2016 Mamy już 20 lat

Transkrypt

2016 Mamy już 20 lat
dwumiesięcznik
informacyjno-publicystyczny
Mamy już 20 lat
ISSN 1426-8663
nr
11-12
2016
l i s t o p a d - g r u d z i e ń ( 194)
twórcy waŁbrzyscy
DANUTA GÓRALSKA – NOWAK
W końcu listopada ukaże się jej nowa książka „Szpicbergen”. To debiut prozatorski - 33 opowiadania
o marzeniu i konfrontacji marzenia z rzeczywistością
oraz o Wałbrzychu. Ma w dorobku 3 tomiki poetyckie: „Kareta dam”, „Pijana Wenus”, „Nic się nie stało” oraz prozy poetyckiej: „Droga do domu”, którym
wygrała Ogólnopolski Konkurs na Autorską Książkę
Literacką. Jej wiersze publikowała prasa regionalna
i ogólnopolska, znalazły się w wielu antologiach,
również czeskich. Wielokrotnie nagradzana w konkursach poetyckich i turniejach jednego wiersza.
Stypendystka prezydenta Wałbrzycha i laureatka
nagrody starosty wałbrzyskiego. Najnowsza książka
jest dla niej kolejnym etapem drogi twórczej – zgłębianiem tajników prozy. - Piszę dlatego, by mieć coś
swojego, coś, czego nigdy nie stracę – powiedziała.
Więcej:
danuta-blog.pl
MIROSŁAW MACIEJEWSKI
Jest fotografem. Swoją twórczością pokazuje, że można w sposób bardzo płynny połączyć dwie dziedziny
sztuki: metaloplastykę i fotografię.
- Fotografia w wersji użytkowej jako element biżuteryjny, w sposób naturalny zaistniała w moich wyrobach. Towarzyszyła mi przez większość życia. Miałem wiele wystaw. Potem przyszedł czas na poetyckie
miniatury multimedialne, a od około 2 lat eksperymentuję z miedzią. Jest ona bardzo wdzięcznym materiałem do tworzenia biżuterii i oprócz swoich cech
estetycznych posiada też właściwości zdrowotne. Biżuteria, którą projektuję oraz wykonuję jest z pogranicza steampunku i biżuterii sentymentalnej.
Więcej:
www.emfot.pl
twórcy waŁbrzyscy
Spis treści
Witam Państwa pięknie w ostatnim w tym
roku numerze WIK. Przed nami refleksyjny listopad i pełen świątecznych oczekiwań
grudzień. Wielu wrażeń w tych miesiącach
dostarczą i działania kulturalne, których będzie dużo i interesujących. O wielu propozycjach przeczytacie Państwo w naszym WIK.
Czekają nas premiery i prezentacje w obu teatrach oraz interesujące wystawy w naszych
galeriach. Nie zabraknie ciekawych koncertów, z popularnym koncertem noworocznym
przygotowywanym przez Filharmonię. Będą
zajęcia twórcze oferowane przez instytucje
kultury i kluby. Prezentujemy też kolejnych
twórców i naukowców wałbrzyskich, nowego
pierwszego dyrygenta Filharmonii Sudeckiej
i pierwszą flecistkę jej Orkiestry, Węgierkę,
laureatkę prestiżowego konkursu. Przypominamy ważniejsze wydarzenia kulturalne. Myślę, że warto pamiętać, że trwa Rok Mariana
Jachimowicza. Dla uczczenia tego wielkiego
wałbrzyskiego poety mieć będą miejsce kolejne istotne wydarzenia, które zakończą tegoroczne obchody.
Elżbieta Maria Kokowska
redaktor naczelna
WIK e-mail: [email protected]
Wałbrzych, ul. Wrocławska 39a
tel. 74 664 26 06, tel./fax 74 664 26 93
Redaguje zespół:
Elżbieta Maria Kokowska - redaktor naczelny
Elżbieta Gargała, Kazimierz Jankowski,
Kazimierz Masiuk, Barbara Szeligowska.
Wydawca:
Drukarnia „Poldruk” s.c.
Józef Grzywa, Marek Kawka
Ze środków Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu
2
14. Wałbrzyskie Fanaberie Teatralne
4
Teatr Lalki i Aktora
6
Teatr Dramatyczny
8
3
Zamek Książ
10
Wałbrzyska Galeria Sztuki BWA
10
„Biblioteka pod Atlantami” 12
Stara Kopalnia
14
Wałbrzyski Ośrodek Kultury
14
Filharmonia Sudecka
16
Muzeum Porcelany
19
Muzeum Gross-Rosen
20
Powojenny Wałbrzych
20
Art cafe Pod Pretekstem
21
Ośrodek Społeczno - Kulturalny
na Podzamczu
21
Klub A’propos 22
Kalendarium23
Nakład: 3000 egz.
Projekt, skład, łamanie i druk: Drukarnia
„Poldruk” s.c. Józef Grzywa, Marek Kawka
ul. Wrocławska 39a, 58-309 Wałbrzych
www.poldruk.com.pl
Redakcja nie odpowiada za treść reklam,
repertuarów oraz nadesłanych listów.
Zakończenie Roku M. Jachimowicza
Triennale Fotografii Wałbrzyskiej
Wielka Gala Sylwestrowa
Nowy pierwszy dyrygnet
Rozmowa z Bartoszem Żurakowskim
Wydarzyło się 1
26
Zakończenie Roku
Mariana Jachimowicza
Po wielu ciekawych działaniach, na które zapraszali liczni ich organizatorzy, bogate jest również
zakończenie Roku tego wielkiego wałbrzyskiego
poety.
W listopadzie
Odsłonięcie pamiątkowej tablicy
11 listopada - godz. 15
Nastąpi przy ul. Bardowskiego 20, w którym
mieszkał Marian Jachimowicz. Inicjatorem zdarzenia jest Fundacja Museion.
Marian Jachimowicz w Warszawie
W drugiej połowie miesiąca w Instytucie Kultury
Węgierskiej w Warszawie przedstawiciele wałbrzyskich środowisk kultury zaprezentują sylwetkę
i twórczość naszego poety.
IV TRIENNALE FOTOGRAFII WAŁBRZYSKIEJ
Patronat: prezydent Wałbrzycha
dr Roman Szełemej
Audiodeskrypcja kolekcji w Pokoju Pamięci Poety
Zostanie ona udostępniona w drugiej połowie listopada, co ułatwi dostęp do tych cennych zbiorów
również osobom niepełnosprawnym. Wykonano ją
w ramach projektu „Bliżej Jachimowicza” ze środków MKiDN.
„Z Mistrzem Jachimowiczem”
Pod taką nazwą Dział Regionalny „Biblioteki pod
Atlantami” planuje prowadzić warsztaty literackie
dla zorganizowanych grup szkolnych.
ZAMEK KSIĄŻ 2016
wernisaż: 26 listopada – godz. 18
Zaprasza: Stowarzyszenie Wałbrzyski Klub Fotograficzny
Więcej na: www.wkf.org.pl , www.facebook.com/wkfoto
W grudniu
Uroczysta gala
9 grudnia - godz. 17 - Galerii pod Atlantami
Odbędzie się m.in. promocja książki Antoniego
Matuszkiewicza „Bezustanny. Wobec pisarstwa
Mariana Jachimowicza” oraz podsumowanie i wręczenie nagród w konkursie „Moje widzenie wierszy
Mistrza”.
WIELKA GALA
„Przenikanie”
10 grudnia - godz. 10 - Sala Witrażowa Ratusza
Będzie to konferencja naukowa, poświęcona życiu
i twórczości poety z udziałem ludzi nauki, artystów, literatów, tłumaczy i organizatorów imprez
literackich z Polski i zagranicy. Organizatorem jest
Stowarzyszenie Współpracy Polska - Wschód Oddział w Wałbrzychu, partnerami: „Biblioteka pod
Atlantami”, Węgierski Instytut Kultury i Stowarzyszenie Autorów Polskich Oddział w Wałbrzychu.
Dofinansowało ją Stowarzyszenia Autorów ZAiKS.
SYLWESTROWA
30 grudnia - godz. 19 - Aqua Zdrój
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Sudeckiej
dyrygent: Bartosz Żurakowski
W programie najpiękniejsze uwertury, arie, duety i ensemble m.in. J. Straussa, F. Lehara, G. Rossiniego, F. von Suppé.
Organizator: Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu
2
V Międzynarodowy Konkurs Poetycki
im. Mariana Jachimowicza
10 grudnia - godz. 16 - Galeria pod Atlantami
Rozstrzygnięcie V, jubileuszowej edycji Konkursu,
ogłoszonego przez Stowarzyszenie Autorów Polskich Oddział Wałbrzych i Wałbrzyski Ośrodek
Kultury.
Bartosz Żurakowski, dotychczasowy pierwszy
dyrygent i menadżer w Filharmonii Opolskiej,
przeszedł do pracy, na takim samym stanowisku,
do Filharmonii Sudeckiej. Dotychczasowy dyrektor artystyczny, Tomasz Janczak, od tego sezonu
kieruje jeleniogórską Filharmonią Dolnośląską.
Z nowym szefem filharmoników wałbrzyskich
rozmawiała Barbara Szeligowska.
Nowy pierwszy
dyrygent
Jak Pan przyjął propozycję, by zasiąść u nas na
fotelu pierwszego dyrygenta?
Zasiadanie na fotelu nie jest moim ulubionym
zajęciem, najchętniej cały czas spędzałbym
z orkiestrą. Ale mam określone obowiązki. Zanim stanie się przed zespołem i rozpocznie próby
do koncertu, całe to wydarzenie musi być precyzyjnie przygotowane od strony producenckiej.
A propozycję, która wyszła od muzyków Filharmonii Sudeckiej, po namyśle, przyjąłem. Przyznaję, że byłem zaskoczony, a poza tym mocno
zajęty moimi koncertami w Ameryce Południowej i w Europie oraz autorskim projektem, Międzynarodowym Festiwalem Muzycznym Belle
Voci, który odbywał się na początku sierpnia
Brzegu Dolnym (od red.: festiwal Belle Voci był
w tym roku nominowany do Dolnośląskiego Klucza Sukcesu w kategorii Inicjatywa Kulturalna).
Ale nie namyślałem się długo, bo znam Orkiestrę
Filharmonii Sudeckiej, w 2013 roku nagrywaliśmy razem płytę z koncertami skrzypcowymi
Carla Fioriniego, która została bardzo dobrze
przyjęta przez krytykę w wielu krajach świata.
Przyjąłem zasadę, by nie ingerować radykalnie w wypracowany rytm działalności danej
instytucji. Filharmonie działają na podobnych
zasadach, ale każda ma swoje własne projekty,
do których jest przyzwyczajona publiczność. W
Wałbrzychu są to np. październikowe koncerty
muzyki filmowej. Dlatego planuję tylko drobne
przesunięcia, ale też korekty dotyczące repertuaru, z myślą przewodnią, że Filharmonia Sudecka to przede wszystkim Orkiestra Symfoniczna
mająca grać symfonikę i to wielką. Będzie dużo
muzyki polskiej.
Czyli można mieć nadzieję, że sylwestrowe widowiska operetkowe i Letnia Serenada będą kontynuowane?
Oczywiście, sam mam wiele sympatii do bel canto, bo wyrastałem w rozśpiewanym domu – śpiewakami byli moi rodzice, mój brat jest pianistą
i śpiewakiem... Czasem nawet udaje nam się
razem koncertować. Uważam, że głos ludzki piękne głosy, bardzo ubarwiają odbiór muzyki,
sądzę też, że muzyka jest nie tylko do słuchania,
ale też do oglądania. Dlatego takie wydarzenia
muzyczne są bardzo potrzebne zarówno nam
muzykom, jak i publiczności. A zatem wałbrzyscy melomani nie muszą się obawiać, że jej
ulubione koncerty znikną z artystycznego kalendarza Filharmonii Sudeckiej. Z myślą też o
pięknych głosach będę pielęgnował i wspierał
rozwój Chóru przy Filharmonii.
