Pobierz

Komentarze

Transkrypt

Pobierz
SERVICE INFO
Instrukcja montażu tarcz sprzęgła LuK
Ważną rzeczą podczas montażu tarczy
sprzęgła jest upewnienie się, że kierunek montażu jest poprawny.
Z tego powodu wybite oznaczenie
bądź nadruk znajduje się przy piaście w
większości tarcz sprzęgła.
Kierunek montażu tarczy sprzęgła
może być wtedy ustalony dzięki oznaczeniom.
Poniżej przedstawiona jest tabela ze
wszystkimi możliwymi oznaczeniami i
ich tłumaczeniami:
COTE VOLANT
strona koła
FW SIDE
strona koła
SCHWUNGRADSEITE
strona koła
GB SIDE
str. skrzyni biegów
GETRIEBESEITE
str. skrzyni biegów
LATO CAMBIO
str. skrzyni biegów
T/M SIDE
str. skrzyni biegów
TRANS SIDE
str. skrzyni biegów
Przykład:
Foto 1-4:
Możliwe oznaczenia na tarczy sprzęgła
Jeśli nie ma oznaczenia, należy zwrócić
uwagę na sposób montażu starej tarczy
sprzęgła.
Dzięki temu kierunek montażu nowej
tarczy sprzęgła może zostać wiarygodnie określony.
Uwaga:
Jeśli tarcza sprzęgła zamontowana jest w
złym kierunku, może to prowadzić do
uszkodzeń i awarii systemu sprzęgła.
Jeśli na tarczy sprzęgła pojawia się
napis GEARBOX SIDE, strona tak oznaczona będzie zwrócona w kierunku
skrzyni biegów, jeśli kierunek montażu
jest poprawny.
Właściwe części zamienne można dobrać
w naszym katalogu online, pod adresem
www.Schaeffler-Aftermarket.pl
lub w RepXpert pod adresem
www.RepXpert.com
Stan 02.2011
LuK 0025
Zastrzega się prawo do zmian technicznych
© 2011 Schaeffler Automotive Aftermarket
Dalsze informacje:
Telefon: +48 22 878 31 65
Fax:
+48 22 878 31 64
E-mail: [email protected]
www.Schaeffler-Aftermarket.pl

Podobne dokumenty