dyskusja po wideo szkoleniowym

Transkrypt

dyskusja po wideo szkoleniowym
DYSKUSJA PO WIDEO SZKOLENIOWYM
NA POCZĄTEK
2. ZAPYTAJ I DYSKUTUJCIE
Co było dla ciebie najtrudniejsze, kiedy po zadaniu
pytań z Soularium próbowałeś kontynuować
rozmowę lub przejść do głębszej duchowej
rozmowy?
1. OBEJRZYJCIE WIDEO 1
Obejrzyjcie wideo 1 „Soularium. Na początek.” ze
znajomym, mentorem czy małą grupą.
www.soularium.pl
Jak w tym przejściu pomaga nam świadomość, że
Duch Święty już działa w sercu osoby, z którą
rozmawiamy o Soularium?
2. DYSKUSJA
Po czym możesz poznać, że rzeczywiście słuchasz
drugiej osoby?
„Modlitwa, słuchanie i dobre przygotowanie są
kluczowymi składnikami w przejściu na głębszy
poziom rozmowy.” Który z nich wydaje ci się
najtrudniejszy?
Twórcy Soularium powiedzieli: „Nie chodzi o to, żeby
osiągnąć konkretny cel, ale by znaleźć w twojej
historii elementy, które otworzą drogę do głębszej
rozmowy.”
Jak myślisz, w jaki sposób takie myślenie może
wpływać na to, jak ty będziesz korzystać z Soularium?
(Jeśli już wcześniej używałeś Soularium, czy byłeś
bardziej skupiony na dotarciu do określonego „celu”
czy na szczerym słuchaniu? Jak można by to
zmienić?)
3. ĆWICZENIE
Zrób Soularium ze sobą. Poproś o odpowiedzi na te 5
pytań znajomego albo mentora.
Po tym jak wysłuchasz odpowiedzi drugiej osoby,
wybierz jakąś jedną rzecz z jej historii, która
nawiązuje do jakiś twoich doświadczeń.
Czy wykonałeś już jakieś elementy przygotowania, o
których mówią twórcy Soularium. (Np.: Zrób
Soularium ze sobą. Wybierz od 1 do 3 zdjęć, które
opisują historię twojej podróży do Chrystusa.
Wybierz 1-4 zdjęć, które przedstawiają esencję
przesłania ewangelii.)
Napisz proste pytania, które umożliwiają przejście na
głębszy poziom rozmowy, które sugerują twórcy
Soularium. (Podpowiedź: znajdziesz je w
wydrukowanych kartach Soularium.) Którego z nich
chciałbyś nauczyć się na pamięć i zacząć z niego
korzystać?
3. USTAL TERMIN
Ustal termin następnego spotkania, do którego każdy
zakończy trzy kroki przygotowania, na którym
podzielicie się tym, jak wam poszło.
4. ĆWICZENIE
Napisz swoimi słowami jak rozpocząłbyś rozmowę o
Soularium. Poćwicz mówienie tego na głos, i jeśli
trzeba popraw tak, żeby to brzmiało naturalnie.
(Podpowiedź: pomysły jak to zrobić znajdziesz w
kartach Soularium.)
Po kolei dzielcie się swoją historią podróży wiary i
prezentacją ewangelii w oparciu o wybrane zdjęcia.
Ćwiczcie na sobie nawzajem zadawanie pytań, które
umożliwiają przejście rozmowy do głębszego
poziomu.
4. PODAJ DALEJ
Kto jeszcze powinien zobaczyć to wideo?
Czy po tym ćwiczeniu, macie jakieś cenne wskazówki
dla innych uczestników grupy?
IDĄC GŁĘBIEJ
5. PODAJ DALEJ
Kto jeszcze powinien zobaczyć to wideo?
1. OBEJRZYJCIE WIDEO 2
Obejrzyjcie wideo 2 „Soularium. Idąc głębiej.” ze
znajomym, mentorem czy małą grupą.
www.soularium.pl

Podobne dokumenty