zawodowych
w Pieniężnie
Szkoła Podstawowa nr 8
w Elblągu
Szkoła Podstawowa nr 8
w Elblągu
Szkolenie wojskowe
metodycznoorganizacyjna
I.125/12
2012-2015
Bezpieczeństwo Publiczne
metodycznoorganizacyjna
I.126/12
2012-2015
Straż Pożarna
metodycznoorganizacyjna
I.127/12
2012-2015
Tyle możemy, ile umiemy
metodyczna
I.128/12
2012-2014
Z muzyka dookoła świata
metodyczna
I.129/12
2012/2013
130
Gimnazjum nr 14
w Olsztynie
Matematyka w bajtach- trzyletni program
innowacyjny z matematyki w oparciu o multimedialną
pracownię komputerową
metodyczna
I.130/12
2012-2015
131
Szkoła Podstawowa nr 21
w Elblągu
Języki oknem na świat
metodycznoorganizacyjna
I.131/12
2012-2015
132
Gimnazjum nr 1
w Lidzbarku Warmińskim
Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie
nauk matematyczno- przyrodniczych i technicznych z
wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologiiEDUSCIENCE
programowometodycznoorganizacyjna
I.132/12
2012-2014
133
Szkoła Podstawowa nr 8
im. Stanisława Staszica
w Elblągu
Szkoła Podstawowa im.
Kard. Stanisława Dziwisza
Ja i Ty, My i Oni – czy tak trudno się porozumieć?
organizacyjnometodyczna
I.133/12
2012/2013
Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie
nauk matematyczno- przyrodniczych i technicznych
organizacyjnometodyczno-
I.134/12
2012-2014
134
w Kazanicach
z wykorzystaniem innowacyjnych metod
i technologii- EDUSCIENCE
programowa
135
Szkoła Podstawowa nr 4
im. prof. Władysława
Szafera w Ełku
Karta Rowerowa- moje pierwsze prawo jazdy
programowa
I.135/12
2012/2013
136
Szkoła Podstawowa
w Olsztynku
Matematyczny świat
organizacyjna
I.136/12
2012-2015
137
Szkoła Podstawowa
w Olsztynku
Szkoła Podstawowa nr 6
im. Marii CurieSkłodowskiej w Elblągu
Zespół Szkół Zawodowych
nr 1 w Działdowie
(technikum)
Języki?- Rozumie się!
metodycznoorganizacyjna
programowometodyczna
I.137/12
2012-2015
I.138/12
2012-2015
Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie
nauk matematyczno- przyrodniczych i technicznych
z wykorzystaniem innowacyjnych metod
i technologii- EDUSCIENCE
Matematyka i informatyka podstawą dobrego startu
w przyszłość
organizacyjnometodycznoprogramowa
I.139/12
2012-2014
organizacyjnometodyczna
I.140/12
2012-2015
Podstawy kulturoznawstwa brytyjskiego i
amerykańskiego w liceum
organizacyjnometodycznoprogramowa
metodyczna
I.141/12
2012-2014
I.142/12
2012/2013
organizacyjnometodycznoprogramowa
organizacyjno-
I.143/12
2012-2015
I.144/12
2012-2014
138
139
140
Gimnazjum nr 6 w Elblągu
III Liceum
Ogólnokształcące im. Jana
Pawła w Elblągu
Zespół
Szkół nr 1 z
142
Oddziałami Integracyjnymi
w Kętrzynie
141
143
144
Szkoła Podstawowa nr 18
im. Franciszka II
Rakoczego w Elblągu
Gimnazjum nr 9 w Elblągu
Jak ryba w wodzie
Projekt „Matematyka innego wymiaru- organizacja
Matematycznych Mistrzostw Polski” Dzieci
i Młodzieży”
With Flying Colours
Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie
145
146
147
148
149
150
151
152
153
Szkoła Podstawowa nr 21
im. Mikołaja Kopernika w
Elblągu
Szkoła Podstawowa nr 21
im. Mikołaja Kopernika w
Elblągu
Szkoła Podstawowa nr 21
im. Mikołaja Kopernika w
Elblągu
Szkoła Podstawowa nr 21
im. Mikołaja Kopernika w
Elblągu
Szkoła Podstawowa nr 21
im. Mikołaja Kopernika w
