Karty katalogowe Sprzęgła

Komentarze

Transkrypt

Karty katalogowe Sprzęgła
DURA-FLEX
SPRZĘGŁO WYSOKOELASTYCZNE
Sprzęgło typu DURA–FLEX składa się z dwóch piast oraz wkładki elastycznej. Kształty wkładki elastycznej zapewniają optymalną wzajemną współpracę nawet w warunkach niedokładnego
wyosiowania wałów silnika i urządzenia napędzanego. Znaczna
podatność wkładki elastomerowej skutkuje minimalizacją poosiowych i promieniowych sił działających na łożyska. Sprzęgła DURAFLEX nie wymagają smarowania i są odporne chemicznie. Sprzęgło cechuje szybki montaż oraz mała ilość części zamiennych.
Sprzęgła DURA-FLEX mogą pracować w układach z silnikiem diesla.
Sprzęgła DURA-FLEX konstruowane są stosownie do indywidualnych cech układu napędowego oraz potrzeb klienta.
Zastosowania:
napędy z silnikami elektrycznymi, silnikami hydraulicznymi, turbinami
napędy z silnikami benzynowymi lub parowymi
napędy z silnikami diesla
napędy z silnikami gazowymi
PARAMETRY TECHNICZNE:
Wielkość wkładki
DURA FLEX
TKN
[Nm]
TKmax
[Nm]
φN
[0]
φmax
[0]
nmax
[min-1]
Kr
[mm]
Ka
[mm]
Kw
[0]
WE2M
21
42
5
10
7500
1,6
4,7
4
WE3M
41
82
5
10
7500
1,6
4,7
4
WE4M
62
124
8
16
7500
1,6
4,7
4
WE5M
105
210
8
16
7500
1,6
6,3
4
WE10M
164
328
10
20
7500
1,6
6,3
4
WE20M
260
520
10
20
6600
2,4
6,3
3
WE30M
412
824
9
18
5800
2,4
6,3
3
WE40M
622
1244
9
18
5000
2,4
6,3
3
WE50M
864
1728
6
12
4200
2,4
6,3
3
WE60M
1412
2824
6
12
3800
3,2
9,5
2
WE70M
2486
4972
8
16
3600
3,2
9,5
2
WE80M
4463
8926
10
20
2000
3,2
9,5
2
MOJ S.A.
www.moj.com.pl
40-859 Katowice | ul. Tokarska 6 | tel. +48 32 604 09 00 | fax +48 32 604 09 01 | e-mail: [email protected]
DUAL
SPRZĘGŁO WYSOKOELASTYCZNE
Sprzęgło typu DUAL składa się z dwóch piast oraz wkładki elastycznej. Kształty wkładki elastycznej zapewniają optymalną wzajemną współpracę nawet w warunkach niedokładnego wyosiowania wałów silnika i urządzenia napędzanego. Znaczna podatność
wkładki elastomerowej skutkuje minimalizacją poosiowych i promieniowych sił działających na łożyska, kompensuje drgania układu napędowego.
Sprzęgła DUAL mogą być stosowane w podziemnych zakładach
górniczych, w przestrzeniach zagrożonych wybuchem metanu
i pyłu węglowego. Sprzęgła DUAL konstruowane są stosownie do
indywidualnych cech układu napędowego oraz potrzeb klienta.
PARAMETRY TECHNICZNE:
Wielkość wkładki
DUAL
TKN
[Nm]
TKmax
[Nm]
φN
[0]
φmax
[0]
nmax
[min-1]
Kr
[mm]
Ka
[mm]
Kw
[0]
002
21
42
5
10
7500
1,6
4,7
4
003
41
82
5
10
7500
1,6
4,7
4
004
62
124
8
16
7500
1,6
4,7
4
005
105
210
8
16
7500
1,6
6,3
4
010
164
328
10
20
7500
1,6
6,3
4
020
260
520
10
20
6600
2,4
6,3
3
030
412
824
9
18
5800
2,4
6,3
3
040
622
1244
9
18
5000
2,4
6,3
3
050
864
1728
6
12
4200
2,4
6,3
3
060
1412
2824
6
12
3800
3,2
9,5
2
070
2486
4972
8
16
3600
3,2
9,5
2
080
4463
8926
10
20
2000
3,2
9,5
2
100
9605
19210
11
22
1900
4,8
15
1,5
120
19210
38400
10
20
1800
4,8
15
1,5
140
38400
76840
10
20
1500
4,8
15
1,5
I M2
MOJ S.A.
www.moj.com.pl
40-859 Katowice | ul. Tokarska 6 | tel. +48 32 604 09 00 | fax +48 32 604 09 01 | e-mail: [email protected]
SET
SPRZĘGŁA WYSOKOELASTYCZNE
Sprzęgła wysokoelastyczne typu SET charakteryzują się możliwością dużej kompensacji gwałtownych, krótkotrwałych wzrostów obciążenia ponad nominalną wartość przenoszonego momentu obrotowego, a jednocześnie zabezpieczają cały zespół napędowy. W razie stałego zablokowania maszyny napędzanej przy pracującym silniku nastąpi
zerwanie segmentu elastycznego, który pełni rolę bezpiecznika. Zwiększoną elastyczność sprzęgieł typu SET uzyskano
poprzez zastosowanie dwóch elementów elastycznych: wkładki i segmentu. Piasta nakładana na wał przekładni jest
połączona za pomocą śrub z „segmentem elastycznym” oraz tarczą kłową, która poprzez „wkładkę elastyczną” przenosi moment obrotowy na piastę osadzoną na wale silnika. Wkładka elastyczna jest swobodną w układzie, w związku
z czym sprzęgło jest w tym miejscu rozłączne, co ma kapitalne znaczenie podczas zabudowy w napędzie, nie wymaga
rozkręcenia połączeń śrubowych wykonanych podczas montażu w fabryce.
WARUNKI PRACY WKŁADKI ELASTYCZNEJ:
Praca w środowisku o pH 5÷12 w zakresie temperatur od - 40°C do +100°C. Odporność na chemikalia, w tym na: popularne rozpuszczalniki, benzyny, oleje i smary, kwas siarkowy i solny, ług sodowy, słoną wodę.
Zastosowania:
Podstawowym zastosowaniem sprzęgieł wysokoelastycznych typu SET jest połączenie silnika elektrycznego z wałem przekładni w napędach
przenośników taśmowych i zgrzebłowych, sprężarek, pomp, wentylatorów i w innych maszynach i urządzeniach.
Strona napędzająca
(silnika)
Strona napędzana (przekładni)
Segment elastyczny
Wkładka elastyczna
ATEX I M2
MOJ S.A.
www.moj.com.pl
40-859 Katowice | ul. Tokarska 6 | tel. +48 32 604 09 00 | fax +48 32 604 09 01 | e-mail: mark[email protected]
PARAMETRY FIZYCZNE SPRZĘGIEŁ
PHYSICAL PARAMETERS OF COUPLINGS
SET
TYP SPRZĘGŁA / TYPE OF COUPLING
DANE TECHNICZNE
SPRZĘGŁA WYSOKOELASTYCZNE
TECHNICAL DATA
SET 100
SET 132
SET 200
SET 315
SET 500
SET 750
Moc przenoszona przy prędkości
1500 [ kW/obr/min ] / Power transmitted
with speed 1500 [ kW/rpm ]
55 - 100
132
200
315
500
750
Moment obrotowy znamionowy
Nominal rotational torque
[ Nm ]
1 080
1 080
2 300
4 600
6 400
8 500
6 900
13 800
19 200
25 500
PARAMETRY TECHNICZNE:
Moment obrotowy dynamiczny
Dynamic rotational torque
3 240
[ Nm ]
Sprzęgło typu SET
(wielkość mechaniczna) Odkształcenie kątowe sprzęgła
Moc przenoszona (1500
Moment znamionowy
Moment dynamiczny
Jednostki
przy momencie nominalnym
Angle distortion of the coupling
with a nominal torque
obr./min.)
