reklama

Transkrypt

reklama
GAZETA BEZPŁATNA
MOJA GAZETA
POLSKI KAPITAŁ
str. 10
Prezent na
Dzień Ojca:
cios
A
J
C
O
M
O
R
P
dukty do
na wszystkie pro
REKLAMA
zpieczania
dekoracji i zabey Altax
drewna firm
YNKU!
R
A
N
Ć
Ś
O
gi
NOW
tarzanej podło
Imitacja pos
Pinia Mountain k047
%
0
1
TANIEJ
nożem
str. 7
REKLAMA
Dąb Main k056
ca!
do końca czerw
Żary, ul. Okrzei 9,
tel/fax 68 374 24 46
ww.rolbud-zary.pl, [email protected]
REKLAMA
REKLAMA
Nr 25 (118) | Rok III | 24 czerwca 2016 r. | ISSN 2451-0874 | Indeks 400890
M
Kontrole
na granicy
-REKUPERACJA
-KOMINKI
-OKNA
-KOMINY I WKŁADY
-OKNA I DRZWI
-POMPY CIEPŁA
Żary, ul. Lotników 2, Tel: (68)444-12-32
2 OPINIE KOMENTARZE
24 czerwca 2016
Doniesienia
medialne to woda
na młyn
dowcipnisiów
podinsp. Sylwia Woroniec
Oficer Prasowy Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu
Piątek
24 czerwca
34°
MojaGazeta
SO
ND
PN
WT
ŚR
CZ
33°
23°
24°
21°
25°
27°
18°
20°
11°
15°
7°
10°
Krezus i ubogi krewny
REGION Burmistrzowie Żar i Żagania
nie powinni narzekać. Zarówno
Danuta Madej jak i Daniel Marchewka
nie muszą martwić się o lekarza,
zapłacenie rachunków i ogrzewanie na
zimę.
Burmistrz Żar ma odłożoną na czarną godzinę niezłą sumę. Uciułała już przeszło 223 tysiące.
To pozwoli spokojnie patrzeć w przyszłość. Tylko w ostatnim
roku ta kwota powiększyła się o kilkadziesiąt tysięcy. Co ciekawe, burmistrz Madej nie posiada żadnych zobowiązań wobec
banków. Wieloletnie piastowanie stanowisk w samorządzie
przyniosło efekty. Było z czego odkładać. Kredyty widocznie
nie były potrzebne.
W ostatnim roku pieniądze też było z czego odłożyć.
Danuta Madej zarobiła blisko 154 tysiące. To jednak nie cały
majątek, bo oprócz domu i dwóch samochodów, burmistrz
posiada działki o sporej wartości. Nie licząc tej pod domem,
to zadeklarowana wartość pozostałych wynosi ok. 37
tysięcy. To też kapitał, który można spieniężyć.
Na tle danuty Madej dorobek Daniela Marchewki wypada blado. Do skarpety odłożył „tylko”
13 tysięcy. I to pomimo tego, że zarobił blisko 144
tysiące., co dla przeciętnego mieszkańca Żagania
jest kwotą wręcz kosmiczną. Brak oszczędności
nie jest raczej wynikiem rozrzutnego trybu
życia żagańskiego burmistrza. Powód wydaje się być bardzo prozaiczny. Marchewka
ma spore zobowiązania finansowe. Nabrał
kredytów, które teraz trzeba spłacać. Kredyt
hipoteczny i na zakup samochodu potrafią
nieźle drenować kieszeń.
Do kolejnych wyborów jeszcze ponad dwa lata. Nic nie zapowiada, żeby
mieszkańcy Żagania chcieli w referendum odwoływać burmistrza. To
czas na to, żeby wyjść na prostą.
Wówczas Daniel Marchewka doszlusuje do Danuty Madej - będzie
mógł stanąć w szranki wyborcze
w roli finansowego i majątkowego
krezusa.
Paweł Skrzypczyński.
Wyniki pomiarów powietrza w Żarach
Miesiąc - dzień
16 czerwca 2016 r.
17 czerwca 2016 r.
18 czerwca 2016 r.
19 czerwca 2016 r.
20 czerwca 2016 r.
21 czerwca 2016 r.
22 czerwca 2016 r.
Formaldehyd
Pył PM-10
Pył PM-2,5
Formaldehyd
Pył PM-10
Pył PM-2,5
Dwutlenek
siarki (SO2)
Tlenek azotu
(NO)
Dwutlenek azotu
(NO2)
Tlenek węgla (CO)
brak wyników
brak wyników
brak wyników
brak wyników
brak wyników
brak wyników
brak wyników
8 µg/m3
10 µg/m3
13 µg/m3
12 µg/m3
17 µg/m3
15 µg/m3
16 µg/m3
brak wyników
brak wyników
brak wyników
brak wyników
brak wyników
brak wyników
brak wyników
4,9 µg/m3
4,9 µg/m3
4,1 µg/m3
3,2 µg/m3
1,6 µg/m3
3,5 µg/m3
2,9 µg/m3
nie badano
nie badano
nie badano
nie badano
nie badano
20 µg/m3
31 µg/m3
nie badano
nie badano
nie badano
nie badano
nie badano
27 µg/m3
18 µg/m3
177 µg/m3
213 µg/m3
208 µg/m3
212 µg/m3
243 µg/m3
299 µg/m3
382 µg/m3
powoduje podrażnienia górnych dróg oddechowych oraz śluzówkek oczu, nosa i gardła. Przy wyższej koncentracji dochodzi ból głowy, duszności, nudności
i łzawienia oczu. Badania przeprowadzone na szczurach wykazywały jego rakotwórcze działanie. Poziom dopuszczalny 4 μg/m3
powoduje zwiększenie zachorowalności na choroby układu oddechowego. Poziom dopuszczalny 40 μg/m3
powoduje podrażnienie naskórka i śluzówki, zapalenie górnych dróg oddechowych oraz wywołuje choroby alergiczne, astmę, nowotwory płuc, gardła i krtani. Poziom dopuszczalny 25 μg/m3
MojaGazeta
NA PIERWSZYM PLANIE 3
24 czerwca 2016
Gimnazja do poprawki
REGION Znamy
wyniki jakie
osiągnęli w tym
roku gimnazjaliści
z naszego regionu.
Uczniowie z Żar
i z Żagania nie wypadli
na tle kolegów
z innych regionów
Polski najlepiej.
O poziomie nauczania w żarskich
i żagańskich szkołach można napisać wiele, ale na pewno nie to, że
jest on na najwyższym poziomie.
Tezę tę potwierdzają wyniki egzaminu gimnazjalnego ogłoszone
przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.
Poniżej średniej
Jak się okazuje średnia osiągnięta
przez tegorocznych absolwentów
żarskich i żagańskich gimnazjów
nie powala. W części humanistycznej wynik jest poniżej średniej krajowej. Jeszcze gorzej jest z wiedzą
matematyczną. Na palcach jednej
ręki można policzyć szkoły, które
poziomem nauczania ocierają się
o średnią krajową.
Poliglotów nie znajdziesz
Marnie też wygląda u młodych ludzi kończących gimnazjum znajomość języków obcych. Zwłaszcza
języka niemieckiego, który przecież dla mieszkańców przygranicznych regionów jest bardzo ważny.
Słaba znajomość tego języka
przez dzisiejszych gimnazjalistów
może się zemścić w niedalekiej
przyszłości. Młody człowiek bez
możliwości posługiwania się tym
językiem ma znacznie mniejsze
szanse na dobrą pracę na chłonnym
niemieckim rynku. A przecież
właśnie tam wielu młodych ludzi
chce pracować i zarabiać.
Wioski górą
Z zestawienia wyników można
wyciągnąć jeszcze jeden zadziwiający wniosek.
Uczniowie szkół z Żar
i z Żagania osiągają znacznie
gorsze wyniki niż ich koledzy
uczący się w szkołach wokół tych
miejscowości. To dziwna sytuacja.
Bowiem w niemal w całej Polsce,
to właśnie miasta powiatowe podciągają średnią regionu.
Dlaczego u nas jest inaczej?
Specjaliści upatrują powodu tego
stanu w demografii. W wiejskich
szkołach klasy ją mnie liczne. Stąd
nauczyciel może konkretnemu
uczniowi poświęcić więcej czasu.
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
Gimnazjum w Łęknicy, na tle żarskich i żagańskich szkół, może pochwalić
sie naprawdę świetnymi wynikami fot. ARMG
Przewodnik po szkołach
Zestawienie wyników osiąganych przez uczniów gimnazjów
w trzeciej klasie jest doskonałym
przewodnikiem dla rodziców,
którym zależy, aby ich pociecha
trafiła do szkoły o jak najwyższym poziomie nauczania. Tyle,
że w dzisiejszej rzeczywistości
nie ma to kompletnie żadnego
znaczenia, bowiem na poziomie
gimnazjum nadal obowiązuje
rejonizacja i rodzice mają ogra-
niczone pole manewru. A szkoda.
Gdyby zmienić tę sytuację,
to sami nauczyciele - w trosce
o swoje miejsca pracy - zrobiliby
wszystko, żeby poziom nauczania,
a co za tym idzie wyniki uczniów
- były jak najwyższe. Po prostu
do marnego gimnazjum nikt nie
chciałby posłać swojego dziecka.
Taka szkoła z braku uczniów zwyczajnie by upadła.
Artur Guzicki
4 AKTUALNOŚCI
Są pieniądze
na program
24 czerwca 2016
MojaGazeta
ŻAGAŃ Kandydatka do tytułu
Pamięć
wiecznie żywa
Ścisłe centrum miasta jest uporządkowane. Ale w Żaganiu jest wiele miejsc pilnie wymagających rewitalizacji
fot. ARMG
ŻAGAŃ Miasto dostanie
dodatkowe pieniądze na
opracowanie aktualnego
programu rewitalizacji.
Żagań znalazł się w gronie miast, które zostały wsparte
przez zarząd województwa lubuskiego. Pieniądze mają
pomóc w opracowaniu dokumentacji i dokonaniu analiz
przy opracowywaniu programu rewitalizacji miasta. Dzięki dotacji (siedemdziesiąt dwa tysiące złotych) zostaną
przeznaczone między innymi na zewnętrze wsparcie
eksperckie. To oznacza, że urzędnicy zaangażowani przy
opracowaniu programu będą mieli wsparcie fachowców,
którzy potrafią na rewitalizację miasta spojrzeć chłodnym
okiem i realnie ocenić możliwości i potrzeby.
Aktualizacja programu i dostosowanie go do
nowych wytycznych jest konieczna przy ubieganiu się
o fundusze europejskie. AG
REKLAMA
Maria
Jastrzębska
dzieciństwo
i młodość
przeżyła jako
zesłaniec na
Syberii. Do
Żagania trafiła
w 1946 roku.
To nie było dobry czas, dla
Sybiraków. Często traktowano ich jak obywateli
drugiej kategorii. Ówczesna władza dobrze wiedziała, ze ktoś, kto przeszedł
przez piekło syberyjskich
łagrów nie może być entuzjastycznie nastawionych
do nowego porządku politycznego. Tacy ludzie
nie mieli szans na objęcie intratnego stanowiska,
dlatego Maria Jastrzębska
zaczęła pracę w zakładach
włókienniczych. Przez cały
okres PRL-u ta syberyjska
zadra tkwiła w jej sercu.
Dopiero w 1989 roku, po
zmianie systemu, mogła
zacząć wcielać w życie
swoje marzenia. O pamięci, tych którzy na Syberii
zostali na zawsze, o pomocy tym, którzy przetrwali
tamto piekło.
Od powstania Związ-
Maria Jastrzębska przygotowuje do wydania wielką monografię opisującą losy Sybiraków
fot. Jan Mazur
ku Sybiraków Maria Jastrzębska jest prezesem
koła nr 9. Koordynuje jego
działalność w mieście i w
gminie. Skrupulatnie spisuje historię Związku i losy
ludzi z nim związanych.
Jest inicjatorką budowy pomnika Zesłańców Sybiru i umieszczenia
w kościele Mariackim tablicy pamiątkowej.
W ubiegłym roku rozpoczęła realizację wielkiego projektu. Opracowuje
monografię – zapis losów
ludzi zesłanych na Syberię.
Gromadzi materiały, zbiera
relacje. Przygotowuje materiał do książki.
Pomimo podeszłego
wieku aktywnie uczestniczy w życiu społecznym miasta. Jest częstym
gościem w szkołach gdzie
dzieli się z młodzieżą wspomnieniami. Działalność
pani Marii przyczynia się
do krzewienia i utrwalania
wartości patriotycznych
wśród młodego pokolenia
oraz mieszkańców miasta.
Maria Jastrzębska
jest jedna z kandydatek
do tytułu „Żaganianin
Roku”. JM
Seniorzy rozpoczęli wakacje
ŻAGAŃ W salach
Pałacu Książęcego
seniorzy – uczestnicy
zajęć Uniwersytetu
Trzeciego Wieku
zakończyli swój rok
akademicki.
To już jedenasty rocznik, który opuszcza mury „żagańskiej
uczelni”. W minionym roku akademickiego ponad 200 słuchaczy
pogłębiało wiedzę i rozwijało
swoje talenty w 11 sekcjach Uniwersytetu. I tym razem wszyscy
słuchacze otrzymali promocje na
kolejny rok.
Oprawę muzyczną uroczystości zapewnił Amatorski Zespół
Artystyczny „Pod Różą” oraz
muzyk Tomasz Wachnowski. JM
Słuchacze UTW pojechali na wakacje fot. Jan Mazur
MojaGazeta
AKTUALNOŚCI 5
24 czerwca 2016
ŻARY Zaskoczenia nie było
Musztarda po obiedzie
Absolutorium za
wykonanie budżetu,
głosowane podczas
wczorajszej sesji, było
jedynie formalnością.
Obeszło się bez ostrej
debaty. Radni wspierający
Danutę Madej powołują
się na dokumenty, a radni
opozycji mówią o pustych
gestach.
Burmistrz Danuta Madej może spać
spokojnie. W radzie miejskiej większość
radnych wspiera jej działania. W tej
sytuacji wynik jednego z najważniejszych głosowań w roku był praktycznie
przesądzony.
Bez kontrowersji
- Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że absolutorium będzie udzielone.
Zaskoczenia nie będzie - informował
przed głosowaniem Marian Popławski,
szef klubu radnych Forum Samorządowego.
Popławski przyznaje, że radni
z klubu co prawda dyskutowali na temat
głosowania, ale dyskusja była pozytywna.
Dlatego w klubie nie było wprowadzonej
dyscypliny głosowania.
- Nie ma takiej potrzeby, żeby
wprowadzać dyscyplinę. To oczywiste, że
będziemy głosować za - tłumaczył radny.
Tym bardziej, że trudno podnosić
argumenty przeciw oficjalnym dokumentom.
Regionalna Izba Obrachunkowa
wydała w sprawie wykonania budżetu
pozytywną opinię. Naruszenia dyscypliny
budżetowej nie stwierdzili radni z komisji
rewizyjnej. Radni nie wnieśli też zastrzeżeń, do realizacji uchwał rady miejskiej
i rozpatrywania skarg mieszkańców.
- Podczas obrad komisji przed sesją,
żadnych kontrowersji nie było - podkreślał Popławski.
Puste gesty
Dyscypliny głosowania nie było także
w opozycyjnym klubie radnych lewicy.
Radni mieli zagłosować zgodnie z własnym sumieniem.
Radny Jacek Niezgodzki był za
udzieleniem absolutorium. Głosowanie
przeciw uważa za pusty gest, który niczego nie zmienia. Dlaczego? Po prostu
głosowanie nie otwiera drogi do odwołania burmistrza.
- Głosowanie to tylko stwierdzenie,
że budżet pod względem finansowo-księgowym został zrealizowany - tłumaczy. - Trudno, żeby tak nie było, skoro
w ciągu roku jest wielokrotnie zmieniany
i modyfikowany - dodaje.
Niezgodzki zwraca uwagę, że brak
udzielenia absolutorium przez radnych
nie wywołuje żadnych skutków prawnych
ani konsekwencji dla burmistrza.
- Wątpliwości, co do budżetu
można mieć na etapie jego budowania
i przyjęcia. Wówczas radni mogą składać
swoje wnioski i propozycje. Po uchwaleniu klamka zapada. Absolutorium to
przysłowiowa musztarda po obiedzie kwituje radny.
Paweł Skrzypczyński
Danuta Madej przed sesją absolutoryjną mogła spać spokojnie. fot. ARMG
REKLAMA
ELEKTRONARZĘDZIA
NARZĘDZIA BUDOWLANE
NARZĘDZIA HYDRAULICZNE
NARZĘDZIA RĘCZNE
NARZĘDZIA TNĄCE I SKRAWAJĄCE
OKUCIA BUDOWLANE
PNEUM
PNEUMATYKA
www.rolmasz-zary.pl
DEWALT | FISKARS | MAKITA | NEO | YATO
ZESTAW
KLUCZY NASADOWYCH
1/4", 1/2" 94szt. 08-665
NEO TOOLS
299zł
zarejestruj paragon na neo-tools.com
6 REKLAMA
24 czerwca 2016
MojaGazeta
MojaGazeta
WYPADKI PRZYPADKI 7
24 czerwca 2016
ŻARY Odpowie za próbę zabójstwa
Zaatakował
ojca nożem
Trzy miesiące
aresztu dla
19-letniego
nożownika to
dopiero uwertura
prowadzonego
dochodzenia
w sprawie sprzeczki
między ojcem i synem.
Nastolatkowi grozi
nie mniej niż osiem lat
więzienia.
Do kłótni między mężczyznami doREKLAMA
szło w sobotę, 18 czerwca. Syn nie
przepierał w słowach. Jak wynika
z informacji policji, groził nawet
ojcu, że go zabije.
Te słowa, to dla zaledwie
19-letniego sprawcy przysłowiowy gwóźdź do trumny, bo potem
chwycił za nóż i zadał ojcu dwa
ciosy.
Prokurator nie miał cienia
wątpliwości. Postawił nastolat-
kowi zarzut usiłowania zabójstwa,
za co najłagodniejszą karą jest nie
mniej niż osiem lat więzienia. To
jedno z najcięższych przestępstw
i grozi za nie nawet 25 lat pozbawienia wolności, albo dożywocie.
Ojciec 19-latka traf ił do
szpitala. Syn ugodził go w udo
i dolną część kręgosłupa, potem
uciekł. Policja zatrzymała go pod
Krosnem Odrzańskim. ELF
REKLAMA
Znów bomby
w skarbówkach
REGION Komenda Główna Policji
wypowiada dowcipnisiom wojnę
na ciszę. Rzecznicy prasowi dostali
odgórny zakaz informowania
o alarmach bombowych i udzielania
jakichkolwiek informacji o toczących
się dochodzeniach.
Po ubiegłotygodniowych alarmach bombowych, które
postawiły na równe nogi wszystkie służby w całej Polsce,
komendant główny policji zdecydował, że policjanci nie
będą udzielali żadnych informacji, żeby nie nakręcać spirali
fałszywych alarmów.
- Doniesienia medialne to woda na młyn dowcipnisiów - powiedziała nam Sylwia Woroniec z żagańskiej
policji. - Nie będziemy informować ani odpowiadać na pytania dziennikarzy o obecnych zdarzeniach i ewentualnych
postępach w sprawach już prowadzonych.
Niewykluczone więc, że po ubiegłotygodniowym
zalewie informacji o fałszywych alarmach w całym kraju,
kolejną informacją będzie podanie do publicznej wiadomości wyroku na sprawców... o ile ten kiedykolwiek zapadnie.
- Współczesna technika utrudnia ustalenie i ujęcie
sprawców przestępstw dokonywanych za pomocą internetu - przyznaje Sylwia Woroniec. - Nie znaczy to jednak, że
jest to niemożliwe.
Tymczasem Żary i Żagań znów zmierzyły się z pogróżkami. Z nieoficjalnych źródeł wiadomo, że tym razem
alarmy bomowe zostały ogłoszone w urzędach skarbowych
w Żarach i w Żaganiu. Na miejscu pojawiła się policja
i straż pożarna. Pirotechnicy sprawdzili budynki. Bomb
nie znaleźli. ELF
8 REKLAMA
24 czerwca 2016
MojaGazeta
MojaGazeta
24 czerwca 2016
REKLAMA 9
10 WYPADKI PRZYPADKI
24 czerwca 2016
IŁOWA Połknął tabletki i uciekł w las
Kontrole
na granicy
REGION Służba graniczna
zapowiada wyrywkowe kontrole
na granicy polsko – niemieckiej.
Obywatele krajów Unii
Europejskiej muszą mieć przy
sobie dokumenty potwierdzające
tożsamość i obywatelstwo.
Wszyscy inni paszporty
i dokumenty potwierdzające
prawo pobytu w Polsce.
Zgodnie z prawem wspólnotowym czasowe przywrócenie kontroli granicznych możliwe jest w szczególnych
sytuacjach związanych z zagrożeniem bezpieczeństwa
publicznego czyli na przykład przy okazji organizacji
międzynarodowych imprez masowych.
Od czasu wejścia Polski do Strefy Schengen
kontrole na granicach Polski przywracane są po raz
trzeci. Pierwszy raz zdarzyło się to w 2012 roku podczas Mistrzostw Europy w piłce nożnej, a rok później
- w trakcie odbywającego się w Polsce Szczytu Klimatycznego COP-19.
Tym razem kontrole będą prowadzone wyrywkowo od 4 lipca do 2 sierpnia i związane są z mającym
się odbyć w Polsce szczytem NATO oraz Światowymi
Dniami Młodzieży.
- Kontrola prowadzona będzie w sposób wyrywkowy – inaczej niż na granicy zewnętrznej Unii Europejskiej, wobec wytypowanych osób na podstawie analizy
ryzyka oraz na podstawie informacji przekazywanych
przez służby innych państw – informuje Monika Karandys – Kazalska ze Służby Granicznej.
Granicę polsko-niemiecką można będzie przekroczyć tylko w wyznaczonych miejscach. W przypadku
zidentyfikowania osób, które mogą stanowić zagrożenie
dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego, zostaną wydane decyzje o odmowie wjazdu na terytorium
Polski. ELF
Policja odnalazła
desperata
Po dwóch godzinach poszukiwań policjanci z Iłowej odnaleźli mężczyznę, który zamierzał targnąć się na własne życie. 28-latek trafił do szpitala. Powodem desperackiego kroku była kłótnia z byłą partnerką fot. KPP Żagań
Tragedią mogła zakończyć się
kłótnia 28-latka ze swą byłą
partnerką. Mężczyzna zażył tabletki
uspokajające i pobiegł do lasu
twierdząc, że zamierza popełnić
samobójstwo. Kobieta powiadomiła
o tym policję. Desperata udało
się odnaleźć. Mężczyzna trafił do
szpitala.
Każdy podróżny musi się liczyć, że może trafić na kontrolę graniczną fot. ARMG
MojaGazeta
Kobieta poinformowała funkcjonariuszy, że jej były partner
przyszedł do niej ubrany w garnitur i powiedział jej, że połknął sześćdziesiąt tabletek oraz, że idzie do lasu by się zabić,
po czym uciekł w stronę ogródków działkowych w kierunku
Kowalic. Na miejsce zdarzenia natychmiast wysłany został policyjny patrol oraz przewodnik z psem patrolowo – tropiącym.
- Nasi policjanci rozpytywali rodzinę i znajomych
zaginionego mężczyzny, sprawdzali rejon ogródków działkowych oraz pobliski las. Po niespełna dwóch godzinach
poszukiwań policjanci z Komisariatu Policji w Iłowej znaleźli
28-letniego mężczyznę, który leżał w zaroślach w lesie, w pobliżu rzeki Czerna – informuje Sylwia Woroniec, rzecznik
prasowy żagańskiej policji.
Mężczyzna był co prawda przytomny, ale kontakt
z nim był bardzo utrudniony. Policjanci wezwali karetkę.
Medycy zabrali desperata do szpitala. Jego życiu nie zagraża
już niebezpieczeństwo. MAI
Patrol na medal... brązowy
ŻAGAŃ Sukces żagańskich
stróżów prawa. Posterunkowy
Bartosz Kulej z komendy
powiatowej policji w Żaganiu
oraz posterunkowy Michał
Moskwa z komisariatu
w Szprotawie zajęli trzecie
miejsce w finale XXIII
Wojewódzkich Zawodów
Policjantów Prewencji.
Zawody odbyły się w Świebodzinie. Na starcie stanęło 26 policjantów służby patrolowej, reprezentu-
jących komendy z całego województwa lubuskiego.
Zawodnicy zmagali się w kilku konkurencjach.
- Odbył się test wiedzy, sprawdzian umiejętności udzielania pierwszej pomocy, strzelanie, obezwładnianie i tor przeszkód. Nad przebiegiem zmagań
czuwali policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji
w Gorzowie. Po kilkugodzinnej, niezwykle zaciętej
rywalizacji, wyłoniono zwycięzców – mówi Monika
Broda, z KPP w Żaganiu.
Funkcjonariuszy z komendy powiatowej policji w Żaganiu wyprzedzili jedynie policjanci ze
Świebodzina, którzy zajęli pierwsze miejsce oraz
ekipa samodzielnego pododdziału prewencji policji
z Gorzowa Wielkopolskiego, która zajęła drugie
miejsce. MAI
Posterunkowy Bartosz Kulej oraz posterunkowy Michał Moskwa to jedna
z najlepszych par patrolowych w województwie. Policjanci z żagańskiej KPP
zajęli trzecie miejsce w XXIII Wojewódzkich Zawodach Policjantów Prewencji fot. KPP Żagań
MojaGazeta
REKLAMA 11
24 czerwca 2016
SOLIDNE OSZCZĘDNOŚCI
DLA SYSTEMATYCZNYCH…
PP Żary
PP Żagań
PP Lubsko
Gubin
Rynek 16, 68-200 Żary,
tel. 508 448 48, 68 374 23 05
Słowackiego 21a, 68-100 Żagań,
tel. 508 558 588, 68 452 72 55
Kopernika 32, 68-300 Lubsko,
tel. 68 453 93 56, 505 535 595
Śląska 10, 66-620 Gubin,
tel. 500 515 517, 68 303 02 01
Wielu z nas posiada samochód. Co roku, regularnie,
wielu z nas podejmuje starania o uzyskanie oferty na
jak najniższe koszty ubezpieczenia naszego pojazdu.
Na obniżkę składki może
wpłynąć kontynuacja współpracy, znajomy agent ubezpieczeniowy, więcej lat za
kółkiem. To jednak bezszkodowa jazda jest naszym najważniejszym argumentem,
by zapłacić mniej. Tak samo
powinno być w banku, bo
skoro spłacamy nasze zobowiązania regularnie, to dlaczego nie powinniśmy mieć
taniej?
Alior Bank postanowił, jako
pierwszy bank w Polsce,
przenieść mechanizm z ubezpieczeń samochodowych do
świata finansów domowych i
zaoferował systematycznym
klientom, czyli tym, którzy regularnie spłacają lub już spłaciły swoje pożyczki (to znaczy
mają dobrą historię kredytową), duże i solidne oszczędności na kredytach. Jeżeli
przez co najmniej 12 miesięcy
klient regularnie spłaca swoje
pożyczki w innych bankach,
może przenieść je do Alior
Banku i otrzyma oprocentowanie niższe aż o 30%. Z oferty
Banku mogą skorzystać nawet
ci, którzy spłacili pożyczkę w
innym banku, a od momentu
tej spłaty nie minęło 6 miesięcy. Wszystko to daje solidne
oszczędności dla domowego
budżetu. Jeśli jest możliwość,
żeby płacić mniej niż więcej,
to warto to sprawdzić. Warto
więc przyjść do placówki Alior
Banku i w kilka minut otrzyma
ofertę, na której można sporo
zaoszczędzić, choć nie jest
to jedyny argument przemawiający za pożyczką W Alior
Banku. Dodatkowo zyskuje się
bowiem:
- elastyczne dostosowanie
wysokości raty – gdyż okres
spłaty kredytu, a tym samym
wysokość rat, może być dopasowana do indywidualnych
możliwości klienta. W Alior
Banku można uzgodnić, na
jaki dokładnie czas i na ile dokładnie rat chce się rozłożyć
spłatę swojej pożyczki. Długi maksymalny okres spłaty
pożyczki wynoszący aż 120
rat sprawia, że nawet klienci
o relatywnie małej zdolności
kredytowej mogą uzyskać pożyczkę, gdyż raty pożyczki
mogą być odpowiednio niższe,
dopasowane do zdolności kredytowej klienta i jego zobowiązań finansowych;
- komfort dopasowania kwoty
pożyczki – dzięki dużej maksymalnej kwocie pożyczki wynoszącej aż 200.000 PLN. Sumę
tę można wykorzystać dowolnie, także na spłatę innych zobowiązań, np. innej pożyczki,
zadłużenia na karcie kredytowej, kredytu ratalnego na telewizor czy inny domowy sprzęt;
- oszczędność czasu – Alior
Banku nie mnoży niepotrzebnych procedur i działa
sprawnie i szybko. Procedura
przyznania pożyczki została
ograniczona do niezbędnego minimum, a środki mogą
Pożyczka -30%
Osobom, które regularnie spłacają lub już spłaciły swoje
pożyczki, czyli mają dobrą historię kredytową oferujemy
obniżkę oprocentowania aż o 30%!
