Sieciowy Majątek Ciepłowniczy Gmina Siechnice + Zawidawie (P)

Transkrypt

Sieciowy Majątek Ciepłowniczy Gmina Siechnice + Zawidawie (P)
Załącznik nr 1
Stan SMC Gmina Siechnice (Siechnice + Św. Katarzyna) + Zawidawie na dzień 31 października 2014 r.
a.
I. Wykaz Sieciowego Majątku Ciepłowniczego KOGENERACJI S.A.
w gminie Siechnice (Siechnice + Św. Katarzyna)
Sieci i Przyłącza Ciepłownicze
Wykaz sieci i przyłączy ciepłowniczych na terenie gminy Siechnice stanowiących własność
KOGENERACJI S.A.
L.p.
1.
Obiekt
Długość / Średnica
Sieć Ciepłownicza SC 1
(technologiczna do PPO Siechnice)
2.
Sieć Ciepłownicza SC 2
– Magistrala Ciepłownicza M I;
(przesyłowa do :
– Siechnice rejon :
Centrum, Zachód
– Św. Katarzyna rejon :
Wschód, Centrum, Północ
– Magistrala Ciepłownicza M II;
(przesyłowa do :
– Siechnice rejon :
Centrum, Wschód, GSAG
wraz z przyłączami do odbiorców
3.
RAZEM :
2.700 m
3xDn 500
Charakterystyka
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
sieć napowietrzna
ok. 1600 m;
sieć podziemna tradycyjna
ok. 950 m;
sieć podziemna preizolowana ok. 150 m;
komory ciepłownicze K1 – K10;
instalacje odpowietrzające;
instalacje odwadniające;
armatura odcinająca;
armatura regulacyjna;
armatura odpowietrzająca;
armatura odwadniająca:
(różne średnice)
– sieć podziemna preizolowana
wg. specyfikacji :
– 2xDn 250 ok. 1917 m;
– 2xDn 200 ok. 4754 m;
– 2xDn 150 ok. 3623 m;
– 2xDn 125 ok. 1886 m;
– 2xDn 100 ok. 1167 m;
– 2xDn 80 ok. 1148 m;
– 2xDn 65 ok. 2407 m;
– 2xDn 50 ok. 2626 m;
26.338 m
– 2xDn 40 ok. 2236 m;
– 2xDn 32 ok. 4574 m;
2xDn 250 ÷ 2xDn 32
– studnie i komory ciepłownicze;
– instalacje odpowietrzające;
– instalacje odwadniające;
– instalacje alarmowe;
– armatura odcinająca;
– armatura regulacyjna;
– armatura odpowietrzająca;
– armatura odwadniająca:
(różne średnice);
29.038 m
2xDn 500 ÷ 2xDn 32
Strona 1 z 24
Załącznik nr 1
Stan SMC Gmina Siechnice (Siechnice + Św. Katarzyna) + Zawidawie na dzień 31 października 2014 r.
b.
I. Wykaz Sieciowego Majątku Ciepłowniczego KOGENERACJI S.A.
w gminie Siechnice (Siechnice + Św. Katarzyna)
Węzły Cieplne
Wykaz węzłów cieplnych zasilanych z zewnętrznej sieci ciepłowniczej na terenie gminy Siechnice
stanowiących własność KOGENERACJI S.A.
L.p.
Odbiorca Ciepła
Adres węzła cieplnego
Rodzaj węzła cieplnego
Moc cieplna
Siechnice Instytucje
1.
SM OGRODNIK + Bohdan Woś
(hotel)
GWC ul. Osiedlowa 25
2.
MSM Czechnica
WC ul. Energetyczna 5D
3.
KOGENERACJA
WC ul. Fabryczna 22/1 (BOK)
4.
MSM Czechnica
WC ul. Fabryczna 22
5.
MSM Czechnica
WC ul. Fabryczna 22/2
6.
MSM Czechnica
WC ul. Fabryczna 22/3
7.
WM Czechnica
WC ul. Gimnazjalna 6
8.
WM Czechnica
WC ul. Gimnazjalna 7
9.
WM Gimnazjalna 11
WC ul. Gimnazjalna 11
10.
WM Gimnazjalna 15
WC ul. Gimnazjalna 15
11.
Rzymskokatolicka Parafia
Niepokalanego Serca NMP ( kościół )
WC ul. Kościelna 4 (kościół)
12.
Rzymskokatolicka Parafia
Niepokalanego Serca NMP ( plebania )
WC ul. Kościelna 4 (plebania)
13.
FORMAT DEWELOPER
WC ul. Mieszczańska 5, 5A
14.
FORMAT DEWELOPER
WC ul. Mieszczańska 7, 7A
Grupowy węzeł cieplny
dwufunkcyjny c.o. + c.w.u.
2,08 MW ( 1890/199 kW )
Indywidualny węzeł cieplny
jednofunkcyjny pośredni c.o.
91 kW ( 91/0 kW )
Indywidualny węzeł cieplny
dwufunkcyjny c.o. i c.w.u.
60 kW ( 25/35 kW )
Indywidualny węzeł cieplny
dwufunkcyjny c.o. i c.w.u.
180 kW ( 100/80 kW )
Indywidualny węzeł cieplny
dwufunkcyjny c.o. i c.w.u.
120 kW ( 65/55 kW )
Indywidualny węzeł cieplny
dwufunkcyjny c.o. i c.w.u.
210 kW ( 115/95 kW )
Indywidualny węzeł cieplny
dwufunkcyjny c.o. i c.w.u.
95 kW ( 35/60 kW )
Indywidualny węzeł cieplny
dwufunkcyjny c.o. i c.w.u.
75 kW ( 25/50 kW )
Indywidualny węzeł cieplny
dwufunkcyjny c.o. i c.w.u.
205 kW ( 95/110 kW )
Indywidualny węzeł cieplny
dwufunkcyjny c.o. i c.w.u.
130 kW ( 40/90 kW )
Indywidualny węzeł cieplny
jednofunkcyjny c.o.
25 kW ( 25/0 kW )
Indywidualny węzeł cieplny
dwufunkcyjny c.o. i c.w.u.
75 kW ( 30/45 kW )
Indywidualny węzeł cieplny
dwufunkcyjny c.o. i c.w.u.
160 kW ( 50/110 kW )
Indywidualny węzeł cieplny
dwufunkcyjny c.o. i c.w.u.
220 kW ( 75/145 kW )
Strona 2 z 24
Załącznik nr 1
Stan SMC Gmina Siechnice (Siechnice + Św. Katarzyna) + Zawidawie na dzień 31 października 2014 r.
L.p.
Odbiorca Ciepła
Adres węzła cieplnego
Rodzaj węzła cieplnego
Moc cieplna
Siechnice Instytucje
15.
WM Willa Katarzyna II
WC ul. Mieszczańska 9
16.
WM Willa Katarzyna II
WC ul. Mieszczańska 11
17.
FORMAT DEWELOPER
WC ul. Mieszczańska 18
18.
FORMAT DEWELOPER
WC ul. Mieszczańska 20
19.
WM Willa Mieszczańska
WC ul. Mieszczańska 22
20.
WM Willa Mieszczańska
WC ul. Mieszczańska 24
21.
WM Nowa Kamienica
WC ul. Piłsudskiego 6
22.
WM Kamienica II
WC ul. Piłsudskiego 12
23.
WM Kamienica II
WC ul. Piłsudskiego 18
24.
WM Novalia 2
WC ul. Piłsudskiego 21
25.
WM Novalia 1
WC ul. Piłsudskiego 22
26.
MSM Czechnica
WC ul. Szkolna 6C
27.
WM Pod Trzynastką
WC ul. Świerczewskiego 13
28.
Gimnazjum Siechnice
WC ul. Świerczewskiego 40
29.
WM Czechnica
WC ul. Świerczewskiego 40/2
30.
WM Czechnica
WC ul. Świerczewskiego 40/4
Indywidualny węzeł cieplny
dwufunkcyjny c.o. i c.w.u.
110 kW ( 30/80 kW )
Indywidualny węzeł cieplny
dwufunkcyjny c.o. i c.w.u.
110 kW ( 30/80 kW )
Indywidualny węzeł cieplny
dwufunkcyjny c.o. i c.w.u.
125 kW ( 50/75 kW )
Indywidualny węzeł cieplny
dwufunkcyjny c.o. i c.w.u.
125 kW ( 50/75 kW )
Indywidualny węzeł cieplny
dwufunkcyjny c.o. i c.w.u.
100 kW ( 40/60 kW )
Indywidualny węzeł cieplny
dwufunkcyjny c.o. i c.w.u.
100 kW ( 40/60 kW )
Indywidualny węzeł cieplny
dwufunkcyjny c.o. i c.w.u.
