SZKOLNY KONKURS INFORMATYCZNY etap I – karta odpowiedzi

Komentarze

Transkrypt

SZKOLNY KONKURS INFORMATYCZNY etap I – karta odpowiedzi
SZKOLNY KONKURS INFORMATYCZNY
etap I – karta odpowiedzi
MAX: 44pkt
Odpowiedzi:
1) Urządzenia wejścia to: mysz, monitor, mikrofon, joystick, drukarka, skaner, CD-ROM, klawiatura, pióro świetlne, trackball.
(dobra odpowiedź 1pkt, zła –1pkt, brak – 0pkt) max 8pkt.
2) b
3) Podkreśl oprogramowanie systemowe: UNIX, WINDOWS 98, OFFICE 2000, LINUX, VISUAL BASIC, ADOBE, FORTRAN, FRONT PAGE,
MAC OS (dobra odpowiedź 1pkt, zła –1pkt, brak – 0pkt) max4 pkt.
4) Z podanych rozszerzeń nazw plików wybierz charakterystyczne dla plików graficznych: AVI, BMP, TIFF, MP3, DOC, JPG, XLS, LOG,
GIF, TXT, PCX, PAS (dobra odpowiedź 1pkt, zła –1pkt, brak – 0pkt) max 5 pkt.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
a
bit, bajt, kilobajt, megabajt, gigabajt, terabajt, petabajt, eksabajt, zettabajt, jottabajt
d
a, d (max 2pkt)
b
c
c
b
b
a
b
a
b
b
a
b
c
Excel, Winamp, Notatnik, Outlook Express (max 4pkt)
pseudonim internetowy, ksywka, identyfikator, login (max 1)
d
a
przy Tokio
karta perforowana, taśma magnetyczna, dyskietka, płyta kompaktowa, Pen-drive
c
d
c
a – 3pkt
=A2+B3+C1 albo =11+12+7 (max 2pkt - brak znaku 0,5pkt mniej)
12

Podobne dokumenty