Wykaz za rok 2013 - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta

Komentarze

Transkrypt

Wykaz za rok 2013 - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta
Prezydent Miasta Jeleniej Góry
Jelenia Góra, dnia 27 maja 2014r.
F-O.1430.1.2014.P1
Na podstawie art.37 ust.1, pkt 2 lit „g” ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych (jedn.tekst: Dz.U. z 2013r., poz.885 z późn.zm.), podaję do publicznej
wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono
pomocy publicznej, w roku 2013.
Lp.
Nazwisko
i imię/nazwa
Kwota
udzielonej
pomocy
publicznej
(w zł)
1.
Andruszkiewicz Mirosław
455,49
2.
Akademia Happy Kids
Spółka z o.o.
21.257,17
3.
ARIADNE Spółka z o.o.
3.705,38
4.
ART-DOM Spółka z o.o.
152,07
5.
Baron Mariusz
F.H.U.MARIO
108,21
6.
Bartoszewicz Wiktor
292,43
7.
Botur Grzegorz
4.541,16
Forma pomocy publicznej
Zwrot podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego
do produkcji rolnej
Zwolnienie z podatku od
nieruchomości na podstawie
uchwały Rady Miejskiej Jeleniej
Góry z dnia 22 maja 2007r. Nr
61/X/2007 w sprawie zwolnień
od podatku od nieruchomości w
ramach pomocy de minimis dla
przedsiębiorców tworzących
nowe miejsca pracy
Odroczenie terminu płatności
podatku
Zwolnienie z podatku od
nieruchomości na podstawie
uchwały Rady Miejskiej Jeleniej
Góry z dnia 22 maja 2007r. Nr
61/X/2007 w sprawie zwolnień
od podatku od nieruchomości w
ramach pomocy de minimis dla
przedsiębiorców tworzących
nowe miejsca pracy
Rozłożenie na raty podatku
Zwrot podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego
do produkcji rolnej
Zwrot podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego
do produkcji rolnej
Urząd Miasta Jelenia Góra
Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra
tel.: +48 75 75 46 218,
fax: +48 75 75 46 290, +48 75 75 46 325,
e-mail: [email protected]
8.
Białas Piotr
Usługi Hotelarskie
2.527,62
9.
Biernat Bolesław
1.445,24
10.
Błaszczyk Grzegorz
6.650,00
11.
Bołociuch Mirosław
Ośrodek Sportów Walki
Ju-Jitsu
2.038,00
12.
Bryll Maria
9,71
13.
BRACCO Spółka z o.o.
20.893,56
14.
Brodacki Konrad
F.H.U. B&B
4.988,00
15.
Burska-Budzińska Barbara
442,79
16.
Caritas Archidiecezji
Gdańskiej
2.474,00
17.
Choma Józef
2.047,02
18.
Choma Robert
3.040,00
19.
Dobrowolski Robert
1.063,13
20.
Dawiec Konrad
1.393,69
21.
Dancewicz Tadeusz
COMPAN
200,31
Obniżona stawka podatku od
nieruchomości na podstawie
uchwały Nr 315.XXXI.2012 Rady
Miejskiej Jeleniej Góry z dnia
26 listopada 2012r.
Zwrot podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego
do produkcji rolnej
Zwrot podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego
do produkcji rolnej
Umorzenie zaległości podatkowej
wraz z odsetkami za zwłokę
Odroczenie terminu płatności
podatku
Odroczenie terminu płatności
podatku
Zwolnienie z podatku od
nieruchomości na podstawie
uchwały Rady Miejskiej Jeleniej
Góry z dnia 22 maja 2007r. Nr
61/X/2007 w sprawie zwolnień
od podatku od nieruchomości w
ramach pomocy de minimis dla
przedsiębiorców tworzących
nowe miejsca pracy
Rozłożenie na raty podatku
Obniżona stawka podatku od
nieruchomości na podstawie
uchwały Nr 315.XXXI.2012 Rady
Miejskiej Jeleniej Góry z dnia
26 listopada 2012r.
Zwrot podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego
do produkcji rolnej
Zwrot podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego
do produkcji rolnej
Zwrot podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego
do produkcji rolnej
Zwrot podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego
do produkcji rolnej
Odroczenie terminu płatności
podatku
2
22.
Dąbrowski Zdzisław
H.M.B. REMBUD
291,73
23.
Drozd Tadeusz
6.629,00
24.
DUKO Spółka Jawna
D.Drapiej A.Dawiec
56.023,50
25.
Dziedzic Kazimierz
432,65
26.
EDAM
Laszkiewicz i Rubis Spółka
Jawna
1.222,60
27.
Filharmonia Dolnośląska
20.827,00
28.
Filipczak Katarzyna
671,45
29.
Franas Piotr
11.966,00
30.
Fechner-Śliwa Wiesława
1.259,45
31.