435 kW ( 200/235 kW )
Indywidualny węzeł cieplny
dwufunkcyjny c.o. i c.w.u.
380 kW ( 170/210 kW )
Indywidualny węzeł cieplny
dwufunkcyjny c.o. i c.w.u.
380 kW ( 170/210 kW )
Indywidualny węzeł cieplny
trójfunkcyjny c.o., c.w.u., w.k.
735 kW ( 300/305/130 kW )
Indywidualny węzeł cieplny
trójfunkcyjny c.o., c.w.u., w.k.
295 kW ( 105/125/65 kW )
Indywidualny węzeł cieplny
jednofunkcyjny pośredni c.o.
200 kW ( 200/0 kW )
Indywidualny węzeł cieplny
dwufunkcyjny c.o. i c.w.u.
60 kW ( 25/35 kW )
Indywidualny węzeł cieplny
dwufunkcyjny c.o. i c.w.u.
220 kW ( 180/40 kW )
Indywidualny węzeł cieplny
dwufunkcyjny c.o. i c.w.u.
95 kW ( 45/50 kW )
Indywidualny węzeł cieplny
dwufunkcyjny c.o. i c.w.u.
110 kW ( 50/60 kW )
Strona 3 z 24
Załącznik nr 1
Stan SMC Gmina Siechnice (Siechnice + Św. Katarzyna) + Zawidawie na dzień 31 października 2014 r.
L.p.
Odbiorca Ciepła
Adres węzła cieplnego
Rodzaj węzła cieplnego
Moc cieplna
Siechnice Instytucje
31.
FORMAT DEWELOPER
WC ul. Św. Katarzyny 33, 33A
32.
FORMAT DEWELOPER
WC ul. Św. Katarzyny 35
33.
Gmina Siechnice
WC ul. Wiosenna 13
34.
FORMAT DEWELOPER
WC ul. Włościańska 17
35.
FORMAT DEWELOPER
WC ul. Włościańska 19
36.
ATOM
WC ul. Włościańska 20
37.
WM Willa Mieszczańska
WC ul. Włościańska 21
38.
ATOM
WC ul. Włościańska 22
39.
WM Willa Mieszczańska
WC ul. Włościańska 23
40.
ATOM
WC ul. Włościańska 24
41.
WM Willa Mieszczańska
WC ul. Włościańska 25
42.
ATOM
WC ul. Włościańska 26
43.
ATOM
WC ul. Włościańska 28
44.
WM Zacisze
WC ul. Zacisze 17A
Indywidualny węzeł cieplny
dwufunkcyjny c.o. i c.w.u.
220 kW ( 75/145 kW )
Indywidualny węzeł cieplny
dwufunkcyjny c.o. i c.w.u.
140 kW ( 45/95 kW )
Indywidualny węzeł cieplny
dwufunkcyjny c.o. i c.w.u.
210 kW ( 80/132 kW )
Indywidualny węzeł cieplny
dwufunkcyjny c.o. i c.w.u.
125 kW ( 50/75 kW )
Indywidualny węzeł cieplny
dwufunkcyjny c.o. i c.w.u.
125 kW ( 50/75 kW )
Indywidualny węzeł cieplny
dwufunkcyjny c.o. i c.w.u.
100 kW ( 40/60 kW )
Indywidualny węzeł cieplny
dwufunkcyjny c.o. i c.w.u.
100 kW ( 40/60 kW )
Indywidualny węzeł cieplny
dwufunkcyjny c.o. i c.w.u.
100 kW ( 40/60 kW )
Indywidualny węzeł cieplny
dwufunkcyjny c.o. i c.w.u.
100 kW ( 40/60 kW )
Indywidualny węzeł cieplny
dwufunkcyjny c.o. i c.w.u.
100 kW ( 40/60 kW )
Indywidualny węzeł cieplny
dwufunkcyjny c.o. i c.w.u.
100 kW ( 40/60 kW )
Indywidualny węzeł cieplny
dwufunkcyjny c.o. i c.w.u.
100 kW ( 40/60 kW )
Indywidualny węzeł cieplny
dwufunkcyjny c.o. i c.w.u.
100 kW ( 40/60 kW )
Indywidualny węzeł cieplny
dwufunkcyjny c.o. i c.w.u.
150 kW ( 73/77 kW )
Św. Katarzyna Instytucje
45.
A.Ł. AUTO – Antoni Łomejko
WC ul. Główna 1C/1
46.
KARCZMA KATARZYNA
– Zenon Leśniewski
WC ul. Główna 28
Indywidualny węzeł cieplny
dwufunkcyjny c.o. i c.w.u.
70 kW ( 30/40 kW )
Indywidualny węzeł cieplny
trójfunkcyjny c.o., c.w.u., w.k.
130 kW ( 45/35/50 kW )
Strona 4 z 24
Załącznik nr 1
Stan SMC Gmina Siechnice (Siechnice + Św. Katarzyna) + Zawidawie na dzień 31 października 2014 r.
L.p.
Odbiorca Ciepła
Adres węzła cieplnego
Rodzaj węzła cieplnego
Moc cieplna
Siechnice Indywidualni
47.
Misztur Krzysztof
WC ul. Cicha 2
48.
Ludwa Mariusz
WC ul. Cicha 4
49.
Ludwa Mariusz
WC ul. Cicha 4A
50.
Wiatrowski Władysław
WC ul. Cicha 8
51.
Słomianowski Lesław
WC ul. Fabryczna 11
52.
Lorek Krzysztof i
Lorek Eliza
WC ul. Graniczna 15
53.
Mielczarek Sławomir
WC ul. Graniczna 17
54.
Krzyk Tomasz
WC ul. Graniczna 19
55.
Warecki Janusz i
Warecka Teresa
WC ul. Graniczna 21
56.
Andryszkiewicz Marek
WC ul. Graniczna 23
57.
Gałan Piotr i
Gałan Sylwia
WC ul. Graniczna 25
58.
Madej Paweł i
Madej Agnieszka
WC ul. Graniczna 27
59.
Białas Jarosław
WC ul. Graniczna 29
60.
Paździora Michał
WC ul. Graniczna 31
61.
Alwin Mateusz i
Kuczkowska Joanna
WC ul. Graniczna 33
62.
Ludwisiak Grzegorz i
Ludwisiak Barbara
WC ul. Graniczna 35
Indywidualny węzeł cieplny
dwufunkcyjny c.o. i c.w.u.
60 kW ( 25/35 kW )
Indywidualny węzeł cieplny
dwufunkcyjny c.o. i c.w.u.
60 kW ( 25/35 kW )
Indywidualny węzeł cieplny
dwufunkcyjny c.o. i c.w.u.
60 kW ( 25/35 kW )
Indywidualny węzeł cieplny
dwufunkcyjny c.o. i c.w.u.
60 kW ( 25/35 kW )
Indywidualny węzeł cieplny
dwufunkcyjny c.o. i c.w.u.
60 kW ( 25/35 kW )
Indywidualny węzeł cieplny
dwufunkcyjny c.o. i c.w.u.
60 kW ( 25/35 kW )
Indywidualny węzeł cieplny
dwufunkcyjny c.o. i c.w.u.
60 kW ( 25/35 kW )
Indywidualny węzeł cieplny
dwufunkcyjny c.o. i c.w.u.
60 kW ( 25/35 kW )
Indywidualny węzeł cieplny
dwufunkcyjny c.o. i c.w.u.
60 kW ( 25/35 kW )
Indywidualny węzeł cieplny
dwufunkcyjny c.o. i c.w.u.
60 kW ( 25/35 kW )
Indywidualny węzeł cieplny
dwufunkcyjny c.o. i c.w.u.
60 kW ( 25/35 kW )
Indywidualny węzeł cieplny
dwufunkcyjny c.o. i c.w.u.
60 kW ( 25/35 kW )
Indywidualny węzeł cieplny
dwufunkcyjny c.o. i c.w.u.
60 kW ( 25/35 kW )
Indywidualny węzeł cieplny
dwufunkcyjny c.o. i c.w.u.
60 kW ( 25/35 kW )
Indywidualny węzeł cieplny
dwufunkcyjny c.o. i c.w.u.
60 kW ( 25/35 kW )
Indywidualny węzeł cieplny
dwufunkcyjny c.o. i c.w.u.
60 kW ( 25/35 kW )
Strona 5 z 24
Załącznik nr 1
Stan SMC Gmina Siechnice (Siechnice + Św. Katarzyna) + Zawidawie na dzień 31 października 2014 r.
L.p.
Odbiorca Ciepła
Adres węzła cieplnego
Rodzaj węzła cieplnego
Moc cieplna
Siechnice Indywidualni
63.
Mackiewicz Wojciech
WC ul. Graniczna 37
64.
Piesiak Joanna
WC ul. Graniczna 39
65.
