Nazwa firmy LINDE GAZ POLSKA Sp.z oo ul

Transkrypt

Nazwa firmy LINDE GAZ POLSKA Sp.z oo ul
Oznaczenie sprawy RZP-VI/1/01/16
Pakiet nr 1
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert - ZP21
Nr
oferty
1
Nazwa firmy
LINDE GAZ POLSKA Sp.z o.o.
ul. Jana Pawła II 41A
31-864 Kraków
…………………………………………………….
(podpis osoby sporządzającej protokół)
Cena wykonania
przedmiotu zamówienia
80%
Liczba pkt. w
kryterium cena
Termin
dostawy w
godzinach
20%
Liczba pkt. w
kryterium
termin dostawy
Łączna
liczba
punktów
D+F=G
Miejsce
500 731,20 zł
80,00
36
20,00
100,00
1

Podobne dokumenty