• łatwiejsza spłata pożyczki dzięki obniżce oprocentowania aż o 30%
• maksymalna kwota: 50 tys zł. (200 tys. w przypadku konsolidacji
lub refinansowania)
• oferta dla Klientów regularnie spłacających pożyczki z dobrą
historią kredytową
• środki dostępne nawet w 1 dzień
być wypłacone nawet w jeden dzień. Akceptowany jest
szeroki zakres dochodów, w
tym umowy zlecenia, o dzieło
czy dochody z gospodarstw
rolnych. Ponadto, jeśli klient
chce zamknąć swoje inne zobowiązania finansowe, które
znajdują się w BIK, to Bank
nie wymaga od klienta przedstawienia opinii innych banków;
- wygodę spłaty jednej raty
zamiast kilku rat – podjęte
wcześniej, często w pośpiechu, zobowiązania finansowe można zamienić na jeden
kredyt konsolidacyjny w Alior
Banku. Wówczas nie trzeba
już spłacać kilku rat, tylko jedną niską ratę. Dodatkowo nie
jest konieczne przenoszenie
swojego konta osobistego do
Alior Banku;
- najwyższy poziom usług –
co potwierdzają liczne nagrody dla Alior Banku, zarówno
w Polsce, jak i za granicą.
Zapraszamy do
placówek
Alior Banku i sprawdzenia
oferty kredytowej. Istnieje
możliwość dojazdu pracownika placówki do klienta, jak
i umówienia się na każdy
termin wizyty poza standardowymi godzinami otwarcia
– również w weekendy.
Żary, ul. Rynek 16,
tel. 68 374 23 05
lub 508 448 488,
Żagań, ul. Warszawska 21a,
tel. 68 452 72 55
lub 508 558 588
Lubsko, ul. Kopernika 32,
tel. 68 453 93 56
lub 505 535 595
Gubin, ul. Śląska 10,
tel. 500 515 517,
lub 68 303 02 01
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania wynosi 8,8%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 50 000 zł, całkowita kwota do zapłaty: 59 907,91 zł, oprocentowanie nominalne: 7%, całkowity
koszt kredytu: 9907,91 zł (w tym: prowizja: 1546,39 zł (3%), odsetki: 8361,52 zł), 52 równe, miesięczne raty w wysokości 1152,08 zł – przykład reprezentatywny. Oferta dotyczy zobowiązań spoza Alior Banku
i przeznaczona jest m.in. dla Klientów, którzy posiadają pożyczki w innym banku oraz nie mają opóźnień w spłacie swoich zobowiązań kredytowych w ciągu 12 miesięcy, licząc wstecz od złożenia wniosku.
Ostateczne warunki kredytowania zależą od wiarygodności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz daty płatności pierwszej raty. Informacja handlowa wg stanu na 14.02.2016 r.
12 WYPADKI PRZYPADKI
24 czerwca 2016
MojaGazeta
Chciał podpalić policjantów
ŻARY 63-letni
mężczyzna
aresztowany
po awanturze
domowej. Groził,
że spali dom, siebie
i interweniujących
policjantów. Sprawca
był pijany.
Do zdarzenia doszło w niedzielę,
19 czerwca. Około południa dyżurny policji odebrał zgłoszenie
o awanturze domowej. Na miejsce
pojechał policyjny patrol, który
zastał mężczyznę z butelką i zapalniczką w dłoniach.
- Mężczyzna trzymał plastikowy pojemnik, w którym jak
oświadczył znajduje się benzyna.
W chwili gdy policjanci chcieli
nawiązać z nim rozmowę zagroził,
że również ich podpali, jeśli się do
niego zbliżą - informuje Sylwia
Rupieta z żarskiej policji. - Nie
reagując na polecenia funkcjonariuszy wylał na siebie ciecz, a następnie oblał nią funkcjonariuszy.
Usiłował odpalić zapalniczkę,
którą trzymał w drugiej ręce.Policjanci błyskawicznie wytrącili mu
z rąk butelkę i zapalniczkę, a następnie obezwładnili agresywnego
63-latka. Aby uniknąć podobnego
zagrożenia w przyszłości, sąd zastosował wobec niego tymczasowe
aresztowanie. Policja wyjaśnia
okoliczności desperackiego zachowania mężczyzny. ELF
Po nitce do
kłębka
ŻARY Do ośmiu lat więzienia grozi
30-latkowi, który ukradł telefon
komórkowy, a potem zastawił go
w lombardzie. Jak się okazało
mężczyzna ma na swoim koncie także
inne kradzieże.
Telefon został skradziony w lutym, a niedługo potem znalazł
się w jednym z żarskich lombardów. Po nitce do kłębka,
policjanci odnaleźli i zatrzymali sprawcę.
Podejrzany jest znany miejscowemu wymiarowi
sprawiedliwości. W przeszłości był już karany za kradzieże
i niedawno opuścił więzienie, więc tym razem przed sądem
stanie jako recydywista. Przełoży się to bezpośrednio na
wysokość kolejnego wyroku.
- Mężczyzna usłyszał zarzut kradzieży oraz oszustwa,
które popełnił podpisując umowę w lombardzie pozostawiając pod zastaw nie swój telefon - wyjaśnia Sylwia Rupieta
z żarskiej policji. - Jak się okazało jest on również odpowiedzialny za kradzież pieniędzy na szkodę swego ojca.
30-letni mieszkaniec Żar niebawem znów stanie
przed sądem. Za kradzież telefonu sąd może go skazać
nawet na 7,5 roku pozbawienia wolności. Za oszustwo na osiem. ELF
Policjanci, którzy przyjechali na interwencję usłyszeli groźby, że zostaną spaleni fot. ARMG
Wandal trafił do izby zatrzymań
IŁOWA Siedemnaście
szyb wybił w budynku
starej fabryki w Iłowej
26-letni mężczyzna
zatrzymany
przez policjantów
z miejscowego
komisariatu. Straty na
szkodę warszawskiej
firmy, do której należy
obiekt, oszacowano
na ponad tysiąc
złotych. Wandal
został zatrzymamy po
krótkim pościgu.
Do zdarzenia doszło w poniedziałkowy wieczór. Po godzinie 22.00
policjanci z komisariatu w Iłowej
zauważyli mężczyznę biegnącego od
strony starej fabryki, który po drodze
przewracał kosze na śmieci. Ruszyli
za nim w pościg.
- W czasie zatrzymania młody
mężczyzna stawiał czynny opór
i szarpał jednego z policjantów. Po
obezwładnieniu został przewieziony
do policyjnej izby zatrzymań – informuje Sylwia Woroniec, oficer prasowy komendy powiatowej policji
w Żaganiu.
Funkcjonariusze z Iłowej ustalili, że zatrzymany przez nich 26-latek, może być sprawcą wybicia
siedemnastu szyb w budynku dawnej
fabryki. Straty właścicieli obiektu
oszacowano na ponad tysiąc złotych.
W związku z tym mężczyzna usłyszał
zarzut uszkodzenia cudzego mienia
oraz zarzut naruszenia nietykalności
funkcjonariusza publicznego.
Za pierwsze z przestępstw
grozi mu kara do pięciu lat więzienia,
zaś za drugie do trzech lat pozbawienia wolności. MAI
Wandalowi złapanemu przez policjantów na gorącym uczynku grozi surowy
wyrok fot. ARMG
Letnia praca - życiowe ryzyko
REGION Policjanci
spotkali się
z gimnazjalistami.
Tym razem
mówili o handlu
ludźmi. Chcą w ten
sposób zwiększać
świadomość
zagrożeń
czyhających na osoby
poszukujące pracy
sezonowej zagranicą.
Ogłoszeniodawcy poszukujący
pracowników sezonowych chociażby do zbiorów owoców kuszą
atrakcyjnymi warunkami, dowozem
na miejsce, a szczególnie wysokimi
wynagrodzeniami.
Wszystko przebiega sprawnie
i rozbudza apetyt na zarobek do
czasu przekroczenia granicy lub
dotarcia do celu podróży. Choć
wśród młodzieży coraz mniejszą
rolę odgrywa nieznajomość języka,
to wciąż wielkie znaczenie ma nieznajomość lokalnego prawa i dezorientacja przy szukaniu pomocy
w przypadku zagrożenia.
- Ofiarami handlu ludźmi są
kobiety, mężczyźni i dzieci z różnych środowisk i w różnym wieku
- przestrzegają policjanci.
Przestępcy często składają
fałszywe obietnice wysokich zarobków, a decyzję o wyjeździe trzeba
podjąć z dnia na dzień. Oferowana
praca nie wymaga praktycznie
żadnych kwalifikacji zawodowych.
Oszuści działają w zorganizowanych grupach. Szukają najczęściej
osób młodych i niedoświadczonych,
które nie znają języka obcego.
Często oferują pożyczkę na przygotowanie się do wyjazdu, której
następstwem jest bezgraniczne
posłuszeństwo.
Dochodzi do sytuacji, że przestępcy zabierają ofiarom dokumenty
i telefony, a nawet przetrzymują
je wbrew ich woli w urągających
ludzkiej godności warunkach,
w najlepszym wypadku zmuszając
do niewolniczej pracy fizycznej.
W skrajnych przypadkach docho-
dzi do uprowadzeń i zmuszania do
prostytucji. Młode dziewczęta, ale
i chłopcy są cennym towarem dla
handlarzy ludźmi. Przechodzą z rąk
do rąk, z jednego domu publicznego,
do drugiego. Policja każdego roku
wszczyna poszukiwania kilku,
a nawet kilkunastu osób, które wyjechały za pracą i zniknęły. Czasem
ślad urywa się na zawsze.
Dlatego policja ostrzega, że
każdy taki wyjazd, to nowe szanse
i perspektywy, ale i ryzyko. Kontakty, które zawsze warto ze sobą
zabrać, to telefon do polskiego konsulatu i telefon interwencyjny w kraju docelowym. Trzeba też dobrze
sprawdzić przyszłego pracodawcę
i zostawić szczegółowe informacje
na jego temat bliskim w kraju, najlepiej z kserokopiami wszystkich dokumentów dotyczących zatrudnienia
oraz swoim aktualnym zdjęciem na
wypadek konieczności wszczęcia
poszukiwań.
Praca powinna być legalna,
a pośrednik zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia i z certyfikatem wydanym przez
Marszałka Województwa właściwego ze względu na siedzibę firmy. Korzystanie z propozycji przygodnie
poznanej osoby to ogromne ryzyko,
nie warte żadnych pieniędzy. Te
i inne ważne informacje trafiły już
do młodzieży w Żarach i Żaganiu.
Można je również znaleźć na stronie
internetowej policji. ELF
MojaGazeta
24 czerwca 2016
REKLAMA 13
Firma NOVA Józef Nowacki S.C.
ul. Spółdzielcza 1 w Żagań, tel: 665 850 400, 684 005 001
e-mail: [email protected]
14 ROZMAITOŚCI
24 czerwca 2016
Blogerzy
wyróżnieni
MojaGazeta
ŻARY Wiedzą wszystko
TRZEBIEL Regularne posty, dobry
projekt i kreatywność, ale przede
wszystkim jak najlepsze, to główne
kryteria, jakimi kierowała się
komisja konkursowa przy ocenie
blogów podczas IV edycji programu
„Na własne konto”. Sprostali im
uczniowie z Gimnazjum im. Jana
Benedykta Solfy.
„Na Własne Konto”, to projekt skierowany do uczniów gimnazjów z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, realizowany
przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.
Program oparty był na czterech projektach: artykuł
ekonomiczny, konkurs internetowy, projekt spółdzielni
uczniowskiej oraz blog projektu. To właśnie w ostatniej
kategorii wyróżnienie otrzymali gimnazjaliści z Trzebiela.
To wielki sukces, gdyż udało im sie pokonać konkurentów
z całego okraju. Każdy może sam ocenić jakość ich pracy
śledząc stronę internetową: www.nawlasnekonto.pl/blog/
gimnazjum-im-jana-benedykta-solfy-w-trzebielu-e4. Z pewnością niejednemu uczniowi przydadzą się takie informacje,
aby umiejętnie zaplanować własną ścieżkę zawodową.
Jak mówi Krzysztof Podhajski- prezes Europejskiego
Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej
- Projekt „Na Własne Konto” to szansa dla młodych
osób na zdobycie wiedzy ekonomicznej. Zajęcia obejmują gry
i zabawy edukacyjne, wizytę u przedsiębiorcy czy w lokalnym banku. Kończący cykl zajęć konkurs, jest przykładem pozytywnej rywalizacji pomiędzy gimnazjalistami i przyczynia
się do wzmocnienia ich motywacji i chęci do działania. Choć
założenie spółdzielni nie było koniecznością, część projektów
spółdzielni uczniowskich została zrealizowana! MW
Miasto bez tajemnic
To było
edukacyjne
wyzwanie
- turniej,
w którym młodzi
mieszkańcy Żar
musieli wykazać
się ogromną
wiedzą na temat
swojego miasta.
Najlepsze
w konkursie
„Żary-moje
miasto” były
uczennice
reprezentujące
Szkołę
Podstawową
nr 10.
Organizatorem 18. edycji
Turnieju Wiedzy o Żarach
była Szkoła Podstawowa
nr 2. W tym roku do współpracy przyłączyło się Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego. Tam właśnie
Reprezentanci sześciu żarskich szkół, którzy rywalizowali w XVIII Turnieju Wiedzy o Żarach
fot. nadesłane
przedstawiciele sześciu
szkół podstawowych walczyli o miano najlepszych.
Konkurs podzielony był na
cztery rundy: skojarzenie
żarskich ulic ze zdjęciami,
znajomość znanych postaci
z Żar, jak również symboli
związanych ze sławnymi
osobami. Jednak, najtrudniejsze zadanie polegało
na oznaczeniu i nazwaniu
zabytków na planie miasta
Żary.
Na szczęście uczniowie pokonali wszystkie
rundy z podniesioną głowa.
Najlepsze okazały się piąto-
klasistki z SP nr 10 - Aleksandra Ledwoch i Wiktoria
Sawicka. Tuż za nimi, na
drugim miejscu, uplasowała
się reprezentacja SP nr 8,
a brązowy medal w zmaganiach pod hasłem „Znani
i lubiani z Żar” zdobyli
uczniowie z SP nr 3. MW
Sztuka nagrodzona
ŻAGAŃ Młode artystki z Klubu
Wojskowego Czarnej Dywizji
po raz kolejny pokazują, że nie
łatwo ich pokonać na scenie.
Potwierdza to zdobycie trzech
tytułów Laureata i jednego
wyróżnienia podczas
18. Festiwalu Twórczości
Dziecięcej Wojska Polskiego.
Przez kilka dni, na kołobrzeskiej scenie zaprezentowało
się ponad 400 uczestników z całej Polski, wyłonionych
w eliminacjach regionalnych. 11 Lubuską Dywizję
Kawalerii Pancernej reprezentowały: Nikola GrzegrzółREKLAMA
ka – sekcja wokalna, teatralna, Julia Łabuda – sekcja
wokalna, Dominika Miętek – sekcja recytatorska.
Jurorom nie umknęły występy żagańskich artystów z Klubu Wojskowego Czarnej Dywizji.
- Klub Czarnej Dywizji zaprezentował się, jako
jeden z lepszych. Nikola Grzegrzółka otrzymała dwa
tytuły laureata, Julia Łabuda także została laureatką
festiwalu a Dominika Miętek otrzymała wyróżnienie.
Jestem bardzo dumna z reprezentantów klubu, którzy
po raz kolejny udowodnili, że są najlepsi zdobywając
czołowe miejsca na Festiwalu. Podziękowania należą
się również instruktorom: Halinie Schulz i Małgorzacie
Moskwie, które włożyły duży wysiłek w przygotowanie podopiecznych – opowiada kierownik klubu Tatiana
Kardynał – Grzegrzółka. MW
REKLAMA
Nikola Grzegrzółka, Julia Łabuda oraz Dominika Miętek na 18. Festiwalu
Twórczości Dziecięcej Wojska Polskiego fot. nadesłane
MojaGazeta
RELACJE 15
24 czerwca 2016
ŻARY 70 lat liceum imienia Bolesława Prusa
Jak ptaki do
gniazda
Ukończyć „ogólniak”
to było coś. Prawdziwa
nobilitacja.
Szczególnie do końca
lat osiemdziesiątych.
Żarskiemu „Prusowi”
właśnie stuknęła
siedemdziesiątka.
A taka rocznica
zawsze prowokuje do
wspomnień.
Absolwenci żarkiego „Prusa” posmakowali sukcesów i porażek. Zajęli stanowiska, zrobili kariery, wpadli w rytm
codziennej szarości. Ci, którzy związali
się z miastem stali się jego elitą.
- To od początku była egalitarna szkoła. Wszyscy mieli szansę
zdobyć wykształcenie, bez względu
na status społeczny. I taką ta szkoła
powinna pozostać - podkreślał Robert
Nowaczyński, absolwent Prusa dzisiaj
dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych.
Za dziesięć lat kolejna rocznica.
Znów wielu wróci - jak ptaki do gniazda. Dawna, pierwsza, szkolna miłość
będzie miała już siwe włosy. Ważne,
że w starych kronikach i na zdjęciach
pozostanie ślad tak nieodległej przeszłości. PAS
REKLAMA
Senator Robert Dowhan bardzo lubił szkołę. Był też lubiany przez nauczycieli. Do
tego stopnia, że nauka w liceum zajęła mu rok dłużej fot. HG
Ponieść ducha
Kresów
Dzieci i młodzież z grupy Wesoła Gromada dają nadzieję na kultywowanie wspólnego śpiewania ludowych
piosenek z Kresów fot. HG
ŻARY Kolejna, XVIII edycja
Ogólnopolskiego Festiwalu
Polszczyzny i Pieśni Kresowej
„Wielkie Bałakanie” już za nami.
Stare kroniki to zapis historii szkoły. Nic więc dziwnego, że budziły wielkie zainteresowanie. Szczególnie, gdy można odnaleźć w nich samego siebie fot. HG
Pieśni i piosenki z Kresów znają nie tylko najstarsi
mieszkańcy, którzy urodzili się jeszcze w dawnej
Polsce. Można się było o tym przekonać w żarskim
Rynku.
- Jestem pod wielkim wrażeniem zespołów wielopokoleniowych. Te zespoły pięknie się zaprezentowały - podsumowuje festiwal Krzysztof Kopociński,
lekarz ze 105. Kresowego Szpitala Wojskowego
w Żarach i prezes żarskiego Klubu Tarnopolan Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. - Wrażenie zrobili na mnie soliści,
Henryka Tybiszewska, żaranka, urodzona we Lwowie
czy państwo Pużakowie - dodaje. PAS
Twoje centrum metali
Firma CENTRO-METAL
specjalizuje się w sprzedaży wyrobów hutniczych.
Ceny tam są naprawdę
niskie.
CENTRO-METAL zajmuje się produkcją siatki
ogrodzeniowej wykonanej
z wysokiej klasy drutu
ocynkowanego, a także
powlekanego PCV. Żarska
firma jest w stanie wyprodukować siatkę o różnych wielkościach oczek,
z różnych grubości drutu
i o zróżnicowanych wysokościach. Na dodatek dzięki
temu, że firma sama zajmuje się ich produkcją, ceny
są tu niezwykle atrakcyjne,
a towar zostanie dowieziony na miejsce. CENTRO-METAL jako jedna
z nielicznych firm oferuje
usługę dowozu towaru do
klienta. - Auto dostosowane jest do przewożenia materiałów o długości
W CENTRO-METAL można wykonać dowolne zdobienie
materiałów.
12 metrów. Klient nie martwi się o dostawę – zapewnia Bożena Wierzbicka,
właścicielka.
Zdobienie materiałów
to kolejna usługa w firmie
CENTRO-METAL przy ul.
Wapiennej w Żarach. Firma
posiada walcarkę do fakturowania stali, wytłaczania
wzorów na płaskownikach,
prętach i profilach w procesie walcowania na zimno.
System podawania wprowadza materiał pomiędzy
rolki, które tłoczą w nim
żądany wzór, następnie
obrobiony materiał przechodzi przez prostownicę
pionową i poziomą.
W firmie CENTROMETAL można wykonać
dowolne zdobienie materiałów metalowych do
ogrodzeń, mebli. Można kupić materiały zdobione lub
wykonać je na zamówienie.
Zapraszamy:
CENTRO-METAL
Żary, ul. Wapienna 3
teren giełdy GS-3
tel. 68 479 45 55
16 ROZMAITOŚCI
24 czerwca 2016
MojaGazeta
ŻAGAŃ Pod naszym patronatem
Wesoło i kolorowo
Po raz kolejny
Publiczna Szkoła
Podstawowa
nr 2 w Żaganiu
zorganizowała
festyn rodzinny.
Tym razem
hasłem
przewodnim
było zdrowie
i bezpieczeństwo.
Wspaniała pogoda sprzyjała
wspólnej zabawie - były
rozgrywki sportowe, zjeżdżalnie, sprawnościowy
tor przeszkód. Nie zabrakło pysznych ciast i potraw
z grilla przygotowanych
przez rodziców uczniów
i wyśmienitych pajd oferowanych przez szkolną
kuchnię.
Osoby lubiące czytać
mogły zakupić popularne
pozycje książkowe, a amatorzy konkursów zaprezentować swoją wiedzę zarówno
w konkursie plastycznym,
jak i ekologicznym.
Dopisały i humory
i pogoda, która dopiero
w trakcie losowania nagród
dała o sobie znać rzęsistym
deszczem. Nie przeszkadzało to jednak w rozlosowaniu
niezwykle cennych telefonów, tabletów i rowerów.
Aleksandra Hucał
Najważniejsza na takich imprezach jest integracja. Wspólne działanie zawsze zbliża fot. AH
W czasie kiedy reprezentacja Polski walczyła na EURO, nie mogło zabraknąć patriotycznych akcentów fot. AH
Konkurs plastyczny zawsze cieszy wielkim powodzeniem. Powód jest prosty - wreszcie można narysować
co tylko dusza zapragnie fot. AH
Grający absolwenci
ŻAGAŃ To był wspaniały
koncert i bardzo
wzruszająca uroczystość.
Absolwenci Państwowej
Szkoły Muzycznej II
stopnia odebrali swoje
dyplomy.
Po latach wyrzeczeń i ciężkiej pracy mło-
dzi muzycy wreszcie odebrali dyplomy
ukończenia szkoły. Wśród tegorocznych
absolwentów znaleźli się Joanna Borowska
- klasa fletu mgr Barbary Wasiak, Damian
Chabraszewski - klasa trąbki Jarosława
Przerady, Joanna Klimowicz - klasa skrzypiec mgr Ireny Zapolskiej, Magdalena
Kurdziel - klasa altówki mgr Wasyla Wierbickiego i Jagoda Urbankiewicz - klasa
wiolonczeli mgr Arkadiusza Szydło. AG
Joanna Borowska, jest jedną z tegorocznych absolwentek PSM w Żaganiu. na uroczystym
koncercie pokazała swoje możliwości fot. Adam Żyworonek
Świeżo upieczeni absolwenci wyruszają w świat. Wielu z nich będzie kontynuować muzyczna przygodę fot. Adam Żyworonek
MojaGazeta
RELACJE 17
24 czerwca 2016
REGION Największe manewry w historii III RP zakończone
Koniec Anakondy
Tym wydarzeniem
żyła cała Polska. Na
kilku poligonach
spotkali się
żołnierze z armii
należących do
NATO. W Okolicach
Żagania także
pojawili się
sojusznicy.
Podczas uroczystego zakończenia na wspólnym apelu
stanęli żołnierze, reprezentujący
wszystkie kraje, ćwiczący na
poligonie w Żaganiu i Świętoszowie. Nie zabrakło w tym
gronie również żołnierzy dowództwa i sztabu 11 Lubuskiej
Dywizji Kawalerii Pancernej
oraz podległych jednostek wojskowych.
W Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych
w Żaganiu, do którego należy
poligon żagańsko-świętoszowski i w miejscowościach pobliskich, w ćwiczeniu Anakonda-16 brało udział blisko 4000
żołnierzy, w tym około 1300
Hiszpanów, 600 Brytyjczyków,
ponad 400 Amerykanów, 130
Chorwatów i Słoweńców, 20
Litwinów i 15 Turków oraz
1400 żołnierzy Czarnej Dywizji.
- Poligon w Świętoszowie
i Żaganiu to nie jedyne miejsce
gdzie mogliśmy spotkać żołnierzy Czarnej Dywizji. Nasi
koledzy i koleżanki kończą
ćwiczenie Anakoda-16 od Orzysza przez Drawsko Pomorskie,
Wędrzyn, ale byli również i w
Bolesławcu, Głogowie, oraz
wydzielone grupy w Warszawie, Krakowie i Szczecinie.
W ćwiczeniu w sumie uczestniczyło blisko 3500 żołnierzy
oraz ponad 800 jednostek różnego rodzaju pojazdów i sprzętu
wojskowego z Czarnej Dywizji.
- opisywał gen. dyw. Jarosław
Mika, dowódca 11LDKPanc.
Podczas uroczystości
dziękowano za ogromne zaangażowanie żołnierzy w wykonywanie zadań w czasie
ćwiczenia.
- Anakonda-16 potwierdziła zdolność i gotowość do
prowadzenia wspólnego działania, zgodnie z wymaganiami
współczesnego pola walki. –
podsumował generał Mika.
Dowódca Czarnej Dywizji, za pracę i zaangażowanie,
w szczególny sposób wyróżnił
szer. Dawida Ćwika, żołnierza
4 Zielonogórskiego pułku przeciwlotniczego, który otrzymał
list gratulacyjny oraz pamiątkowy ryngraf.
Ponadto podczas ceremonii wręczono akty mianowania
na wyższe stopnie wojskowe.
Na stopień podpułkownika
nominację otrzymał major Dariusz Huryń, na stopień kapitana nominację otrzymali:
por. Agnieszka Kozik, por.
Patryk Stępniewski oraz por.
Rafał Szymczak, zaś na stopień
sierżanta nominacje otrzymali
plut. Krystian Marczak i plut.
Waldemar Wolski.
- Ćwiczenie się kończy,
jednak nie możemy mówić
o jego zakończeniu, zanim
ostatni żołnierz i ostatni pojazd
nie powrócą bezpiecznie do
macierzystego pododdziału.
Uroczystość zakończyła wspólna defilada pododdziałów powiedział dowódca Czarnej
Dywizji. AG
Wielkie manewry zakończyła wielka defilada fot. Adam Żyworonek
Ogniowy jubileusz
IŁOWA Już od
siedemdziesięciu
lat działa
w Iłowej
Ochotnicza Straż
Pożarna.