Jarząb-Gałek Katarzyna
WC ul. Graniczna 41
66.
Gumienny Marek
WC ul. Graniczna 43
67.
Marianiuk Michał i
Marianiuk Ewa
WC ul. Graniczna 45
68.
Ciechanowicz Edward
WC ul. Kasztanowa 1
69.
Jurczyszyn Bogumiła
WC ul. Kasztanowa 2
70.
Sosiński Henryk
WC ul. Kasztanowa 4
71.
Sosińska Wanda
WC ul. Kasztanowa 8
72.
Mazurek Czesław
WC ul. Kasztanowa 10
73.
Woźniak Władysława
WC ul. Modrzewiowa 1
74.
Zahajkiewicz Jarosław
WC ul. Modrzewiowa 3
75.
Kita Krzysztof
WC ul. Modrzewiowa 7
76.
Jonko Zdzisław
WC ul. Modrzewiowa 9
77.
Jonko Jerzy
WC ul. Modrzewiowa 13
78.
Sikora Jerzy
WC ul. Modrzewiowa 15
Indywidualny węzeł cieplny
dwufunkcyjny c.o. i c.w.u.
60 kW ( 25/35 kW )
Indywidualny węzeł cieplny
dwufunkcyjny c.o. i c.w.u.
60 kW ( 25/35 kW )
Indywidualny węzeł cieplny
dwufunkcyjny c.o. i c.w.u.
60 kW ( 25/35 kW )
Indywidualny węzeł cieplny
dwufunkcyjny c.o. i c.w.u.
60 kW ( 25/35 kW )
Indywidualny węzeł cieplny
dwufunkcyjny c.o. i c.w.u.
60 kW ( 25/35 kW )
Indywidualny węzeł cieplny
dwufunkcyjny c.o. i c.w.u.
70 kW ( 35/35 kW )
Indywidualny węzeł cieplny
dwufunkcyjny c.o. i c.w.u.
70 kW ( 35/35 kW )
Indywidualny węzeł cieplny
dwufunkcyjny c.o. i c.w.u.
70 kW ( 35/35 kW )
Indywidualny węzeł cieplny
dwufunkcyjny c.o. i c.w.u.
70 kW ( 35/35 kW )
Indywidualny węzeł cieplny
dwufunkcyjny c.o. i c.w.u.
70 kW ( 35/35 kW )
Indywidualny węzeł cieplny
dwufunkcyjny c.o. i c.w.u.
70 kW ( 35/35 kW )
Indywidualny węzeł cieplny
dwufunkcyjny c.o. i c.w.u.
65 kW ( 30/35 kW )
Indywidualny węzeł cieplny
dwufunkcyjny c.o. i c.w.u.
65 kW ( 30/35 kW )
Indywidualny węzeł cieplny
dwufunkcyjny c.o. i c.w.u.
65 kW ( 30/35 kW )
Indywidualny węzeł cieplny
dwufunkcyjny c.o. i c.w.u.
65 kW ( 30/35 kW )
Indywidualny węzeł cieplny
dwufunkcyjny c.o. i c.w.u.
65 kW ( 30/35 kW )
Strona 6 z 24
Załącznik nr 1
Stan SMC Gmina Siechnice (Siechnice + Św. Katarzyna) + Zawidawie na dzień 31 października 2014 r.
L.p.
Odbiorca Ciepła
Adres węzła cieplnego
Rodzaj węzła cieplnego
Moc cieplna
Siechnice Indywidualni
79.
Gardecka Jadwiga
WC ul. Modrzewiowa 17
80.
Gardecki Adam
WC ul. Modrzewiowa 19
81.
Jarząbek Irena
WC ul. Opolska 2
82.
Hoffman Stanisław i
Zielińska-Hoffman Janina
WC ul. Opolska 2A
83.
Biłous Danuta
WC ul. Opolska 2B
84.
Klimczak Kazimierz
WC ul. Opolska 27
85.
Arkitek Patrycja
WC ul. Świerczewskiego 13B
86.
Piech Henryk
WC ul. Świerczewskiego 17
87.
Głowińska Joanna
WC ul. Świerczewskiego 24
88.
Turek Władysław
WC ul. Świerczewskiego 24A
89.
Kasprowicz Maciej
WC ul. Św. Katarzyny 11
90.
Makowski Dariusz
WC ul. Św. Katarzyny 13
91.
Makowski Dariusz
WC ul. Św. Katarzyny 13A
92.
Błoński Feliks
WC ul. Św. Katarzyny 15
93.
Hebisz Andrzej
WC ul. Włościańska 1
94.
Kołaczyńska Beata
WC ul. Włościańska 3
Indywidualny węzeł cieplny
dwufunkcyjny c.o. i c.w.u.
65 kW ( 30/35 kW )
Indywidualny węzeł cieplny
dwufunkcyjny c.o. i c.w.u.
65 kW ( 30/35 kW )
Indywidualny węzeł cieplny
dwufunkcyjny c.o. i c.w.u.
60 kW ( 25/35 kW )
Indywidualny węzeł cieplny
dwufunkcyjny c.o. i c.w.u.
60 kW ( 25/35 kW )
Indywidualny węzeł cieplny
dwufunkcyjny c.o. i c.w.u.
60 kW ( 25/35 kW )
Indywidualny węzeł cieplny
dwufunkcyjny c.o. i c.w.u.
60 kW ( 25/35 kW )
Indywidualny węzeł cieplny
dwufunkcyjny c.o. i c.w.u.
60 kW ( 25/35 kW )
Indywidualny węzeł cieplny
dwufunkcyjny c.o. i c.w.u.
60 kW ( 25/35 kW )
Indywidualny węzeł cieplny
dwufunkcyjny c.o. i c.w.u.
60 kW ( 25/35 kW )
Indywidualny węzeł cieplny
dwufunkcyjny c.o. i c.w.u.
60 kW ( 25/35 kW )
Indywidualny węzeł cieplny
jednofunkcyjny c.o..
25 kW ( 25/0 kW )
Indywidualny węzeł cieplny
dwufunkcyjny c.o. i c.w.u.
60 kW ( 25/35 kW )
Indywidualny węzeł cieplny
dwufunkcyjny c.o. i c.w.u.
60 kW ( 25/35 kW )
Indywidualny węzeł cieplny
dwufunkcyjny c.o. i c.w.u.
60 kW ( 25/35 kW )
Indywidualny węzeł cieplny
dwufunkcyjny c.o. i c.w.u.
60 kW ( 25/35 kW )
Indywidualny węzeł cieplny
dwufunkcyjny c.o. i c.w.u.
60 kW ( 25/35 kW )
Strona 7 z 24
Załącznik nr 1
Stan SMC Gmina Siechnice (Siechnice + Św. Katarzyna) + Zawidawie na dzień 31 października 2014 r.
L.p.
Odbiorca Ciepła
Adres węzła cieplnego
Rodzaj węzła cieplnego
Moc cieplna
Siechnice Indywidualni
95.
Burdzy Jerzy i
Niedzielska-Burdzy Małgorzata
WC ul. Włościańska 5
96. Wąchocki Michał
WC ul. Włościańska 7
97. Chrąchol Tomasz
WC ul. Włościańska 9
98. Prajsnar Stanisław
WC ul. Włościańska 11
99.
Czarnecki Tomasz i
Czarnecka-Gutbier Dorota
WC ul. Włościańska 13
100. Moczarny Mariusz
WC ul. Włościańska 15
101. Bilicki Stanisław
WC ul. Zacisze 1
102. Cioch Robert
WC ul. Zacisze 2A
103. Gromnicka Maria
WC ul. Zacisze 3
104.
Sierpniak Tadeusz i
Sierpniak Zofia
WC ul. Zacisze 3A
105. Wróbel Sylwester
WC ul. Zacisze 5/2
106. Radzikowska Janina
WC ul. Zacisze 5/3
107. Bojar Edward
WC ul. Zacisze 7/1
108. Dobosz Łukasz
WC ul. Zacisze 7/2
109. Moskwa Ewa
WC ul. Zacisze 7/4
110. Nowakowska Stefania
WC ul. Zacisze 9/1
Indywidualny węzeł cieplny
dwufunkcyjny c.o. i c.w.u.
60 kW ( 25/35 kW )
Indywidualny węzeł cieplny
dwufunkcyjny c.o. i c.w.u.
60 kW ( 25/35 kW )
Indywidualny węzeł cieplny
dwufunkcyjny c.o. i c.w.u.
60 kW ( 25/35 kW )
Indywidualny węzeł cieplny
dwufunkcyjny c.o. i c.w.u.
60 kW ( 25/35 kW )
Indywidualny węzeł cieplny
dwufunkcyjny c.o. i c.w.u.