TKN [ o ]
ok. 8,0
kW
Odkształcenie kątowe sprzęgła
przy momencie maksymalnym
Angle distortion of the coupling
with a maximal torque
TK max [ o ]
Nm
ok. 18,5
Nm
Odchyłka montażowa poosiowa
( dla miejsca zabudowy )
Post-axial
mounting
misalignment
Odkształcenie kątowe sprzęgła
przy
momencie
)
( for the housing location
nominalnym dla twardości elastomeru
70°Sh φN
∆P max [ mm ]
1-3
(0)
Dopuszczalna montażowa odchyłka
Odchyłka montażowa poosiowa
promieniowa
ΔP
(dla miejsca zabudowy)
Accepttable mounting radial
misalignment
odchyłka ∆Pr max [ mm ]
mm
1,0
3 240
SET 100...
SET 132...
ok. 8,0
55–132
1080
ok. 18,5
3240
1-3
ok.8
SET 200...
ok. 8,0
200
2300
ok. 18,5
6900
1-3
1÷3
1,0
ok.8
1÷3
1,5
Odchyłka montażowa mm
ΔPr
promieniowa
Dopuszczalna kątowa niewspółosiowość
1,5
1,5
Dopuszczalny kąt skoszenia
osi połówek
Accepttable
axial misalignment of the
ΔKW
sprzęgła podczas pracy
ciągłejsemicircles during continuous
coupling
1,5
1,5
1,5
1,5
SET 250...
ok. 8,0
250
3200
ok. 18,5
9600
1-4
ok.8
SET 315...
ok. 8,0
315
4600
ok. 18,5
1-4
ok.8
1,5
500
750
6400
10 000
19 000
30 000
ok. 18,5
1-4
1÷4
1,0
SET 750...
ok. 8,0
13 800
1÷4
1,5
SET 500...
ok.8
ok.5
1÷4
1÷4
1,5
1,5
1
1
1,0
1,5
połówek sprzęgła podczas pracy ciągłej
(0) 1,5
11
1
1
1
work ∆Kw [ o ]
Odchyłkapoosiowa
poosiowa
Odchyłka
Axial misaligment
ΔP
∆P
Odchyłka promieniowa
Odchyłka
promieniowa
Radial misaligment
ΔPr
∆ Pr
Odchyłkakątowa
kątowa
Odchyłka
Angular misaligment
ΔKW
∆ Kw
ATEX I M2
MOJ S.A.
www.moj.com.pl
40-859 Katowice | ul. Tokarska 6 | tel. +48 32 604 09 00 | fax +48 32 604 09 01 | e-mail: [email protected]
SP
SPRZĘGŁA ELASTYCZNE
Podstawowe sprzęgło elastyczne typu SP składa się z dwóch piast kłowych oraz wkładki elastycznej. Kształt kłów
piast jak również kształt wkładki elastycznej zapewniają optymalną wzajemną współpracę nawet w warunkach niedokładnego wyosiowania wałów silnika i urządzenia napędzanego. Zastosowane standardowo w sprzęgłach wkładki
elastyczne posiadają twardość 92°Shore A. Istnieje możliwość zastosowania wkładki o twardości od 80°Shore A do
98°Shore A. Dzięki właściwościom wkładki elastycznej sprzęgła te znalazły szerokie zastosowanie w napędach o dużym obciążeniu dynamicznym i to zarówno w napędach z silnikiem elektrycznym, spalinowym czy hydraulicznym.
Są przeznaczone do napędów, w których decydującym jest czynnik stałych obrotów przy łatwym rozruchu.
WARUNKI PRACY WKŁADKI ELASTYCZNEJ:
Praca w środowisku o pH 5÷12 w zakresie temperatur od -30°C do +80°C. Odporność na chemikalia, w tym na: popularne rozpuszczalniki, benzyny, oleje i smary, kwas siarkowy i solny, ług sodowy, słoną wodę. Mogą być stosowane
w podziemnych zakładach górniczych w strefach „a”, „b” i „c” zagrożenia wybuchu metanu oraz A i B stopnia zagrożenia wybuchu pyłu węglowego.
Zastosowania:
Przenośniki, podajniki, elewatory, pompy, wentylatory, windy, suwnice,
kompresory, agregaty.
ATEX I M2
MOJ S.A.
www.moj.com.pl
40-859 Katowice | ul. Tokarska 6 | tel. +48 32 604 09 00 | fax +48 32 604 09 01 | e-mail: [email protected]
PARAMETRY TECHNICZNE:
WKŁADKA ELASTYCZNA
TYP
SPRZĘGŁA
Typ
Temp. pracy
[OC]
MOMENT OBROTOWY
Mzn
Mmax
[Nm]
[Nm]
Prędkość
obrotowa
max
Średnica
zewnętrzna
sprzęgła
[obr./min.]
[mm]
n
Łącznik poliuretanowy 92 ShA
SP 19R
R 19
10
20
14000
41
SP 24R
R 24
35
70
10600
56
SP 28R
R 28
95
190
8500
65
SP 38R
R 38
190
380
7100
80
SP 42R
R 42
265
530
6000
95
SP 48R
R 48
310
620
5600
105
SP 55R
R 55
410
820
4750
120
SP 65R
R 65
625
1250
4250
135
SP 75R
R 75
1280
2560
3550
160
SP 90R
R 90
2400
4800
2800
200
SP 100R
R 100
3300
6600
2500
225
SP 110R
R 110
4800
9600
2240
255
SP 125R
R 125
6650
13300
2000
290
SP 140R
R 140
8550
17100
1800
320
SP 160R
R 160
12800
25600
1500
370
SP 180R
R 180
18650
37300
1400
420
-40÷+90
Łącznik poliuretanowy 98 ShА
SP 19R
R 19
17
34
14000
41
SP 24R
R 24
60
120
10600
56
SP 28R
R 28
160
320
8500
65
SP 38R
R 38
325
650
7100
80
SP 42R
R 42
450
900
6000
95
SP 48R
R 48
525
1050
5600
105
SP 55R
R 55
685
1370
4750
120
SP 65R
R 65
940
1880
4250
135
SP 75R
R 75
1920
3840
3550
160
SP 90R
R 90
3600
7200
2800
200
SP 100R
R 100
4950
9900
2500
225
SP 110R
R 110
7200
14400
2240
255
SP 125R
R 125
10000
20000
2000
290
SP 140R
R 140
12800
25600
1800
320
SP 160R
R 160
19200
38400
1500
370
SP 180R
R 180
28000
56000
1400
420
-30÷+90
Łącznik poliuretanowy 64Sh-F
SP 19R
R 19
21
42
14000
41
SP 24R
R 24
75
150
10600
56
SP 28R
R 28
200
400
8500
65
SP 38R
R 38
405
810
7100
80
SP 42R
R 42
560
1120
6000
95
SP 48R
R 48
655
1310
5600
105
SP 55R
R 55
SP 65R
R 65
SP 75R
825
1650
4750
120
1175
2350
4250
135
R 75
2400
4800
3550
160
SP 90R
R 90
4500
9000
2800
200
SP 100R
R 100
6185
12370
2500
225
SP 110R
R 110
9000
18000
2240
255
SP 125R
R 125
12500
25000
2000
290
SP 140R
R 140
16000
32000
1800
320
SP 160R
R 160
24000
48000
1500
370
SP 180R
R 180
35000
70000
1400
420
-30÷+110
Łącznik poliuretanowy PA, PEEK
SP 19R
R 19
30
60
14000
41
SP 24R
R 24
105
210
10600
56
SP 28R
R 28
280
560
8500
65
SP 38R
R 38
565
1130
7100
80
SP 42R
R 42
785
1570
6000
95
SP 48R
R 48
915
1830
5600
105
SP 55R
R 55
1200
2400
4750
120
SP 65R
R 65
1645
3290
4250
135
SP 75R
R 75
2560
5130
3550
160
SP 90R
R 90
6300
12600
2800
200
SP 100R
R 100
8650
17300
2500
225
SP 110R
R 110
10500
21000
2240
255
SP 125R
R 125
13000
26000
2000
290
-20÷+130
ATEX I M2
MOJ S.A.