Przez te lata iłowscy
strażacy ratowali życie
i mienie mieszkańców
miasta i okolic. Tym razem strażacy spotkali
nie po to, żeby iść ludziom z pomocą, ale
żeby uczcić jubileusz
i powspominać stare i te
nowsze czasy. AG
Iłowscy strażacy świętowali swój jubileusz fot. Adam Żyworonek
Anakonda, była okazją do wspólnego działania wojsk sojuszniczych fot. Adam
Żyworonek
Kobieta w mundurze, to dzisiaj codzienny widok. Panie też musiały się sprawdzić
podczas wielkiego ćwiczenia fot. Adam Żyworonek
18 RELACJE
24 czerwca 2016
MojaGazeta
PIŁKA NOŻNA Puchar dla Delty
Historyczny triumf
W słońcu
i deszczu walczyli
o Puchar Wójta
piłkarze z Gminy
Żary. W finale
pomiędzy
Mirostowiczanką,
a Deltą lepsi
o jedno trafienie
okazali się goście.
Gdy ligowe rozgrywki dobiegły końca i przyszedł
czas na pasjonowanie się
Mistrzostwami Europy,
w sobotę 17 czerwca Gmina Żary żyła zupełnie czymś
innym - turniejem o Puchar
Wójta.
Na stadionie, gdzie
na co dzień swoje mecze
rozgrywa Mirostowiczanka,
spotkały się najlepsze wiej-
skie zespoły, które po raz
kolejny walczyły o cenne
dla nich trofeum. Zmagania
wielu ekip śledziła spora
liczba widzów, wśród nich
Stanisław Brukiewa - prezes
Mirostowiczanki w latach
1998-2002.
- Grałem tu od roku
1951 do 1965, a później
pełniłem funkcję prezesa.
W dawnej A-klasie mieliśmy
naprawdę mocny zespół,
mierzyliśmy się między innymi z Zieloną Górą, Świebodzinem, czy Krosnem
Odrzańskim. Dziś ta liga
jest słabsza, więc dobrze, że
organizuje się takie turnieje,
które odciągają młodzież od
komputerów i zachęcają do
uprawiania sportu.
Rozgrywane przy
pięknej słonecznej pogodzie
eliminacje wyłoniły czwór-
Najmłodsi po skorzystaniu ze specjalnie przygotowanych
dla nich atrakcji, również zdecydowali się obejrzeć finałowe
spotkanie fot. RaM
kę, która spotkała się w półfinałach. Tu aura nie była
już tak łaskawa i o awans do
wielkiego finału piłkarzom
przyszło walczyć w strugach
deszczu. Najlepiej w tych
warunkach poradzili sobie
gracze Mirostowiczanki II
oraz Delty, którzy pokonali
odpowiednio Mirostowiczankę I oraz Spartę Grabik
- Podobnie było rok temu,
wtedy również mocno padało - wspominał zeszłoroczny
puchar Marek Maruszczak.
W decydujących o podziale miejsc meczach Sparta
rozgromiła 7:0 pierwszy
zespół gospodarzy i zajęła
trzecie miejsce, a w finale
Delta minimalnie 1:0 ograła
drugą drużynę z Mirostowic,
sięgając tym samym po raz
pierwszy w historii po cenne
trofeum. RAM
Delta Sieniawa Żarska po raz pierwszy wywalczyła Puchar Wójta fot. RaM
Na najlepsze drużyny czekały puchary. Dodatkowo nagrodzono także najlepszego bramkarza – Kamila Majewskiego oraz
najlepszego strzelca – Artura Michalskiego fot. RaM
Kapryśna aura nie odstraszyła kibiców, którzy zostali aby
obejrzeć decydujące mecze fot. RaM
Sukces ratowników z ZSTH
ŻAGAŃ Drużyna
uczniów z żagańskiego
Zespołu Szkół
Tekstylno-Handlowych
uczestniczyła w XXIV
Ogólnopolskich
Mistrzostwach
Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego
Krzyża. Nie zajęli
pierwszego miejsca,
ale wygrali rzecz
ważniejsządoświadczenie, dzięki
któremu mogą uratować
komuś życie.
Finał tegorocznej edycji zorganizowano w Gdańsku. Uczestniczyło w nim
szesnaście drużyn z całego kraju. Każda
z nich reprezentowała swoje województwo. Drużyna z Żagania zapewniła sobie
miejsce w finale wygrywając, pod koniec maja, ciężkie eliminacje w Sławie.
Ekipa z ZSTH była przedstawicielami
lubuskiego po raz drugi w dwudziestoczteroletniej historii Mistrzostw Polski.
Grupa w składzie: Karolina Lipska
(kapitan), Magdalena Kłos, Igor Białecki, Karolina Wolska, Martyna Witkowska musiała wykazać się profesjonalizmem oraz sporą wiedzą. Działali pod
presją czasu i w trudnych warunkach.
Organizatorzy na czas zawodów
przygotowali specjalistyczne stacje urazowe takie, jak: wypadek komunikacyjny z udziałem jednostki straży pożarnej,
podtopienie, poród czy symulowany
zawał serca. Takich stacji było szesnaście. Na jedenastu ratowano ofiary, na
jednej sprawdzano zakres wiedzy, a na
czterech- tzw. stacjach relaksu odpoczywano. Jak komentuje kapitan żagańskiej
drużyny- Karolina Lipska
- Poziom zawodów był bardzo
wysoki. Drużyny, z którymi rywalizowaliśmy były bardzo dobre. Zadania, które mieliśmy zrealizować były
zróżnicowane, lecz nie było problemu
z ich wykonaniem. Nasz nauczyciel
Roman Cechowski bardzo dobrze nas
przygotował do wszystkich konkurencji.
W życiu prywatnym bardzo przydaje się
umiejętność wykonywania podstawowych czynności ratowniczych. Nie raz
zdarzyło mi się pomagać innym, czy
wzywać pogotowie. MW
Od lewej : Igor Białecki, Karolina Wolska, Karolina Lipska- kapitan, Magda Kłos, Martyna Witkowska, nauczyciel- Grzegorz
Jankowski i opiekun grupy- Roman Cechowski. Nie mogło
zabraknąć Misia Wojtka, który jest związany ze szkołą już od
długiego czasu fot. z arch. ZSTH
MojaGazeta
OGŁOSZENIA 19
24 czerwca 2016
Treść ogłoszenia
To k a r k a , p r z y r z ą d
do ustawiania wtryskiwaczy PRW3, kowadło, Jawa
Mustang 50, akordeon 120
B, piła do metalu. Tel. 68
3620679 Tel. 699 932 056
Bar gastronomicznyŻary przy ul. Lotników na
Targowisku, funkcjonującycena konkurencyjna- odebrany przez sanepid Tel. 698
329 668
Dwa rowery z teleskopami, TANIO. tel. 788296218
Tel. 608 074 376
Działkę na Sawannie
- Ochla, kwiaty, drzewka,
krzewy, trawa- TANIO Tel.
782 244 223
Sprzedam ubranka dla
chłopczyka rozmiar 92-116
cm, nosidełko 0-13 kg., kocyki, przykrycie do wózka. Tel.
694 068 814
Butlę Propan-Butan 3
szt., bojler elektryczny- podkowa 80 litrów, grzejnik gazowy z butlą Tel. 782 244 223
Nissan Mikra 2004 rok,
czarny metalik, 5cio drzwiowy, alufelgi, klimatyzacja,
stan dobry, sprowadzany.
Tel. 697 545 682
Mieszkanie 30 m2, w
centrum Żar, do remontu,
więcej informacji pod nr
telefonu Tel. 697 408 144
OLBRACHTÓW- Sprzedam działkę budowlaną z
możliwością wyboru miejsca pod budowę budynku,
dostęp do wody i prądu. Tel
SMS /do 100 znaków 3 zł + VAT/ W REDAKCJI /na bezpłatnym kuponie/
KUPON NA OGŁOSZENIA DROBNE
Kontakt /telefon komórkowy lub stacjonarny/
E-mail
Imię i nazwisko /do wiadomości redakcji/
Liczba emisji
Pralki BOSCH Simens
od 250zł zamrażarki.
Możliwy transport.
Tel. 606 753 772
Kategorie:
Sprzedam
Kupię
Nieruchomości
Motoryzacja
Komputery
Praca
Rolnictwo
Różne
Towarzyskie
Wyrażam zgodę na publikację niniejszego ogłoszenia na portalu moja24.pl
„Nie prowadzę działalności gospodarczej związanej z emisją powyższego ogłoszenia”
„Akceptuję regulamin zamieszczania ogłoszeń drobnych zamieszczony na stronach www. moja-gazeta.info”
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zawartych na kuponie przez firmę Moja Gazeta sp. z o.o. ”
Redakcja zastrzega sobie prawo do jednorazowej emisji ogłoszenia na kuponie Mojej Gazety w terminie do 14 dni od daty jego dostarczenia
Czytelny podpis ....................................................................................................................................................................................................................... /tylko do wiadomości redakcji/
Sprzedam
OGŁOSZENIADROBNE
Wyślij ogłoszenie SMS-em
lub dostarcz kupon do
redakcji
SPRZEDAM wyślij sms pod nr 73601 o treści:
mgz.1 treść ogłoszenia
KUPIĘ wyślij sms pod nr 73601 o treści:
mgz.2 treść ogłoszenia
NIERUCHOMOŚCI wyślij sms pod nr 73601
o treści: mgz.3 treść ogłoszenia
MOTORYZACJA wyślij sms pod nr 73601
o treści: mgz.4 treść ogłoszenia
PRZYKŁAD:
KOMPUTERY wyślij sms pod nr 73601
o treści: mgz.5 treść ogłoszenia
mgz.2 Kupię monety
i banknoty nieobiegowe
oraz starocie
kolekcjonerskie różne
przedmioty - stale aktualne
- kolekcjoner tel. 111 111 111
PRACA wyślij sms pod nr 73601 o treści:
mgz.6 treść ogłoszenia
ROLNICTWO wyślij sms pod nr 73601
o treści: mgz.7 treść ogłoszenia
RÓŻNE wyślij sms pod nr 73601 o treści:
mgz.8 treść ogłoszenia
ZWIERZĘTA wyślij sms pod nr 73601
o treści: mgz.9 treść ogłoszenia
TOWARZYSKIE /6 zł + VAT/ wyślij sms pod
nr 76567 o treści: mgz.10 treść ogłoszenia
683621776 Tel. 606 608 879
Opel Vec tra Combi,
2004 rok, automat, zarejestrowany, pełne wyposażenie, oprócz skór. Sprzedaż
lub zamiana na mniejsze. Tel.
697 545 682
Biurko Retro, bogato
rzeźbione drzwiczki plus
ozdobne okucia- cena 380
zł. Dodatkowo lampa stojąca
retro- abażur ze skóry. Tel. 68
470 41 73 Tel. 73 195 82 05
Pianino- antyk, około
120 lat, w kolorze brązowym,
2 świeczniki, płyta metalowa- pianino sprawne- TANIO.
Tel. 68 4704173 Tel. 73 195
82 05
Koła 14 i 13 z oponami
tanio wózek transportowy
duży 270 zł Tel. 668 921 509
Znaczki 26 klaserów
tanio, widokówki 1500 sztuk
tanio, medale Polskie, odznaki rosyjskie. Tel. 668 921 509
Zielona Góra. Kuchenkę elektryczną nową czteropalnikową z piekarnikiem.
Cena 500zł. Tel. 68 416 25 02
Zielona Góra. Stół
rozciągany dł. 250cm, szer.
100cm i 12 krzeseł. Kolor
jasny, cena 2500zł Tel. 68
416 25 02
Zielona Góra. Meblościankę dębową rzeźbioną,
dł. 355cm, wys. 210cm. Cena
1500zł Tel. 68 416 25 02
Obrazy na płótnie. Tel.
668 921 509
Komoda duża i mała
teta 40, kredens kuchenny
teta 30, kanapa skórzana 5
osobowa antyk, fotel skórzany duży. Tel. 668 921 509
Komin ze st ali nie rdzewnej zewnętrzny dwa i
pół metra. Tel. 697 545 682
Materac przeciwodlerzynowy z pompką sprawny.
Tel. 697 545 682
Fotel jednoosobowy
rozkładany, pojemnik na
pościel. Tel. 697 545 682
Rower młodzieżowy
dziewczęcy 24 cali. Cena 250 zł. Tel. 53 031 07 36
G RA B I K- s p r z e d a m
działkę 36 arów, atrakcyjna
cena, dojazd z drogi asfaltowej. Tel. 515 448 227
Beczka metalowa 200
L na paliwo- 50 zł. Tel. 53
031 07 36
Rower męski 28 cali- 3
biegi w torpedzie. Cena - 200
zł. Tel. 53 031 07 36
Rusztowanie do elewacji- 37 zł./ m2 Tel. 881 529 322
Mieszkanie 3 pokoje,
kuchnia, w centrum Żar, 2
piętro, 66 m2 w kamienicycena za m2- 1900 zł. Tel. 607
099 309
Akordeon Victoria- 55
letni, sprawny i grający Tel.
881 529 322
Łóżko rehabilitacyjno-
pielęgnacyjne, sterowane
pilotem, z materacem przeciwodleżynowym. Tel. 511
790 962
Ko s t k ę g r a n i t o w ą nową. Tel. 68 362-07-14 Tel.
604 331 628
Burak pastewny, komplet frezów do gniazd zaworowych głowicy, ciśnieniomierz sprężania, siedzenie
Grammer 85H/90. Tel. 68
362-06-79 Tel. 699 932 056
Ursus, przyczepa, pług,
brony, siewnik, cyklop, agregat 5,20M, presa kostkująca,
tur na tył ciągnika+ widły
Tel.699932056 Tel. 68 362
06 79
Drzwi kabiny, siedzenie, kowadło, części ciągnika
i maszyn rolniczych, przyrząd do ustawiania wtryskiwaczy. Tel. 699932056 Tel.
68 362 06 79
Motorower Junak 901.
RS, rok prod. 2013, przebieg
1500 km. Tel. 519 534 135
REKLAMA
POŻYCZKI POZABANKOWE
bez bik-u | również z komornikiem | na oświadczenie
również dla odrzuconych przez bank | wysoka
przyznawalność | do 40.000 zł
POŻYCZKI DLA FIRM:
na oświadczenie do 10.000 zł | bez ZUS i US
POŻYCZKA ZA DARMO
pierwsza pożyczka za 0 zł do 3100 zł | na dowód
osobisty | również dla osób bez dochodu
KREDYTY KONSOLIDACYJNE
na spłatę innych kredytów | od 2,9%
okres kredytowania do 144 miesięcy
również dla osób z niskim dochodem
Żary, ul.Chrobrego 21/1, I piętro, tel.737 685 152
Żagań, ul.Warszawska 4, I piętro, tel.667 141 436
Znaczki pocztowe- bogate zbiory 78 klaserów(
całość) z literaturą oraz ponad 600 szt. płyt gramofonowych b. tanio( całość) Tel.
602 128 246
Kawalerka koło Leklerka w Zielonej Górze M-2,3
nieduże, 30m2 Tel. 606 511
983
Monety 2 zł. kolekcjonerskie oraz bogaty zbiór
srebrnych banknotów, medali, komplet monet z PRL-u
Tel. 53 500 27 01
Piec miałowy do 38KW,
stan dobr y, podpięty do
instalacji, sterownik + dmuchawa Tel. 793 504 975
Sprzedam - segment
pokojowy dł. 270cm. tj. barek, witryna, 2 szaty połówki,
ława, kryształy, szafki pokojowe, regały Tel. 694 068 814
Mieszkanie w Jasieniucentrum, wysoki parter, pow.
65,72 m2, 3 pokoje, kuchnia,
łazienka z WC, piwnica, komórka, ogródek, ogrzewanie
gazowe i piece. Tel. 662 390
832
Sprzedam mieszkanie
M-3-48 m2 na 2 piętrze, ul.
Szarych Szeregów w Żarach
lub zamienię na M2, M4 na
1-2 pietrze. Tel. 694 068 814
Kaczka Francuska z
młodymi- kaczki i kaczory
Tel. 662 588 685
Duży telewizor Panasonic 100 zł. Małą wanne 90 zł.
Nowe drzwi łazienkowe 50
zł. Junkersy 100-200 zł. Tel.
785 241 004
M o n e t y p ol sk i e o d
1700r, Rosja carska, monety
srebrne i wiele innych, niemieckie, chińskie, amerykańskie. Tel. 668 921 509
Sztućce srebrne ‚’Werner” oraz „Solingen” wiele
innych, banknoty-Carska
Rosja, rosyjskie oraz polskie przedwojenne. Żary
ul.Górnośląska 1/4a Tel. 668
921 509
Kanapę skórzaną
5-osobowa- antyk, fotel duży
skórzany, komoda duża i
mała lata 40-ste, kredens
kuchenny lata 30-ste. Żary,
ul. Górnośląska 1/4a Tel. 668
921 509
Opel Corsa C, rok
2001, benzyna , niebieski, 3drzwiowy, aktualny przegląd,
stan dobry, silnik- 1.2, kolor
niebieski, przebieg 110 tys.
km , manualna skrzynia biegów, pierwszy w Polsce, cena:
4700 zł. Tel. 607 056 385
Królik Belg- Olbrzym,
Sieniawa Żarska Tel. 662
588 685
Oleandr y kwitnące,
duże i małe, różne kolory.
Tel. 501 557 017
Żary- sprzedam kawalerkę. Tel. 695 191 859
REKLAMA
WULKANIZACJA
SPRZEDAŻ MONTAŻ SERWIS SPRZEDAŻ MONTAŻ STROJENIE-
68-200 ŻARY UL. WAPIENNA 6
LPG
CB-RADIO
(METAL MAKOWSKA)
TEL: 881-702-416
20 OGŁOSZENIA
24 czerwca 2016
OGŁOSZENIE
Nieruchomości
Poroża kpl. z czaszkami oraz stoliki wykonane z
poroża, świeczniki, zrzuty
oraz bogaty zbiór płyt gramofonowych i książek Tel.
602 128 246
Sortownik do ziemniaków ręczny- sprawny Tel.
662 588 685
Rowery tanio! Góral i
kolarzówka - damka i męski,
ul. Górnośląska 1/4a. Żary Tel.
668 921 509
Monety 5 groszy- 1934
rok, 10 gr- 1840 rok, jak i
inne monety sprzedam- ul.
Górnośląska 1/4a, Żary Tel.
668 921 509
Koperty okolicznościowe 70 szt. każda inna, ul.
Górnośląska 1/ 4a, Żary. Tel.
668 921 509
Kredens pokojowy mahoń, szer. 90 cm, komodę
nową- 4 szuflady- orzech
90*100*35 cm, dywan w delikatne wzory. Tel. 665 994 521
Wialnia do zboża- niemiecka na korbę. Sprzedam
Tel. 53 349 43 00
Akwarium dla gryzoni,
nowa torebka Louis Vitton,
radio odtwarzacz Pionnier
samochodowy Tel. 53 052
10 33
Torebkę Louis Vitton,
telewizor kineskopowy 21
cali Philips Tel. 53 052 10 33
ława nowa Fresco- 190
zł. , golarka nowa Philips- 200
zł., telewizor kineskopowy
Philips 21 cali - 100 zł. Tel. 53
052 10 33
Namiot samo rozkładający się, 2-osobowy, nowy
komputer- monitor LCD
stolik pod komputer. Tel. 53
052 10 33
Rower młodzieżowy
24 cale- sprzedam. Tel. 53
031 07 36
Stal użytkową kątownik
60, cłownik, dwuteownik 80
mm Tel. 53 031 07 36
Beczkę metalową 200L
na paliwo- 50 zł. Tel. 53 031
07 36
Mieszkanie 2-kondygnacyjne ok. 100 m2, 7 km. od
Jasienia, do zamieszkania ,
po remoncie- TANIO, duża
działka - ogród. Tel. 605
151 008
Kupię
Kupię butlę do gazu
Propan-Butan 11kg do kuchenki gazowej. Tel. 68 470
35 61
Drewno opałowe kupię
Tel. 602 883 573
Kup i ę prze d m io t y
kolekcjonerskie - starocie
obrazy, zegary, broń białą,
biżuterie, medale, monety,
banknoty, z wykopalisk ze
strychu - tylko poważne. Tel.
53 500 27 01
Skupuję monety, banknoty nieobiegowe z Polski i
Niemiec i inne kolekcjonerskie oraz medale i odznaczenia wojskowe, przedmioty
wg wyceny Tel. 602 128 246
Kpię garaż w Zielonej
Górze ul. Kołątaja lub bliskie
okolice. Tel. 785 241 004
Kupię znaczki.ul. Górnośląska 1/4a Tel. 668 921
509
Rower ćwiczeniowo
- treningowy domowy Tel.
516 671 340
REKLAMA
USŁUGI MINIKOPARKĄ
WYKOPY POD:
fundamenty
szamba betonowe
oczka wodne
ogrodzenia
niwelacja terenu
kanalizacje
604 100 726
Sprzedam bar gastronomiczny- Ż ar y przy ul.
Lotników na Targowisku,
funkcjonujący- cena konkurencyjna- odebrany przez
sanepid Tel. 698 329 668
Nowy dom 158 m2 z
działką 20 ar, częściowo
wykończony, garaż na dwa
samochody z kanałem, ciche
nowe osiedle w Kadłubi. tel.
788296218 Tel. 608 074 376
Sprzedam mieszkanie
30 m2, w centrum Żar, do
remontu, więcej informacji
pod nr telefonu Tel. 697
408 144
OLBRACHTÓW- Sprzedam działkę budowlaną z
możliwością wyboru miejsca pod budowę budynku,
dostęp do wody i prądu. Tel
683621776 Tel. 606 608 879
Żary. Sprzedaż. Ładne dwupokojowe mieszkanie 46,75m2, z atrakcyjnym
widokiem. Bardzo dobry
Żary. Sprzedaż. Duży
dom o pow. 125,00 m2, Os.
Sportowe. Ładna okolica.
Dobry standard. Świetna
oferta dla dużej rodziny.
Cena: 420 000 PLN, kontakt:
602-403-965, www.dominetnieruchomosci.pl
Żary. Sprzedaż. Piękne,
przestronne 3-pok. mieszkanie na parterze. 107m2.
Wysoki standard. Cena: 350
000. Kontakt: 730 560 130
Poszukuję domów w
Żarach i okolicach. Mogą być
do remontu. Korzystne warunki współpracy. Kontakt:
603964718. www.dominetnieruchomosci.pl
Poszukuję mieszkań w
Żarach i Żaganiu. Mogą być
do remontu. Korzystne warunki współpracy. Kontakt:
603964718. www.dominetnieruchomosci.pl
Poszukuję działek. Żary
i okolice. Korzystne warunk i wsp ó ł pra c y. Kon t a k t :
603964718. www.dominetnieruchomosci.pl
Bezpłatnie! Kredyty hipoteczne. Pomożemy Ci w
REKLAMA
standard. Ścisłe centrum!
Cena: 145 000PLN. kontakt:
602-403-965 www.dominetnieruchomosci.pl
Lub sko. Sprzedaż .
Dwupokojowe mieszkanie
do remontu o pow..47,90 m2
na I piętrze, dwupiętrowego
bloku. Dobra lokalizacja.
Blisko centrum. Atrakcyjna
cena! 95 000PLN. kontakt:
603-964-718 www.dominetnieruchomosci.pl
Jeziory Dolne. Sprzedaż. Ładny dom po remoncie
wraz z bud. gospodarczymi. Pow. całkowita domu
90,05m2. Niezwykle atrakcyjna rekreacyjno-historyczna
okolica. Cena: 245 000PLN.
kontakt: 730-560-130 www.
dominetnieruchomosci.pl
Żary. Sprzedaż. Atrakcyjne, zadbane 3-pok. mieszkanie 46,00 m2 Os. Muzyków. Bogata infrastruktura;
sklepy, przychodnia, basen,
szkoły, przedszkola. Dobra
cena: 125 000PLN. kontakt:
730 560 130 www.dominetnieruchomosci.pl
Żagań. Sprzedaż. Kawalerka 25,00m2, gotowa do
zamieszkania. B. dobry standard. Niskie opłaty. Świętna
lokalizacja! Ścisłe centrum.
Przystępna cena 62 000PLN.
kontakt: 730 560 130, www.
dominetnieruchomosci.pl
Żary. Sprzedaż. Kawalerka. Duża, 41,10m2, przestronna, z potenc jałem.
Ścisłe centrum. Kamienica.
Bardzo atrakcyjna lokalizacja. Cena: 110 000 PLN,
kontakt: 730 560 130, www.
dominetnieruchomosci.pl
zdobyciu kredytu, najkorzystniejsze oferty,25banków, wysoka skuteczność. Kom: 730
560 130. www.dominetnieruchomosci.pl Dominet – kup
bez prowizji!
Żary. Sprzedaż. Os. Muzyków. Dwupokojowe mieszkanie 37,70m2, na parterze.
Pełna infrastruktura, niedaleko centrum. B. dobra lokalizacja. Cena: 110 000 PLN.
kontakt: 602 403 965, www.
dominetnieruchomosci.pl
Żary. Sprzedaż. Trzypokojowe mieszkanie 51,50m2,
w kamienicy. Dobra lokalizacja. Blisko os. Muzyków i
centrum miasta. Mieszkanie zadbane, po remoncie.
Parter. Cena 155 000 PLN.
kontakt: 730 560 130, www.
dominetneruchomosci.pl
Żary. Sprzedaż. Trzypokojowe mieszkanie 51,50m2,
w kamienicy. Dobra lokalizacja. Blisko os. Muzyków i
centrum miasta. Mieszkanie zadbane, po remoncie.
Parter. Cena 155 000 PLN.
kontakt: 730 560 130, www.
dominetneruchomosci.pl
Żary. Sprzedaż. Ładny
dom z ogrodem. Pow. domu
124m2, Zatorze. Dobra okolica. Ścieżka rowerowa, stadion Syrena, wygodny dojazd
do centrum. Cena: 360 000
PLN. Kontakt: 602-403-965,
www.dominetnieruchomosci.pl
Jasień. Sprzedaż. Działka budowlana 1000m2, cena:
40 000 PLN. Położona w
mieście. Niedaleko centrum.
Warunki zabudowy. Kontakt:
602 403 965, www.dominet-
nieruchomosci.pl
Żary. Dom w zabudowie bliźniaczej - bdb stan, o
pow. 114,74 m2 370 000 PLN
Kontakt: 730-560-130 www.
dominetnieruchomosci.pl
Żary. Sprzedaż. Ładne, rozkładowe, trzypokojowe mieszkanie, 56,70m2.
IIIp. Os. Muzyków. Blisko
centrum. D ostęp do c ałej infrastruktury; szkoł y,
sklepy, prz ychodnia itp.
Cena: 155 000 PLN. Kontakt:
730-560-130. www.dominetnieruchomosci.pl
Żary. Piękna działka na
sprzedaż 1904,00m2. Działka
znajduje się w sąsiedztwie
Zielonego Lasu oraz strefy
chronionej 2000. Cena:120
000 PLN Kontakt: 730-560130 www.dominetnieruchomosci.pl
Chocimek. Sprzedaż.
Dom o pow. 157m2 plus zab.
gospodarcze/ Wieś. Piękna
okolica. Lasy, łąki. Cena: 155
000 PLN Kontakt: 730-560130 www.dominetnieruchomosci.pl
Iłowa. Sprzedaż. Atrakcyjny dom o wysoki standardzie. 89M2. pl. Wolności
Cicha okolica. Cena: 225 000
PLN Kontakt: 730-560-130.
www.dominetnieruchomosci.pl
Żary. Sprzedaż. Os. Pisarzy. Sprzedaż. Dom w zab.
bliźniaczej o pow.145m2.
Cicha okolica. Cena: 330 000
PLN. Kontakt: 730-560-130
www.dominetnieruchomosci.pl
Zielona Góra, sprzedam dom, wysoki parter, 7
pokoi, 2 kuchnie, 2 łazienki,
2 wejścia, CO gaz, ok.200m2,
garaż z kanałem Tel. 68 416
25 02
Wężyska ( gm. Krosno Odrzańskie). Sprzedam
mieszkanie, garaż, piwnica,
budynek gospodarczy. Cena
do uzgodnienia. Tel. 697
344 672
Dzietrzychowice sprzedam lub zamienię na
mieszkanie w Żaganiu parter
domu z ogródkiem i budynkami gospodarczymi do zamieszkania. Tel. 68 360 71 77
G RA B I K- s p r z e d a m
działkę 36 arów, atrakcyjna
cena, dojazd z drogi asfaltowej. Tel. 515 448 227
GUBIN- sprzedam
mieszkanie w kamienicy
81,3 m2, I piętro, 3 pokoje,
kuchnia, łazienka, okna PCV,
ogrzewane gazowo, miejsce
na samochód. Tel. 693 697
074
D o w y n aj ę c i a h a l a ,
garaże, plac utwardzony i
ogrodzony, okolice Żar Tel.
