Untitled - Agro Show

Transkrypt

Untitled - Agro Show
Szanowni Państwo,
W imieniu Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych serdecznie witam na kolejnej edycji
Wystawy ZIELONE AGRO SHOW! Tym razem po raz
pierwszy w województwie lubelskim. Dołożyliśmy
wszelkich starań, aby zorganizować to wydarzenie jak
najlepiej i spełnić Państwa oczekiwania.
ZIELONE AGRO SHOW, to pierwsza w Polsce Wschodniej tak kompleksowa wystawa plenerowa poświęcona
nowoczesnej technice i technologii produkcji wysokiej
jakości pasz zielonych dla bydła.
Aleksandra Gralik
Prezes Polskiej Izby
Gospodarczej Maszyn
i Urządzeń Rolniczych
W tym roku, w dniach 4 i 5 czerwca można zapoznać
się z ofertą ponad stu wystawców – są wśród nich nie
tylko firmy oferujące nowoczesne maszyny rolnicze, ale
także przedsiębiorstwa produkujące nasiona, nawozy,
pasze, dodatki paszowe, folie rolnicze, elementy wyposażenia budynków inwentarskich i wiele innych. W
wystawie biorą udział również przedstawiciele mediów
branżowych, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
oraz różnych agencji rządowych działających na rzecz
rolnictwa.
Najbardziej widowiskowym i cieszącym się najwyższą
frekwencją punktem imprezy niezmiennie są pokazy
maszyn zielonkowych podczas prac polowych. Na polu
można zobaczyć: kosiarki, prasy zwijające, prasy do
prostopadłościennych bel wielkogabarytowych, praso-owijarki, owijarki do bel, przyczepy zbierające oraz
sieczkarnie polowe.
Po dwóch latach pobytu w Sielinku, w Wielkopolsce,
w 2016 roku wystawa przeniosła się w nowe miejsce
– na teren Moto Parku w Ułężu. Po raz pierwszy gościmy w tej części kraju, ale miejsce wydaje się być
idealne, gdyż jest to region gdzie nie tylko jest wielu
hodowców bydła, ale również występuje mocno rozwinięty przemysł mleczarski. ZIELONE AGRO SHOW 2016
to niepowtarzalna okazja dla rolników z województwa
lubelskiego i województw ościennych, aby w jednym
miejscu obejrzeć, porównać i wybrać najlepsze maszyny zielonkowe dostępne na światowych rynkach. Korzystając z wiedzy i pomocy wystawców każdy może
zapoznać się z technologią zbioru, kosztem eksploatacji oraz wydajnością maszyn. Impreza jest doskonałą
okazją do bezpośredniego spotkania rolników z producentami i dealerami maszyn, wymiany doświadczeń i
podjęcia owocnej współpracy.
Jako organizator wydarzenia cieszę się, że zdecydowaliście się Państwo wziąć w nim udział. Wierzę, że każdy
znajdzie tutaj coś dla siebie i efektywnie spędzi czas!
Zapraszam do zwiedzania wystawy ZIELONE AGRO
SHOW 2016!
Zarząd PIGMIUR.
Szanowni Państwo,
Witam serdecznie wszystkich wystawców, zwiedzających oraz organizatorów wystawy ZIELONE AGRO SHOW 2016, odbywającej się w tym roku
na terenie naszej gminy, której mam zaszczyt być wójtem szóstą kadencję.
Ułęż to malowniczy zakątek województwa lubelskiego. Walory tej ziemi to
nie tylko godna uwagi przeszłość, ciekawe zabytki architektury, czy piękno
przyrody. To również współczesność, otwarta na wszelkie inicjatywy, które
mogłyby przyczynić się do rozwoju społeczno- gospodarczego regionu.
Ułęż położony jest w południowo- zachodniej części województwa lubelskiego w powiecie ryckim. Geograficznie gmina leży w szerokiej pradolinie
rzeki Wieprz oraz Wysoczyźnie Żelechowskiej, na pograniczu Mazowsza,
inż. Krzysztof Olszak
Wójt Gminy Ułęż
Podlasia i Małopolski, w regionie zwanym małym Mazowszem.
Gmina Ułęż w całości położona jest w dorzeczu dolnego Wieprza, którego
meandry wyznaczają na odcinku około 15 km jej południową granicę. Obszar
w dolinie Wieprza odznacza się szczególnie dużą obfitością zjawisk wodnych. Obok silnie meandrującego Wieprza występują tu starorzecza, oczka
wodne, torfianki oraz stawy. Duże zróżnicowanie środowisk oraz fragmenty dobrze zachowanych naturalnych warunków decydują o tym, że gmina
należy do najbardziej interesujących pod względem faunistycznym w województwie lubelskim. Do cenniejszych pod tym względem należą kompleksy stawów w Ułężu i Sobieszynie, starodrzewy w Lasach Sobieszyńskich
i partie lasów sąsiadujących ze stawami oraz dolina Wieprza z towarzyszącymi starorzeczami stanowiącymi naturalne środowisko życia dla ptaków
łąkowych i zaroślowych. Najatrakcyjniejsze tereny gminy zostały objęte Obszarem Chronionego Krajobrazu,, Pradolina Wieprza”, który zajmuje około
59 % jej powierzchni.
Obszar gminy charakteryzuje dobrze rozwinięta infrastruktura drogowa.
Przez gminę przebiegają dwie drogi krajowe: Nr 17 Warszawa – Lublin –
Dorohusk – Hrebenne i Nr 48 Tomaszów Mazowiecki – Dęblin – Kock. Powyższe drogi wchodzą w skała europejskiego systemu TEN-T. Dostępność
do dróg krajowych zapewnia sieć dróg powiatowych oraz gminnych. Dobrze
rozwinięty układ komunikacyjny pozwala na swobodne poruszanie się we
wszystkich kierunkach i dobrą komunikację z większymi aglomeracjami.
Uwarunkowania naturalne gminy sprzyjają zarówno intensywnej produkcji
rolnej jak również naturalnym proekologicznym typom produkcji rolniczej.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy wyznaczo-
ny został obszar na powierzchni około 70 ha z przeznaczeniem pod tereny
inwestycyjne- stanowiące własność Powiatu Ryckiego. Gmina otwarta jest
na wszystkie inwestycje prowadzące do rozwoju. Na terenie gminy zlokalizowane są tereny po byłych lotniskach wojskowych w Podlodowie i Ułężu na
tym prowadzi działalność MOTO PARK Ułęż.
Niski stopień urbanizacji, brak zakładów przemysłowych oraz fabryk gwarantuje czyste powietrze oraz odpoczynek w ciszy i spokoju. Obiektami
zapewniającymi miejsca noclegowe jest motel „Zajazd nad Wieprzem”, położony w Sarnach, przy drodze krajowej Nr 17, gospodarstwa agroturystyczne Agro Eko Ranczo i gospodarstwo, ,Na Zaciszu” w Sobieszynie,, ,Dwór
Osmolice” w Białkach Dolnych oraz Internat w Zespole Szkół im. Kajetana
hr. Kickiego w Sobieszynie –Brzozowej. Miłośnicy sportów wodnych mają
możliwość wypożyczenia kajaków oraz organizowania spływów oznakowanym szlakiem kajakowym na rzece Wieprz.
Historia ziem jest bardzo bogata. Przeszłość historyczna Gminy Ułęż i jej
położenie sprawiły, że pomimo niekorzystnych działań zostało zachowanych
tak wiele historycznych pamiątek o znaczących walorach kulturowych i wartości historycznej. Na terenie gminy Ułęż istnieje 8 obiektów zabytkowych
wpisanych do rejestru zabytków oraz kilkanaście obiektów objętych ochroną konserwatorską.
