OPRACOWANO PROJEKT NOWEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA

Komentarze

Transkrypt

OPRACOWANO PROJEKT NOWEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA
Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/
Data umieszczenia informacji: 2016-12-14 08:19:32
OPRACOWANO PROJEKT NOWEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA
Na początku października wykonawca dokumentacji projektowej - firma Goldman & White Line
Architects - przekazał kompletny projekt dla budowy nowego budynku Publicznego Przedszkola w
Siewierzu.
Wykonawca dokumentacji przekazał kompletny projekt dla budowy przedszkola wraz z przyległymi
parkingami na 110 stanowisk w tym 17 miejscami dla osób niepełnosprawnych, placem zabaw, boiskiem
wielofunkcyjnym, urządzeniami zabaw dla dzieci, małą architekturą, ciągami pieszymi, miejscem
gromadzenia odpadów stałych, ogrodzeniem, siecią kablową oświetlenia zewnetrznego w technologi LED,
pompą ciepła z pionowymi wymiennikami gruntowymi, panelami solarnymi, panelami fotowoltaicznymi,
szczelnym zbiornikiem retencyjnym oraz przyłączami: wodociągowym, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowej, gazowym i energetycznym. Lokalizację budynku przewidziano na działce gminnej przy ulicy
Sikorskiego w Siewierzu. Budynek zaprojektowano jako wolny od barier architektonicznych, tj. będzie
posiadać dedykowane dla osób niepełnosprawnych wyposażenie oraz dostosowane w tym zakresie dojazdy
i dojścia. Projekt przewiduje nowoczesne rozwiązania architektoniczne z wykorzystaniem wysokiej jakości
materiałów z uwzględnieniem oryginalnych rozwiązań i akcentów funkcjonalno - architektonicznych.
Ponadto budynek wyposażony zostanie również w system kontroli przebywania dzieci, monitoring
zewnętrzny i wewnętrzny, system alarmu, system nagłośnienia oraz centralny odkurzacz. Dojazd do
obiektu zapewniony zostanie poprzez wybudowanie dwóch wjazdów od strony ulicy Sikorskiego.
Obiekt przewidziano dla minimum 200 dzieci. Wewnątrz budynku zaprojektowano 8 sal dydaktycznych,
bawialnię, salę sensoryczną, korekcyjną i rytmiczną, aulę, jadalnię, zaplecze kuchenne oraz wiele
mniejszych pomieszczeń w tym gabinet dyrektora, pokój nauczycielski, pokój księgowej, gabinet lekarski,
pomieszczenia dla intendenta, logopedy, pedagoga oraz do indywidualnej konsultacji jak również toalety,
szatnie oraz pomieszczenia gospodarcze i techniczne.
Celem projektowanej inwestycji jest przede wszystkim stworzenie bezpiecznej i nowoczesnej
infrastruktury przedszkolnej dla odpowiedniej ilości dzieci, a tym samym poprawa efektywności
edukacyjnej i wychowawczej oraz zapewnienie przyjaznych i bezpiecznych warunków rozwoju dzieci i
integracji rodziców. Gmina uzyskała dofinansowanie na realizację inwestycji budowy nowego przedszkola.
Wykonawcą projektu była firma Goldman & White Line Architects Sp. z o.o., Sp. K., z siedzibą w
Poznaniu.
Urząd Miasta i Gminy Siewierz, 42-470 Siewierz, ul. Żwirki i Wigury 16, tel. 32 64 99 400, e-mail: [email protected]
Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz mgr Zdzisław Banaś

Podobne dokumenty