www.moj.com.pl
40-859 Katowice | ul. Tokarska 6 | tel. +48 32 604 09 00 | fax +48 32 604 09 01 | e-mail: [email protected]
MOJ
SPRZĘGŁO WYSOKOELASTYCZNE ROZBIERALNE
Podstawowym zadaniem sprzęgieł wysokoelastycznych rozbieralnych typu MOJ jest połączenie silnika napędowego elektrycznego z wałem przekładni urządzenia napędzanego. Zaletą tych sprzęgieł jest to, że wymiana elementów elastycznych zużywających się
w trakcie eksploatacji nie wymaga demontażu sprzęgła z układu
napędowego. Dotyczy to zarówno wkładki typu „U” jak i segmentu typu „F”. Dostęp do elementów elastycznych jest promieniowy.
Ponadto sprzęgła te charakteryzują się dużymi możliwościami tłumienia zmiennych dynamicznych, szczególnie w trudnych warunkach pracy napędu. Sprzęgła te mogą być stosowane w maszynach
przeznaczonych do pracy w podziemnych zakładach górniczych
w strefach „a”, „b” lub „c” zagrożenia wybuchu metanu oraz A i B
stopnia zagrożenia wybuchu pyłu węglowego.
Zastosowania:
Przenośniki: taśmowe, zgrzebłowe i rolkowe, sprężarki,
wentylatory, pompy, mieszalniki, wirówki, dźwignice oraz
w wielu innych maszynach i urządzeniach.
PARAMETRY TECHNICZNE:
Sprzęgło typu MOJ
(wielkość mechaniczna)
Jednostki
8
16
32
50
75
kW
55÷132
200
315
500
750
min-1
3000
3000
3000
1500
1500
Moment znamionowy
Nm
950
1700
3000
4150
6000
Moment dynamiczny
Nm
2850
5100
9000
12450
15000
(0)
ok.5,0
ok.5,0
ok.5,0
ok.5,0
ok.5,0
mm
1÷3
1÷3
1÷3
1÷3
1÷3
mm
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
(0)
1,5
1,5
1
1
1
Moc przenoszona (1500 obr./min.)
Maksymalna prędkość obrotowa
Odkształcenie kątowe sprzęgła przy momencie
nominalnym dla twardości elastomeru 90°Sh φN
Odchyłka montażowa poosiowa
(dla miejsca zabudowy)
ΔP
Odchyłka montażowa - odchyłka
promieniowa
ΔPr
Dopuszczalny kąt skoszenia osi połówek
sprzęgła podczas pracy ciągłej
ΔKW
ATEX I M2
MOJ S.A.
www.moj.com.pl
40-859 Katowice | ul. Tokarska 6 | tel. +48 32 604 09 00 | fax +48 32 604 09 01 | e-mail: [email protected]
TYTAN
SPRZĘGŁO ELASTYCZNE
Podstawowym zastosowaniem sprzęgieł elastycznych typu TYTAN
jest połączenie silnika napędowego elektrycznego z wałem przekładni w napędach przenośników taśmowych i zgrzebłowych, sprężarkach,
pompach, wentylatorach i innych urządzeniach. Sprzęgło typu TYTAN
składa się z piasty silnika, tarczy kłowej podwójnej, dwóch wkładek elastycznych oraz piasty przekładni z tarczą hamulcową. Wkładki podatne
są elementem łączącym obie części sprzęgła, a tym samym eliminują połączenia śrubowe. Wszystkie sprzęgła są fabrycznie wyważane
w klasie G16. Dzięki podwójnym wkładkom elastycznym sprzęgło dobrze kompensuje skoki momentu obrotowego, a to przekłada się na
jego cichą pracę. Sprzęgła typu TYTAN mogą być stosowane w maszynach przeznaczonych do pracy w podziemnych zakładach górniczych
w strefach „a”, „b” i „c” zagrożenia wybuchu metanu oraz A i B stopnia
zagrożenia wybuchu pyłu węglowego. Sprzęgła elastyczne typu TYTAN
są wyposażone w tarczę hamulcową, dlatego też nie mogą pracować
z piastami zabudowanymi odwrotnie. Wkładki elastyczne wykonane są
z Miliuretanu II i nie stanowią zagrożenia wybuchowego.
PARAMETRY TECHNICZNE:
Sprzęgło typu TYTAN
(wielkość mechaniczna)
Jednostki
S–360
S–300
kW
1200
720
min-1
1500
1500
Moment znamionowy
Nm
3760
2280
Moment dynamiczny
Nm
11280
6840
(0)
ok.7,0
ok.7,0
mm
1÷+4(-18)
1÷+4(-18)
mm
1,5
1,5
(0)
1
1
Moc przenoszona (1500 obr./min.)
Maksymalna prędkość obrotowa
Odkształcenie kątowe sprzęgła przy momencie
nominalnym dla twardości elastomeru 90°Sh φN
Odchyłka montażowa poosiowa
(dla miejsca zabudowy)
ΔP
Odchyłka montażowa - odchyłka
promieniowa
ΔPr
Dopuszczalny kąt skoszenia osi połówek
sprzęgła podczas pracy ciągłej
ΔKW
ATEX I M2
MOJ S.A.
www.moj.com.pl
40-859 Katowice | ul. Tokarska 6 | tel. +48 32 604 09 00 | fax +48 32 604 09 01 | e-mail: [email protected]
GIGANT
SPRZĘGŁO ELASTYCZNE ROZBIERALNE
Podstawowym zastosowaniem sprzęgieł elastycznych rozbieralnych typu GIGANT jest połączenie silnika napędowego elektrycznego z wałem przekładni w napędach przenośników taśmowych
i zgrzebłowych, sprężarek, pomp, wentylatorów i innych urządzeń. Sprzęgła typu GIGANT charakteryzują się zwartą budową
i mogą znaleźć zastosowanie wszędzie tam, gdzie jest utrudniony demontaż silnika. Segment elastyczny typ „F” można wymienić bez demontażu sprzęgła z układu napędowego. Sprzęgła
typu GIGANT dobrze tłumią obciążenia dynamicznie zmienne.
