gimzetka-nr-71 - 0.99Mb

Komentarze

Transkrypt

gimzetka-nr-71 - 0.99Mb
Data: 10.01.2011
Miejsce wydania:
Biblioteka Szkolna
w Łabuniach
Szkoła: Gimnazjum
w Łabuniach
Nr 71, rok wyd. IX,
Cena: niewygórowana.
W NUMERZE :
 Wstępniaczek
 Checz 4
 Moja historia
 „Buszujący”
 „Umarli poeci”
 Zwierzątka
 Test
 Zagadki
 Garfield
 Pozdrowienia
 Wynalazki
 Humor
 Jak zabić karpia
 Sport
STOPKA REDAKCYJNA:
Red. nacz. Mr Vacat
red: Nowosad K, Dubik G., . Juś A,
Niemczycka P, Góra B, Sokal S,
Semczuk A, Adamczuk A, Basaj K,
Kostrubiec K, Pióro K, Szymańska K,
Adamczuk N, Sowa E, Michońska K.
Słupska J, Kozowicz K. Semczuk J.
red. op: Roman Jan Pulikowski
Organ SU Gimnazjum w Łabuniach (nie transplantować)
transplantować)
Jeden woli lato inny latamto.
Jakoś się tak porobiło, że społeczeństwo jako ogół czyli całe
w swej masie traci dobry smak. I nie chodzi tu bynajmniej o smak
kulinarny jakkolwiek i z tym nie jest najlepiej lecz o smak czyli
gust. I chociaż stare łacińskie przysłowie mówi De gustibus non
discutandum est, co można przełożyć Nie ma dyskusji o gustach, to
jednak owe gusta zmieniają się nam i to znacznie. Dziewczęta
próbują bezmyślnie kopiować stroje i zachowania swych idolek ze
scen (zazwyczaj muzycznych) i nie ma dla nich znaczenia, że
teledyski kierują się inną, przerysowaną estetyką mającą widza
zaskoczyć, zbulwersować, zaszokować by zapaść w pamięć po to
żeby towar się sprzedał. No i niestety często nasze dziewczyny
godzą się z rolą „towarów” jak zresztą często o nich mawiają
chłopcy. Lanserzy zbierają, zwłaszcza wśród chłopaków, obfite
żniwo w szkołach. Szkolny lanser – (najgorszy przypadek), osoba
lansująca się każdą chwilą swojego życia, śmieje się jak najgłośniej
z byle czego, nawet z dennych kawałów, zwraca na siebie zawsze
uwagę, chodzi w najbardziej lanserskich ubraniach, okazuje
nonszalancję i luźno-zwisowy stosunek do otoczenia z akcentem na
dorosłych. Oczywiście pije i pali i to w najbardziej lanserskich
miejscach typu Gorzelnia Club, nawet porusza się tylko lansersko
i wkurza wszystkich ludzi dookoła. Takie fatalne przypadki
spotyka się często w szkołach gimnazjalnych. Najczęściej są to
dzieci rozpuszczone przez niekoniecznie bogatych rodziców, bez
dużej wiedzy, myślące o tym z czego ściągnąć wypracowanie, albo
od kogo wziąć prace domową. A mogłoby być tak miło gdybyście
zechcieli częściej być sobą, nie skrywać swoich osobowości,
okazywać odmienność swych intelektów. Nie kopiować innych.
(red) R. J. Pulikowski
Wszystkim czytelnikom i sympatykom naszego pisma
składamy najcieplejsze życzenia z okazji Świąt Bożego
Narodzenia i Nowego Roku 2011. Wspaniałych
lektur, pasjonujących przeżyć, fantastycznych postaci i
akcji w najciekawszych książkach oraz miłych chwil z
ulubioną prasą.
Check yourself!
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
Zad. 1
Przeczytaj list i zaznacz prawidłową odpowiedź
A,B lub C do punktu 1. Następnie zdecyduj, które
zdania (2-4) są zgodne z treścią listu (T),
a które nie (F). Zaznacz znakiem X odpowiednią
rubrykę w tabeli.
Dear Teresa,
Sorry that I haven’t written for so long but a lot has
happened lately. You won’t believe it but I have a
brother! He was born on January 25th. His name is
Piotr and he is so cute. My Mum is fine now but she
had to stay at hospital for ten days, so I looked after
our family then. Fortunately, it was nothing serious.
Now, the whole family is together at home and we are
really very happy. I hope you come and see him in the
summer.
Best wishes,
Marysia
Zad. 3
Przeczytaj wypowiedzi pięciu osób (1-5) na
temat ich ulubionych książek, a następnie
dopasuj do nich rodzaj tych książek (A-F).
Jeden rodzaj nie pasuje do żadnej osoby.
1.
I like books about an unreal world with a lot of
magic. The characters have supernatural abilities. I
sometimes feel scared but the books are not horrors.
2.
I love books which present real events from the past
with kings and queens or other famous people.
There are fictional characters, too, but the action
takes place while something important was really
happening.
1. Marysia writes to her friend Teresa to
A.
invite her for summer holidays.
B.
apologise for not writing to her.
C.
inform her about the change in her life.
T
2
.
3
.
4
.
taxi
art gallery
plane
entrance of a building
railway station
school
bus
F
Marysia’s family is bigger now.
Her Mum’s illness was serious.
3.
I like spooky books with ghosts and strange events.
