oferta współpracy 2011/2012

Komentarze

Transkrypt

oferta współpracy 2011/2012
Inżynier w
szechstron
ny
OFERTA
WSPÓŁPRACY
2011/2012
a
iat
w
ś
r
ie
Inżyn
er
i
Inżyn
Poland
IAESTE
i
śc
o
ł
z
s
y
prz
IAESTE TO...
I A E S T E
to międzynarodowa organizacja
studencka (The International Association for the Exchange of Students
for Technical Experience) działająca
od 1948 r. jako niepolityczny,
niezależny i pozarządowy program
wymiany, dzięki któremu studenci
i absolwenci wyższych uczelni technicznych zdobywają doświadczenie
podczas praktyk zawodowych. Od
początku istnienia naszej organizacji
blisko
260
tysięcy
studentów
różnych narodowości zdobyło cenne
doświadczenie zawodowe podczas
praktyk w prawie 4000 firm oraz
blisko 1000 instytucjach naukowych.
Obecnie
do
organizacji
IAESTE należy 85 krajów z całego
świata.
IAESTE
Polska,
jako
jeden
z najprężniej działających członków
tej międzynarodowej organizacji co
roku zapewnia szansę na zdobycie
bezcennego
doświadczenia
na
praktykach ponad 600 studentom
(300 przyjeżdżających do Polski
i 300 wyjeżdżających z Polski).
Poland
...Doświadczenie
60 lat istnienia na świecie
od ponad 50 lat w Polsce
do tej pory prawie 260 tysięcy studentów
wzięło udział w programie
...Zasięg
85 krajów zrzeszonych w Stowarzyszeniu
15 uczelni technicznych w największych
miastach Polski
prawie 4000 firm i ponad 1000 instytucji
zaangażowanych w działanie IAESTE
...Perspektywy
promocja firmy na arenie międzynarodowej
rozwój wewnętrznej struktury przedsiębiorstwa
wspieranie partnerstwa nauki i biznesu
prestiż wśród firm z branży
IAESTE
Szanowni Państwo,
w imieniu wszystkich członków IAESTE gorąco zapraszam Państwa do
udziału w prowadzonym przez IAESTE międzynarodowym programie
praktyk studenckich. Nasze Stowarzyszenie ma niekomercyjny charakter
i dąży do stworzenia szans zdobycia doświadczenia zawodowego młodym
ludziom z całego świata. Wierzę, że zauważą Państwo potencjał, jaki
drzemie we współpracy z nami. Założyciele naszej organizacji, w Londynie
w roku 1948 na Imperial College, mieli na celu stworzenie międzynarodowej
platformy umożliwiającej rozwój studentom kierunków technicznych na
praktykach zagranicznych.
Nie bez znaczenia jest fakt, że IAESTE zajmuje się organizacją wymiany
praktyk od ponad 60 lat, co wpływa pozytywnie na ciągły rozwój
Stowarzyszenia, poprzez duże doświadczenie współpracy z różnymi
instytucjami.
W Polsce realizujemy ten program od ponad 50 lat, sukcesywnie
zwiększając liczbę firm, które przyjmują wyspecjalizowanych studentów
z całego świata. W ciągu kilkutygodniowego okresu praktyki nasi partnerzy
mogą w pełni wykorzystać doświadczenie, umiejętności techniczne
i językowe, a także odrębność kulturową praktykanta do podniesienia
wartości i prestiżu firmy.
W związku z tym, że nasz program działa na zasadzie wymiany, Państwa
zaangażowanie to także szansa na rozwój dla najlepszych studentów
z Polski, którzy otrzymają niepowtarzalną szansę zdobycia cennego
doświadczenia naukowego i kulturowego poza granicami naszego kraju.
Wierzę, że współpraca z nami będzie dla Państwa źródłem satysfakcji,
a także doświadczeniem pożytecznym i inspirującym.
