Strona 1 z 2 Ogłoszenie Powiatowa Stacja Sanitarno

Transkrypt

Strona 1 z 2 Ogłoszenie Powiatowa Stacja Sanitarno
Ogłoszenie
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tarnowie
33-100 Tarnów, ul. Mo cickiego 10
Tel. 14 6217097/98 fax. 14 6217543
Przetarg nieograniczony na zakup zestawu komputerowego.
Ogłasza na podstawie art. 39 ust z dnia 29 stycznia 2004 raku Prawo Zamówie Publicznych
(Dz. U. 2004r. Nr 19 poz. 177 z pó n. zm.).
Przedmiot zamówienia.
1) Komputer przeno ny.
a) TOSHIBA Satellite A50-106 PSA50E-07202VPL lub inny o parametrach
niemniejszych ni :
Procesor
Intel Celeron mobile 1.5 GHz
Ekran
15" TFT XGA
Pami
RAM
256 MB
Dysk twardy
40 GB
Nap d
DVD/CD-RW
Modem
56K
Karta sieciowa
10/100
Bateria
Li-Ion
System operacyjny
WINDOWS XP HE
Karta grafiki
Intel® 855GM
Rozmiary i waga
338 x 274 x 27/38 mm; 2.7 kg
Gwarancja
24 miesi ce
PORTY (we/wy)
VGA, 3xUSB, PCMCIA, TV-out,
Oprogramowanie OEM lub MVL
Office 2003 Professional PL
2) Komputer przeno ny.
a) TOHIBA Satellite A50-109 PSA50E-06U02VPL lub inny o parametrach
niemniejszych ni :
Procesor
Centrino Pentium-M 1.6 GHz
Ekran
15" TFT XGA
Pami
RAM
512 MB
Dysk twardy
40 GB
Nap d
DVD/CD-RW
Modem
56K
Karta sieciowa
10/100
Bateria
Li-Ion
System operacyjny
WINDOWS XP HE
Karta grafiki
Intel® 855GME
Rozmiary i waga
338 x 274 x 27/38 mm; 2.7 kg
Gwarancja
24 miesi ce
PORTY (we/wy)
VGA, 3xUSB, PCMCIA, TV-out, IEEE
1394, Wi-Fi,
Oprogramowanie OEM lub MVL
Office 2003 SB PL
Strona 1 z 2
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
Dostawa w cenie sprzeda y brutto.
Termin dostawy do 20 Grudnia 2004r.
Warunki płatno ci – przelew.
O wiadczenie z art. 22 ust 1 i 24 art. 1 Prawo Zamówie Publicznych.
Termin składania ofert do 12 grudnia 2004r.
Otwarcie ofert 14 grudnia 2004r o godzinie 10:00 w siedzibie zamawiaj cego.
Kryteria oceny:
a) Cena 50%
b) Gwarancja 50%
10) Osoba upowa niona do kontaktów z oferentami: Rafał Puciłowski tel. 014 6217097 w.148
11) Koperty z ofertami prosimy składa w siedzibie zamawiaj cego (sekretariat pokój nr 209
IIp) z dopiskiem „ Przetarg zestaw komputerowy”, lub przysła za po rednictwem poczty.
Strona 2 z 2

Podobne dokumenty