People usually get frightened reading them but for
me they are just funny.
Her Mum is still at hospital.
Zad. 2
Do każdej tabliczki informacyjnej (1-6)
przyporządkuj odpowiednie miejsce (A-G). Jedno
miejsce zostało podane dodatkowo i nie pasuje do
żadnej tabliczki.
1.
Late 19th century. Artist anknown.
2.
Attention! Freshly painted. Use another door.
3.
Don’t leave your luggage unattended on
the platform!
4.
Buy tickets from the driver
5.
The canteen is downstairs next to the gym.
6.
Fasten your seatbelt during the flight.
4.
My favourite books have a lot of action and
unexpected events. I like when the main hero has to
fight and survives in extereme situations. It’s even
more exciting when the action is set in an exotic
country.
5.
I love if the action of the book takes place in the
future and there are a lot of technological machines
and gadgets that we now can only imagine. Both
the action and the adventures of the main characters
are important, but they are not typical books of
adventure.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
horrors
adventure books
fantasy books
biographies
science fiction
historical books
red. p.M. Kołodziejczyk
Moja dziwna historia…
Na żadnej lekcji nie potrafiłam się
skupid… W całym swoim życiu nie zebrałam
tylu jedynek co w ciągu tego jednego dnia.
Wciąż zastanawiałam się nad słowami
Gabriela. Wciąż nasuwały mi się nowe
pytania bez odpowiedzi. Kim jest Wielka
Rada?? Czego oni wszyscy ode mnie chcą?!
Przeczuwałam że ten dzieo jest dniem
przełomowym w całym moim życiu.
Koniec!!! Muszę wziąd się w garśd. Zaraz ma
zjawid się Gabriel i nie mogę dad po sobie
poznad, że czegokolwiek się obawiam.
Nadchodzi. Czas stawid czoła nieznanemu…
-Witaj Ruda- powiedział Gabriel z
szelmowskim uśmiechem na twarzy.
-Mówiłam, abyś nie nazywał mnie tak.
Nie życzę sobie tego.
-Dobrze, przestanę. Teraz jednak nie
czas na sprzeczki. Wielka Rada czeka.
- Kim jest ta Wielka Rada?? Kim jesteś
ty i kim jestem ja? – wciąż nowe pytania.
Wciąż brak odpowiedzi.
- Jesteś kim wyjątkowym Zuzanno.
Jednak nie mogę ci teraz niczego wyjawid.
Nie należy to do moich obowiązków.
- Potrzebuje odpowiedzi na moje
pytania!
- I je dostaniesz. Cierpliwości.
Resztę drogi szliśmy w milczeniu.
Nagle dotarliśmy do lasu. Znałam to miejsce.
Pamiętałam te ścieżki, zakręty, zgniłe pnie,
lecz nie wiedziałam skąd. W pewnym
momencie ujrzałam przed sobą rozległą
polanę, a na jej środku olbrzymi dąb.
Podeszliśmy bliżej, a on nagle ożył!
Wyciągnął z ziemi swe korzenie ujawniając
przede mną ciemny tunel prowadzący w
głąb ziemi. Weszliśmy do środka. Ściany
tunelu wykonane były z miękkiego materiału
wyglądem przypominającego marmur.
Pochodnie oświetlające drogę świeciły
niebieskim płomieniem. To wszystko
wydawało się byd czymś tak nierealnym…
Nagle wkroczyliśmy do wielkiej kryształowej
sali. Nie potrafię jej opisad. To trzeba
zobaczyd, przeżyd wszystkimi zmysłami. Po
środku sali stał ogromny diamentowy tron.
Zasiadała na nim kobieta niewyobrażalnej
urody. Jej twarz wyrażała kamienny spokój,
a niebieskie głębokie oczy spoglądały zimno
w moją stronę. Wokół niej zasiadało dziesięd
zjaw tępo patrzących przed siebie. Nagle
poczułam mocne szarpnięcie. Spojrzałam w
dół i ujrzałam klęczącego Gabriela.
- Okaż szacunek Wielkiej Radzieszepnął.
Klęknęłam tak jak mi nakazał. Niczego
nie rozumiałam. W pewnym momencie
kamienna kobieta kazała mi wstad i podejśd
do jej tronu.
- Wiem, że niczego nie rozumiesz.
Czuję twój niepokój. Nie można jednak uciec
przed własnym przeznaczeniem. Zuzanno,
nie jesteś zwykłym człowiekiem, czego
zapewne już dawno się domyśliłaś… Jesteś
pośrednikiem między światem żywych, a
martwych, między fantazją, a
rzeczywistością. Bez twojego istnienia
zapanowałby chaos. Będziesz w przyszłości
moją następczynią. Jesteś księżniczką
drugiego świata.
- Dlaczego akurat ja??
- Zuzanno, jesteś moją córką, moim
jedynym dzieckiem…
Nagle cały mój świat runął. Rozbił się
na tysiące małych kawałeczków. Został
zdeptany, sponiewierany. Nie wiedziałam co
się ze mną dzieje. Nie chciałam w to
wszystko uwierzyd. Tyle lat żyłam w
kłamstwie. Kim więc jestem?? Dlaczego
dopiero teraz zostałam powiadomiona o
swoim prawdziwym pochodzeniu?? Moje
życie już nigdy nie będzie wyglądad tak
samo…
Ciąg dalszy nastąpi…
Autor: P.Wudniak
Recenzje
„Buszujący w zbożu”
Autor: Jerome David Salinger
W powieści są przedstawione
sprawy dotyczące: poglądów religijnych,
problemów w szkole, problemów z
samym sobą, rozterek miłosnych,
kontaktów z rówieśnikami, poglądów na
życie, buntu wobec świata. Słownictwo w
powieści jest przystępne dla młodzieży, nie
jest to styl literacki, jest to raczej „gwara
młodzieżowa”.