Elblągu
Przedszkole Miejskie nr 4
im.”Chatki Przyjaciół
Kubusia Puchatka” w
Iławie
Zespół Szkół Licealnych
i Zawodowych w Olecku
Zespół Szkół im. Ireny
Kosmowskiej w Suszu
Szkoła Podstawowa nr 1
w Zespole Szkół
w Gronowie Górnym
nauk matematyczno- przyrodniczych i technicznych
z wykorzystaniem innowacyjnych metod i
technologii- EDUSCIENCE
metodycznoprogramowa
Kreatywne myślenie i twórcze działanie w nauczaniu
zintegrowanym (II e)
organizacyjnometodyczna
I.145/12
2012-2014
Kreatywne myślenie i twórcze działanie w nauczaniu
zintegrowanym (III a)
organizacyjnometodyczna
I.146/12
2012/2013
Matematyka to jest to
organizacyjnometodycznoprogramowa
organizacyjnometodyczna
I.147/12
2012-2015
I.148/12
2012/2013
Matematyka nie jest trudna
organizacyjnometodyczna
I.149/12
2012-2014
Jestem iławianinem, Polakiem, Europejczykiem
organizacyjnometodycznoprogramowa
I.150/12
2012/2013
Promocja zdrowia z elementami dietetyki
programowoorganizacyjna
metodyczna
I.151/12
2012-2014
I.152/12
2012-2014
organizacyjnometodycznoprogramowa
I.153/12
2012-2014
Poznaję świat i rozwijam siebie
Projekt „Matematyka innego wymiaru- organizacja
Matematycznych Mistrzostw Polski” Dzieci
i Młodzieży”
Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie
nauk matematyczno- przyrodniczych i technicznych
z wykorzystaniem innowacyjnych metod i
technologii- EDUSCIENCE
154
Szkoła Podstawowa nr 23
im. Marii Dąbrowskiej
w Elblągu
Z językiem angielskim po nieznanej Europie
organizacyjnometodyczno-
I.154/12
2012-2015
155
Zespół Szkół
ekonomicznych im. Oskara
Langego w Elblągu
Specjalista ds. rachunkowości
programowoorganizacyjna
I.155/12
2012-2016
156
Zespół Szkół
ekonomicznych im. Oskara
Langego w Elblągu
Makler giełdowy
programowoorganizacyjna
I.156/12
2012-2016
157
Zespół Szkół
ekonomicznych im. Oskara
Langego w Elblągu
Menedżer zarządzania i ekonomii
programowoorganizacyjna
I.157/12
2012-2016
158
Zespół Szkół Zawodowych
w Piszu
Innowacja bezpieczeństwo publiczne
programowoorganizacyjna
I.158/12
2012-2016
159
Szkoła Podstawowa im.
Janusza Korczaka w
Biedaszkach
„Matematyka bez trudności w programie
Ortograffiti”- program edukacyjno-terapeutyczny
w klasie IV
programowometodyczna
I.159/12
2012-2014
160
Szkoła Podstawowa w
Lubnowych
metodyczna
I.160/12
2012/2013
161
Szkoła Podstawowa im.
Księdza Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Bystrym
Projekt „Matematyka innego wymiaru- organizacja
Matematycznych Mistrzostw Polski” Dzieci
i Młodzieży”
Koniec języka za przewodnika. Wyjścia plenerowe
metodą na skuteczną komunikację w języku
angielskim
organizacyjnometodyczna
I.161/12
2012-2014
162
Zespół Szkół
w Nowakowie
metodyczna
I.162/12
2012-2014
Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie
nauk matematyczno- przyrodniczych i technicznych
z wykorzystaniem innowacyjnych metod i
technologii- EDUSCIENCE
163
Szkoła Podstawowa nr 1
im. Feliksa
Nowowiejskiego
w Kętrzynie
„Being Like Sherlock Holmes- być jak Sherlock
Holmes”- program innowacji pedagogicznej
w zakresie kształcenia literackiego i językowego
dla klasy 6b
programowometodyczna
I.163/12
2012/2013
164
Przedszkole Miejskie
w Barczewie
Ośrodki zainteresowań już w przedszkolu
organizacyjnometodyczna
