rys Z2 - Skocznia w dal - BIP

Transkrypt

rys Z2 - Skocznia w dal - BIP
PRZEKRÓJ a-a bieżnia
1:10
krawężnik
8x30x100
PRZEKRÓJ c-c
1:10
nawierzchnia poliuretanowa - 13mm
beton B25 - 10cm
warstwa z piasku średnioziarnistego po zagęszczeniu- 10cm
kruszywo niesort. 0-31,5 - 5 cm
kliniec 31,5- 63,0 mm - 15 cm
deski impregnowane
5x15cm
piasek płukany
20
śruba M10 l=21cm
5
słupki impregnowane
8x8x100
20
RZUT POZIOMY SKOCZNI W DAL
1:100
klocek drewniany impregnowany
20x30x15
piasek średniziarnisty - 10cm +12mm
folia izolacyjna
c
300
belka
odbicia
skrzynia skoczni
wypełniona piaskiem
130 z krawężnikami
b
belka drewniana impregnowana
20x10x165
krawężnik
8x30x100
a
PRZEKRÓJ b-b
1:10
c
b
a
ława betonowa
B15
100
600
Nawierzchnia rozbiegu - poliuretanowa
- pow. 38,65m2
RZUT BELKI ODBICIA
1:10
krawężnik
8x30x100
20
klocek drewniany impregnowany
20x30x15
"AM+"
zadanie:
belka drewniana impregnowana
20x10x165
BIEśNIA I SKOCZNIA W DAL ORAZ TRYBUNY DLA
WIDZÓW W RAMACH II ETAPU BUDOWY
KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH „ORLIK” W
WĄDROśU WIELKIM
30
inwestor:
adres inwestycji:
śruba M10 l=35
BIURO PROJEKTÓW; mgr inŜ. arch.Anna Michno,
ul. Browarowa 1, Kamienna Góra
tel. 604676058, 604153046,
e-mail [email protected]
w w w .a rc h ite k c i-a m p lu s .p l
projektant główny:
mgr inż. arch. ANNA MICHNO
upr nr 284/00DUW w specjalności
architektonicznej bez ograniczeń
Gmina Wądroże Wielkie
Wądroże Wielkie 64
59-430 Wądroże Wielkie
Dz. nr 317/2
obręb: Wądroże Wielkie
temat rysunku:
SKOCZNIA W DAL
projektował:
mgr inż. arch. Anna Michno
upr nr 284/00DUW w specjalności
architektonicznej
branża:
inż. Alfred Michno
upr. nr 2605/94/UW/JG
w zakresie arch-konstr
i instalacyjnym
asystent projektanta:
inż. Karolina Drapała
asystent projektanta:
mgr inż. Urszula Różewicz
faza:
ARCHITEKTONICZNA
data edycji:
CZERWIEC
2012
PROJEKT WYKONAWCZY
skala rysunku:
nr rysunku:
1:10
Z2

Podobne dokumenty