Możemy tu również spotkać przekleństwa,
których autor używa dość często.
Treść utworu jest wciągająca. Gdy
zacznie się ją czytać, nie można się od niej
oderwać. Z początku akcja toczy się dość
wolno, lecz gdy się przeczyta więcej, jest się
bardziej wtajemniczonym, robi się coraz
ciekawsza.
W tej książce podobało mi się to,
że Holden miał bardzo dobry stosunek
ze swoją siostrzyczką. Myślał o niej,
nawet jak był bardzo daleko od domu.
Lecz nie podobało mi się to, jak traktował
kobiety, a właściwie dziewczyny. Powiedział
Sally, że ją kocha, ale to wcale nie była
prawda.
Uważam, że powieść „Buszujący w
zbożu” powinna być lekturą. Ponieważ
młodzież rozumie ją, przecież przeżywamy
podobne sytuacje w swoim życiu. Powinna
nią być bez względu na chwilowe złe
zachowanie Holdena.
Lista dzieł autora :
- „Dziewięć opowiadań”
-„Idealny dzień na ryby”
-„Śliczne usta moje i zielone oczy”
-„Opowiadanie dla Esme”
-„Nad jeziorem”
-„Pan kostek w Connecticut”
-„Człowiek śmiechu”
-„W przeddzień wojny z Eskimosami”
-I inne…
„Stowarzyszenie umarłych poetów”
Film ten jest opowieścią o losach
uczniów i nauczycieli w jednej z Angielskich
szkół. Akcja toczy się w 1959 roku głównie
w Welton Academy.
Jest to jedna z uczelni najlepiej
przygotowujących młodych ludzi do studiów.
Niestety - trzymająca się starych zasad i
reguł. Główną rolę Johna Keatinga - nowego
nauczyciela literatury w owej szkole zagrał
Robin Williams. Keating to postać, która nie
akceptuje szkolnych programów nauczania.
Swoim podopiecznym wpaja umiejętność
samodzielnego myślenia, kierowania swoim
życiem, dobrego rozumienia poezji.
Scenariusz do filmu napisał Tom
Schulman, a wyreżyserował go Peter Weir.
Stworzyli oni dzieło, które z pewnością
zbuntowało wiele młodych osób przeciwko
szkolnym rygorom. Przeciwko nauczycielom
i
rodzicom, niewidzącym krzywdy, jaką robią
młodzieży. Przeciwko ludziom wmawiającym
im konieczność posłuszeństwa i
niemożliwość posiadania własnego zdania..
niszczą oni ich lata, które powinny być
najwspanialszymi w ich życiu.
Uważam, że każdy młody człowiek
powinien go obejrzeć ponieważ pokazuje
nam jak młodzież wyobraża sobie szkołę, a
jednocześnie nie ma szans wcielenia tych
idei w życie. Peter Weir bardzo plastycznie
pokazuje nam jaki świat powinien być
według młodzieży, a jaki jest w
rzeczywistości.
Polecam gorąco zwłaszcza film bo
„Buszujący …” może być zbyt trudną lekturą
dla gimnazjalisty.
Red. K.B & K.M
Nasze zwierzęta domowe
Koszatniczka zdobywa serca Polaków. Coraz
częściej sklepy zoologiczne oprócz chomików,
świnek morskich, szynszyli i szczurów oferują
także w sprzedaży koszatniczki. Niestety na
Polskim rynku brakuje publikacji na temat tych
sympatycznych gryzoni. Wszelkie informacje
można jednak z łatwością znaleźć w Internecie w
języku angielskim (ang. degu). Sprzedawcy
w sklepach zoologicznych często
rozpowszechniają nieprawdziwe informacje
o koszatniczkach, począwszy od nazwy,
a skończywszy na diecie. A wynika to
z niedostatecznej wiedzy o koszatniczkach.
Tymczasem, nieprawidłowe żywienie powoduje
problemy ze zdrowiem i skraca życie pupilka.
Koszatniczka to niezwykłe zwierzątko, które
jednak zaraz po zakupie należ oswoić zarówno z
nowym mieszkankiem, jak i z właścicielem.
Koszatniczka tak jak każdy gryzoń może zostać
przez nas przekupiona. Zawsze możemy zacząć
od wkładania czystych dłoni z przysmakami do
klatki i karmienia jej z ręki. Nie należy jednak
przesadzać z przysmakami, dobrze jest podawać
zwierzakowi zwykły pokarm, którym żywić się
będzie na co dzień. Jedząc przyzwyczai się do
naszego zapachu. Warto przy tym mówić do
zwierzaka, gdyż zapamiętuje on nasz głos i z
czasem zacznie on działać na naszą koszatniczkę
uspokajająco. Największym błędem
żywieniowym koszatniczki, jest podawanie jej
takiego pokarmu jak na przykład śwince
morskiej, czy też chomikowi. Taka dieta jest dla
tego gryzonia bardzo niebezpieczna i raczej
zawsze kończy się cukrzycą. Koszatniczka ma
specyficzne wymagania żywieniowe, które
musimy spełnić, by nie chorowała i była z nami
szczęśliwa. Istnieje jedna, bardzo ważna regułą
w żywieniu tych zwierzątek. Nie wolno podawać
im cukru ani produktów zawierających jego duże
ilości.