60 kW ( 25/35 kW )
Indywidualny węzeł cieplny
dwufunkcyjny c.o. i c.w.u.
60 kW ( 25/35 kW )
Indywidualny węzeł cieplny
dwufunkcyjny c.o. i c.w.u.
60 kW ( 25/35 kW )
Indywidualny węzeł cieplny
dwufunkcyjny c.o. i c.w.u.
60 kW ( 25/35 kW )
Indywidualny węzeł cieplny
dwufunkcyjny c.o. i c.w.u.
60 kW ( 25/35 kW )
Indywidualny węzeł cieplny
dwufunkcyjny c.o. i c.w.u.
60 kW ( 25/35 kW )
Indywidualny węzeł cieplny
dwufunkcyjny c.o. i c.w.u.
60 kW ( 25/35 kW )
Indywidualny węzeł cieplny
dwufunkcyjny c.o. i c.w.u.
60 kW ( 25/35 kW )
Indywidualny węzeł cieplny
dwufunkcyjny c.o. i c.w.u.
60 kW ( 25/35 kW )
Indywidualny węzeł cieplny
dwufunkcyjny c.o. i c.w.u.
60 kW ( 25/35 kW )
Indywidualny węzeł cieplny
dwufunkcyjny c.o. i c.w.u.
60 kW ( 25/35 kW )
Indywidualny węzeł cieplny
dwufunkcyjny c.o. i c.w.u.
60 kW ( 25/35 kW )
Strona 8 z 24
Załącznik nr 1
Stan SMC Gmina Siechnice (Siechnice + Św. Katarzyna) + Zawidawie na dzień 31 października 2014 r.
L.p.
Odbiorca Ciepła
Adres węzła cieplnego
Rodzaj węzła cieplnego
Moc cieplna
Siechnice Indywidualni
111. Siepka Leokadia
WC ul. Zacisze 9/2
112. Ołdak Stanisława
WC ul. Zacisze 9/3
113. Fołtyn Leszek
WC ul. Zacisze 9/4
114. Penciak Marek
WC ul. Zacisze 11/1
115. Szpindor Zofia
WC ul. Zacisze 11/2
116. Namysł Iwona
WC ul. Zacisze 11/3
117. Dymytryszyn Leokadia
WC ul. Zacisze 11/4
118. Grys Maria
WC ul. Zacisze 13/1
119. Sikorski Zbigniew
WC ul. Zacisze 13/2
120. Kołodziej Rozalia
WC ul. Zacisze 13/3
121. Podgórny Jerzy
WC ul. Zacisze 13/4
122. Pukacz Krzysztof
WC ul. Zacisze 15/1
123. Kluz Iwona
WC ul. Zacisze 15/2
124. Matczuk Wiesław
WC ul. Zacisze 15/3
125. Szaliński Marek
WC ul. Zacisze 15/4
126. Lejkowska Agnieszka
WC ul. Zacisze 19/1
Indywidualny węzeł cieplny
dwufunkcyjny c.o. i c.w.u.
60 kW ( 25/35 kW )
Indywidualny węzeł cieplny
dwufunkcyjny c.o. i c.w.u.
60 kW ( 25/35 kW )
Indywidualny węzeł cieplny
dwufunkcyjny c.o. i c.w.u.
60 kW ( 25/35 kW )
Indywidualny węzeł cieplny
dwufunkcyjny c.o. i c.w.u.
60 kW ( 25/35 kW )
Indywidualny węzeł cieplny
dwufunkcyjny c.o. i c.w.u.
60 kW ( 25/35 kW )
Indywidualny węzeł cieplny
dwufunkcyjny c.o. i c.w.u.
60 kW ( 25/35 kW )
Indywidualny węzeł cieplny
dwufunkcyjny c.o. i c.w.u.
60 kW ( 25/35 kW )
Indywidualny węzeł cieplny
dwufunkcyjny c.o. i c.w.u.
60 kW ( 25/35 kW )
Indywidualny węzeł cieplny
dwufunkcyjny c.o. i c.w.u.
60 kW ( 25/35 kW )
Indywidualny węzeł cieplny
dwufunkcyjny c.o. i c.w.u.
60 kW ( 25/35 kW )
Indywidualny węzeł cieplny
dwufunkcyjny c.o. i c.w.u.
60 kW ( 25/35 kW )
Indywidualny węzeł cieplny
dwufunkcyjny c.o. i c.w.u.
60 kW ( 25/35 kW )
Indywidualny węzeł cieplny
dwufunkcyjny c.o. i c.w.u.
60 kW ( 25/35 kW )
Indywidualny węzeł cieplny
dwufunkcyjny c.o. i c.w.u.
60 kW ( 25/35 kW )
Indywidualny węzeł cieplny
dwufunkcyjny c.o. i c.w.u.
60 kW ( 25/35 kW )
Indywidualny węzeł cieplny
dwufunkcyjny c.o. i c.w.u.
60 kW ( 25/35 kW )
Strona 9 z 24
Załącznik nr 1
Stan SMC Gmina Siechnice (Siechnice + Św. Katarzyna) + Zawidawie na dzień 31 października 2014 r.
L.p.
Odbiorca Ciepła
Adres węzła cieplnego
Rodzaj węzła cieplnego
Moc cieplna
Siechnice Indywidualni
127. Łabno Grzegorz
WC ul. Zacisze 19/2
128. Wiatrowski Andrzej
WC ul. Zacisze 22A
129. Dudarczyk Czesława
WC ul. Zacisze 24/1
130. Polowy Paweł
WC ul. Zacisze 24/2
131. Garnek Grzegorz
WC ul. Zacisze 26/1
132. Buryś Teresa
WC ul. Zacisze 26/2
133. Łajewska Dorota
WC ul. Zacisze 28/1
134. Lewandowski Marian
WC ul. Zacisze 28/2
135. Sobolewski Grzegorz
WC ul. Zacisze 28A
136. Kotar Izabela
WC ul. Zacisze 30/1
137. Broczkowska Małgorzata
WC ul. Zacisze 30/2
Indywidualny węzeł cieplny
dwufunkcyjny c.o. i c.w.u.
60 kW ( 25/35 kW )
Indywidualny węzeł cieplny
dwufunkcyjny c.o. i c.w.u.
60 kW ( 25/35 kW )
Indywidualny węzeł cieplny
dwufunkcyjny c.o. i c.w.u.
60 kW ( 25/35 kW )
Indywidualny węzeł cieplny
dwufunkcyjny c.o. i c.w.u.
60 kW ( 25/35 kW )
Indywidualny węzeł cieplny
dwufunkcyjny c.o. i c.w.u.
60 kW ( 25/35 kW )
Indywidualny węzeł cieplny
dwufunkcyjny c.o. i c.w.u.
60 kW ( 25/35 kW )
Indywidualny węzeł cieplny
dwufunkcyjny c.o. i c.w.u.
60 kW ( 25/35 kW )
Indywidualny węzeł cieplny
dwufunkcyjny c.o. i c.w.u.
60 kW ( 25/35 kW )
Indywidualny węzeł cieplny
dwufunkcyjny c.o. i c.w.u.
60 kW ( 25/35 kW )
Indywidualny węzeł cieplny
dwufunkcyjny c.o. i c.w.u.
60 kW ( 25/35 kW )
Indywidualny węzeł cieplny
dwufunkcyjny c.o. i c.w.u.
60 kW ( 25/35 kW )
Św. Katarzyna Indywidualni
138. Łomejko Antoni
WC ul. Główna 1C/2
139. Łomejko Krzysztof
WC ul. Główna 1C/3
140. Kurosińska Bernadeta
WC ul. Łąkowa 2/1
141. Zakała Tadeusz
WC ul. Łąkowa 2/2
142. Lechowicz Iwona
WC ul. Łąkowa 4/1
Indywidualny węzeł cieplny
dwufunkcyjny c.o. i c.w.u.
70 kW ( 30/40 kW )
Indywidualny węzeł cieplny
dwufunkcyjny c.o. i c.w.u.
70 kW ( 30/40 kW )
Indywidualny węzeł cieplny
dwufunkcyjny c.o. i c.w.u.
70 kW ( 30/40 kW )
Indywidualny węzeł cieplny
dwufunkcyjny c.o. i c.w.u.
70 kW ( 30/40 kW )
Indywidualny węzeł cieplny
dwufunkcyjny c.o. i c.w.u.
60 kW ( 25/35 kW )
Strona 10 z 24
Załącznik nr 1
Stan SMC Gmina Siechnice (Siechnice + Św. Katarzyna) + Zawidawie na dzień 31 października 2014 r.
L.p.
