Podręcznik zarządzania projektem infrastrukturalnym w ramach PO IiŚ

Transkrypt

Podręcznik zarządzania projektem infrastrukturalnym w ramach PO IiŚ
Biuletyn Informacji Publicznej WFOŚ i GW Rzeszów
Podręcznik zarządzania projektem infrastrukturalnym w ramach PO IiŚ
Autor: Barbara Bednarz
12.03.2010.
Zmieniony 12.03.2010.
Na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska poświęconej Programowi Operacyjnemu Infrastruktura i
Środowisko w zakładce dla Beneficjentów umieszczony został Podręcznik zarządzania projektem
infrastrukturalnym w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Podręcznik powstał na
podstawie doswiadczeń beneficjentów funduszy UE z lat 2004-2006 realizujących środowiskowe projekty
infrastrukturalne. Publikacja ma na celu w sposób przystępny przybliżyć wiedzę dotyczącą nowoczesnych
technik zarządzania, obejmującą m.in. zarządzanie ryzykiem i zespołem, opisuje zagadnienia związane z
promocją projektu oraz przedstawia zasady współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Pobierz podręcznik
http://bipold.wfosigw.rzeszow.pl
Kreator PDF
Utworzono 9 March, 2017, 02:47