naczepy - Kassbohrer

Komentarze

Transkrypt

naczepy - Kassbohrer
CIʯARÓWKI
2011-06-01
NACZEPY
< * »
*
*
1
Kassbohrer to nobliwa marka o niemal 120-letniej historii. Miała okres wielkich wzlotów, długo była jednym z symboli
niemieckiego przemysłu motoryzacyjnego, a potem niemal zniknęła z rynków wykupiona po części przez konkurentów.
Cały czas jednak trwała w świadomości ludzi zajmujących się transportem. Znaczną część jej majątku, technologii
i tradycji związanych z produkcją naczep kupiła w 2002 roku turecka firma Tirsan, dzięki której teraz Kassbohrer wraca
na europejskie rynki, odradzając się jak Feniks z popiołów. Ba, jej właściciel ma ambitny plan uczynienia z niej jednej
z najsilniejszych marek naczep!
Firmę o nazwie Wagenfabrik Kassbohrer
założył w 1893 roku w Ulm Karl Kassbohrer.
Już w 1922 roku jej bramy opuściła pierwsza
naczepa tocząca się na solidnych gumowych
kołach. Po śmierci seniora rodu przedsiębior­
stwo rozwijali dalej jego synowie - Karl junior
i Otto. Pod koniec lat 60. ubiegłego wieku fir­
ma była największym niemieckim producentem
autobusów i naczep. Od 1979 roku produko­
wała też ratraki o nazwie PistenBully. Szczęście
zaczęło opuszczać Kassbohrera na początku lat
90. Najpierw jego właściciele musieli pozbyć
się zakładu produkcji naczep plandekowych
w Burtenbach. W 1993 roku kupił ją jeden
z największych rywali - Kogel, który niespeł­
na dekadę później - o ironio losu! - popadł
w podobne tarapaty. Autobusową produkcję
sprzedano firmie Mercedes-Benz, która niedłu­
go później przekształciła swój„zakup"w spółkę
EvoBus, pozostawiając jednak oryginalną mar­
kę. Do dziś jej najbardziej luksusowe autoka­
ry noszą wywodzącą się z firmy Kassbohrer
nazwę Setra. W rękach rodziny została tylko
niewielka część dawnego imperium - spółka
Kassbohrer Transport Technik, wytwarzająca
w austriackim Salzburgu znakomite skądinąd
autotransportery, oraz spółka Kassbohrer Tank
und Siło GmbH w niemieckim Ulm, odpowie­
dzialna za produkcję pojazdów zbiornikowych.
W 2002 roku przeżywający kolejne problemy
finansowe Kassbohrer sprzedał produkcję,
maszyny, urządzenia, technologie i patenty
firmie Tirsan. Zaskoczenie w Niemczech było
wielkie, tym bardziej, że transakcję oficjalnie
ogłoszono i podpisano podczas największej
europejskiej wystawy transportowej - targów
IAA w Hanowerze.
Bez kompleksów
Wtedy mało kto wierzył, że jedna z naj­
starszych niemieckich marek będzie jeszcze
kiedyś odgrywała znaczącą rolę. A tu proszę
- Turcy nie tylko ją, ale jeszcze parę innych
postawili na nogi i mają ambitny plan pod­
boju Europy. Tym razem nie przy pomocy
janczarów, ale nowoczesnych naczep, które są
produkowane w leżącym 130 km na wschód
od Stambułu Adapazari i sprzedawane pod
marką Kassbohrer. I jeśli ktoś myśli, że ich ja­
kość jest przez to gorsza niż produkowanych
w Niemczech, to grubo się myli. Najlepszym
na to dowodem jest fakt, że zarówno Krone,
jak i Kogel - czyli czołowi niemieccy producen­
ci - otwierają swoje fabryki nie gdzie indziej,
jak właśnie w Turcji! Plan ponownego zajęcia
miejsca w europejskiej czołówce opiera się na
o wiele szerszej gamie produktów niż u kon­
kurentów. Najwięksi obecnie dostawcy naczep
skupili się w na produkowaniu maksymalnie
kilku rodzajów pojazdów - np. naczep, przy­
czep oraz nadwozi wymiennych plandekowych
i chłodniczych oraz podkontenerowych (Kro­
ne), a Schmitz Cargobull ma w swojej ofercie
to samo plus jeszcze przyczepy i naczepy wy­
wrotki. U Kassbohrera natomiast użytkownik
może kupić o wiele więcej.