Mając nadzieję na Państwa zainteresowanie współpracą z nami,
zapraszam do zapoznania się z niniejszym folderem informacyjnym.
W razie jakichkolwiek pytań nasi członkowie z przyjemnością wytłumaczą
Państwu wszystkie aspekty współpracy.
Z poważaniem,
Krzysztof Kin
Prezydent IAESTE Polska
Poland
IAESTE
KORZYŚCI DLA FIRM
PROMOCJA I PRESTIŻ
Udział w programie praktyk międzynarodowych IAESTE umożliwi
Państwu przeprowadzenie skutecznej promocji firmy poza
granicami naszego kraju. Dodatkowo, przyjmując zagranicznego
praktykanta dołączą Państwo do prestiżowego grona firm
wspierających studentów.
AMBITNY PRAKTYKANT
Studenci przyjeżdżający na staże to najlepsi z najlepszych!
Są wysoce zmotywowani, aby wykorzystać w praktyce
doświadczenia oraz wiedzę zdobytą na studiach. Dzięki określeniu
wymagań i profilu praktykanta jesteśmy w stanie dobrać
odpowiednią osobę do Państwa potrzeb. Dodatkowo jest to szansa
na zapoznanie się z metodami rozwiązywania zadań i realizacji
projektów, stosowanymi w krajach całego świata.
SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU
Biorąc udział w programie międzynarodowych praktyk IAESTE
kreują Państwo swój wizerunek, jako firmy przyjaznej młodym
ludziom, otwartej na ich potrzeby i odpowiedzialnej społecznie.
Razem z Państwem możemy pomóc studentom w rozpoczęciu
kariery zawodowej poprzez przyjęcie studenta na praktykę.
Przyjmując studenta na praktykę dają Państwo możliwość wyjazdu
jednemu polskiemu studentowi za granicę i zdobycie bezcennego
doświadczenia w międzynarodowych firmach.
KONTAKT Z “ŻYWYM” JĘZYKIEM
Przyjęcie zagranicznego praktykanta niesie ze sobą wiele korzyści,
a jedną z nich jest niewątpliwie intensywny kurs języka obcego,
w którym uczestniczą pracownicy Państwa firmy podczas pobytu
praktykanta. Co więcej, praktykant będąc native speaker’em może
wykonywać wszelkich, niezbędnych tłumaczeń np. strony
internetowej, ofert.
ZAGRANICZNE KONTAKTY
Pracownik z zagranicy otwiera przed firmą możliwość nawiązania
nowych, międzynarodowych kontaktów handlowych. Z perspektywy
firm jest to bezcenna szansa, która dobrze wykorzystana
procentuje zagranicznymi kontraktami.
Poland
IAESTE
W ramach współpracy
F IRM A
realizuje uprzednio zadeklarowany
program praktyk
zapewnia wynagrodzenie za odbytą
praktykę
IAESTE Pol s k a
I A EST E
przedstawia aplikację odpowiedniego kandydata,
spełniającego określone przez Państwa wymagania
pomaga w załatwieniu wszelkich formalności związanych
z przyjazdem studenta tzn. wizy, ubezpieczenie, umowy
odbiera i zapewnia zakwaterowanie na czas odbywania
praktyki
opiekuje się i pomaga w rozwiązywaniu ewentualnych
problemów praktykanta podczas jego pobytu w kraju
stale pośredniczy w kontakcie między firmą a studentem,
przed rozpoczęciem i w trakcie trwania praktyki
Poland
IAESTE
JAK DZIAŁAMY ?
PAŹDZIERNIK
KL IAESTE poszukuje ofert praktyk dla zagranicznych studentów
Pracodawcy określają wymagania dotyczące kandydatów
GRUDZIEŃ
STYCZEŃ
Wymiana ofert praktyk na międzynarodowej Konferencji Generalnej
MARZEC
MAJ
CZERWIEC
WRZESIEŃ
PAŹDZIERNIK
Poland
IAESTE
KL IAESTE nawiązuje kontakt z pracodawcą i przedstawia mu komplet
dokumentów aplikacyjnych kandydata.