W Filharmonii Sudeckiej nie było wcześniej stanowiska pierwszego dyrygenta. Na czym polegają Pana obowiązki?
Gdyby narysować karykaturę pierwszego dyrygenta, to głowa byłaby w chmurach, a nogi mocno stałyby na ziemi. Inaczej można to nazwać
pilnowaniem zrównoważonego rozwoju. Muszę
dbać o wysoki poziom artystyczny, a jednocześnie kalkulować, liczyć i być w zgodzie z dyscypliną budżetową.
Czy miał pan wpływ na program artystyczny na
ten sezon, bo są one zwykle planowane z dużym
wyprzedzeniem?
Bardzo dziękuję za rozmowę.
3
14. Wałbrzyskie
19 listopada - godz. 19 - Duża Scena
MOBY DICK czyli KONIEC
DEMOKRACJI W PAŃSTWIE WIELORYBÓW
reż. Maciej Podstawny
Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu - premiera
Klasyczna XIX-wieczna amerykańska powieść
o sile demokracji i o jej nadzwyczajnej kruchości. Wobec budzących się dziś nacjonalizmów
i tęsknotą za rządami silnej ręki staje się ona
niepokojąco aktualna. Teatr wielkiej politycznej
opowieści, szeroka panorama świata, pełna poezji, ironii, filozofii i grozy.
Teatr Dramatyczny
19 - 23 listopada
Fanaberie to nowoczesny przegląd aktualnych
trendów w sztuce teatralnej. Nowoczesny – bo
różnorodny, nie ograniczony do jednej formy,
przekraczający granice gatunkowe, popularny.
Tegoroczny Festiwal inspirowany jest hasłem
„Druga młodość”. Wielcy twórcy, doświadczeni
aktorzy, recykling klasycznych tekstów, wielkie
powroty ważnych artystów – siła płynąca z doświadczenia to hasła wywoławcze 14. Fanaberii.
Tętniący życiem, otwarty teatr, nowa, duża premiera specjalnie na otwarcie Festiwalu - „Moby
Dick, czyli koniec demokracji w państwie wielorybów” wg Melville’a – przyjazny klub festiwalowy, spotkania z twórcami, rozmowy, koncerty,
wspólne oglądanie filmów oraz spektakle twórców polskich i zagranicznych, gwiazdy – Stanisława Celińska, Jan Peszek, zespół z Legnicy
w koprodukcji z Teatrem Narodowym w Skopje, artyści z Francji, legendarna wrocławska
Pantomima. To wszystko w listopadzie w Wałbrzychu, podczas 14. FANABERII Teatralnych.
Nowa odsłona corocznego festiwalu sztuk dramatycznych w Wałbrzychu odbywa się w nieco
węższej, „kryzysowej” formule. Ale nadal – podczas kolejnych 5 festiwalowych dni - Teatr Dramatyczny zaprasza na spotkania z gwiazdami,
teatrem atrakcyjnym, z twórcami o europejskiej
wadze, z aktorstwem i muzyką na najwyższym
poziomie.
Teatr Dramatyczny tradycyjnie w listopadzie
zaprasza swoich widzów na podsumowanie teatralne roku, subiektywny wybór tego, co w polskim – i nie tylko – teatrze najlepsze.
4
20 listopada
godz.18 - Scena Kameralna
ŻERTWA
Monodram Mateusza Nowaka w ramach
15. Wałbrzyskiej Sceny Festiwalu WROSTJA
Kolejny monodram lubelskiego artysty, inspirowany twórczością m.in. Aleksandra Watta
i Adama Mickiewicza. A więc znów o Polsce i
znów o literaturze.
Finansowanie: Miasto Wałbrzych
godz. 19:30 - Duża Scena
PUSTKA. PUSTYNIA. NIC.
reż. Leszek Bzdyl
Teatr Pantomimy im. H. Tomaszewskiego
we Wrocławiu
Legendarny, doświadczony artysta teatru ruchu bierze na warsztat gombrowiczowski egotyzm i maniakalne wręcz kreowanie własnego
F A N AB E R I E
Te a t r a lne
22 listopada - godz. 19:30 - Duża Scena
PRZERWANA ODYSEJA
reż. Jacek Głomb
Teatr im. H. Modrzejewskiej w Legnicy
Macedoński Teatr Narodowy w Skopje
Spektakl zrealizowany we współpracy artystów
polskich i macedońskich, oparty jest na prawdziwej historii – ewakuacji dzieci macedońskich
i greckich (od 1948 r.) podczas wojny domowej
w Grecji. Część trafiła do Polski, gdzie znalazły
wizerunku tak mocno eksponowane w „Dziennikach”, które inspirowały przedstawienie.
21 listopada - godz. 19 - Duża Scena
PODWÓJNE SOLO
reż. Cezary Tomaszewski
wykonanie: Jan Peszek
swój dom. Współczesność stawia nas przed podobnymi wyzwaniami – Czy umiemy wyciągnąć
rękę do potrzebujących? A jeśli nie, to dlaczego?
23 listopada - godz. 19 - Duża Scena
ATRAMENTOWA
koncert Stanisławy Celińskiej
z zespołem pod kierownictwem M. Muraszko
Na spektakl składają się: grany od 38 lat kultowy „Scenariusz dla nieistniejącego, lecz możliwego aktora instrumentalnego” Bogusława
Schaeffera i prapremiera nowego solo „Dośpiewanie. Autobiografia”, będącego próbą odniesienia się dojrzałego artysty do wydobytych z
dalekiej przeszłości urywków swojej biografii.
Nowa twarz jednej z najwybitniejszych polskich
aktorek. Po zaprezentowaniu „Atramentowej
Rumby” na Festiwalu w Opolu w 2009 r. Celińską okrzyknięto polską Cesarią Evorą. Podobnie jak ona potrafi zaczarować publiczność
swoim charyzmatycznym głosem i – pomimo
wielu przeciwności oraz trudów – kocha życie.
22 listopada
godz. 18 - Scena Kameralna
Toute ma vie j’ai fait des choses que
ja savais pas faire
(Całe życie robiłam rzeczy,
których nie umiałam)
Theatre Du Nord w Lille (Francja)
5
Nowy sezon bogaty
w propozycje
PIOTRUŚ PAN
6 listopada - godz. 12:30
Mówi o nim Zbigniew Prażmowski,
dyrektor Teatru Lalki i Aktora
-Sezon artystyczny zainaugurowaliśmy premierą „Piotrusia Pana”, dwie kolejne planujemy w marcu i maju. W bieżącym sezonie
nasz Teatr będzie widoczny nie tylko w Wałbrzychu, ale także w Aglomeracji Wałbrzyskiej, chociażby poprzez realizację projektu
„Kultura dostępna”, dofinansowanego środkami MKiDN oraz Gminy Wałbrzych. Gimnazjalistom zaprezentujemy 14 spektakli
„zrozumieć GIAURA” w połączeniu z rozmową
pospektaklową z twórcami i aktorami oraz
warsztatami teatralnymi. Do końca listopada
obejmiemy takim działaniem ok. 2,5 tys. gimnazjalistów.
Równie szeroko zamierzamy promować
kolejny nasz projekt „POLSKA 120”. Ten teatralno – muzyczny spektakl, zainspirowany 120 starymi kliszami, dokumentującymi
powojenne życie mieszkańców gminy Walim,
dofinansowany został przez Muzeum Historii
Polski i Gminę Wałbrzych. Jest realizowany
w partnerstwie z walimskim Centrum Kultury
i Turystyki. Zaprezentujemy go w listopadzie
br. w Walimiu, Wałbrzychu, Głuszycy i Pałacu
w Jedlince.
Po wrześniowych i październikowych wyjazdach festiwalowych, nie mniej aktywnie pod
tym względem zapowiadają się miesiące zimowe. Będziemy w Katowicach, Legnicy, Zakopanem oraz w Wiedniu na Dniach Polskich.
Na wakacyjne miesiące planujemy realizację
projektu „Podwórka Kultury”. Pokazy spektaklu na otwartych przestrzeniach w różnych,
wałbrzyskich dzielnicach połączone zostaną
z warsztatami teatralnymi dla dzieci i młodzieży.
Po tegorocznym, znakomitym odbiorze
warsztatów teatralnych dla seniorów, planujemy kolejne spotkania adresowane do tej
grupy wiekowej. Przed nami także ogromne
przedsięwzięcie – III już edycja Festiwalu małych Prapremier. Chociaż zaplanowana we
wrześniu, wymaga dużo... dużo wcześniejszych przygotowań.
6
POLSKA 120
12 listopada - godz. 18
Centrum Kultury i Turystyki
w Walimiu
„Och, Emil!”
13 listopada - godz. 12:30
POLSKA 120
19 listopada - godz. 18
BAJKA O SZCZĘŚCIU
20 listopada - godz. 12:30
POLSKA 120
25 listopada - godz. 18
Pałac Jedlinka w Jedlinie-Zdroju
POLSKA 120
26 listopada - godz. 18
Centrum Kultury w Głuszycy
DOBRZE, ŻE JESTEŚ
27 listopada - godz. 12:30
WŁADCA SKARPETEK
4 grudnia - godz. 12:30
Po spektaklu św. Mikołaj będzie rozdawał
dzieciom prezenty (przygotowane i opisane
przez opiekunów). Cena biletu: 25 zł
WŁADYSŁAW I ANNABELLA
- historia pewnego misia i lalki
11 grudnia - godz. 12:30
KOZIOŁEK MATOŁEK
18 grudnia - godz. 12:30
Przerwa świąteczne w Teatrze
19. 12. 2016 – 7. 01. 2017
Premiera!
ul. M. Buczka 16, 58-300 Wałbrzych
www.teatrlalek.walbrzych.pl
rezerwacja biletów: 74 666 73 40
e-mail: [email protected]
sekretariat: tel./fax 74 666 73 42
Biuro Promocji i Organizacji Widowni: 74 666 73 40
Dyrektor naczelny i artystyczny:
Zbigniew Prażmowski
Teatr zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze
Wyjazdy
Przed Teatrem dwa miesiące prezentacji poza
siedzibą. W listopadzie aktorzy wałbrzyskich
„Lalek” pokażą: „Franię Piorun” w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, „Władcę Skarpetek” i
„”Kapelusz Pani Wrony” w Teatrze Zdrojowym w
Kudowie-Zdroju oraz w Dzierżoniowkim Ośrodku Kultury, a także „Koziołka Matołka” w Teatrze
Animacji w Poznaniu. W grudniu „Władysława i
Annabellę – historię pewnego misia i lalki” zobaczą widzowie w kudowskim Teatrze Zdrojowym
oraz w Teatrze w Zakopanem, spektakl „Frania
Piorun” pokazany będzie w Kudowie-Zdroju.
POLSKA 120
Premiera walimska
11 listopada - godz. 18
Centrum Kultury i Sztuki w Walimiu
Premiera wałbrzyska
18 listopada – godz. 18
Teatr Lalki i Aktora
Na strychu pewnej kamienicy w Walimiu, w starych walizkach odkryto pudełko ze 120 kliszami
fotograficznymi z lat 1947 – 1952. Walimscy pasjonaci historii zaopiekowali się znaleziskiem.
Na czarno – białych zdjęciach ukazał się świat,
którego już nie ma: ludzie, miejsca, krajobrazy…
Autorem zdjęć okazał się pierwszy powojenny
osadnik Walimia, Filip Rozbicki – nieżyjący już
organista kościelny.