Polecam do zwiedzania jedne z najcenniejszych obiektów zabytkowych na
naszym terenie tj. drewniany kościół z XVIII pw. Najświętszej Maryi Panny w
Żabiance, neogotycki kościół parafialny z XIX w. p.w. Podwyższenia Krzyża
Świętego w Sobieszynie, zespół pałacowo-parkowy w Ułężu, z. XIX w. Matki Boskiej, zespół pałacowo-parkowy w Sobieszynie z XIX w. obejmujący
oficyny, kuźnię oraz park z zabytkowym drzewostanem, zabytkowe obiekty
w zespole Szkół im. Kajetana hr. Kickiego, zespół dworsko pałacowy w Sarnach z XIX w., dwór oraz park podworski w Osmolicach (Białki Dolne) oraz
zespół dworsko pałacowy w Podlodowie.
Zachęcam wszystkich do podziwiania w wolnym czasie piękna ułęskiej ziemi.
Życzę wszystkim uczestnikom niezapomnianych wrażeń, a wystawcom zawarcia wielu udanych kontraktów.
Wójt Gminy Ułęż
inż. Krzysztof Olszak
PLAN
125
1
122
121
24
91
25
90
33
76
WYSTAWY
34
53
75
54
Spis wystawców
PROGRAM WYSTAWY
Wystawy otwarte w godz. 9:00 - 17:00
dla wszystkich zwiedzających WSTĘP WOLNY
ZIELONE AGRO SHOW 2016
4 czerwca 2016 r.
(sobota)
5 czerwca 2016 r.
(niedziela)
8
godz. 9:00 – 17:00
godz. 11:00 – 12:30
godz. 13:00 – 14:00
godz. 9:00 – 17:00
Wystawa otwarta dla zwiedzających
godz. 11:00 – 12:30
Pokaz maszyn do zbioru traw na zakiszanie
(Pola pokazowe)
Pokaz maszyn do zbioru traw na zakiszanie
(Pola pokazowe)
“Programowanie efektywnej
produkcji mleka – punkty krytyczne”
dr Zbigniew Lach (Namiot seminaryjny)
Wystawa otwarta dla zwiedzających
Numeryczny spis wystawców
Stoisko Nazwa wystawcy
Nr strony
1 . . . STAR-PAK Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
2 . . . EKOFLORA SIEWIELEC TADEUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO EKOLOGICZNE . . . . . . . . . . . . . . 50
3 . . . ANKOM PHU Łukomski Mieczysław . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
4 . . . NEW ECOLOGY SYSTEMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
5 . . . OMYA Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
6 . . . PROBIOTICS POLSKA, REGIONALNE CENTRUM MIKROORGANIZMÓW . . . . . . . . . . . . . . 58
7 . . . MIRPOL Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
8 . . . BIALPAK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
9 . . . PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
10 . . . LUVENA S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
11 . . . GRUPA AZOTY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
12 . . . TEAM-ROL OrCal® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
13 . . . CENTER-PLAST Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
14 . . . SKŁODOWSKI Spółka Jawna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
15 . . . SOBIANEK Maria Sobianek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
16 . . . SUMERA MOTOR Sp. J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
17 . . . AGROTECHNIK P.P.H.U. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
18 . . . OSKO-PLAST SP.J. OSTRZYŻEK, KOSTYRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
19 . . . AUTO-AGRO P. TYŚKIEWICZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
20 . . . STOMIL SANOK - DYSTRYBUCJA Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
21 . . . AGROECOPOWER Sp. z o.o. Oddział w Polsce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
21 . . . ATX-DYNO L.T.D. - Pobocka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
22 . . . KINGSPAN ENVIRONMENTAL Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
22 . . . OMEGA PPU Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22 . . . PERYSKOP Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
23 . . . PETRODOM VENNA Sp. z o.o. Sp. K. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
24 . . . POLSKIE WYDAWNICTWO ROLNICZE Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
9
Spis wystawców
Numeryczny spis wystawców
Stoisko Nazwa wystawcy
10
Nr strony
25 . . . APV POLSKA DANUTA MŁOCEK-BIEŻUŃSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
26 . . . PUH „FINO” Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
27 . . . ROLTEX KRASNYSTAW Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
28 . . . PIOMAR AGRO-TECH F.H.U. Piotr Morawski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
29 . . . TECHMLEK LUBARTÓW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
30 . . . GRAVIT Sp. z o.o. Sp. K. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
31 . . . AGRO FRANKOPOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 . . . AGROMIX Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
31 . . . AGRONOM Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
32 . . . AGROTECHNIKA MASZYNY ROLNICZE Krzysztof Laszuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
33 . . . KVERNELAND GROUP POLSKA Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
34 . . . AGENCJA PROMOCJI ROLNICTWA I AGROBIZNESU „APRA” SP. Z O.O. . . . . . . . . . . . . . . 42
35 . . . MCHALE ENGINEERING Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
36 . . . PRZEDSIĘBIORSTWO ROLMECH Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
37 . . . ZAMET ZABIELSKI Sp.j. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
38 . . . JUNKKARI POLSKA Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
39 . . . GAMA GROUP Szepietowscy Sp. J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
40 . . . ELROL FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
41 . . . DEFRO P.W. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
42 . . . BORYS s.c. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
43 . . . CZEKAŁA S.C. MARCIN CZEKAŁA & TERESA CZEKAŁA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
44 . . . METAL FACH TECHNIKA GRZEWCZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
45 . . . MIARY I WAGI SP. J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
46 . . . ZAKŁAD METALOWO-KOTLARSKI „SAS” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
47 . . . PRESOIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
48 . . . ARCELORMITTAL CONSTRUCTION POLSKA Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
48 . . . STALTECH Jacek Sieciechowicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
49 . . . BATO P.P.H.U. Teodor Królikowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
50 . . . NORTHERN ENVIRONMENTAL AND WATER SOLUTIONS POLSKA Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . 56
51 . . . PRO ECO SOLUTIONS LTD. ODDZIAŁ W POLSCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
52 . . . H2OSolar.pl Wodne Kolektory Słoneczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
53 . . . AGENCJA PROMOCJI ROLNICTWA I AGROBIZNESU „APRA” SP. Z O.O. . . . . . . . . . . . . . . 42
54 . . . ELWA S.J. A.PAŁCZYŃSKI, D.FRELAK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
55 . . . ANDRZEJ STAWRYŁŁO - prezentacja drzewek OXYTREE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
56 . . . ARBENA BIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
57 . . . BARTEK Fabryka Domów Drewnianych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
58 . . . HALE NA BALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Numeryczny spis wystawców
Stoisko Nazwa wystawcy
Nr strony
59 . . . AMAN JANUSZ MŁYNARCZYK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
60 . . . AGRIK PRODUKTY Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
61 . . . AGRO-PROFIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
62 . . . ADRAF RAFAŁ PATYK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
63 . . . DRG-AGRO GROUP Daniel Gogolewski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
64 . . . WINKLER PUH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
65 . . . AGRO-INSTAL Adam Kulik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
66 . . . RIELA POLSKA Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
67 . . . ASPRIM Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
68 . . . SCHMIDT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
69 . . . MASZYNY ROLNICZE MARIUSZ ZDUNEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
70 . . . TOMASZ OLSZAK P.P.H.U. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61
71 . . . BIELECKI MASZYNY ROLNICZE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
72 . . . AGROBARD Sp. J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
73 . . . AGRO-LIFT Hilary Andrzej Głodek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
74 . . . METBUD-GOŃCZYCE Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
75 . . . DWÓR OSMOLICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
75 . . . KORNEX PPHU Kornelia Mróz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
75 . . . SKŁAD BUDOWLANY KORNELIA MRÓZ, DARIA SIURNIK S.C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
76 . . . atr express . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
77 . . . SWIMER Łukasz Otremba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
78 . . . METALTECH ZAKŁAD MECHANICZNY Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
79 . . . MEPROZET KOŚCIAN S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
79 . . . ZAKŁAD USŁUGOWO HANDLOWY KRZYSZTOF KRÓLIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
80 . . . MAR-POL Jacek Urbański . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
81 . . . GOMAR Marcin Włodarczyk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
82 . . . AUTO-TECH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
83 . . . RYDWAN COMPANY Łukasz Osiak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
83 . . . RYDWAN ZPHU Tadeusz Osiak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