602 883 573
Wynajmę pokoje dla
MojaGazeta
OGŁOSZENIE
Pranie tapicerek
w domu i
samochodzie,
dywanów.
Czyszczenie
płytek, gresów, itp.
Parowe-mycie.pl
517331808
firm( możliwość parkowania,
aneks kuchenny). Tel. 68 36207-14 Tel. 604 331 628
Sprzedam mieszkanie 3
pokoje, kuchnia, w centrum
Żar, 2 piętro, 66 m2 w kamienicy- cena za m2- 1900 zł. Tel.
607 099 309
K A D Ł U B I A- S p r z e dam działkę o powierzchni
1250m2- cena- 31 000 zł. Tel.
608 222 083
Wynajmę pokój osobie
pracującej Tel. 68 363 88 88
Poszukujemy do wynajęcia kawalerkę lub małe
2 pokoje w domku jednorodzinnym w Zielonej Górze
od zaraz. Tel. 697 852 062
Poszukujemy do wynajęcia kawalerki umeblowanej
lub 2-pokojowego mieszkania w Zielonej Górze w
rozsądnej cenie. Tel. 57 564
97 76
Sprzedam mieszkanie
w Jasieniu- centrum, wysoki
parter, pow. 65,72 m2, 3 pokoje, kuchnia, łazienka z WC,
piwnica, komórka, ogródek,
ogrzewanie gazowe i piece.
Tel. 662 390 832
Sprzedam kawalerkę w
Żarach. Tel. 695 191 859
Ż ar y – lokal na wynajem przy ul. Podchorążych, parter, duże witryny,
90 m2, Partner Nieruchomości, nr tel: 533-308-999
Tel. 53 330 89 99
Żary – mieszkanie w
kamienicy o pow. 84 m2,
II piętro, w cenie 187 tys.
Partner Nieruchomości, nr
tel: 533-308-999 Tel. 53 330
89 99
Żary – mieszkanie na
sprzedaż, 100 m2, 4 pokoje,
III piętro w cenie 250 tys.
Partner Nieruchomości, nr
tel: 533-308-999 Tel. 533308-999
Żary - okazja - lokal
użytkowy na sprzedaż na
parterze o pow. 164 m2 w cenie 140 tys. Partner Nieruchomości, nr tel: 533-308-999
Tel. 533-308-999
Żary – 2 pokoje, 45 m2,
na II piętrze w kamienicy w
cenie 115 tys., lub kawalerka
na sprzedaż w kamienicy
przy Katedrze, 24 m2, III
piętro w cenie 62 500 zł nr
tel: 533-308-999 Tel. 533-
OGŁOSZENIE
AMBERCARE
zatrudni: opiekunki osób starszych
do Niemiec zarobki do 1500€/msc,
wymagany niemiecki minimum
komunikacyjny, praca od zaraz,
legalnie, ZUS
tel. 730 340 005, lub 535 340 311
MojaGazeta
REKLAMA
OGŁOSZENIA 21
24 czerwca 2016
PARTNER
NIERUCHOMOŚCI
ŻARY, UL. GÓRNOŚLĄSKA 2
WWW.PARTNERNIERUCHOMOSCI.INFO
ŻAGAŃ
mieszkanie na parterze
o pow. 94 m2
wysoki standard.
tel. 533-308-999
308-999
▶▶ Żary - działki na sprzedaż przy ul. Czerwonego
Krzyża z mediami lub inne w
Żarach lub w okolicy w dobrej
lokalizacji, Partner Nieruchomości, nr tel: 533-308-999
Tel. 533-308-999
▶▶ Działka w Olbrachtowie
z warunkami zabudowy o
pow. 10 arów w cenie 52 tys.
lub w Kadłubii 24 ary w cenie
84 tys. Partner Nieruchomości, nr tel: 533-308-999
Tel. 533-308-999
▶▶ Ł ęknic a – mie szkanie na sprzedaż, 84 m2, 3
pokoje, II piętro w cenie
180 tys. Partner Nieruchomości, nr tel: 533-308-999
Tel. 533-308-999
▶▶ Żary – Mieszkanie na
sprzedaż 4 pokojowe na ulicy
Poznańskiej - Cena 400 tys zł.
nr tel 606 705 480
Tel. 606 705 480
▶▶ P o l e c a m y d o w y najęcia, Kawalerkę wysoki st andard 80 0 zł plu s
opłaty 33 m2, umeblowana. Partner Nieruchomości Żar y tel. 887-758-384
Tel. 887-758-384
▶▶ Lokal handlowo użytkowy 110 tys. zł Dobry Punkt
Partner Nieruchomości Żary
887-758-384 Tel. 887-758-384
▶▶ II pokoje 38 m2 I piętro
po kapitalnym remoncie ul.
Okrzei 78 tys. zł, możliwość
ogródka Partner Nieruchomości Żary 887-758-384 Tel.
887-758-384
▶▶ Mieszkanie do remontu ul. Bohaterów G etta,
dwa pokoje 35 m2 ładna
kamienica Partner Nieruchomości Żary 887-758-384
Tel. 887-758-384
▶▶ Mieszkanko w ładnej
kamienicy III piętro, dwa pokoje, łazienka, kuchnia ok. 40
m2 – 60 tys. zł Partner Nieruchomości Żary 887-758-384
Tel. 887-758-384
▶▶ Mieszkanie Żary 3 pok.
III piętro o pow. 75m2. Partner Nieruchomości tel. 664
- 154 - 102. Tel. 664 - 154 - 102
▶▶ D z i a ł k i b u d ow l a n e
Kunice, Kadł ubia wszystkie media, pow. od 8 do
14 a r. Pa r t n e r N i e r u cho mości tel. 664 - 154 - 102.
Tel. 664 154 102
▶▶ Nowy dom partero -
wy do wykończenia 5km
od Żar. Partner Nieruchomości tel. 664 - 154 - 102.
Tel. 664 - 154 - 102
▶▶ Mieszkanie II piętro 66
m2, trzy pokoje 150 tys zł, lub
mieszkanie dwa pokoje 66
m2 ścisłe centrum Żar Partner Nieruchomości Żary tel.
887-758-384 Tel. 887-758-384
▶▶ Atrakcyjne działki budowlane 10 ar Grabik Warunki zabudowy prad woda kanalizacja Partner Nieruchomości Żary tel. 887-758-384
Tel. 887-758-384
▶▶ AURUM ŻARY Cała
Kamienica przy ul Buczka
0% prowizji od kupującego www.aurumnierucho mosci.pl Żary ul.Chrobrego
21/1 tel.735937620.
Tel. 735937620
▶▶ AURUM kawalerka,
kamienica,59 tys. 0% prowizji od kupującego www.
aurumnieruchomosci.
pl Żary ul.Chrobrego 21/1
tel.735937620. Tel. 735937620
▶▶ A
U
R
U
M
– ŻARY,mieszkanie, 2 pok.
Ip. blok, 0% prowizji od kupującego www.aurumnieruchomosci.pl Żary ul.Chrobrego
2 1 / 1 t e l . 7 3 5 93 76 2 0 Te l .
735937620
▶▶ AURUM – ŻARY, ładne,3 pok.blok, niski czynsz,
Os.Muzyków,152 tys. 0% prowizji od kupującego www.
aurumnieruchomosci.
pl Żary ul.Chrobrego 21/1
tel.735937620 Tel. 735937620
▶▶ AURUM -osiedle Muzyków, 2 pok. blok, 49m2, 136
tys. 0% prowizji od kupującego www.aurumnieruchomosci.pl Żary ul.Chrobrego 21/1
tel.735937620 Tel. 735937620
▶▶ AURUM – ŻARY, 2 pok.
parter wysoki,balkon,43,1m2.
0% prowizji od kupującego www.aurumnieruchomosci.pl Żary ul.Chrobrego 21/1
tel.735937620 Tel. 735937620
▶▶ AURUM – ŻARY, 4 pok.
Ip., balkon,blok,89m2,niski
czynsz, cena 226tys. 0% prowizji od kupującego www.
aurumnieruchomosci.
pl Żary ul.Chrobrego 21/1
tel.735937620 Tel. 735937620
▶▶ AURUM– ŻARY 3 pok.
parter, 71,09m2, z garażem
i ogrodem, cena 167 tys. zł.
0% prowizji od kupujące-
REKLAMA
Żary ul. Mieszka 13, 1-piętro/lokal nr 9
tel. 68 479 16 05 lub 503 115 109
rozliczanie finansowe nieruchomości
zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi
kontrole finansowe audyty obejmujące ocenę
sytuacji finansowej wspólnoty
usuwanie awarii remonty, modernizacje budynku
doradztwo w zakresie pozyskania środków zewętrznych
np. na termomodernizacje budynków itp.
go www.aurumnierucho mosci.pl Żary ul.Chrobrego
21/1 tel.735937620
Tel. 735937620
▶▶ AU RU M – Ż A RY, 3
p o k . I p i ę t ro , 1 03,6 m 2 ,
kamienica,ładne mieszkanie, dobra cena 0% prowizji od kupującego www.
aurumnieruchomosci.
pl Żary ul.Chrobrego 21/1
tel.735937620 Tel. 735937620
▶▶ AURUM – dom oko lice Żar, 120m2,duża działka cena 100tys. 0% prowizji od kupującego www.
aurumnieruchomosci.
pl Żary ul.Chrobrego 21/1
tel.735937620 Tel. 735937620
▶▶ AURUM – ŻARY 4 pok.
piętro 2, 54,5 m2. 110 tys.
0% prowizji od kupującego www.aurumnierucho mosci.pl Żary ul.Chrobrego
21/1 tel.735937620.
Tel. 735937620
▶▶ AU RU M – d o m s t a nie surowym otwar tym,
spokojna, piękna zielona
mieszkanie 3 pok. 52,2m2,
na II piętrze.+poddasze 0% prowizji od kupującego! Tel.735937620, www.
aurumnieruchomosci.
pl Żary ul.Chrobrego 21/1
Tel. 735937620
▶▶ A U R U M – Ż A R Y,
mieszkanie do remontu,
centrum,3 pok. 70m2, parter,125 tys. - 0% prowizji od
kupującego! Tel.735937620,
www.aurumnieruchomosci.
pl Żary ul.Chrobrego 21/1 Tel.
735937620
▶▶ G o z d n i c a 2 p o k .
43,10 m2, po remoncie, 2
pokoje, blok, parter 75 tys.
0% prowizji od kupującego! Tel.735937620, www.
aurumnieruchomosci.
pl Żary ul.Chrobrego 21/1
Tel. 735937620
▶▶ G o z d n i c a
2
pokoje,I piętro, kamienic a, do remontu 2 9 tys.
0% prowizji od kupującego! Tel.735937620, www.
aurumnieruchomosci.
pl Żary ul.Chrobrego 21/1
REKLAMA
SKUP WSZYSTKICH AUT DO RECYKLINGU
ODBIÓR WŁASNY
GOTÓWKA
LEGALNE WYREJESTROWANIE POJAZDU
TEL. 603 603 856, 535 200 566
NAJLEPSZE CENY W REGIONIE !!!
okolica pod lasem, 180 tys.
0% prowizji od kupującego www.aurumnierucho mosci.pl Żary ul.Chrobrego
21/1 tel.735937620
Tel. 735937620
▶▶ AURUM ŻARY Nowy
Dom, elegancki i stylowy 0% prowizji od kupującego
www.aurumnieruchomosci.
pl Żary ul.Chrobrego 21/1
tel.735937620 Tel. 735937620
▶▶ AURUM ŻARY Nowy
Dom, 435 tys.- 0% prowizji od kupującego www.
aurumnieruchomosci.
pl Żary ul.Chrobrego 21/1
tel.735937620 Tel. 735937620
▶▶ AU R U M N i e r u c h o mości – ŻARY. Poszukuję
mieszkania dla klienta gotówkowego, na os. Muzyków
do II p. ul.Chrobrego 21/1
tel.735937620 Tel. 735937620
▶▶ AURUM – Działka w
miejscowości G ÓRKA ,
pod lasem, z warunkami
zabudowy w dobrej cenie.
www. aurumnieruchomo sci.pl Ż ar y ul.Chrobrego
21/1 tel.735937620
Tel. 735937620
▶▶ AURUM – Zawiszy 3
pok, 1 piętro, 53m2. Cena 137
tys. - 0% prowizji od kupującego www.aurumnieruchomosci.pl Żary ul.Chrobrego
2 1 / 1 t e l . 7 3 5 93 76 2 0 Te l .
735937620
▶▶ A U R U M
– ŻA RY
mieszkanie po remoncie
2 pok. 47,8m2, na III piętrze. - 0% prowizji od kupującego! Tel.735937620,
www.aurumnieruchomosci.
pl Żary ul.Chrobrego 21/1 Tel.
735937620
▶▶ A U R U M
– ŻA RY
ul.Zawiszy Czarnego,
Tel. 735937620
▶▶ Iłowa, 3 pokoje, IVp.
47,50 m2, cena 85 tys. 0%
prowizji od kupującego!
Te l .7359376 2 0, w w w. aurumnieruchomosci.pl Żary
u l .C h r o b r e g o 2 1 / 1 Te l .
735937620
▶▶ L U B S K O d o m 4
pokoje,co gaz cena 370 tys.
0% prowizji od kupującego! Tel.735937620, www.
aurumnieruchomosci.
pl Żary ul.Chrobrego 21/1
Tel. 735937620
▶▶ ŻA RY- kaw a le rka w
centrum miasta,41,1 m2, Ip.
cena 99tys. - 0% prowizji od
kupującego! Tel.735937620,
www.aurumnieruchomosci.
pl Żary ul.Chrobrego 21/1
Tel. 735937620
▶▶ Sprzedam mieszkanie
2-kondygnacyjne ok. 100
m2, 7 km. od Jasienia, do
zamieszkania , po remoncieTANIO, duża działka - ogród.
Tel. 605 151 008
Motoryzacja
KUPIĘ KAŻDE AUTO
MOŻE BYĆ LEKKO
USZKODZONE LUB DO
NAPRAWY - PŁATNE
GOTÓWKĄ
Tel. 516 516 091
▶▶ Sprzedam Opel Vectra
Combi, 2004 rok, automat,
zarejestrowany, pełne wyposażenie, oprócz skór. Sprzedaż
lub zamiana na mniejsze. Tel.
697 545 682
▶▶ Sprzedam Nissan Mikra
2004 rok, czarny metalik, 5cio
drzwiowy, alufelgi, klimatyzacja, stan dobry, sprowadzany.
REKLAMA
Tel. 697 545 682
▶▶ Sprzedam Transita osobowego, rok 2001, diesel. Tel.
881 529 322
▶▶ Sprzedam pompę wtryskową do transita 2,5D Tel. 881
529 322
▶▶ Sprzedam alternator
12V 35A- nowy, nieużywanybardzo tanio. Tel. 791 905 181
▶▶ Sprzedam Volkswagen
Golf VI, nowy model, rok XII
2008, poj. 1600 cm., przebieg
106 tys. km., czarny metalik, 5
drzwi. Zarejestrowany. Możliwa zamiana Tel. 73 322 12 18
▶▶ Daewoo Matiz, rok XII
2004, poj. 1000 cm. , jasnozielony metalik, 5 drzwi, zarejestrowany, wersja zachodnia.
Sprzedam lub zamienię. Tel.
73 322 12 18
▶▶ Sprzedam mieszkanie
M-3-48 m2 na 2 piętrze, ul.
Szarych Szeregów w Żarach
lub zamienię na M2, M4 na 1-2
pietrze. Tel. 694 068 814
▶▶ Sprzedam- Forda Fiesta
, rok 2008, stan bardzo dobry,
bezwypadkowy, benzyna,
CENA- 9 900 zł. Tel. 691 220
081
▶▶ Sprzedam Opel Corsa C,
rok 2001, benzyna , niebieski,
3- drzwiowy, aktualny przegląd, stan dobry, silnik- 1.2,
kolor niebieski, przebieg 110
tys. km , manualna skrzynia
biegów, pierwszy w Polsce,
cena: 4700 zł. Tel. 607 056 385
▶▶ Sprzedam Daewoo Matiz, rok XII 2004, poj. 1000
cm, 4 cylindry, jasnozielony
metalik, zarejestrowany, stan
idealny. Możliwa zamiana. Tel.
73 322 12 18
Komputery
▶▶ Masz problem z komputerem, internetem, routerem?
zadzwoń, przyjadę i pomogę.
Tel. 606 403 027
Praca
▶▶ Rehabilitacja osób po
udarach, wylewach osób po
udarach, złamaniach, zwyrodnienia SM i inne w domu
u chorego - Żary i okolice. Tel.
501 656 266
▶▶ Zdun- wykonam prace
zduńskie, piece, kuchnie kaflowe i przestawki, tel:530908452
Tel. 68 451 17 70
▶▶ JANI INTERNATIONAL
ZATRUDNI OD ZARAZ 30
OPIEKUNEK DO PRACY W
NIEMCZECH. WYSOKIE ZAROBKI. Tel. 68 3205544 Tel.
725 248 935
▶▶ W y k o n a m p r a c e :
szpachlowanie, malowanie,
tapetowanie, regipsy, panele20 lat doświadczenia. TANIO
i SOLIDNIE Tel. 660 112 687
▶▶ Szukam pracy jako kierowca lub pomocnik kierowcy,
posiadam prawo jazdy kat B.
Żary ul. Górnośląska 1/4a Tel.
668 921 509
▶▶ Dachy naprawimy, wykonamy każdy rodzaj dachu.
Papy termozgrzewalne, rynny,
spływy, opierzenia. Fachowo
solidnie od zaraz, najtaniej w
regionie. Tel. 788 950 024
▶▶ Posprzątam plac, garaż,
piwnicę, stodołę, mieszkanietanio, czysto i solidnie, wywiozę własnym transportem,
potnę drzewo na opał. Tel.
783 979 997
▶▶ Dach Ci przecieka? Tanio szybko i skutecznie naprawimy każdą połać dachu, wykonamy każdy rodzaj dachu
od A do Z. Najtaniej w regionie.
Od zaraz Tel. 788 950 024
▶▶ Anteny satelitarne i telewizji naziemnej OVBT - montaż, ustawienie, naprawa. Tel.
606 403 027
▶▶ Tanio- układanie kostki
granitowej na nagrobkach Tel.
608 774 424
▶▶ Elektryk- wymienię instalacje, usunę awarie- szybko
i skutecznie, posiadam uprawnienia Tel. 660 198 767
Profesjonalne malowanie dachów, mycie,
impregnacja, malowanie
dachówki,pokrycia blachowego.
Tel. 728 480 003
▶▶ Poszukujemy 30 osób
do pracy na stanowisku- pracownik produkcji przy wyrobie szyb samochodowych.
Żary-Kunice. Tel. 667 955 994
▶▶ Poszukujemy do pracy
osób na stanowisko- magazynier na terenie Żary-Kunice.
Tel. 667 955 994
▶▶ Niemiecki- dojazd do
klienta- Żary i okolice Tel. 606
922 492
REKLAMA
PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNE
Kompleksowo wykonujemy:
przyłącza kanalizacyjne
drenaże, odwodnienia wraz
z wykopem, budową
i rozbudową sieci
kanalizacyjnej
Konkurencyjne ceny
Tel: 604 100 726
22 REKLAMA
24 czerwca 2016
MojaGazeta
MojaGazeta
OGŁOSZENIA 23
24 czerwca 2016
OGŁOSZENIE
OFERTY PRACY - URZĘDY PRACY
ŻARY
ul. Mieszka I 15, 68-200 Żary,
tel. (68) 479 13 56,
e-mail: [email protected], http://pup.zary.sisco.info
Praca na produkcji - Żary
- zatrudnienie w renomowanym międzynarodowym
przedsiębiorstwie, umowa o
pracę, atrakcyjne wynagrodzenie. Tel. 609 306 300
Praca - operatorzy wózków widłowych - Żary - zatrudnienie w renomowanym
międzynarodowym przedsiębiorstwie, umowa o pracę,
atrakcyjne wynagrodzenie.
Tel. 609 306 300
Przyjmę do pracy na
busa z okolic Żar Tel. 723
496 430
Rolnictwo
Sprzedam ciągnik MTZ
52 4*4, sprowadzany z Niemiec
z dokumentami, przyczepa
wywrotka Bizon 2056 831OK
Tel. 883 556 084
Sprzedam oleandr y
kwitnące, duże i małe, różne
kolory. Tel. 501 557 017
Sprzedam: wialnia do
zboża- niemiecka na korbę.
Tel. 53 349 43 00
Różne
Sprzedam- tokarka,
przyrząd do ustawiania wtryskiwaczy PRW3, kowadło,
OGŁOSZENIE
Jawa Mustang 50, akordeon
120 B, piła do metalu. Tel. 68
3620679 Tel. 699 932 056
Rehabilitacja osób po
udarach, wylewach osób po
udarach, złamaniach, zwyrodnienia SM i inne w domu
u chorego - Żary i okolice. Tel.
501 656 266
Komin ze st ali nie rdzewnej zewnętrzny dwa i
pół metra. Tel. 697 545 682
Burak pastewny, komplet frezów do gniazd zaworowych głowicy, ciśnieniomierz
sprężania, siedzenie Grammer 85H/90. Tel. 68 362-0679 Tel. 699 932 005
Sprzedam Ursus, przyczepa, pług, brony, siewnik,
cyklop, agregat 5,20M, presa
kostkująca, tur na tył ciągnika+ widły Tel.699932056 Tel.
68 362 06 79
Sprzedam drzwi kabiny,
siedzenie, kowadło, części
ciągnika i maszyn rolniczych,
przyrząd do ustawiania wtryskiwaczy. Tel. 699932056 Tel.
68 362 06 79
Skupuję różne starocie
- przedmioty kolekcjonerskieposiadasz - dzwoń i odkupię
według wyceny katalogowej
Tel. 602 128 246
Tarot, Wróżby, Numero-
logia. Tel. 699 211 761
Zespół muz. „Będzie
się działo” zagra- wesela, zabawy itp.- zapraszamy www.
bedziesiedzialo.com.pl Tel.
604 125 189
Kupię maszyny do zbioru zielonki, kosiarka ( zetka),
widłak pająk w bardzo dobrym stanie. Tel. 602 781 033
Sprzedam ubranka dla
chłopczyka rozmiar 92-116
cm, nosidełko 0-13 kg., kocyki,
przykrycie do wózka. Tel. 694
068 814
Sprzedam - segment
pokojowy dł. 270cm. tj. barek,
witryna, 2 szaty połówki, ława,
kryształy, szafki pokojowe,
regały Tel. 694 068 814
Sprzedam oleandr y
kwitnące, duże i małe, różne
kolory. Tel. 501 557 017
Towarzyskie
Poznam miłą Panią 5055 lat do 165 cm, szczupłąpoważne zamiary Tel. 782
244 223
Usługi
Naprawa maszyn do
szycia. Szybkie terminy.Ceny
konkurencyjne. Żary Tel. 608
490 205
• Księgowy Jasień 1
• Kadrowa Żary 1
• Strażnik działu ochrony Nowogród
Bobrzański 5
• Logistyk Lubsko 1
• Spedytor Górzyn 1
• Pracownik biurowy (praca przy
komputerze) Grotów 1
• Inspektor nadzoru budowlanego Żary 1
• Technolog żywności Lubsko 1
• Mechanik maszyn i urządzeń
przemysłowych Lubsko 1
• Psycholog Lubsko 1
• Terapeuta zajęciowy Lubsko 1
• Praczka Lubsko 2
• Opiekun Lubsko 1
• Agent ubezpieczeniowy Żary 2
• Pracownik socjalny Żary 1
• Referent administracyjno-ekonomiczny
Żary 1
• Ładowacz nieczystości stałych Woj.
Lubuskie 2
• Specjalista ds. ochrony środowiska
Żary 1
• Ustawiacz maszyn Żary 6
• Kucharz/ Pomoc kuchenna Łęknica 1
• Kasjer walutowy Olszyna 1
• Kasjer walutowy – sprzedawca
Olszyna 1
• Sprzedawca / Kasjer Żary 3
• Kasjer handlowy Lubsko 4
• Kasjer – fakturzysta/ Magazynier Żary 2
• Kucharz Żary 1
• Kucharz Łęknica 1
• Kelnerka Łęknica 1
• Pomoc kuchenna Żary 2
• Sprzątająca Żary 2
• Sprzątaczka Żary 1
• Pracownik ochrony Jasień 5
• Pracownik sprzatający Żary (1/2 etatu) 2
• Pracownik gospodarczy Żary 1
• Pracownik dozoru Żary 5
• Sprzątaczka (1/2 etatu) Żary 1
• Kierowca kat. B Żary 1
• Piekarz Żary 1
• Ciastkarz Żary 1
• Krojczy chleba Żary 1
• Sprzedawca Żary 1
• Sprzedawca Żary 4
• Kierownik sklepu Żary 1
• Sprzedawca Lubsko 1
• Sprzedawca na stacji paliw Żary 1
• Sprzedawca Żary 1
• Sprzedawca Lubsko 1
• Inżynier utrzymania ruchu Lutol 1
• Pomocnik krojczego Lubsko 1
• Pracownik produkcji (pakowanie
wędlin) Lubsko 4
• Pracownik produkcji (obsługa młyna)
Lubsko 4
• Pracownik produkcji (obsługa wybijarki
form/nadziewarki) Lubsko 2
• Monter/Operator Żary Mirostowice
Dolne 5
• Stolarz/Pomocnik stolarza Włostowice 1
• Spustowy szkła Żary 3
• Pracownik transportu Żary 3
• Elektryk Żary 5
• Pracownik produkcji Żary 20
• Operator wózka widłowego Żary 20
• Operator wózka widłowego i ciągnika
Żary 10
• Hydraulik- instalator wodnokanalizacyjny Żary 5
• Magazynier Żary-Kunice 2
• Serwisant ogumienia samochodowego
Żary 1
• Tłoczacz/ Zgrzewacz/ Lakiernik Żary 2
• Operator koparki Żary 3
• Ślusarz Żary 5
• Spawacz MAG Żary 5
• Spawacz TIG/MAG Jasień 1
• Monter konstrukcji metalowych Lubsko 5
• Spawacz metali Lubsko 5
• Majster zmiany Jasień 1
• Pracownik ogólnobudowlany Frankfurt 2
• Pracownik ogólnobudowlany Żary i
okolice 2
• Pracownik produkcji Lipinki Łużyckie
Żary 6
OGŁOSZENIE
Zatrudnimy:
spawaczy (MAG)
ślusarzy
GK PRODUCT s. c. W związku z rozwojem Firmy zatrudni:
- spawaczy ( metoda MAG)
- ślusarzy
Opis stanowiska:
SPAWACZ
- spawanie lekkich konstrukcji stalowych
- rodzaj materiału stal czarna
ŚLUSARZ
- przygotowanie detali do spawania (szlifowanie)
-proste prace ślusarskie (wiercenie, gwintowanie i inne)
Oferujemy:
- atrakcyjne zarobki
-stabilne zatrudnienie
- umowę o pracę
Wymagania:
-umiejętność spawania metoda MAG 135
- doświadczenie w procesach spawania
- sumienność i dokładność w wykonywaniu zadań
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny lub
stawiennictwo w siedzibie Firmy.
Żary 68-200 ul. Wapienna 3 tel. 68 371 00 75
24 PROGRAM TV
24 czerwca 2016
Piątek
20:00
Harry Potter i czara ognia
20:25
TVN
film przygodowy, Wielka Brytania, USA, 2005
TVP1
14-letni Harry Potter (Daniel Radcliffe) wkrótce
rozpocznie czwarty rok nauki w Hogwarcie.
