Zwroty: Podróże | Ogólne (niemiecki-chiński)

Transkrypt

Zwroty: Podróże | Ogólne (niemiecki-chiński)
Podróże
Ogólne
Ogólne - Niezbędnik
niemiecki
chiński
Können Sie mir bitte helfen?
Proszenie o pomoc
您能帮助我吗?(nín néng bāngzhù wǒ ma?)
Sprechen Sie Englisch?
您讲英语吗?(nín jiǎng yīngyǔ ma?)
Pytanie, czy nasz rozmówca posługuje się językiem angielskim
Sprechen Sie _[Sprache]_?
您会讲__吗?(nín huì jiǎng __ ma?)
Pytanie, czy nasz rozmówca posługuje się danym językiem
Ich spreche kein _[Sprache]_.
我不会讲__。(Wǒ bù huì jiǎng __.)
Wyjaśnienie, że nie posługujemy się danym językiem
Das verstehe ich nicht.
Używane, gdy czegoś nie rozumiemy.
我不明白。(Wǒ bù míngbái.)
Ogólne - Rozmowa
niemiecki
chiński
Hallo!
Standardowe powitanie
您好!(nín hǎo!)
Hi!
Nieformalne powitanie
你好!(nǐ hǎo!)
Guten Morgen!
Powitanie używane rano
早上好!(zǎoshang hǎo!)
Guten Abend!
Powitanie używane wieczorem
晚上好!(wǎnshàng hǎo!)
Gute Nacht!
晚安!(wǎn'ān!)
Używane, gdy żegnamy się wieczorem/w nocy albo gdy idziemy spać
Wie geht es Dir?
Uprzejme zapytanie o samopoczucie rozmówcy
您好吗?(nín hǎo ma?)
Strona 1
09.03.2017
Podróże
Ogólne
Gut, danke.
Uprzejma odpowiedź na pytanie o samopoczucie
很好,谢谢。(hěn hǎo, xièxiè.)
Wie heißt du?
Pytanie o imię (i nazwisko) rozmówcy
您叫什么名字?(nín jiào shénme míngzì?)
Mein Name ist___.
Informowanie rozmówcy, jak się nazywamy
我叫___。(wǒ jiào ___.)
Woher kommst Du?
Pytanie o pochodzenie rozmówcy
您来自哪里?(nín láizì nǎlǐ?)
Ich bin aus___.
Informowanie rozmówcy, skąd pochodzimy
我来自___。(wǒ láizì ___.)
Wie alt bist du?
Pytanie o wiek rozmówcy
您多大了?(nín duōdàle?)
Ich bin___Jahre alt.
Informowanie rozmówcy, ile mamy lat
我___岁了。(wǒ ___ suìle.)
Ja
Odpowiedź twierdząca
是(shì)
Nein
Odpowiedź przecząca
不是(bùshì)
Bitte
Słowo dodające zdaniu uprzejmości
请(qǐng)
Bitteschön!
Używane, gdy (po)dajemy coś komuś
给你!(gěi nǐ!)
Danke.
Podziękowanie
谢谢。(xièxiè.)
Vielen Dank.
Bardzo uprzejme podziękowanie
非常感谢。(fēicháng gǎnxiè.)
Strona 2
09.03.2017
Podróże
Ogólne
Gern geschehen.
Uprzejma odpowiedź na podziękowanie
不客气。(bù kèqì.)
Es tut mir Leid.
Przeprosiny za coś
对不起。(duìbùqǐ.)
Entschuldigung.
Zwracanie czyjejś uwagi
打扰了。(dǎrǎole.)
Schon gut.
Odpowiedź na przeprosiny, które przyjęliśmy
没有关系。(méiyǒu guānxì.)
Kein Problem.
Odpowiedź na przeprosiny, które przyjęliśmy
没关系。(méiguānxì.)
Aufpassen!
Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem
当心!(dāngxīn!)
Ich habe Hunger.