84 . . . SPRZEDAŻ CIĄGNIKÓW I MASZYN ROLNICZYCH Leszek Komoń . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
85 . . . SIPMA S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
85 . . . SPRZEDAŻ CIĄGNIKÓW I MASZYN ROLNICZYCH Janina Komoń . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
86 . . . SAVONA Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
87 . . . ZPH KWAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
88 . . . KOBZARENKO Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
89 . . . AGROTECHNIK WOJCIECH DZIĘGIELEWSKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
90 . . . AGENCJA PROMOCJI ROLNICTWA I AGROBIZNESU „APRA” SP. Z O.O. . . . . . . . . . . . . . . 42
91 . . . OFICYNA WYDAWNICZA OIKOS Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
11
Spis wystawców
Numeryczny spis wystawców
Stoisko Nazwa wystawcy
Nr strony
92 . . . HORTPRESS Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
93 . . . WIADOMOŚCI ROLNICZE POLSKA Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
94 . . . Magazyn Ogólnopolski ZAGRODA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
95 . . . AKTUALNOŚCI TARGOWE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
96 . . . AGRO WYDAWNICTWO Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
97 . . . Bank Zachodni WBK S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
98 . . . KRAJOWA RADA IZB ROLNICZYCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
99 . . . KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ODDZIAŁ W LUBLINIE . . . . . . . . . . . . 53
100 . . . POWIAT RYCKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 . . . WIELKOPOLSKIE CENTRUM HODOWLI I ROZRODU ZWIERZĄT W POZNANIU . . . . . . . . . . . 62
102 . . . CARGILL POLAND Sp. z o.o. Oddzial Siedlce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
103 . . . Spółdzielnia Mleczarska RYKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 . . . BLATTIN POLSKA SP. Z O.O. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
105 . . . TROUW NUTRITION POLSKA SP. Z O.O. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
106 . . . GRUPA PASZOWA AGROHURT Kocińska Kinga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
107 . . . BOFERM PPHU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
108 . . . BAMAR Sprzedaż pasz, koncentratów i dodatków paszowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
108 . . . Gabinet weterynaryjny lek. wet. Michał Plewik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 . . . AMT-QUALITY Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
109 . . . RWE-TRADE Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
110 . . . KOJPASZ Sp. J. Kossowski, Jakubiuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
111 . . . GREENLAND TECHNOLOGIA EM Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
112 . . . DSV Polska Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
113 . . . KWS LOCHOW POLSKA Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
114 . . . DANKO HODOWLA ROŚLIN Sp. z o.o. w Choryni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
115 . . . HODOWLA ROŚLIN SMOLICE Sp. z o.o. Grupa IHAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
116 . . . MAŁOPOLSKA HODOWLA ROŚLIN Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
117 . . . SAATBAU POLSKA Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 . . . AGRONAS PPH Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
119 . . . CARBON SOLUTIONS POLAND Ltd. Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
120 . . . NISSAN Sales Central & Eastern Europe Kft. Sp. z o.o. Oddział w Polsce . . . . . . . . . . . . . 56
121 . . . EKODARPOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
122 . . . MEGA ZBOROWSKI M.GAJOWY P. Sp.j. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
123 . . . AGROFINANSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
124 . . . EWIAX Jan Janiak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 . . . HURTOWNIA MOTORYZACYJNA „KORWEX” Andrzej Korniak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
12
Alfabetyczny spis wystawców
Stoisko Nazwa wystawcy
Nr strony
62 . . . ADRAF RAFAŁ PATYK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
34, 53, 90 AGENCJA PROMOCJI ROLNICTWA I AGROBIZNESU „APRA” SP. Z O.O. . . . . . . . . . . . . . . 42
60 . . . AGRIK PRODUKTY Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
31 . . . AGRO FRANKOPOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 . . . AGRO WYDAWNICTWO Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
72 . . . AGROBARD Sp. J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
21 . . . AGROECOPOWER Sp. z o.o. Oddział w Polsce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
123 . . . AGROFINANSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
65 . . . AGRO-INSTAL Adam Kulik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
73 . . . AGRO-LIFT Hilary Andrzej Głodek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
31 . . . AGROMIX Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
118 . . . AGRONAS PPH Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
31 . . . AGRONOM Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
61 . . . AGRO-PROFIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
17 . . . AGROTECHNIK P.P.H.U. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
89 . . . AGROTECHNIK WOJCIECH DZIĘGIELEWSKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
32 . . . AGROTECHNIKA MASZYNY ROLNICZE Krzysztof Laszuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
95 . . . AKTUALNOŚCI TARGOWE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
59 . . . AMAN JANUSZ MŁYNARCZYK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
109 . . . AMT-QUALITY Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
55 . . . ANDRZEJ STAWRYŁŁO - prezentacja drzewek OXYTREE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
3 . . . ANKOM PHU Łukomski Mieczysław . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
25 . . . APV POLSKA DANUTA MŁOCEK-BIEŻUŃSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
56 . . . ARBENA BIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
48 . . . ARCELORMITTAL CONSTRUCTION POLSKA Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
67 . . . ASPRIM Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
13
Spis wystawców
Alfabetyczny spis wystawców
Stoisko Nazwa wystawcy
14
Nr strony
76 . . . atr express . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
21 . . . ATX-DYNO L.T.D. - Pobocka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
19 . . . AUTO-AGRO P. TYŚKIEWICZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
82 . . . AUTO-TECH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
108 . . . BAMAR Sprzedaż pasz, koncentratów i dodatków paszowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
97 . . . Bank Zachodni WBK S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
57 . . . BARTEK Fabryka Domów Drewnianych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
49 . . . BATO P.P.H.U. Teodor Królikowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
8 . . . BIALPAK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
71 . . . BIELECKI MASZYNY ROLNICZE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
104 . . . BLATTIN POLSKA SP. Z O.O. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
107 . . . BOFERM PPHU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
42 . . . BORYS s.c. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
119 . . . CARBON SOLUTIONS POLAND Ltd. Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
102 . . . CARGILL POLAND Sp. z o.o. Oddzial Siedlce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
13 . . . CENTER-PLAST Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
43 . . . CZEKAŁA S.C. MARCIN CZEKAŁA & TERESA CZEKAŁA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
114 . . . DANKO HODOWLA ROŚLIN Sp. z o.o. w Choryni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
41 . . . DEFRO P.W. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
63 . . . DRG-AGRO GROUP Daniel Gogolewski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
112 . . . DSV Polska Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
75 . . . DWÓR OSMOLICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
121 . . . EKODARPOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
2 . . . EKOFLORA SIEWIELEC TADEUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO EKOLOGICZNE . . . . . . . . . . . . . . 50
40 . . . ELROL FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
54 . . . ELWA S.J. A.PAŁCZYŃSKI, D.FRELAK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
124 . . . EWIAX Jan Janiak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 . . . Gabinet weterynaryjny lek. wet. Michał Plewik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 . . . GAMA GROUP Szepietowscy Sp. J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
81 . . . GOMAR Marcin Włodarczyk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
30 . . . GRAVIT Sp. z o.o. Sp. K. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
111 . . . GREENLAND TECHNOLOGIA EM Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
11 . . . GRUPA AZOTY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
106 . . . GRUPA PASZOWA AGROHURT Kocińska Kinga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
52 . . . H2OSolar.pl Wodne Kolektory Słoneczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
