Budowa ogrodzenia panelowego wys. 2,00 mz

Transkrypt

Budowa ogrodzenia panelowego wys. 2,00 mz
Budowa ogrodzenia panelowego wys. 2,00 m z podmurówką prefabrykowaną 357,00 mb
Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 1)
Przedmiar robót
Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót
Ilość Krot. Jedn.
1 Roboty rozbiórkowe
1.1 KNR 225/307/3
Rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych w gruncie
60,00*1,50
=
1.2 KNR 401/108/11
Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km
20,00*0,80*0,30*0,30+0,08*0,08*1,50
60,00*0,01*1,50
=
=
90,000
90,00
90,00
m2
1,450
0,900
2,35
2,35
m3
1.3 KNR 401/108/12
Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km - do 10 km
9
2 Ogrodzenie panelowe - segmentowe
2.1 KNR 201/312/10
Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2˙m2, głębokość do 1.0 m, kategoria gruntu III
357,00/2,50+1,2
=
144,000
144,00 144,00
2.2 KNR 401/203/2
Obetonowanie słupka ogrodzeniowego
0,25*0,25*1,00*144
=
9,000
9,00
9,00
2.3 Kalkulacja własna
Montaż podmurówki prefabrykowanej
143*2,40
=
343,200
=
0,000
343,20 343,20
2.4 KNR 202/1805/11
Osadzenie przęseł dł. 2,50 m, wys. 2,00 m + słupki + obejmy montażowe
2,50*2,00*143
=
715,000
715,00 715,00
Ogrodzenie 2,0 m
strona nr:
1
m3
szt
m3
m
m2

Podobne dokumenty