Broszura Nieruchomości

Transkrypt

Broszura Nieruchomości
Grunt na sprzedaż / Property for sale
Kraków, ul. Różanskiego
Powierzchnia terenu / Site area: 95 720 m2
Warszawa
Katowice
Kraków
Factory Kraków
outlet
Leroy
Merilin
Kraków
•
Lokalizacja na granicy Krakowa
(769 000 mieszkańców), w miejscowości
Modlniczka w województwie
małopolskim.
•
Location on the border of Kraków
(769,000 inhabitants), in the Modlniczka
country, within the Lesser Poland
voivodeship.
•
Doskonała widoczność z drogi
krajowej nr 7 prowadzącej z Żukowa
koło Gdańska, przez Warszawę i Kraków
do granicy ze Słowacją.
•
Perfect visibility from the national road
no. 7 leading from Żuków near Gdańsk,
via Warsaw and Krakow to the border
with Slovakia.
•
Bliskość autostrady A4, biegnącej przy
zachodniej i południowej granicy miasta.
Dojazd do autostrady drogą krajową nr 7
zajmuje kilka minut.
•
Closeness of to the A4 motorway,
running along the western and southern
borders of Kraków. The access through
the national road no. 7 takes few minutes.
•
Sąsiedztwo centrum handlowego
Futura Park z Factory Outlet i Leroy
Merlin gwarantuje stałą obecność
potencjalnych klientów nowego projektu
handlowego.
•
Futura Park shopping center in the
neighborhood, which includes Factory
Outlet and Leroy Merlin , assures
constant flow of the potential clients of
the new retail project.
Odległości:
Centrum Krakowa:
Katowice:
•
•
13 km
81 km
Distance:
City center of Kraków:
Katowice:
COPYRIGHT © JONES LANG LASALLE IP, INC. 2014. All Rights Reserved
13 km
81 km
Handlowo-usługowy
grunt inwestycyjny
Commercial-service
investment property
Podstawowe informacje:
Miasto
Kraków
Ulica
Różańskiego
Powierzchnia
95 720 m2
Tytuł prawny
Własność
Plan miejscowy
Tak
Key considerations:
City
Street
Size
Title to the land
Master Plan
Kraków
Różańskiego
95 720 m2
Ownership
Yes
Opis nieruchomości
Property description
Tytuł prawny
Własność
Title to the land
Ownership
Obręb:
Numery działek:
0007, Modlniczka
965/56, 965/57, 965/58, 965/98, 965/155
Księga Wieczysta
KR1P/00331607/9
KR1P/00348470/1
Precinct:
Plots numbers:
0007, Modlniczka
965/56, 965/57, 965/58, 965/98, 965/155
Land and mortgage register
KR1P/00331607/9
KR1P/00348470/1
Aktualna zabudowa
Teren niezabudowany
Current development
Undeveloped site
Otoczenie
Zabudowa handlowa: Factory Outlet i Leroy Merlin oraz
mieszkaniowa.
Neighborhood
Commercial development (Factory Outlet and Leroy Merlin), as well
as well as residential development.
Uzbrojenie
Dostępna pełna infrastruktura techniczna.
Infrastructure
All necessary utilities provided.
Sytuacja planistyczna i sposób zagospodarowania
Zgodnie z postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (Uchwała Nr XXXVIII/178/2005 Rady Gminy Wielka
Wieś z dnia 11 marca 2005 r.), nieruchomość leży na obszarze
oznaczonym symbolem 7.UC, przeznaczonym dla funkcji usługowej,
z dopuszczeniem wielkopowierzchniowych obiektów handlowych
oraz innych usług komercyjnych.
Zoning and allowed development
According to provisions of the Master Plan (Resolution No.
283/XIV/99 of the Municipality of Wielka Wieś from March 11st,
2005), the offered property is located in the area marked in the Plan
as 7.UC and designated for service development including large
retail objects of sale area exceeding 2,000 m2 and other commercial
services.
Zasady zagospodarowania obszaru 7.UC
Wysokość zabudowy:
Powierzchnia zabudowy:
Powierzchnia biologicznie czynna:
Intensywność zabudowy:
Designated development of 7.UC area
Building height:
Built-up area:
Biologically active area:
Built-up intensity:
maksymalnie 12 m
maksymalnie 40 %
minimalnie 20%
0,8
Projektowana zabudowa I
/ 1st Projected development
Kontakt / Contact
maximum 12 m
maximum 40%
minimum 20%
0.8
Projektowana zabudowa II
/ 2nd Projected Development
Daniel Puchalski
+48 607 606 660
[email protected]
MISREPRESENTATION ACT | COPYRIGHT | DISCLAIMER
Jones Lang LaSalle, for themselves and for the vendors of this property, whose agents they are, give notice that (1) the particulars and any further information communicated by any means to potential purchasers of the property described in the particulars, or their advisers, in connection with the possible sale of the property are provided solely for
the purpose of assisting potential purchasers in decided whether they wish to proceed with further investigation of the property and do not constitute either the whole or any part of an invitation, offer or contract for sale of the property; (ii) all descriptions, dimensions, references to condition and necessary permissions for use and occupation and
other details are given in good faith and are believed to be correct as at the date of the particulars (or the date of the relevant information if earlier). However, potential purchasers are not entitled to rely on them as statements or representations of fact but should satisfy themselves by searches, enquiries, surveys and inspections or otherwise with
regard to the accuracy of such details.
No responsibility or liability is or will be accepted by Jones Lang LaSalle, the vendor(s) of the property or any of their respective subsidiaries, affiliates, directors, officers, representatives, employees, advisors, or agents for any loss or damage suffered by any party, resulting from reliance on the particulars or any other information communicated by
any means to that party, or its advisers, in connection with the possible sale of the property.
No person in the employment of Jones Lang LaSalle or the vendor(s) has authority to make or give any representation or warranty, express or implied, in relation to the property. References to Jones Lang LaSalle include any joint agents acting with Jones Lang LaSalle.
COPYRIGHT © JONES LANG LASALLE IP, INC. 2014. All Rights Reserved

Podobne dokumenty