Informacja o wyniku zapytania ofertowego nr MR-AG-ZO-312

Komentarze

Transkrypt

Informacja o wyniku zapytania ofertowego nr MR-AG-ZO-312
Informacja o wyniku zapytania ofertowego nr MR-AG-ZO-312-045/16 na zad. pn.: Wykonanie wydruków wielkoformatowych
na potrzeby aranżacji wystawy czasowej pt.: „A jutro jest nieznane. Podziemne Solidarność w Stalowej Woli 1982-1989”
MR–AG–ZO–312–045/16
Stalowa Wola, dnia 28/11/2016 r.
PROTOKÓŁ ZAMÓWIENIA
Informacja o wyniku postępowania o zamówienie publiczne
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty
30.000 euro, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego o nr sprawy MR-AG-ZO-312-045/16 zgodnie z regulaminem
Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, na zadanie pn.:
Wykonanie wydruków wielkoformatowych na potrzeby aranżacji wystawy czasowej pt.:
„A jutro jest nieznane. Podziemne Solidarność w Stalowej Woli 1982-1989”
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola, w oparciu o art. 66 ustawy Kodeks Cywilny
(Dz. Ust. Z 1964 r. Nr 19, poz. 122 z późn. zm.) informuje o wyniku zapytania ofertowego.
I.
Zapytanie ofertowe opublikowano w dniu 17.11.2016 r. na stronie internetowej Zamawiającego w Biuletynie Informacji
Publicznej www.muzeum.stalowawola.pl/bip w zakładce: ZAPYTANIA OFERTOWE 2016.
II. Zaproszenie do udziału w zapytaniu i złożenia oferty zostało w dniu 17.11.2016 wysłane do następujących
Wykonawców.:
1)
2)
3)
4)
GoMa Agencja Reklamy Mariusz Markut, ul. Targowa 16, 37-464 Stalowa Wola
PPHU Janusz Ciosek Wielka Reklama, ul. Wojska Polskiego 45, 98-300 Wieluń
Stempart, Firma Poligraficzna, ul. Orzeszkowej 3, 37-450 Stalowa Wola
Multikolor Mariusz Bibik, Al. Jana Pawła II 43, 37-450 Stalowa Wola
III. Nazwa i adres firmy, która złożyła ofertę.
Jako jedyna w postępowaniu wpłynęła oferta firmy:
GoMa Agencja Reklamy Mariusz Markut
ul. Targowa 16
37-464 Stalowa Wola
Cena ofertowa (rozliczenie kosztorysowe):
Lp.
Materiał, technologia wykonania
Cena netto / brutto
za 1 m2
1
Fototapeta - wydruk na papierze billbordowym typu bluebeck klejony na mokro do
płyty ścian oraz płyt mdf zabudowy ekspozycyjnej. Druk w technice mild solwent o
najwyższej jakości i wysokiej rozdzielczości. Naklejanie – montaż. Szacunkowa ilość:
70,00 m2
30,00 zł (netto)
36,90 zł (brutto)
2
Wydruk na folii samoprzylepnej monomerycznej kalandrowanej z szarym klejem o
grubości bez podkładu 100 mikronów lub równoważnej o nie gorszych parametrach.
28,00 zł (netto)
Druk w rozdzielczości minimum 720 dpi w trybie fotograficznym (nie dopuszczalny jest 34,44 zł (brutto)
efekt tzw. paskowania). Naklejanie – montaż. Szacunkowa ilość: 20,00 m2
3
Wydruk UV na spienionym PCV 3 mm. Druk w rozdzielczości minimum 720 dpi w trybie
fotograficznym. (nie dopuszczalny jest efekt tzw. paskowania)
70,00 zł (netto)
Formatki prostokątne o różnych wymiarach. Dostawa do Muzeum. Szacunkowa ilość:
86,10 zł (brutto)
65,00 m2
4
Wydruk UV na spienionym PCV 5 mm. Druk w rozdzielczości minimum 720 dpi w trybie
fotograficznym. (nie dopuszczalny jest efekt tzw. paskowania)
80,00 zł (netto)
Formatki prostokątne o różnych wymiarach. Dostawa do Muzeum. Szacunkowa ilość:
98,40 zł (brutto)
10,00 m2
5
Duże litery i kształty z folii matowej plotowanej i naklejanej na różne powierzchnie:
ściana, blacha. Pliki przygotowane w grafice wektorowej, kolory folii typowe. Naklejanie 30,00 zł (netto)
– montaż.
36,90 zł (brutto)
Szacunkowa ilość: 40,00 m2
6
Wydruk na folii „mrożonej.
Klejenie do szyby. Szacunkowa ilość: 10,00 m2
40,00 zł (netto)
49,20 zł (brutto)
Informacja o wyniku zapytania ofertowego nr MR-AG-ZO-312-045/16 na zad. pn.: Wykonanie wydruków wielkoformatowych
na potrzeby aranżacji wystawy czasowej pt.: „A jutro jest nieznane. Podziemne Solidarność w Stalowej Woli 1982-1989”
Informacja o wyniku zapytania ofertowego nr MR-AG-ZO-312-045/16 na zad. pn.: Wykonanie wydruków wielkoformatowych
na potrzeby aranżacji wystawy czasowej pt.: „A jutro jest nieznane. Podziemne Solidarność w Stalowej Woli 1982-1989”
278,00 zł (netto)
Łącznie: (suma cen jednostkowych)
341,94 zł (brutto)
IV. Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano do realizacji zamówienia:
GoMa Agencja Reklamy Mariusz Markut
ul. Targowa 16
37-464 Stalowa Wola
Uzasadnienie:
Oferent spełnia wymagania specyfikacji zapytania ofertowego nr MR-AG-ZO-312-045/16, tzn.: posiada wymagane w
zapytaniu doświadczenie, zaś jego oferta cenowa mieści się w kwocie, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację
zamówienia.
Niniejszą informację zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.muzeum.stalowawola.bip.pl/ oraz
przekazano uczestnikowi postępowania.
Informujemy, że umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta w dniu 29.11.2016 r.
Dziękujemy za zainteresowanie się naszym ogłoszeniem i za złożenie oferty w w/w zapytaniu ofertowym.
Informacja o wyniku zapytania ofertowego nr MR-AG-ZO-312-045/16 na zad. pn.: Wykonanie wydruków wielkoformatowych
na potrzeby aranżacji wystawy czasowej pt.: „A jutro jest nieznane. Podziemne Solidarność w Stalowej Woli 1982-1989”