Gąsiorek Janusz
146,46
32.
Glinkowski Zdzisław
1.237,64
33.
Głowacki Krzysztof
947,59
34.
Grupa Regionalna GOPR
Grupa Karkonoska
7.736,00
35.
Grupa Regionalna GOPR
Grupa Karkonoska
1.982,87
36.
Jakubiłowicz Władysław
228,00
Odroczenie terminu płatności
podatku
Umorzenie zaległości podatkowej
wraz z odsetkami za zwłokę
Zwolnienie z podatku od
nieruchomości na podstawie
ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych
Zwrot podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego
do produkcji rolnej
Rozłożenie na raty podatku
i umorzenie odsetek za zwłokę
Umorzenie zaległości podatkowej
wraz z odsetkami za zwłokę
Obniżona stawka podatku od
nieruchomości na podstawie
uchwały Nr 315.XXXI.2012 Rady
Miejskiej Jeleniej Góry z dnia
26 listopada 2012r.
Zwolnienie z podatku od
nieruchomości na podstawie
uchwały Rady Miejskiej Jeleniej
Góry z dnia 22 maja 2007r. Nr
61/X/2007 w sprawie zwolnień
od podatku od nieruchomości w
ramach pomocy de minimis dla
przedsiębiorców tworzących
nowe miejsca pracy
Zwrot podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego
do produkcji rolnej
Rozłożenie na raty podatku
Zwrot podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego
do produkcji rolnej
Zwrot podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego
do produkcji rolnej
Umorzenie zaległości podatkowej
wraz z odsetkami za zwłokę
Obniżona stawka podatku od
nieruchomości na podstawie
uchwały Nr 315.XXXI.2012 Rady
Miejskiej Jeleniej Góry z dnia
26 listopada 2012r.
Zwrot podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego
do produkcji rolnej
3
37.
Jardel Władysław
195,15
38.
Jaros Ryszard
1.995,24
39.
JELONEK Spółka z o.o.
2.449,20
40.
Jeleniogórska Rada
Federacji i Stowarzyszeń
Naukowo-Technicznych
NOT
21,34
41.
Kocun Danuta
182,97
42.
Kuryłło Beata
502,31
43.
Lenart Katarzyna
Zakład Mechaniczny
MARBO
4.026,00
44.
Kucharska Ewa
Rezydencja Villa Nova
5.973,00
45.
46.
Łoniewski Zdzisław
Majewicz Janina
743,10
6.628,00
47.
Majewska Aneta
58,04
48.
May Jakub
227,99
49.
Owczarek Elżbieta
1.206,00
50.
Parys Henryk
305,14
Zwrot podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego
do produkcji rolnej
Zwrot podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego
do produkcji rolnej
Obniżona stawka podatku od
nieruchomości na podstawie
uchwały Nr 315.XXXI.2012 Rady
Miejskiej Jeleniej Góry z dnia
26 listopada 2012r.
Odroczenie terminu płatności
podatku
Zwrot podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego
do produkcji rolnej
Zwrot podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego
do produkcji rolnej
Zwolnienie z podatku od
nieruchomości na podstawie
uchwały Rady Miejskiej Jeleniej
Góry z dnia 22 maja 2007r. Nr
61/X/2007 w sprawie zwolnień
od podatku od nieruchomości w
ramach pomocy de minimis dla
przedsiębiorców tworzących
nowe miejsca pracy
Obniżona stawka podatku od
nieruchomości na podstawie
uchwały Nr 315.XXXI.2012 Rady
Miejskiej Jeleniej Góry z dnia
26 listopada 2012r.
Rozłożenie na raty podatku
Umorzenie zaległości podatkowej
wraz z odsetkami za zwłokę
Rozłożenie na raty podatku
Zwrot podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego
do produkcji rolnej
Obniżenie stawki podatku od
nieruchomości na podstawie
uchwały Nr 315.XXXI.2012 Rady
Miejskiej Jeleniej Góry z dnia
26 listopada 2012r.
Odroczenie terminu płatności
zaległości podatkowej
4
51.
Pawelczyk Maria
1.471,63
52.
RO-KO Car Service Spółka
z o.o.
5.619,90
53.
Rolnicza Spółdzielnia
Produkcyjna ul.Wiejska
12.388,64
54.
Rudolf Ryszard
7.884,09
55.
Rudolf Paweł
4.766,94
56.
SP ZOZ Sanatorium
Uzdrowiskowe MSW
AGAT
665,60
57.
Sosnowski Waldemar
1.270,74
58.
Spółdzielnia Socjalna
PATRON
5.373,00
59.
Stacja Doświadczalna
Oceny Odmian
3.859,57
60.
61.
Stacja Opieki
Caritas Diecezji Legnickiej
Sudeckie Przedsiębiorstwo
Robót Drogowych
Spółka z o.o.
25.088,00
214,24
365,56
62.
