DZIEŃ MATKI

Transkrypt

DZIEŃ MATKI
1
Janina Titarenkow
Nauczyciel nauczania początkowego
Scenariusz uroczystości
z okazji „Dnia Matki”
Dekoracje: sala udekorowana balonami, nad sceną duŜy portret Mamy, wokół kwiaty.
Uczniowie stoją w gromadce na środku przystrojonej klasy. Mamy siedzą przy stoliczkach
udekorowanych bukiecikami kwiatów.
Przebieg uroczystości:
1. 26 maja to najpiękniejszy dzień w roku – Dzień Matki. W dniu tym wszystkie mamy
obdarowane są szczególnymi dowodami miłości.
Przedszkolak przynosi laurkę, uczeń własnoręcznie wykonany upominek, a dorośli nieraz
Ŝyjący z dala od matek ślą im najcieplejsze myśli, kwiaty, depesze, piosenki.
Dla niej wielu piosenkarzy śpiewa pieśni. My takŜe dzisiaj swoim Mamom składamy
najserdeczniejsze Ŝyczenia płynące z małych, ale gorących serc.
2. Ledwie oczy otworzyłem,
juŜ z samego rana
swym ciepłym uśmiechem wita
mnie kochana mama.
JuŜ przemawia do mnie słodko,
juŜ robi śniadanie,
ale ja postanowiłem:
Dziś pomogę Mamie.
2
Wyskoczyłem więc z łóŜeczka,
juŜ jestem umyty.
Co się stało mój syneczku?
- moja Mama pyta.
Chcę Ci dzisiaj, jutro, zawsze
pomagać, jak umiem,
ile trudu masz i pracy,
ja juŜ to rozumiem.
3. Dzieci wspólnie śpiewają piosenkę „Pomogę Mamie”
I. Choć mam rączki małe
i niewiele zrobię,
pomogę mamusi,
niech odpocznie sobie. (bis)
II. Zamiotę izdebkę,
umyję garnuszki,
niech się tu nie schodzą
łakomczuszki muszki. (bis)
III. Utulę braciszka
w małej kolebusi,
chociaŜ w tym pomogę
kochanej mamusi. (bis)
4. Wiesz co robi Twoja mama,
gdzie pracuje,
jaki zawód wykonuje?
3
5. Moja mama mierzy, kroi,
kręci przy tym głową.
Wyczaruje suknię piękną,
jest przecieŜ krawcową.
6. Moja leczy chore dzieci,
słucha, opukuje.
Ma dyŜury w dzień i w nocy,
w szpitalu pracuje.
7. Moja mama sprząta, pierze,
obiady gotuje.
No i małych swych urwisów
dzielnie wychowuje.
8. Wie, jak ciasto pyszne zrobić,
jak załatać dziurę,
Ŝeby deszcz nas nie przemoczył,
odpędzi złą chmurę.
9. A wieczorem, po dniu całym,
gdy juŜ buzia ziewa,
siada cicho przy mym łóŜku,
kołysankę śpiewa.
10. Piosenka śpiewana przez wszystkich uczniów pt. „Moja Mama”
11. Scenka pt. „Rozmowa z mamą”.
(Mama siedzi na krześle, a obok niej stoi córeczka )
C-Moja droga mamo, pytań mam bez liku , chyba ich nie zmieszczę w swoim notatniku!
Kiedy byłaś mała, co robiłaś?
M- Grałam i śpiewałam, grałam na grzebieniu, śpiewałam piosenki, rytm wystukiwałam na
4
małym bębenku...
C- A co śpiewałaś?
M- Biedroneczki są w kropeczki. A ty masz za krótkie nóŜki jak zwykle u kaczuszki.
Karuzela, karuzela na Bielanach co niedziela...
C- A byłaś czasem wesoła?
M-O tak! Najbardziej, gdy kończyła się szkoła!
C-A, gdy byłaś chora?