I.164/12
2012-2015
165
Liceum Ogólnokształcące
im. S. Żeromskiego
w Bartoszycach
Projekt „Matematyka innego wymiaru- organizacja
Matematycznych Mistrzostw Polski Dzieci i
Młodzieży”
metodyczna
I.165/12
2012/2013
166
Zespół Szkół nr 1
w Elblągu
Projekt „Matematyka innego wymiaru- organizacja
Matematycznych Mistrzostw Polski Dzieci i
Młodzieży”
metodyczna
I.166/12
2012/2013
167
Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 2
w Bartoszycach
„Wirtualna Fizyka – Wiedza Prawdziwa”
metodyczna
I.167/12
2012/2013
168
Szkoła Podstawowa nr 1
im. Ryszarda Knosały
w Olsztynie
Projekt „Umiem się uczyć”
metodyczna
I.168/12
X-XII 2012
169
Zespół Szkół
Ogólnokształcących nr 3 w
Olsztynie
„Wirtualna Fizyka – Wiedza Prawdziwa”
metodyczna
I.169/12
2012/2013,
2013/2014
170
Zespół Szkół Zawodowych
w Nowym Mieście
Lubawskim
„Wirtualna Fizyka – Wiedza Prawdziwa”
metodyczna
I.170/12
2012/2013,
2013/2014
171
Liceum Ogólnokształcące
Nr II im. L. Kruczkowskiego
w Morągu
Wirtualna Fizyka – Wiedza Prawdziwa”
metodyczna
I.171/12
2012/2013,
2013/2014
172
Zespół Szkół w Lubawie
Wirtualna Fizyka – Wiedza Prawdziwa
metodyczna
I.172/12
2012/2013,
2013/2014
173
Zespół Szkół w Korszach
Projekt „Matematyka innego wymiaru- organizacja
Matematycznych Mistrzostw Polski Dzieci i
Młodzieży
metodyczna
I.173/12
2012/2013
174
Zespół Szkół
Ogólnokształcących
w Kętrzynie
Projekt „Matematyka innego wymiaru- organizacja
Matematycznych Mistrzostw Polski Dzieci i
Młodzieży
metodyczna
I.174/12
2012/2013
175
Liceum Ogólnokształcące
im. Jana Pawła II W Gołdapi
Projekt „Matematyka innego wymiaru- organizacja
Matematycznych Mistrzostw Polski Dzieci i
Młodzieży
metodyczna
I.175/12
2012/2013
176
Szkoła Podstawowa nr 16 w
Elblągu
Projekt „Matematyka innego wymiaru- organizacja
Matematycznych Mistrzostw Polski Dzieci i
Młodzieży
metodyczna
I.176/12
2012/2013
177
Zespół Szkół Kształtowania
Środowiska i Agrobiznesu w
Giżycku
Wirtualna Fizyka – Wiedza Prawdziwa
organizacyjna i
metodyczna
I.177/12
2012/2013
2013/2014
178
Szkoła Podstawowa nr 18 w
Elblągu
Projekt „Matematyka innego wymiaru- organizacja
Matematycznych Mistrzostw Polski Dzieci i
Młodzieży
metodyczna
I.178/12
2012/2013
179
Zespół Szkół NR 3 w Ełku
Wirtualne Laboratorium Logistyczno-Spedycyjne
i Magazynowe
organizacyjna i
metodyczna
I.179/12
2012/2013
180
Zespół Szkół Zawodowych
w Węgorzewie
Wirtualna Fizyka – Wiedza Prawdziwa
organizacyjna i
metodyczna
I.180/12
2012/2013
2013/2014
181
Przedszkole Miejskie Nr 19
w Olsztynie
Razem się bawimy – razem ćwiczymy kształtowanie
umiejętności społecznych dzieci w wieku
przedszkolnym z wykorzystaniem Metody Ruchu
Rozwijającego W. Sherborne
organizacyjna i
metodyczna
I.181/12
2012/2013
2013/2014
182
Zespół Szkół Zawodowych
Centrum Kształcenia
Ustawicznego w Ornecie
Wirtualne Laboratorium Logistyczno-Spedycyjne
i Magazynowe
organizacyjna i
metodyczna
I.182/12
2012/2013
183 Zespół Szkół Ekonomiczno-
Wirtualne Laboratorium Logistyczno-Spedycyjne
i Magazynowe
organizacyjna i
metodyczna
I.183/12
2012/2013
Handlowych w Olsztynie
1
2
Zespół Szkół Zawodowych
im. S. Staszica w Ostródzie
Wirtualne Laboratorium Logistyczno-Spedycyjne
i Magazynowe
organizacyjna i
metodyczna
I.1/13
2012/2013