W przypadku braku kandydata na daną ofertę informuje o tym fakcie
pracodawcę i zabiega o pozyskanie kandydata w tzw. drugim obiegu
praktyk
Pracodawca zapoznaje się z dokumentami złożonymi przez
zagranicznego studenta.
W ciągu dwóch tygodni od otrzymania dokumentów pracodawca
podejmuję decyzję o akceptacji.
W razie wątpliwości kontaktuje się z kandydatem telefonicznie bądź
przez e-mail.
W przypadku akceptacji pracodawcy, KL IAESTE sporządza umowę
o przyjęciu praktykanta zagranicznego.
W przypadku braku akceptacji pracodawca podaje pisemną
argumentację.
Studenci odbywają praktyki
Komitety IAESTE koordynują pobyt praktykantów tzw.
"Akcja Lato"
Podsumowanie i początek nowego cyklu
PARTNERZY IAESTE 2011
ABB sp. z o.o.
ABB Sp z o.o. Warszawa Oddział w Łodzi
AdRem Software sp. z o.o.
AKG Architektura Krajobrazu
Allex
Alter Polis. Gdańska Pracownia Urbanistyczna. Sp. z o.o.
AN Pharmacy Sp. z o.o.
APA Projekt sp. Z o.o.
APA Wojciechowski Sp. z o.o.
Architecture Office CAD Ltd.
Archwig sp. z o.o.
ARMATURA Ltd.
ARPA Architektoniczna Pracownia Jerzego Gurawskiego
ARTA Sp. z o. o.
Art-Group Sp z o.o.
ASE KLIMATYZACJA
Atominium Translation Agency
ATSI S.A.
Automatic Systems Engineering Sp. z o.o.
Automationstechnik
Autorska Pracownia Architektury Kuryłowicz & Associates Wrocław Sp. z o. o.
BEST Construction Sp. z o.o.
BESTA Przedsiębiorstwo Budowlane sp. z o.o.
BIBUS MENOS Sp. z o.o.
Bio-Tech Consulting
Biprostal S.A. firma inżynieryjno - konsultingowa
BIS Izomar Sp. z o.o.
Biuro Architektoniczne NOW
Biuro Budownictwa sp. z o.o.
Biuro Studiów i Projektów Energetycznych "ENERGOPROJEKT " POZNAN S.A.
Biuro Urbanistyczno Architektoniczne WMW Projekt Ltd
Blirt S.A.
Budem-Projekt
Capgemini Polska Sp. z o.o.
Center for Molecular and Macromolecular Studies PAS Department of Hetero Organic Compounds
Centrum Komputerowe ZETO S.A
Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN
citool sp. z o. o.
COMARCH Capital Group
COMMON Ltd.
Compendium Centrum Edukacyjne Sp. z o.o.
Construction Machinery JAROSŁAW AUGUSTYN
DACPOL Co.Ltd.
Danisco Biolacta Sp. z o.o.
DASTA S.C. Stanisław Łakota, Stanisław Radwan
Department of Experimental Physiology, Medical University of Lodz
Department of Molecular Cancerogenesis, Medical University of Lodz
Department of Oncology, Molecular Pathology And Neuropathology, Medical University of Lodz
Department of Propedeutics of Neurology with Stroke Unit, Medical University of Lodz
Design Office "MENOS"
DreamLab Onet.pl Sp. z o.o.
EC Engineering Sp. z o.o.
EcoTech Sp.z o.o Sp.k.
EC1 Lodz Miasto Kultury
e-Dzienniki Sp. z o.o.
Elan IT Resource Sp. z o.o.
Electrolux Poland Sp. z o.o.
Elektrotim S.A.
ELMAT Sp. z o. o.
Evatronix IP Sp. z o. o.
