pomoc publiczna udzielona w 2011 roku

Komentarze

Transkrypt

pomoc publiczna udzielona w 2011 roku
PREZYDENT MIASTA JELNIEJ GÓRY
Jelenia Góra, dnia 24 maja 2012r.
Na podstawie art. 37 ust.1, pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.), podaję do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych
i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2011
roku udzielono pomocy publicznej.
Lp.
IMIĘ I NAZWISKO / NAZWA
1
2
KWOTA
UDZIELONEJ
POMOCY
PUBLICZNEJ
(w zł)
3
1.
Andruszkiewicz Mirosław
875,09
2.
Akademia Happy Kids Spółka z o.o.
3.
Barabasz Wojciech BARMEY
33,97
4.
Bartosiewicz Wiktor
254,18
5.
Botur Grzegorz
4.019,94
6.
Biernat Bolesław
1.083,40
7.
Błaszczyk Grzegorz
7.832,82
8.
Błaszczyk Grzegorz
1.652,00
9.
Bodnar Roman
72,42
10.
Bujak Piotr
153,75
11.
Bęc Zbigniew
12,45
12.
Choma Józef
2.963,91
13.
Czerniak Krystyna
14.
Dobrowolski Robert
1.456,24
15.
Dawiec Konrad
1.246,98
16.
DUKO Spółka Jawna
Z.D.Drapiej
A.Dawiec
92.496,68
17.
Dziedzic Kazimierz
195,26
18.
ELEKTROMET
Elektro-Metalowa Spółdzielnia Pracy
163,21
19.592,00
87,93
FORMA POMOCY PUBLICZNEJ
4
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie
oleju napędowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej
Zwolnienie z podatku od nieruchomości na
podstawie uchwały Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 22 maja 2007r. Nr 61/X/2007 w sprawie
zwolnień od podatku od nieruchomości w
ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców
tworzących nowe miejsca pracy
RozłoŜenie na raty zaległości podatkowej
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie
oleju napędowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie
oleju napędowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie
oleju napędowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie
oleju napędowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej
Umorzenie zaległości podatkowej wraz z
odsetkami za zwłokę
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie
oleju napędowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej
RozłoŜenie na raty zaległości podatkowej
Odroczenie terminu płatności zaległości
podatkowej
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie
oleju napędowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej
RozłoŜenie na raty zaległości podatkowej
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie
oleju napędowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie
oleju napędowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej
Zwolnienie z podatku od nieruchomości na
podstawie ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie
oleju napędowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej
Odroczenie terminu płatności zaległości
podatkowej
Filharmonia Dolnośląska
20.
Gąsiorek Janusz
85,78
21.
Gnyp Bernard EUROTECH
26,20
Odroczenie terminu płatności zaległości
podatkowej
22.
Gała Andrzej
172,99
RozłoŜenie na raty zaległości podatkowej
23.
Glinkowski Zdzisław
518,56
24.
Głowacki Krzysztof
807,39
25.
Grupa Regionalna GOPR
Grupa Karkonoska
931,00
26.
Guder Janusz
P.P.H.U. OMEGA
30.019,99
27.
Hampel Marcin
4.166,00
28.
Jakubiłowicz Władysław
283,07
29.
Jardel Władysław
62,12
30.
Jaros Ryszard
31.
Jakubowski Marek
39,06
32.
Janas Adam
34,63
33.
Kudelski Zbigniew
34.
Kocun Danuta
315,25
35.
May Jakub
173,79
36.
Pawelczyk Maria
846,69
37.
Przedsiębiorstwo SIMET S.A.
38.
39.
Polski Czerwony KrzyŜ Dolnośląski
Oddział Okręgowy we Wrocławiu
Przedsiębiorstwo Wodociągów i
Kanalizacji WODNIK Spółka z o.o.
31.373,00
Umorzenie zaległości podatkowej wraz
z odsetkami za zwłokę
RozłoŜenie na raty zaległości podatkowej
19.
1.695,85
2.384,00
287.614,33
5.078,00
26.085,00
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie
oleju napędowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie
oleju napędowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej
Umorzenie zaległości podatkowej wraz z
odsetkami za zwłokę
Zwolnienie z podatku od nieruchomości na
podstawie ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych
Umorzenie zaległości podatkowej wraz
z odsetkami za zwłokę
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie
oleju napędowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie
oleju napędowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie
oleju napędowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej
RozłoŜenie na raty podatku
Odroczenie terminu płatności zaległości
podatkowej
Umorzenie zaległości podatkowej wraz
z odsetkami za zwłokę
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie
oleju napędowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie
oleju napędowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie
oleju napędowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej
Zwolnienie z podatku od nieruchomości na
podstawie ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych
Umorzenie zaległości podatkowej wraz
z odsetkami za zwłokę