58 . . . HALE NA BALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
115 . . . HODOWLA ROŚLIN SMOLICE Sp. z o.o. Grupa IHAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Alfabetyczny spis wystawców
Stoisko Nazwa wystawcy
Nr strony
92 . . . HORTPRESS Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
125 . . . HURTOWNIA MOTORYZACYJNA „KORWEX” Andrzej Korniak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
38 . . . JUNKKARI POLSKA Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
99 . . . KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ODDZIAŁ W LUBLINIE . . . . . . . . . . . . 53
22 . . . KINGSPAN ENVIRONMENTAL Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
88 . . . KOBZARENKO Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
110 . . . KOJPASZ Sp. J. Kossowski, Jakubiuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
75 . . . KORNEX PPHU Kornelia Mróz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
98 . . . KRAJOWA RADA IZB ROLNICZYCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
33 . . . KVERNELAND GROUP POLSKA Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
113 . . . KWS LOCHOW POLSKA Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
10 . . . LUVENA S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
94 . . . Magazyn Ogólnopolski ZAGRODA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
116 . . . MAŁOPOLSKA HODOWLA ROŚLIN Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
80 . . . MAR-POL Jacek Urbański . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
69 . . . MASZYNY ROLNICZE MARIUSZ ZDUNEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
35 . . . MCHALE ENGINEERING Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
122 . . . MEGA ZBOROWSKI M.GAJOWY P. Sp.j. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
79 . . . MEPROZET KOŚCIAN S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
44 . . . METAL FACH TECHNIKA GRZEWCZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
78 . . . METALTECH ZAKŁAD MECHANICZNY Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
74 . . . METBUD-GOŃCZYCE Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
45 . . . MIARY I WAGI SP. J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
7 . . . MIRPOL Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
4 . . . NEW ECOLOGY SYSTEMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
120 . . . NISSAN Sales Central & Eastern Europe Kft. Sp. z o.o. Oddział w Polsce . . . . . . . . . . . . . 56
50 . . . NORTHERN ENVIRONMENTAL AND WATER SOLUTIONS POLSKA Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . 56
91 . . . OFICYNA WYDAWNICZA OIKOS Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
22 . . . OMEGA PPU Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 . . . OMYA Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
18 . . . OSKO-PLAST SP.J. OSTRZYŻEK, KOSTYRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
22 . . . PERYSKOP Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
23 . . . PETRODOM VENNA Sp. z o.o. Sp. K. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
28 . . . PIOMAR AGRO-TECH F.H.U. Piotr Morawski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
24 . . . POLSKIE WYDAWNICTWO ROLNICZE Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
100 . . . POWIAT RYCKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 . . . PRESOIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
15
Spis wystawców
Alfabetyczny spis wystawców
Stoisko Nazwa wystawcy
16
Nr strony
51 . . . PRO ECO SOLUTIONS LTD. ODDZIAŁ W POLSCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
6 . . . PROBIOTICS POLSKA, REGIONALNE CENTRUM MIKROORGANIZMÓW . . . . . . . . . . . . . . 58
9 . . . PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
36 . . . PRZEDSIĘBIORSTWO ROLMECH Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
26 . . . PUH „FINO” Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
66 . . . RIELA POLSKA Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
27 . . . ROLTEX KRASNYSTAW Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
109 . . . RWE-TRADE Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83 . . . RYDWAN COMPANY Łukasz Osiak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
83 . . . RYDWAN ZPHU Tadeusz Osiak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
117 . . . SAATBAU POLSKA Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 . . . SAVONA Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
68 . . . SCHMIDT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
85 . . . SIPMA S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
75 . . . SKŁAD BUDOWLANY KORNELIA MRÓZ, DARIA SIURNIK S.C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
14 . . . SKŁODOWSKI Spółka Jawna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
15 . . . SOBIANEK Maria Sobianek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
103 . . . Spółdzielnia Mleczarska RYKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 . . . SPRZEDAŻ CIĄGNIKÓW I MASZYN ROLNICZYCH Janina Komoń . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
84 . . . SPRZEDAŻ CIĄGNIKÓW I MASZYN ROLNICZYCH Leszek Komoń . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
48 . . . STALTECH Jacek Sieciechowicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
1 . . . STAR-PAK Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
20 . . . STOMIL SANOK - DYSTRYBUCJA Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
16 . . . SUMERA MOTOR Sp. J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
77 . . . SWIMER Łukasz Otremba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
12 . . . TEAM-ROL OrCal® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
29 . . . TECHMLEK LUBARTÓW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
70 . . . TOMASZ OLSZAK P.P.H.U. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61
105 . . . TROUW NUTRITION POLSKA SP. Z O.O. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
93 . . . WIADOMOŚCI ROLNICZE POLSKA Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
101 . . . WIELKOPOLSKIE CENTRUM HODOWLI I ROZRODU ZWIERZĄT W POZNANIU . . . . . . . . . . . 62
64 . . . WINKLER PUH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
46 . . . ZAKŁAD METALOWO-KOTLARSKI „SAS” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
79 . . . ZAKŁAD USŁUGOWO HANDLOWY KRZYSZTOF KRÓLIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
37 . . . ZAMET ZABIELSKI Sp.j. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
87 . . . ZPH KWAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Branżowy spis wystawców
Stoisko Nazwa wystawcy
Nr strony
1. Ciągniki/ Tractors
0101 Ciągniki/Tractors
72 . . . AGROBARD Sp. J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
21 . . . AGROECOPOWER Sp. z o.o. Oddział w Polsce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
32 . . . AGROTECHNIKA MASZYNY ROLNICZE Krzysztof Laszuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
67 . . . ASPRIM Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
21 . . . ATX-DYNO L.T.D. - Pobocka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
40 . . . ELROL FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
30 . . . GRAVIT Sp. z o.o. Sp. K. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
69 . . . MASZYNY ROLNICZE MARIUSZ ZDUNEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
28 . . . PIOMAR AGRO-TECH F.H.U. Piotr Morawski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
26 . . . PUH „FINO” Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
27 . . . ROLTEX KRASNYSTAW Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
86 . . . SAVONA Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
85 . . . SPRZEDAŻ CIĄGNIKÓW I MASZYN ROLNICZYCH Janina Komoń . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
84 . . . SPRZEDAŻ CIĄGNIKÓW I MASZYN ROLNICZYCH Leszek Komoń . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
29 . . . TECHMLEK LUBARTÓW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
79 . . . ZAKŁAD USŁUGOWO HANDLOWY KRZYSZTOF KRÓLIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
0102 Ciągnik osprzęt i części/Tractors - accessories and spare parts
72 . . . AGROBARD Sp. J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
32 . . . AGROTECHNIKA MASZYNY ROLNICZE Krzysztof Laszuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
30 . . . GRAVIT Sp. z o.o. Sp. K. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
26 . . . PUH „FINO” Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
85 . . . SPRZEDAŻ CIĄGNIKÓW I MASZYN ROLNICZYCH Janina Komoń . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
84 . . . SPRZEDAŻ CIĄGNIKÓW I MASZYN ROLNICZYCH Leszek Komoń . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
0104 Ciągniki specjalne/Special tractors
72 . . . AGROBARD Sp. J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
40 . . . ELROL FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
17
Spis wystawców
Stoisko Nazwa wystawcy
Nr strony
0105 Ciągniki wąskie/Narrow-track tractors
72 . . . AGROBARD Sp. J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
40 . . . ELROL FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
85 . . . SPRZEDAŻ CIĄGNIKÓW I MASZYN ROLNICZYCH Janina Komoń . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
84 . . . SPRZEDAŻ CIĄGNIKÓW I MASZYN ROLNICZYCH Leszek Komoń . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
29 . . . TECHMLEK LUBARTÓW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
