Nowy samochód ze środków PFRON

Transkrypt

Nowy samochód ze środków PFRON
Nowy samochód ze środków PFRON
środa, 8 kwietnia 2015
Gmina Miechów pozyskała nowy samochód, którego zakup dofinansowany został ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w ramach „Programu
wyrównywania różnic między regionami II w obszarze D – likwidacja barier transportowych”. Całkowity koszt pojazdu wyniósł
243,417 zł.
Nowy pojazd służył będzie w realizacji zadań własnych gminy w zakresie dowozu dzieci i młodzieży do Ośrodka
Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Miechowie. Samochód posiada 21 miejsc (łącznie z kierowcą) z
przeznaczeniem do przewozu osób niepełnosprawnych.
Z samochodu, korzystać będą także uczniowie szkół i przedszkoli gminy Miechów dojeżdżający na lekcje wf, odbywające się
na obiekcie krytej pływalni w Miechowie. Autobus został oznaczony herbem gminy Miechów oraz informacją o możliwości
przewozu osób niepełnosprawnych i dofinansowaniu zakupu pojazdu ze środków PFRON.
Gmina Miechów pozyskała nowy samochód, którego zakup dofinansowany został ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w ramach „Programu
wyrównywania różnic między regionami II w obszarze D – likwidacja barier transportowych”. Całkowity koszt pojazdu wyniósł
243,417 zł.
Nowy pojazd służył będzie w realizacji zadań własnych gminy w zakresie dowozu dzieci i młodzieży do Ośrodka
Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Miechowie. Samochód posiada 21 miejsc (łącznie z kierowcą) z
przeznaczeniem do przewozu osób niepełnosprawnych.
Z samochodu, korzystać będą także uczniowie szkół i przedszkoli gminy Miechów dojeżdżający na lekcje wf, odbywające się
na obiekcie krytej pływalni w Miechowie. Autobus został oznaczony herbem gminy Miechów oraz informacją o możliwości
przewozu osób niepełnosprawnych i dofinansowaniu zakupu pojazdu ze środków PFRON.
Tekst pochodzi ze strony: http://www.miechow.eu/miasto-i-gmina/aktualnosci/nowy-samochod-ze-srodkow-pfron/
Urząd Gminy i Miasta
ul. H. Sienkiewicza 25, 32 - 200 Miechów
Strona 1 z 1

Podobne dokumenty