To właśnie zdarzenie stało się inspiracją, a jednocześnie zaczynem interesującego i odmiennego od innych spektaklu muzycznego pt. „Polska 120” w reżyserii Martyny Majewskiej. Dla
uczczenia miejsca i ludzi - bohaterów ówczesnych czasów z walimskich klisz Teatr zaprasza
na dwie premiery: w Walimiu i Wałbrzychu oraz
kilka pokazów w innych miastach Aglomeracji.
Spektakl został dofinansowany przez Muzeum
Historii Polski w ramach konkursu „Patriotyzm
Jutra”, ogólnopolskiego programu grantowego, realizowanego ze środków MKiDN.
7
Motto sezonu - „No problem”
TUTAJ JEST WSZYSTKO
Reżyseria: Magdalena Miklasz
Pierwszy w „Szaniawskim” spektakl rodzinny.
5 i 6 listopada - godz. 17
Duża Scena
CYNKOWI CHŁOPCY
Swietłana Aleksijewicz
reżyseria: Jakub Skrzywanek
Antywojenny musical z Afganistanem w tle.
fot. K. Chmura
- Proponujemy dwojaki sposób rozumienia
hasła sezonu. Dosłowny – nie ma problemu. A więc nasz Teatr nie ma problemu z
podejmowaniem istotnych problemów
współczesnego świata, często przemilczanych, zamiatanych pod dywan. I drugi,
powiedziałabym polski – mamy problem.
Nasz punkt widzenia zaprezentujemy w
różnych formach teatralnych – muzycznej, spektakli wieloobsadowych i kameralnych, na scenach Teatru i poza nim,
np. w dawnym PDT. Idea ta przyświeca
dziewięciu spektaklom premierowym, począwszy od pierwszych: „Sztuka”, „Moby
Dick”. Wyreżyserują je znani już naszym
widzom: Maciej Podstawny, Przemysław
Wojcieszek, Magdalena Miklasz oraz nowi
– Jędrzej Piaskowski, Cezary Tomaszewski,
Szymon Kaczmarek. Zagra dotychczasowy
zespół aktorski, powiększony o Roksanę
Lewak. (Debiut w „Dr. Strengelove”). Równie istotny jest dla nas blok edukacyjny
-„Bądź edu – rozszerzenie teatru”, czyli
spotkania z twórcami spektakli, dyskusje, działania pięciu grup i warsztatów
teatralnych. Nadal prowadzić będziemy
projekt współpracy ze szkołami - „TLEN
– Teatralne Lekcje (Nie) Obowiązkowe”,
z udziałem wałbrzyskiego „Energetyka”.
Kontynuujemy cykle: „Czarne na biało”, z
udziałem aktorów i we współpracy z wydawnictwem „Czarne” oraz „Siostrzanki”,
połączone z warsztatami ilustracyjnymi,
w partnerstwie z wydawnictwem „Dwie
Siostry”. To z myślą o promocji czytelnictwa. Mam nadzieję, że widzom spodobają
się 14. już „Fanaberie” z udziałem m.in.
Stanisławy Celińskiej i Jana Peszka. Za
nami XVII Dni Dramaturgii „Z ogniem w
głowie 2” - spotkanie z dramaturgią niemiecką, które były naszym głosem w kwestii miejsca młodzieży w polskim teatrze.
Cieszy mnie, że odnosimy spore sukcesy
na liczących się festiwalach i przeglądach
teatralnych, bo na wiele nieustająco otrzymujemy zaproszenia.
8
fot. D. Gdesz
Danuta Marosz, dyrektor Teatru
Dramatycznego
11 listopada - godz. 18
12 listopada - godz. 19
13 listopada - godz. 18
8 grudnia - godz. 19
9 grudnia - godz. 19
Scena Kameralna
EMIGRANCI
Sławomir Mrożek
Wolne Sceny Inicjatyw Aktorskich
Przed jakimi granicami stoją bohaterowie w
świecie „otwartych granic”?
16 i 17 grudnia - godz. 19
Scena Kameralna
Premiera!
MOBY DICK, czyli KONIEC
DEMOKRACJI W PAŃSTWIE WIELORYBÓW
19 listopada - godz. 19 - Duża Scena
Pl. Teatralny 1, 58-300 Wałbrzych
www.teatr.walbrzych.pl
centrala: 74 664 96 90 do 92
Biuro Współpracy z Publicznością:
74 664 96 95, fax 74 664 96 94
e-mail: [email protected]
Dyrektor: Danuta Marosz
Dyrektor artystyczny: Maciej Podstawny
Reżyser: Maciej Podstawny
Teatr wielkiej politycznej opowieści, panorama świata, pełna poezji, ironii, filozofii i
grozy.
Spektakle popremierowe:
10, 11, 18 grudnia - godz. 18
Duża Scena
Teatr zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze
fot. N. Kabanow
BYĆ JAK DR STRANGELOVE
(czyli jak przestałem się bać
i pokochałem mundur)
Schubert. romantyczna kompozycja…
fot. K. Chmura
Reżyseria: Marcin Liber
Tekst: Jarosław Murawski
Historia szalonego amerykańskiego generała,
który sądzi, że może więcej niż pozwala prawo…
Teatr w drodze
Nasz „Dramat” zaprezentuje się na prestiżowym
9. Międzynarodowym Festiwalu BOSKA KOMEDIA w Krakowie. Pokaże tam w grudniu trzy
spektakle: „Schubert. romantyczna kompozycja…” (na zdjęciu powyżej), „Cynkowi chłopcy”
i „Zapolska superstar…”.
Z „Zapolską superstar (czyli jak przegrywać,
żeby wygrać)” ruszy w objazd po kraju w ramach
programu TEATR POLSKA, realizowanego przez
Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego
ze środków MKiDN.
Więcej informacji na: www.polska.e-teatr.pl
fot. P. Pączkowski
2 grudnia - godz. 19
3 grudnia - 19
4 grudnia - godz. 18
Duża Scena
9
Galeria – Zamek Książ
zamek książ
w wałbrzychu
Ryszard Konikowski
Filip Konikowski
sp. z o.o.
MADE IN MELBOURNE
ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych
www.ksiaz.walbrzych.pl, [email protected]
sekretariat: +48 74 66 43 850
prezes: Krzysztof Urbański
Wystawa rysunku i fotografii
22 października 2016 – 23 stycznia 2017
Liao Ci Fu
MALARSTWO
15 października – 30 listopada
Sale wystawiennicze zamku, I piętro
Jest to oryginalna,
wysoce urokliwa
wystawa, na którą
składa się kilkadziesiąt obrazów
tajwańskiego mistrza, Zachwycające widoki przyrody
mają formę zwojów i są malowane
przede wszystkim
tuszem na papierze, rzadziej konwencjonalnymi
farbami. Liao Ci
Fu jest wybitnym
przedstawicielem
malarskiego stylu shan shui. Znaczy to dosłownie
„góra - woda” i odzwierciedla tematykę obrazów
dominującą w przedstawieniach tego stylu. Wystawa w Zamku Książ jest dopiero trzecią ekspozycją
tajwańskiego artysty, pokazywaną w Europie. Podczas wernisażu w Sali Maksymiliana towarzyszyło
mistrzowi trzydziestu uczniów (przybyli do nas na
własny koszt), a sam mistrz dał pokaz maestrii,
malując jesienny krajobraz zaobserwowany w
Polsce. Obecny był przedstawiciel ambasady tajwańskiej w Polsce.
10
Ryszard Konikowski, urodzony w
Polsce w 1949 r.
Zajmuje się malarstwem, rysunkiem,
plakatem i grafiką
użytkową. Bierze
udział w wielu
wystawach indywidualnych i zbiorowych w Polsce,
byłej Czechosłowacji, na Węgrzech,
w Zachodnich Niemczech, Wielkiej Brytanii,
Francji i Australii. Jego prace znajdują się w
wielu prywatnych kolekcjach na całym świecie.
Z Polski wyjechał w 1981 r. Osiedlił się w Niemczech Zachodnich, gdzie realizował się twórczo.
Był m.in. współzałożycielem i współwłaścicielem galerii sztuki w Dortmundzie. W 1984
r. wyemigrował o Australii, osiedlił się w Melbourne. W 1985 r. Visual Art Board w Sydney
przyznał mu stypendium na rozwój i kontynuację twórczości artystycznej. W 1988 r. został
zaproszony do współpracy z Anthill Theatre
i Universal Theatre w Melbourne oraz Island
Theatre w Hong Kongu jako twórca plakatów
i i projektów scenografii. W 1990 r. otrzymał
pierwszą nagrodę w
kategorii rysunku w
National Rotring Drawing Competition w
Melbourne, tam też w
2015 r. wyróżniono go
na Biennale Rysunku.
Od 1989 r. prowadzi
własne studio artystyczne oraz udziela
prywatnych lekcji malarstwa i rysunku.
Galeria – ul. Słowackiego 26
WAŁBRZYSKA
GALERIA SZTUKI
BIURO WYSTAW
ARTYSTYCZNYCH
Jan Pałka
RZEŹBA, PŁASKORZEŹBA,
RYSUNEK
12 października 2016 – 13 stycznia 2017
Siedziba główna:
ul. J. Słowackiego 26, 58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 62 62 - sekretariat
Oddział; ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych
tel.74 665 88 24/22/26, www.bwa.walbrzych.pl
Dyrektor: Alicja Młodecka
Artysta wałbrzyski, urodzony w 1942 roku. Studiował w PWSSP w Poznaniu (1963 – 1969), specjalizując się w zakresie wzornictwa przemysłowego
i projektowania mebli. Dyplom z architektury
wnętrz uzyskał w pracowni prof. Jana Węcławskiego w 1969 r.
W dotychczasowej
praktyce
zawodowej był m.in.
projektantem
w
ZWG „Tonsil” we
Wrześni oraz plastykiem w Fabryce
Samochodów Ciężarowych „Star” w
Starachowicach.
Zrealizował zlecenia na zestaw
płaskorzeźb i metaloplastyki
dla
Muzeum im. Hen-
czość rzeźbiarską i rysunkową. Był wieloletnim
członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków (od 1975 r. w Sekcji Rzeźby), od 1998 r.
należy do Stowarzyszenia Artystów Plastyków
Regionu Wałbrzyskiego. Jest laureatem nagród
i wyróżnień w konkursach plastycznych, m.in.
I nagrody za zestaw rzeźb w konkursie „Sport
w sztuce” (Kielce 1972), II nagrody za rzeźbę i
III za płaskorzeźbę w konkursie „Moje miasto
– Impresje – Propozycje” (Zielona Góra 1975),
otrzymał też nagrodę i wyróżnienie za cykl rysunków w Salonie Jesiennym – Zielona Góra
1976. Mieszka w Wałbrzychu.
„Struktura”, miedź, 22x15, 1980 r.
ryka Sienkiewicza w Oblęgorku
(1972), cykl reliefów z metalu dla
Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze (1979), rzeźbę „Fontanna” w Zielonej Górze (1980),
a także uczestniczył w pracach
konserwatorsko – rekonstrukcyjnych przy Bramie Portowej w
Szczecinie (1992). Uprawia twórFilip Konikowski,
urodzony w 1983 r.
Dortumndzie w Zachodnich Niemczech,
wyjechał z rodzicami
do Australii. Tam w
2000 r. ukończył szkołę średnią i próbował
rozmaitych sposobów
na życie i rozmaitych
zajęć. Wreszcie wziął
Podczas wernisażu
do ręki aparat fotograficzny i zaczął się uczyć oraz
eksperymentować. Duże znaczenie miały dla niego rady ojca, który zainspirował go do twórczego
działania. Jest artystą fotografikiem. Ma znakomite wyczucie światła i detali (głównie w portretach), co pozwoliło mu uzyskać liczącą się pozycję
wśród fotografików. W ostatnich latach jego prace
były nagradzane w Australii i poza nią, zdjęcia
publikowały magazyny na całym świecie. Bierze
udział w licznych wystawach fotografii artystycznej i komercyjnej.