Odbiorca Ciepła
Adres węzła cieplnego
Rodzaj węzła cieplnego
Moc cieplna
Św. Katarzyna Indywidualni
143. Osieniecki Piotr
WC ul. Łąkowa 4/2
144. Polit Elżbieta
WC ul. Żeromskiego 7
145. Besz Stanisława
WC ul. Żeromskiego 9
Indywidualny węzeł cieplny
dwufunkcyjny c.o. i c.w.u.
60 kW ( 25/35 kW )
Indywidualny węzeł cieplny
dwufunkcyjny c.o. i c.w.u.
60 kW ( 25/35 kW )
Indywidualny węzeł cieplny
dwufunkcyjny c.o. i c.w.u.
60 kW ( 25/35 kW )
Strona 11 z 24
Załącznik nr 1
Stan SMC Gmina Siechnice (Siechnice + Św. Katarzyna) + Zawidawie na dzień 31 października 2014 r.
c.
I. Wykaz Sieciowego Majątku Ciepłowniczego KOGENERACJI S.A.
w gminie Siechnice (Siechnice + Św. Katarzyna)
Urządzenia pomiarowo-rozliczeniowe
Wykaz urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych zewnętrznej sieci ciepłowniczej i węzłów cieplnych
na terenie gminy Siechnice stanowiących własność KOGENERACJI S.A., podlegających
okresowemu (1x w miesiącu) odczytowi rozliczeniowemu :
L.p.
Odbiorca Ciepła
Adres węzła cieplnego
Ciepłomierz
Wodomierz
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
ul. Jana Pawła II 12
1
1
Siechnice Instytucje (GW3 + GW4)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
PPO Siechnice ( rurociąg P )
PPO Siechnice ( rurociąg RP )
PPO Siechnice ( budynek hotelowy )
PPO Siechnice ( sklep 2 )
Inoutic/Deceuninck NV
Inter-Flora
Profesjonalna Obsługa Pojazdów
AL-Land
Bickhardt Bau Polska
Parker Hannifin
TIM ( biurowiec )
TIM ( budynek magazynowo-usługowy )
Carina Sealants
Carina Sealants
ESV
Energopiast
Siechnicka Inwestycyjna Spółka
Komunalna ( Urząd Miasta )
Gmina Siechnice
( Gminne Centrum Kultury )
ul. Opolska 30
ul. Opolska 30
ul. Opolska 30
ul. Opolska 30
ul. Grabskiego 2
ul. Grabskiego 22
ul. Grabskiego 29
ul. Kwiatkowskiego
ul. Kwiatkowskiego
ul. Kwiatkowskiego
ul. Kwiatkowskiego
ul. Kwiatkowskiego
ul. Polna 14-18
ul. Polna 20
ul. Polna 12
ul. Polna 22
ul. Fabryczna 15
1
1
Gmina Siechnice
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
Siechnice ( hala sportowa )
Gimnazjum Siechnice
Szkoła Podstawowa Siechnice
Przedszkole Publiczne Siechnice
Gmina Siechnice (Żłobek Siechnice)
Rzymskokatolicka Parafia
Niepokalanego Serca NMP ( kościół )
Rzymskokatolicka Parafia
Niepokalanego Serca NMP ( plebania )
Arbet – Piotr Kluczniak
Atom
Atom
Atom
Atom
Atom
ul. Wiosenna 13
1
1
ul. Świerczewskiego 40
1
1
ul. Świerczewskiego 40
ul. Szkolna 4
ul. Osiedlowa 23A
ul. Mickiewicza 16
1
1
1
1
1
1
1
1
ul. Kościelna 4
1
1
ul. Kościelna 4
1
1
ul. Fieldorfa 4
ul. Włościańska
ul. Włościańska
ul. Włościańska
ul. Włościańska
ul. Włościańska
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
20
22
24
26
28
22
12
16
24
24
Strona 12 z 24
Załącznik nr 1
Stan SMC Gmina Siechnice (Siechnice + Św. Katarzyna) + Zawidawie na dzień 31 października 2014 r.
L.p.
Odbiorca Ciepła
Adres węzła cieplnego
Ciepłomierz
Wodomierz
ul. Jarzębinowa 19, 21 (ZBT)
ul. Jarzębinowa 23, 25 (ZBT)
ul. Mieszczańska 5, 5A
ul. Mieszczańska 7, 7A
ul. Mieszczańska 18
ul. Mieszczańska 20
ul. Św. Katarzyny 33, 33A
ul. Św. Katarzyny 35
ul. Włościańska 17
ul. Włościańska 19
ul. Staszica 6
ul. Ciepłownicza 2
ul. Ciepłownicza 14
ul. Ciepłownicza 17
ul. Energetyczna 1-3
ul. Energetyczna 5
ul. Energetyczna 5D
ul. Fabryczna 22
ul. Fabryczna 22/2
ul. Fabryczna 22/3
ul. Polna 2
ul. Szkolna 1
ul. Szkolna 6
ul. Szkolna 6C
ul. Osiedlowa 25
ul. Osiedlowa 25
ul. Osiedlowa 25
ul. Energetyczna 7B
ul. Gimnazjalna 6
ul. Gimnazjalna 7
ul. Świerczewskiego 40/2
ul. Świerczewskiego 40/4
ul. Energetyczna 8
ul. Gimnazjalna 11
ul. Gimnazjalna 15
ul. Grabskiego 7
ul. Grabskiego 15
ul. Graniczna 3
ul. Graniczna 11
ul. 1-go Maja 9
ul. Jana Pawła II 7
ul. Jana Pawła II 4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Siechnice Instytucje (GW3 + GW4)
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
DPI Malachit
DPI Malachit
Format Deweloper
Format Deweloper
Format Deweloper
Format Deweloper
Format Deweloper
Format Deweloper
Format Deweloper
Format Deweloper
Pierwsze M
MSM Czechnica
MSM Czechnica
MSM Czechnica
MSM Czechnica
MSM Czechnica
MSM Czechnica
MSM Czechnica
MSM Czechnica
MSM Czechnica
MSM Czechnica
MSM Czechnica
MSM Czechnica
MSM Czechnica
SM Ogrodnik
Bohdan Woś ( hotel )
(pomiar c.o.)
Bohdan Woś ( hotel )
(pomiar c.w.u.)
WM ABC
WM Czechnica
WM Czechnica
WM Czechnica
WM Czechnica
WM Energetyczna 8
WM Gimnazjalna 11
WM Gimnazjalna 15
WM Grabskiego 3-19
WM Grabskiego 3-19
WM Graniczna 1-13 Mieszczańska 1-3
WM Graniczna 1-13 Mieszczańska 1-3
WM Hutnik
WM Jana Pawła II
WM Jana Pawła II 2-4
Strona 13 z 24
Załącznik nr 1
Stan SMC Gmina Siechnice (Siechnice + Św. Katarzyna) + Zawidawie na dzień 31 października 2014 r.
L.p.
Odbiorca Ciepła
Adres węzła cieplnego
Ciepłomierz
Wodomierz
ul. Jarzębinowa 9
ul. 1-go Maja 11
ul. Piłsudskiego 12
ul. Piłsudskiego 18
ul. Piłsudskiego 5
ul. Szkolna 5
ul. Piłsudskiego 22
ul. Piłsudskiego 21
ul. 1-go Maja 2
ul. Jarzębinowa 3
ul. Ogrodnicza 15
ul. Piłsudskiego 6
ul. Piłsudskiego 1
ul. Świerczewskiego 13
ul. Staszica 2C
ul. Staszica 4C
ul. Staszica 8C
ul. Szkolna 7
ul. Szkolna 9
ul. Ziemska 2
ul. Ziemska 4
ul. Ziemska 6
ul. Ziemska 8
ul. Mieszczańska 9
ul. Mieszczańska 11
ul. Mieszczańska 22
ul. Mieszczańska 24
ul. Włościańska 21
ul. Włościańska 23
ul. Włościańska 25
ul. Zacisze 17A
ul. Energetyczna 7A
ul. Modrzewiowa 19
ul. Jesionowa 3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
ul. Klonowa 1
1
1
ul. Fabryczna 22/1
1
0
1
1
1
1
1
1
0
0
0
1
Siechnice Instytucje (GW3 + GW4)
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
WM Jarzębinowa 7-13
WM Majówka
WM Kamienica II
WM Kamienica II
WM Kamienica Ratuszowa
WM Nasza
WM Novalia 1
WM Novalia 2
WM Nowa
WM Nowa
WM Nowa
WM Nowa Kamienica
WM Piłsudskiego 1-3
WM Pod Trzynastką
WM Staszica 2
WM Staszica 4
WM Staszica 8
WM Szkolna 7
WM Szkolna 9
WM Willa Katarzyna
WM Willa Katarzyna
WM Willa Katarzyna
WM Willa Katarzyna
WM Willa Katarzyna II
WM Willa Katarzyna II
WM Willa Mieszczańska
WM Willa Mieszczańska
WM Willa Mieszczańska
WM Willa Mieszczańska
WM Willa Mieszczańska
WM Zacisze
WM Zgoda
Apteka "Pod Modrzewiem"
Bellissima
Zakład Ogólnobudowlany –
109.