Szmidt Rozalia
63.
Schmidt Hanna
1.456,00
64.
Szynka Andrzej
286,57
65.
Śliwa Stanisław
2.704,07
Zwrot podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego
do produkcji rolnej
Odroczenie terminu płatności
podatku
Zwrot podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego
do produkcji rolnej
Zwrot podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego
do produkcji rolnej
Zwrot podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego
do produkcji rolnej
Obniżona stawka podatku od
nieruchomości na podstawie
uchwały Nr 315.XXXI.2012 Rady
Miejskiej Jeleniej Góry z dnia
26 listopada 2012r.
Zwrot podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego
do produkcji rolnej
Umorzenie zaległości podatkowej
wraz z odsetkami za zwłokę
Zwrot podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego
do produkcji rolnej
Umorzenie zaległości podatkowej
wraz z odsetkami za zwłokę
Odroczenie terminu płatności
podatku
Obniżona stawka podatku od
nieruchomości na podstawie
uchwały Nr 315.XXXI.2012 Rady
Miejskiej Jeleniej Góry z dnia
26 listopada 2012r.
Obniżona stawka podatku od
nieruchomości na podstawie
uchwały Nr 315.XXXI.2012 Rady
Miejskiej Jeleniej Góry z dnia
26 listopada 2012r.
Zwrot podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego
do produkcji rolnej
Zwrot podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego
do produkcji rolnej
5
66.
67.
68.
69.
70.
71.
Świerbutowicz Marian
Śliwińska Mirosława
Krawiectwo Damskie
Usługi
TANIE MIESZKANIE
Spółka z o.o.
Tatarek Jerzy
Zakład Elektroniczny
TEX-TRADE
Spółka z o.o.
TERMY CIEPLICKIE
Spółka z o.o.
414,01
Zwrot podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego
do produkcji rolnej
Rozłożenie na raty podatku
35,62
1.867,30
4.980,16
177,17
23.871,00
72.
Walczak Irena
311,52
73.
Walczak Irena
14.891,00
74.
Włoszczowska Ewa
QESTSPORT
9.401,00
75.
WIREX Spółka z o.o.
67.554,45
76.
Wojtunik Szymon
93,37
77.
Zacharow Krzysztof
464,82
78.
Zasada Helena
Zasada Janina
S.C. IMPULS
1.282,84
79.
Zasada Helena
Zasada Janina
S.C. IMPULS
221,63
80.
Zgryzek Marcin
538,30
81.
Zielińska Helena
19,94
Odroczenie terminu płatności
podatku
Obniżona stawka podatku od
nieruchomości na podstawie
uchwały Nr 315.XXXI.2012 Rady
Miejskiej Jeleniej Góry z dnia
26 listopada 2012r.
Rozłożenie na raty podatku
Umorzenie zaległości podatkowej
wraz z odsetkami za zwłokę
Odroczenie terminu płatności
podatku
Umorzenie zaległości podatkowej
wraz z odsetkami za zwłokę
Zwolnienie z podatku od
nieruchomości na podstawie
uchwały Rady Miejskiej Jeleniej
Góry z dnia 22 maja 2007r. Nr
61/X/2007 w sprawie zwolnień
od podatku od nieruchomości w
ramach pomocy de minimis dla
przedsiębiorców tworzących
nowe miejsca pracy
Zwolnienie z podatku od
nieruchomości na podstawie
ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych
Rozłożenie na raty zaległości
podatkowej
Zwrot podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego
do produkcji rolnej
Obniżona stawka podatku od
nieruchomości na podstawie
uchwały Nr 315.XXXI.2012 Rady
Miejskiej Jeleniej Góry z dnia
26 listopada 2012r.
Rozłożenie na raty podatku
Zwrot podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego
do produkcji rolnej
Rozłożenie na raty podatku
6
82.
ZORKA Spółka z o.o.
85.
ZOZ Caritas Diecezji
Legnickiej
Związek Kombatantów RP
i Byłych Więźniów
Politycznych
Żelazowska Alicja
86.
Żmuda Maria
83.
84.
71.547,20
19.956,00
1.304,60
302,44
936,00
Zwolnienie z podatku od
nieruchomości na podstawie
uchwały Rady Miejskiej Jeleniej
Góry z dnia 22 maja 2007r. Nr
61/X/2007 w sprawie zwolnień
od podatku od nieruchomości w
ramach pomocy de minimis dla
przedsiębiorców tworzących
nowe miejsca pracy
Umorzenie zaległości podatkowej
wraz z odsetkami za zwłokę
Umorzenie zaległości podatkowej
wraz z odsetkami za zwłokę
Rozłożenie na raty podatku
Obniżona stawka podatku od
nieruchomości na podstawie
uchwały Nr 315.XXXI.2012 Rady
Miejskiej Jeleniej Góry z dnia
26 listopada 2012r.
7