Wymagają jednak dokładniejszego wyosiowania układu napędowego. Mogą być stosowane w maszynach przeznaczonych do pracy w podziemnych zakładach górniczych w strefach „a”, „b” lub „c”
zagrożenia wybuchu metanu oraz A i B stopnia zagrożenia wybuchu pyłu węglowego.
Zastosowania:
Przenośniki taśmowe, zgrzebłowe i rolkowe, sprężarki, wentylatory, pompy,
mieszalniki, wirówki, dźwignice oraz w wielu innych maszynach i urządzeniach.
PARAMETRY TECHNICZNE:
Sprzęgło typu GIGANT
(wielkość mechaniczna)
Jednostki
4
8
16
32
50
75
kW
55
100÷132
200
315
500
750
min-1
3000
3000
3000
3000
3000
1500
Moment znamionowy
Nm
560
760
1610
3220
3000
4000
Moment dynamiczny
Nm
1680
2280
4830
9660
8000
10000
(0)
ok. 5,0
ok.6,0
ok.6,5
ok.7,0
ok.5,0
ok.5,0
mm
1÷1,5
1÷1,5
1÷1,5
1÷1,5
1÷1,5
1÷1,5
mm
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
(0)
1,5
1,5
1,5
1
1
0,8
Moc przenoszona (1500 obr./min.)
Maksymalna prędkość obrotowa
Odkształcenie kątowe sprzęgła przy momencie
nominalnym dla twardości elastomeru 90°Sh φN
Odchyłka montażowa poosiowa
(dla miejsca zabudowy)
ΔP
Odchyłka montażowa - odchyłka
promieniowa
ΔPr
Dopuszczalny kąt skoszenia osi połówek
sprzęgła podczas pracy ciągłej
ΔKW
ATEX I M2
MOJ S.A.
www.moj.com.pl
40-859 Katowice | ul. Tokarska 6 | tel. +48 32 604 09 00 | fax +48 32 604 09 01 | e-mail: [email protected]
SPIN
SPRZĘGŁO ELASTYCZNE ROZBIERALNE
Podstawowym zastosowaniem sprzęgieł elastycznych rozbieralnych typu SPIN jest połączenie silnika napędowego elektrycznego
lub hydraulicznego z wałem urządzenia napędzanego. Zaleca się
je stosować wszędzie tam, gdzie jest utrudniony demontaż silnika.
Wkładkę typu „U” można wymienić bez demontażu silnika z układu
napędowego. Sprzęgła typu SPIN ze względu na swą prostą budowę (zastosowano jedynie element elastyczny typu „U”) nie należy
stosować w układach napędowych z bardzo dużymi zmianami
dynamicznymi momentu obrotowego. Sprzęgła typu SPIN dobrze
znoszą niedokładność kątową ustawienia czopów silnika względem
urządzenia napędzanego, natomiast wymagają dokładniejszego
ustawienia promieniowego. Mogą być stosowane w maszynach
przeznaczonych do pracy w podziemnych zakładach górniczych
w strefach „a”, „b” lub „c” zagrożenia wybuchu metanu oraz A i B
stopnia zagrożenia wybuchu pyłu węglowego.
Zastosowania:
Przekładnie w napędach przenośników taśmowych i zgrzebłowych,
sprężarkach, pompach, wentylatorach i innych urządzeniach.
PARAMETRY TECHNICZNE:
Sprzęgło typu SPIN
(wielkość mechaniczna)
Jednostki
4
8
16
32
50
75
kW
55
100÷132
200
315
500
750
min-1
3000
3000
3000
3000
1500
1500
Moment znamionowy
Nm
350
852
1283
2020
3000
4000
Moment dynamiczny
Nm
875
2129
3207
5051
8000
10000
(0)
ok.5,0
ok.6,0
ok.6,5
ok.7,0
ok.5,0
ok.5,0
mm
1÷1,5
1÷1,5
1÷1,5
1÷1,5
1÷1,5
1÷1,5
mm
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
(0)
1,5
1,5
1,5
1
1
1
Moc przenoszona (1500 obr./min.)
Maksymalna prędkość obrotowa
Odkształcenie kątowe sprzęgła przy momencie
nominalnym dla twardości elastomeru 90°Sh φN
Odchyłka montażowa poosiowa
(dla miejsca zabudowy)
ΔP
Odchyłka montażowa - odchyłka
promieniowa
ΔPr
Dopuszczalny kąt skoszenia osi połówek
sprzęgła podczas pracy ciągłej
ΔKW
ATEX I M2
MOJ S.A.
www.moj.com.pl
40-859 Katowice | ul. Tokarska 6 | tel. +48 32 604 09 00 | fax +48 32 604 09 01 | e-mail: [email protected]
PENCO-flex
SPRZĘGŁA ELASTYCZNE
Sprzęgło PENCO-flex składa się z dwóch żeliwnych piast, napędzanej i napędzającej. Na części napędzającej zostały zamontowane
sworznie, na których osadzono gumowe tuleje. Zabezpieczające
pierścienie sprężynujące ograniczają przesunięcia oprawy spowodowane ruchem postępowym. Gumowe tuleje wulkanizowane
na odpornych na zużycie mosiężnych wkładkach są osadzone na
sworzniach z zachowaniem luzu. To im pozwala obracać się swobodnie i nieznacznie przesuwać wzdłużnie. Dzięki temu nacisk wywierany na piasty jest znacznie redukowany. Wyjątkowy beczułkowaty kształt tulei gumowych z wycięciem na obwodzie zapewnia
równomierny rozkład obciążeń, nawet w przypadkach niewspółosiowości łączonych urządzeń, zmniejsza też moment spowodowany działaniem sił promieniowych na sworznie. Zwiększa to trwałość zarówno tulei gumowych jak i sworzni.
Tuleje PENCO-flex wykonane są z kauczuku butadienowo-styrenowego zawierającego 15% naturalnego kauczuku, wulkanizowane
na mosiężnych tulejowych wkładkach. Aby ograniczyć zużycie tulei, nacisk jest rozkładany równomiernie na całej linii kontaktowej
dzięki obwodowym rowkom na powierzchni gumowych, elastycznych tulei. Całkowita liczba zastosowanych tulei i sworzni różni się
w zależności od wielkości sprzęgła. Twardość gumowych tulei wynosi 80° wg skali Shore A. Dopuszczalna temperatura otoczenia
pracy tulei mieści się w przedziale od - 40°C do + 90°C. Sprzęgła
PENCO–flex są standardowo dostarczane nieowiercone.
