Towarzystwo Atletyczne “Rozum” Krotoszyn

Transkrypt

Towarzystwo Atletyczne “Rozum” Krotoszyn
Towarzystwo Atletyczne
“Rozum” Krotoszyn
Towarzystwo Atletyczne
“Rozum” Krotoszyn
NAZWA ORGANIZACJI
Towarzystwo Atletyczne “Rozum”
Krotoszyn
ADRES ORGANIZACJI
63-700 Krotoszyn, ul. Mały Rynek
13
ADRES KORESPONDENCYJNY
63-700 KROTOSZYN, ul. MAŁY
RYNEK 13
TELEFON STACJONARNY
(62) 725-74-39
HISTORIA
Towarzystwo Atletyczne Rozum Krotoszyn, powstało w roku 2001. Powołanie
Klubu do życia nastąpiło dokładnie 9 dnia sierpnia, a głównym inicjatorem utworzenia nowego Stowarzyszenia był przedsiębiorca i – jak sam siebie określa
– człowiek sportu Dariusz Rozum.
Rozum, nieprzerwanie piastujący obowiązki prezesa Klubu, zdecydował się na
owy krok, głównie ze względu na trudną sytuację, w jakiej znaleźli się sumocy,
związani wcześniej z innym krotoszyńskim teamem – Ceramikiem. Siódemka
zawodników, skonfliktowana z zarządem LKS Ceramik, postanowiła rozpocząć
swoisty bojkot, którego apogeum nastało podczas Poland Open 2000, kiedy to
najlepsi sportowcy nie stanęli na starcie. Z pomocą przyszedł im wspomniany
D. Rozum, który, wykupił prawa do sumoków. Rozum, stając się jednocześnie
głównym sponsorem Roberta, i Marka Paczkowów oraz Wojciecha Poczty i spółki,
zaczął święcić ze swoimi podopiecznymi wielkie triumfy na dohyo. Przez niemal
pełne dziesięciolecie, zawodnicy naszego Klubu, stali się wizytówkami miasta i
kraju, a Krotoszyn stał się stolicą polskiego sumo. Bracia Robert i Marek Paczkowowie, a także wtórujący im Wojciech Poczta i Marcin Rozum, z iście szwajcarską
regularnością zdobywali tytuły na największych imprezach europejskich i
światowych. Przez wiele lat, niekwestionowanym liderem teamu był R. Paczków,
który należał do najlepszych sportowców w Polsce. Obecnie, schedę po starszym
pokoleniu zawodników, przejęli z powodzeniem młodzi gniewni. Zwłaszcza Aron
Rozum, będący kreowanym na następcę Roberta, z każdym kolejnym startem
udowadnia, iż polityka klubu dotycząca wprowadzenia właściwego procesu szkoleniowego, prowadzona jest nienagannie. Na tę chwilę, Klub zrzesza ponad czterdziestu zawodników, posiada dwóch trenerów oraz grono efektywnie pracujących
działaczy.
CELE STATUTOWE
1. Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie
działania Towarzystwa.
2. Wychowanie dzieci i młodziezy przez kulturę fizyczną i sport
TELEFON KOMÓRKOWY
BRAK
EMAIL
[email protected]l
STRONA WWW
www.tarozum.pl
FORMA PRAWNA ORGANIZACJI
stowarzyszenie zarejestrowane
ROK POWOŁANIA
2001
ROK REJESTRACJI
2002
STATUS OPP NIE
Czy organizacja ubiega się o
środki z tzw. 1% ?
NIE
KRS
0000086481
REGON
251484970
KONTO BANKOWE
40 1500 1517 1215 1004 2017
0000
Powiatowy Informator NGO
Towarzystwo Atletyczne
“Rozum” Krotoszyn
Towarzystwo Atletyczne
“Rozum” Krotoszyn
DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI
1. Obozy sportowe dla dzieci i młodzieży
2. Udziałw zgrupowaniach kadry Polski Sumo
3. Udział w zgrupowaniach szkoleniowych
4. Obozy klubowe
5. Uczestnictwo w cyklu zawodów wg. kalendarza Polskiego
Związku Sumo
NAJWAŻNIEJSZE DOKONANIA / IMPREZY
ORGANIZACJA TAKICH IMPREZ JAK:
1. MISTRZOSTWA EUROPY w latach 2006/2008
2. POLAND OPEN w latach 2003/2004/2005/2006/2010
3. MŁODZIEŻOWE MISTRZOWSTA POLSKI
4. PUCHAR POLSKI
5. MIĘDZYWOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWA MŁODZIKÓW
UDZIAŁ OD 2001-2010 W MISTRZOSTWACH ŚWIATA I EUROPY WSZYSTKICH KATEGORII WIEKOWYCH. LICZBA ZDOBYTYCH MEDALI W TYCH ZAWODACH:
• 8 ZŁOTYCH
• 11 SREBRNYCH
• 35 BRĄZOWYCH
PLANOWANE IMPREZY/ WYDARZENIA/ DZIAŁANIA W ROKU
2011 I DALSZEJ PERSPEKTYWIE
• ORGANIZACJA MŁODZIEŻOWYCH MISTRZOSTW POLSKI
2011
• ORGANIZACJA PUCHARU POLSKI 2011
• OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ KWALIFIKACYJNY 2011
• UCZESTNICTWO WE WSZYSTKICH ZAWODACH WG. KA-LENDARZA POLSKIEGO ZWIĄZKU SUMO
ORGAN KON-
ZARZĄD ORGANIZACJI
IMIĘ I NAZWISKO
FUNKCJA W ZARZĄDZIE
Dariusz Rozum
Prezes zarządu
Stanisław Grześkowiak
Wiceprezez zarządu
Lesław Mackowiak
Wiceprezes
Krzysztof Praczyk
Sekretarz
Krzysztof Sikora
Członek zarządu
IMIĘ I NAZWISKO
FUNKCJA W ORGANIE
Józef Niedbała
Członek Komisji Rewizyjnej
Kazimierz Jaśniak
Członek Komisji Rewizyjnej
Wojciech Furman
Członek Komisji Rewizyjnej
ORGANIZACJA
• prowadzi stałe biuro
• zatrudnia pracowników
• nie współpracuje z wolontariuszami
• współpracuje z 5 organizacjami
Powiatowy Informator NGO

Podobne dokumenty