Adam Gardecki
110. KOGENERACJA (BOK)
Św. Katarzyna Instytucje (GW3 + GW4)
111.
112.
113.
114.
115.
Gmina Siechnice ( budynek B1-1 )
A.Ł. Auto – Antoni Łomejko
Karczma Katarzyna – Zenon Leśniewski
WM Karczma
Łomejko Krzysztof (bud. wielorodzinny)
ul. Bukowa
ul. Główna
ul. Główna
ul. Główna
ul. Łąkowa
20
1C/1
28
28
(dz. 1066/7)
Strona 14 z 24
Załącznik nr 1
Stan SMC Gmina Siechnice (Siechnice + Św. Katarzyna) + Zawidawie na dzień 31 października 2014 r.
L.p.
Odbiorca Ciepła
Adres węzła cieplnego
Ciepłomierz
Wodomierz
ul. 1-go Maja 1/1
ul. 1-go Maja 1/2
ul.1-go Maja 2A
ul. 1-go Maja 3
ul. 1-go Maja 4/1
ul. 1-go Maja 4/2
ul. 1-go Maja 4D
ul. 1-go Maja 5
ul. 1-go Maja 5A
ul. 1-go Maja (dz. 295/14)
ul. 1-go Maja 6/1
ul. 1-go Maja 6/3
ul. 1-go Maja 6/4
ul. 1-go Maja 6/6
ul. 1-go Maja 6/10
ul. 1-go Maja 6/13
ul. 1-go Maja 6D
ul. 1-go Maja 7
ul. 1-go Maja 10
ul. 1-go Maja 11/3
ul. 1-go Maja 12
ul. 1-go Maja 13/1
ul. 1-go Maja 13/3
ul. 1-go Maja 13/5
ul. 1-go Maja 13/9
ul. 1-go Maja 13/10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ul. 1-go Maja 15
1
0
ul. 1-go Maja 17/1
ul. 1-go Maja 17/2
ul. 1-go Maja 19
ul. 1-go Maja 21
ul. Cicha 6
ul. Cicha 8A
ul. Cicha 10
ul. Cicha 12
ul. Energetyczna 2
ul. Fabryczna 7
ul. Fabryczna 9/2
ul. Fabryczna 9/2A
ul. Fabryczna 9/3
ul. Fabryczna 9/4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Siechnice Indywidualni GW3
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
Pastuszka Tadeusz
Matkowska Anna
Klimczak Józef
Jaśkiewicz Franciszek
Czapliński Henryk
Mroczkowska Danuta
Woźniak Roman
Bigos Władysław
Klimczak Marian
Klimczak Jarosław
Opaliński Andrzej
Konefał Teresa
Flak Wanda
Zielonka Piotr
Kozak Teresa
Kosterska Barbara
Michalak Zbigniew
Kistel Edward
Domaszewicz Krystyna
Klimczak Danuta
Potrzebowska Inga
Gielniewski Ryszard
Polewczak Irena
Dulemba Teresa
Grobelna Anna
Osipacz Robert
Berezowski Józef i
Berezowska Stanisława
Choinka Małgorzata
Olenderek Wojciech
Jastrzębski Krzysztof
Feldy Zygmunt
Janiszewska Barbara
Ziobrowska Beata
Stachowicz Felicja
Ušák Pavol
Kruk Leszek
Wadas Urszula
Czarnecka Bogumiła
Jarosiewicz Tadeusz
Oleksyszyn Józef
Wesołowski Mieczysław
Strona 15 z 24
Załącznik nr 1
Stan SMC Gmina Siechnice (Siechnice + Św. Katarzyna) + Zawidawie na dzień 31 października 2014 r.
L.p.
Odbiorca Ciepła
Adres węzła cieplnego
Ciepłomierz
Wodomierz
ul. Fabryczna 13
ul. Fabryczna 14
ul. Fabryczna 16
ul. Fabryczna 17
ul. Fabryczna 18
ul. Fabryczna 20
ul. Fabryczna 20A
ul. Henryka III 31
ul. Henryka III 33
ul. Henryka III 35
ul. Henryka III 41
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ul. Henryka III (dz. 544/19)
1
0
ul. Kochanowskiego 1
ul. Kolejowa 1
ul. Konopnickiej 1
ul. Konopnickiej 2
ul. Konopnickiej 3
ul. Konopnickiej 4
ul. Konopnickiej 5
ul. Konopnickiej 6
ul. Konopnickiej 7
ul. Konopnickiej 8
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ul. Konopnickiej 9
1
0
ul. Konopnickiej 10
ul. Konopnickiej 11
ul. Konopnickiej 12
ul. Konopnickiej 14
ul. Konopnickiej 16
ul. Konopnickiej 18
ul. Konopnickiej 20
ul. Kościelna 3
ul. Kościelna 3A
ul. Kościelna 3B
ul. Kościelna 8
ul. Kościelna 9
ul. Kościelna 12
ul. Kraszewskiego 2
ul. Kraszewskiego 3
ul. Kraszewskiego 5
ul. Kraszewskiego 6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Siechnice Indywidualni GW3
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
Maćków Krzysztof i Maćków Zbigniew
Skierska Maria
Sierpiński Andrzej
Gazda Danuta
Kaim Helena
Kujawska Jolanta
Derewicz Joanna
Stolarz Krzysztof
Dróżdż Mirosław
Björklund Teresa
Stilger Marlena
Zajączkowski Zbigniew i
Zajączkowska Teresa
Ciróg Grzegorz
Maślak Krystyna
Ozdoba Krzysztof
Dąbrowski Maciej
Dziedziak Celina
Gurazdowski Dariusz
Eriksen Frank i Eriksen Anna
Zygmunt Katarzyna
Śliwiński Robert
Gomułkiewicz Marcin i Kotecka Sylwia
Dąbrowski Paweł i
Siergiej-Dąbrowska Marta
Polsystem
Szałajko Łucja
Dziołak Marek
Dudziak Robert
Sergiusz-Woźnicka Agnieszka
Lech Zdzisław
Myśków Leszek
Tałaj-Jasińska Jadwiga
Tałaj Zygmunt
Tałaj-Jasińska Jadwiga
Sebzda Dariusz
Rumińska Magdalena
Smolarczyk Lidia
Skorupski Krzysztof
Guzikowska Marzena
Ślipko Artur i Ślipko Ewelina
Ekiert Anna
Strona 16 z 24
Załącznik nr 1
Stan SMC Gmina Siechnice (Siechnice + Św. Katarzyna) + Zawidawie na dzień 31 października 2014 r.
L.p.
Odbiorca Ciepła
Adres węzła cieplnego
Ciepłomierz
Wodomierz
1
1
1
1
0
0
0
0
ul. Leśmiana 1
1
0
ul. Leśmiana
ul. Leśmiana
ul. Leśmiana
ul. Leśmiana
ul. Leśmiana
ul. Leśmiana
ul. Leśmiana
ul. Leśmiana
ul. Leśmiana
ul. Leśmiana
2
3
4
5
7
8
8A
10
11
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ul. Leśmiana 15
1
0
ul. Mickiewicza 4
ul. Mickiewicza 11
ul. Mickiewicza 13
ul. Mieszczańska 2
1
1
1
1
0
0
0
1
ul. Mieszczańska 4
1
1
ul. Mieszczańska 6
ul. Mieszczańska 8
ul. Mieszczańska 10
ul. Mieszczańska 12
ul. Mieszczańska 14
ul. Mieszczańska 16
ul. Modrzewiowa 11
ul. Opolska 3
ul. Popiełuszki 4
ul. Popiełuszki 6
ul. Popiełuszki 8
ul. Prusa 5
ul. Prusa 8
ul. Prusa 10
ul. Prusa 12
ul. Prusa 11
ul. Reja 18
ul. Popiełuszki 12
ul. Słoneczna 3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Siechnice Indywidualni GW3
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
Papierowski Paweł
Trzcinowicz Maciej
Glapa Małgorzata
Kieres Bartosz
Major Radosław i
Pabich-Major Katarzyna
Grzeszczuk Sławomir
Kubowicz-Dziadoń Joanna
Matys Małgorzata
Maciejewski Tomasz
Wielkopolska Dorota
Fudali Magdalena
Fudali Katarzyna
Dudek Agnieszka
Węgier Tomasz
Tomaszek Dariusz i Tomaszek Monika
Leligdowicz Roman i
Leligdowicz Sylwia
Surma Maciej
Falewicz Andrzej
Turobiński Robert
Mieczkowska Anetta
Siejkowski Radosław i
Siejkowska Magdalena
Dąbrowski Bartosz
Nowak Przemysław
Adamczyk Agata
Strzelec Tomasz
Stelmaszek-Bednarczyk Elżbieta
Jasiński Paweł
Mutwicki Ryszard
Nawrocki Adam
Cybulska Katarzyna
Wiatrowski Zbigniew
Demczańska Irena
Bugaj Mateusz i Bugaj Paulina
Macyszyn Adam
Mońca Bartosz
Niziołek Łukasz
Świerski Jan
Szewczyk Paweł i Szewczyk Joanna
Poniatowski Marek
Zalewski Konrad
ul. Lema
ul. Lema
ul. Lema
ul. Lema
5
6
8
12
Strona 17 z 24
Załącznik nr 1
Stan SMC Gmina Siechnice (Siechnice + Św. Katarzyna) + Zawidawie na dzień 31 października 2014 r.