0106 Mini-ładowarki/Farmyard and animal housing loaders
30 . . . GRAVIT Sp. z o.o. Sp. K. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
68 . . . SCHMIDT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
85 . . . SPRZEDAŻ CIĄGNIKÓW I MASZYN ROLNICZYCH Janina Komoń . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
84 . . . SPRZEDAŻ CIĄGNIKÓW I MASZYN ROLNICZYCH Leszek Komoń . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
0107 Ładowarki kołowe i przegubowe/Wheel loaders
72 . . . AGROBARD Sp. J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
32 . . . AGROTECHNIKA MASZYNY ROLNICZE Krzysztof Laszuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
30 . . . GRAVIT Sp. z o.o. Sp. K. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
69 . . . MASZYNY ROLNICZE MARIUSZ ZDUNEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
26 . . . PUH „FINO” Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
68 . . . SCHMIDT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
0108 Ładowarki teleskopowe/Telehandlers
32 . . . AGROTECHNIKA MASZYNY ROLNICZE Krzysztof Laszuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
67 . . . ASPRIM Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
30 . . . GRAVIT Sp. z o.o. Sp. K. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
28 . . . PIOMAR AGRO-TECH F.H.U. Piotr Morawski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
26 . . . PUH „FINO” Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
27 . . . ROLTEX KRASNYSTAW Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
86 . . . SAVONA Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
85 . . . SPRZEDAŻ CIĄGNIKÓW I MASZYN ROLNICZYCH Janina Komoń . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
84 . . . SPRZEDAŻ CIĄGNIKÓW I MASZYN ROLNICZYCH Leszek Komoń . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
0109 Ładowacze czołowe, ładowacze zawieszane i przyczepiane/Front, rear and tail loaders
18
74 . . . METBUD-GOŃCZYCE Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
26 . . . PUH „FINO” Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
85 . . . SPRZEDAŻ CIĄGNIKÓW I MASZYN ROLNICZYCH Janina Komoń . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
84 . . . SPRZEDAŻ CIĄGNIKÓW I MASZYN ROLNICZYCH Leszek Komoń . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
29 . . . TECHMLEK LUBARTÓW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
70 . . . TOMASZ OLSZAK P.P.H.U. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61
Stoisko Nazwa wystawcy
Nr strony
2. Przyczepy i pojazdy transportowe/ Trailers and transport vehicles
0201 Przyczepy i pojazdy transportowe/Trailers and transport vehicles
72 . . . AGROBARD Sp. J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
32 . . . AGROTECHNIKA MASZYNY ROLNICZE Krzysztof Laszuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
81 . . . GOMAR Marcin Włodarczyk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
30 . . . GRAVIT Sp. z o.o. Sp. K. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
88 . . . KOBZARENKO Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
80 . . . MAR-POL Jacek Urbański . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
69 . . . MASZYNY ROLNICZE MARIUSZ ZDUNEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
79 . . . MEPROZET KOŚCIAN S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
78 . . . METALTECH ZAKŁAD MECHANICZNY Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
26 . . . PUH „FINO” Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
83 . . . RYDWAN ZPHU Tadeusz Osiak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
29 . . . TECHMLEK LUBARTÓW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
0202 Przyczepy wywrotki/Tippers
82 . . . AUTO-TECH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
88 . . . KOBZARENKO Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
80 . . . MAR-POL Jacek Urbański . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
78 . . . METALTECH ZAKŁAD MECHANICZNY Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
85 . . . SPRZEDAŻ CIĄGNIKÓW I MASZYN ROLNICZYCH Janina Komoń . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
84 . . . SPRZEDAŻ CIĄGNIKÓW I MASZYN ROLNICZYCH Leszek Komoń . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
29 . . . TECHMLEK LUBARTÓW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
0203 Przyczepy objętościowe/Silage trailers
88 . . . KOBZARENKO Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
78 . . . METALTECH ZAKŁAD MECHANICZNY Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
85 . . . SPRZEDAŻ CIĄGNIKÓW I MASZYN ROLNICZYCH Janina Komoń . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
84 . . . SPRZEDAŻ CIĄGNIKÓW I MASZYN ROLNICZYCH Leszek Komoń . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
29 . . . TECHMLEK LUBARTÓW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
0204 Przyczepy skorupowe/Monoshell tipping trailers
82 . . . AUTO-TECH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
88 . . . KOBZARENKO Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
78 . . . METALTECH ZAKŁAD MECHANICZNY Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
85 . . . SPRZEDAŻ CIĄGNIKÓW I MASZYN ROLNICZYCH Janina Komoń . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
84 . . . SPRZEDAŻ CIĄGNIKÓW I MASZYN ROLNICZYCH Leszek Komoń . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
29 . . . TECHMLEK LUBARTÓW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
19
Spis wystawców
Stoisko Nazwa wystawcy
Nr strony
0205 Przyczepy wyposażenie i części/Trailers - accessories and spare parts
88 . . . KOBZARENKO Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
83 . . . RYDWAN ZPHU Tadeusz Osiak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
29 . . . TECHMLEK LUBARTÓW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
0206 Przyczepy do transportu zwierząt/Livestock trailers
88 . . . KOBZARENKO Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
0207 Przyczepy przeładunkowe/Transshipping trailers
88 . . . KOBZARENKO Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
78 . . . METALTECH ZAKŁAD MECHANICZNY Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
0208 Kontenery, zbiorniki/Containers, tanks
88 . . . KOBZARENKO Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
0209 Pojazdy specjalistyczne/Special vehicles
88 . . . KOBZARENKO Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
78 . . . METALTECH ZAKŁAD MECHANICZNY Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
3. Maszyny do uprawy roli/ Soil working
0301 Maszyny do uprawy roli/Soil working
72 . . . AGROBARD Sp. J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
73 . . . AGRO-LIFT Hilary Andrzej Głodek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
31 . . . AGROMIX Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
32 . . . AGROTECHNIKA MASZYNY ROLNICZE Krzysztof Laszuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
67 . . . ASPRIM Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
124 . . . EWIAX Jan Janiak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
30 . . . GRAVIT Sp. z o.o. Sp. K. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
33 . . . KVERNELAND GROUP POLSKA Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
69 . . . MASZYNY ROLNICZE MARIUSZ ZDUNEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
26 . . . PUH „FINO” Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
85 . . . SPRZEDAŻ CIĄGNIKÓW I MASZYN ROLNICZYCH Janina Komoń . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
84 . . . SPRZEDAŻ CIĄGNIKÓW I MASZYN ROLNICZYCH Leszek Komoń . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
29 . . . TECHMLEK LUBARTÓW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
87 . . . ZPH KWAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
0302 Głębosze/Subsoilers
20
73 . . . AGRO-LIFT Hilary Andrzej Głodek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Stoisko Nazwa wystawcy
Nr strony
70 . . . TOMASZ OLSZAK P.P.H.U. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61
87 . . . ZPH KWAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
0303 Pługi/Ploughs
31 . . . AGROMIX Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
32 . . . AGROTECHNIKA MASZYNY ROLNICZE Krzysztof Laszuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
124 . . . EWIAX Jan Janiak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
29 . . . TECHMLEK LUBARTÓW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
87 . . . ZPH KWAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
0304 Grubery/Stubble cultivators
73 . . . AGRO-LIFT Hilary Andrzej Głodek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
87 . . . ZPH KWAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
0305 Brony talerzowe/Disc harrows
73 . . . AGRO-LIFT Hilary Andrzej Głodek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
31 . . . AGROMIX Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
87 . . . ZPH KWAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
0306 Kompaktowe brony talerzowe/Short disc harrows
73 . . . AGRO-LIFT Hilary Andrzej Głodek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
0307 Brony zębowe/Field and crop harrows
25 . . . APV POLSKA DANUTA MŁOCEK-BIEŻUŃSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
0310 Wały uprawowe/Rollers
73 . . . AGRO-LIFT Hilary Andrzej Głodek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
124 . . . EWIAX Jan Janiak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