PARAMETRY TECHNICZNE:
TYP SPRZĘGŁA
Nominalny
moment
obrotowy
Maksymalna
prędkość
obrotowa
Zastosowania:
Dopuszczalna niewspółosiowość
TKN [Nm]
n
max
[obr./
[mm]
osiowa
promieniowa
[mm]
[mm]
145
250
4700
3,5±1.5
0,2
0,3
155
400
4400
3,5±1.5
0,2
0,3
175
630
3900
±1.5
3,5
0,2
200
1000
3400
3,5±1.5
0,2
235
1600
2900
4,0±2
245
2500
280
3900
315
TYP SPRZĘGŁA
Nominalny
moment
obrotowy
Maksymalna
prędkość
obrotowa
Dopuszczalna niewspółosiowość
TKN [Nm]
n
max
[obr./
[mm]
osiowa
promieniowa
[mm]
[mm]
460
21000
1500
5,5±2.5
0,3
0,6
510
31000
1350
7,0±3
0,4
0,9
0,3
575
45000
1200
±3
7,0
0,4
0,9
0,3
670
65000
1000
7,0±3
0,4
0,9
0,25
0,45
725
94000
950
8,5±3.5
0,5
1,2
2800
±2
4,0
0,25
0,45
850
140000
800
±3.5
8,5
0,5
1,2
2450
4,0±2
0,25
0,45
990
200000
700
8,5±3.5
0,5
1,2
6100
2200
4,0±2
0,25
0,45
1060
285000
650
10,5±4.5
0,75
2,2
355
9300
1950
±2.5
5,5
0,3
0,6
1220
410000
550
±4.5
10,5
0,75
2,2
385
14000
1800
5,5±2.5
0,3
0,6
1420
600000
480
10,5±4.5
0,75
2,2
MOJ S.A.
kątowa
kątowa
Pompy, przenośniki taśmowe i rolkowe,
dźwignice, mieszalniki, wirówki oraz
w wielu innych maszynach i urządzeniach poza górnictwem.
www.moj.com.pl
40-859 Katowice | ul. Tokarska 6 | tel. +48 32 604 09 00 | fax +48 32 604 09 01 | e-mail: [email protected]
SURE-flex
SPRZĘGŁA WYSOKOELASTYCZNE
Sprzęgło SURE-flex składa się z dwóch identycznych piast oraz
wkładki wysokoelastycznej. Zarówno piasty jak i wkładka posiadają zewnętrzne i wewnętrzne wieńce zębate wykorzystywane
do zasprzęglenia. Dzięki bardzo wysokiej elastyczności zapewnia
naturalną, niską częstotliwość układu razem ze zdolnością do
tłumienia drgań sprzęgła. Dostępna jest także wersja „otwarta”
umożliwiająca wymianę wkładki bez rozsuwania zasprzęglonych
urządzeń. Jest to realizowane poprzez przesunięcie piasty zamontowanej na wałku z zachowanym dystansem montażowym.
Wkładka wykonana z tego materiału przenosi czterokrotnie wyższy moment, jednak znacząco zmniejsza się elastyczność skrętna.
Zastosowania:
Pompy, wentylatory, wirówki, mieszalniki, przenośniki, dźwignice.
PARAMETRY TECHNICZNE:
TYP
SPRZĘGŁA
Nominalny
moment
obrotowy
TKN [Nm]
Maksymalna
prędkość
obrotowa
n
max
[obr./min.]
5
35
7600
6
66
6000
7
107
5250
8
166
4500
9
265
3750
10
423
3600
11
663
3600
12
1053
2800
13
1664
2400
14
2639
2200
16
5350
1500
MOJ S.A.
www.moj.com.pl
40-859 Katowice | ul. Tokarska 6 | tel. +48 32 604 09 00 | fax +48 32 604 09 01 | e-mail: [email protected]
SW-MOJ
SPRZĘGŁA SWORZNIOWE
Podstawowym zastosowaniem sprzęgieł sworzniowych typu
SW-MOJ jest połączenie silnika napędowego elektrycznego lub
hydraulicznego z wałem urządzenia napędzanego. Sprzęgła te
mogą być stosowane przy połączeniu urządzeń o pracy przerywanej, włączanych kilkanaście razy na zmianę, wywołujących znaczne przeciążenia sięgające 50% momentu obrotowego. Zaletą
sprzęgieł SW-MOJ jest możliwość wymiany wkładek elastycznych
i sworzni, bez konieczności odsuwania silnika. Sprzęgłem SW-MOJ
można rozłączyć silnik od układu poprzez wyjęcie sworzni bez konieczności demontażu całego układu np. przenośniki taśmowe
z dwoma układami napędowymi pracującymi na przemian.
Istnieje również możliwość wykonanania sprzęgła o wymiarach
niestandardowych, jak i zabudowy tarczy hamulcowej lub bębna
hamulcowego. Sprzęgła sworzniowe SW-MOJ mogą być stosowane
w maszynach przeznaczonych do pracy w podziemnych zakładach górniczych w strefach „a”, „b” i „c” zagrożenia wybuchu metanu oraz A i B stopnia zagrożenia wybuchu pyłu węglowego.
Zastosowania:
PARAMETRY TECHNICZNE:
TYP
SPRZĘGŁA
Maksymalna
prędkość obrotowa
n
max [obr./min.]
DOPUSZCZALNA
NIEWSPÓŁOSIOWOŚĆ
Ilość
sworzni
i wkładek
Nominalny
moment
obrotowy
[szt.]
TKN [Nm]
Żeliwo
Stal
osiowa
[mm]
promieniowa
[mm]
kątowa
[mm]
[kg]
92
4
40
5200
7300
1,0
0,2
0,3
2
100
6
63
4800
6700
1,0
0,2
0,3
2,5
110
8
100
4300
6000
1,0
0,2
0,3
3,6
130
6
160
3700
5200
1,0
0,2
0,3
6
140
8
250
3400
4800
1,0
0,2
0,4
7,6
160
10
400
3000
4200
1,0
0,2
0,4
12
180
8
630
2600
3700
1,3
0,2
0,5
16
210
10
1000
2300
3200
1,3
0,3
0,5
27
250
8
1600
1900
2700
1,7
0,3
0,7
40
280
8
2500
1700
2400
1,7
0,3
0,8
52
320
10
4000
1500
2100
2,0
0,4
0,9
83
380
8
6300
1250
1750
2,0
0,4
1,1
132
440
8
10000
1000
1550
2,3
0,5
1,2
212
500
10
16000
950
1350
2,3
0,5
1,4
300
590
8
25000
800
1120
2,3
0,6
1,6
500
700
10
40000
700
950
2,3
0,6
1,8
750
MOJ S.A.
Masa w
przybliżeniu
W napędach przenośników taśmowych
i zgrzebłowych, sprężarki, pompy,
wentylatory i inne urządzenia.
WARUNKI PRACY WKŁADKI ELASTYCZNEJ:
Praca w środowisku o pH 5÷12 w zakresie temperatur
od -40°C do +80°C. Odporność na chemikalia, w tym
na: popularne rozpuszczalniki, benzyny, oleje i smary,
kwas siarkowy i solny, ług sodowy, słoną wodę i wiele
innych substancji chemicznych.
www.moj.com.pl
40-859 Katowice | ul. Tokarska 6 | tel. +48 32 604 09 00 | fax +48 32 604 09 01 | e-mail: [email protected]
SJ
SPRZĘGŁA JEDNOKIERUNKOWE BSD
Sprzęgła jednokierunkowe SJ są niezastąpionym elementem
konstrukcyjnym w budowe maszyn i pojazdów. Pewne konstrukcje zrealizować można prawidłowo tylko przy użyciu sprzęgieł jednokierunkowych SJ. Sprzęgła te gwarantują bezpieczeństwo pracy
oraz ekonomiczność. Podstawowym zadaniem sprzęgieł jednokierunkowych SJ jest blokada ruchu powrotnego.
PARAMETRY TECHNICZNE:
WIELKOŚĆ
SPRZĘGŁA
SJ
Liczba
otworów
Maksymalny
moment
obrotowy
TK max
Maksymalna
Otwory
prędkość
standardowe
obrotowa
n
max
Max.
średnica
otworów
Średnice
zewnętrzne
Olej
Masa
[Nm]
[obr./min.]