L.p.
Odbiorca Ciepła
Adres węzła cieplnego
Ciepłomierz
Wodomierz
ul. Słoneczna 5
ul. Słoneczna 7A
ul. Słoneczna 9
ul. Słoneczna 11
ul. Słoneczna 13
ul. Szkolna 3
ul. Szkolna 8/1
ul. Szkolna 8/3
ul. Szkolna 8/4
ul. Świerczewskiego 13A
ul. Świerczewskiego (dz. 301/1)
ul. Świerczewskiego 40/11
ul. Św. Floriana 23
ul. Św. Floriana 27
ul. Św. Floriana 29
ul. Św. Floriana 31
ul. Św. Floriana 35
ul. Tuwima 1
ul. Tuwima 3
ul. Tuwima 5
ul. Tuwima 8
ul. Tuwima 10
ul. Tuwima 11
ul. Wiosenna 1
ul. Wiosenna (dz. 293/10)
ul. Wiosenna (dz. 293/9)
ul. Wiosenna 5A
ul. Wiosenna 6
ul. Zacisze 6
ul. Zacisze 14A
ul. Zacisze 16/1
ul. Zacisze 16/2
ul. Zacisze 18
ul. Zacisze 18A
ul. Zacisze 22
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ul. Cicha 2
ul. Cicha 4
ul. Cicha 4A
ul. Cicha 8
ul. Graniczna 15
ul. Graniczna 17
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
Siechnice Indywidualni GW3
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
Fleszer Mieczysław
Dobrowolska Marta
Roman Grzegorz
Gwóźdź Tadeusz
Sikora Bronisław
Fierkowicz Stanisław
Feńków Kazimierz
Gajowniczek Włodzimierz
Ślipko Halina
Szymanek Zbigniew
Felsztyński Maciej
Filo Stanisław
Kasprowicz Bogusław
Kowcz Barbara
Teodorowicz Mariusz
Wszędyrówny Magdalena
Gajda Konrad
Adamkiewicz Michał
Turczyński Maciej
Studnicka Beata
Szwajkowski Jacek
Wawrzyniak Małgorzata
Kroczak Artur i Kroczak Magdalena
Aleksandrowicz Marian
Rybak Jan
Solomonidis Piotr
Szymanek Wojciech
Koźmiński Andrzej
Wilczyński Marek
Buszczak Mirosław
Trzcińska Elżbieta
Zieliński Miłosz
Terlecki Piotr
Misztur Piotr i Misztur Zuzanna
Różnowicz Zenon i Różnowicz Janina
Siechnice Indywidualni GW4
272.
273.
274.
275.
276.
277.
Misztur Krzysztof
Ludwa Mariusz
Ludwa Mariusz
Wiatrowski Władysław
Lorek Krzysztof i Lorek Eliza
Mielczarek Sławomir
Strona 18 z 24
Załącznik nr 1
Stan SMC Gmina Siechnice (Siechnice + Św. Katarzyna) + Zawidawie na dzień 31 października 2014 r.
L.p.
Odbiorca Ciepła
Adres węzła cieplnego
Ciepłomierz
Wodomierz
19
21
23
25
27
29
31
33
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
ul. Graniczna 35
1
0
ul. Graniczna 37
ul. Graniczna 39
ul. Graniczna 41
ul. Graniczna 43
ul. Graniczna 45
ul. Fabryczna 11
ul. Kasztanowa 1
ul. Kasztanowa 2
ul. Kasztanowa 4
ul. Kasztanowa 8
ul. Kasztanowa 10
ul. Modrzewiowa 1
ul. Modrzewiowa 3
ul. Modrzewiowa 7
ul. Modrzewiowa 9
ul. Modrzewiowa 13
ul. Modrzewiowa 15
ul. Modrzewiowa 17
ul. Modrzewiowa 19
ul. Opolska 2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ul. Opolska 2A
1
0
ul. Opolska 2B
ul. Opolska 27
ul. Świerczewskiego 13B
ul. Świerczewskiego 17
ul. Świerczewskiego 24
ul. Świerczewskiego 24A
ul. Św. Katarzyny 11
ul. Św. Katarzyny 13
ul. Św. Katarzyny 13A
ul. Św. Katarzyny 15
ul. Włościańska 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Siechnice Indywidualni GW4
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
Krzyk Tomasz
Warecki Janusz i Warecka Teresa
Andryszkiewicz Marek
Gałan Piotr i Gałan Sylwia
Madej Paweł i Madej Agnieszka
Białas Jarosław
Paździora Michał
Alwin Mateusz i Kuczkowska Joanna
Ludwisiak Grzegorz i
Ludwisiak Barbara
Mackiewicz Wojciech
Piesiak Joanna
Jarząb-Gałek Katarzyna
Gumienny Marek
Marianiuk Michał i Marianiuk Ewa
Słomianowski Lesław
Ciechanowicz Edward
Jurczyszyn Bogumiła
Sosiński Henryk
Sosińska Wanda
Mazurek Czesław
Woźniak Władysława
Zahajkiewicz Jarosław
Kita Krzysztof
Jonko Zdzisław
Jonko Jerzy
Sikora Jerzy
Gardecka Jadwiga
Gardecki Adam
Jarząbek Irena
Hoffman Stanisław i
Zielińska-Hoffman Janina
Biłous Danuta
Klimczak Kazimierz
Arkitek Patrycja
Piech Henryk
Głowińska Joanna
Turek Władysław
Kasprowicz Maciej
Makowski Dariusz
Makowski Dariusz
Błoński Feliks
Hebisz Andrzej
ul. Graniczna
ul. Graniczna
ul. Graniczna
ul. Graniczna
ul. Graniczna
ul. Graniczna
ul. Graniczna
ul. Graniczna
Strona 19 z 24
Załącznik nr 1
Stan SMC Gmina Siechnice (Siechnice + Św. Katarzyna) + Zawidawie na dzień 31 października 2014 r.
L.p.
Odbiorca Ciepła
Adres węzła cieplnego
Ciepłomierz
Wodomierz
ul. Włościańska 3
1
0
ul. Włościańska 5
1
0
ul. Włościańska 7
ul. Włościańska 9
ul. Włościańska 11
1
1
1
0
0
0
ul. Włościańska 13
1
0
ul. Włościańska 15
ul. Zacisze 1
ul. Zacisze 2A
ul. Zacisze 3
ul. Zacisze 3A
ul. Zacisze 5/2
ul. Zacisze 5/3
ul. Zacisze 7/1
ul. Zacisze 7/2
ul. Zacisze 7/4
ul. Zacisze 9/1
ul. Zacisze 9/2
ul. Zacisze 9/3
ul. Zacisze 9/4
ul. Zacisze 11/1
ul. Zacisze 11/2
ul. Zacisze 11/3
ul. Zacisze 11/4
ul. Zacisze 13/1
ul. Zacisze 13/2
ul. Zacisze 13/3
ul. Zacisze 13/4
ul. Zacisze 15/1
ul. Zacisze 15/2
ul. Zacisze 15/3
ul. Zacisze 15/4
ul. Zacisze 19/1
ul. Zacisze 19/2
ul. Zacisze 22A
ul. Zacisze 24/1
ul. Zacisze 24/2
ul. Zacisze 26/1
ul. Zacisze 26/2
ul. Zacisze 28/1
ul. Zacisze 28/2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Siechnice Indywidualni GW4
319. Kołaczyńska Beata
Burdzy Jerzy i
320.
Niedzielska-Burdzy Małgorzata
321. Wąchocki Michał
322. Chrąchol Tomasz
323. Prajsnar Stanisław
Czarnecki Tomasz i
324.