87 . . . ZPH KWAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
0311 Agregaty do uprawy przedsiewnej/Seedbed combination
73 . . . AGRO-LIFT Hilary Andrzej Głodek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
37 . . . ZAMET ZABIELSKI Sp.j. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
87 . . . ZPH KWAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
0313 Brony łąkowe/Chain-link harrows
73 . . . AGRO-LIFT Hilary Andrzej Głodek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
25 . . . APV POLSKA DANUTA MŁOCEK-BIEŻUŃSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
21
Spis wystawców
Stoisko Nazwa wystawcy
Nr strony
0314 Maszyny uprawowe części/Accessories for soil working equipment
32 . . . AGROTECHNIKA MASZYNY ROLNICZE Krzysztof Laszuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
87 . . . ZPH KWAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
4. Siewniki, sadzarki, pielniki/ Seed drills, planters, hoes
0401 Siewniki, sadzarki, pielniki/Seed drills, planters, hoes
72 . . . AGROBARD Sp. J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
25 . . . APV POLSKA DANUTA MŁOCEK-BIEŻUŃSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
30 . . . GRAVIT Sp. z o.o. Sp. K. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
26 . . . PUH „FINO” Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
85 . . . SPRZEDAŻ CIĄGNIKÓW I MASZYN ROLNICZYCH Janina Komoń . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
84 . . . SPRZEDAŻ CIĄGNIKÓW I MASZYN ROLNICZYCH Leszek Komoń . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
29 . . . TECHMLEK LUBARTÓW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
0402 Siewniki/Seed drills
72 . . . AGROBARD Sp. J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
89 . . . AGROTECHNIK WOJCIECH DZIĘGIELEWSKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
32 . . . AGROTECHNIKA MASZYNY ROLNICZE Krzysztof Laszuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
25 . . . APV POLSKA DANUTA MŁOCEK-BIEŻUŃSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
33 . . . KVERNELAND GROUP POLSKA Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
0403 Agregaty uprawowo-siewne/Seed drill combinations
31 . . . AGROMIX Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
32 . . . AGROTECHNIKA MASZYNY ROLNICZE Krzysztof Laszuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
25 . . . APV POLSKA DANUTA MŁOCEK-BIEŻUŃSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
67 . . . ASPRIM Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
33 . . . KVERNELAND GROUP POLSKA Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
69 . . . MASZYNY ROLNICZE MARIUSZ ZDUNEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
87 . . . ZPH KWAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
0405 Siewniki do siewu bezpośredniego/Direct seed drills
67 . . . ASPRIM Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
0406 Siewniki osprzęt i części/Seed drills - accessories and spare parts
31 . . . AGROMIX Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
0407 Siewniki punktowe/Spacing drills
22
29 . . . TECHMLEK LUBARTÓW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Stoisko Nazwa wystawcy
Nr strony
0408 Sadzarki do ziemniaków/Potato planters
72 . . . AGROBARD Sp. J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
0410 Pielniki/Mechanical hoes
25 . . . APV POLSKA DANUTA MŁOCEK-BIEŻUŃSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
0411 Obsypniki/Ridging ploughs
37 . . . ZAMET ZABIELSKI Sp.j. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
5. Maszyny do nawożenia/ Fertilizer application
0501 Maszyny do nawożenia/Fertilizer application
72 . . . AGROBARD Sp. J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
32 . . . AGROTECHNIKA MASZYNY ROLNICZE Krzysztof Laszuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
25 . . . APV POLSKA DANUTA MŁOCEK-BIEŻUŃSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
67 . . . ASPRIM Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
30 . . . GRAVIT Sp. z o.o. Sp. K. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
33 . . . KVERNELAND GROUP POLSKA Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
69 . . . MASZYNY ROLNICZE MARIUSZ ZDUNEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
26 . . . PUH „FINO” Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
85 . . . SPRZEDAŻ CIĄGNIKÓW I MASZYN ROLNICZYCH Janina Komoń . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
84 . . . SPRZEDAŻ CIĄGNIKÓW I MASZYN ROLNICZYCH Leszek Komoń . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
29 . . . TECHMLEK LUBARTÓW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
0502 Technika składowania, transportu i załadunku nawozów mineralnych/Fertilizers, storage, conveying
and transportation technology
15 . . . SOBIANEK Maria Sobianek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
0503 Rozsiewacze nawozów mineralnych/Mineral fertilizer spreaders
32 . . . AGROTECHNIKA MASZYNY ROLNICZE Krzysztof Laszuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
25 . . . APV POLSKA DANUTA MŁOCEK-BIEŻUŃSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
0504 Rozrzutniki wapna/Lime spreaders
81 . . . GOMAR Marcin Włodarczyk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
80 . . . MAR-POL Jacek Urbański . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
78 . . . METALTECH ZAKŁAD MECHANICZNY Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
0505 Rozrzutniki obornika/Manure spreaders
89 . . . AGROTECHNIK WOJCIECH DZIĘGIELEWSKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
23
Spis wystawców
Stoisko Nazwa wystawcy
Nr strony
39 . . . GAMA GROUP Szepietowscy Sp. J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
81 . . . GOMAR Marcin Włodarczyk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
80 . . . MAR-POL Jacek Urbański . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
78 . . . METALTECH ZAKŁAD MECHANICZNY Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
0506 Rozlewacze gnojowicy i ich wyposażenie/Slurry spreaders and accessories
89 . . . AGROTECHNIK WOJCIECH DZIĘGIELEWSKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
79 . . . MEPROZET KOŚCIAN S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
28 . . . PIOMAR AGRO-TECH F.H.U. Piotr Morawski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
0507 Rozlewacze nawozów płynnych/Liquid fertilization
79 . . . MEPROZET KOŚCIAN S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
86 . . . SAVONA Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
0508 Maszyny do nawożenia osprzęt i części/Fertilizer spreaders Accessories and spare parts .52
25 . . . APV POLSKA DANUTA MŁOCEK-BIEŻUŃSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
6. Technika ochrony roślin/ Plant protection
0601 Technika ochrony roślin/Plant protection
32 . . . AGROTECHNIKA MASZYNY ROLNICZE Krzysztof Laszuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
67 . . . ASPRIM Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
30 . . . GRAVIT Sp. z o.o. Sp. K. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
69 . . . MASZYNY ROLNICZE MARIUSZ ZDUNEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
6 . . . PROBIOTICS POLSKA, REGIONALNE CENTRUM MIKROORGANIZMÓW . . . . . . . . . . . . . . 58
26 . . . PUH „FINO” Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
85 . . . SPRZEDAŻ CIĄGNIKÓW I MASZYN ROLNICZYCH Janina Komoń . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
84 . . . SPRZEDAŻ CIĄGNIKÓW I MASZYN ROLNICZYCH Leszek Komoń . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
29 . . . TECHMLEK LUBARTÓW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
0602 Opryskiwacze polowe/Field sprayers
72 . . . AGROBARD Sp. J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
33 . . . KVERNELAND GROUP POLSKA Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
87 . . . ZPH KWAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
0603 Opryskiwacze sadownicze i warzywnicze/Orchard and vegetable sprayers
24
72 . . . AGROBARD Sp. J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Stoisko Nazwa wystawcy
Nr strony
0604 Opryskiwacze osprzęt i części/Sprayers equipment and accessories
19 . . . AUTO-AGRO P. TYŚKIEWICZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
87 . . . ZPH KWAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
0606 Rozsiewacze granulatów/Granule spreaders
25 . . . APV POLSKA DANUTA MŁOCEK-BIEŻUŃSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
7. Deszczownie, nawadnianie i odwadnianie/
Sprinkler and surface irrigation and drainage
0701 Deszczowanie i nawadnianie/Sprinkler irrigation and surface irrigation
50 . . . NORTHERN ENVIRONMENTAL AND WATER SOLUTIONS POLSKA Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . 56
16 . . . SUMERA MOTOR Sp. J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
0702 Deszczownie i akcesoria do deszczowni/Sprinkler irrigation installations and accessories
79 . . . MEPROZET KOŚCIAN S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
0703 Instalacje nawdniające i akcesoria/Irrigation installation and accessories
50 . . . NORTHERN ENVIRONMENTAL AND WATER SOLUTIONS POLSKA Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . 56
16 . . . SUMERA MOTOR Sp. J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
0705 Pompy/Pumps
50 . . . NORTHERN ENVIRONMENTAL AND WATER SOLUTIONS POLSKA Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . 56
8. Zbiór zbóż/ Grain harvest
0801 Technika zbioru ziarna/Grain harvesting technology