Temperatura w klatce koszatniczek powinna
wynosić około 20ºC. Zawsze lepiej ustawić
temperaturę na nieco niższą, niż wyższą, gdyż
gryzonie te kiepsko znoszą przegrzanie. Jeśli
w lecie klatka jest wynoszona na świeże
powietrze, zawsze powinna stać w cieniu.
Koszatniczki są w Chile traktowane jako
szkodniki niszczące uprawy. Prowadzą stadne
życie w pobliżu zarośli i skał w półpustynnym,
pokrytym zaroślami ekosystemie. Kolonie
koszatniczek prowadzą życie dzienne,
z maksimum aktywności rano i późnym
popołudniem. Budują rozległe systemy nor
z głównym wejściem zlokalizowanym zwykle
pod krzewami lub skałami. Koszatniczki mają
bardzo dobrze rozwiniętą organizację społeczną,
z silnym przywódcą stada związanego z danym
terenem. Zasięg terytorialny danego klanu
wynosi średnio 200 m, na hektar przypada około
75 osobników. Koszatniczki żerują na
powierzchni ziemi, ale zaobserwowano również
wspinaczkę na gałęzie krzewów w poszukiwaniu
pożywienia. Bardzo dobrze czuje się w
towarzystwie człowieka.
red. Mr.Sokal
Optymista czy pesymista?
Bardzo modne ostatnio zabawy w testowanie siebie i
pseudopoznawanie się za pomocą różnych testów
ankiet i innych tego typu zabaw dotarło i do nas.
Odpowiedz na poniższe pytania.
1.Pakujesz się na wakacyjny wyjazd z rodzicami.
Tam, dokąd jedziecie, zapowiadano ładna pogodę.
W jakim jesteś nastroju?
a) Co z tego, że będzie słońce, skoro wieje nudą. Już
lepiej by było, gdyby totalnie lało, przynajmniej nie
będzie mi szkoda tych dni.
b) Piękna pogoda to podstawa wakacyjnego wyjazdu.
Na plaży można przeciecz poznać fantastycznych
ludzi.
c) Fajnie, ze będzie ciepło i słonecznie, ale było by
super, gdyby to był wyjazd ze znajomymi.
2.Wybieracie się ze znajomymi na piesza
wycieczkę. Zapowiada się świetna zabawa.
a) Mogłoby być fajnie, ale gdy wszyscy będą już
zmęczeni, na pewno się pokłócą i cały wypad pójdzie
na marne.
b) Super! Piesze wycieczki świetnie jednoczą
znajomych. Może zaprzyjaźnię się z kimś
wyjątkowym.
c) Mam nadzieje, że to będzie fajne wyjście. Choć
ostatnim razem na wycieczce z przyjaciółmi
rozpadało się i wszyscy przemokli do suchej nitki.
3.Jesteś na obozie. Któregoś dnia opiekunowie
organizują wycieczką do wesołego miasteczka. Co
Ty na to?
a) Znowu to samo. Każdego roku i na każdym obozie
jest wypad do wesołego miasteczka. A później
wszystkim jestem niedobrze. I po co to komu?
b) Na karuzeli zawsze jest wesoło. Można się
pośmiać i powygłupiać, może będzie tez wata
cukrowa?
c) Ojej, wesołe miasteczko to fajna sprawa, ale boje
się, ze znów zakręci mi się w głowie i będzie mi
niedobrze przez resztę dnia.
4.Jesteś na plaży. Wylegujesz się w gorącym
słońcu i pilnujesz rzeczy Twoich przyjaciół,
którzy poszli kupić napoje. Długo nie wracają,
więc myślisz:
a) Zaszyli się w jakimś fajnym zacienionym miejscu
i mnie obgadują,
b) Szukają najtańszego sklepu, bo szkoda przepłacać.
c) Dojść do sklepu – to nie tak szybko, choć
z pewnością wstąpili jeszcze na lody. 5.Wygłupiacie
się na molo. W pewnym momencie ktoś wrzuca
Cię do wody. Jak reagujesz?
a) No, świetnie! Ktoś na pewno zrobił to złośliwie.
Nawet domyślam się kto! Oj, zemsta będzie słodka.
b) Jeszcze nigdy nie pływałem w dżinsach. Bardzo
śmieszne uczucie! A w taki upał wpaść do chłodnej
wody to wielka ulga.
c) Trochę się ochłodziłam, więc było mi
o wiele przyjemniej. Ale swoją drogą to ciekawe,
dlaczego tylko ja wpadłam do wody… 6.Wybieracie
się na wycieczkę rowerową. Niestety, nie wszystkie
rowery są nowoczesne. Jak reagujesz?
a) No nie, tylko nie to! Jak zwykle będę się telepać
na jakimś przedpotopowym gracie!
b) E, wszystko mi jedno. A jak trafi mi się gruchot,
to też może być całkiem wesoło.
c) Postaram się zaklepać najlepszy rower , ale
wszyscy pchają się w jedno miejsce, więc nie wiem.
Czy mi się uda.
