sumoka «zawodnik uprawiający sumo» Aron Rozum

Komentarze

Transkrypt

sumoka «zawodnik uprawiający sumo» Aron Rozum
HASŁO
sumoka
DEFINICJA
«zawodnik uprawiający sumo»
PRZYKŁADY
UŻYCIA
Aron Rozum, sumoka reprezentujący Towarzystwo
Atletyczne Rozum Krotoszyn, zdobył drugie pudło
podium (krotoszyn.naszemiasto.pl).
W Japonii sumocy są podziwiani, szanowani, a na
zawodach pojawiają się tłumy kibiców (budo.net.pl).
WIZUALIZACJE
Zobacz w grafice Google
DATA
Rejestracja hasła: 17.08.2015, 10.24, ostatnia
aktualizacja hasła: 17.10.2015, 01.53
AUTOR
Patrycjusz Pilawski
REDAKTOR
Paweł Ciach
Copyright © Uniwersytet Warszawski
Wszelkie prawa zastrzeżone zgodnie z art.17 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Teksty oraz zdjęcia zawarte w tym dokumencie nie mogą być publikowane bez wiedzy i zgody właściciela praw autorskich.
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Podobne dokumenty