Używane, gdy jesteśmy głodni
我饿了。(wǒ è le.)
Ich habe Durst.
Używane, gdy jesteśmy spragnieni
我渴了。(wǒ kě le.)
Ich bin müde.
Używane, gdy jesteśmy zmęczeni
我累了。(wǒ lèi le.)
Ich bin krank.
Używane, gdy źle się czujemy
我病了。(wǒ bìng le.)
Ich weiß nicht.
我不知道。(wǒ bù zhīdào.)
Używane, gdy nie znamy odpowiedzi na zadane pytanie
Es war nett, Sie kennenzulernen.
Uprzejme pożegnanie po pierwszym spotkaniu
认识您真高兴。(rènshí nín zhēn gāoxìng.)
Auf Wiedersehen!
Pożegnanie
再见!(zàijiàn!)
Ogólne - Skargi
Strona 3
09.03.2017
Podróże
Ogólne
niemiecki
Strona 4
09.03.2017
Podróże
Ogólne
chiński
Ich möchte mich beschweren.
Uprzejmy sposób rozpoczęcia skargi
我要投诉。(wǒ yào tóusù.)
Wer ist hier der Verantwortliche?
Pytanie o osobę zarządzającą
谁负责管理这里?(shuí fùzé guǎnlǐ zhèlǐ?)
Das ist wirklich inakzeptabel.
Wyrażanie swojego niezadowolenia
这简直无法接受。(zhè jiǎnzhí wúfǎ jiēshòu.)
Ich will mein Geld zurück!
Żądanie zwrotu pieniędzy
我要求退款!(wǒ yāoqiú tuì kuǎn!)
Wir warten seit über einer Stunde.
我们已经等待一个小时了。(wǒmen yǐjīng děngdài yī
xiǎoshíliǎo.)
Skarga na długi czas oczekiwania
Ogólne - Przekleństwa
niemiecki
chiński
Dieses Essen schmeckt scheiße!
这太难吃了!(zhè tài nán chīle!)
Niegrzeczny sposób wyrażania niezadowolenia z jedzenia
Dieses Getränk schmeckt wie Pisse!
这太难喝了!(zhè tài nán hēle!)
Niegrzeczny sposób wyrażania niezadowolenia z podanego napoju
Dieser Ort ist ein Drecksloch!
这个地方太垃圾了!(zhège dìfāng tài lèsèle!)
Niegrzeczny sposób wyrażania niezadowolenia z miejsca/lokalu
Dieses Auto ist Schrott!
这车就是一件破烂!(zhè chē jiùshì yī jiàn pòlàn!)
Niegrzeczny sposób wyrażania niezadowolenia z samochodu
Die Bedienung ist eine Katastrophe!
服务太糟糕了!(fúwù tài zāogāole!)
Niegrzeczny sposób wyrażania niezadowolenia z obsługi
Das ist eine totale Abzocke!
Niegrzeczny sposób narzekania na wysokie ceny
这就是敲诈!(zhè jiùshì qiāozhà!)
Strona 5
09.03.2017
Podróże
Ogólne
Das ist doch Blödsinn!
扯淡!(chědàn!)
Niegrzeczny sposób wyrażania niedowierzania w coś, co ktoś powiedział
你就是个愚蠢的低能儿!(nǐ jiùshì gè yúchǔn de
dīnéng ér!)
Du bist ein Vollidiot!
Obrażanie osoby poprzez krytykę jego/jej inteligencji
Du verstehst einen Dreck davon!
Obrażanie osoby poprzez krytykę jego/jej wiedzy
你知道个屁!(nǐ zhīdào gè pì!)
Verpiss dich!
滚开!(gǔn kāi!)
Używane, gdy chcemy, żeby ktoś sobie poszedł natychmiast
Lass uns das draußen regeln!
我们到外面来解决问题!(wǒmen dào wàimiàn lái
jiějué wèntí!)
"Propozycja" bójki poza lokalem
Strona 6
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
09.03.2017