„Burn”
11
SPOTKANIA
BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI - RYNEK
Dyskusyjny Klub Książki i Audiobooka
3 listopada i 1 grudnia – godz. 16
Spotkanie klubu „Fantastyka pod Atlantami”
4, 18 i 23 listopada - godz. 17:30
7, 16 i 21 grudnia – godz. 17:30
Poetycki region- Gwidon Hefid
3 listopada - godz. 18 - Galeria pod Atlantami
W związku z jubileuszem poety gości przywita
pokaz multimedialny, niepublikowana dotychczas
poezja ukazująca minione 10 lat i nowa książka już piąta w dorobku autora. Będzie też parę miłych
niespodzianek, o których przybyli dowiedzą się na
miejscu.
FILIA NA NOWYM MIEŚCIE
Młodzieżowy Dyskusyjny Klub Książki
25 listopada - godz. 16:15
16 grudnia – 17:15
MULTIMEDIALNA FILIA NA PODZAMCZU
Spotkanie z Mistrzem – Józefem Wiłkomirskim
5 i 19 listopada oraz 3 i 17 grudnia - godz. 15
Filia na Podzamczu
„Zabaw i gier bez końca, w bibliotece, po
zachodzie słońca” - zajęcia nocne dla dzieci
4 listopada – godz. 19
Prelekcja multimedialna Romualda
M. Łuczyńskiego
Bałkańskie zabytki architektury na liście UNESCO
9 listopada – godz. 17 - Galeria pod Atlantami
PiK, czyli Pstrykam i Klikam
Zajęcia multimedialne dla młodzieży
8 listopada i 6 grudnia - godz. 16:30
Akademia Młodego Artysty
10 listopada i 9 grudnia - godz. 16:30
Spotkanie z Grzegorzem Kasdepke
- autorem książek dla dzieci
Wałbrzyskie Wróbelki
Chór prowadzony przez Małgorzatę Wiłkomirską
5, 19, 26 listopada - godz. 10
3, 10 i 17 grudnia – godz. 10
30 listopada – godz. 17 - Filia na Podzamczu
Klub Czytających Rodzin
16 listopada i 21 grudnia - godz. 17
Dyskusyjny Klub Książki
28 listopada i 19 grudnia – godz. 15
Projekcje filmowe
Literatura na Ekranie
3 listopada i 1 grudnia
godz. 17 – Filia na Podzamczu
Kino pod Atlantami
24 listopada oraz 8 i 22 grudnia
godz. 17:30 – Biblioteka w Rynku
Seans z cyklu Warto obejrzeć
17 listopada i 15 grudnia
godz. 17 – Filia na Podzamczu
12
O „Chłopcach z Placu Broni”
do 11 listopada
Atrium - „Bibliotece pod Atlantami” - Rynek
Wystawa inspirowana powieścią pod tym tytułem.
Rynek 9, 58-300 Wałbrzych, www.atlanty.pl
tel. 74 648 37 04, fax: 74 664 87 05
e-mail: [email protected]
Dyrektor: Renata Nowicka
Pokój Pamięci Poety
Mariana Jachimowicza
Gala na koniec Roku
24 listopada – godz. 10
Galeria pod Atlantami (Rynek)
To podsumowanie wałbrzyskich obchodów tego
Roku Henryka Sienkiewicza.
„Pożeracze książek”
12 grudnia – godz. 9
Biblioteka pod Atlantami (Rynek)
Ciekawie zaaranżowana ekspozycja prezentuje cenne
dokumenty, m.in.: pierwszy wiersz poety, liczne rękopisy, maszynopisy z autorskimi poprawkami, książki
Jachimowicza, fotografie z różnych okresów jego
życia, autorskie fotografie, gwasze i listy oraz przedmioty codziennego użytku Jachimowicza. Dostępny
jest film o nim i z jego udziałem oraz audycja radiowa
z zapisem jego głosu.
Biblioteka zaprasza do Pokoju. Odwiedzać go można
od poniedziałku do piątku, w godz. 10 – 17.
Finał XII konkursu czytelniczego pod tą nazwą.
Rękodzieło artystyczne
13 – 14 grudnia
Biblioteka pod Atlantami (Rynek)
Kiermasz świąteczny rękodzieła artystycznego.
„Biblioteka pod Atlantami” - koordynator wydarzeń Roku Mariana Jachimowicza
ODDZIAŁY BIBLIOTEKI
WYPOŻYCZALNIA GŁÓWNA
czynna: pon-pt 10 - 18
sob 9 -15
DZIAŁ ZBIORÓW AUDIOWIZUALNYCH
czynny: pon-pt 10 - 18
sob 9-15
DZIAŁ DZIECIĘCO-MŁODZIEŻOWY
czynna: pon-pt 10 - 18
Oddział Książki Mówionej
czynny: pon-pt 10- 16
DZIAŁ INFORMACJI NAUKOWEJ I CZYTELŃ
PRACOWNIA REGIONALNA
czynna: pon-pt 10 - 18, sob 9 -15
ODDZIAŁ DLA NAJMŁODSZYCH
czynny: pon-pt 10 - 17
13
„Aperto” patriotycznie
11 listopada – godz. 17
Montownia na terenie Starej Kopalni
Koncert Pieśni Patriotycznych
ul. Wysockiego 29, 58-300 Wałbrzych
www.starakopalnia.pl
tel. 74 667 09 00
Dyrektor: Anna Żabska
Zbliża się kolejna rocznica odzyskania przez
Polskę niepodległości. To wielkie święto dla
wszystkich Polaków i z tej właśnie okazji odbędzie się to wyjątkowe spotkanie. Historyczne pieśni i piosenki wykonają młodzi artyści z
Zespołu Wokalno - Instrumentalnego „Aperto”
wraz z mieszkańcami Wałbrzycha.
Wstęp wolny!
Więcej informacji na: www.aperto.manifo.pl
Festiwal Tradycji Górniczych
Barbórka 2016
1- 4 grudnia
1. 12
•godz. 9 – 16 - tradycyjne oraz edukacyjne gry
i zabawy
2. 12
•godz. 10 – 12 – Barbórkowa Biesiada dla Uczniów i
konkurs „Mój dziadek był górnikiem”
•godz. 17 – Otwarcie wystawy „ Freiberg – górnicze
miasto partnerskie”
•godz. 18 - Wieczory górnicze w Sztygarówce
3. 12
•godz. 12 – Bieg Barbórkowy
•godz. 18 – Babski Comber
•godz. 14 – 18 – Szychta Rodzinna w Kuźni
tradycyjne gry i zabawy, warsztaty ceramiczne,
prezentacje kopalni
•godz. 14 – 18 – Jarmark Barbórkowy
•godz. 20 – koncert zespołu Oberschlesien
4. 12
•godz. 12 – uroczysta msza św.
•godz. 13 - wielka parada górnicza i przejście pod
Pomnik Pamięci Górnictwa Wałbrzyskiego
•godz. 13:30 – uroczystości pod Pomnikiem
•godz. 15 – Karczma Piwna
Organizatorzy: Stara Kopalnia , Urząd Miejski
14
Sposób na nudę
WOK zachęca – przyjdź, zapisz się na jedno
z wielu zajęć, które rozwiną pasję, talent czy poprawią kondycję każdego.
Pierwsze zajęcia gratis.
Szczegóły na: www.wok.walbrzych.pl/wst
60 lat Piwnicy pod Baranami
13 listopada - godz. 19 - Stara Kopalnia
WOK zaprasza na to wielkie
wydarzenie artystyczne
„Piwnica pod Baranami” to symbol Krakowa. Dla
kilku pokoleń Polaków była krainą wolności i magii.
Wciąż jest wspólnotą aktorów, muzyków i piosenkarzy, wciąż proponuje nowe programy, wciąż przyciąga publiczność. Każdy koncert w wykonaniu artystów
kabaretu jest wielkim wydarzeniem artystycznym, na
które przybywają ludzie z całej Polski i z zagranicy.
A magnesem są jak zwykle: niepowtarzalna atmos-
www.wok.walbrzych.pl
ul. Wysockiego 29, 58-304 Wałbrzych
tel. 74 66 70 950, tel. kom. 509 490 140
e-mail: [email protected]
Dyrektor: Jarosław Buzarewicz
XII Wałbrzyski Jarmark
Świąteczny
16 - 23 grudnia na wałbrzyskim Rynku
Jak co roku Rynek wypełnią stoiska handlowe, zabrzmią kolędy, stanie ogromna choinka. Nie zabraknie też atrakcji kulturalnych,
jak np. rozstrzygnięcia konkursu plastycznego, którego motywem są anioły.
Bożonarodzeniowe warsztaty
rękodzieła
11 grudnia wykonany zostanie wieniec świąteczny. Wspólne tworzenie oryginalnej ozdoby adresowane jest do całych rodzin: dzieci,
rodziców, dziadków. Natomiast 18 grudnia
na warsztatach dla młodzieży i dorosłych
powstanie „haftowana” bombka. Początek
spotkań ze sztuką o godz. 10 w WOK na terenie Starej Kopalni.
fera, surrealistyczny humor, liryka, wspaniałe pieśni
kompozytorów „piwnicznych” m.in.: Zygmunta Koniecznego, Jana Kantego Pawluśkiewicza, Andrzeja
Nowaka, Andrzeja Zaryckiego, Zbigniewa Preisnera,
Adriana Konarskiego, Stanisława Radwana, Tomasza Kmiecika, Pawła Pierzchały. Także muzyka pisana przez takich „piwnicznych artystów” jak: Piotr
„Kuba” Kubowicz, Dorota Ślęzak, Tamara Kalinowska,
Agata Ślazyk, Leszek Wójtowicz. Występują nadal
trzy pokolenia artystów związanych z Piwnicą od jej
zarania: Tadeusz Kwinta, Miki Obłoński, Mieczysław
Święcicki (książę nastroju), pokolenie średnie: Tamara Kalinowska, Ola Maurer, Ewa Wnuk Krzyżanowska,
Leszek Wójtowicz, Rafał Jędrzejczyk, Krzysztof Janicki, Piotr „Kuba” Kubowicz, Michał Półtorak, Krzysztof Janicki, Jerzy Odrowąż Wysocki, Tomasz Kmiecik
oraz ci najmłodsi: Dorota Ślęzak, Agata Ślazyk, Beata
Czernecka, Kamila Klimczak, Maciej Półtorak, Agata
Półtorak, Andrzej i Aneta Talkowscy, Michał Chytrzyński, Paweł Pierzchała, Adrian Konarski. Z Piwnicą występuje także Alosza Awdiejew.
Bilety: 70 zł do nabycia w WOK
(ul. Wysockiego 29) oraz na eBilet.pl
„Anioły - muśnięcie skrzydeł”
WOK zaprasza do wzięcia udziału w kolejnej
edycji tego ogólnopolskiego konkursu plastycznego, związanego ze Świętami Bożego
Narodzenia. Motywem przewodnim jest anioł.
Regulamin i karta zgłoszeń na stronie internetowej organizatora.
Termin przekazywania prac mija 1 grudnia.
Należy je dostarczyć na adres: Wałbrzyski
Ośrodek Kultury, ul. Wysockiego 29, 58-304
Wałbrzych.
Rozdanie nagród – 21 grudnia podczas koncertu kolęd w ramach XIV Wałbrzyskiego
Jarmarku Świątecznego na wałbrzyskim
Rynku.
15
4 listopada - godz. 19
Jubileuszowy koncert
W tym roku w sali Filharmonii odbędzie się
jubileuszowy koncert charytatywny. Obecnie po raz pierwszy firmuje go Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Kupców w Świdnicy. W
minionych latach koncerty organizowane
były z Rotary Klub Świdnica – Wałbrzych,
który uległ rozwiązaniu.