Naczepy produkowane pod marką są
w stanie przewieźć każdy rodzaj ładunku.
W ofercie znajdziemy:
CIʯARÓWKI
2011-06-01
Sa >
- •
•
JtS
•' •
Nowoczesna naczepa kurtynowa Maxima
z tylnymi drzwiami portalowymi.
•«?5_
-«—*
Możliwości mordowni w Koniku Nowym to ok. 1000 naczep kurtynowych i plandekowych rocznie.
•
standardowe naczepy plandekowe w wy­
konaniu burtowym, kurtynowym, kurty­
nowym mega,jak również z rynnami do
przewozu stali w kręgach (coil-muldy);
•
naczepy niskopodwoziowe w wykona­
niu od trzyosiowych stałych do pięcioosiowych rozsuwanych;
•
naczepy cysterny do przewozu paliw płyn­
nych, chemii, bitumu i artykułów spo­
żywczych;
•
naczepy do przewozu kontenerów;
•
naczepy do przewozu samochodów cię­
żarowych (trucktransportery);
•
naczepy silosy do przewozu cementu
i kruszyw;
•
naczepy silosy samowyładowcze do prze­
wozu granulatów i artykułów spożywczych;
naczepy platformy.
•
Doświadczony partner
W ofercie są również wszelkiego rodza­
ju naczepy specjalistyczne wykonywane na
specjalne zamówienie klienta. Najwyższe
wymagania co do jakości oraz najnowsze
technologie produkcji tworzą podstawę dla
innowacyjnych naczep, wspartych najwyższą
funkcjonalnością. Obecne spektrum osiągnięć
producenta opiera się na dziesiątkach lat do­
świadczeń połączonych z ewolucją produktów
wynikającą z postępu technologicznego i ze
współpracy z użytkownikami. Polskim przed­
stawicielem i dystrybutorem marki Kassbohrer jest warszawska firma TIMEX S.A., która
ma niemal dwudziestoletnie doświadczenie
w handlu i obsłudze posprzedażnej naczep.
- Centrum sprzedaży naczep Kassbohrer, jak
również ich serwis gwarancyjny i pogwaran­
cyjny mieszczą się w podwarszawskim Koniku
Nowym. Zatrudnia 20 mechaników i monta­
żystów, dysponuje 7 stanowiskami do napraw
i obsługi pojazdów. Poza tym mamy w Polsce 20
autoryzowanych serwisów prowadzonych przez
naszych partnerów - mówi Michał Rzoska,
dyrektor operacyjny w Timeksie. - Specja­
lizujemy się w zakresie napraw pojazdów fir­
my Kassbohrer. Mamy też autoryzację wielu
uznanych producentów podzespołów, takich
jak: SAF, BPW, TRAX, Gigant, Mercedes, Jost,
WABCO, Knorr-Bremse.
Przednie ściany naczep
kowe wzmocnienie z bla
chroniące w czasie ostrego hamowania lub wy­
padku przed przebiciem przez ładunek, np. sta­
lowe pręty.
Mocna kurtyna
Naczepy Kassbohrer sprowadzane są do
Polski w tzw. czteropakach i montowane na
profesjonalnej linii montażowej Timex S.A.
w Koniku Nowym. To właśnie tutaj prze­
prowadzany jest montaż w systemie SKD,
czyli produkcja pojazdów z gotowych pod­
zespołów dostarczanych z fabryki, z za­
chowaniem najwyższych, wyznaczonych
przez producenta standardów. Taki system
pozwala obniżyć koszty sprowadzenia na­
czep do Polski oraz dopasować pojazd do
ewentualnych życzeń odbiorców poprzez
jego odpowiednie doposażenie na miejscu.
Od drugiej połowy lata do końca 2010
roku handlowcy Timeksu sprzedali w na­
szym kraju ok. 100 pojazdów. W tym roku
zamówionych zostało już niemal 500, przy
czym nie są to tylko najprostsze naczepy
plandekowe i kurtynowe, ale także wysubli­
mowane technicznie cysterny do przewozu
paliw, chemikaliów, środków spożywczych
i mas bitumicznych oraz silosy do transpor­
tu ładunków sypkich i granulatów. Możli­
wości montowni w Koniku Nowym to ok.