Czarnecka-Gutbier Dorota
325. Moczarny Mariusz
326. Bilicki Stanisław
327. Cioch Robert
328. Gromnicka Maria
329. Sierpniak Tadeusz i Sierpniak Zofia
330. Wróbel Sylwester
331. Radzikowska Janina
332. Bojar Edward
333. Dobosz Łukasz
334. Moskwa Ewa
335. Nowakowska Stefania
336. Siepka Leokadia
337. Ołdak Stanisława
338. Fołtyn Leszek
339. Penciak Marek
340. Szpindor Zofia
341. Namysł Iwona
342. Dymytryszyn Leokadia
343. Grys Maria
344. Sikorski Zbigniew
345. Kołodziej Rozalia
346. Podgórny Jerzy
347. Pukacz Krzysztof
348. Kluz Iwona
349. Matczuk Wiesław
350. Szaliński Marek
351. Lejkowska Agnieszka
352. Łabno Grzegorz
353. Wiatrowski Andrzej
354. Dudarczyk Czesława
355. Polowy Paweł
356. Garnek Grzegorz
357. Buryś Teresa
358. Łajewska Dorota
359. Lewandowski Marian
Strona 20 z 24
Załącznik nr 1
Stan SMC Gmina Siechnice (Siechnice + Św. Katarzyna) + Zawidawie na dzień 31 października 2014 r.
L.p.
Odbiorca Ciepła
Adres węzła cieplnego
Ciepłomierz
Wodomierz
ul. Zacisze 28A
ul. Zacisze 30/1
ul. Zacisze 30/2
1
1
1
0
0
0
ul. Chabrowa (dz. 31/2)
ul. Główna 30
ul. Łąkowa (dz. 1071/1)
ul. Łąkowa 17
ul. Różana 5
ul. Różana 16
ul. Wiśniowa 3/1
ul. Wiśniowa 3A
ul. Wiśniowa 9
ul. Wiśniowa 10
ul. Wiśniowa 11
ul. Wiśniowa 13
ul. Wiśniowa 14
ul. Wiśniowa 16
ul. Wiśniowa 17A
ul. Wiśniowa 18
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ul. Żernicka 5A
1
0
ul. Żeromskiego 5
ul. Żeromskiego 6
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
389
0
0
0
0
0
0
0
0
107
Siechnice Indywidualni GW4
360. Sobolewski Grzegorz
361. Kotar Izabela
362. Broczkowska Małgorzata
Św. Katarzyna Indywidualni GW3
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.
372.
373.
374.
375.
376.
377.
378.
Klose Andrzej
Leśniewski Zenon
Brandys Jan i Mazur Katarzyna
Żyża Tomasz
Domaradzka Urszula
Wolańska Anna
Kowalczyk Tomasz
Kowalczyk Tomasz
Ekiert Tadeusz i Ekiert Kazimiera
Jakubowski Ryszard
Ekiert Adam i Ekiert Helena
Dyrszka Paweł
Urysz Lesław
Witka Ryszard i Witka Barbara
Birecki Krzysztof
Kuriańska Irena
Kawiarowski Robert i
379.
Kawiarowska Edyta
380. Kliszczak Mariusz
381. Sołtysik Szczęsna
Św. Katarzyna Indywidualni GW4
382.
383.
384.
385.
386.
387.
388.
389.
Łomejko Antoni
Łomejko Krzysztof
Kurosińska Bernadeta
Zakała Tadeusz
Lechowicz Iwona
Osieniecki Piotr
Polit Elżbieta
Besz Stanisława
ul. Główna 1C/2
ul. Główna 1C/3
ul. Łąkowa 2/1
ul. Łąkowa 2/2
ul. Żeromskiego 4/1
ul. Żeromskiego 4/2
ul. Żeromskiego 7
ul. Żeromskiego 9
RAZEM :
Strona 21 z 24
Załącznik nr 1
Stan SMC Gmina Siechnice (Siechnice + Św. Katarzyna) + Zawidawie na dzień 31 października 2014 r.
a.
II. Wykaz Sieciowego Majątku Ciepłowniczego KOGENERACJI S.A.
na obszarze Zawidawie
Sieci i Przyłącza Ciepłownicze
Wykaz sieci i przyłączy ciepłowniczych na terenie obszaru Zawidawie stanowiących własność
KOGENERACJI S.A.
L.p.
Obiekt
Długość / Średnica
Charakterystyka
Sieć mieszana :
– sieć napowietrzna
ok. 418 m;
– sieć podziemna tradycyjna
ok. 153 m;
– sieć podziemna preizolowana ok. 1.443 m
1.
2.
Sieć Ciepłownicza SC ZAW
– Magistrale Ciepłownicze :
– wschodnia;
– zachodnia;
– północna;
– południowa;
we Wrocławiu
rejon Zawidawie
wraz z przyłączami do odbiorców
RAZEM :
Sieć mieszana :
wg. specyfikacji :
– 2xDn 250 ok. 1196 m;
– 2xDn 200 ok. 226 m;
– 2xDn 150 ok. 99 m;
– 2xDn 125 ok. 340 m;
– 2xDn 100 ok. 38 m;
2.014 m
– 2xDn 80 ok. 77 m;
2xDn 250 ÷ 2xDn 65
– 2xDn 65 ok. 65 m;
–
–
–
–
–
–
–
–
studnie i komory ciepłownicze;
instalacje odpowietrzające;
instalacje odwadniające;
instalacje alarmowe;
armatura odcinająca;
armatura regulacyjna;
armatura odpowietrzająca;
armatura odwadniająca:
(różne średnice);
2.014 m
2xDn 250 ÷ 2xDn 65
Strona 22 z 24
Załącznik nr 1
Stan SMC Gmina Siechnice (Siechnice + Św. Katarzyna) + Zawidawie na dzień 31 października 2014 r.
b.
II. Wykaz Sieciowego Majątku Ciepłowniczego KOGENERACJI S.A.
na obszarze Zawidawie
Węzły Cieplne
Wykaz węzłów cieplnych zasilanych z zewnętrznej sieci ciepłowniczej na terenie obszaru
Zawidawie stanowiących własność KOGENERACJI S.A.
L.p.
Odbiorca Ciepła
Adres węzła cieplnego
Rodzaj węzła cieplnego
Moc cieplna
Zawidawie Instytucje
1.
HS Wrocław
WC bud. 6
ul. Bierutowska 65-67
2.
HS Wrocław
WC bud. 12
ul. Bierutowska 65-67
3.
HS Wrocław
WC bud. 41
ul. Bierutowska 65-67
4.
HS Wrocław
WC bud. 54
ul. Bierutowska 65-67
5.
DEVCO
WC bud. 3
ul. Bierutowska 57-59
6.
AB REMO
WC bud. 3
ul. Bierutowska 57-59
Indywidualny węzeł cieplny
dwufunkcyjny c.o. i c.w.u.
900 kW
Indywidualny węzeł cieplny
dwufunkcyjny c.o. i c.w.u.
1250 kW
Indywidualny węzeł cieplny
dwufunkcyjny c.o. i c.w.u.
850 kW ( 770/80 kW )
Indywidualny węzeł cieplny
dwufunkcyjny c.o. i c.w.u.
500 kW
Indywidualny węzeł cieplny
trójfunkcyjny c.o., c.w.u., w.k.
1088 kW ( 600/198/290 kW )
Indywidualny węzeł cieplny
zmieszania - jednofunkcyjny
(transformacja param. c.o.)
300 kW
Strona 23 z 24
Załącznik nr 1
Stan SMC Gmina Siechnice (Siechnice + Św. Katarzyna) + Zawidawie na dzień 31 października 2014 r.
d.
II. Wykaz Sieciowego Majątku Ciepłowniczego KOGENERACJI S.A.
na obszarze Zawidawie
Urządzenia pomiarowo-rozliczeniowe
Wykaz urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych zewnętrznej sieci ciepłowniczej i węzłów cieplnych
na terenie obszaru Zawidawie stanowiących własność KOGENERACJI S.A., podlegających
okresowemu (1x w miesiącu) odczytowi rozliczeniowemu :
L.p.
Odbiorca Ciepła
Adres węzła cieplnego
Ciepłomierz
Wodomierz
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8
8
Siechnice Instytucje (GW3 + GW4)
1.
HS Wrocław
2.
HS Wrocław
3.
HS Wrocław
4. 1 HS Wrocław
5.
HS Wrocław
6.
HS Wrocław
7.
DEVCO
8.
AB REMO
WC bud. 6
ul. Bierutowska
WC bud. 11
ul. Bierutowska
WC bud. 12
ul. Bierutowska
WC bud. 28
ul. Bierutowska
WC bud. 41
ul. Bierutowska
WC bud. 54
ul. Bierutowska
WC bud. 3
ul. Bierutowska
WC bud. 3
ul. Bierutowska
65-67
65-67
65-67
65-67
65-67
65-67
57-59
57-59
RAZEM :
Strona 24 z 24