Mówi Jerzy Ignaszak, inicjator i organizator
koncertów charytatywnych od 20 lat
- Pierwszy koncert odbył się 14 grudnia 1996 roku. Pamiętam, że przyszedłem do Filharmonii o kulach, świeżo
po operacji. Byłem pełen obaw, czy się
uda, jaka będzie przyszłość tej propozycji. Bardzo szybko okazało się, że
koncerty cieszą się dużym zainteresowaniem, rosnącym z każdym rokiem
do tego stopnia, że brakowało miejsc.
Pozyskane pieniądze przeznaczaliśmy
na cele charytatywne – domy dziecka,
dofinansowanie poważnych operacji
dzieci, ostatnio głównie fundujemy stypendia uzdolnionym dzieciom z mniej
zasobnych rodzin. Wsparciem obejmujemy najmłodszych z terenu dawnego
województwa wałbrzyskiego. Bardzo
się cieszę, że doczekaliśmy poważnego jubileuszu naszych koncertów, że
cieszą się wielką popularnością i – co
istotne – iż są jedną z nielicznych tego
rodzaju imprez w naszym regionie,
które odbywają się przez cały czas bez
udziału środków publicznych.
W tym roku świętujemy podwójny jubileusz – nasze 20 lat i 90. urodziny Maestro Wiłkomirskiego, który był z nami
przez wszystkie te lata. Był dyrygentem koncertów, prowadził je i układał
ich programy. I choć od kilku lat już nie
dyryguje, to nadal interesująco je prowadzi i układa atrakcyjne programy.
I dla uczczenia 90. urodzin Pana Józefa
Wiłkomirskiego nasz tegoroczny koncert charytatywny wypełnią ulubione
melodie Maestro.
16
RECITAL SKRZYPCOWY
Joanna Kasperczyk (skrzypce)
Laureatka Międzynarodowego Konkursu
im. K. Lipińskiego i H. Wieniawskiego
Natalia Tomecka (fortepian)
Program: Krzysztof Penderecki: Candenza na
skrzypce solo, Ludwig van Beethoven: Sonata
c-moll op. 30 nr 2, Johannes Brahms: III Sonata
d-moll op.108, Maurice Ravel: Tzigane
11 listopada - godz. 19
DZIEŃ MUZYKI POLSKIEJ Z OKAZJI
ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI
Teatr Zdrojowy w Szczawnie - Zdroju
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Sudeckiej
dyrygent: Bartosz Żurakowski
solista: Cezary Futyma (obój)
Program:
Z. Noskowski:
Uwertura koncertowa „Morskie oko”,
A. Milwid/Krenz:
Symfonia koncertująca na obój i orkiestrę M. Karłowicz:
Symfonia e-moll
op. 7 „Odrodzenie”
18 listopada - godz. 19
KONCERT SYMFONICZNY
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Sudeckiej
dyrygent: Serhiy Burko (Ukraina)
solistka:
Beata Bilińska
(fortepian)
Program: Franz
Xavery Mozart:
Uwertura symfonia,
W. Kilar: II koncert
fortepianowy, L.
van Beethoven: III
Symfonia Es-dur op.
55 „Eroica”
25 listopada - godz. 19
KONCERT SYMFONICZNY
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Sudeckiej
dyrygent: Jan Miłosz Zarzycki
solista: Krzysztof Pełech ( gitara)
ul. Słowackiego 4 , 58-300 Wałbrzych
www.filharmonia-sudecka.pl
sekretariat i biuro koncertowe: 74 842 32 87
dział audycji szkolnych i przedszkolnych: 74 842 64 09
kasa biletowa: 74 842 28 93
Dyrektor naczelny: Elżbieta Łaganowska
Zastępca dyrektora ds. artystycznych: Tomasz Janczak
Program: J. Wiłkomirski: Uwertura koncertowa
R. Harvey: Concierto antico na gitarę i orkiestrę
A. Dvořák:VI Symfonia D – dur op.60
2 grudnia - godz. 19
KONCERT KAMERALNY
Wratislavia Ensemble
Program: G. Fauré: II Kwintet fortepianowy
c – moll op. 115, D.Szostakowicz:Kwintet fortepianowy g – moll op. 57
10 grudnia - godz. 19
Koncert Bożonarodzeniowy
dla Stowarzyszenia Przedsiębiorców
i Kupców Świdnickich
MUZYKA, KTÓRĄ KOCHAM
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Sudeckiej
dyrygent: Kacper Birula
9 grudnia – godz. 19
RECITAL WOKALNY
Agnieszka Węgrzynowska (sopran)
Joanna Wąsiak ( fortepian)
Program: F. Nowowiejski – Wybór pieśni koncertowych na sopran z towarzyszeniem fortepianu
Jubileuszowy koncert charytatywny
16 grudnia - godz. 19
WIECZÓR KOLĘD
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Sudeckiej
Chór Filharmonii Sudeckiej
chórmistrz: Bogusława Bednarczyk
dyrygent: Bartosz Żurakowski
solistka: Agnieszka Sokolnicka ( sopran)
Program: W. Lutosławski: 20 kolęd polskich na
sopran, chór żeński i orkiestrę W. A. Mozart: 40.
Symfonia g-moll KV 550, P. Czajkowski: „Dziadek do orzechów” (obszerne fragmenty)
W programie ulubione utwory muzyczne
Józefa Wiłkomirskiego:
Kolęda polska, T. Albinioni: Adagio (opr.
J. Wiłkomirski), A. Vivaldi: Pory Roku, Jesień
(II część), J. S. Bach: Aria, W. A. Mozart: Mała
serenada (Menuet), L.van Beethoven: V symfonia, IV cz. ( fragment), P. Czajkowski:VI symfonia, III część (fragment), G. Gershwin: „Amerykanin w Paryżu” (fragment), M. Ravel: Bolero
17
Pochodzi z Węgier, a o możliwości pracy w Filharmonii Sudeckiej dowiedziała się w Monachium. Średnią szkołę muzyczną kończyła w
Budapeszcie, a Akademię Muzyczną w Grazu, w
Austrii. Koncertuje w Anglii, w Niemczech, Austrii i na Węgrzech. Jest tegoroczną laureatką
międzynarodowego konkursu dla instrumentalistów w Korei. W naszej Filharmonii pracuje od 2009 r. Z flecistką, Ildiko Juhasz
rozmawiała Barbara Szeligowska.
O Węgierce,
która pokochała
Wałbrzych
Gratulujemy sukcesu w Korei!
Bardzo dziękuję! Jestem szczęśliwa, bo to
otwiera przede mną nowe możliwości. Komisja konkursowa zakwalifikowała mnie do finału na podstawie nagrania mojego koncertu
z orkiestrą Filharmonii Sudeckiej. W finale,
oprócz mojej gry na flecie piccolo, oceniana
była gra na fortepianie, puzonie i saksofonie.
Byłam jedyną finalistką spoza Korei, która
zdobyła nagrodę. Otrzymałam certyfikat oraz
możliwość zagrania koncertu lub nauczania
na kursie mistrzowskim. Niebawem się rozstrzygnie, z której z tych nagród będę mogła
skorzystać.
A jak się zaczęła Pani przygoda z muzyką?
Muzyka była obecna w moim życiu od samego początku. Moi rodzice nie byli co prawda
muzykami, tato jest pilotem, ale kocha muzykę klasyczną, zna się na niej i od dziecka
zabierał mnie do opery i na koncerty. Moja
ciocia jest śpiewaczką. Dla wszystkich, także
dla mnie, było oczywiste, że będę się uczyć w
szkole muzycznej. Zaczynałam od fletu i fortepianu. Konserwatorium, czyli średnią szkołę
muzyczną, która tak się nazywa na Węgrzech,
ukończyłam w Budapeszcie. Potem kształciłam się w Akademii Muzycznej w Grazu, w
Austrii. Zawsze starałam się brać udział w
konkursach instrumentalistów, w 2007 roku
18
wygrałam konkurs uniwersytecki w Grazu,
a kilka lat później zdobyłam drugie miejsce
w konkursie fletowym w USA i w tym samym
roku ponownie drugie miejsce w Londynie.
Potem trafiła Pani do Wałbrzycha. Jak to
się stało?
Koncertowałam wtedy w Monachium, byłam
już na ostatnim roku Akademii Muzycznej.
Tam spotkałam kolegę z Polski, który zachęcał mnie do spróbowania sił właśnie w Wałbrzychu – Filharmonia Sudecka poszukiwała
wtedy flecistki. Zgłosiłam się i po półrocznym
okresie zastępstwa, potem, po przesłuchaniu
przed komisją, zostałam zaangażowana na
stałe.
Jak z dzisiejszej perspektywy ocenia Pani
te decyzję?
Śmiało mogę powiedzieć, że jak dotąd, była to
najlepsza decyzja w moim życiu. Znakomicie
pracuje się w filharmonii, gdzie mamy wiele
swobody i możemy się rozwijać, iść własną
drogą. Bardzo dobrze mieszka się w Wałbrzychu, lubię to miasto. Często odwiedzają mnie
rodzice i dziadkowie z Węgier, którzy również
są Wałbrzychem zachwyceni. Bardzo lubię
podróżować i robię to, często występuję poza
granicami Polski. Ale moja baza jest w Wałbrzychu!
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Nowe eksponaty
Już niebawem do zbiorów Muzeum trafią nowe
nabytki - czajnik do herbaty z porcelany miśnieńskiej datowany na ok. 1724 r. oraz czarka
ze spodkiem wykonana w Chinach i dekorowana
ok. 1740 r. w warsztacie J.F. Metzscha w Bayreuth.
Zakup tych dwóch cennych obiektów był możliwy dzięki dofinansowaniu w ramach programu
ministra kultury i dziedzictwa narodowego „Kolekcje muzealne”. Stosowna umowa podpisana
została z Narodowym Instytutem Muzealnictwa
i Ochrony Zbiorów w Warszawie.
ul. 1 Maja 9, 58-300 Wałbrzych
www.muzeum.walbrzych.pl
tel./fax 74 664 60 30, 74 664 60 31
Dyrektor: Jacek Drejer
Muzeum czynne: od poniedziałku do niedzieli
w godz. 10 - 16; w środy - do godz. 18
„Symfonie”
Niedawno zakończyła się wystawa Jolanty Kasińskiej, cenionej wrocławskiej artystki. „Symfonie” były uczczeniem 50 – lecia jej pracy twórczej i dydaktycznej. Pokazane prace pochodziły
Kolejne prace remontowe
Realizacja projektu „Rewitalizacja zabytkowego
obiektu Muzeum Porcelany w Wałbrzychu wraz
z infrastrukturą towarzyszącą” zakłada wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz przebudowę dziedzińca od strony frontowej (naprawa
ogrodzenia, wymiana schodów i płyt chodnikowych), a także tarasu od strony ogrodu. Wykonana zostanie również iluminacja budynku. Jest
to kontynuacja prac, które w szerokim zakresie
wykonano w latach poprzednich. Remont potrwa do końca roku.
Muzeum Porcelany otrzymało dotację na ten
cel ze środków Aglomeracji Wałbrzyskiej w
ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych RPO WD 2014 - 2020.
z cyklów: Muzycznego, Geometrycznego, Zwierzęta oraz Ptaki i po raz pierwszy zaprezentowano je w tak szerokim zakresie zarówno pod
względem jej drogi twórczej, jak i stosowanych
technik oraz tematyki. Ekspozycję objął honorowym patronatem Marszałek Województwa
Dolnośląskiego.