1000 naczep rocznie - mówiąc o montażu
W standardzie jest ułatwiający przeładunki zsu­
wany i podnoszony dach Edscha.
mamy oczywiście na myśli naczepy plande­
kowe i kurtynowe - cysterny i silosy muszą
już w fabryce przejść szereg testów i otrzy­
mać odpowiednie dopuszczenia technicz­
ne instytucji kontrolnych, takich jak Trans­
portowy Dozór Techniczny czy niemiecki
TUV. Z początkiem tego roku inspektorzy
TDT odwiedzili fabrykę w Adapazari, czego
efektem było wydanie certyfikatu dopusz­
czającego pojazdy zbiornikowe Kassbohrer
na polski rynek.
Naczepy burtowe i kurtynowe o nazwach
Maxima (wersje DS i CS) oraz Mega to po­
jazdy zbudowane na solidnej ramie kratow­
nicowej z przetykanymi poprzeczkami. Jest
ona spawana z wysokowytrzymałej, drobno­
ziarnistej stali. Płyta podłogowa wykonywana
jest ze sklejki o grubości 30 mm i wytrzymuje
•
CIʯARÓWKI
2011-06-01
nacisk osi wózka widłowego o wartości 7200 kg
na oś. Wewnątrz naczepy znajduje się 20 par
pierścieni do mocowania ładunku. Naczepy
mają wysokość wnętrza 2750 mm (Maxima
burta), 2770 lub 2820 mm (Maxima kurtyna)
lub 3010 mm (Mega). Pełna przednia ściana
ze stalowymi kłonicami i aluminiowym wy­
pełnieniem ma dodatkowo w dolnej części
wykonaną z grubej, 2,5-milimetrowej blachy
osłonę, skutecznie chroniącą ją przed prze­
biciem widłami wózka lub przez ładunek
w czasie nagłego hamowania lub zderzenia.
Wzmocniona jest także plandeka z materiału
o gramaturze 900 g/m 2 , stanowi doskonałe
zabezpieczenie ładunku. Dla naczep burto­
wych w standardzie Kassbohrer oferuje pełne
drzwi portalowe, ale do wyboru są także półdrzwiczki lub jednoczęściowa burta. Wszystkie
naczepy kurtynowe mają w standardzie cer­
tyfikat zabezpieczenia ładunku EN 12642 XL.
Standardem są też rolkowe odbojniki rampowe, duża skrzynia narzędziowa, dwa kosze
na koła zapasowe, hamulec postojowy prze­
niesiony na przód naczepy oraz ułatwiający
przeładunki przesuwany i podnoszony dach
firmy Edscha. Na życzenie naczepy wyposa­
żyć można dodatkowo, np. w umieszczoną
w podłodze muldę o długości 8600 mm do
przewozu stali w kręgach, system dwupozio­
mowego załadunku oraz rozsuwane kłonice
tylne pod przewóz artykułów AGD. Poza tym
można jeszcze doposażyć je w uchwyty ro-ro do transportu morskiego i podnoszoną
pierwszą oś. W tych pojazdach Kassbohrer
stosuje podpory mechaniczne Jost z pod­
porami wyrównawczymi, agregaty jezdne
SAF z hamulcami tarczowymi o średnicy
430 mm współpracujące z systemem ha­
mulcowym EBS firmy Wabco wyposażonym
w system stabilizacji jazdy naczepy RSS.
Masa własna tych naczep t o pomiędzy
6600-6800 kg (gotowa do jazdy z kołem za­
pasowym) a DMC 35.500 kg. Powierzchnia
podłogi pozwala na załadowanie 34 europalet.
Cysterny i silosy
Cysterny i silosy to jedna z największych
specjalizacji Kassbohrera. Na te konstrukcje
złożyły się dziesiątki lat doświadczeń inży­
nierów. Zbiorniki cystern budowane są ze
stali lub aluminium (dennice są wytłacza­
ne na unikatowych maszynach zbudowa­
nych specjalnie dla Kassbohrera) i spawane
w specjalnych urządzeniach zapewniających
utrzymanie dokładności rozmiaru i kształtu
z dokładnością do dziesiątych części milime­
tra. Zbiorniki są izolowane wg przeznacze­
nia odpowiednią warstwą wełny mineralnej
i pokryte osłoną z blachy aluminiowej lub
też system wspomagania ruszania. Pierwsza oś
jest podnoszona pneumatycznie przez system
ECAS. Cysterny standardowo oferowane są
z lekkimi, trwałymi felgami aluminiowymi
Alcoa. Kompletne pojazdy mają DMC 35.500 kg
i maksymalnie wykorzystują kompromis między
masą, przepisami drogowymi i ładownością.
