SZKOŁA POLICJI W SŁUPSKU POWSTRZYMAĆ PRZEMOC W

Transkrypt

SZKOŁA POLICJI W SŁUPSKU POWSTRZYMAĆ PRZEMOC W
SZKOŁA POLICJI W SŁUPSKU
Źródło: http://www.slupsk.szkolapolicji.gov.pl/sps/aktualnosci/71295,Powstrzymac-przemoc-w-rodzinie.html
Wygenerowano: Środa, 1 marca 2017, 21:27
POWSTRZYMAĆ PRZEMOC W RODZINIE
Jak powstrzymać przemoc domową – w konferencji poświęconej temu zagadnieniu
uczestniczyli przedstawiciele Szkoły Policji. Konferencja odbyła się w głównej sali konferencyjnej słupskiego
ratusza przy placu Zwycięstwa.
Konferencja zainaugurowała działalność Stowarzyszenia na Rzecz Osób Wychodzących z Przemocy „Perspektywa” w Słupsku,
którego celem jest m.in. podnoszenie poziomu wsparcia dla osób doświadczonych przemocą fizyczną, psychiczną, seksualną,
ekonomiczną oraz jej pochodnymi.
Do wzięcia udziału w konferencji organizatorzy zaprosili m.in. przedstawicieli reprezentujących instytucje i organizacje,
których zadaniem jest przeciwdziałanie przemocy oraz niesienie pomocy jej ofiarom. Szkołę Policji reprezentowała podinsp.
Agnieszka Hanak z Zakładu Ogólnozawodowego i podinsp. Zbigniew Banasiak z Zakładu Służby Kryminalnej.
W ramach jednego z paneli dyskutowano na temat działań policji, prokuratury oraz kuratorów sądowych w zakresie
zapobiegania i zwalczania przemocy domowej, z uwzględnieniem znowelizowanej Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w
rodzinie. Nasza przedstawicielka, podinsp. Agnieszka Hanak, omówiła zagadnienie przemocy w rodzinie w policyjnych
programach szkolenia zawodowego podstawowego oraz szkoleń specjalistycznych.
Natomiast przedstawicielka Komendy Miejskiej Policji mł. asp. Anna Kowalik zaprezentowała aktualne zmiany w Ustawie o
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, przepisy karne powiązane z przemocą domową oraz realizację procedury w ramach
Niebieskiej Karty.
(10.12.2011)
Ocena: 0/5 (0)
Tweetnij

Podobne dokumenty