[mm]
[mm]
[mm]
[cm3]
[kg]
4
4
26
3800
16
16
67
10
1,1
6,3
4
54
2550
20
20
80
12
1,5
10
6
90
2400
25
25
95
17
2,2
16
6
100
2200
28
30
105
22
3,1
25
6
220
2000
35
40
125
35
4,2
40
6
240
1750
40
45
135
45
5,4
63
6
340
1450
45
50
150
65
7,4
100
6
640
1200
55
60
180
125
13,1
160
6
880
1000
70
75
210
170
18,0
250
8
1520
850
80
90
245
290
30,0
400
8
2160
720
95
100
280
440
44,0
630
8
3720
650
110
130
320
610
74,0
1000
8
6400
560
130
140
370
780
117,0
1600
8
9200
480
140
150
410
850
167,0
2500
8
13000
400
160
160
460
1300
250,0
MOJ S.A.
www.moj.com.pl
40-859 Katowice | ul. Tokarska 6 | tel. +48 32 604 09 00 | fax +48 32 604 09 01 | e-mail: [email protected]
SH
SPRZĘGŁO HYDROKINETYCZNE
Sprzęgła hydrokinetyczne typu SH są przeznaczone do stosowania w napędach maszyn o dużej bezwładności, pracujących
w ciężkich warunkach ruchowych, narażonych na znaczne i gwałtowne przeciążenia. Stosowanie sprzęgieł hydrokinetycznych
typu SH przyczynia się do złagodzenia rozruchu napędu, skrócenia czasu pracy silnika elektrycznego przy dużych prądach, tłumienia nagłych szarpnięć i zahamowań, anulowania wszelkich dynamicznych nadwyżek obciążeń. Sprzęgła te mogą być stosowane
w maszynach przeznaczonych do pracy w podziemnych zakładach górniczych w strefach „a”, „b” i „c” zagrożenia wybuchu metanu oraz A i B stopnia zagrożenia wybuchu pyłu węglowego.
Zastosowania:
Przenośniki taśmowe i zgrzebłowe, strugi węglowe, kruszarki, pompy oraz
młyny, piece obrotowe, elewatory, rozdrabniarki, ciągarki i windy kablowe.
PARAMETRY TECHNICZNE:
TYP
SPRZĘGŁA
SH-55
Moment
znamionowy
silnika
Mzn
[Nm]
367
366
Obroty
silnika
n
[obr./min.]
Moc
przenoszona
przez
sprzęgło
N [kW]
1470
55
492
SH-100
608
1470
660
SH-132
SH-160
MOJ S.A.
726
870
1560
1470
985
Moment
max.
sprzęgła
Mmax
[Nm]
720
920
Moment
rozruchu
sprzęgła
Mr
[Nm]
780
Wielkość napełnienia [dm3]
Poślizg
Olej
Emulsja
hydrauliczny wodnoolejoHLP-32
wa 5%
s
[%]
[kg]
2,5
82
3,0
110
11,7
10,5
12,5
11,3
13,4
75
975
1080
14,3
90
1330
1350
15,6
100
1280
1300
15,7
110
1750
1750
19,2
132
2100
2150
20,3
160
1560
2970
45,0
14,5
18,1
43,9
3,0
2,5
10,3
Masa
sprzęgła
152
263
www.moj.com.pl
40-859 Katowice | ul. Tokarska 6 | tel. +48 32 604 09 00 | fax +48 32 604 09 01 | e-mail: [email protected]
SFC
SPRZĘGŁO HYDROKINETYCZNE
Sprzęgła hydrokinetyczne typu SFC w obudowie stalowej są
przeznaczone do stosowania w napędach maszyn o dużej bezwładności, pracujących w ciężkich warunkach ruchowych, narażonych na znaczne i gwałtowne przeciążenia. Stosowanie sprzęgieł
hydrokinetycznych typu SFC przyczynia się do złagodzenia rozruchu napędu, skrócenia czasu pracy silnika elektrycznego przy
dużych prądach, tłumienia nagłych szarpnięć i zahamowań, anulowania wszelkich dynamicznych nadwyżek obciążeń. Sprzęgła
te mogą być stosowane w maszynach przeznaczonych do pracy
w podziemnych zakładach górniczych w strefach „a”, „b” i „c” zagrożenia wybuchu metanu oraz A i B stopnia zagrożenia wybuchu
pyłu węglowego.
Zastosowania:
Przenośniki taśmowe i zgrzebłowe, strugi węglowe, kruszarki, pompy oraz
młyny, piece obrotowe, elewatory, rozdrabniarki, ciągarki i windy kablowe.
PARAMETRY TECHNICZNE:
WIELKOŚĆ
SPRZĘGŁA
SFC
Max. średnica
otworu
Długość
sprzęgła
Masa
sprzegła
bez oleju
Max. ilość
oleju
[mm]
[mm]
[kg]
[l]
46
42
273
30
4,5
51
60
283
41
8,9
58
60
331
51
10,8
65
80
380
36
13,5
71
80
396
85
15
80
90
389
125
33
MOJ S.A.
www.moj.com.pl
40-859 Katowice | ul. Tokarska 6 | tel. +48 32 604 09 00 | fax +48 32 604 09 01 | e-mail: [email protected]
PSS
SPRZĘGŁO HYDRAULICZNE O STAŁYM NAPEŁNIENIU
Sprzęgło hydrauliczne typu PSS jest zaawansowanym projektem
sprzęgła hydraulicznego o stałym napełnieniu, które w połączeniu
z silnikiem o stałej prędkości pozwala na bardzo małe obciążenia
podczas startu, zapewnia płynne przyspieszenie oraz zabezpiecza
przed przeciążeniem silnika oraz maszyny napędzanej. Zastosowanie sprzęgła hydraulicznego w układzie napędowym umożliwia instalację mniejszego silnika, ponieważ sprzęgło typu PSS
pozwala na uruchomienie silnika szybko, do prędkości, w której
jego zdolność przeciążeniowa może być wykorzystana do uruchomienia maszyny. Sprzęgła te mogą być stosowane w maszynach
przeznaczonych do pracy w podziemnych zakładach górniczych w
strefach „a”, „b” i „c” zagrożenia wybuchu metanu oraz A i B stopnia zagrożenia wybuchu pyłu węglowego.
PARAMETRY TECHNICZNE:
WIELKOŚĆ
SPRZĘGŁA
PSS
Max.
średnica
otworu
Długość
sprzęgła
Masa
sprzegła
bez oleju
Max. ilość
oleju
[mm]
[mm]
[kg]
[l]
320
55
295
41
7,2
370
70
355,5
63,6
10,8
410
75
401
85
15,8
450
85
455
116
25
500
95
474
145
30,8
580
115
529
200
47
660
115
595
275
68
740
115
669
325
89
810
115
763
330
120
910
140
765
740
154
1040
170
822
990
218
MOJ S.A.
Zastosowania:
Przenośniki, kruszarki, młyny kulowe, granulatory
pierścieniowe, wirówki, miksery, pompy,
wentylatory, itp.
www.moj.com.pl
40-859 Katowice | ul. Tokarska 6 | tel. +48 32 604 09 00 | fax +48 32 604 09 01 | e-mail: [email protected]
FCU
SPRZĘGŁO HYDRAULICZNE O STAŁYM NAPEŁNIENIU
Sprzęgło hydrauliczne typu FCU stosowane w połączeniu z silnikiem o zmiennej prędkości powoduje zmniejszenie obciążenia
podczas uruchomienia silnika, zapewnia łagodne przyspieszenie
oraz ochronę przed przeciążeniem zarówno dla silnika jak i maszyny. Zastosowanie sprzęgła hydraulicznego w układzie napędowym często pozwala na użycie mniejszego silnika, ponieważ
sprzęgło hydrauliczne daje możliwość szybkiego uruchomienia
silnika do prędkości, przy której jego zdolności przeciążeniowe
mogą być wykorzystane do uruchomienia maszyny.