Młody czarodziej jest nękany koszmarami.
Postanawia uciec od niepokojących snów, jadąc
z przyjaciółmi Ronem (Rupert Grint) i Hermioną
(Emma Watson) na Mistrzostwa Świata w Quidditchu. Podczas zawodów niebo rozświetla
Mroczny Znak, symbol Lorda Voldemorta.
Jest on dziełem jego zwolenników zwanych
śmierciożercami. Tymczasem profesor Dumbledore ogłasza, że Hogwart będzie organizatorem
Turnieju Trójmagicznego.
24 - 30 czerwca 2016
Poniedziałek
20:10
POLSAT
Sobota
Królestwo niebieskie
dramat historyczny, Hiszpania, USA, 2005
Po stracie żony i syna, kowal Balian (Orlando
Bloom) bliski jest utraty wiary. Wojna religijna
w odległej Ziemi Świętej nic dla niego nie
znaczy, a mimo to wciągnięty zostaje w jej wir.
Przeznaczenie dosięga Baliana, gdy w jego życie
wkracza wielki rycerz Godfrey z Ibelin (Liam
Neeson) - krzyżowiec, który na krótko powraca
do ojczystej Francji po walkach na Wschodzie.
Godfrey wyznaje, że jest ojcem Baliana.
Proponuje synowi naukę rycerskiego rzemiosła.
Pewnego dnia chłopak zabija w bójce księdza
i musi ratować się ucieczką.
Niedziela
22:05
22 Jump Street
POLSAT
komedia kryminalna, USA, 2014
Ścigana
thriller, Irlandia, USA, 2011
Piękna Mallory Kane pracuje jako tajna agentka
dla amerykańskich służb specjalnych. Wymaga
to od niej największego poświęcenia, gdyż
będąc niezastąpioną, oficjalnie nie istnieje.
Rzucana do najodleglejszych zakątków Ziemi,
wykonuje misje niewykonalne, nie pozostawiając po sobie śladów. Mellory może świętować
zwieńczoną sukcesem akcję w Barcelonie,
gdzie jej zadaniem było odbicie ważnego
zakładnika. Odpoczynek nie jest jej jednak dany,
gdyż przełożony, Kenneth, od razu zleca jej
kolejne zadanie.
Oficerowie policji Schmidt (Jonah Hill) i Jenko
(Channing Tatum) biorą udział w tajnej akcji
na terenie pewnego college’u. Stróże prawa,
w rzeczywistości mocno infantylni, szybko
tracą dystans do swojej pracy. Jenko znajduje
bratnią duszę w szkolnej drużynie sportowej,
podczas gdy Schmidt przenika do środowiska
artystów. Przyjaźń policyjnych partnerów staje
pod znakiem zapytania. Jenko i Schmidt muszą
zdecydować, czy są w stanie kontynuować
współpracę. Dynamiczna komedia w reżyserii
Phila Lorda i Christophera Millera.
Wtorek
Środa
23:35
Nie opuszczaj mnie
20:40
TVP1
dramat obyczajowy, Polska, 2009
POLSAT
Ona - Joanna, zmęczona ciągłą rywalizacją
i robieniem kariery dziennikarka po trzydziestce.
Kiedy dowiaduje się, że jej matka jest ciężko
chora, rzuca wszystko i jedzie do rodzinnego
miasta. Za wszelką cenę chce zrobić coś, co
sprawiłoby radość jej matce. Gdy ta umiera,
Joanna nie wraca do siebie, nie wyjeżdża z miasta, ale też nie ma odwagi wejść do pustego
mieszkania matki - żyje w zawieszeniu. Noc
spędza w schronisku młodzieżowym, w którym
prowizorycznie zamieszka.Pewnego wieczoru
wyrusza w miasto na poszukiwanie mężczyzny.
MojaGazeta
Czwartek
John Tucker musi odejść
komedia romantyczna, USA, 2006
Przystojny kapitan drużyny koszykówki i szkolny
gwiazdor, John Tucker (Jesse Metcalfe), wykorzystuje swoją urodę i popularność, by podbijać
kobiece serca. Chłopak nie jest jednak stały
w uczuciach i często zmienia partnerki. Trzy
dziewczyny z rywalizujących ze sobą licealnych
paczek: inteligentna Carrie (Arielle Kebbel),
czirliderka Heather (Ashanti) i weganka Beth
(Sophia Bush), odkrywają, że John spotykał
się z nimi w tym samym czasie. Rywalki
postanawiają zjednoczyć siły, by zemścić się na
niewiernym chłopaku.
23:00
TVP2
Take this Waltz
dramat obyczajowy, Kanada, Japonia, 2011
Wrażliwa Margot (Michelle Williams)
jest młodą mężatką żyjącą na przedmieściach
Toronto. Pozornie wydaje się szczęśliwa
u boku Lou (Seth Rogen). W rzeczywistości
jednak w jej związek stopniowo wdziera
się rutyna. Partner nie poświęca jej należytej
uwagi, pracując nad swoją pierwszą książką
kucharską. Ponadto nie chce dać żonie
upragnionego dziecka. Pewnego dnia
podczas podróży służbowej Margot nawiązuje
znajomość z intrygującym Danielem
(Luke Kirby).
piątek
24 czerwca
TVP 1
TVP 2
05:20 Telezakupy
05:55 Tysiąc i jedna noc
- serial obyczajowy
06:55 Natura w Jedynce
- Tańczący z naturą
07:20 Tańczący z naturą
- O bobrach
bez zalewania
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Polityka przy kawie
08:30 Jak to działa - magazyn
09:00 Blondynka - serial TVP
10:00 Północ - Południe
- serial kostiumowy
11:00 Drużyna A - serial
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:50 Natura w Jedynce - Białe
lwice. cz. 1. Na przekór
losowi - serial
14:00 Tysiąc i jedna noc
- serial obyczajowy
15:00 Wiadomości
15:20 Teo - ria smaku Teo
Vafidisa - magazyn
06:10 M jak miłość - serial TVP
08:00 Pytanie na śniadanie
10:55 O mnie się nie martw
- serial TVP
11:50 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
12:30 Na dobre i na złe
13:30 Paweł z Tarsu.
Pojednanie światów
- Aby człowiek Boży
był doskonały
14:05 Herkules - serial
14:55 Na sygnale - serial
15:30 Rodzinka.pl - serial
16:05 M jak miłość - serial TVP
17:05 Imperium miłości
- serial kostiumowy
18:00 Panorama
18:30 Sport Telegram
18:40 Pogoda
18:50 Jeden z dziesięciu
20:10 Dzięki Bogu
już weekend
21:20 Rodzinka.pl - serial
22:30 Europejski Stadion
Kultury 2016
SERIAL KOSTIUMOWY
KOMEDIA KRYMINALNA
15:50 Wspaniałe stulecie
- serial kostiumowy
16:45 Czekamy na Światowe
Dni Młodzieży
- Kronika
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Komisarz Alex - serial
18:25 Wspaniałe stulecie
- serial kostiumowy
19:30 Wiadomości
20:05 Biało - czerwone żagle
20:09 Biało - czerwoni
20:25 Zagadka Hotelu Grand
- serial obyczajowy
21:30 Weekendowy Hit
Jedynki - Nie do przebaczenia - western
23:40 Zemsta - serial
00:35 Żywe trupy - serial
01:30 Szepty przeszłości
03:45 Notacje
00:15 Dziennik
sierżanta Fridaya
- komedia kryminalna,
prod. USA, 1987,
reż. Tom Mankiewicz,
wyk. Tom Hanks, Dan
Aykroyd, Christopher
Plummer, Harry Morgan
Sierżant Joe Friday
wraz ze swoim parterem
detektywem Pepem
Streebekiem próbują
rozwiązać sprawę
związaną z kultem pogan.
02:15 Chłopaki też płaczą
- komedia,
prod. USA, 2008,
reż. Nicholas Stoller,
wyk. Jason Segel, Kristen
Bell, Mila Kunis, Russell
Brand
04:00 Zakończenie dnia
dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
POLSAT
TVP Kultura
TV Puls
TVN 7
TV 4
06:00 Nowy dzień
Polsat News
07:45 Trudne sprawy
08:45 Malanowski
i Partnerzy
09:45 Dzień, który zmienił
moje życie
- serial obyczajowy
10:45 Dlaczego ja?
11:45 Pielęgniarki
- serial obyczajowy
12:45 Trudne sprawy
Gdy sprzedawczyni Marta
Szczepaniak pracuje sama
w małym sklepiku, nagle
pojawia się zamaskowany
mężczyzna z paralizatorem i grozi jej.
13:45 Małolaty
14:45 Słoiki
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja - magazyn
16:45 Dlaczego ja?
17:45 Trudne sprawy
18:50 Wydarzenia
07:50 Studio Kultura
08:05 Informacje kulturalne
08:15 TVP Kultura na Festiwalu Młodzi i Film 2016
08:20 Dezerterzy - Anja
Orthodox - rozmowa
08:50 Legendy Magnum
Photos
09:20 Filmy Stanleya
Kubricka - Zabójstwo
09:30 Zabójstwo - film
10:55 Wrota Europy - dramat
12:15 Czy ktoś mnie kocha
w tym domu? - film
13:20 Informacje kulturalne
13:30 TVP Kultura na Festiwalu Młodzi i Film 2016
- Dzień trzeci
13:40 Kino francuskie - Tata,
mama, moja żona i ja
15:30 Informacje kulturalne
extra - Rafał Olbiński
15:45 Legendy muzyki
polskiej XX wieku
17:05 Filmy Stanleya
Kubricka - Zabójstwo
06:00 Niania - komedia
07:00 Nash Bridges
- serial akcji
09:00 Kobra - oddział
specjalny
- kryminalny
11:00 Napisała: Morderstwo kryminalny
12:00 Sezon na miłość
- telenowela
14:05 Moje serce bije
dla Loli - telenowela
Lola i Andres poznali się
jako dzieci i od tamtej pory
łączy ich miłość. Zakochani
do szaleństwa, nie
widzą świata poza sobą.
Wierzą, że ich uczucie
przezwycięży wszystkie
przeciwności losu. Na
drodze staje im jednak
ojciec Andresa
- Marcelo.
15:05 Oblicza miłości
- telenowela
16:05 Dziesięć przykazań
05:20 We Dwoje - program
rozrywkowy
06:45 Męski Typ: Przemysław
Saleta - talk show
07:20 Ukryta prawda
- program obyczajowy
08:20 Sąd rodzinny
- program sądowy
09:20 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
10:20 Chuck - serial, USA
11:20 Mango Telezakupy
12:55 Sąd rodzinny
- program sądowy
13:55 Szpital - program
obyczajowy
14:55 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
15:55 39 i pół 3 - serial
komediowy, Polska
16:55 Chuck - serial, USA
17:55 Brzydula - serial
obyczajowy, Polska
19:00 Ukryta prawda
06:00 Nie igraj z aniołem
07:05 Jake i piraci
z Nibylandii
07:35 Szczenięce lata
Toma i Jerry’ego
08:05 Jake i piraci
z Nibylandii
08:35 Szczenięce lata
Toma i Jerry’ego
09:05 Gwiezdne Wojny:
Wojny Klonów - serial
10:00 Kosmos - serial
dokumentalny
11:00 Moja nadzieja
- komedia romantyczna
Julia zdobywa dowody
obciążające winą za śmierć
swojej matki firmę, dla
której pracowała. Wraz
z dokumentami ucieka
do stolicy, gdzie poznaje
przystojnego Thomasa.
12:00 Galileo
14:00 STOP Drogówka
15:00 Sekrety Sąsiadów
16:00 Dom nie do poznania
FILM PRZYGODOWY
SERIAL KOMEDIOWY
FILM KRYMINALNY
TELENOWELA
KOMEDIA
KOMEDIA ROMANTYCZNA
20:00 Harry Potter
i czara ognia
- film przygodowy,
USA, Wielka Brytania,
2005, reż. Mike Newell,
wyk. Emma Watson,
Rupert Grint, Brendan
Gleeson, Michael Gambon,
Alan Rickman, Maggie
Smith
23:15 Obcy: Ósmy pasażer
Nostromo - film S-F, USA,
Wielka Brytania, 1979,
reż. Ridley Scott, wyk.
Sigourney Weaver, Tom
Skerritt, John Hurt
01:40 Kuba Wojewódzki
02:40 Uwaga! - magazyn
02:55 Klub Magii
04:15 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno
-rozrywkowy
19:30 Świat według Kiepskich
- serial komediowy
prod. Polska
Waldek przedstawia
rodzicom swoją
narzeczoną, Jolasię.
20:05 Liga Światowa 2016
– mecz Polska
– Argentyna
22:05 Ich Troje
- koncert
retransmisja
00:05 Planeta małp
- film science-fiction
Statek kosmiczny
dowodzony przez kapitana
Leo Davidsona wpada w
pętlę czasową i ląduje na
planecie przypominającej
nieco Ziemię.
02:45 Tajemnice losu
05:00 Disco Gramy
17:15 Zabójstwo
- film kryminalny,
prod. USA, 1956
18:55 Portrety - IKEA w pogoni
za szczęściem - film
20:00 Informacje kulturalne
20:10 TVP Kultura na Festiwalu Młodzi i Film 2016
- Dzień czwarty
20:20 Wieczór kinomana
- filmy Federica Felliniego
20:30 Wieczór kinomana
- Satyricon - dramat
22:45 Filmy Blaxploitation Black Mama, White Mama
- film obyczajowy
00:20 Informacje kulturalne
00:30 TVP Kultura na Festiwalu Młodzi i Film 2016
- Dzień czwarty
00:35 Jazz noc - B. B. King: Live
at Montreux - koncert
17:05 Niewolnica Victoria
- telenowela
Victoria, znana przez
wszystkich jako markiza,
przybywa do Ameryki,
aby poślubić kupca
pochodzącego z bogatej
rodziny.
18:05 Łowcy skarbów
- przygodowy
20:00 Liberator 2
- film akcji
22:00 International
- thriller
00:35 Zejście 2 - horror
05:10 13 Posterunek 2
- komedia
03:00 Biesiada na cztery
pory roku
04:20 Menu na miarę
04:45 W blasku fleszy
- program rozrywkowy
20:00 Krowy na wypasie
- film komedia, USA,
Holandia, Niemcy, 2006,
reż. Steve Oedekerk, wyk.
Kevin James, Courteney
Cox, Sam Elliott, Danny
Glover, Andie MacDowell
21:55 Rozterki Gray
- film komedia,
USA, 2006, reż. Sue
Kramer, wyk. Heather
Graham
00:00 Lęk pierwotny
- film sensacyjny, USA,
1996, reż. Gregory Hoblit,
wyk. Richard Gere, Laura
Linney, Edward Norton,
John Mahoney
02:40 Klub Magii
04:50 Druga strona medalu
- talk show
05:15 Koniec programu
17:00 Moja nadzieja
- komedia romantyczna
18:00 Mistrz kuchni:
Juniorzy
18:35 Niesamowite rekordy
19:55 Wysmakowani
- program kulinarny
20:05 Androidcop
- film akcji
Policjant i jego partner
- robot przedostają się do
zakazanej strefy miasta,
którą zamieszkuje zainfekowana ludność.
22:00 Półfinał Miss Polski
2016
00:30 Wiejska sielanka
01:55 STOP Drogówka
03:00 Disco Polo Life
- program muzyczny
04:00 Top 10 lista przebojów
- program muzyczny
TVN
05:40 Uwaga! - magazyn
06:15 Mango - telezakupy
07:20 Detektywi
- program kryminalny
07:50 Doradca smaku
08:00 Dzień Dobry TVN
10:55 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno
-rozrywkowy
12:00 Szkoła
13:00 Szpital - program
obyczajowy
14:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
15:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno
-rozrywkowy
16:00 Szkoła
17:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
18:00 Szpital - program
obyczajowy
19:00 Fakty
19:35 Sport
19:45 Pogoda
19:50 Uwaga! - magazyn
MojaGazeta
PROGRAM TV 25
24 czerwca 2016
sobota
25 czerwca
TVP 1
TVP 2
TVN
POLSAT
TVP Kultura
TV Puls
TVN 7
TV 4
05:40 Klan - telenowela TVP
06:40 Las Story
- cykl reportaży
07:05 Okrasa łamie przepisy
- Wiosenny śledź z Zalewu
- magazyn kulinarny
07:35 Pełnosprawni
08:00 Rok w ogrodzie
08:20 Naszaarmia.pl
08:50 Film dokumentalny
09:50 Korzenie: następne
pokolenia - serial
11:55 My Wy Oni - magazyn
12:30 Akcja wakacje
13:05 Pochwała żeglarstwa
13:35 Nie do przebaczenia
- western, prod. USA
15:50 Północ - Południe,
Księga II - serial
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Ojciec Mateusz - serial
18:35 Rolnik szuka żony
seria II - reality show
19:30 Wiadomości
20:05 Biało - czerwoni
05:20 Niedźwiedzie
opowieści
06:30 M jak miłość - serial TVP
07:30 Pytanie na śniadanie
10:25 Daleko od szosy - serial
11:55 Gwiazdy w południe
- Mózg - komedia
14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Rodzinka.pl - serial
15:15 Festiwal Zaczarowanej
Piosenki
16:25 Hity kabaretu - Drzwi
i inne hity Kabaretu
Moralnego Niepokoju
17:20 Sonda 2
17:45 Słowo na niedzielę
18:00 Panorama
18:30 Sport Telegram
18:40 Pogoda
18:50 Kulisy - Postaw
na milion
19:05 Postaw na milion
20:05 Latający Klub 2
na wakacjach
w Lubelskiem 2015
21:45 David Gilmour
05:25 Uwaga! - magazyn
05:50 Mango - telezakupy
08:00 Sablewskiej
sposób na...
08:30 Dzień Dobry Wakacje
- magazyn
10:55 Na Wspólnej
- serial obyczajowy
12:40 Agent - Gwiazdy
13:40 Pluto Nash
- film komedia, USA,
2002, reż. Ron Underwood, wyk. Eddie Murphy,
Randy Quaid, Rosario
Dawson, Joe Pantoliano,
Jay Mohr, Luis Guzman,
James Rebhorn, Burt
Young, Pam Grier
15:45 Footloose
- film obyczajowy, USA,
2011, reż. Craig Brewer,
wyk. Kenny Wormald
18:00 Kuchenne rewolucje
19:00 Fakty
19:45 Uwaga! - magazyn
20:00 Dom marzeń
06:00 Nowy dzień z Polsat
News
07:55 Turbo Fast
08:25 Jeźdźcy smoków
na końcu świata
08:55 Przygody Kota
w butach
09:25 Scooby Doo i Brygada
Detektywów
09:55 Ewa gotuje
10:30 Wysmakowani
- program kulinarny
10:40 Ania z Zielonego
Wzgórza
12:15 I kto to mówi 3
- komedia familijna
14:30 Słoiki
15:35 Pamiętniki z wakacji
17:45 Chłopaki do wzięcia
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich
- serial komediowy
20:05 Liga Światowa 2016
– mecz Polska – Rosja
07:30 Informacje kulturalne informator kulturalny
07:40 TVP Kultura na Festiwalu Młodzi i Film 2016
- Dzień czwarty
07:45 Program
publicystyczny
08:10 Kontrakt - film obyczajowy, prod. Polska, 1980
10:10 1920. Bitwa
Warszawska - film
historyczny
12:05 Informacje kulturalne
12:15 TVP Kultura na Festiwalu Młodzi i Film 2016
- Dzień czwarty
12:25 Szlakiem miejsc
niezwykłych - Pomniki
historii - Łańcut, Kozłówka
- reportaż - reportaż
12:50 Dokument tygodnia
- Wzdłuż rurociągu - film
14:55 Kryptonim MOrd
- Zbrodniarz i panna - film
fabularny, prod. Polska
16:20 Wydarzenie aktualne
05:40 Co ludzie powiedzą?
- komedia
06:50 Taki jest świat
- informacyjny
07:35 Allo Allo!
- komedia
08:55 Wojciech Cejrowski.
Boso - Karaiby
- dokumentalny
10:55 Wojciech Cejrowski.
Boso Meksyk/Paragwaj
- dokumentalny
11:25 13 Posterunek 2
- komedia
14:40 Ja, ty i on
- komedia
16:55 Niania
- familijny
19:00 Pingwiny
z Madagaskaru
- animacja
20:00 Rambo 3
- film akcji
22:05 Brick Mansions.
Najlepszy z najlepszych
- film akcji
05:20 We Dwoje 2
- program rozrywkowy
06:40 Mango - telezakupy
08:45 Kobra: Oddział
specjalny - serial sensacyjny, Niemcy
09:45 39 i pół 3 - serial
komediowy, Polska
11:45 Brzydula - serial
obyczajowy, Polska
14:40 Interkosmos
- film komedia, USA, 1987,
reż. Joe Dante,
wyk. Dennis Quaid, Martin
Short, Meg Ryan, Kevin
McCarthy
17:10 Krowy na wypasie - film
komedia, USA, Holandia,
Niemcy, 2006, reż. Steve
Oedekerk, wyk. Kevin
James, Courteney Cox,
Sam Elliott, Danny Glover,
Andie MacDowell
19:00 Prawo jazdy - film
komedia, USA, 1988, reż.
Greg Beeman
06:00 Simba
06:40 Przyjaciele
z Kieszonkowa
07:05 Jake i piraci
z Nibylandii
07:35 Szczenięce lata
Toma i Jerry’ego
08:05 Jake i piraci
z Nibylandii
08:35 Szczenięce lata
Toma i Jerry’ego
09:00 Wysmakowani
09:10 Jaś i Małgosia
Zła macocha przekonuje
ojca Jasia i Małgosi, żeby
zostawił ich samych w
ciemnym lesie. Zdani tylko
na siebie, brat i siostra nie
są w stanie odnaleźć drogi
do domu.
10:50 Policjantki i Policjanci
- serial obyczajowy
12:50 Tata sam w domu
- program rozrywkowy
13:50 STOP Drogówka
14:50 Zabójcze wody
KOMEDIA KRYMINALNA
KOMEDIA
KOMEDIA
FILM SENSACYJNY
DRAMAT
FILM AKCJI
FILM OBYCZAJOWY
FILM OBYCZAJOWY
23:35 Chłopaki też płaczą
- komedia
prod. USA, 2008,
reż. Nicholas Stoller,
wyk. Jason Segel, Kristen
Bell, Mila Kunis, Russell
Brand
Zrozpaczony muzyk wyjezdża na wakacje po tym,
jak porzuca go ukochana.
W kurorcie, który wybrał,
spotyka byłą dziewczynę
z jej nowym partnerem.
01:30 Purpurowe rzeki II:
Aniołowie Apokalipsy
- film sensacyjny
prod. Francja, Wielka
Brytania, Włochy, 2004,
reż. Olivier Dahan,
wyk. Jean Reno,
Benoit Magimel
03:15 Zakończenie dnia
21:00 Duchy moich byłych
- film komedia
USA, 2009, reż. Mark
Waters, wyk. Matthew
McConaughey, Jennifer
Garner, Michael Douglas,
Breckin Meyer, Lacey
Chabert, Emma Stone
23:10 Dziewczyna
z przedmieścia
- film komedia, USA, 2007,
reż. Marc Klein, wyk.
Sarah Michelle Gellar, Alec
Baldwin
01:20 Obcy: Ósmy
pasażer Nostromo
- film S-F, USA, Wielka
Brytania, 1979, reż. Ridley
Scott, wyk. Sigourney
Weaver, Tom Skerritt,
John Hurt
03:45 Klub Magii
22:05 Cudzoziemiec
- film sensacyjny
Były agent CIA,
Cold, podejmuje się przewiezienia tajemniczego
pakunku z Francji do
Niemiec. Wielu ludzi jest
gotowych na wszystko, by
odebrać mu przesyłkę.
00:10 David Blane:
Zamrożony w czasie
Magia uliczna Davida
Blaine’a wprowadza w
osłupienie najbardziej
znane gwiazdy na świecie,
w tym Jamie’ego Foxxa,
Bryana Cranstona, Aarona
Paula, Ricky’ego Gervaisa.
02:10 Tajemnice losu
- program ezoteryczny
05:00 Disco Gramy
- program rozrywkowy
16:50 Film kostiumowy
- Posłaniec
- dramat, prod. Wielka
Brytania
19:00 Historia muzyki - Barok
20:00 Eurokultura - magazyn
20:10 TVP Kultura na Festiwalu Młodzi i Film 2016
- Dzień piąty
20:20 Bilet do kina - Mistrz
- dramat, prod. USA
22:45 Dire Straits - koncert
00:20 Mad Men - serial
02:50 Eurokultura
- magazyn
03:00 TVP Kultura na Festiwalu Młodzi i Film 2016
- Dzień piąty
- felieton
03:10 Bilet do kina - Mistrz
dramat, prod. USA
05:20 Zakończenie dnia
00:00 Anatomia strachu
- film akcji
Na dom handlarza
diamentami napadają
bandyci, którzy chcą
dostać się do sejfu z cenną
zawartością. Właściciel
nie ma zamiaru im tego
ułatwiać.
01:50 Taki jest świat
- informacyjny
02:50 Biesiada na cztery
pory roku
- program
dokumentalny
04:20 Menu na miarę
- lifestylowy
04:45 Z archiwum policji
- kryminalny
05:10 Menu na miarę
05:35 Z archiwum policji
- program kryminalny
20:55 Do szaleństwa
- film obyczajowy, USA,
2011, reż. Drake Doremus,
wyk. Anton Yelchin,
Felicity Jones, Jennifer
Lawrence
22:50 Polowanie
na “Czerwony
Październik” - film
sensacyjny, USA, 1990,
reż. John McTiernan,
wyk. Sean Connery, Alec
Baldwin, Scott Glenn, Sam
Neill, James Earl Jones,
Joss Ackland, Richard
Jordan, Peter Firth, Tim
Curry, Courtney B. Vance
01:35 Terminator: Kroniki
Sary Connor - serial S-F
02:40 Klub Magii
04:50 Druga strona medalu
05:20 Koniec programu
16:40 Na pewno, być może
Will jest po trzydziestce
i właśnie się rozwodzi.
Kiedy jego dziesięcioletnia córka próbuje się
dowiedzieć, dlaczego
jego życie uczuciowe
tak się potoczyło, Will
opowiada jej o swoich
trzech miłościach.
19:00 Galileo
20:00 Policjantki i Policjanci
- serial obyczajowy
22:00 CSI: Kryminalne
zagadki Miami
- serial kryminalny
23:00 W mgnieniu oka
00:55 Tuż przed tragedią
03:00 Disco Polo Life
- program muzyczny
04:00 Top 10 lista przebojów
- program muzyczny
20:25 Hit na sobotę
- 22 Jump Street
- komedia kryminalna,
prod. USA, 2014,
reż. Phil Lord,
Christopher Miller,
wyk. Jonah Hill
22:30 Kamień
23:25 Babylon
- film science fiction,
prod. Wielka Brytania,
Francja, USA, 2008,
reż. Mathieu Kassovitz,
wyk. Vin Diesel
01:10 Wakat
01:55 Piłka nożna
- Copa America: mecz
o 3 miejsce, 1 połowa
03:05 Piłka nożna
- Copa America: mecz
o 3 miejsce, 2 połowa
04:05 Zakończenie dnia
dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
niedziela
26 czerwca
TVP 1
TVP 2
TVN
POLSAT
TVP Kultura
TV Puls
TVN 7
TV 4
05:40 Klan - telenowela TVP
06:35 Odnawialne źródła
energii - Niewyczerpalne
energie - Gorące źródła
- cykl reportaży
07:00 Transmisja Mszy
Świętej z Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia
w Łagiewnikach
08:00 Tydzień
08:45 Fundusze europejskie
09:05 Ziarno - Kalwaria Zebrzydowska - magazyn
09:35 Jak to działa - Kino
10:15 Rozdarte serca - serial
11:05 Misja - Kondycja
11:20 Do zobaczenia w
Krakowie - cykl reportaży
11:45 Między ziemią
a niebem - magazyn
12:00 Anioł Pański
12:15 Między ziemią
a niebem - magazyn
12:55 BBC w Jedynce - Domowe zwierzaki. Dzikie z
natury cz. 2 - film
04:35 Newton - Potęga dźwięku
- cykl dokumentalny, prod.