Fabryka Substancji Zapachowych Pollena-Aroma Spółka z.o.o.
Firma Inżynierska Statyk Grzegorz Komraus
Firma RECORD Sp. z o.o.
FLEXTRONICS Logistics
Floppy Computer Systems Sp. z o.o.
FLOWAIR Sp. J.
FQS Poland Sp. z o.o. (LTD)
Fractal Soft S.C
Future Processing Sp. z o.o.
Geokrak Sp. Z.o.o
GEOPARTNER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
"Geoprojekt" Szczecin Sp. z o.o.
Gliwickie Biuro Projektów Budownictwa Przemysłowego PROJPRZEM S.A.
Grupa 68 Architekci s.j.
HARTBEX Przedsiebiorstwo Budowlane S.P. Z O.O.
Hoppecke Baterie Polska Sp. z o.o.
Horus-Energia Sp. z o.o.
Poland
IAESTE
Krakow
Łódź
Krakow
Krakow
Wrocław
Gdańsk
Skórzewo
Łódź
Warsaw
Warsaw
Wroclaw
Łódź
Poznan
Łódź
Warsaw
Michałowice
Kraków
Zabierzów
Gdańsk
Krakow
Wrocław
Rzeszow
Rzeszow
Gdańsk
Łódź
Krakow
Warsaw
Łódź
Łódź
Poznan
Łódź
Gdansk
Zgierz
Kraków
Łódź
Łódź
Zabrze
Gliwice
Kraków
Łódź
Kraków
Widoma
Piaseczno
Olsztyn
Katowice
Lodz
Lodz
Lodz
Lodz
Gdańsk
Kraków
Kraków
Gdansk
Łódź
Wrocław
Warszawa
Kraków
Wrocław
Rzeszow
Bielsko-Biała
Warsaw
Katowice
Gdańsk
Łódź
Gdańsk
Gdynia
Kraków
Gliwice
Gliwice
Kraków
Gdańsk
Szczecin
Gliwice
Kraków
Trzebownisko
Zerniki near Poznan
Sulejówek
PARTNERZY IAESTE 2011
Hydron Unipres Ltd.
Choreń Design & Consulting
Impakt Technika
Insert Sp.z o.o.
Institute of Atomic Energy POLATOM, Radioisotope Centre
Instytut Wdrożeń Technicznych "INTECH" Spółdzielnia
InterSoft Gmbh Sp. Z o.o.
Inwestycje, Budownictwo, Handel INWEST-COMPLEX Sp. z o.o.
INZYNIERIA Rzeszow Ltd.
ISBA - Grupa Projektowa
ITERATE Sp. z o.o.
Jan Gorgul Architektura-Urbanistyka
JPEmbedded
KLIMAWENT SA
KPG S.A.
KRONOSPAN Group Poland
Kulczyński Architekt Sp. z.o.o.
M&A Pracownia Projektowa
MAAS S.C. Architecture Office
MakoLab S.A.
Martifer Polska Sp. z o.o.
Materials Engineers Group Sp. z o.o.
MESP Central Europe Sp. z o.o. Centrum Usług Wspólnych Mota-Engil
MGGP S.A.
Mirosław Wiśniewski Architektura i Urbanistyka
Mota-Engil Central Europe S.A.
Motor-Nauta Sp. z o.o.
MTA Engineering Sp. z o.o.
NC.Art Sp. z o.o.
Netz Sp. z o.o.
OBRAM Ltd.
Oil and Gas Institute
Ontia spółka z o. o.
OPTIMA BG
Orłowski, Szymański - Architekci Sp.j.
P. H. HAMAR SP. J. B. i H. Grzesiak
PAISM
PERI Polska Sp. z o.o
PGS Software S.A.
PHILIPS LIGHTING Pabianice SA
PHU Audio Biel
plus8.pl S.C
POLIMEX-MOSTOSTAL S.A.
