Wyniki losowania

Transkrypt

Wyniki losowania
Tegoroczni Uczestnicy:
VIII Liceum Ogólnoształacące
VIII Prywatne Akademickie
Liceum Ogólnokształacące
II Liceum Ogólnokstałcące
XI Liceum Ogólnokształcące
Eliminacje
II Liceum Ogólnokstałcące
III Społeczne Liceum Ogólnokształcące
IV Liceum Ogólnokształcące
V Liceum Ogólnokształcące
VI Liceum Ogólnokształcące
VII Liceum Ogólnokształcące
VIII Liceum Ogólnoształacące
VIII Prywatne Akademickie Liceum Ogólnokształacące
XI Liceum Ogólnokształcące
XXIII Liceum Ogólnokształcące
Kolegium Europejskie
Liceum Sióstr Prezentek
Propozycja
III Społeczne Liceum
Ogólnokształcące
XXIII Liceum Ogólnokształcące
V Liceum Ogólnokształcące
Kolegium Europejskie
IV Liceum Ogólnokształcące
Liceum Sióstr Prezentek
VII Liceum Ogólnokształcące
VI Liceum Ogólnokształcące
Tezy Debat
Opozycja
Etap
Warto studiowad filozofię
VIII Prywatne Akademickie
Liceum Ogólnokształacące
I Ćwierdfinał
VIII Liceum Ogólnoształacące
II Ćwierdfinał
XI Liceum Ogólnokształcące
III Ćwierdfinał
Związki na odległośd nie mają sensu
II Liceum Ogólnokstałcące
IV Ćwierdfinał
Polskie media spełniają swoją rolę
XXIII Liceum Ogólnokształcące
I Półfinał
Sztuka współczesna nie ma sensu
III Społeczne Liceum
Ogólnokształcące
II Półfinał
Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy
Kolegium Europejskie
O 3 miejsce
Nadzieja jest matka głupich
V Liceum Ogólnokształcące
Finał
Nie ma prawdy obiektywnej
Liceum Sióstr Prezentek
Miłośd nie wybiera
IV Liceum Ogólnokształcące
W życiu zdrowie jest najważniejsze
VI Liceum Ogólnokształcące
Nauczyciel uczy, a nie wychowuje
VII Liceum Ogólnokształcące
Kobieta powinna mied dłuższe włosy niż
mężczyzna
Twórczośd A . Mickiewicza jest już
nieaktualna
Etap
Tezy Debat
I Ćwierdfinał
Seks powinien byd tematem tabu
II Ćwierdfinał
Interent sprzyja relacjom
międzyludzkim
III Ćwierdfinał
Jest się takim, jakim widzą nas inni
IV Ćwierdfinał
Debaty uczą zbyt wiele demagogii
I Półfinał
Kolonizacja Marsa powinna byd
najważniejszym celem ludzkości w XXI
II Półfinał
W dzisiejszym świecie nie ma już elit
O 3 miejsce
Finał
Facebook sprawia, że jesteśmy
nieszczęśliwi
Honor to współcześnie niepotrzebna
wartośd