Technologie informacyjne - PB Wydział Elektryczny

Transkrypt

Technologie informacyjne - PB Wydział Elektryczny
Technologie informacyjne, studia stacjonarne I stopnia
Rok akademicki 2013/2014, Pracownia nr 4
dr inż. Jarosław Forenc
2/14
Równania w Microsoft Word 2007
Sposoby wstawienia równania (wzoru matematycznego):
Technologie informacyjne
wstawienie lub wpisanie symbolu (Wstawianie
Symbole)
wstawienie równania (Alt + =)
użycie Microsoft Equation 3.0 (Wstawianie
Politechnika Białostocka - Wydział Elektryczny
Obiekt)
Wstawione lub wpisane symbole traktowane są jak zwykły tekst
semestr I, studia stacjonarne I stopnia
Rok akademicki 2013/2014
Pracownia nr 4 (22.10.2013)
(22.10.2013)
dr inż. Jarosław Forenc
Technologie informacyjne, studia stacjonarne I stopnia
Rok akademicki 2013/2014, Pracownia nr 4
Równania w Microsoft Word 2007
Symbol
Więcej symboli
dr inż. Jarosław Forenc
3/14
Technologie informacyjne, studia stacjonarne I stopnia
Rok akademicki 2013/2014, Pracownia nr 4
Równania w Microsoft Word 2007
Wstawianie
Równanie
Word umożliwia wstawienie
równania z listy często
używanych lub wstępnie
sformatowanych równań
Do listy często używanych
równań można dodawać
własne równania
dr inż. Jarosław Forenc
4/14
Technologie informacyjne, studia stacjonarne I stopnia
Rok akademicki 2013/2014, Pracownia nr 4
dr inż. Jarosław Forenc
5/14
Równania w Microsoft Word 2007
Technologie informacyjne, studia stacjonarne I stopnia
Rok akademicki 2013/2014, Pracownia nr 4
dr inż. Jarosław Forenc
6/14
Równania w Microsoft Word 2007
Dodanie równania do listy często używanych równań:
Nowe równanie pojawia się
na liście często używanych
równań
tworzymy równanie:
zaznaczamy równanie i w menu podręcznym wybieramy pierwszą
pozycję: Zapisz jako nowe równanie…
wprowadzamy informacje opisujące równanie
Technologie informacyjne, studia stacjonarne I stopnia
Rok akademicki 2013/2014, Pracownia nr 4
dr inż. Jarosław Forenc
7/14
Równania w Microsoft Word 2007
Nowe równanie wstawiamy wybierając Wstawianie
lub wprowadzając skrót klawiszowy Alt + =
Technologie informacyjne, studia stacjonarne I stopnia
Rok akademicki 2013/2014, Pracownia nr 4
Równania w Microsoft Word 2007
Równanie
Struktury zawierają, zaznaczone
linią kropkowaną pola, w które
wpisujemy jej elementy
W równaniu możemy wstawiać Symbole
Możemy także wstawić strukturę
z predefiniowaną zawartością pól
oraz używać predefiniowanych struktur
dr inż. Jarosław Forenc
8/14
Technologie informacyjne, studia stacjonarne I stopnia
Rok akademicki 2013/2014, Pracownia nr 4
dr inż. Jarosław Forenc
9/14
Równania w Microsoft Word 2007
Struktury
Indeks
Struktury
Technologie informacyjne, studia stacjonarne I stopnia
Rok akademicki 2013/2014, Pracownia nr 4
dr inż. Jarosław Forenc
10/14
Równania w Microsoft Word 2007
Pierwiastek
W grupie Narzędzia znajdują się trzy opcje:
Profesjonalny - umożliwia przekonwertowanie zaznaczenia na postać
2-wymiarową w celu profesjonalnego wyświetlenia
Liniowy - umożliwia przekonwertowanie zaznaczenia na postać
1-wymiarową w celu ułatwienia edycji
Normalny tekst - umożliwia użycie tekstu niematematycznego
w obszarze wyrażeń matematycznych
Technologie informacyjne, studia stacjonarne I stopnia
Rok akademicki 2013/2014, Pracownia nr 4
Microsoft Equation 3.0
Wstawianie
Obiekt
Microsoft Equation 3.0
dr inż. Jarosław Forenc
11/14
Technologie informacyjne, studia stacjonarne I stopnia
Rok akademicki 2013/2014, Pracownia nr 4
dr inż. Jarosław Forenc
12/14
Microsoft Equation 3.0
Elementy równania wybieramy z paska narzędzi Równanie
oraz menu głównego
Technologie informacyjne, studia stacjonarne I stopnia
Rok akademicki 2013/2014, Pracownia nr 4
Microsoft Equation 3.0
Rozmiar
dr inż. Jarosław Forenc
13/14
Technologie informacyjne, studia stacjonarne I stopnia
Rok akademicki 2013/2014, Pracownia nr 4
Microsoft Equation 3.0
Styl
dr inż. Jarosław Forenc
14/14