M-Chodziłam do doktora, pan doktor był bardzo stary i nosił okulary, a kiedy mnie badał , tak
powiadał: „Źle bardzo koteczku, oj długo, ty długo poleŜysz w łóŜeczku!
C- A do szkoły chodziłaś?
M- Chodziłam!
C- A dobrą uczennicą byłaś?
M- Byłam! Kiedy pisałam kleksy stawiałam i litery połykałam, pisałam wielkimi wołami i
drobnym maczkiem, oddzielałam lekcje kolorowym szlaczkiem. Będę ci w nauce pomagała,
zgoda?
C- Zgoda! Tylko szkoda, Ŝe nigdy nie będziemy chodzić do tej samej klasy...
Byłabyś moją najlepszą koleŜanką...
I
Rano wstaje moja mama
Jeszcze drzemie słońce,
A mnie budzą dwa słoneczka
Wesołe, gorące.
II. W oczach mamy te słoneczka
śarzą się od rana,
Przez dzień cały bez ustanku
Spoglądają na nas.
III .Gdy wieczorem słońce zajdzie,
Uśnie las i rzeczka,
Jeszcze nad mą śpiącą głową
Lśnią te dwa słoneczka.
5
11. Gdybym mógł mamo,
to bym pamiętał,
Ŝeby Ci przynieść
w dniu Twego Święta
kawałek łąki
pachnącej majem,
z piosnką skowronka
i z krzykiem czajek,
tęczę wiosenną
po pierwszej burzy,
kukułkę, która
pomyślność wróŜy,
wiatru Ŝywiczne
szmery lesiste
i lustro wody
drŜące i czyste.
12. W małym bukiecie
majowe kwiatki
zakwitły wczoraj
na święto Matki.
13. Uczniowie wspólnie śpiewają piosenkę pt. „Ogródeczek”.
I. W moim małym ogródeczku,
zasadzę kwiat róŜy,
aby zawsze pięknie pachniał
jak Twoje perfumy.
Ref.
Mamo moja, Mamo moja,
Mamo ukochana,
Chcę być Twoim małym księciem
od samego rana. (bis)
6
II. O poranku i o zmierzchu,
Chcę go pielęgnować,
by czerwienią swoich płatków,
wszystkich mógł czarować.
Ref.
Mamo moja, Mamo moja...
14. Nie napisano, nie wyśpiewano i nie wyszeptano wszystkiego co z jednym imieniem Matki
się wiąŜe – ile ludzkich bólów, słabości i rozpaczy.
Ile razy człowiek ugina się pod cięŜarem beznadziei, tyle razy wraca na jego wargi to
najbardziej ludzkie wołanie: Matko!
15. Uczniowie wspólnie śpiewają piosenkę pt. „Najmilsza na świecie jest mi mama”.
I. Najmilsza na świecie jest mi mama,
ta ukochana, ta droga mama.
Tyle co się dla mnie poświęciła
i wychowała mnie, więc kocham ją.
II. Nikt mi w Ŝyciu, droga mamo,
nie zastąpi Cię.
KaŜda matka dla swych dzieci
jak najlepiej chce.
III. Dziękuję Ci mamo więc za wszystko,
za Twe staranie, za Twoje łzy.
śeś klęczała nad moją kołyską
i wychowała mnie, więc kocham Cię.
Dzieci podchodzą do swych mam i wręczają im własnoręcznie wykonane laurki oraz kwiaty.
7
Po wręczeniu, jedno dziecko zaprasza Mamy na poczęstunek.
(Sponsorami poczęstunku są rodzice dzieci).
Bibliografia:
Elwira Drzał, Iwonna Skibińska-Czechowicz
„ Inscenizacje w nauczaniu zintegrowanym” Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2003r.
Krystyna BoŜek- Gowik „Śpiewnik dziecięcy” Wydawnictwo M.RoŜak, Gdańsk 1999r.
Biuletyn ”Nauczanie Początkowe” nr 3 1992/93.