Rozstrzygnięcie konkursu
plastycznego
W Muzeum rozstrzygnięto konkurs plastyczny
„Mgnienia Przeszłości – Radość Życia”. Pierwsze miejsce zdobyła Iwona Sabina Piotrowicz,
drugie Ewa Walczak, trzecie Maria Dębicka.
Wyróżnienia otrzymały Magdalena Sadowska
i Joanna Ugarenko - Czubacha.
19
Powojenny wałbrzych
muzeum
Gross-Rosen
Dzisiaj jeszcze raz o polskim Wałbrzychu po II wojnie.
Jaki był? Mówią o tym jego mieszkańcy we wspomnieniach, których fragmenty wybrałem z kilku
istniejących wydawnictw. Przybysze zgodnie w nich
podkreślają, że Wałbrzych – nienaruszone przez wojnę i pięknie położone miasto - wydawało się im szczęśliwym portem, swoistym Klondike, dającym szansę
tym, którym świat się rozpadł, został zniszczony.
rogoźnica, ul. Ofiar Gross-rosen 26, 58-152 Goczałków
tel. 74 855 90 07, gsm: 669 188 779
www.gross-rosen.eu, e-mail:[email protected]
Dyrekcja i pracownie naukowo-badawcze
ul. szarych szeregów 9, 58-304 wałbrzych
tel. 74 846 45 66, 74 842 15 80, fax: 74 842 15 94
Dyrektor: Janusz barszcz
- Pamiętam, jak tu przyjechaliśmy. Wałbrzych nie
był miastem szczególnie zniszczonym przez wojnę,
ale bardzo ograbionym, szabrowanym… po wojnie
jeździły tramwaje szynowe jednotorowe z zatoką
mijania. Tramwaje często miały kolizje, wypadały z
szyn… zostały zlikwidowane, drogi poszerzone, na
ich miejsce weszły trolejbusy. Następnie w latach
osiemdziesiątych zlikwidowano trolejbusy, zrobiono
jezdnie i tak do dziś jeżdżą autobusy. I ten dzisiejszy
Wałbrzych był w zasadzie chyba jedynym z pięciu
miast w Polsce, które jako pierwsze miało tramwaje.
17 października 2016 – 28 lutego 2017
Ta nowa czasowa wystawa dokumentuje krwawy
konflikt w historii stosunków polsko-ukraińskich,
wydarzenia, które po dziś dzień wywołują żywe
emocje. Porusza wiele trudnych aspektów, m.in.
postawę Ukraińców we wrześniu 1939 r., działalność polskiego i ukraińskiego podziemia oraz
przyczyny i przebieg mordów dokonanych przez
Organizację Ukraińskich Nacjonalistów – Ukraińskiej Armii Powstańczej (OUN – UPA) na polskiej
ludności Wołynia i Galicji Wschodniej. Niezwykle
ciekawy materiał ekspozycyjny stanowią ukraińskie dokumenty oraz materiały archiwalne. Wystawę przygotowało Oddziałowe Biuro Edukacji
Publicznej IPN w Lublinie.
- Tutaj były duże możliwości bo można było się uczyć,
kto był zdolny nie miał problemu z dostaniem się do
szkół. Na przełomie września i października powstała pierwsza szkoła podstawowa na Limanowskiego.
W szkole tej uczyła się późniejsza znana aktorka Lidia Korsakówna. W kwietniu 1946 r. otwarta została
przy ul. Pankiewicza Szkoła Dokształcająca Zawodowa w budynku Niederschlesische Bergschule istniejącej od 1838 r. i mającej poważny dorobek.
- W Wałbrzychu kiedy przyjechaliśmy było bardzo
dużo świetlic, były zespoły taneczne, kółka teatralne, chór. Jak chodziłam do szkoły to były mecze siatkarskie, była gimnastyka na stadionie na Nowym
Mieście, chodziło się do teatru.. Do GDK przyjeżdżała
operetka z Wrocławia. Życie kulturalne było na wysokim poziomie (…) Były kina, kluby. Kopalnia organizowała życie towarzyskie dla pracowników i ich
rodzin. Wszystko było związane z górnictwem oraz
koksownictwem (…) Wtedy każde dziecko wiedziało jak wygląda górnik, rysowało laurki. Górnictwo
było wówczas bardzo widoczne – czarne mundury i
pióropusze ubierano również na śluby czy chrzciny.
- Było biednie, jednak ludzie umieli żyć razem, za
kawałek chleba (...) ludzie się cenili jako ludzie. Jacy
byli ludzie, takie było ich otoczenie… Byli to ludzie
skromni, życzliwi rzetelni, nie było złodziejstwa.
Klatki schodowe były co tydzień myte, było wspólne
sprzątanie piwnic i strychów. To miasto było czyste.
Mówiąc o Sobięcinie, pamiętam tę dzielnicę z zielenią, zadbanymi ogródkami przydomowymi.
Kazimierz Jankowski
20
OŚRODEK SPOŁECZNO - KULTURALNY
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
„PODZAMCZE”
Al. Podwale 1, 58-314 Wałbrzych
tel 74 66 56 982
www.smpodzamcze.com.pl/osk
[email protected]
Kierownik: Włodzimierz Palusko
Wałbrzych, ul. Rycerska 1
tel:.505 101 804
PORTRET PANI JESIENI
Otwarcie wystawy najlepszych prac
konkursu plastycznego
Współorganizator: PSP nr 21 i Pasaż TESCO
Pasaż TESCO - 16 listopada - godz. 17
BITWA NA ZDJECIA - WKF
2 listopada – godz. 18
7 grudnia - godz. 18
WIECZÓR JEDNEJ FOTOGRAFII - WKF
18 listopada -godz. 18
16 grudnia – godz. 18
SPOTKANIE WAŁBRZYSKIEGO KLUBU
DYSKUSYJNEGO
OSK - 21 listopada - od godz. 16:30
WYSTAWY MALARSTWA
19 listopada – godz. 18 - wernisaż
KAZIMIeRZ MASIUK PRZEDSTAWIA
Kalejdoskop kulturalny
OSK - 23 listopada - godz. 17:00
Paweł Węderski
8 grudnia – godz. 18 - wernisaż
SPONTAN POETYCKI
21 listopada – godz. 18
21 grudnia – godz. 18
PORTRET ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA
Otwarcie wystawy prac konkursu
plastycznego
Współorganizator: PSP nr 21 i Pasaż TESCO
OSK - 7 grudnia - godz. 17
WIGILIA WKF
17 grudnia
SPOTKANIE WAŁBRZYSKIEGO KLUBU
DYSKUSYJNEGO
OSK - 19 grudnia - od godz. 16:30
Jubileuszowe świętowanie
Od pięciu lat pokazują tutaj prace fotografowie
i malarze, spotykają się poeci, członkowie WKF,
prezentują się muzycy i satyrycy. Jubileuszowe
świętowanie - 6 i 7. 10 - miało równie twórczy
SPOTKANIE OPŁATKOWE
członków Stowarzyszenia na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym
OSK - 20 grudnia - od godz. 11:30
Sport i rekreacja
Bieg Niepodległościowy
Współorganizator: Klub Biegacza Podzamcze
11 listopada – godz. 11 - ul. Blankowa
(przy barze „U Stasia”)
Grand Prix w Badmintonie
PSP nr 21 - soboty, od godz. 9
charakter. Otwarto wystawę fotografii Alka
Ziółkowskiego i Waldemara Kałasznikowa.
Wystąpił znany zespół SILENTlive. Był tort,
świetne humory i znakomita zabawa. Na zdjęciu widzimy Joannę Kostrzewską, właścicielkę Art Cafe, przyjmującą życzenia i gratulacje
od wiceprezydenta Wałbrzycha, Zygmunta
Nowaczyka, w głębi - Krzysztof Kurnyta, tak
chętnie słuchany saksofonista.
Turniej Grand Prix Tenisa Stołowego
– kat. open , OSK – piątki, od godz. 14
Osiedlowe rozgrywki piłkarskie
Boisko przy ul. Grodzkiej – środy, wg.
zapisów
W OSK
Aerobik dla pań – pilates dla pań – fitness
dla pań – studio tańca – judo dla dzieci
21
ul. wysockiego 29, 58-300 wałbrzych
www.zpit.pl, [email protected]
tel. 74 66 70 960
Dyrektor: Jan Jędrasik
tel +48 74 840 40 49 lub
+48 74 660 63 20
e-mail:
[email protected]
KONcErtOwO w a’PrOPOs
tydzień Edukacji
Globalnej
2 grudnia - godz. 20
baiKa - banach i Kafi
Nowy projekt gitarzysty i kompozytora Piotra Banacha i wokalistki Kafi.
14 - 15 listopada, w godz. 11 - 15
„biblioteka ‘Pod atlantami”
post-turysta.pl
przewodnik po ideach podróżowania
Koniec turystyki jaką znamy?
Bezpłatne warsztaty świadomej turystyki
Na szkolenie przygotowane przez
Grupę Post-Turysta zapraszają: Fundacja „emu” im. Elżbiety Marii Urbańskiej oraz „Biblioteka ‘Pod Atlantami”.
Zgłoszenia: [email protected]
Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Spotkanie szkoleniowe ma na celu
poszerzenie świadomości, dotyczącej
globalnych współzależności i mechanizmów, przyczyn i konsekwencji
zachowań turystycznych. Skierowane
jest przede wszystkim do studentów,
młodzieży licealnej, harcerzy, kadry
akademickiej i nauczycielskiej, organizacji pozarządowych, pracowników ośrodków kultury, samorządów.
Szkolenie odbędzie się w czterech
cyklach tematycznych połączonych
z pokazem filmu dokumentalnego
„Z kamerą wśród ludzi / Framing the
Other” reż. Ilja Kok, Willem Timmers.
Poprowadzą je gości z Warszawy, kulturoznawcy, publicyści, specjaliści od
turystyki.
4 listopada - godz. 20
Gaba Kulka - KrUchE
Gaba Kulka promować będzie
nową płytę pt. „Kruche”.
10 listopada - godz. 20
OzMa 5tet
Jazzowy dynamit z Francji. Ten
koncert to ładowanie akumulatorów na najbliższy rok.
11 listopada - godz. 20
INDEPENDENcE bLUEs
JaM sEssION
- Maja Ludwiczak & Friends
Święto Niepodległości na bluesowo. Zagrają młodzi wałbrzyscy
muzycy.
18 listopada - godz. 20
sztywNy PaL azJI
Kultowe Granie w A`propos - znane przeboje jak: „Wieża radości,
wieża samotności”, „Spotkanie
z...”, „Kurort”, „Nasze reggae”,
„Nieprzemakalni”.
3 grudnia - godz. 20
bluesowa barbórka z zespołem
PLUs 50
Kolejna Barbórka z zespołem
PLUS 50 w A`propos.
taNEczNIE w a’PrOPOs
5 listopada - godz. 20
MUzyKa Lat `60`70`80
Prowadzi DJ Krzysztof
12 listopada – godz. 20
tyLKO wIELKIE PrzEbOJE
Prowadzi DJ Leon
19 listopada - godz. 20
GOrĄczKa sObOtNIEJ NOcy
Prowadzi DJ Moras
25 listopada – godz. 20
aNDrzEJKI w a`PrOPOs
Prowadzi DJ LEON
27 listopada - godz. 19
sIstErs IN Jazz
Międzynarodowy projekt. Młode
jazzmanki, w tym dwie Polki, udowadniają, że jazz może być także
domeną kobiet.
22
26 listopada - godz. 20
aNDrzEJKI w a`PrOPOs
- Andrzejkowa Fiesta Latynoska
31 grudnia - godz. 20
syLwEstEr w a`PrOPOs
Prowadzi DJ Krzysztof
k a lend a r ium
listopad
3................................................................................
BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI
Spotkanie autorskie z Gwidonem Hefidem - Rynek
Dyskusyjny Klub Książki i Audiobooka – Rynek
Literatura na Ekranie – Filia na Podzamczu
17..............................................................................
BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI
Seans z cyklu Warto Obejrzeć – Filia na Podzamczu
18..............................................................................
TEATR LALKI I AKTORA
„POLSKA 120” - premiera w Wałbrzychu
FILHARMONIA SUDECKA
Koncert symfoniczny
BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI
Fantastyka pod Atlantami – Rynek
4...............................................................................
FILHARMONIA SUDECKA
Recital skrzypcowy
BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI
Fantastyka pod Atlantami – Rynek
5................................................................................
BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI
Spotkanie z Mistrzem, Józefem Wiłkomirskim – Filia
na Podzamczu
TEATR DRAMATYCZNY
„Tutaj jest wszystko”
19..............................................................................
TEATR LALKI I AKTORA
„POLSKA 120”
19 – 23.......................................................................
Wałbrzyskie FANABERIE Teatralne
Teatr Dramatyczny
6...............................................................................
TEATR DRAMATYCZNY
„Tutaj jest wszystko”
TEATR LALKI I AKTORA
„Piotruś Pan”
19..............................................................................
BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI
Spotkanie z Mistrzem, Józefem Wiłkomirskim
Filia na Podzamczu
8................................................................................
BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI
Multimedialne zajęcia dla młodzieży – Filia na
Podzamczu
20..............................................................................
TEATR LALKI I AKTORA
„Bajka o szczęściu”
21..............................................................................
OŚRODEK SPOŁECZNO-KULTURALNY na Podzamczu
Wałbrzyski Klub Dyskusyjny
9...............................................................................
BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI
Prelekcja multimedialna Romualda M. Łuczyńskiego
– Rynek
23..............................................................................
BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI
Fantastyka pod Atlantami – Rynek
OŚRODEK SPOŁECZNO-KULTURALNY na Podzamczu
Kalejdoskop kulturalny – Kazimierz Masiuk przedstawia
10..............................................................................
BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI
Akademia Młodego Artysty – Filia na Podzamczu
Kino pod Atlantami – Rynek
24..............................................................................
BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI
Gala podsumowująca wałbrzyskie obchody Roku Henryka
Sienkiewicza – Rynek
Kino pod Atlantami – Rynek
11..............................................................................
Zakończenie Roku Mariana Jachimowicza
– wmurowanie tablicy pamiątkowej przy ul.
Bardowskiego 20
TEATR LALKI I AKTORA
„POLSKA 120” - premiera w Walimiu
WAŁBRZYSKI OŚRODEK KULTURY
Koncert Pieśni Patriotycznych
TEATR DRAMATYCZNY
„Cynkowi chłopcy”
25..............................................................................
FILHARMONIA SUDECKA
Koncert symfoniczny
BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI
Młodzieżowy Dyskusyjny Klub Książki – Filia na Nowym
Mieście
12..............................................................................
TEATR DRAMATYCZNY
„Cynkowi chłopcy”
26..............................................................................
IV TRIENNALE FOTOGRAFII WAŁBRZYSKIEJ - wernisaż
13..............................................................................
WAŁBRZYSKI OŚRODEK KULTURY
60 lat Piwnicy pod Baranami
TEATR LALKI I AKTORA
„Och, Emil”
TEATR DRAMATYCZNY
„Cynkowi chłopcy”
27..............................................................................
TEATR LALKI I AKTORA
„Dobrze, że jesteś”
16..............................................................................
BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI
Klub Czytających Rodzin – Filia na Podzamczu
30..............................................................................
BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI
Spotkanie z Grzegorzem Kasdepke – Filia na Podzamczu
28..............................................................................
BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI
Dyskusyjny Klub Książki – Filia na Podzamczu
23
k a lend a r ium
grudzień
1-4............................................................................
STARA KOPALNIA
Festiwal Tradycji Górniczych
1................................................................................
BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI
Dyskusyjny Klub Książki i Audiobooka – Rynek
Literatura na Ekranie – Filia na Podzamczu
2................................................................................
FILHARMONIA SUDECKA
Koncert kameralny
TEATR DRAMATYCZNY
„Być jak dr Strangelove...”
11..............................................................................
TEATR LALKI I AKTORA
„Władysław i Annabella – historia pewnego misia i lalki”
WAŁBRZYSKI OŚRODEK KULTURY
Warsztaty rękodzieła – wieniec świąteczny
12.............................................................................
BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI
Finał XII konkursu czytelniczego „Pożeracze książek” Rynek
13 - 14 .......................................................................
BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI
Kiermasz rękodzieła artystycznego – Rynek
3................................................................................
BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI
Spotkanie z Mistrzem, Józefem Wiłkomirskim – Filia
na Podzamczu
TEATR DRAMATYCZNY
„Być jak dr Strangelove....”
15..............................................................................
BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI
Seans z cyklu Warto Obejrzeć – Filia na Podzamczu
4...............................................................................
TEATR DRAMATYCZNY
„Być jak dr Strangelove...”
TEATR LALKI I AKTORA
„Władca Skarpetek” i rozdawanie paczek przez
Mikołaja
16..............................................................................
FILHARMONIA SUDECKA
Wieczór kolęd
TEATR DRAMATYCZNY
„Emigranci”
BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI
Klub „Fantastyka pod Atlantami” - Rynek
Młodzieżowy Dyskusyjny Klub Książki - Filia na Nowym
Mieście
6...............................................................................
BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI
Zajęcia multimedialne dla młodzieży – filia na
Podzamczu
7................................................................................
BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI
Klub „Fantastyka pod Atlantami” - Rynek
8................................................................................
TEATR DRAMATYCZNY
„Cynkowi chłopcy”
BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI
Kino pod Atlantami – Rynek
9...............................................................................
Gala kończąca obchody Roku Mariana
Jachimowicza w Wałbrzychu
– Biblioteka pod Atlantami - Rynek
Akademia Młodego Artysty - Filia na Podzamczu
TEATR DRAMATYCZNY
„Cynkowi chłopcy”
FILHARMONIA SUDECKA
Recital wokalny
10..............................................................................
Zakończenie Roku Mariana Jachimowicza
Konferencja naukowa „Przenikanie” - Ratusz
Rozstrzygnięcie V Międzynarodowego Konkursu
Poetyckiego im. Mariana Jachimowicza – Galeria pod
Atlantami - Rynek
FILHARMONIA SUDECKA
Charytatywny Koncert Bożonarodzeniowy dla
Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Kupców
Świdnickich
24
16 – 23.......................................................................
Wałbrzyski Jarmark Świąteczny – Rynek
17..............................................................................
TEATR DRAMATYCZNY
„Emigranci”
BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI
Spotkanie z Mistrzem, Józefem Wiłkomirskim – Filia na
Podzamczu
18..............................................................................
TEATR LALKI I AKTORA
„Koziołek Matołek”
WAŁBRZYSKI OŚRODEK KULTURY
Warsztaty rękodzieła
19..............................................................................
BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI
Dyskusyjny Klub Książki – Filia na Podzamczu
OŚRODEK SPOŁECZNO-KULTURALNY na Podzamczu
Wałbrzyski Klub Dyskusyjny
21..............................................................................
WAŁBRZYSKI OŚRODEK KULTURY
Rozdanie nagród zwycięzcom konkursu plastycznego
„Anioły – muśnięcie skrzydeł” oraz koncert kolęd Rynek
BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI
Klub Czytających Rodzin – Filia na Podzamczu
Klub Fantastyka pod Atlantami” - Rynek
30..............................................................................
FILHARMONIA SUDECKA
Wielka gala sylwestrowa
BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI
Kino pod Atlantami - Rynek
11.11.2016 r.
28.10.2016 r., godz. 16.30
10.11.2016 r. godz. 12.00
10.45 – Zbiórka uczestników uroczystości i pocztów
sztandarowych na Placu Magistrackim,
zespół Szkół Nr 1 im. I. paderewskiego:
„..odbity w szybach cichy Lwów” - spektakl
10.50 - Przemarsz ulicami: Gdańska, Rynek, Moniuszki
do kościoła pw. Św. Aniołów Stróżów,
10.11.2016 r.:
11.00 –Uroczysta Msza Św. w kościele
pw. Św. Aniołów Stróżów,
godz. 17.00, zespół Szkół Nr 2
12.45 – Przemarsz na Plac Kościelny,
13.00 - Uroczystości pod Pomnikiem Niepodległości,
14.00 – Przemarsz pocztów sztandarowych
i uczestników na Plac Magistracki,
zakończenie uroczystości.
15.00 - Odsłonięcie tablicy pamiątkowej Mariana
Jachimowicza przy ul. Bardowskiego 20
w Wałbrzychu
IMpRezy towARzySzące:
17.10-10.11.2016 r.
im. Hugona Kołłątaja w wałbrzychu:
FeStyN z oKAzJI ŚwIĘtA NIepoDLeGŁoŚcI,
• koncert dla niepodległej Polski
• wystawa „Droga do niepodległości”
• prezentacja kuchni staropolskiej i kresowej.
• pokaz sztucznych ogni (uzależnione od warunków
atmosferycznych).
• zwiedzanie trasy turystycznej – od godz. 16:20
11.11.2016 r.
godz. 12.00
wałbrzyski Klub Biegacza „podzamcze”, ul. Blankowa 21
XVII cross Niepodległości o puchar Ministra Sportu
Biblioteka pod Atlantami, Muzeum porcelany
w wałbrzychu: „11/11: KLUcz Do NIepoDLeGŁoŚcI”:
11.11.2016 r.
• cykl warsztatów i zajęć multimedialnych oraz
manualnych dla dzieci i młodzieży,
• GRA O NIEPODLEGŁOŚĆ,
• konkurs patriotyczny „POCZTÓWKA PATRIOTYCZNA”
godz. 17.00: Koncert zespołu ApeRto
godz. 18.00: Koncert patriotyczny w wykonaniu
centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia:
zespołu pieśni i tańca „wałbrzych”
25
w y d a r z y ło s ię
„Piotruś Pan”
Dzień Wałbrzyskiego Twórcy
To premierowa sztuka w Teatrze Lalki i Aktora,
którą wyreżyserowała Karolina Maciejaszek.
Ten dynamiczny, kolorowy, rozśpiewany, wypełniony humorem, ale i refleksją spektakl,
wzbogacony o różnorodne środki artystyczne
8 września w Klubie „Montownia” w Starej Kopalni
twórcy naszego miasta świętowali swój doroczny
dzień. Było jak zwykle miło, twórczo, przyjacielsko
i uroczyście. Prezydent dr Roman Szełemej skierował do nich wiele ciepłych życzeń, podziękowań
i gratulacji. Podkreślił ważną rolę, jaką odgrywają w życiu wałbrzyszan, z uznaniem mówił o coraz
bogatszej ofercie wałbrzyskich instytucji kultury i
stowarzyszeń, o ich aktywności w pozyskiwaniu dodatkowych źródeł finansowania. Zwrócił uwagę na
potrzebę kierowania jeszcze większej uwagi na działania adresowane do dzieci i młodzieży – przyszłych
twórców i odbiorców życia kulturalnego w naszym
mieście. Prezydent i przewodnicząca Komisji Kultury RM, Małgorzata Wiłkomirska wręczyli pamiątkowe statuetki, listy gratulacyjne i kwiaty laureatom
tegorocznej nagrody Rady Miejskiej w dziedzinie
kultury. Otrzymali ją Barbara Mucha - Brodzińska
i Kazimierz Masiuk. Listy gratulacyjne dostali stypendyści prezydenta Wałbrzycha (sylwetki wszystkich prezentujemy obok). Maria Bor, wałbrzyska
artystka rzeźbiarka otrzymała podziękowania za
renowację (nieodpłatną) pomnika górnika wałbrzyskiego.
wart jest polecenia młodszym i starszym osobom. Dzieci zachwyci baśniowością, dorosłym
pozwoli wrócić do lat dziecięcych. I aktorzy...