Polish Geological Institute
Pomorskie Biuro Projektów "GEL" Sp. z o.o.
POTRONICS SP Z O.O.
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (Poznan Supercomputing and Networking Center)
Pracownia FORMART
Pracownia Inzynierska KLOTOIDA Mirosław Bajor, Andrzej Zygmunt Spółka Jawna
Pracownia Planowania Przestrzennego i Architektury
Pracownia Projektowa Wojciech Kolesiński
PROJEKT Polsko-Belgijska Pracownia Architektury Sp. z o. o.
Przedsiebiorstwo Budowlano-Instalacyjne "BUDOMAX"
Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Montazowe "KLIMAWENTEX" Sp. z o.o.
Przedsiebiorstwo Projektowo - Wdrozeniowe "EAGLE ELECTRONICS" Andrzej Ratajski
Przedsiębiorstwo Projektowania, Produkcji i Usług Radiokomunikacyjnych LAMBDA Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Projektowo Usługowe "INKOM" S.C.
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych w Lublinie S.A.
Przedsiębiorstwo Wdrażania Innowacji INWET S.A.
Qumak-Sekom SA
RDH Architekci Urbaniści Sp. z o.o.
Reckitt Benckiser Production Poland Sp. z o.o.
REINVEST Ltd. Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji
Rucker-Polska Sp. z o.o
Sanofi Aventis Sp. z o.o.
SELFA GE S.A.
SoftQ Sp. z o. o.
Software Mind
Solaris Bus & Coach S.A.
Sound&Space Robert Lebioda
SPARTEZ Went i Wspólnicy Spółka Jawna
SPATIAL MANAGEMENT PLANNING OFFICE ECOLAND
Spółka Projektowania Architektonicznego Sadowski, Sadowska
Studio Ag Sp. z o.o.
Studio Architektoniczne KWADRAT Sp z o. o.
"Studio A4" Spolka Projektowa z o.o.
Sztuka Użytkowa Ltd.
Poland
IAESTE
Łódź
Gdańsk
Kraków
Wroclaw
Otwock
Gdańsk
Łódź
Gliwice
Rzeszow
Wroclaw
Wrocław
Łódź
Kraków
Gdynia
Krakow
Poznan
Warsaw
Łódź
Warsaw
Łódź
Gliwice
Warsaw
Krakow
Tarnow
Łódź
Kraków
Gdynia
Rzeszow
Warsaw
Gdańsk
Olsztyn
Krakow
Kraków
Kraków
Szczecin
Gdynia
Łódź
Płochocin
Rzeszow
Pabianice
Wrocław
Zabrze
Warsaw
Warsaw
Sopot
Łódź
Poznań
Łódź
Kraków
Tychy
Poznan
Warsaw
Rzeszow
Rzeszow
Poznan
Gdańsk
Katowice
Lublin
Chorzów
Kraków
Poznan
Nowy Dwór Mazowiecki
Łódź
Poznan
Rzeszow
Szczecin
Kraków
Krakow
Owinska
Poznań
Gdańsk
Wrocław
Poznań
Szczecin
Gdynia
Szczecin
Łódź
PARTNERZY IAESTE 2011
Tablitek PRO
Technokabel S.A.
TeleMobile Electronics Sp. z o.o.
TEMERTECH Sp. z.o.o.
The Institute of Advanced Manufacturing Technology
The Szewalski Institute of Fluid-Flow Machinery PASci
TIBEX Ltd.
Trakt Sp. z o. o. spółka komandytowa
Transprojekt Gdański Sp. z o.o.
TSE Polska Sp. z o.o. Sp.K.
Verbicom S.A.
Visiona Polska Sp. z o.o.
WAMECH - Producer of the Industrial Trolleys
Wandachowicz-Kashyna Architekci Sp.p.