Umorzenie zaległości podatkowej wraz
z odsetkami za zwłokę
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie
oleju napędowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie
oleju napędowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie
oleju napędowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej
40.
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna
ul.Wiejska
11.114,31
41.
Rudolf Ryszard
7.760,73
42.
Rudolf Paweł
4.250,00
43.
Rebejko Mieczysław
51,55
RozłoŜenie na raty zaległości podatkowej
44.
Romankiewicz Jacek
15,74
RozłoŜenie na raty zaległości podatkowej
45.
Sadło Waldemar
245,13
46.
Sosnowski Waldemar
224,96
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie
oleju napędowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie
oleju napędowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej
47.
Stacja Doświadczalna Oceny Odmian
3.172,17
48.
Synator Robert
5.417,00
49.
Sługocki Grzegorz
50.
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie
oleju napędowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej
Zwolnienie z podatku od nieruchomości na
podstawie uchwały Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 22 maja 2007r. Nr 61/X/2007 w sprawie
zwolnień od podatku od nieruchomości w
ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców
tworzących nowe miejsca pracy
67,33
RozłoŜenie na raty zaległości podatkowej
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w
Kowarach
1.286,00
Umorzenie zaległości podatkowej wraz z
odsetkami za zwłokę
51.
Śliwa Stanisław
1.214,67
52.
Świerbutowicz Marian
270,01
53.
Tajerle Wojciech
181,00
54.
Urban Wiesław
331,59
55.
56.
57.
UZDROWISKO CIEPLICE
Spółka z o.o.
UZDROWISKO CIEPLICE
Spółka z o.o.
UZDROWISKO CIEPLICE
Spółka z o.o.
58.
Włoszczowska Ewa QESTSPORT
59.
WIREX Spółka z o.o.
60.
Wojtunik Szymon
Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny
Jeleniogórskiej
61.
18.474,41
913,00
6.805,00
8.033,00
104.630,96
47,37
1.445,00
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie
oleju napędowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie
oleju napędowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej
Umorzenie odsetek za zwłokę od zaległości
podatkowej
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie
oleju napędowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej
Odroczenie terminu płatności zaległości
podatkowej
Umorzenie odsetek za zwłokę od zaległości
podatkowej
Umorzenie opłaty prolongacyjnej
Zwolnienie z podatku od nieruchomości na
podstawie uchwały Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 22 maja 2007r. Nr 61/X/2007 w sprawie
zwolnień od podatku od nieruchomości w
ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców
tworzących nowe miejsca pracy
Zwolnienie z podatku od nieruchomości na
podstawie ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych
RozłoŜenie na raty zaległości podatkowej
Umorzenie zaległości podatkowej wraz
z odsetkami za zwłokę
Odroczenie terminu płatności zaległości
podatkowej
62.
Zakłady Mechaniczno-Odlewnicze
ZREMB Spółka z o.o.
63.
Zielińska Helena
64.
Zgryzek Celina
319,26
65.
Zgryzek Marcin
381,92
66.
ZOZ Caritas Diecezji Legnickiej
53.379,00
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie
oleju napędowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie
oleju napędowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej
Umorzenie zaległości podatkowej wraz
z odsetkami za zwłokę
67.
Czerwińska Anna
20.000,00
Dotacja na podjęcie działalności
68.
Tomaszczyk Dagmara
25.000,00
Dotacja na podjęcie działalności
69.
PTTK Oddział "Sudety Zachodnie"
30.000,00
70.
Katarzyna Mścisz
50.000,00
1.046,20
8,44
RozłoŜenie na raty podatku
Dotacja na prace konserwatorskie,
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków
Dotacja na prace konserwatorskie,
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków
71.
PTTK Oddział „Sudety Zachodnie”
5.172,00
72.
Przedsiębiorstwo Budowlane ”PEBEX”
Sp. z o.o.
29.311,23
73.
Sudeckie Hotele i Schroniska
PTTK Sp. z o.o.
13.720,10
74.
Kwaśniewscy GraŜyna i Jerzy
2.512,20
75.
Bęc Zbigniew
4.229,60
76.
77.
78.
ANTARES Handlowo-Produkcyjna
Spółdzielnia Pracy
Agnieszka Kasprzak K&K
Enegineering s.c.
Agnieszka Kasprzak K&K
Enegineering s.c.
7.548,00
2.966,50
2.966,50
RozłoŜenie na raty/Odroczenie terminu
płatności opłaty rocznej z tyt. wieczystego
uŜytkowania gruntu
RozłoŜenie na raty/Odroczenie terminu
płatności opłaty rocznej z tyt. wieczystego
uŜytkowania gruntu
RozłoŜenie na raty/Odroczenie terminu
płatności opłaty rocznej z tyt. wieczystego
uŜytkowania gruntu
RozłoŜenie na raty/Odroczenie terminu
płatności opłaty rocznej z tyt. wieczystego
uŜytkowania gruntu
RozłoŜenie na raty/Odroczenie terminu
płatności opłaty rocznej z tyt. wieczystego
uŜytkowania gruntu
Realizacja usługi usuwania azbestu
Realizacja usługi usuwania azbestu
Realizacja usługi usuwania azbestu
PREZYDENT MIASTA
Jeleniej Góry
Marcin Zawiła