7.Umówiłes się na spotkanie ze znajomą.
W drodze na wyznaczone miejsce dzwoni i mówi,
że nie będzie mogła przyjść
a) No super! Na pewno wiedziała o tym wcześniej,
a dopiero teraz mnie łaskawie poinformowała.
b) Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Jak
nie na spotkanie, to przejadę się do sklepu. Może
kupie sobie coś fajnego.
c) Szkoda, bo w tym czasie można zrobić coś
fajnego. Ale widocznie cos jej wyskoczyło, i to
w ostatniej chwili.
8.Biegniesz do autobusu. W ostatniej chwili
kierowca zamyka ci drzwi przed nosem. Co
myślisz?
a) Zrobił to specjalnie. Czekał, aż dobiegnę do
samych drzwi i wtedy je zamkną. Co za złośliwiec!
Mam nadzieję, że kiedyś i jemu ktoś wywinie taki
numer!
b) Nie ja pierwszy i nie ostatni. A zresztą, nie
wiadomo, czy facet w ogóle mnie widział w lusterku.
c) Zaraz przyjedzie następny.
Najwięcej A Patrzysz na świat przez pryzmat
niedogodności, utrudnień i przeszkód. Nie cieszą Cię
szalone wypady, bo obawiasz się, że byle z byle
powodu cos weźmie w łeb. Dopatrujesz się
podstępów i nie zawsze ufasz przyjaciołom. A fajniej
byłoby, gdybyś wrzucił na luz i cieszył się chwilą.
Najwięcej B Zawsze starasz się mieć dobry
humor, bo wiesz, że udany dzień zależy w dużej
mierze od Twojego nastawienia. Cieszysz się każdą
chwilą.
Najwięcej C Cieszą cię atrakcje, ale choćby
maleńkie kłopoty budzą w tobie pesymistę.
W szalonych wypadach dopatrujesz się podstępów
i nie potrafisz się wyluzować. Najlepiej nie myśleć o
kłopotach i tym samym nie wywołać wilka z lasu.
red. Jan Kowalski
Zagadki matematyczne… ;)
1. Dziadek Edka ma pasiekę.
Piąta część jego pszczół siedzi na kwiatach
jasminu,
a trzecia część na kwiatach hiacyntu.
Na kwiatki róży pofrunęła liczba pszczół
równa potrojonej różnicy wymienionych liczb
pszczół,
a ostatnia pszczoła z roju lata Edkowi koło
nosa.
Ile pszczół jest w tym roju?
2. Otwarty kran z zimną wodą może
napełnić wannę w ciągu 4 minut,
a kran z ciepłą wodą w ciągu 36 minut.
Opróżnianie pełnej wanny trwa 8 min.
Odkręcono oba krany (z ciepłą i zimną
wodą) i otwarto odpływ.
Po jakim czasie woda w wannie zacznie sie
przelewać?
3. Pan Abacki hoduje kury, gęsi, owce
i kozy, różną
liczbę sztuk każdego gatunku.
Suma wszystkich głów i nóg jest mniejsza
od 100,
przy czym nóg jest 3 razy więcej niż głów.
Cena jednej sztuki odpowiada liczbie sztuk
danego gatunku,
natomiast średnia cena jednej sztuki
w hodowli równa sie cenie kury.
Owiec jest więcej niż kóz, gęsi zaś
3 razy mniej niż owiec.
Ile kur, gęsi, owiec i kóz hoduje Pan Abacki?
4. Węgiel kamienny w kopalni zawiera ok. 2
% wody po wydobyciu
na powierzchnię węgiel chłonie wodę aż do
zawartości 13%.
O ile procent zwiększy się ciężar węgla na
powierzchni?
5. Wskazówki zegara wskazują dokładnie
godz. 9.
obliczyć po ilu min od tej chwili licząc,
wskazówka minutowa dogoni wskazówkę
godzinową.
6. - Ile waży ten worek ziemniaków?
- zapytał klient.
- 50 funtów, dzielone przez połowe jego
wagi - odparł sprzedawca.
Ile ważył worek ziemniaków?
7. Dwie liczby dwucyfrowe różnią się od
siebie o 5;
obie są podzielne przez 5;
ich suma podniesiona do kwadratu jest
liczbą,
którą otrzymamy pisząc te liczby obok
siebie. Jakie to liczby?
8. Małgosia ma teraz 3 razy tyle lat, ile Jaś
miał wtedy,
gdy Małgosia miała tyle, ile Jaś ma teraz.
Kiedy Jaś będzie miał tyle lat, ile ma ich
teraz Małgosia,
razem będą mieli 28 lat. Ile lat ma obecnie
każdy z nich?
9. Ania ma w pudełku 9 kredek.
Co najmniej jedna z nich jest niebieska.
Wśród każdych 4 kredek przynajmniej dwie
są tego samego koloru,
a wśród każdych 5 kredek najwyżej trzy są
w tym są w tym samym kolorze.
Ile niebieskich kredek jest w pudełku?
10. W pewnej jamie żyły smoki czerwone i
smoki zielone.
Każdy czerwony smok miał 6 głów,
8 nóg i 2 ogony.
Każdy zielony smok miał 8 głów, 6 nóg i 4
ogony.
Wszystkich ogonów było 44,
a zielonych nóg było o 6 mniej niż
czerwonych głów.
Ile czerwonych smoków żyło w tej jamie?
Red. N. Adamczuk i K. Szymańska.
