Załącznik nr 3 Przedmiar robót

Transkrypt

Załącznik nr 3 Przedmiar robót
Przedmiar
Obiekt
Kod CPV
Budowa
Inwestor
Biuro kosztorysowe
Sporządził
Sprawdził
Remont pokrycia dachowego nad stolarnią, modelarnią, montownią dobudowaną w latach
1988-1991 do zabytkowego budynku Teatru Polskiego w Warszawie przy ul. Karasia 2 - roboty
budowlane
45320000-6 - Roboty izolacyjne
45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych
roboty
remontowe
pokrycia
dachowego
WARSZAWA, UL. KARASIA 2
TEATR POLSKI
00-327- WARSZAWA
UL. KARASIA 2
LB-Projekt Łukasz Brycki
ul. A. Czartoryskiego 16/1
85-222 Bydgoszcz
inż. Jakub Przybylski
Łukasz Brycki
Bydgoszcz 19 sierpień 2011 r.
" ekomendacja Jakości"dla programu do kosztorysowania Rodos
R
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50
Rodos 6.8.11.1 [10175]
Strona 2/4
Spis działów przedmiaru robót
Remont pokrycia dachowego nad stolarnią, modelarnią, montownią dobudowaną w latach 1988-1991 do zabytkowego budynku Teatru Polskiego w Warszawie
przy ul. Karasia 2 - roboty budowlane
Nr Opis robót
Wartość
1. Naprawa pokrycia
Razem
Podatek VAT
Ogółem kosztorys
Rodos 6.8.11.1 [10175]
Strona 3/4
Przedmiar
Remont pokrycia dachowego nad stolarnią, modelarnią, montownią dobudowaną w latach 1988-1991 do zabytkowego budynku Teatru Polskiego w Warszawie
przy ul. Karasia 2 - roboty budowlane
Nr
Podstawa
Nr ST
Opis robót
Jm
Ilość
1. Naprawa pokrycia
1
KNR 19-01 ST 01.06.00 Drobna naprawa dachu polegająca na umocowaniu odstającej papy i zakitowaniu
0523/01
((124,93+101,8+8,49+7,245+(2,08+2,19+2,19+2,18)/cos(45))-(0,75*0,75+1,0*1,0*26+0,4*0,
m2
22,488
4*12+0,47*0,47*6))*0,1
2
3
KNR 4-01
0514/08
KNR 4-03
1114/04
razem
ST 01.06.00 Pokrycie papą układaną w nakładkę na lepiku na zimno na dachach dawniej krytych papą
m2
22,488
((124,93+101,8+8,49+7,245+(2,08+2,19+2,19+2,18)/cos(45))-(0,75*0,75+1,0*1,0*26+0,4*0,
4*12+0,47*0,47*6))*0,2
m2
44,975
razem
m2
44,975
razem
m
m
139,148
139,148
m2
224,876
m2
224,876
m
m
145,860
145,860
m2
224,876
m2
224,876
m2
m2
11,000
11,000
ST 01.06.00 Demontaż przewodów grzewczych
(13,32*4+14,49*2+4*4,38/cos(45))*1,3
4
5
KNR 4-01
0518/03
Kalkulacja
indywidualna
ST 01.06.00 Posmarowanie powierzchni dachu lepikiem asfaltowym
powierzchnie poziome
((124,93+101,8+8,49+7,245+(2,08+2,19+2,19+2,18)/cos(45))-(0,75*0,75+1,0*1,0*26+0,4*0,
4*12+0,47*0,47*6))
razem
ST 01.06.00 Montaż klinów ze styropianu
14,49*3+(6,09+5,92)*3+13,28*4+10,57+0,77*2+0,38+0,75
razem
6
7
KNR 0-22
0528/02
KNR 19-01
0522/05
ST 01.06.00 Dwuwarstwowe krycie starych dachów papą termozgrzewalną
powierzchnie poziome
((124,93+101,8+8,49+7,245+(2,08+2,19+2,19+2,18)/cos(45))-(0,75*0,75+1,0*1,0*26+0,4*0,
4*12+0,47*0,47*6))
razem
ST 01.06.00 Posypanie powierzchni dachu z papy posypką na wypływach
powierzchnie poziome
11
razem
8
KNR 0-22
0529/03
ST 01.06.00 Obróbki świetlików dachowych przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej
(0,75*4+1,0*4*26+0,4*4*12+0,47*4*6)
9
KNR 0-22
0529/04
m obwodu
razem m obwodu
ST 01.06.00 Obróbki koryt pasem papy termozgrzewalnej DKD o szerokości 30cm
mury ogniowe 50cm 7,74+9,99+6,92+7,28+14,64+14,77*2+6,09*2
koryta - części pionowe 20cm 6,41+0,75+32,81+32,55
koryta wzdłuż ulicy i o dużym spadku 1,4m 15*2
10
11
12
13
14
137,480
137,480
razem
ST 01.06.00 Obróbki koryt pasem papy termozgrzewalnej DKD o szerokości 30cm - dodatek za każde
dalsze 5cm szerokości
(Krotność= -2)
koryta - części pionowe 20cm 6,41+0,75+32,81+32,55
razem
KNR 0-22
ST 01.06.00 Obróbki koryt pasem papy termozgrzewalnej DKD o szerokości 30cm - dodatek za każde
0529/05
dalsze 5cm szerokości
(Krotność= 4)
mury ogniowe 50cm 7,74+9,99+6,92+7,28+14,64+14,77*2+6,09*2
razem
KNR 0-22
ST 01.06.00 Obróbki koryt pasem papy termozgrzewalnej DKD o szerokości 30cm - dodatek za każde
0529/05
dalsze 5cm szerokości
(Krotność= 18)
koryta wzdłuż ulicy i o dużym spadku 60cm 15*2
razem
KNR-W 2-02 ST 01.06.00 Obróbki z blachy miedzianej grubości 0,70mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm
0516/02
23
razem
Kalkulacja
ST 01.06.00 Montaż listew dociskowych dla koryt
indywidualna
wzdłuż istniejącego budynku (4,075+2,605+7,74+3,64)
m
m
m
m
88,290
72,520
30,000
190,810
m
m
72,520
72,520
m
m
88,290
88,290
m
m
30,000
30,000
mb
mb
23,000
23,000
m
18,060
KNR 0-22
0529/05
Rodos 6.8.11.1 [10175]
Strona 4/4
Przedmiar
Remont pokrycia dachowego nad stolarnią, modelarnią, montownią dobudowaną w latach 1988-1991 do zabytkowego budynku Teatru Polskiego w Warszawie
przy ul. Karasia 2 - roboty budowlane
Nr
Podstawa
Nr ST
Opis robót
Jm
Ilość
mury ogniowe 50cm 7,74+9,99+6,92+7,28+14,64+14,77*2+6,09*2
m
88,290
koryta wzdłuż ulicy i o dużym spadku 60cm 14,49*3+5,92+6,09+4,385*8/cos(45)
m
105,091
razem
m
211,441
15 KNR-W 2-02 ST 01.06.00 Rury wentylacyjne z blachy miedzianej
0515/06
17
szt
17,000
razem
szt
17,000
16 KNR-W 2-02 ST 01.06.00 Pokrycie koryt dachowych - obsadzenie wpustu dachowego podgrzewanego elektrycznie z
0534/06
kołnierzem z papy termozgrzewalnej ze szczelym połączeniem z odpływem wewnątrz budynku
i przyłązniem do zasilania elektrycznego
szt
4,000