Sprzęgła te mogą być stosowane w maszynach przeznaczonych
do pracy w podziemnych zakładach górniczych w strefach „a”, „b”
i „c” zagrożenia wybuchu metanu oraz A i B stopnia zagrożenia
wybuchu pyłu węglowego.
PARAMETRY TECHNICZNE:
WIELKOŚĆ
SPRZĘGŁA
FCU
Max.
średnica
otworu
Długość
sprzęgła
Masa
sprzegła
z olejem
Max. ilość
oleju
[mm]
[mm]
[kg]
[l]
8
44
165
13,2
1,7
9,25
48
194
17,7
2,6
10,50
48
210
22,2
3,7
11,50
60
232
35
4,6
12,75
60
262
41
6,8
14,50
80
287
57,6
10,2
16,25
80
335
74
13,6
17,75
85
354
106
17
20
85
390
142
26
23
110
457
207
40
26
110
492
272
57
29
130
552
358
78
32
130
587
520
106
36
150
626
678
136
41
150
660
948
205
MOJ S.A.
Urządzenia są dostępne w 16 rozmiarach
i pokrywają wartości od 0,1 kW do 1000 kW.
Do niektórych z typowych zastosowań
sprzęgieł hydraulicznych zalicza się:
przenośniki taśmowe, transportery rolkowe
młyny młotkowe
mieszarki i mieszalniki
kruszarki i wirówki
pompy tłokowe
dźwigi i wyciągarki
suszarki obrotowe
napędy morskie, przewoźnictwo
www.moj.com.pl
40-859 Katowice | ul. Tokarska 6 | tel. +48 32 604 09 00 | fax +48 32 604 09 01 | e-mail: [email protected]
ST
Sprzęgła hydrokinetyczne typu SH są przeznaczone do stosowania w napędach maszyn o dużej bezwładności, pracujących
w ciężkich warunkach ruchowych, narażonych na znaczne i gwałtowne przeciążenia. Stosowanie sprzęgieł hydrokinetycznych
typu SH przyczynia się do złagodzenia rozruchu napędu, skrócenia czasu pracy silnika elektrycznego przy dużych prądach, tłumienia nagłych szarpnięć i zahamowań, anulowania wszelkich dynamicznych nadwyżek obciążeń. Sprzęgła te mogą być stosowane
w maszynach przeznaczonych do pracy w podziemnych zakładach górniczych w strefach „a”, „b” i „c” zagrożenia wybuchu me10-100A
EN
tanu oraz A i B stopniaROTOFLUID
zagrożenia
wybuchu pyłu
węglowego.
COUPLING
Sheet
C
A
R
WE
SPRZĘGŁA HYDROKINETYCZNE
MILANO - ITALY
SELECTION DIAGRAM
MILANO
ITALY
Date
05-2006
[kW]
[HP]
6000
5000
4000
3500
3000
2500
2000
1100
880
730
600
510
440
365
310
260
/2
00
12
00
12
P
95
P
90
P
85
200
160
132
110
90
75
P
80
75
270
220
180
150
125
100
P
1500
1200
1000
800
700
600
500
420
350
4410
3667
2933
2570
2200
1840
1470
P
70
75
60
50
40
65
60
55
30
25
20
55
45
37
30
50
P
40
P
30
30
15
22
18,5
15
11
20
10
7,5
10
7,5
5,5
5,5
4
4
3
3
2,2
2
1,5
1,5
1,1
1
0,75
0,75
0,55
0,5
0,37
0,18
0,25
750
50 Hz 500
60 Hz
600
1500
1000
900
1200
2000
1800
3000
5000
3600
[RPM/MIN.]
6000
Zastosowania:
Przenośniki taśmowe i zgrzebłowe, strugi
węglowe, kruszarki, pompy oraz młyny,
piece obrotowe, elewatory, rozdrabniarki,
ciągarki i windy kablowe.
- Select coupling size on input power and speed.
- The curves show limit capacity of couplings.
- If the selection point falls on or close to the max capacity limit line of a given coupling size then it is advisable to check with the
starting time and the maximum allowable temperature calculations.
6
MOJ S.A.
www.moj.com.pl
40-859 Katowice | ul. Tokarska 6 | tel. +48 32 604 09 00 | fax +48 32 604 09 01 | e-mail: [email protected]
WERSJE SPRZĘGŁA ROTOFLUID
ALFA DO INSTALACJI W LINII
WERSJE SPRZĘGŁA ROTOFLUID ALFA DO INSTALACJI W LINII
WSZYSTKIE AKCESORIA MOGĄ BYĆ WBUDOWANE DO SPRZĘGIEŁ ALFA Z KOMORAMI NAPEŁNIANIA
“SCF ORAZ DCF”
ROTOFLUID ALFA bez akcesoriów
ROTOFLUID ALFA KK montaż odwrócony z tarczą lub
bębnem hamulca
ROTOFLUID ALFA KS z krótkim wałem sztywnym
Strona
silnika
ROTOFLUID ALFA K-LRV/LRU ze standardowym
sprzęgłem elastycznym ROTOFLEXI
ROTOFLUID ALFA K-AFF ze sprzęgłem elastycznym
ROTOFLEXI i hamulcem bębnowym
ROTOFLUID ALFA K-FRV/FRU z nadmiarowym sprzęgłem
elastycznym ROTOFLEXI
ROTOFLUID ALFA K-AFF ze sprzęgłem elastycznym
ROTOPIN i hamulcem bębnowym
ROTOFLUID ALFA K-AB ze sprzęgłem
elastycznym ROTOPIN
ROTOFLUID ALFA K-FR-PAV/PBV ze sprzęgłem
elastycznym i hamulcem tarczowym
Tarcza
hamulco
wa PAV
ROTOFLUID ALFA WAG
z kołnierzem do zamontowania calowych połówek
łączników zębatych
ROTOFLUID ALFA WAG-G ze sprzęgłem
elastycznym ROTOGEAR
Sprzęgła
hydrokinetyczne
demontowane
promieniście bez
przemieszczania
maszyny
PRZYKŁADY KONFIGURACJI SPECJALNEJ DLA SPRZĘGIEŁ ROTOFLUID ALFA
ROTOFLUID ALFA
K-W z wałem
kołnierzowym
ROTOFLUID ALFA
K-Y z wałem
szpilkowym
ROTOFLUID ALFA K-VFW
ze sztywną piastą
ROTOFLUID ALFA K-VF do
"montażu odwrotnego"
11
MOJ S.A.
www.moj.com.pl
40-859 Katowice | ul. Tokarska 6 | tel. +48 32 604 09 00 | fax +48 32 604 09 01 | e-mail: [email protected]
SPRZĘGŁA HYDROKINETYCZNE PEMBRIL
Z KOMORĄ OPÓŹNIONEGO NAPEŁNIANIA
PREMIUM/MOJ
Typ DFC – rozmiary od 290 do 1040
TABELA DANYCH ZNAMIONOWYCH
Maks. przekazywana moc w kW
przy różnych prędkościach – obr./min.