Jak zwykle stanęli na wysokości zadania z
Pawłem Kuźmą, odtwórcą tytułowej postaci.
Premiery w „Dramacie”
W ramach Wolnych Scen Inicjatyw Aktorskich
zaprezentowano premierową „Sztukę” w reżyserii Łukasza Zaleskiego. Spektakl jest pełen
zabawnych dialogów i zwrotów akcji. Tyle,
że tak naprawdę mówi o niespodziewanych,
wręcz dramatycznych reakcjach ludzi. Tutaj
spotkanie przyjaciół zmienia się w walkę, dochodzą do głosu zaszłości, żale. Powód? Jeden
z mężczyzn kupił bardzo drogi obraz – całkiem biały. Jak mógł za tak wiele kupić takie
nic? Dobrze się ogląda. „Dramat” zaprosił też
na na premierę sceniczną „Piosenek na koniec
świata”, których wersja plenerowa zamknęła
miniony sezon. Udane były XVII Dni Dramaturgii „Z ogniem w głowie 2”, międzynarodowy
projekt z młodzieżą i dla młodzieży.
Nie zabrakło też prezentacji. Kazimierz Masiuk (w
latach 60. pracował w ZK Wałbrzych) pokazał interesujące fotografie, obrazujące rozwój wałbrzyskiej
Koksowni „Victoria”. Swoje obrazy zaprezentowali
Barbara Mucha – Brodzińska i Takis Makandasis.
Tegoroczny Dzień Wałbrzyskiego Twórcy połączony był z obchodami 20-lecia „Wałbrzyskiego Informatora Kulturalnego”. Prezydent R. Szełemej i
przewodnicząca M. Wiłkomirska przekazali na ręce
redaktor naczelnej statuetkę z napisem upamiętniającym jubileusz czasopisma oraz kwiaty. Prezydent
skierował też do zespołu WIK miłe słowa, podziękowania i gratulacje. Szefowa WIK, w imieniu redakcji,
odebrała też ciepłe życzenia, gratulacje i kwiaty od
dyrektorów instytucji kulturalnych Wałbrzycha i
samych twórców. Ze swej strony zaprezentowaliśmy
wystawę wybranych okładek czasopisma, ilustrujących nasz 20-letni dorobek.
Koncert „Fenomen Trio” (na zdjęciu obok) był kolejnym, miłym akcentem obchodów. Potem było oglądanie wystaw, dyskusje i przyjacielskie rozmowy.
EKA
26
w y d a r z y ło s ię
Czek dla akordeonisty
Nagrodzeni
Czek na 1000 dolarów otrzymał uzdolniony
akordeonista, Edwin Grzelecki, uczeń Zespołu
Szkół Muzycznych w Wałbrzychu. Inicjatorem
wydarzenia był kanadyjski dyrygent polskiego
pochodzenia, Andrzej Rozbicki, który niedawno
dyrygował gościnnie orkiestrą FS. Była tam
również przedstawicielka fundacji, pomagającej utalentowanym dzieciom na całym świecie.
Edwin zaprezentował słuchaczom i fundatorom
swoje umiejętności.
fot. R. Bajek
Barbara Mucha - Brodzińska – ceniona wałbrzyska
artystka, zajmuje się malarstwem, grafiką użytkową,
architekturą wnętrz, projektowaniem przemysłowym,
tkaniną artystyczną oraz ceramiką. Uczestniczy w
wielu plenerach malarskich i działa w stowarzyszeniach artystów plastyków. W 2016 r. obchodzi jubileusz 60-lecia pracy artystycznej.
Kazimierz Masiuk – jego dorobek twórczy to tysiące
fotografii i setki filmów, dokumentujących różnorodne wydarzenia z życia Wałbrzycha i regionu, które
nierzadko stanowią jedyne utrwalone świadectwo
aktywności ludzi oraz ich dokonań. Efekty jego pracy
można zobaczyć na filmach, które sam realizuje oraz
na zdjęciach zamieszczanych w czasopismach, wydawnictwach, na stronach internetowych.
Fundusz na rewitalizację
Wałbrzych pilotem w rewitalizacji miast. Jako
pierwszy otrzymał rządową dotację 5 mln zł
na przygotowanie procesu odnowy - rozwiązań,
Stypendyści
Takis Makandasis – uprawia malarstwo, aktywny
twórca i animator wałbrzyskiej kultury.
Weronika Janik - studentka Akademii Muzycznej w
Poznaniu w klasie skrzypiec.
Marek Mazur - student Akademii Muzycznej w Poznaniu w klasie fortepianu.
Denis Owsianny - od 5 lat prowadzi Młodzieżowy Teatr
„Żarówka” działający przy WOK.
Aleksandra Zając, Bartosz Rudyj – uczniowie wałbrzyskich szkół (PSP nr 15 i PSP nr 6). Oboje od kilku lat doskonalą umiejętności w Szkole Tańca „Cordex”.
które będzie można wykorzystać w innych regionach kraju. Celem rewitalizacji jest odnowienie
budynków i ożywienie społeczne w mieście.
Muzyka dawna
W ewangelicko-augsburskim Kościele Zbawiciela w Wałbrzychu wystąpiły z interesującymi
koncertami zespoły muzyki dawnej - Ensemble
Les Sauvages i Res Publica Serenissima. Projekt dofinansowały Gmina Wałbrzych i WSSE
INVEST-PARK. Organizatorem było Regionalne
Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych.
fot. R. Bajek
27
w y d a r z y ło s ię
Święto ulicy
To było pierwsze takie wydarzenie w powojennej historii Wałbrzycha. Przez jeden wrześniowy weekend świętowała ul. Słowackiego. Ruch
WOK i „Wałbrzych” znów razem
Rada Miejska podjęła uchwałę o ponownym
połączeniu Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury
i Zespołu Pieśni i Tańca „Wałbrzych”, który
krótko był odrębną instytucją kultury. Władze miasta uznały jednak, że połączenie jest
korzystne ekonomicznie, szczególnie, iż oba
mieszczą się w Starej Kopalni.
Finał „Wałbrzych ma Talent”
samochodowy został zamknięty, a mieszkańcy
mogli posłuchać koncertów, zjeść tort powitalny oraz wziąć udział w konkursach z nagrodami,
dyskusjach i spotkaniach. Do zabawy włączyły
się instytucje kultury z centrum Wałbrzycha.
Uczestnicy tego projektu zaprezentowali się
podczas Dni Wałbrzycha na Letniej Scenie Eska.
Zwycięzcą została dziewczęca grupa „Trio Elegance Akrokar” ze Świdnicy. Otrzymała nagrodę główną prezydenta Wałbrzycha Romana
Szełemeja - 2000 zł, opiekę impresaryjną WOK
oraz publikację na swój temat w „Panoramie
Wałbrzyskiej”. Wyróżnienia i sprzęt IT przyzna-
Będą fundusze na zabytki
Taką obietnicę złożył w Wałbrzychu wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, Jarosław Sellin. Pieniądze będą pochodzić z funduszy unijnych, pozyskiwanych w ramach nowych
kontraktów terytorialnych. Z tej puli wałbrzyska palmiarnia ma dostać 20 mln zł na kontynuację remontu, Zamek Książ 10 mln zł na konserwację i rekonstrukcję salonów barokowych.
„Kopalniak” rozśmieszył do łez
„BudaPesz Kabaret” to zwycięzca tegorocznej
Ogólnopolskiej Giełdy Kabaretowej Kopalniak
i zdobywca Grand Prix. Wyróżnienie za osobowość sceniczną otrzymał David Mbeda Ndege.
Wystąpiły też kabarety: „Inaczej”, „A jak”, „Trzecia Strona Medalu” i „FiFa RaFa”oraz gwiazdy:
kabarety „Hrabi” oraz „Mumio”(na zdjęciu).
no: K. Krupie ze Świebodzic (śpiew), N. Kłapińskiej z Dziećmorowic (śpiew) i J. Wasilewskiemu
z Wałbrzycha (harmonijka). Organizatorami
konkursu są: Wałbrzyski Ośrodek Kultury, „Panorama Wałbrzyska” i portal naszemiasto.pl Udany rajd
Taki był II Integracyjny Rajd Kół PTSM Oddziału Wałbrzyskiego, który odbył się w Świdnicy. Jego współorganizator - Oddział PTSM w
Wałbrzychu zaprosił młodzież ze szkół wałbrzyskich i okolicznych miejscowości. Uczestnicy poznali znane świdnickie zabytki. Rajd
zakończył się w świdnickim schronisku młodzieżowym, gdzie prezes PTSM O/Wałbrzych,
Zygmunt Nowaczyk podziękował dyrektorom
szkół oraz wręczył pamiątkowe odznaki i upominki. Rajd odbył się w 90. rocznicę utworzenia
Ruchu Schronisk Młodzieżowych w Polsce.
28
n a uko w c y w a Ł b r z y s c y
PIOTR JUREK
Prof. nadzw. dr hab. Piotr Jurek jest rektorem PWSZ
im. Angelusa Sileiusa w Wałbrzychu. Od 1. 10 2009 r.
pracował w tej uczelni, w instytucie Społeczno –
Prawnym. Wcześniej był pracownikiem naukowym
Uniwersytetu Wrocławskiego, którego jest absolwentem, i w którym pełnił funkcję prodziekana Wydziału
Prawa i Administracji w latach 1999 – 2001. Doktorem
został w 1982 r., stopień doktora habilitowanego nauk
prawnych uzyskał w 1994 r. na podstawie rozprawy
pt. „Funkcjonowanie śląskich zgromadzeń stanowych
na przykładzie 1715 roku”. Jego zainteresowania badawcze oscylują wokół zagadnień historii ustroju
i prawa polskiego, dziejów ustroju i prawa na Śląsku,
podziałów administracyjno - terytorialnych, praw
mniejszości narodowych, parlamentaryzmu oraz
dziejów i ustroju samorządu terytorialnego. Znawca
komparatystyki i prawoznawstwa. Autor sześciu monografii naukowych, kilkunastu prac zbiorowych oraz
kilkudziesięciu artykułów naukowych.
Waldemar Sęczyk
Absolwent Wydziału Filozoficzno-Historycznego
Uniwersytetu Wrocławskiego, doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, specjalność: historia. Nauczyciel historii i wiedzy
o społeczeństwie, dyrektor Zespołu Szkół nr 3 im.
M. Kopernika w Wałbrzychu oraz wykładowca w
PWSZ im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. Członek Polsko-Czeskiego Towarzystwa Naukowego,
Wałbrzyskiego Towarzystwa Naukowego, ekspert
MEN, członek zarządu Instytutu Jana Pawła II w
Wałbrzychu. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół mechanizmów funkcjonowania
propagandy politycznej PRL. Autor książki „Marzec’68 w publicystyce PRL. Studium z dziejów
propagandy” (2009), współautor pracy (z Markiem
Golińczakiem) „Myśl polityczna polskiej opozycji
antykomunistycznej w latach 1981–1989. Wybór
materiałów źródłowych” (2012) oraz wielu artykułów naukowych.
n a uko w c y w a Ł b r z y s c y
D z i e ń Wa ł b r z y s k i e g o Tw ó r c y
Zaprezentowaliśmy nasz dorobek i cieszyliśmy się z miłych słów i gratulacji do nas skierowanych
Laureaci nagród B. Mucha - Brodzińska oraz K. Masiuk i fragment jego wystawy
Bohaterowie Dnia Wałbrzyskiego Twórcy
Podziękowanie dla M. Bor
Czas miło upływał na rozmowach i oglądaniu wystaw
fot. Robert Bajek, Elżbieta Gargała

Podobne dokumenty