Austria, 2012
05:05 Dla niesłyszących
- Słowo na niedzielę
05:15 M jak miłość - serial TVP
06:15 Książę z Bajki - baśń
filmowa, prod. USA, 2001
07:55 Alternatywy 4 - serial
09:00 Śniadanie na Trawie
09:20 Ostoja - magazyn
przyrodniczy
09:50 Rodzinne oglądanie
- Wielki Kaukaz
10:55 Podróże z historią
11:30 Makłowicz w podróży.
Podróż 48 Hiszpania
- “Prowincja Kordoba”
12:05 Gwiazdy w południe
- Wspomnienia niewidzialnego człowieka
14:00 Familiada - teleturniej
14:35 Rodzinka.pl - serial
15:20 Festiwal Zaczarowanej
Piosenki
16:25 Na dobre i na złe
05:20 Uwaga! - magazyn
05:45 Mango - telezakupy
07:55 Maja w ogrodzie
- magazyn ogrodniczy
08:25 Akademia ogrodnika
- magazyn ogrodniczy
08:30 Dzień Dobry Wakacje
- magazyn
11:00 Polowanie
na mieszkanie
11:35 Co za tydzień
- magazyn
12:25 Legalne blondynki
- film komedia, USA, 2009,
reż. Savage Steve Holland,
wyk. Milly Rosso, Becky
Rosso, Christopher Cousins
14:10 Harry Potter i czara
ognia - film przygodowy,
USA, Wielka Brytania,
2005, reż. Mike Newell
17:25 Sablewskiej
sposób na...
18:00 Dom marzeń
19:00 Fakty
19:45 Uwaga! - magazyn
06:00 Nowy dzień
z Polsat News
07:45 Jeźdźcy smoków
08:15 Turbo Fast
08:45 Jeźdźcy smoków
na końcu świata
09:20 Dzwoneczek
11:00 Doktor Dolittle:
W pogoni za błahostkami
12:55 Daleko jeszcze?
- komedia
romantyczna
Gdy Nick zakochuje się
w Suzanne, która jest
samotną matką, początkowo nie przejmuje się, co
myślą o nim jej dzieci.
15:00 Pani Doubtfire
17:45 Nasz Nowy Dom
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport, Pogoda
19:30 Państwo w Państwie
20:05 Liga Światowa 2016
– mecz Polska
– Francja
07:30 Informacje kulturalne
07:40 TVP Kultura na Festiwalu Młodzi i Film 2016
- Dzień piąty
07:45 Którędy po sztukę
07:50 Film kostiumowy
- Posłaniec - dramat
09:45 Eurokultura - magazyn
10:00 TVP Kultura na Festiwalu Młodzi i Film 2016
- Dzień piąty
10:05 Kompozytorzy muzyki
filmowej - Lalo Schifrin
- cykl dokumentalny
11:05 Przypadki Piotra S.
- film obyczajowy
12:35 PRL w kinie
- Człowiek z żelaza
- dramat, prod. Polska,
1981, reż. Andrzej Wajda
15:10 Program
publicystyczny
15:35 Trzy gwiazdy w
Monachium - koncert
17:15 Niedziela z... Wojciechem Pszoniakiem
06:00 Taki jest świat
- informacyjny
06:55 Niania
- komedia
09:00 Wojciech Cejrowski.
Boso - Karaiby
- dokumentalny
10:00 Wojciech Cejrowski.
Boso - Teksas
- dokumentalny
11:10 Wojciech Cejrowski.
Boso Meksyk/
Paragwaj
- dokumentalny
11:50 Księżniczka
dwóch światów
- familijny
13:45 Najpiękniejsze
baśnie braci Grimm:
Roszpunka - baśń
15:00 Niania
- familijny
17:15 Wakacje Jasia Fasoli
- komedia
19:00 Pingwiny z Madagaskaru - animacja
05:55 We Dwoje - program
rozrywkowy
07:15 Mango
- telezakupy
09:20 Kobra: Oddział
specjalny - serial
sensacyjny, Niemcy
10:30 39 i pół
- serial komediowy,
Polska
13:30 Brzydula
- serial obyczajowy,
Polska
16:25 Prawo i Jake Wade
- film western,
USA, 1958, reż. John Sturges, wyk. Robert Taylor,
Richard Widmark, Patricia
Owens, Robert Middleton,
DeForest Kelley
18:10 Prawo jazdy
- film komedia, USA, 1988,
reż. Greg Beeman, wyk.
Corey Haim, Corey Feldman, Carol Kane, Richard
Masur, Heather Graham
06:00 Simba
06:40 Jake i piraci
z Nibylandii
- serial animowany
07:10 Szczenięce lata
Toma i Jerry’ego
- serial animowany
07:40 Jake i piraci
z Nibylandii - serial
08:10 Szczenięce lata
Toma i Jerry’ego
- serial animowany
08:40 Kamerdyner Bob
10:30 Galileo
12:35 Syn Różowej Pantery
14:30 Polubić czy poślubić
Nowojorski projektant
podczas służbowego
wyjazdu do Las Vegas
przypadkowo spotyka
Isabel pochodzącą z
Meksyku fotograf.
16:55 Garfield: W poszukiwaniu Lymana
18:00 9. miesiąc
19:00 Galileo
FILM FAMILIJNY
SERIAL FABULARYZOWANY
KOMEDIA
FILM AKCJI
FILM FABULARNY
FILM PRZYGODOWY
FILM PRZYGODOWY
FILM AKCJI
20:00 Rybki z ferajny
- film komedia,
USA, 2004, reż. Bibo
Bergeron, Vicky Jenson,
Rob Letterman, wyk. Will
Smith, Robert De Niro,
Renée Zellweger, Jack
Black, Angelina Jolie,
Martin Scorsese
21:55 Masz wiadomość
- film komedia, USA,
1998, reż. Nora Ephron,
wyk. Tom Hanks, Meg
Ryan, Greg Kinnear,
Parker Posey, Jean Stapleton, Dabney Coleman
00:20 Sekrety lekarzy
- reality show
01:20 Kamuflaż - serial
kryminalny, USA
02:20 Uwaga! - magazyn
02:35 Klub Magii
22:05 Ścigana
- film akcji
Mallory Kane jest świetnie
wyszkoloną tajną agentką.
Pracuje dla prywatnej
firmy wynajmowanej
przez CIA do brudnej
roboty. Amerykański
wywiad ma do niej pełne
zaufanie i powierza
jedynie misje najwyższej
rangi. Za pośrednictwem
przełożonego Kennetha
Mallory otrzymuje
zlecenie uwolnienia
azjatyckiego zakładnika
w Barcelonie.
00:05 Magazyn sportowy
02:05 Tajemnice losu
- program ezoteryczny
05:00 Disco Gramy
- program rozrywkowy
18:10 Niedziela z...
Wojciechem
Pszoniakiem
- Ziemia obiecana - film
fabularny, prod. Polska,
1974, reż. Andrzej Wajda
21:05 2 x Juliette Binoche
- Zła krew - thriller
23:05 2 x Juliette Binoche
- Sponsoring - dramat
00:45 Wszystko jest możliwe film dokumentalny
01:45 Jazz noc - B. B. King: Live
at Montreux - koncert
03:30 Młoda Polska
- Urodziny
- krótkometrażowy
04:00 Teraz animacje!
- Kinematograf - film
04:15 Kompozytorzy muzyki
filmowej - Lalo Schifrin
05:10 Zakończenie dnia
20:00 After Earth:
1000 lat po Ziemi
- przygodowy
21:55 Liberator 2
- film akcji
00:00 Camelot
- przygodowy
01:00 Taki jest świat
- informacyjny
01:50 Menu na miarę
02:40 Dyżur
- dokumentalny
03:05 Na jedwabnym szlaku
- dokumentalny
04:20 Menu na miarę
- lifestylowy
04:45 Z archiwum policji
- kryminalny
05:10 Menu na miarę
- lifestylowy
05:35 Z archiwum policji
- kryminalny
20:00 Kongo
- film przygodowy,
USA, 1995, reż. Frank
Marshall, wyk. Laura
Linney, Dylan Walsh, Ernie
Hudson, Tim Curry, Grant
Heslov
22:20 Skazany na śmierć
- serial kryminalny,
prod. USA
23:25 Prawdziwa zbrodnia
- film sensacyjny,
USA, 1999, reż. Clint
Eastwood, wyk. Clint Eastwood, Isaiah Washington,
James Woods, Lisa Gay
Hamilton, Denis Leary,
Bernard Hill, Diane Venora
02:00 Sposób na morderstwo
- serial, USA
03:00 Klub Magii
05:10 Koniec programu
20:00 Zabójcze polowanie
- film akcji
Jim Rhodes pracował jako
amerykański strażnik
graniczny do czasu gdy
podczas akcji zginął jego
partner. Teraz wraz z
córką mieszka w małym
miasteczku przy granicy
z Kanadą, gdzie szuka
spokoju w okolicznych
lasach.
22:05 Spirit: Duch miasta
Młody policjant Denny
Colt próbuje rozprawić się
z najniebezpieczniejszym
złoczyńcą w mieście,
tajemniczym Octopusem.
00:15 Bracia - tajemnica
długowieczności
02:30 Mega Chichot
- program rozrywkowy
13:55 Bogus, mój przyjaciel
na niby - film familijny,
prod. USA, 1996,
reż. Norman Jewison
15:55 Zagadka Hotelu
Grand
- serial obyczajowy
17:00 Teleexpress
17:30 Ranczo - serial
18:30 Rolnik szuka żony
seria II - reality show
19:30 Wiadomości
20:10 Biało - czerwoni
20:25 Zakochana Jedynka
- Podstępne druhny
- komedia romantyczna
22:00 Sportowa niedziela
22:30 Chłopaki na bok
- film fabularny
00:40 Tajemnica twierdzy
szyfrów - serial
01:30 Program rozrywkowy
17:25 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
18:00 Panorama
18:30 Sport Telegram
18:40 Pogoda
18:50 Kocham Cię, Polsko!
- kulisy - felieton
19:00 Sonda 2
20:05 Klient - film sensacyjny
22:15 Prokurator - serial
kryminalny TVP
23:10 Europejski Stadion
Kultury 2016 - Kortez
00:10 Erratum
- dramat
01:50 Śniadanie na Trawie
02:15 Wspomnienia niewidzialnego człowieka
- komedia, prod. USA,
Francja, 1992, reż. John
Carpenter
03:55 Zakończenie dnia
dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
26 PROGRAM TV
24 czerwca 2016
poniedziałek
27 czerwca
TVP 1
05:15 Telezakupy
05:55 Tysiąc i jedna noc
06:50 BBC w Jedynce
- Domowe zwierzaki.
Dzikie z natury cz. 2 - film
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Polityka przy kawie
08:30 Rok w ogrodzie
09:00 Blondynka - serial TVP
09:55 Korzenie: następne
pokolenia - serial
11:00 Drużyna A - serial
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:25 Kazimierskie granie
- relacja z Festiwalu Kapel i
Śpiewaków Ludowych
12:50 Natura w Jedynce
- Białe lwice. cz. 2. Walka o
przetrwanie - serial
14:00 Tysiąc i jedna noc
- serial obyczajowy
15:00 Wiadomości
15:20 Teo - ria smaku Teo
Vafidisa - magazyn
MojaGazeta
TVP 2
05:35
06:30
07:05
08:00
11:00
11:55
12:35
13:35
14:10
15:00
15:30
16:05
17:00
18:00
18:30
18:40
18:50
20:10
M jak miłość - serial TVP
Polska 1050 - magazyn
M jak miłość - serial TVP
Pytanie na śniadanie
O mnie się nie martw
- serial TVP
Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
Na dobre i na złe
Śniadanie na Trawie
- magazyn kulturalny
Herkules - serial
Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
M jak miłość - serial TVP
Imperium miłości
- serial kostiumowy, prod.
Turcja, 2014
Panorama
Sport Telegram
Pogoda
Jeden z dziesięciu
- teleturniej
Kocham Cię, Polsko!
TVN
POLSAT
06:05 Uwaga! - magazyn
06:30 Mango - telezakupy
08:15 Detektywi
- program kryminalny
08:50 Rybki z ferajny
- film komedia, USA, 2004,
reż. Bibo Bergeron
10:40 Szkoła
11:40 Szpital
12:40 Ukryta prawda
- program obyczajowy
13:40 W-11 Wydział Śledczy
15:00 Kuchenne rewolucje
16:00 Szkoła
17:00 Ukryta prawda
18:00 Szpital
19:00 Fakty
19:35 Sport
19:45 Pogoda
19:50 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku
20:15 Na Wspólnej - serial
20:55 Projekt Lady
21:55 Sekrety lekarzy
22:55 Najgorszy polski
kierowca
06:00 Nowy dzień
z Polsat News
07:45 Trudne sprawy
08:45 Malanowski
i Partnerzy
09:45 Dzień, który zmienił
moje życie
- serial obyczajowy
10:45 Dlaczego ja?
11:45 Pielęgniarki
- serial obyczajowy
12:45 Trudne sprawy
13:45 Małolaty
14:45 Słoiki
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
- magazyn reportaży
16:45 Dlaczego ja?
17:45 Trudne sprawy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich
- serial komediowy
20:00 Wysmakowani
TVP Kultura
07:30
07:45
07:55
08:05
08:20
09:05
09:35
11:05
12:45
13:45
14:50
15:20
15:40
Afisz kulturalny
Kultura fizyczna
Studio Kultura
Eurokultura - magazyn
Niedziela z... Wojciechem Pszoniakiem
Design - Kuchnia
frankfurcka - film
Jedna wojna - dramat
Ferdydurke - dramat,
prod. Polska, Francja,
Wielka Brytania, 1991
Pan W - film obyczajowy,
prod. Polska, 1985, reż.
Krzysztof Gruber, wyk.
Roman Wilhelmi, Marek
Walczewski, Henryk Bista,
Piotr Machalica
Lalamido czyli porykiwania szarpidrutów
- W kosmosie - magazyn
Legendy Rocka
- Tom Petty
Eurokultura - magazyn
Pan Lazhar
- film obyczajowy
TV Puls
06:00 Niania
- komedia
07:00 Nash Bridges
- serial akcji
09:00 Kobra - oddział
specjalny
- kryminalny
11:00 Napisała: Morderstwo
- kryminalny
12:00 Sezon na miłość
- telenowela
14:10 Moje serce bije
dla Loli
- telenowela
15:05 Oblicza miłości
- telenowela
16:05 Dziesięć przykazań
17:05 Niewolnica Victoria
- telenowela
Victoria została brutalnie
zabrana z ramion kochających ją ludzi, ponieważ
biała kobieta nie mogła
żyć wśród niewolników.
Po latach powraca, udając
kogoś kim nie jest.
TVN 7
05:20 We Dwoje - program
rozrywkowy
06:45 Męski Typ: Marek
Kamiński - talk show
rozrywkowy
07:20 Ukryta prawda
- program obyczajowy
08:20 Sąd rodzinny
- program sądowy
09:20 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
10:20 Chuck - serial, USA
11:20 Mango Telezakupy
12:55 Sąd rodzinny
- program sądowy
13:55 Szpital
14:55 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
15:55 39 i pół 3 - serial
komediowy, Polska
16:55 Chuck - serial, USA
17:55 Brzydula - serial
obyczajowy, Polska
19:00 Ukryta prawda
TV 4
06:00 Nie igraj z aniołem
- telenowela
07:05 Jake i piraci
z Nibylandii
07:35 Szczenięce lata
Toma i Jerry’ego
08:05 Jake i piraci
z Nibylandii
08:35 Szczenięce lata
Toma i Jerry’ego
09:05 Gwiezdne Wojny:
Wojny Klonów
- serial animowany
10:00 Kosmos - serial
dokumentalny
11:00 Moja nadzieja
- komedia romantyczna
12:00 Detektywi w Akcji
13:00 Policjantki i Policjanci
14:00 STOP Drogówka
- magazyn
15:00 Sekrety Sąsiadów
16:00 Dom nie do poznania
17:00 Moja nadzieja
- komedia romantyczna
18:00 Detektywi w Akcji
SERIAL KOSTIUMOWY
THRILLER
SERIAL OBYCZAJOWY
DRAMAT HISTORYCZNY
DRAMAT
SERIAL PRZYGODOWY
FILM OBYCZAJOWY
SERIAL OBYCZAJOWY
15:50 Wspaniałe stulecie
- serial kostiumowy
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:30 Komisarz Alex - serial
18:25 Wspaniałe stulecie
- serial kostiumowy
19:30 Wiadomości
20:10 Białoczerwoni
20:30 Wielki Test o NATO
22:15 Oto historia - Fritz Bauer.
Sam pośród swoich
23:20 Podstępne druhny
- komedia romantyczna
00:55 Transporter - serial
01:55 Chłopaki na bok
- film fabularny,
prod. USA
03:50 Notacje - Maria Stangret
04:10 Drużyna A
- serial, prod. USA, 1985
05:00 Zakończenie dnia
21:55 Pod ścianą
- thriller, prod. Kanada,
2008, reż. Jean-Claude
Lord, wyk. Laura
Vandervoort, Chris
Kramer, Amy Sloan
Młoda technik medycyny
sądowej Mercie Cutler
marzy, aby zostać detektywem policyjnym i pójść
w ślady swojego ojca.
23:35 Czy świat oszalał?
- Tam, gdzie da się żyć
00:35 Grimm - serial,
prod. USA, 2011
01:30 Żyj i pozwól umrzeć
- film sensacyjny,
prod. Wielka Brytania,
1973, reż. Guy Hamilton,
wyk. Roger Moore
03:40 Tam, gdzie da się żyć
04:35 Zakończenie
23:40 Druga szansa
- serial, Polska
Historia Moniki, producentki i agentki gwiazd,
która w wyniku intrygi
osoby z bliskiego jej
otoczenia traci wszystko.
00:40 Wybrani
- serial, USA
Były agent CIA zostaje
zwerbowany przez
tajemniczego miliardera,
by zapobiegać morderstwom, które mają się
wydarzyć.
01:40 Ocalić Grace
- serial, USA
02:40 Uwaga!
- magazyn
prod. Polska
03:05 Klub Magii
- program ezoteryczny
20:10 MEGA HIT - Królestwo
niebieskie
23:30 Krzyżowy ogień
- film akcji
Brazil i Flint to dwaj
najlepsi zawodowi
zabójcy świata. Pierwszy
po mistrzowsku operuje
nożem i za odpowiednie
wynagrodzenie przyjmie
każde zlecenie. Drugi
doskonale włada bronią
palną, ale po tym, jak jego
żona w efekcie
brutalnego napadu
zapada w śpiączkę,
wycofuje się z zawodu.
01:50 Helikopter
w ogniu
- dramat wojenny
05:00 Disco Gramy
- program rozrywkowy
17:15 Jedna wojna
- dramat
18:55 Teledyski zmieniły
muzykę - Bon Jovi
- cykl dokumentalny,
prod. Wielka Brytania
19:20 Teledyski zmieniły
muzykę - AC/DC
20:00 Informacje kulturalne
20:20 Bohaterowie polskiej
wyobrażni - Pianista
- dramat, prod. Polska
23:00 Transgresje - Flandria
00:30 Którędy po sztukę
00:35 Videofan
00:55 Młoda Polska
- Popatrz na mnie
01:25 Informacje kulturalne
01:40 Kino nocne - Droga
02:55 Bohaterowie polskiej
wyobrażni - Pianista
- dramat, prod. Polska
18:05 Łowcy skarbów
- przygodowy
20:00 Co z oczu, to z serca
- komedia
22:25 Rambo 3
- film akcji
00:40 Taki jest świat
- informacyjny
01:30 Menu na miarę
- lifestylowy
02:00 JRG w akcji
- dokumentalny
02:30 Dyżur
- dokumentalny
03:00 Na jedwabnym szlaku
- dokumentalny
04:20 Menu na miarę
04:45 Z archiwum policji
- kryminalny
05:10 Menu na miarę
05:30 13 Posterunek 2
- komedia
20:00 Trzy życzenia
- film obyczajowy,
USA, 1995, reż. Martha
Coolidge, wyk. Patrick
Swayze, Mary Elizabeth
Mastrantonio, Joseph
Mazzello, Seth Mumy, Jay
O. Sanders
22:30 Tajemnice Laury
- serial, USA
23:35 Ostra jazda:
Piwny ping pong
- film komedia, USA, 2009,
reż. Steve Rash, wyk.
Daniel Newman, Preston
Jones, Michael Trotter,
Nestor Aaron Absera,
D.J. Qualls
01:40 Klub Magii
03:50 Druga strona medalu
- talk show
04:50 Koniec programu
19:00 Policjantki i Policjanci
- serial obyczajowy
20:00 9. miesiąc
21:00 CSI: Kryminalne zagadki Nowego Jorku
Drużyna, posługując
się bardzo nowoczesnym
sprzętem, wierzy, że
każdy ma jakąś ciekawą
opowieść i wszystko
można połączyć, nawet na
tak wielką skalę jaką jest
Nowy Jork.
22:00 Galileo
00:00 STOP Drogówka
01:00 Mega Chichot
01:30 Interwencja
- magazyn
02:10 Graffiti
02:30 TAK czy NIE
03:00 Cafe Futbol
05:00 Top 10 lista przebojów
dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
wtorek
28 czerwca
TVP 1
TVP 2
05:55 Tysiąc i jedna noc
- serial obyczajowy
06:50 Natura w Jedynce
- Białe lwice. cz. 2. Walka
o przetrwanie - serial
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Polityka przy kawie
08:30 Historia dla Ciebie
09:00 Blondynka - serial TVP
09:55 Korzenie: następne
pokolenia - serial
10:55 Drużyna A - serial
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:40 Natura w Jedynce
- Tańczący z naturą
13:10 Półkowniki
14:00 Tysiąc i jedna noc
- serial obyczajowy
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:20 Teo - ria smaku Teo
Vafidisa - magazyn
15:50 Wspaniałe stulecie
17:00 Teleexpress
05:35 M jak miłość - serial TVP
06:30 W jednym Duchu
ochrzczeni - reportaż
07:05 M jak miłość - serial TVP
08:00 Pytanie na śniadanie
10:55 O mnie się nie martw
- serial TVP
11:55 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
12:35 Na dobre i na złe
13:35 Dzika Muzyka - Tańce,
hulanki, swawole
- magazyn
14:10 Herkules - serial,
prod. USA, 1996
15:05 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
15:35 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
16:10 M jak miłość - serial TVP
17:05 Imperium miłości
- serial kostiumowy
18:00 Panorama
18:30 Sport Telegram
18:40 Pogoda
18:50 Jeden z dziesięciu
SERIAL KRYMINALNY
FILM SENSACYJNY
FILM SENSACYJNY
THRILLER SENSACYJNY
FILM OBYCZAJOWY
SERIAL PRZYGODOWY
FILM SENSACYJNY
PROGRAM ROZRYWKOWY
20:10 Żyj i pozwól umrzeć
- film sensacyjny,
prod. Wielka Brytania,
1973, reż. Guy Hamilton,
wyk. Roger Moore, Yaphet
Kotto, Jane Seymour
Agent 007 ma wyjaśnić
sprawę śmierci kolegów.
Podejrzanym jest Mr Big,
przestępca powiązany z
handlem heroiną i kultem
voodoo.
22:20 Widowisko
artystyczne
23:35 Świat bez fikcji
- W dzień targowy
- film dokumentalny
00:45 Krew z krwi
- serial TVP
02:50 W dzień targowy
04:00 Tancerze - serial
04:55 Zakończenie
20:55 Ostatni skaut
- film sensacyjny, USA,
1991, reż. Tony Scott,
wyk. Bruce Willis, Damon
Wayans, Chelsea Field,
Noble Willingham, Taylor
Negron, Halle Berry
Sponiewierany przez
życie detektyw prowadzi
śledztwo w sprawie
morderstwa swojego
przyjaciela. Pomaga mu
były gwiazdor futbolu.
23:10 Kuba Wojewódzki
- talk show
00:10 Partnerki
- serial kryminalny, USA
01:05 Najgorszy polski
kierowca
01:50 Uwaga!
- magazyn
02:15 Klub Magii
20:10 Sabotaż
- thriller sensacyjny
John Wharton stoi na
czele elitarnej jednostki
do walki z narkotykami.
Jego ludzie gotowi są bez
wahania skoczyć za nim
w ogień. Dzięki ich zaangażowaniu udaje się ująć
jednego z ważniejszych
bossów narkotykowej
mafii.
22:30 127 godzin
- dramat
00:30 Generał Nil
- dramat
Próba rekonstrukcji
ostatnich lat życia legendarnego dowódcy Kedywu
Armii Krajowej, generała
Augusta Emila Fieldorfa.
03:10 Tajemnice losu
15:20 Jedz i pij, mężczyzno
i kobieto - film obyczajowy, prod. USA, Tajwan
17:30 Baryton - film
19:15 Polska w dokumencie
- Olmany - film
20:20 Panorama kina
polskiego - Bez wstydu
- dramat, prod. Polska
21:50 Chuligan Literacki
22:30 Europa, Europa Wichrowe wzgórza
- dramat
00:40 Informacje kulturalne
00:55 Kino nocne - Węgorz
- dramat
02:50 Legendy Rocka
- Pink Floyd
03:15 Legendy Rocka
- David Bowie
03:40 Chuligan Literacki
04:10 Teledysk
18:05 Łowcy skarbów
- serial przygodowy
Historyczka Sydney Fox
decyduje się podróżować
po świecie, by odnaleźć
zaginione skarby i dzieła
sztuki.
20:00 Miami Vice
- film akcji
22:45 Co z oczu, to z serca
- komedia
01:20 Wywiad rodzinny
- thriller
03:05 Na jedwabnym szlaku dokumentalny
04:20 Menu na miarę
- lifestylowy
04:45 Z archiwum policji
- kryminalny
05:10 Menu na miarę
05:30 13 Posterunek 2
- komedia
20:00 Fatalne zauroczenie
- film sensacyjny,
USA, 1987, reż. Adrian
Lyne, wyk. Michael
Douglas, Glenn Close,
Anne Archer, Ellen
Hamilton Latzen, Stuart
Pankin, Ellen Foley, Fred
Gwynne
22:30 Sydney
- film sensacyjny,
USA, 1996, reż. Paul
Thomas Anderson, wyk.
Philip Baker Hall, John
C. Reilly, Gwyneth Paltrow,
Samuel L. Jackson
00:40 Tajemnice Smallville
- serial S-F, USA
01:40 Klub Magii
03:50 Druga strona medalu
- talk show
04:25 Koniec programu
20:00 Śmierć na 1000
sposobów
21:00 STOP Drogówka
22:00 Czarny orzeł
Amerykański myśliwiec
F-111, wyposażony
w najnowszą tajną broń,
zostaje zestrzelony nad
Morzem Środziemnym.
Broń dostaje się w ręce
KGB. Misję jej odzyskania
CIA powierza agentowi
specjalnemu Kenowi Tani.
00:10 Spadkobiercy
- program rozrywkowy
01:10 Mega Chichot
02:10 Graffiti
02:30 TAK czy NIE
03:00 Disco Polo Life
- program rozrywkowy
04:00 Magazyn Atleci
Polsat Sport 2016
17:30 Komisarz Alex
- serial kryminalny TVP
18:35 Wspaniałe stulecie
- serial kostiumowy
19:30 Wiadomości
19:55 Warto rozmawiać
20:00 Sport
20:05 TDP
20:08 Białoczerwoni
20:25 Rozdarte serca - serial
21:30 Warto rozmawiać
22:35 Byliśmy pierwsi.