Rozmiar
720
870
960
1450
1750
2950
290
2.80
4.56
5.90
22.00
32.00
73.00
320
4.00
7.00
10.00
34.00
56.00
85.00
370
5.92
11.20
15.83
56.00
100.0
140.0
410
10.87
19.18
26.00
89.00
140.0
275.0
450
16.67
29.52
39.73
134.0
185.0
450.0
500
30.90
55.5
74.1
175.0
275.0
—
580
59.80
105.2
143.0
346.0
500.0
—
660
105.3
187.0
255.0
600.0
700.0
—
740
199.5
337.0
388.0
783.0
—
—
810
– maksymalne standardowe otwory wraz z standardowymi rowkami klinowymi
– dopuszczalna odległość między końcami wałów
910
– przybliżona całkowita masa sprzęgła bez oleju – kg
– rozkład masy na maszynie napędowej – kg
– rozkład masy na maszynie napędzanej (z olejem) – kg
– przybliżona całkowita masa sprzęgła z olejem – kg
– moment bezwładności sprzęgła hydrokinetycznego oraz sprzęgła elastycznego – kgm2
– moment bezwładności wału oraz wirnika napędzającego sprzęgła – kgm2
– przybliżona maksymalna ilość oleju – litry
290.0
490.0
600.0
1150
—
—
532.0
760.0
860.0
—
—
—
Ta tabela może być wykorzystana przy doborze sprzęgła hydrokinetycznego DFC.
Zawiera ona informacje dotyczące maksymalnych mocy znamionowych dla zatwierdzonych zastosowań w przypadku bezpośrednio uruchamianych silników klatkowych, dla których dopuszczalny poślizg sprzęgła wynosi od 2 do 4% - od niskich do
wysokich obciążeń.
C oraz D
E
W
W1
W2
W3
Z1
Z2
Q
WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W MILIMETRACH
Rozmiar
sprzęgła
А
C
D
E
G
л
L1
T
W
290
340
55
48
109
110
270
51
M20X2.5
320
380
55
60
130
115
296
51
M30X3.5
370
434
70
60
144
140
338
54
M30X3.5
410
454
75
80
168
155
383
60
450
521
85
80
172
170
409
67
500
595
95
90
170
170
426
580
660
115
110
184
176
660
749
115
110
239
740
838
115
145
810
914
115
910
1032
1040
1162
MOJ S.A.
W1
W2
W3
Z1
Z2
Q
24
9
19.5
28.5
0.95
0.298
4.5
38
15
32
45.2
1.48
0.374
7.2
48.5
21.3
38
59.3
2.80
0.627
10.8
M30X3.5
80
25
70.8
95.8
4.95
0.876
15.8
M30X3.5
106
36
90.5
126.5
7.10
1.770
20.5
86
M30X3.5
135
40
121
161
13.2
2.530
30.8
455
95
M30X3.5
185
60
172
232
36.5
5.560
47
180
514
95
M30X3.5
260
85
243
328
40
8.535
68
278
240
613
95
M30X3.5
305
95
299
394
68
17.85
89
145
416
210
721
95
M30X3.5
315
105
330
435
107
27.25
120
140
190
323
300
737
114
48X8 TRAP.
460
245
369
614
205
38.15
154
170
190
353
315
795
127
48X8 TRAP.
514
113
619
732
290
66.50
218
www.moj.com.pl
40-859 Katowice | ul. Tokarska 6 | tel. +48 32 604 09 00 | fax +48 32 604 09 01 | e-mail: [email protected]
SPRZĘGŁA HYDROKINETYCZNE PEMBRIL
Z KOMORĄ OPÓŹNIONEGO NAPEŁNIANIA
PREMIUM/MOJ
Typ WDFC – rozmiary od 290 do 1040
TABELA DANYCH ZNAMIONOWYCH
Maks. przekazywana moc w kW
przy różnych prędkościach – obr./min.
Rozmiar
720
870
960
1450
1750
2950
290
2.80
4.56
5.90
22.00
32.00
73.00
320
4.00
7.00
10.00
34.00
56.00
85.00
370
5.92
11.20
15.83
56.00
100.0
140.0
410
10.87
19.18
26.00
89.00
140.0
275.0
450
16.67
29.52
39.73
134.0
185.0
450.0
500
30.90
55.5
74.1
175.0
275.0
—
580
59.80
105.2
143.0
346.0
500.0
—
660
105.3
187.0
255.0
600.0
700.0
—
740
199.5
337.0
388.0
783.0
—
—
810
– maksymalne standardowe otwory wraz z standardowymi rowkami klinowymi
– dopuszczalna odległość między końcami wałów
910
– przybliżona całkowita masa sprzęgła bez oleju – kg
– rozkład masy na maszynie napędowej – kg
1040
– rozkład masy na maszynie napędzanej (z olejem) – kg
– przybliżona całkowita masa sprzęgła z olejem – kg
– moment bezwładności sprzęgła hydrokinetycznego oraz sprzęgła elastycznego – kgm2
– moment bezwładności wału oraz wirnika napędzającego sprzęgła – kgm2
– przybliżona maksymalna ilość oleju – litry
290.0
490.0
600.0
1150
—
—
532.0
760.0
860.0
—
—
—
870.0
1150
1252
—
—
—
Karta ta może być wykorzystana przy doborze sprzęgła hydrokinetycznego WDFC.
Zawiera ona informacje dotyczące maksymalnych mocy znamionowych dla zatwierdzonych zastosowań w przypadku bezpośrednio uruchamianych silników klatkowych, dla których dopuszczalny poślizg sprzęgła wynosi od 2 do 4% - od niskich do
wysokich obciążeń.
C oraz D
E
W
W1
W2
W3
Z1
Z2
Q
WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W MILIMETRACH
Rozmiar
sprzęgła
А
C
D
E
G
л
L1
T
W
290
340
55
48
109
110
270
51
M20X2.5
320
380
55
60
130
115
296
51
M30X3.5
370
434
70
60
144
140
338
54
M30X3.5
410
454
75
80
168
155
383
60
450
521
85
80
172
170
409
67
500
595
95
90
170
170
426
580
660
115
110
184
176
660
749
115
110
239
740
838
115
145
810
914
115
910
1032
140
MOJ S.A.
W1
W2
W3
Z1
Z2
Q
24
9
19.5
28.5
0.95
0.298
4.5
38
15
32
45.2
1.48
0.374
7.2
48.5
21.3
38
59.3
2.80
0.627
10.8
M30X3.5
80
25
70.8
95.8
4.95
0.876
15.8
M30X3.5
106
36
90.5
126.5
7.10
1.770
20.5
86
M30X3.5
135
40
121
161
13.2
2.530
30.8
455
95
M30X3.5
185
60
172
232
36.5
5.560
47
180
514
95
M30X3.5
260
85
243
328
40
8.535
68
278
240
613
95
M30X3.5
305
95
299
394
68
17.85
89
145
416
210
721
95
M30X3.5
315
105
330
435
107
27.25
120
190
323
300
737
114
48X8 TRAP.
460
245
369
614
205
38.15
154
www.moj.com.pl
40-859 Katowice | ul. Tokarska 6 | tel. +48 32 604 09 00 | fax +48 32 604 09 01 | e-mail: [email protected]

Podobne dokumenty