Kolejne ładunki wymagające transpor­
towania w izolacji od zewnętrznego świata
to wszelkiego rodzaju granulaty i materiały
sypkie - od cementu po cukier. I w tej dzie­
Widoczny na dwuteowniku podłużnicy ramy nie­
zbyt efektownie wyglądający spaw to efekt za­
dzinie Kassbohrer ma do zaoferowania prze­
stosowania w podwoziu silosa jednego z paten­
woźnikom wyspecjalizowane pojazdy - silosy.
tów Kassbohrera - najpierw wycięto w tym miej­ Największy ma objętość aż 90 m 3 ! To gigant
scu fragment dwuteownika, a następnie dogięo wysokości 3850 mm, długości 13.060 mm
tojego dolną części dospawano. Powstała w ten
i średnicy zbiornika aż 2530 mm, wyposażony
sposób „łabędzia szyja" wchodząca nad siodło
w układ hydraulicznego wywrotu realizowa­
ciągnika. Wg specjalistów producenta, takie roz­
wiązanie ma o wiele większą wytrzymałość i jest
opatentowane od kilkudziesięciu lat.
nego przez znajdujący się z przodu siłownik
firmy Hyva. Z tyłu znajdują się zapewniają­
ce stabilność tej operacji podpory. Poza nim
w ofercie Kassbohrera są też standardowe,
obsługiwane pneumatycznie silosy bez wy­
wrotu. W podwoziach silosów stosowane są
takie same komponenty jak przy cysternach.
Kontenery i podwozia
© -c
^
Silos do ładunków sypkich z hydraulicznym
wywrotem.
stali szlachetnej, która jest według życze­
nia lakierowana na dowolny kolor lub po­
lerowana. Zbiorniki osadzane są na łożu
ramy stalowej lub aluminiowej. Ramy są
pełne lub częściowe - w zależności od typu
naczepy. Ich konstrukcje zawierają wiele
chronionych międzynarodowymi patenta­
mi rozwiązań technicznych opracowanych
w ciągu dziesięcioleci przez inżynierów fir­
my. W konstrukcji ram uwzględniono też luz
w miejscach mocowania zbiorników przewo­
żących materiały w wysokiej temperaturze,
zapewniający swobodną zmianę położenia
łączenia np. w momencie rozszerzania się
zbiornika pod wpływem ciepła. Cysterny
mają oczywiście pełne wyposażenie ADR
i armaturę dobraną odpowiednio do prze­
znaczenia pojazdu. Cysterny do przewozu
paliw pracują pod ciśnieniem do 3 barów,
a do mas bitumicznych do 4 barów. Prze­
wożony w tych ostatnich ładunek może
mieć temperaturę do 250 st. C.
W podwoziach tych pojazdów stosowa­
ne są lekkie agregaty trójosiowe BPW Airlight II z tarczowymi hamulcami o średnicy
430 mm. System hamulcowy to Wabco EBS
4S/2M z układami RSS i ECAS, który zawiera
Coraz więcej towarów jest na świecie
przewożonych w kontenerach. Dotyczy to
szczególnie transportowanych morskimi
szlakami. Czymś jednak trzeba je z portów
wywieźć. Kassbohrer produkuje do tego celu
całą gamę podwozi i naczep podkontenerowych. Ich wytrzymałe ramy budowane są
z drobnoziarnistej stali i dostosowywane
do wożenia kontenerów 20-, 30- i 40-stopowych. Są także rozsuwane do transportu
45-stopowych. Liczba zamków ryglujących
dostosowana jest do indywidualnych wy­
magań, podobnie jak opcje zawieszenia.
Firma w swojej ofercie nie zapomina też
o przewoźnikach realizujących transport po­
nadnormatywny. Produkuje niskopodwoziowe
naczepy specjalistyczne - od trzyosiowych
o stałej długości po nawet pięcioosiowe,
z rozciąganą ramą i hydraulicznymi układami
sterowania częścią z kół naczepy. Rozciągane
naczepy mogą mieć długość od 13 do 18 m,
a największa nawet 22 m. Niskopodwoziówki zawsze powstają pod konkretne zamó­
wienie, można więc idealnie dopasować je
do potrzeb przewoźnika, wyposażając np.
w hydraulicznie rozkładane rampy (najazdy),
odpowiednią liczbę punktów mocowania
ładunku czy poszerzane pomosty. Osobną
specjalnością są niskopodwoziowe naczepy
do przewożenia samochdów ciężarowych,
tzw. trucktransportery.
Sławomir Rummel
Fot. autor, Timex S.A.