Poznań 1956
23:35 Nie opuszczaj mnie
- dramat, prod. Polska
01:45 Rewers
- czarna komedia,
prod. Polska, 2009
03:30 Notacje - Gen. Stefan
Bałuk.,, Małpi gaj”
03:40 Drużyna A - serial
04:30 Zagadkowa Jedynka
dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
TVN
05:45
06:15
08:00
08:35
08:45
10:40
11:40
12:40
13:40
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
19:35
19:45
19:50
20:10
20:15
Uwaga! - magazyn
Mango - telezakupy
Detektywi
Doradca smaku
Mali Giganci
Szkoła
Szpital - program
obyczajowy
Ukryta prawda
- program obyczajowy
W-11 Wydział Śledczy
- program kryminalny
Kuchenne rewolucje
- program kulinarno
-rozrywkowy
Szkoła
Ukryta prawda
- program obyczajowy
Szpital - program
obyczajowy
Fakty
Sport
Pogoda
Uwaga! - magazyn
Doradca smaku
Na Wspólnej - serial
POLSAT
06:00 Nowy dzień z Polsat
News
07:45 Trudne sprawy
08:45 Malanowski
i Partnerzy
- serial kryminalny
09:45 Dzień, który zmienił
moje życie
- serial obyczajowy
10:45 Dlaczego ja?
11:45 Pielęgniarki
- serial obyczajowy
12:45 Trudne sprawy
13:45 Małolaty
14:45 Słoiki
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
- magazyn reportaży
16:45 Dlaczego ja?
17:45 Trudne sprawy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według
Kiepskich - serial
TVP Kultura
07:30
07:45
07:55
08:05
08:25
08:50
09:20
11:00
12:30
13:30
14:30
14:55
15:15
Afisz kulturalny
Kultura fizyczna
Studio Kultura
Informacje kulturalne
Szlakiem miejsc
niezwykłych
Design - Lampa Arco
Baryton - film obyczajowy, prod. Polska, 1984,
reż. Janusz Zaorski
Tydzień z życia
mężczyzny - film obyczajowy, prod. Polska, 1999,
reż. Jerzy Stuhr, wyk. Jerzy
Stuhr, Gosia Dobrowolska
Wahadełko - film TVP,
prod. Polska, 1981
Lalamido czyli porykiwania szarpidrutów - Gabinet odnowy
biologicznej - magazyn
Legendy Rocka
- Velvet Underground
Informacje kulturalne
Filmy Anga Lee - Jedz i
pij, mężczyzno i kobieto
TV Puls
TVN 7
TV 4
06:00 Niania - komedia
07:00 Nash Bridges
- serial akcji
08:50 Kobra - oddział
specjalny
- kryminalny
10:50 Napisała: Morderstwo
- kryminalny
Jessica Fletcher, była
nauczycielka angielskiego
i pisarka kryminałów,
jest wdową mieszkającą
w starym wiktoriańskim
domu we wsi Cabot Cove.
11:50 Sezon na miłość
- telenowela
14:10 Moje serce bije
dla Loli
- telenowela
15:10 Oblicza miłości
- telenowela
16:05 Dziesięć
przykazań
- historyczny
17:05 Niewolnica
Victoria
05:10 We Dwoje - program
rozrywkowy
06:35 W-11 Wydział Śledczy
- program kryminalny
07:20 Ukryta prawda
- program obyczajowy
08:20 Sąd rodzinny
- program sądowy
09:20 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
10:20 Chuck
- serial, prod. USA
11:20 Mango Telezakupy
12:55 Sąd rodzinny
- program sądowy
13:55 Szpital - program
obyczajowy
14:55 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
15:55 Wojny magazynowe
16:55 Chuck - serial, USA
17:55 Brzydula - serial
obyczajowy, Polska
19:00 Ukryta prawda
06:00 Nie igraj z aniołem
- telenowela
07:05 Jake i piraci
z Nibylandii
07:35 Szczenięce lata
Toma i Jerry’ego
08:05 Jake i piraci
z Nibylandii
08:35 Szczenięce lata
Toma i Jerry’ego
09:05 Gwiezdne Wojny:
Wojny Klonów
- serial animowany
10:00 Kosmos - serial
dokumentalny
11:00 Moja nadzieja
- komedia romantyczna
12:00 Detektywi w Akcji
13:00 Policjantki i Policjanci
14:00 STOP Drogówka
15:00 Sekrety Sąsiadów
16:00 Dom nie do poznania
17:00 Moja nadzieja
- komedia romantyczna
18:00 Detektywi w Akcji
19:00 Policjantki i Policjanci
MojaGazeta
PROGRAM TV 27
24 czerwca 2016
środa
TVP 1
05:55
06:50
07:20
08:00
08:10
08:15
08:30
09:00
10:55
12:00
12:10
12:35
12:55
14:00
15:00
15:20
15:55
17:00
17:30
18:30
19:30
20:05
20:10
Tysiąc i jedna noc
Natura w Jedynce
Półkowniki
Wiadomości
Pogoda poranna
Polityka przy kawie
Pełnosprawni
Blondynka - serial TVP
Drużyna A - serial
Wiadomości
Agrobiznes
Magazyn Rolniczy
Natura w Jedynce
- Dzikie Hawaje
Tysiąc i jedna noc
Wiadomości
Teo - ria smaku Teo
Vafidisa - magazyn
Wspaniałe stulecie
Teleexpress
Komisarz Alex
Wspaniałe stulecie
- serial kostiumowy
Wiadomości
TDP
Białoczerwoni
29 czerwca
TVP 2
TVN
POLSAT
06:05 M jak miłość - serial TVP
08:00 Pytanie na śniadanie
10:55 O mnie się nie martw
- serial TVP
11:55 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
12:30 Na dobre i na złe
13:30 Wojciech Cejrowski
- boso przez świat
- cykl reportaży
14:05 Herkules - serial,
prod. USA, 1996
14:55 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
15:30 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
16:05 M jak miłość - serial TVP
17:05 Imperium miłości
- serial kostiumowy
18:00 Panorama
18:30 Sport Telegram
18:40 Pogoda
18:50 Jeden z dziesięciu
20:10 O mnie się nie martw
22:10 Kino relaks
- Kandydat na męża
05:45 Uwaga! - magazyn
06:15 Mango - telezakupy
08:00 Detektywi
- program kryminalny
08:35 Doradca smaku
08:45 Mali Giganci
10:40 Szkoła
11:40 Szpital - program
obyczajowy
12:40 Ukryta prawda
- program obyczajowy
13:40 W-11 Wydział Śledczy
- program kryminalny
15:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno
-rozrywkowy
16:00 Szkoła
17:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
18:00 Szpital - program
obyczajowy
19:00 Fakty
19:35 Sport, Pogoda
19:50 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku
20:15 Na Wspólnej - serial
06:00 Nowy dzień z Polsat
News
07:45 Trudne sprawy
08:45 Malanowski
i Partnerzy
09:45 Dzień, który zmienił
moje życie - serial
10:45 Dlaczego ja?
11:45 Pielęgniarki
- serial obyczajowy
prod. Polska
12:45 Trudne sprawy
13:45 Małolaty
14:45 Słoiki
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
- magazyn reportaży
16:45 Dlaczego ja?
17:45 Trudne sprawy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według
Kiepskich - serial komediowy, prod. Polska
TVP Kultura
07:30
07:45
07:55
08:05
08:20
08:50
09:20
11:00
12:20
13:20
14:25
14:50
15:15
Afisz kulturalny
Kultura fizyczna
Studio Kultura
Informacje kulturalne
Chuligan Literacki
Design - Concorde
- cykl dokumentalny
Lekcja martwego
języka - dramat
Skutki noszenia kapelusza w maju
Dwoje bliskich obcych
ludzi - dramat obyczajowy, prod. Polska, 1974
Lalamido czyli porykiwania szarpidrutów
Legendy Rocka
- Elton John
Informacje kulturalne
ekstra
Artysta i modelka
- film obyczajowy,
prod. Hiszpania, 2012,
reż. Fernando Trueba,
wyk. Jean Rochefort, Aida
Folch, Claudia Cardinale
TV Puls
06:00 Niania - komedia
07:00 Nash Bridges
- serial akcji
08:55 Kobra - oddział
specjalny
- kryminalny
10:55 Napisała:
Morderstwo
- kryminalny
11:55 Sezon na miłość
- telenowela
14:05 Moje serce bije
dla Loli
- telenowela
15:05 Oblicza miłości
- telenowela
16:05 Dziesięć przykazań
- historyczny
17:05 Niewolnica
Victoria - telenowela
18:05 Łowcy skarbów
- przygodowy
20:00 Raj dla par
- komedia
22:15 Komedia mało
romantyczna - komedia
TVN 7
05:20 We Dwoje - program
rozrywkowy
06:45 Męski Typ: Zbigniew
Lew-Starowicz - talk
show rozrywkowy
07:20 Ukryta prawda
- program obyczajowy
08:20 Sąd rodzinny
- program sądowy
09:20 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
10:20 Wojny magazynowe
11:20 Mango Telezakupy
12:55 Sąd rodzinny
- program sądowy
13:55 Szpital - program
obyczajowy
14:55 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
15:55 Wojny magazynowe
16:55 Chuck - serial, USA
17:55 Brzydula - serial
obyczajowy, Polska
19:00 Ukryta prawda
TV 4
06:00 Nie igraj z aniołem
- telenowela
07:05 Jake i piraci
z Nibylandii
07:35 Szczenięce lata
Toma i Jerry’ego
08:05 Jake i piraci
z Nibylandii
08:35 Szczenięce lata
Toma i Jerry’ego
09:05 Gwiezdne Wojny:
Wojny Klonów
- serial animowany
10:00 Kosmos
11:00 Moja nadzieja
- komedia romantyczna
12:00 Detektywi w Akcji
13:00 Policjantki i Policjanci
14:00 STOP Drogówka
15:00 Sekrety Sąsiadów
16:00 Dom nie do poznania
17:00 Moja nadzieja
18:00 Detektywi w Akcji
19:00 Policjantki i Policjanci
20:00 Finał Miss Polski
Nastolatek 2016
SERIAL KOSTIUMOWY
SERIAL TVP
FILM SENSACYJNY
KOMEDIA ROMANTYCZNA
DRAMAT
KOMEDIA
FILM SENSACYJNY
HORROR
20:25 W sercu oceanu
- serial kostiumowy,
prod. Hiszpania, 2011
21:25 Świat
Nieprzedstawiony
- Bałtycki poker
22:35 Rosyjska ruletka
- serial, prod. Niemcy
00:15 Oszustwo - serial
01:10 Świat Nieprzedstawiony - Bałtycki poker
02:20 Oszustwo
- serial, prod. USA, 2013
03:10 Notacje
- Yoshiho Umeda.
Japończyk z pochodzenia
Polak z wyboru - cykl
dokumentalny
03:25 Drużyna A
- serial, prod. USA, 1985
04:15 Zagadkowa Jedynka
05:00 Zakończenie dnia
23:55 Czas honoru
- Powstanie
- serial TVP
Opowieść o powstańczym
szlaku bojowym jednego
oddziału, złożonego nie
tylko z bohaterów poprzednich sezonów, ale też
z nowych postaci, młodych
ludzi z rozmaitych
warszawskich środowisk.
00:50 Syzyfowe prace - serial
02:00 Świat bez tajemnic
- Scena zbrodni
- film dokumentalny,
prod. Wielka Brytania,
Norwegia, Dania, 2012
04:05 Wiadomości
z drugiej ręki
- serial obyczajowy
prod. Polska
05:00 Zakończenie dnia
20:55 Kolekcjoner
- film sensacyjny, USA,
1997, reż. Gary Fleder,
wyk. Morgan Freeman,
Ashley Judd, Cary Elwes,
Alex McArthur, Tony
Goldwyn, Jay O. Sanders,
Bill Nunn, Brian Cox, Roma
Maffia
23:20 Wschodnie
obietnice
- film sensacyjny,
USA, Wielka Brytania,
Kanada, 2007, reż. David
Cronenberg, wyk. Viggo
Mortensen, Naomi Watts,
Vincent Cassel, Armin
Mueller-Stahl
01:30 Ostry dyżur - serial
obyczajowy, USA
02:30 Uwaga! - magazyn
02:55 Klub Magii
20:40 John Tucker
musi odejść
- komedia romantyczna
Trzy atrakcyjne
i podziwiane dziewczyny
z rywalizujących ze sobą
licealnych paczek
odkrywają, że każda z nich
spotyka się z tym samym
facetem: przystojnym i
klawym kapitanem szkolnej drużyny koszykówki,
Johnem Tuckerem. Po
stwierdzeniu tego faktu
dyszące wściekłością trio
postanawia dać Tuckerowi
lekcję, którą zapamięta
na całe życie...
22:20 Płytki facet
00:55 Wielki film
- komedia
02:45 Tajemnice losu
17:00 Lekcja martwego
języka
- dramat,
prod. Polska, 1979
18:50 Świat w dokumencie
20:00 Informacje kulturalne
20:20 Więcej niż fikcja
- Strzeżcie się Bakera!
22:05 Pokolenie VHS
- Dzikość serca
- dramat
00:05 Informacje kulturalne
00:20 Hardcorowe lato
- Malta 2005
01:05 Performance
01:40 Kino nocne
- Palacz
- komedia
03:10 Europa, Europa
- Wichrowe wzgórza
- dramat
05:10 Zakończenie dnia
00:00 Futro
- komedia
Dziadek organizuje przyjęcie z okazji Pierwszej
Komunii wnuka. Podczas
imprezy na jaw szybko
wychodzą liczne animozje
między krewnymi.
02:05 Taki jest świat
- informacyjny
03:00 Na jedwabnym szlaku
- dokumentalny
03:25 Biesiada na cztery
pory roku
04:20 Menu na miarę
- lifestylowy
04:45 Z archiwum policji
- kryminalny
05:10 Menu na miarę
- lifestylowy
05:30 13 Posterunek 2
- komedia
20:00 Prawdziwa zbrodnia
- film sensacyjny,
USA, 1999, reż. Clint
Eastwood, wyk. Clint Eastwood, Isaiah Washington,
James Woods, Lisa Gay
Hamilton, Denis Leary,
Bernard Hill, Diane Venora
22:40 Olimp - serial,
Wielka Brytania
23:45 Twój na zawsze
- film obyczajowy,
prod. USA, 2005,
reż. Alex Steyermark,
wyk. Michael Angarano,
Cynthia Nixon, Sunny
Mabrey, Matt Bush, Gina
Gershon
01:50 Klub Magii
04:00 Druga strona medalu
- talk show
05:05 Koniec programu
22:35 Pole strachu
W pobliżu małej farmy
grupka uczniów spostrzega coś, co wygląda jak
dzikie zwierzę. Drażnią się
z nim przez jakiś czas, gdy
nagle sprawy przyjmują
nieoczekiwany i przerażający obrót. Bohaterowie
uświadamiają sobie, że
żarty się skończyły i być
może nie dane im będzie
dożyć poranka...
00:20 Spadkobiercy
01:20 Mega Chichot
01:50 Interwencja
- magazyn
02:10 Graffiti
02:30 TAK czy NIE
03:00 Disco Polo Life
05:00 Top 10 lista przebojów
- program rozrywkowy
dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
czwartek
30 czerwca
TVP 1
TVP 2
TVN
POLSAT
06:00 Tysiąc i jedna noc
07:00 Natura w Jedynce
- Dzikie Hawaje
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda poranna
08:15 Polityka przy kawie
08:30 Cztery kąty, anioł piąty
09:00 Blondynka - serial TVP
09:55 W sercu oceanu
10:55 Drużyna A - serial
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:35 Smaki polskie
12:55 Natura w Jedynce
- Dzikie Hawaje
14:00 Tysiąc i jedna noc
15:00 Wiadomości
15:20 Teo - ria smaku Teo
Vafidisa - magazyn
15:55 Wspaniałe stulecie
17:00 Teleexpress
17:30 Komisarz Alex - serial
18:35 Wspaniałe stulecie
19:30 Wiadomości
20:05 TDP
20:08 Białoczerwoni
06:05 M jak miłość - serial TVP
08:00 Pytanie na śniadanie
10:55 O mnie się nie martw
- serial komediowy TVP
11:55 Barwy szczęścia
- serial obyczajowy TVP
12:30 Na dobre i na złe
13:30 Wojciech Cejrowski
- boso przez świat
- Kastom - cykl reportaży
14:05 Herkules - serial,
prod. USA, 1996
14:55 Na sygnale - serial
fabularyzowany TVP
15:30 Rodzinka.pl - serial
komediowy TVP
16:05 M jak miłość - serial TVP
17:05 Imperium miłości
- serial kostiumowy, prod.
Turcja, 2014
18:00 Panorama
18:30 Sport Telegram
18:40 Pogoda
18:50 Jeden z dziesięciu
- teleturniej
20:10 Kabaret pod gruszą
05:45 Uwaga! - magazyn
06:15 Mango - telezakupy
08:00 Detektywi
- program kryminalny
08:35 Doradca smaku
08:45 Mali Giganci
10:40 Szkoła
11:40 Szpital - program
obyczajowy
12:40 Ukryta prawda
- program obyczajowy
13:40 W-11 Wydział Śledczy
- program kryminalny
15:00 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno
-rozrywkowy
16:00 Szkoła
17:00 Ukryta prawda
- program obyczajowy
18:00 Szpital - program
obyczajowy
19:00 Fakty
19:35 Sport, Pogoda
19:50 Uwaga! - magazyn
20:10 Doradca smaku
20:15 Na Wspólnej - serial
06:00 Nowy dzień
z Polsat News
07:45 Trudne sprawy
08:45 Malanowski
i Partnerzy
09:45 Dzień, który zmienił
moje życie - serial
10:45 Dlaczego ja?
11:45 Pielęgniarki - serial
12:45 Trudne sprawy
13:45 Małolaty
14:45 Słoiki
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja - magazyn
16:45 Dlaczego ja?
17:45 Trudne sprawy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich
- serial komediowy
20:00 UEFA EURO 2016™
- studio sport
20:50 UEFA EURO 2016™ 1/4
finału - I ćwierćfinał
SERIAL KRYMINALNY
KOMEDIA
PROGRAM KULINARNY
DRAMAT
FILM FABULARNY
20:30 Ojciec Mateusz
- serial kryminalny
prod. TVP
21:25 Sprawa
dla reportera
- magazyn
interwencyjny
22:25 Chodzi o pieniądze
- magazyn
23:15 Szepty przeszłości
- serial, prod. Francja, 2010
01:30 Oszustwo
- serial, prod. USA, 2013
02:15 Naszaarmia.pl
- magazyn
02:45 Lato z dokumentem
- Zabić dziewczynkę
- film dokumentalny
03:50 Oszustwo
- serial, prod. USA, 2013
04:35 Zagadkowa Jedynka
05:15 Zakończenie dnia
21:30 Jak rozpętałem II
wojnę światową, cz. 2
- Za bronią
- komedia,
prod. Polska, 1970,
reż. Tadeusz Chmielewski,
wyk. Marian Kociniak,
Piotr Fronczewski
23:00 Take this Waltz
- film obyczajowy
01:10 Kandydat na męża
- film obyczajowy
02:50 Kulisy sławy
- Romanse gwiazd
- serial dokumentalny,
prod. Wielka Brytania,
2014
03:55 Art Noc: Pejzaż
Horyzontalny
- koncert piosenek
Wiesława Dymnego
04:50 Zakończenie dnia
20:55 Kuchenne rewolucje
- program kulinarno
-rozrywkowy
21:55 Gorąca laska
- film komedia, USA,
2002, reż. Tom Brady,
wyk. Rob Schneider, Anna
Faris, Matthew Lawrence,
Robert Davi, Rachel
McAdams
00:10 Kolekcjoner
- film sensacyjny, USA,
1997, reż. Gary Fleder,
wyk. Morgan Freeman,
Ashley Judd, Cary Elwes,
Alex McArthur, Tony
Goldwyn, Jay O. Sanders,
Bill Nunn, Brian Cox, Roma
Maffia
02:40 Uwaga!
- magazyn
03:05 Klub Magii
23:30 Margaret
- dramat
Lisa Cohen ma 17 lat,
mieszka w Nowym Jorku
i cieszy się beztroskim
życiem. Pewnego dnia
staje się bezpośrednim
świadkiem wypadku,
w którym ginie kobieta.
I choć nie jest w oczywisty
sposób zamieszana w tragedię, stopniowo nabiera
przekonania, że jest za
jej śmierć współodpowiedzialna. Żeby uciszyć
wyrzuty sumienia, próbuje
działać, ale grzęźnie
w chaosie intencji.
02:45 Tajemnice losu
05:00 Disco Gramy
- program rozrywkowy
prod. Polska
20:20 Filmy, które zmieniły
Amerykę - Absolwent
- film fabularny
22:10 Informacje
kulturalne ekstra
22:30 Kino francuskie
- Antoni i Antonina
- komedia,
prod. Francja, 1947
00:05 Informacje kulturalne
00:15 Art Spiegelman
- film dokumentalny
01:05 Pokolenie VHS
- Dzikość serca
- dramat, prod. USA, 1990,
reż. David Lynch, wyk.
Nicolas Cage, Laura Dern,
Willem Dafoe
03:05 Zaślepiona
- dramat, prod. Wielka
Brytania, 2012
04:40 Zakończenie dnia
dodatek TELEWIZYJNY DO TWOJEJ GAZETY
TVP Kultura
07:30
07:45
07:55
08:05
08:20
08:45
09:15
10:45
12:25
13:15
14:20
14:50
15:00
17:00
18:35
18:50
20:00
Afisz kulturalny
Kultura fizyczna
Studio Kultura
Informacje kulturalne
Wydarzenie aktualne
Design - Pufa Sacco
Start - dramat
Lepiej być piękną
i bogatą - komedia
Kamizelka - film TVP
Lalamido czyli porykiwania szarpidrutów
- Fast food - magazyn
Legendy Rocka
- Genesis
Informacje kulturalne
Panny z Wilka - film
obyczajowy, prod. Polska,
1979, reż. Andrzej Wajda
Start - dramat
Teraz animacje! - Paths
of Hate - film animowany
Świat w dokumencie - Etiopia: śladami
pierwszych chrześcijan
Informacje kulturalne
TV Puls
06:00 Niania
- komedia
07:00 Nash Bridges
- serial akcji
Serial sensacyjny
opowiadający o walce
z przestępczością na
ulicach San Francisco.
Głównym bohaterem
jest sprytny policjant
Nash Bridges.
08:50 Kobra - oddział
specjalny
- kryminalny
10:50 Napisała:
Morderstwo
- kryminalny
11:50 Sezon na miłość
- telenowela
14:10 Moje serce bije
dla Loli
- telenowela
15:05 Oblicza miłości
- telenowela
16:05 Dziesięć przykazań
17:05 Niewolnica Victoria
SERIAL PRZYGODOWY
18:05 Łowcy skarbów
- serial przygodowy
20:00 Tower Heist:
Zemsta cieciów
- komedia
Pracownicy apartamentowca “Tower”
postanawiają okraść
swojego szefa-oszusta,
który zdefraudował
ich pieniądze.
22:10 Miami Vice
- film akcji
01:00 Raj dla par
- komedia
03:15 Biesiada
na cztery pory roku
04:35 Taki jest świat
05:10 Menu na miarę
05:30 13 Posterunek 2
- serial komediowy
prod. Polska
TVN 7
05:20 We Dwoje - program
rozrywkowy
06:45 Męski Typ: Michał
Urbaniak - talk show
rozrywkowy
07:20 Ukryta prawda
- program obyczajowy
08:20 Sąd rodzinny
- program sądowy
09:20 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
10:20 Wojny magazynowe
- program rozrywkowy
11:20 Mango Telezakupy
12:55 Sąd rodzinny
- program sądowy
13:55 Szpital - program
obyczajowy
14:55 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
- program sądowy
15:55 Wojny magazynowe
16:55 Chuck - serial, USA
17:55 Brzydula - serial
obyczajowy, Polska
19:00 Ukryta prawda
TV 4
06:00 Nie igraj z aniołem
- telenowela
07:05 Jake i piraci
z Nibylandii
07:35 Szczenięce lata
Toma i Jerry’ego
08:05 Jake i piraci
z Nibylandii
08:35 Szczenięce lata Toma
i Jerry’ego
09:05 Gwiezdne Wojny:
Wojny Klonów
- serial animowany
09:35 Ninjago - Mistrzowie
Spinjitzu
10:00 Kosmos - serial
11:00 Moja nadzieja
- komedia romantyczna
12:00 Detektywi w Akcji
13:00 Policjantki i Policjanci
- serial obyczajowy
14:00 STOP Drogówka
15:00 Sekrety Sąsiadów
16:00 Dom nie do poznania
17:00 Moja nadzieja
18:00 Detektywi w Akcji
KOMEDIA
SERIAL OBYCZAJOWY
20:00 Rozterki Gray
- film komedia, USA, 2006,
reż. Sue Kramer, wyk.
Heather Graham, Bridget
Moynahan, Tom Cavanagh,
Molly Shannon, Rachel
Shelley
Rodzeństwo Gray i Sam
rozumieją się bez słowa.
Mieszkają razem, ale po
jakimś czasie zaczyna ich
to męczyć.
22:10 Sposób na morderstwo
- serial, USA
23:15 Kongo
- film przygodowy, USA,
1995, reż. Frank Marshall,
wyk. Laura Linney, Dylan
Walsh, Ernie Hudson,
Tim Curry
01:25 Graceland - serial, USA
02:30 Klub Magii
19:00 Policjantki i Policjanci
- serial obyczajowy
20:00 Polubić czy poślubić
Alex, bogaty nowojorski
projektant podczas
służbowego wyjazdu do
Las Vegas przypadkowo
spotyka Isabel pochodzącą
z Meksyku fotografkę.
Oboje dają się ponieść
zauroczeniu i emocjom
i spędzają razem
namiętną noc.
22:20 Grudge: Kląwa 2
00:30 Spadkobiercy
01:30 Interwencja
- magazyn
02:10 Graffiti
02:30 TAK czy NIE
03:00 Disco Polo Life
- program muzyczny
04:00 Top 10 lista przebojów
28 SPORT
24 czerwca 2016
MojaGazeta
Puchar dla PIŁKA NOŻNA Finał Pucharu Polski
debiutanta
PIŁKA
NOŻNA Ostatni
akcent sezonu
2015/2016 dla
piłkarzy LKP
Stypułów.
W finale Pucharu
Polski pokonali
3:2 Raptusa
Dzikowice.
Gerard Gabiga w poprzednim
sezonie walczył z Czarnymi
Jelenin o awans, w tym zdecydował się wspomóc klub
ze swojej rodzinnej miejscowości i gra w LKP Stypułów.
fot. RaM
Przed meczem kończącym sezon w Podokręgu Żagań prawie
wszystko było już jasne. Bez
względu na wynik spotkania
do pierwszej rundy pucharu
na szczeblu wojewódzkim
przechodziły bowiem dwie
drużyny, zatem zespołom pozostało już tylko walczyć o sam
puchar. Spotkanie lepiej rozpoczęli piłkarze z Dzikowic. Nie
przestraszyli się faworyzowanego rywala i po strzale Marcin
Rokity wyszli na prowadzenie.
Wicelider ostatniego
sezonu klasy B szybko wziął
się jednak do pracy i jeszcze
w pierwszej połowie doprowadził do wyrównania po trafieniu
Mateusza Znojka.
W drugiej części gry
ponownie Raptus wyszedł na
prowadzenie, gdy po raz drugi
trafił Rokita. Jednak końcówka
spotkania należała do zespołu
z gminy Kożuchów. Najpierw
nadzieję przywrócił Konrad
Gabiga, a decydującego o losach spotkania gola zdobył
Tomasz Błauciak, dzięki czemu
puchar pojechał do Stypułowa.
Drużyna LKP w swoim
debiutanckim, po reaktywacji
klubu, sezonie spisała się wyjątkowo dobrze, bo oprócz pucharu wywalczyła także wicemistrzostwo ligi. W kolejnych
rozgrywkach prawdopodobnie
nie będzie już jednak rywalizować w podokręgu żagańskim,
gdyż planuje zgłosić się do
grupy nowosolskiej, gdzie
przynależy terytorialnie. RAM
Celując w dublet
Jak burza
przeszli przez
ligowe rozgrywki
klasy B. Teraz
celują w zdobycie
Pucharu Polski
na szczeblu OZPN
Żary.