Dla najlepszych i najszybszych odpowiedzi
pan bibliotekarz funduje czekoladę czyli
tabliczkę prostokątną 5x12 kostek czekolady.
Pozdrowienia
- I LOVE SYLWU$ - Bartuś ;);*
- Pozdrowienia dla Wojtka Lubasia – przyjdź z
telefonem i jego uzupełnioną zawartością do 2c
PS. Wyczyść ekran
- Od Damiana dla Kasi z IIb
- Od Lubasia dla Czekierdy ;*
- Pozdrowienia dla Kamili Sz., Dominiki T.,
Anny S. od Asi ;*
-Serdecznie pozdrawiam wszystkie dziewczyny
z klasy 3b oraz naszą wychowawczynię panią
Ewę Panasiuk.
Od Anetki W.
- Pozdrawiam wszystkich z III b – to najlepsza
klasa. Od Kingi K.
- Pozdrawiam Klaudię K. – Kinia;)
- Pozdrowienia ode mnie dla Was ;]
- Dla chłopców z IIIc ;*od dziewczyn;P
- Dla Diany K. od Klaudia B. ;*;P;b
- Dla Klaudia B. od Diany K. ;*;D<3
- Od Iwony dla Diany ;] ;*, Klaudia =];*, Diany
;];*
- Od wszystkich dla wszystkich xd
- Dla Wioli =p od Klaudia =P
-Dla Diany M. ;* od Diany K =*
- Dla p. M. Krupy od IIIc ;)
- Dla Katarzyny ;] od Diany K xD
- Dla nas od nas ;*;*
- Dla naszej fantastycznej p. E. Suchowicz od
fantastycznej klasy
- Dla Weroniki od Diany K. xd
- Pozdrowienia dla 3c – najlepszej klasy.
Jesteśmy the best !!! ;D
- Dla Werki od Kasi ;**
- Dla Michała od Kasi i Wery ;*
- Dla Danusi M. od Klaudii ;*
- Dla Iwonci M. od Diany K. i Klaudii B. ;*;D
-Dla Szewczyka ;** od D.M., D.K., K.B., I.M
=D ;p
- Dla Domii od Kasi ;**
Dla „ fantastycznych” Dian xd z III c =P
- Dla Diany, Klaudii, Gochy od Katarzyny ;D
- Dla fantastycznych księży Marka i Pawła od
klasy III c – oczywiście xD
- Dla Agi R. od tajemniczej wielbicielki ;)
- Dla Pati, Maciora, Asi i w ogóle całej III a
- Dla super Iv od wiesz kogo!;*
- Dla dziewczyn z III c ;D
- Dla najlepszej zagrywającej! BRAWO
- Od Weroniki dla Kasi ;*
-Pozdrowienia dla Zyny i Łukiego od Magdy !
- Dla Sokala od Madzi ;*
- Pozdro dla redaktorek Kladzi i Asi ;*
- Dla głupiutkiej, kochanej Moni od Natli ;)
Brawo Moniczko !! ;*
- Dla p. WIESŁAWA GRZYWNY od IIIa ;)
- Całuski dla Ani. Agi, Ewci, Moni i Natli od
Misi Patii ;D
- Od III c dla III c =D
- Dla Dajany ;*
- Dla Skurki od Edi xD
- Od Diany dla; Wioletki, Edytki, Klaudusi,
Dianki, Katarzynki,
Iwonki ;*;*;*
- Pozdrawiam całą klasę I „b”
- Od Wioli dla Diany, Edi, Klaudii, Gośki,
Klaudii =*
- Pozdrowienia dla Kingi i Klaudii K. od Patrycji
;)
- Klasa I c pozdrawia panią Dorotę Sołoduchę i
życzy szybkiego powrotu do zdrowia ;) ( myślę,
że nie tylko I c pozdrawia p. D. Sołoduchę)
-Pozdrawienia dla kochanych girls: Anety,
Karoli, Andżelity, Madzi i Angeliki ode mnie.
- Pozdrawiam Klaudię z I b ;*
- Pozdrawiam moją Kingę i Patrycję z kl. I c od
Anetki ;D
- Pozdrowienia od klasy I b dla wszystkich klas I
gimnazjum.
- Pozdrawiamy wszystkich nauczycieli i uczniów
gimnazjum. Z okazji zbliżających się Świąt
Bożego Narodzenia życzymy wam wszystkiego
najlepszego, szczęścia, radości, cierpliwości i
wytrwałości w dążeniu do celów. Redaktorki ;)
- Wszystkich fajnych uczniów pozdrawia pan
Pulikowski życząc Wesołych Świąt z fajną
lekturą .
red. Kozowicz Klaudia, Słupska Joanna.
Widzę, że niedługo nasza rubryka będzie
musiała zmienić tytuł na pozdrowienia i
wyznania zwłaszcza wyznania.
Wcześniej niż myślisz
Na ogół sądzimy, że epokowe dla nas wynalazki
to niedawna historia, a jednak często okazuje się,
że znane są od dawna.
- Cement wiążący pod wodą, to wynalazek
Rzymian sprzed 2000 lat.
- Licznik typu taksówkowego też ma już 2000
lat.
- Taśma klejąca jednostronna i dwustronna
została wymyślona w 1930 r. przez pana
Richarda Drew.
- Aerozol w 1926 oku przez Norwega Erica
Rotheima.
