Książki dla dzieci : Emilka Piórko i tajemnicze lustro

Transkrypt

Książki dla dzieci : Emilka Piórko i tajemnicze lustro
Ksi??ki dla dzieci : Emilka Piórko i tajemnicze lustro
Emilka Piórko i tajemnicze lustro
Otwórz drzwi do ?wiata wró?ek! Emilka Piórko jest dziesi?ciolatk?, która w?a?nie odkry?a, ?e w dzieci?stwie zosta?a adoptowana przez rodzin?
wró?ek. Tymczasem ma problem w szkole, bo dokucza jej z?o?liwa kole?anka. Co wi?cej, jedna z wró?ek prosi j? o pomoc. Trzeba jak
najszybciej znale?? drzwi do magicznego ?wiata! Poznaj niezwyk?e przygody Emilki Piórko!
Ocena: Nie ma jeszcze oceny
Cena
Cena netto po rabacie: 5,10 €
Cena po rabacie
Cena sprzeda?y brutto: 5,56 €
Cena sprzeda?y netto: 5,10 €
Kwota podatku: 0,46 €
Zadaj pytanie o produkt
Producent: Znak
Szczegó?y produktu Otwórz drzwi do ?wiata wró?ek! Emilka Piórko jest dziesi?ciolatk?, która w?a?nie odkry?a, ?e w dzieci?stwie zosta?a
adoptowana przez rodzin? wró?ek. Tymczasem ma problem w szkole, bo dokucza jej z?o?liwa kole?anka. Co wi?cej, jedna z wró?ek prosi j? o
pomoc. Trzeba jak najszybciej znale?? drzwi do magicznego ?wiata! Poznaj niezwyk?e przygody Emilki Piórko!
1 / 1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)