30 . . . GRAVIT Sp. z o.o. Sp. K. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
69 . . . MASZYNY ROLNICZE MARIUSZ ZDUNEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
18 . . . OSKO-PLAST SP.J. OSTRZYŻEK, KOSTYRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
26 . . . PUH „FINO” Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
85 . . . SPRZEDAŻ CIĄGNIKÓW I MASZYN ROLNICZYCH Janina Komoń . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
84 . . . SPRZEDAŻ CIĄGNIKÓW I MASZYN ROLNICZYCH Leszek Komoń . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
0802 Kombajny zbożowe/Combine harvesters
72 . . . AGROBARD Sp. J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
32 . . . AGROTECHNIKA MASZYNY ROLNICZE Krzysztof Laszuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
67 . . . ASPRIM Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
18 . . . OSKO-PLAST SP.J. OSTRZYŻEK, KOSTYRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
25
Spis wystawców
Stoisko Nazwa wystawcy
Nr strony
0803 Kombajny - osprzęt i części/Combine harvesters - accessories and spare parts
19 . . . AUTO-AGRO P. TYŚKIEWICZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
18 . . . OSKO-PLAST SP.J. OSTRZYŻEK, KOSTYRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
0804 Zespoły żniwne, zespoły tnące/Combine harvester heads, cutters
32 . . . AGROTECHNIKA MASZYNY ROLNICZE Krzysztof Laszuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
18 . . . OSKO-PLAST SP.J. OSTRZYŻEK, KOSTYRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
37 . . . ZAMET ZABIELSKI Sp.j. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
9. Zbiór zielonek/ Forage harvest
0901 Technika zbioru zielonek/Forage harvesting technology
32 . . . AGROTECHNIKA MASZYNY ROLNICZE Krzysztof Laszuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
67 . . . ASPRIM Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
30 . . . GRAVIT Sp. z o.o. Sp. K. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
33 . . . KVERNELAND GROUP POLSKA Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
26 . . . PUH „FINO” Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
85 . . . SPRZEDAŻ CIĄGNIKÓW I MASZYN ROLNICZYCH Janina Komoń . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
84 . . . SPRZEDAŻ CIĄGNIKÓW I MASZYN ROLNICZYCH Leszek Komoń . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
29 . . . TECHMLEK LUBARTÓW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
37 . . . ZAMET ZABIELSKI Sp.j. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
0902 Kosiarki/Rotary and disc mowers
72 . . . AGROBARD Sp. J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
31 . . . AGROMIX Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
33 . . . KVERNELAND GROUP POLSKA Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
35 . . . MCHALE ENGINEERING Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
27 . . . ROLTEX KRASNYSTAW Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
86 . . . SAVONA Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
29 . . . TECHMLEK LUBARTÓW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
37 . . . ZAMET ZABIELSKI Sp.j. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
0904 Przetrząsacze/Tedders
26
31 . . . AGROMIX Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
32 . . . AGROTECHNIKA MASZYNY ROLNICZE Krzysztof Laszuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
33 . . . KVERNELAND GROUP POLSKA Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
27 . . . ROLTEX KRASNYSTAW Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
86 . . . SAVONA Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Stoisko Nazwa wystawcy
Nr strony
0905 Zgrabiarki/Windrowers
27 . . . ROLTEX KRASNYSTAW Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
0906 Prasy zwijające/Round balers
72 . . . AGROBARD Sp. J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
31 . . . AGROMIX Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
32 . . . AGROTECHNIKA MASZYNY ROLNICZE Krzysztof Laszuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
33 . . . KVERNELAND GROUP POLSKA Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
35 . . . MCHALE ENGINEERING Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
28 . . . PIOMAR AGRO-TECH F.H.U. Piotr Morawski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
27 . . . ROLTEX KRASNYSTAW Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
86 . . . SAVONA Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
0907 Prasy wielkobelowe/Big balers
31 . . . AGROMIX Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
0908 Sieczkarnie zbierające, ścinacze zielonkowe/
Forage harvesters, mounted forage harvesters
72 . . . AGROBARD Sp. J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
31 . . . AGROMIX Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
27 . . . ROLTEX KRASNYSTAW Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
37 . . . ZAMET ZABIELSKI Sp.j. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
0909 Przyczepy zbierające/Self-loading trailers
31 . . . AGROMIX Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
33 . . . KVERNELAND GROUP POLSKA Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
78 . . . METALTECH ZAKŁAD MECHANICZNY Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
28 . . . PIOMAR AGRO-TECH F.H.U. Piotr Morawski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
37 . . . ZAMET ZABIELSKI Sp.j. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
0910 Owijarki bel/Bale wrappers
39 . . . GAMA GROUP Szepietowscy Sp. J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
33 . . . KVERNELAND GROUP POLSKA Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
80 . . . MAR-POL Jacek Urbański . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
35 . . . MCHALE ENGINEERING Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
0911 Praso-owijarki/Baler/wrapper combinations
72 . . . AGROBARD Sp. J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
31 . . . AGROMIX Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
27
Spis wystawców
Stoisko Nazwa wystawcy
Nr strony
33 . . . KVERNELAND GROUP POLSKA Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
35 . . . MCHALE ENGINEERING Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
0912 Urządzenia do napełniania silosów/Distribution equipment for bunker silos
35 . . . MCHALE ENGINEERING Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
0913 Technika wybierania kiszonki z silosów/Silage unloading equipment for bunker silos
35 . . . MCHALE ENGINEERING Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
10. Zbiór okopowych/ Root crop harvest
1001 Technika zbioru okopowych/Root crop harvesting technology
67 . . . ASPRIM Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
85 . . . SPRZEDAŻ CIĄGNIKÓW I MASZYN ROLNICZYCH Janina Komoń . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
84 . . . SPRZEDAŻ CIĄGNIKÓW I MASZYN ROLNICZYCH Leszek Komoń . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
1002 Kopaczki do ziemniaków/Potarto diggers
26 . . . PUH „FINO” Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
1003 Kombajny do zbioru ziemniaków/Potato harvesters
26 . . . PUH „FINO” Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
1004 Kombajny do zbioru buraków cukrowych/Sugar beet harvesting techniques
29 . . . TECHMLEK LUBARTÓW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
11. Technika pozbiorowej obróbki plonów, konserwacji i przechowywania/
Conditioning, conservation and storageof harvest products
1101 Technika pozbiorowej obróbki plonów, konserwacji i przechowywania/ Conditioning, handling, conservation and storage of harvest products
65 . . . AGRO-INSTAL Adam Kulik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
30 . . . GRAVIT Sp. z o.o. Sp. K. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
85 . . . SPRZEDAŻ CIĄGNIKÓW I MASZYN ROLNICZYCH Janina Komoń . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
84 . . . SPRZEDAŻ CIĄGNIKÓW I MASZYN ROLNICZYCH Leszek Komoń . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
64 . . . WINKLER PUH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
1102 Hale, magazyny, przechowalnie/Shed construction, multi-purpose sheds
28
60 . . . AGRIK PRODUKTY Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
65 . . . AGRO-INSTAL Adam Kulik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
59 . . . AMAN JANUSZ MŁYNARCZYK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Stoisko Nazwa wystawcy
Nr strony
58 . . . HALE NA BALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
16 . . . SUMERA MOTOR Sp. J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
64 . . . WINKLER PUH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
1103 Materiały budowlane/Building materials
59 . . . AMAN JANUSZ MŁYNARCZYK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
49 . . . BATO P.P.H.U. Teodor Królikowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
75 . . . SKŁAD BUDOWLANY KORNELIA MRÓZ, DARIA SIURNIK S.C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
15 . . . SOBIANEK Maria Sobianek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
1104 Zbiorniki i silosy/Containers, silos and accessories
65 . . . AGRO-INSTAL Adam Kulik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
43 . . . CZEKAŁA S.C. MARCIN CZEKAŁA & TERESA CZEKAŁA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
26 . . . PUH „FINO” Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