Piłkarze Łużyczanki Lipinki
Łużyckie będą zdecydowanym faworytem finałowego
starcia z Iskrą Jabłoniec,
które 26 czerwca rozegrane
zostanie na boisku w Jabłońcu. Starcie dziewiątego
zespołu występującego na
co dzień w najniższej klasie
rozgrywkowej ze świeżo
upieczonym A-klasowiczem
rozpocznie się o godzinie 16
i każdy inny wynik jak zwycięstwo Łużyczanki będzie
nie lada sensacją.
Przypomnijmy, że
w lidze dwukrotnie wygrywali piłkarze z Lipinek
pokonując Iskrę u siebie
6:2 i zwyciężając na boisku
rywala 6:0. RAM
W poprzednim sezonie Iskra dotarła do szczebla wojewódzkiego, gdzie pokonała w I rundzie Stal Jasień w rzutach karnych 4:3
(3:3), a w drugiej uległa Promieniowi Żary 1:6. fot. WKS Łaz
Mała olimpiada
LEKKOATLETYKA Na
stadionie olimpijskim
w Słubicach rozegrano
finał Lubuskiej Olimpiady
Młodzieży.
W zawodach będących uwieńczeniem zmagań lekkoatletów z bardzo dobrym skutkiem
wystąpili reprezentanci żarskiego Gimnazjum nr 3 zdobywając czternaście medali,
w tym pięć z najcenniejszego kruszcu.
- Dwa złote krążki wywalczył Michał
Marek, który zwyciężył w skoku wzwyż
pokonując poprzeczkę zawieszoną na 1,75
m.(PB) i w biegu na 200 m. p.pł. uzyskując
28,41 s. W biegach na najdłuższych dystansach bezkonkurencyjne okazało się rodzeństwo Bielaków, Natalia wygrała w biegu
na 1000 metrów uzyskując 3,09,42 s, a jej
brat Miłosz triumfował w biegu na 2000
metrów z wynikiem 6,05,15 s. Ostatnie złoto
wywalczyła sztafeta 4x100 m dziewcząt,
która z dużą przewagą zwyciężyła osiągając
52,76 s. Dziewczęta z „Trójki” pobiegły
w składzie: Nina Pawłow, Zuzanna Mistoń,
Julia Krasowska i Emilia Żelazek - informuje
Dariusz Wisz.
Poza złotą piątką srebrne krążki wywalczyli: Zuzanna Mistoń w biegach na 80 m.
i 200 m. p.pł., Daniel Szwarc w skoku w dal,
Emilia Żelazek w biegu na 100 m., Martyna
Bardel w biegu na 600 m., kulomiot Piotr
Drzewiecki oraz Jakub Ratajczyk w biegu
na 100 m. Na najniższym stopniu podium
stanęli natomiast dyskobol Piotr Siwak oraz
Daniel Szwarc w biegu na 200 m. p.pł. RAM
Kamila
na pudle
Mistrzostwa Polski były podsumowanie całego sezonu.
fot. Karate Kontra
KARATE Z jednym medalem wrócili
z XXVII Mistrzostw Polski Karate
Tradycyjnego zawodnicy Karate
Kontra.
Jest moc. Sztafeta dziewcząt przywiozła ze Słubic złoty medal. fot. nadesłane
Na rozgrywanych w Słupsku zawodach najlepiej spisała się
Kamila Skałacka, która w kategorii kumite juniorek wywalczyła brązowy medal. Z dwójki pozostałych dziewcząt, które
pojechały na mistrzostwa Nikoletta Dziuba wywalczyła
czwarte miejsce w mieszanym en-bu, gdzie partnerował
jej Michał Pyszniak z KKT Polkowice-Lubin, a Natalia
Kozłowska odpadła w ćwierćfinale fukugo juniorek.
Na tym samym etapie i w tej samej kategorii zakończyła
swój występ Skałacka. RAM
MojaGazeta
SPORT 29
24 czerwca 2016
PIŁKA NOŻNA Ostry zjazd efektem rewolucji
Czarni spadają
Jeszcze rok temu
bili się o awans, teraz
zakotwiczyli na dole
tabeli.
Dwa punkty, tyle dzieliło od awansu
do klasy okręgowej piłkarzy Czarnych
Jelenin. W sezonie 2014/2015 dopiero
w przedostatniej kolejce stało się jasne,
że z trójki Delta Sieniawa Żarska, Unia
Kunice Żary i Czarni to właśnie ten
pierwszy zespół wywalczył mistrzostwo i jako jedyny uzyskał promocję.
PIŁKA
NOŻNA Nowi
ludzie
w zarządzie
klubu, który
w przyszłym
sezonie zagra
w klasie
okręgowej.
Po ponad dwóch latach
spędzonych za sterami
żarskiego Promienia, ze
stanowiskiem prezesa pożegnał się Jarosław Kropski. Okresu gdy sprawował
władzę w klubie (wspólnie z wiceprezesem Janem
Basztabinem i członkiem
zarządu - Michałem Baranowskim) nie będzie zapewne wspominał dobrze.
Dla klubu to też nie był
Masowy odpływ
Udany sezon zawodników z Jelenina
spowodował, że kibice liczyli na coś
więcej. Czarni obok Unii upatrywani
byli w gronie faworytów. W przerwie
letniej doszło jednak do rewolucji i z
Jeleninem pożegnali się podstawowi
piłkarze. Do reaktywowanego po latach
LKP Stypułów odeszli: bracia Gerard
i Konrad Gabiga, Oskar Winiarski oraz
Patryk Znojek, na powrót do Czarnych
Żagań zdecydował się Adrian Drozd,
a do Błękitnych Olbrachtów przeniósł się
Kamil Tutak. Tak poważne spustoszenie
w kadrze zespołu nie mogło pozostać bez
wpływu na wyniki zespołu, co szybko
znalazło potwierdzenie na boisku.
Słabiutka jesień
Drużyna, która jeszcze dwa miesiące
temu siała popłoch na A-klasowych
boiskach nowy sezon rozpoczęła od
zwycięstwa 3:0 z Traperem Chichy.
Później było już tylko gorzej. Porażki
ze Stalą (1:4) i Iskrą (1:2) pokazały, że
drużyna jest w kryzysie. Nie zmieniło
tego faktu zwycięstwo w prestiżowym
derbowym pojedynku z Beskidem
Bożnów.
W trzech kolejnych spotkaniach
Czarni bowiem nie wywalczyli nawet
jednego punktu i choć przegrywali
minimalnie, to jednak za każdym razem
z kompletu punktów cieszyli się rywale.
Przełamanie przyszło dopiero w ósmej
kolejce gdy do Jelenina zawitał beniaminek z Żarek Wielkich. Fenomenalny
występ Marka Bogiela i jego trzy gole
zapewniły wygraną 3:0. Tydzień później nie było niestety już tak dobrze i w
Przewozie to Nysa powiozła Czarnych
w takim samym stosunku. Na domiar
Zmiana
sternika
dobry czas. W czasie gdy
Kropski prezesował Promieniowi drużyna zaliczyła
dwa spadki i znalazła się
w lidze okręgowej.
Gry na tak niskim
szczeblu rozgrywkowym
nie pamiętają już chyba nawet najstarsi i najzagorzalsi
fani. Teraz nowy zarząd
musi zadbać o to, żeby
kryzys trwał jak najkrócej.
W nowym zarządzie
znaleźli się Jacek Mondarowicz, Henryk Krzemiński, Piotr Hakman, Tomasz
Kowalczyk i Włodzimierz
Ściebura.
Ten pierwszy został
wybrany na stanowisko
prezesa, drugiemu powierzono funkcję wiceprezesa,
a Hakman został sekretarzem klubu. RAM
W przedostatnim meczu u siebie Czarni przegrali z Orłem Konin Żagański 0:1.
fot. Orzeł Konin
złego w następnej kolejce do Jelenina
przyjechał lider z Kunic i gładko wygrał
5:0. Skromny dorobek punktowy podreperowały nieco zdobycze w meczu
z Orłem (zwycięstwo 3:0) i Mirostowiczanką (3:3), gdzie szczególnie w tym
drugim Czarni pokazali charakter
doprowadzając do remisu ze stanu 0:3.
Trzynaście punktów w całej rundzie
nikogo nie mogło jednak zadowalać,
a drużynie przyszło przezimować na
trzecim od końca miejscu w tabeli.
Bez armat
Wiosna rozpoczęła się tak samo, jak
jesień od planowanej wygranej z Traperem. Później Czarni niespodziewanie
pokonali Stal Jasień i wysoko przegrali
z Iskrą (1:5). Kolejne spotkania pokazały, że bez armat wygrywać będzie
niezwykle ciężko. Choć zespół notował
przyzwoite wyniki, jak choćby z Beskidem, Budowlanymi i Błękitnymi, gdy
remisował 0:0, to nadal nie mógł odbić
się od dna. Sytuacji nie poprawiły także
zwycięstwa z Nysą, Mirostowiczanką
i podział punktów w meczu ze Spartą.
Na koniec sezonu drużyna z dorobkiem
29 punktów wylądowała na jedenastym
miejscu.
Czekając na młodych
Najgorsza od sześciu lat lokata to policzek dla kibiców Czarnych. W Jeleninie
zawsze ambicje były większe.. Jeżeli
przed kolejnymi rozgrywkami drużyna
nie zostanie odpowiednio wzmocniona
kibicom na lepsze lata przyjdzie poczekać aż do czasu, gdy do pierwszego
zespołu zaczną pukać zawodnicy drużyny juniorów młodszych, która w tym
sezonie została mistrzem ligi. RAM
Przed nowym prezesem sporo pracy. Jednym z pierwszych
zadań będzie skompletowanie kadry na nowy sezon, która
pozwoli na włączenie się do walki o awans.
fot. RaM
Tytuł z parkietu
TANIEC Sześciu tancerzy
pojechało do czeskiej
Ostrawy na IDO European
Hip Hop, Electric
Boogie & Break Dance
Championship.
Polacy wrócili do domu z jednym medalem. fot. nadesłane
W skład reprezentacji kraju weszli
podopieczni Artura Niezgody: Wiktoria
Szwarc, Wiktoria Rusikiewicz, Julia
Mirosław, Jakub Bryl, Michał Wieczorek
i Wiktor Dąbrowski. Rywalizując z tance-
rzami z osiemnastu europejskich krajów
oprócz emocji dostarczyli także powody
do radości z zajętych miejsc. Najwięcej
satysfakcji sprawił sobie Wiktor Dąbrowski, który wywalczył tytuł wicemistrza
Europy. W kategorii electric boogie na
szóstym miejscu sklasyfikowany został
Jakub Bryl, a w duetach najdalej dotarli
Wiktoria Szwarc i Wiktoria Rusikiewicz
oraz Wiktor Dąbrowski i Julia Mirosław,
którzy zajęli dwunaste miejsce. Pozostali
tancerze uplasowali się na dalszych pozycjach. RAM
30 INFORMATOR
Z KALENDARZA
24.06
Jana, Danuty
Dzień Przytulania
25.06
Wilhelma, Doroty
Dzień Stoczniowca
26.06
Jana, Pawła
Międzynarodowy Dzień
Pomocy Ofiarom Tortur
27.06
Władysława, Cyryla
Dzień Walki z Cukrzycą
28.06
Ireneusza, Leona
Narodowy Dzień Pamięci
Poznańskiego Czerwca 1956
29.06
Piotra, Pawła
Dzień Ratownika WOPR
30.06
Emilii, Lucyny
Dzień Asteroid
DYŻURY APTEK
ŻARY - DYŻURY CAŁODOBOWE
Apteka „Targowa”, ul. Lotników 16
LUBSKO
20.06 - 26.06 Apteka „Opium”,
ul.Popławskiego 1
27.06 – 03.07 Apteka „Pod Basztą”,
ul. Zieleniecka 2
TRZEBIEL
Punkt Apteczny, ul. Żarska 2
JASIEŃ
POGOTOWIE PRACY
Apteka „Nowa”, ul. XX-lecia 20a
ŻAGAŃ - DYŻURY CAŁODOBOWE
24.06 Apteka „Prima”, ul. Szprotawska 43b
25.06 Apteka „Miejska”, ul. Rynek 31-32
26.06 Apteka „Dbam o zdrowie”, ul. Bracka 17
27.06 Apteka „Pod Kotwicą”, ul.Pomorska 3
28.06 Apteka „Eskulap”, ul. Kopernika 3a
29.06 Apteka „Centrum Zdrowia”,
pl. Słowiański 14
30.06 Apteka „Pod Cisami”,
ul. Kochanowskiego 10
ŻARY WAKACJE W MIEŚCIE PÓŁKOLONIE
Zarząd Miejski Towarzystwa Przyjaciół
Dzieci w Żarach zaprasza dzieci pozostające na czas wakacji w mieście do uczestnictwa w półkoloniach pod hasłem „Wesoło
się bawimy, gdy do szkoły nie chodzimy”.
Spotkania odbywać się będą w Świetlicy
Środowiskowej TPD, ul. Podchorążych 4a
w terminach: I turnus 04.07-15.07 oraz
II turnus 18.07-29.07. W programie są gry
i zabawy świetlicowe, zajęcia sportowe na
strzelnicy, wyjścia na basen, wakacyjna
olimpiada sportowa oraz różne konkursy.
Dodatkowo dzieci będą miały zapewnioną
opiekę pedagogiczną, wyżywienie i ubezpieczenie NW. Pełna odpłatność wynosi 110
zł. Zajęcia odbywać się będą codziennie w
godzinach od 9 do 15. Zapisy i odbiór kart
uczestnictwa w Świetlicy Środowiskowej
we wtorki i czwartki w godz. 16:30-17:30
lub pod tel. 68 375 83 25. MW
24 czerwca 2016
MojaGazeta
W KINIE
ALICJA PO DRUGIEJ
STRONIE LUSTRA
WARCRAFT:
POCZĄTEK
Alice Kingsleigh ostatnie kilka lat spędziła przemierzając morza i oceany,
tak jak niegdyś robił to jej ojciec. Po
powrocie do Londynu Alicja natrafia
na magiczne lustro, dzięki któremu
ponownie przenosi się do fantastycznej
Krainy Czarów. Tam czekają na nią starzy znajomi: Biały Królik, Pan Gąsienica,
Kot z Cheshire i Szalony Kapelusznik.
Okazuje się jednak, że ten ostatni wpadł
w poważne tarapaty i nie jest już sobą.
By ratować przyjaciela Alicja wyrusza
w przeszłość, podejmując nierówną
walkę z Czasem, w której stawką jest
ocalenie Kapelusznika.
Dni: 24.06-27.06 o godz. 16; 28.06
o godz. 15; 29.06-30.06 o godz. 16,
wersja 2D
Epicka opowieść fantasy oparta na
popularnej grze wideo - „World of
Warcraft”. Akcja, pełna symboli, magii
i mitologii, rozgrywa się w fantastycznym świecie zamieszkiwanym przez
ludzi i przedstawicieli orków, elfów oraz
innych magicznych stworzeń. Fabuła
filmu opowiada o wydarzeniach rozgrywających się na rok przed początkiem
akcji gry i jest pokazana z punktu widzenia zarówno Przymierza jak i Hordy.
Dni: 24.06, - 24.06 o godz. 18
(3D- dubbing) i 20:15 ( 2D- napisy),
28.06 o godz. 17 (3D- dubbing) i 20:15
( 2D- napisy), 29.06 - 30.06 o godz. 18
(3D- dubbing) i 20:15 ( 2D- napisy)
IMPREZY
ŻAGAŃ XXII SPOTKANIE
Z PIOSENKĄ TURYSTYCZNĄ,
ŻEGLARSKĄ I HARCERSKĄ
Już jutro odbędą się XXII Spotkania
z Piosenką Turystyczną, Żeglarską
i Harcerską w Stanicy Klubu Wodnego,
ul. M. Konopnickiej 56. Każdy kto gra na
instrumentach bądź lubi śpiewać może
zawalczyć o nagrody ufundowane przez
radę i burmistrza Żagania, radę i starostę
powiatu żagańskiego oraz przez Lubuski
Okręgowy Związek Żeglarski z Zielonej
Góry. Spotkanie rozpocznie się około
godz. 19. Uczestnicy wystąpią w trzech
kategoriach: piosenki turystycznej,
żeglarskiej i harcerskiej, a poza konkursem jurorzy ocenią piosenkę biesiadną.
Będzie można zaśpiewać trzy piosenki
z jednej kategorii lub po jednej z każdej
kategorii. Urozmaiceniem muzycznego
wydarzenia będzie spływ kajakowy rzeką
Czerną z Czernej do Żagania (na stanicę)
w godzinach od 10 do 17. MW
ŻARY CROSS GÓRSKI PO
ZIELONYM LESIE
Już za tydzień - 1 lipca ruszą zapisy na
drugi Cross Górski po Zielonym Lesie,
który odbędzie się 16 października.
Miejsc jest tylko 450. Bieg odbywa się
na dystansie 10 km. Przed głównym
startem odbędą się również biegi dla
dzieci. Dodatkowo zawodnicy, którzy
biegli podczas 2. Dychy po Żarach będą
mogli zamówić specjalne ekspozytory na
medale uwzględniające dwa biegi. MW
LUBSKO POWITANIE LATA
NAD ZALEWEM „KARAŚ”
IŁOWA MARATON
TRZEŹWOŚCI
Już jutro o godz. 16:30 nad Zalewem
„Karaś” mieszkańcy Lubska i okolicznych
miejscowości będą mogli w specjalny
sposób powitać lato. Będzie spektakl
interaktywny pt. „Nadchodzi Pipi”,
koncert piosenek, pokaz dużych baniek
mydlanych, skręcanie balonów, biegi
przełajowe, malowanie twarzy, kącik
małego artysty, prezentacja motocykli
Niezależnego Klubu „Nine Six MC Poland
96 Lubsko”. Ponad to nastąpi oficjalne
otwarcie placu zabaw zrealizowanego
dzięki głosom mieszkańców w ramach
projektu pn. „Budżet obywatelski 2016”.
Dodatkowo uczestnicy będą mogli bezpłatnie wypożyczać gokarty oraz sprzęt
pływający. Te i wiele innych atrakcji już
jutro. MW
25 czerwca odbędzie się XIV już edycja
Maratonu Trzeźwości na terenie Szkoły
Podstawowej przy ul. Kolejowej. Akcja
połączona z ogólnopolskim 12. weekendem „Polska Biega” organizowana
jest pod hasłem: Bieganie. To u nas
rodzinne. W godz.13-14 zaplanowana
jest rejestracja uczestników. Start
o 14:15. Zawodnicy wystartują w kilku kategoriach: przedszkolaki– 60 m,
klasa I-III – 300 m, klasa IV-VI – 500 m,
gimnazjum – 1 km oraz open- 3 km. Dodatkowo przewidziano gry i zabawy dla
dzieci z nagrodami, malowanie twarzy,
zabawy z chustą, policyjne miasteczko
ruchu drogowego. MW
ŻARY WAKACJE
W BIBLIOTECE Z MISIEM
USZATKIEM
Od 12 lipca do 19 sierpnia, od wtorku do
piątku w godzinach 10-12 Oddział dla
Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej
przygotował cykl spotkań wakacyjnych.
W tym roku pod hasłem „Lato z Misiem
Uszatkiem”. To propozycja dla dzieci
w wieku od 6 do 16 lat. W programie są
gry i zabawy edukacyjne, zajęcia poświęcone różnym zawodom, tradycjom,
będą też konkursy, spacery i spotkania
z ciekawymi ludźmi. Zajęcia odbywać
się będą w Oddziale dla Dzieci MBP
Żary, w parku przy Alei Jana Pawła II
i Pracowni Multimedialnej MBP Żary.
Ponadto uczestnicy wezmą udział
w wycieczce pieszej do Zielonego Lasu
organizowanej przez Żarski Oddział
PTTK, wycieczce autokarowej do Gospodarstwa Agroturystycznego w Suchodole, a także jako mali wolontariusze
przyłączą się do akcji „Wakacje z książką” prowadzonej przez Stowarzyszenie
Wspierania Inicjatyw Kulturalnych
„Dwukropek”. Szczegółowe informacje
można uzyskać pod nr tel. 68 374 37 36
wew. 39. MW
ŻAGAŃ ZAPISY NA BIEG
NIEPODLEGŁOŚCI
Od 1 lipca, od godz. 10 ruszają zapisy na 5. Bieg Niepodległości, który
odbędzie się 11.11.2016 o godz. 11.
Zapisów można dokonywać na stronie
www.super-sport.com.pl. Start i meta
biegu, to Stadion Arena. Przewidziana
liczba miejsc na 10 kilometrowy bieg
główny to- 1 200 osób. Pierwszych 500
osób zapłaci 30 zł, kolejnych 500 – 35
zł. Pozostali – 40 zł. Dodatkowo będzie
można zakupić pakiet ekstra w cenie
45 zł.(opłata stała), w którego skład
wchodzić będzie koszulka z długim
rękawem oraz chusta buff. Nowością
na tegorocznym biegu będzie podział
startu na sektory w celu usprawnienia
procedury startowej na stadionie. Typ
sektora będzie zależał od zadeklarowanego przewidywanego czasu przebiegnięcia trasy. Ponad to zaplanowano
również Bieg Dzieci podzielony na
grupy wiekowy: dzieci w wieku 3-5 lat
pobiegną na 60 metrów, w wieku 6-8 lat
na 100 metrów, 9-10 lat na 200 metrów
i 11-12 lat - 300 metrów. Opłata za bieg
dziecka przez cały okres od 1 lipca do 31
października będzie wynosić 10 zł, a w
dniu biegu w biurze zawodów 20 zł. MW
MojaGazeta
ROZRYWKA 31
24 czerwca 2016
HOROSKOP 24 czerwca - 30 czerwca 2016
KRZYŻÓWKA
BARAN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Uczucia: Trudno ci będzie się
skupić na czymkolwiek innym poza
planowaniem wakacji.
Praca: Uważaj przy wykonywaniu swoich zawodowych obowiązków. Teraz łatwo możesz
popełnić poważny i bardzo kosztowny błąd.
Finanse: Musisz uzbroić się w cierpliwość.
Decyzji o zaciągnięciu nowych zobowiązań
finansowych odłóż na kolejny miesiąc.
12
BYK
Uczucia: Przed tobą tydzień
przepełniony tyloma przyjemnościami, że taka perspektywa wydaj
ci się nierealna.
Praca: Nie przyjmuj do siebie uwag szefa.
Będą wynikiem jego stresu, a nie twoich
omyłek.
Finanse: Możliwe, że pieniądze pojawią się
nagle. To może być wielka niespodzianka.
LEW
W
Uczucia: Na własnej skórze
przećwiczysz co to znaczy kiedy
„dwóch się kłóci, tam trzeci
korzysta”.
Praca: Nie zastanawiaj się nazbyt długo
nad podjęciem zawodowej decyzji.
Finanse: Nie zapominaj, że najlepszy
czas na zapożyczanie się to pierwsza
połowa miesiąca.
PANNA
Uczucia: Zdaje się, że koniec
czerwca zafunduje ci nieprawdopodobną niespodziankę.
Praca: Swoich zawodowych obowiązków pilnuj jak własnego oka. Sprawdzaj, sprawdzaj...
Finanse: Nie ufaj teraz swojej pamięci,
tylko zapisuj wszystkie nieprzewidziane
wydatki.
STRZELEC
Uczucia: Nie wracaj do tego,
co było wcześniej. Zamknij te
drzwi i popatrz w przyszłość.
Praca: Możliwe, że nieoczekiwany splot
wydarzeń uzdrowi nagle atmosferę w
twojej pracy.
Finanse: Sprawdzaj rachunki nawet
po kilka razy. Możliwe, że przyjdzie ci
spłacać stare długi.
KOZIOROŻEC
Uczucia: Nie odwracaj się za
siebie i nie rozpamiętuj tego,
co się skończyło. Ruszaj na
przód!
Praca: Nie szykują się żadne nieprzyjemne sytuacje i nieprzewidziane
decyzje szefostwa.
Finanse: Musisz realnie zaplanować
swoje wakacyjne wydatki.
BLIŹNIĘTA
Uczucia: Ten tydzień może się
okazać wyjątkowo udany dla
par planujących poczęcie dziecka.
Praca: Wielkimi krokami zbliżają się
zmiany na lepsze. Skup się i pracuj.
Możliwy awans.
Finanse: Poczujesz przypływ energii.
Pojawi się już wreszcie światełko
w tunelu.
RAK
Uczucia: Przedwakacyjny tydzień wypełnią ci poważne
przemyślenia o twojej przy-
szłości.
Praca: W najbliższym czasie, to ty staniesz się opoką dla współpracowników.
Finanse: Może nie będzie na bogato,
ale za to bez stresu i niepewności, co
robić dalej.
WAGA
Uczucia: W ostatnim tygodniu
czerwca będziesz żyła „jak u
Pana Boga za piecem”.
Praca: Nie martw się o nic i nie zamartwiaj na zapas. Los roztoczył nad tobą
parasol ochronny.
Finanse: Odrobina spontaniczności
w wydawaniu pieniędzy wcale ci teraz
nie zaszkodzi.
SKORPION
Uczucia: Jeśli nie chcesz złamać sobie serca, to nie łap się
na czułe słówka.
Praca: Łatwo będzie cię wmanewrować
w jakąś sprawę. Uważaj na swoje rozkojarzenie.
Finanse: Nie wydawaj więcej niż zarabiasz. Może zainstaluj jakiegoś węża
w kieszeni?
WODNIK
Uczucia: Nie dociekaj, kto komu
w ostatniej kłótni sprawił większą przykrość. To nie ma sensu.
Praca: Watra czasami trzymać jeżyk za
zębami. To się bardziej opłaca, niż ciągłe
pyskówki.
Finanse: Przyszedł czas spokoju. Tuż
przed wakacjami nie musisz się martwić
o wydatki na urlopie.
RYBY
Uczuc ia: Ostatni tydzień
czerwca będzie dla ciebie wyjątkowo pracowity. W twojej
sypialni mocno zaiskrzy.
Praca: Jeśli szukasz pracy, to możesz
liczyć na atrakcyjną ofertę.
Finanse: Nie szykuje się cudowna wygrana ale możesz liczyć na umorzenie
starego długu
AUTOREKLAMA
M
Siedziba spółki Moja Gazeta Sp. z o.o., ul. Moniuszki 11, 68-200 Żary tel. 68 470 27 00
Redakcja ul. Moniuszki 11 68-200 Żary, tel. 504-222-505, www.moja-gazeta.info, [email protected], [email protected]
Redaktor naczelny: Artur Guzicki, Sekretariat: Marta Wadejsza tel. 519-077-783, Skład: Łukasz Lichwiarz, Dział reklamy: Patrycja Kielbowicz tel. 519-077-782,
Dorota Kondracka tel. 519 077 781, Piotr Bludo tel. 519 077 205
Dziennikarze Tadeusz Trzos, Daniel Sawicki Współpracują: Halina Gola (fotoreporter), Rafał Makuch, Paweł Skrzypczyński, Zbigniew Janicki, Ewa Caputa, Bożena Miktus
Druk: Drukarnia Polska Press
32 REKLAMA
24 czerwca 2016
REKLAMA
przewozy zmarłych z domów 24h
kompleksowa obsługa pogrzebów
trumny, urny, krzyże, klepsydry, wieńce
nekrologi do prasy
międzynarodowe przewozy zmarłych
ekshumacje, kremacje
REKLAMA
Zasiłek ZUS
wypłacany
natychmiast
Telefony
całodobowe
68 376 13 00
609 540 194
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
AUTOREKLAMA
AUTOREKLAMA
MojaGazeta

Podobne dokumenty

reklama

reklama ŻARY Czy zabytkowy zamek popadnie w jeszcze większą ruinę

Bardziej szczegółowo

Kliknij tutaj, aby pobrać wydanie.

Kliknij tutaj, aby pobrać wydanie. że większość emerytów w tym wieku ma bardzo niskie świadczenie emerytalne, dla wielu z nich będzie to znaczna ulga. Nie bez znaczenia jest też fakt, że dla sporej grupy ludzi starszych system ten j...

Bardziej szczegółowo