- Poduszkę powietrzną wymyślił John Hetrick
(przy swoim stole kuchennym) w roku 1952.
- Może was to zdziwi ale klimatyzacja ma już
ponad 108 lat, wymyślił ją Willis Carrier.
- Automatyczną sekretarkę wynalazł w 1935
roku Willy Muller.
- Pierwsze antybiotyki wynaleźli wspólnie
Pasteur i Koch w 1877 roku
- Pierwszy bankomat stanął w Nowym Jorku w
1939 roku wymyślił go Luter Simjian.
- Pierwszy zegar atomowy ustawiany na
podstawie pomiaru prędkości z jaką atomy azotu
wibrowały w molekule amoniaku wynaleziono w
1948 roku.
- Autopilot to wynalazek z 1912 roku, jego
autorem jest Lawrence Sperry. Wynalazca sam
zademonstrował działanie.
- Barometr wynalazł Włoch Evangelista
Torricelli w 1643 roku.
- Liczby zostały po raz pierwszy użyte przez
ludzi około 32000 lat temu. Pierwsze liczby
ujemne użyto około 100 -50 lat przed naszą erą.
- Gra komputerowa po raz pierwszy została
rozegrana przez swojego wynalazcę Ralfa Baera
w 1951 roku. Nie spodobała się jednak
zwierzchnikom wynalazcy.
- Bateria – 1748 rok Franklin i Galvani.
- Internet wymyślono dzięki pomysłom wielu
osób. Początkowa idea była jednak autorstwa
Leonarda Kleinrocks’a, który w 1960 roku
opublikował artykuł pod tytułem „Przepływ
informacji w dużych
sieciach informacyjnych”.
- Guma balonowa żuta jest przez jankesów
od 1928 roku pierwszy żuł ją Walter Diemer
– wynalazca.
- Aparat fotograficzny a w zasadzie jego
pierwowzór został wynaleziony w 1685 roku
przez Johna Strognofe.
- Kalkulator wymyślił po trzech latach badań
Blaise Pascal w 1645 roku.
- Komórka powstała w latach 50/60-tych, do
powszechnego użycia weszła jednak
znacznie później bo w 1979 w Japonii.
W Stanach Federalna Komisja Łączności
wydała zgodę na łączność komórkową
w 1983 r.
- Pierwszy sms przesłano w 1992 roku.
- Pierwsza firma która wyprodukowała
komórkę to Ericsson jej aparat ważył 40
kilogramów, a cena siegała dobrej klasy
samochodu.
- Pistolet wymyślono około roku 1530 czyli
znacznie później niż armaty.
- Rewolwer colt sześciostrzałowy wymyślił i
skonstruował w roku 1835 Amerykanin
Samuel Colt.
- Pierwsze statki wodne pół tratwy, pół
łodzie powstały we wschodniej części basenu
Morza Śródziemnego już około 8000 - 7000
lat p.n.e., sądząc po towarach, które mogły
być przewiezione praktycznie tylko morzem.
- Szkło. Najstarsze znane nam wyroby ze
szkła pochodzą z Mezopotamii i Egiptu i ich
powstanie datuje się na ok. 3400 rok p.n.e.
Wyroby te jednak zupełnie znanego nam dziś
szkła nie przypominają. Są matowe,
nieprzejrzyste i bez wyraźnego koloru.
- Bateria elektryczna wykonana została przez
Aleksandro Voltę w 1800 roku. Pod koniec
XVIII wieku prowadził badania nad
elektrycznością. Doszedł do wniosku, że
może wytwarzać prąd elektryczny,
umieszczając dwie metalowe płytki, zwane
elektrodami, w przewodzącym prąd związku
chemicznym - elektrolicie.
Red. nacz
LOL
Duuuuuża porcja humoru i ciekawe informacje które mogą
nam się przydać xD
Co należy zrobić, gdy gołąb napaskudzi na
głowę?
- Podziękować Bogu, że nie dał skrzydeł
krowom...
Jak zabić karpia?
1. Bicie na chama:
- młotek: walnąć z całej siły między oczy lub w
okolice oczu (uważać na palce)
- tasak: obciąć głowę (uważać na dłoń)
Skutki uboczne: gwarantowane wyrzuty
sumienia i mdłości. Nasze kalectwo i śmierć
karpia równie prawdopodobne
2. Bicie "na tchórza" - unikanie walki:
- do wanny z karpiem wrzuca się włączoną
suszarkę do włosów
Skutki uboczne: wymiana korków, zakup nowej
suszarki
Trudne zagadki
Co to jest miłość?
- Miłość to jest światło życia.
A co to jest małżeństwo?
- Rachunek za światło.
Co jest najczęstszą przyczyna śmierci wśród
dzięciołów?
- Wstrząs mózgu.
Ilu prawdziwych mężczyzn potrzeba do
wkręcenia żarówki.
- Ani jednego, prawdziwy mężczyzna nie boi się
ciemności.
Z czego składa się węgiel?
- Z samochodu do piwnicy.
Dlaczego Ziemia jest rodzaju żeńskiego?
- Bo dokładnie nie wiadomo, ile ma lat.
Co to jest: wisi u sufitu i grozi?
- Żarówka firmy OSRAM!
Jak można stracić na wadze?
- Kupić wagę za sto tysięcy, a sprzedać za
pięćdziesiąt...
Wiecie co dostaje górnik po śmierci?
