Strategia i główne kierunki działań Komisji Modelarskiej

Transkrypt

Strategia i główne kierunki działań Komisji Modelarskiej
Strategia i główne kierunki działań Komisji Modelarskiej
Aeroklubu Polskiego
Po przeprowadzonej analizie dokumentacji, zebraniu opinii członków KM, uwag członków Zarządu
Aeroklubu Polskiego i szeroko rozumianego środowiska modelarzy, przedstawiam propozycje mające
na celu upodmiotowienie modelarzy i nieskrępowany rozwój modelarstwa lotniczego i kosmicznego
w Polsce.
Zasadnicza zmiana dotyczyć będzie sposobu podejmowania decyzji w modelarstwie lotniczym i
kosmicznym na szczeblu centralnym. Dotychczas stosowany, administracyjny tryb zarządzania,
zostanie zastąpiony kolegialnym, realizującym potrzeby środowiska.
Pierwsze i najważniejsze zadanie Komisji Modelarskiej to skompletowanie, przegląd i uzupełnienie
dotychczas obowiązujących regulaminów wewnętrznych pod kątem sprecyzowania zakresów
kompetencyjnych w celu wprowadzenia nowego schematu organizacyjnego.
Komisja Modelarska planuje w jak najszybszym możliwym terminie powołać podkomisje które
przejmą zadania z zakresu wyczynu, sportu, szkolenia i popularyzacji modelarstwa.
Zamierzamy nawiązać i utrzymać ścisłą współpracę z Aeroklubami Regionalnymi pod kątem
tworzenia przyjaznej atmosfery dla rozwoju sportu modelarskiego, szkolenia i popularyzacji.
Stworzymy przyjazne warunki powrotu do sportu wyczynowego dla zawodników którzy z różnych
przyczyn zrezygnowali z udziału w zawodach modelarskich.
Zaprosimy do Aeroklubu Polskiego lotniczych modelarzy niezrzeszonych stwarzając im sprzyjające
warunki do uprawiania swojego hobby pod naszym logo.
Komisja Modelarska Aeroklubu Polskiego mając na uwadze ogrom zadań i piętrzące się przed nią
trudności liczy na zaangażowanie całego środowiska modelarskiego i lotniczego w realizację
powyższej strategii.
Komisja Modelarska
Aeroklubu Polskiego
Dokument przyjęty przez KM AP
na posiedzeniu w dn. 17.02.2006 r.
Warszawa 17.02.2006 r.

Podobne dokumenty