szkolenie na uniwersytet

Transkrypt

szkolenie na uniwersytet
1. Dlaczego zdecydował/a się Pan/Pani na wyjazd do tego ośrodka?
O wyborze ośrodka zdecydowały renoma Uczelni i Biblioteki oraz ich otwartość na szkolenia
Erasmus-STT.W światowym rankingu uczelni za 2012-2013 Uniwersytet w Tartu plasuje się w
jego czołówce (Times Higher Education World University Rankings 2012-13)
Biblioteka Uniwersytetu w Tartu jest najstarszą i największą w Estonii, posiada bogate zbiory,
uczestniczy w wielu projektach, wykorzystuje w swojej działalności nowe technologie.
2. W jakim zakresie odbyło się szkolenie?
Szkolenie obejmowało:
Zapoznanie się z:
§ działalnością Biblioteki Uniwersytetu w Tartu w ramach Uczelni, miasta, kraju oraz
projektów międzynarodowych,
§ organizacją pracy wszystkich oddziałów Biblioteki,
§ nowymi rozwiązaniami dotyczącymi usług bibliotecznych, informacyjnych, dydaktyki oraz
administracji i marketingu.
Została przygotowana prezentacja o działalności Biblioteki i Politechniki Lubelskiej w języku
angielskim dla pracowników jednostki przyjmującej.
Miała miejsce praca zespołowa w ramach szkolenia Erasmus oraz możliwość wymiany
doświadczeń z pracownikiem prywatnej szkoły wyższej z Istanbułu (Uniwersytet Koç).
3.
Czy szkolenie miało charakter indywidualny, czy grupowy? Jakie są korzyści/ wady
tego typu szkolenia?
Szkolenie miało charakter grupowy: dwóch pracowników Biblioteki Politechniki Lubelskiej
oraz jeden pracownik Biblioteki Uniwersytetu Koç z Istanbułu.
Zalety tego typu szkolenia:
§ szerszy zakres wymiany doświadczeń podczas całego szkolenia
§ możliwość poznania różnych aspektów działalności poszczególnych bibliotek
4.
W jaki sposób było prowadzone szkolenie? (warsztaty, wykłady, spotkania
indywidualne itp.)
Szkolenie odbywało
indywidualną.???
się
poprzez:
spotkania,
warsztaty,
prezentacje,
aktywność
5. Jakie umiejętności nabył/a Pan/Pani podczas szkolenia, które przydadzą się w pracy
w Politechnice Lubelskiej?
Efekty szkolenia na mój aktualny warsztat pracy to:
§ wdrażania poznanych rozwiązań w celu zwiększenia efektywności i jakości pracy
§ doskonalenie umiejętności komunikacyjnych i językowych
§ doskonalenie umiejętności określania priorytetów i organizacja pracy
lepsza umiejętność wyznaczania celów i ich wdrażania
6.
Jakie działania promujące internacjonalizację są prowadzone przez ośrodek, w
którym odbywało się szkolenie?
Działanie podejmowane przez ośrodek w celu internacjonalizacji to:
§ szeroka informacja o działalności Uczelni i Biblioteki w różnych językach: strona
internetowa, portale społecznościowe; broszury, foldery dystrybuowane w
budynkach uczeni; filmy telewizji uniwersyteckiej oraz inne.
§ promocja wymiany studentów, pracowników naukowych, programu Erasmus,
współpracy między uczelniami i wydziałami (66 partnerskich uczelni z 24
krajów)
§ współpraca z różnymi instytucjami i przedsiębiorstwami kraju i regionu
geograficznego [Państwa Nadbałtyckie].
7.
Jak zbudowany jest ośrodek pod względem infrastruktury? Czy jest położony na
kampusie, jeżeli jest to uczelnia? Czy jest dobrze skomunikowany z centrum miasta?
Uniwersytet w Tartu to kilkanaście obiektów w Tartu, Narwie i Parnawie: 9 wydziałów,
Biblioteka, akademiki, hala sportowa, muzeum Uczelni. Większość budynków znajduje się w
centrum w okolicach zabytkowego, starego miasta. Tartu nie jest rozległym miastem i
możliwe jest przemieszczanie się po nim pieszo lub rowerem (powszechnie używanym przez
mieszkańców i studentów). Miasto posiada dobrze rozwiniętą komunikację miejską:
elektroniczne wyświetlacze godzin odjazdów autobusów, mapy schematów linii na
przystankach. Baza noclegowa jest bogata i różnorodna: hostele, hotele, akademiki.
Bezpłatny dostęp do sieci internetowej w przestrzeni publicznej oraz hotelach, lokalach
gastronomicznych i budynkach uczelni.