Obsada na 100 ha UR w szt Bydło, trzoda chlewna, owce, konie

Transkrypt

Obsada na 100 ha UR w szt Bydło, trzoda chlewna, owce, konie
Obsada na 100 ha UR w szt
Bydło, trzoda chlewna, owce, konie
Wyszczególnienie
2010
2011
2012
2013
2014
obsada na 100 ha UR obsada na 100 ha UR obsada na 100 ha UR obsada na 100 ha UR obsada na 100 ha
w szt
w szt
w szt
w szt
UR w szt
Bydło
11,4
10,3
10,7
12,2
11
w tym krowy:
4,9
4,4
4,6
4,9
4,5
Trzoda chlewna
31,2
27,2
24,5
21,6
20,2
w tym lochy:
4,0
3,1
3,3
2,8
3,0
Owce
1,4
1,1
1,3
1,4
1,1
w tym maciorki:
0,8
0,6
0,6
0,7
0,6
Konie
1,2
1,2
1,0
1,0
bd
Żródło:WUS we Wrocławiu - Informacje o Województwie, oraz Rocznik Statystyczny Województwa Dolnoślaskiego 2011
* dane z PSR 2010
GUS Użytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów i pogłowie zwierząt gospodarskich w 2011 r. i 2012r.
(w latch 2011 i 2012 bydło, owce, konie stan w czerwcu, trzoda stan w lipcu )
GUS we Wrocławiu: Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2013r. w województwie dolnośląskim
GUS Zwierzęta gospodarskie w 2014r.

Podobne dokumenty