Wieslaw Gawel's Screw Factory
WILKOCKI PROJEKT
"WOLSKI + architekci" Rafał Wolski
Rzeszow
Warsaw
Gdynia
Tarnowskie Góry
Krakow
Gdańsk
Łódź
Katowice
Szczecin
Gdansk
Poznań
Kraków
Kraków
Swarzędz
Strazow (near Rzeszow)
Łódź
Szczecin
AGH University of Science and Technology
Gdańsk University of Technology, Faculty of Applied Physics and Mathematics
Gdańsk University of Technology, Faculty of Electrical and Control Engineering
Gdańsk University of Technology, Faculty of Electronics, Telecommunication and Informatics
Gdańsk University of Technology, Chemical Faculty
Institute of Computer Science
Institute of Electron Technology
Institute of Electronics (Silesian University of Technology)
Institute of Organic Chemistry Polish Academy of Science
Institute of Plasma Physics and Laser Microfusion
Instytut Automatyzacji Procesów Technologicznych i ZSW (Silesian University of Technology)
Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej PŁ
Instytut Chemii Organicznej Politechnika Łódzka
Instytut Maszyn Przepływowych, Politechnika Łódzka
Instytut Podstaw Chemii Żywności
Instytut Pojazdów PŁ
Instytut Spawalnictwa
Katedra Geomechaniki,Budownictwa Podziemnego i Zarządzania Ochroną Powierzchni (Silesian
University)
Katedra Informatyki Stosowanej Z. Modelowania Syst. Stac.
Katedra Informatyki Stosowanej Z.Analizy Obrazów
Katedra Informatyki Stosowanej Z.Tomografii Procesowej
Katedra Mikroelektroniki i Tech.Informat.
Medical University of Lodz Department of Medical Biochemistry
Medical University of Lodz Faculty of Biomedical Sciences Department of Structural Biology
Polish Academy of Sciences Centre for Medical Biology, Lab. of Mycobacterium Genetics and Physiology
Polish Academy of Sciences Centre for Medical Biology, Laboratory of Transcriptional Regulation
Poznan University of Technology Faculty of Civil and Environmental Engineering
Poznan University of Technology Institute of Control and Information Engineering
Poznan University of Technology, Institute of Electrical Engineering and Industrial Electronics
Poznan University of Technology Institute of Machines and Motor Vehicles
Poznan University of Technology Institute of Material Technology
Rzeszow University of Technology Civil Engineering Technology Centre Ltd.
Rzeszow University of Technology, Chair of Building Engineering
Rzeszow University of Technology, Chair of Enterpreneurship, Management and Ecoinnovation
Rzeszow University of Technology, Chair of Technology and Production Organisation
University of Lodz, Department of Molecular Genetics
University of Lodz Faculty of Management
University of Lodz, Institute of Biophysics, Department of General Biophysics
University of Lodz, Institute of Microbiology and Immunology Department of Immunology and Infections
Wroclaw University of Technology, Chemical Faculty, Department of Medical Chemistry and
Microbiology
ZPBE Energopomiar - Elektryka
ZUT, Faculty of Biotechnology and Animal Breeding
ZUT, Faculty of Electrical Eng., Dept. of Electrical and Computer Eng.
ZUT, Faculty of Chemical Technology and Engineering
ZUT, Faculty of Maritime Technology
Kraków
Gdańsk
Gdańsk
Gdansk
Gdańsk
Łódź
Warsaw
Gliwice
Warsaw
Warsaw
Gliwice
Łódź
Łódź
Łódź
Łódź
Łódź
Gliwice
Poland
IAESTE
Gliwice
Łódź
Łódź
Łódź
Łódź
Łódź
Łódź
Łódź
Łódź
Poznań
Poznań
Poznań
Poznań
Poznań
Rzeszów
Rzeszów
Rzeszów
Rzeszów
Łódź
Łódź
Łódź
Łodź
Wrocław
Gliwice
Szczecin
Szczecin
Szczecin
Szczecin

Podobne dokumenty