- 3 dni urlopu, a potem z powrotem pod ziemię...
3. Bicie psychologiczne:
- podchodzi się do wanny, w której beztrosko
pływa karp i znienacka pokazuje mu się
kalendarz z zakreśloną czerwonym pisakiem
datą 24 grudnia (na 99,9% karp umrze na zawał)
Skutki uboczne: a co będzie, jak trafisz na ten
0,01%?
4. Gry wojenne:
- do wanny wrzucasz petardę
Skutki uboczne: odpada patroszenie, lecz
dochodzi malowanie ścian i sufitu
5. Bicie damskie:
- wyciągasz korek z wanny i wychodzisz na
papierosa i serial brazylijski
Skutki uboczne: możesz zachorować na raka
(palenie szkodzi)
6. Bicie niesportowe:
- idąc do domu z karpiem udajesz, że niechcący
wypada ci siatka pod nadjeżdżający autobus.
Skutki uboczne: czasem kierowca autobusu
chcąc uniknąć kolizji z siatką, w której może
przecież być mina przeciwpancerna, przejeżdża
nie tego co trzeba
red. Mr.Sokal
Na sportowo
Piękna słoneczna zimowa aura powitała
uczestników Międzygminnych Zimowych
Igrzysk LZS dla Dzieci i Młodzieży oraz
Mieszkańców Zamojszczyzny w dniu 10 lutego
na stoku narciarskim w Jacni
Głównym organizatorem imprezy było
Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły
Sportowe w Zamościu i Urząd Gminy Adamów
przy współudziale Starostwa Powiatowego w
Zamościu, Urzędu Miasta Zamość,
Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Lublinie,
Stoku Narciarskiego w Jacni, Zamojsko Roztoczańskiego Związku Gmin w Zamościu
oraz sponsorów. W licznych konkurencjach
m.in. zjazdach indywidualnych i drużynowych
na sankach, zjazdach "na byle czym", slalomie
narciarskim, zjazdach na desce snowboardowej i
na "jabłuszku" startowało ponad 370
uczestników reprezentujących 10 gmin
powiatu zamojskiego oraz miasto Zamość.
Zmagania zawodników obserwowało ponad 200
osób.
W punktacji końcowej I miejsce zdobyła
gmina Komarów, II - gmina Adamów, III miasto Zamość, IV - gmina Zwierzyniec, V gmina Zamość, VI - gmina Łabunie.
Sezon skoków narciarskich oficjalnie
zainaugurowany. W konkursie drużynowym w
fińskim Kuusamo triumfowali faworyzowani
Austriacy, a prowadzeni przez Adama Małysza
Polacy zajęli dobre, piąte miejsce.
Wyniki konkursu drużynowego:
1. Austria 1231,4 pkt
(Thomas Morgenstern 128,5/132,5 m, Wolfgang
Loitzl 140,5/133,0, Andreas Kofler
145,5/140,5, Gregor Schlierenzauer 140,0/130,0)
2. Norwegia 1163,4
(606,2/557,2) (Bjoern Einar Romoeren
115,0/115,0, Anders Bardal 144,5/129,0, Anders
Jacobsen 142,0/139,5, Tom Hilde 137,0/132,5)
3. Japonia 1121,3
(Shohei Tochimoto 135,5/130,5, Noriaki Kasai
134,0/129,5, Taku Takeuchi 126,5/129,5, Daiki
Ito
137,5/134,5)
4. Finlandia 1053,8
5. Polska 1029,0
(Kamil Stoch 122,5/126,0, Marcin Bachleda
125,0/119,0, Krzysztof Miętus 134,0/110,5,
Adam Małysz 140,0/132,5)
6. Słowenia 986,0
7. Niemcy 905,3
8. Rosja 833,6
9. Szwajcaria 460,3
10. Czechy 364,8
11. Włochy 323,8
12. Kazachstan 224,9
W środę (17 listopada) odbył się mecz PolskaWybrzeże Kości Słoniowej. Po pierwszym
gwizdku polska reprezentacja od razu grała
atakiem. W 19 minucie Robert Lewandowski po
świetnym podaniu od Adama Matuszczyka
strzela bramkę. „Słonie” próbowały nas
atakować ale nie skutecznie. Jednak Polacy za
szybko zaczęli myśleć o przerwie i przed
końcem pierwszej połowy, w doliczonym czasie
gry bramkę wyrównującą strzela Gervinho. Po
przerwie podopieczni selekcjonera Franciszka
Smudy nie tracili czasu i od razu atakowali
kontrą. W 65 minucie spotkania bramkę z rzutu
wolnego strzela Ludovik Obraniak. Polacy
którzy wygrywali nie oddawali łatwo piłki i grali
tak samo jak w czasie remisu. Kolejna akcja
Polaków Matuszczyk ponownie asystuje przy
drugim już golu Roberta Lewandowskiego.
Mecz kończy się wynikiem 3:1 szkoda tylko, że
to mecz o nic i w dodatku z drużyną tej klasy.
Nie możemy się łudzić polska reprezentacja
ciągle nie jest zespołem gotowym podjąć
równorzędną walkę z dobrymi drużynami
europejskimi. Zwycięstwo cieszy, ale bez euforii
panowie, jeszcze wiele musicie popracować aby
bez wstydu wychodzić na trawę by stawić czoła
dobrym ekipom.
Red. Kamil Dubik

Podobne dokumenty