64 . . . WINKLER PUH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
1105 Suszarnie do zielonek/Drying installations for forage plants
64 . . . WINKLER PUH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
1107 Techniki pozbiorowej obróbki ziarna/Storage installations for grain
65 . . . AGRO-INSTAL Adam Kulik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
47 . . . PRESOIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
1108 Przenośniki do transportu ziarna/Conveying equipment for grain
62 . . . ADRAF RAFAŁ PATYK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
65 . . . AGRO-INSTAL Adam Kulik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
64 . . . WINKLER PUH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
1109 Suszarnie do ziarna/Drying installations for grain
47 . . . PRESOIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
64 . . . WINKLER PUH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
1110 Młyny do ziarna/Mills and accessories (cereal, maize)
62 . . . ADRAF RAFAŁ PATYK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
65 . . . AGRO-INSTAL Adam Kulik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
1111 Techniki pozbiorowej obróbki ziemniaków/Conveying and grading equipment for potatoes
124 . . . EWIAX Jan Janiak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
29
Spis wystawców
Stoisko Nazwa wystawcy
Nr strony
1112 Wyposażenie przechowalni ziemniaków/Installations for storage and processing of potatoes
124 . . . EWIAX Jan Janiak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
1113 Wentylacja i klimatyzacja/Storage facilities - air conditioning technology
16 . . . SUMERA MOTOR Sp. J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
12. Maszyny warzywnicze i sadownicze/
Machinery for horticulture and orcharding
1201 Maszyny warzywnicze i sadownicze/Machinery for horticulture and orcharding
67 . . . ASPRIM Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
30 . . . GRAVIT Sp. z o.o. Sp. K. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
26 . . . PUH „FINO” Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
85 . . . SPRZEDAŻ CIĄGNIKÓW I MASZYN ROLNICZYCH Janina Komoń . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
84 . . . SPRZEDAŻ CIĄGNIKÓW I MASZYN ROLNICZYCH Leszek Komoń . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
1216 Wyposażenie przechowalni warzyw i owoców/Storage and processing installations for vegetables and fruit
16 . . . SUMERA MOTOR Sp. J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
1217 Folia, siatka, agrowłóknina/Sheeting material, nonwovens, netting
1 . . . STAR-PAK Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
13. Rolnictwo ekologiczne/ Ecological farming
1301 Maszyny i urządzenia dla rolnictwa ekologicznego/Machines and equipment for ecological farming
25 . . . APV POLSKA DANUTA MŁOCEK-BIEŻUŃSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
67 . . . ASPRIM Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
50 . . . NORTHERN ENVIRONMENTAL AND WATER SOLUTIONS POLSKA Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . 56
14. Mechanizacja produkcji zwierzęcej/ Technical products and equipment for
livestock farming
1401 Mechanizacja produkcji zwierzęcej/Technical products and equipment for livestock farming
62 . . . ADRAF RAFAŁ PATYK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
67 . . . ASPRIM Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
47 . . . PRESOIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
16 . . . SUMERA MOTOR Sp. J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
1402 Wyposażenie chlewni/Piggery equipment and instalations
30
62 . . . ADRAF RAFAŁ PATYK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
63 . . . DRG-AGRO GROUP Daniel Gogolewski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Stoisko Nazwa wystawcy
Nr strony
124 . . . EWIAX Jan Janiak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
16 . . . SUMERA MOTOR Sp. J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
1403 Wyposażenie obór/Dairy equipment and instalations
62 . . . ADRAF RAFAŁ PATYK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
63 . . . DRG-AGRO GROUP Daniel Gogolewski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
16 . . . SUMERA MOTOR Sp. J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
1404 Technika pozyskiwania i schładzania mleka/Milking and cooling technology
16 . . . SUMERA MOTOR Sp. J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
1405 Wozy paszowe i technika zadawania pasz/Feed mixing and feeding instalations
31 . . . AGROMIX Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
89 . . . AGROTECHNIK WOJCIECH DZIĘGIELEWSKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
39 . . . GAMA GROUP Szepietowscy Sp. J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
30 . . . GRAVIT Sp. z o.o. Sp. K. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
78 . . . METALTECH ZAKŁAD MECHANICZNY Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
28 . . . PIOMAR AGRO-TECH F.H.U. Piotr Morawski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
47 . . . PRESOIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
37 . . . ZAMET ZABIELSKI Sp.j. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
1406 Technika usuwania obornika/Solid manure removing equipment
61 . . . AGRO-PROFIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
1409 Technika ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji budynków inwentarskich/
Heating, aeration and controlled environment technology for animal housing
41 . . . DEFRO P.W. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
124 . . . EWIAX Jan Janiak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
16 . . . SUMERA MOTOR Sp. J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
46 . . . ZAKŁAD METALOWO-KOTLARSKI „SAS” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
15. Odnawialne Źródła energii/ Renewable energy sources
1501 Produkcja energii z odnawialnych źródeł energii/
Renewable industrial raw materials and renewable energies
119 . . . CARBON SOLUTIONS POLAND Ltd. Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
52 . . . H2OSolar.pl Wodne Kolektory Słoneczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
50 . . . NORTHERN ENVIRONMENTAL AND WATER SOLUTIONS POLSKA Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . 56
51 . . . PRO ECO SOLUTIONS LTD. ODDZIAŁ W POLSCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
31
Spis wystawców
Stoisko Nazwa wystawcy
Nr strony
16 . . . SUMERA MOTOR Sp. J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
1502 Uprawa roślin na biomasę/Cultivated energy plants
119 . . . CARBON SOLUTIONS POLAND Ltd. Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
1503 Produkcja energii z biomasy/Biomass energy plants
50 . . . NORTHERN ENVIRONMENTAL AND WATER SOLUTIONS POLSKA Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . 56
1506 Biogazownie/Biogas plants
16 . . . SUMERA MOTOR Sp. J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
1507 Wiatrownie/Wind energy plants
16 . . . SUMERA MOTOR Sp. J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
16. Technika komunalna/ Technology for municipal applications
1601 Technika komunalna/Technology for municipal applications
67 . . . ASPRIM Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
50 . . . NORTHERN ENVIRONMENTAL AND WATER SOLUTIONS POLSKA Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . 56
26 . . . PUH „FINO” Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
1602 Ciągniki i pojazdy komunalne/Tractors and municipal vehicles
40 . . . ELROL FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
1603 Ciągniki i pojazdy komunalne osprzęt/Tractors and municipal vehicles - accessories and spare parts
40 . . . ELROL FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
1607 Kosiarki bijakowe/Flail mowers
40 . . . ELROL FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
1609 Zamiatarki/Sweeping machines
40 . . . ELROL FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
1610 Maszyny i urządzenia do komunalnych prac ziemnych/Machinery and equipment for municipal earthwork
50 . . . NORTHERN ENVIRONMENTAL AND WATER SOLUTIONS POLSKA Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . 56
1611 Maszyny i urządzenia do zimowego utrzymania dróg/Equipment for winter services
32
40 . . . ELROL FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Stoisko Nazwa wystawcy
Nr strony
17. Technika leśna/ Forestry technology
1701 Technika leśna/Forestry technology
30 . . . GRAVIT Sp. z o.o. Sp. K. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
1705 Leśne maszyny uprawowe/Forestry cultivation machines
16 . . . SUMERA MOTOR Sp. J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
18. środki produkcji/ Farm inputs
1801 Rolnicze środki produkcji/Farm inputs
121 . . . EKODARPOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
110 . . . KOJPASZ Sp. J. Kossowski, Jakubiuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
4 . . . NEW ECOLOGY SYSTEMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
14 . . . SKŁODOWSKI Spółka Jawna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
15 . . . SOBIANEK Maria Sobianek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
1802 Materiał siewny/Cereal seeds
118 . . . AGRONAS PPH Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
107 . . . BOFERM PPHU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
114 . . . DANKO HODOWLA ROŚLIN Sp. z o.o. w Choryni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
112 . . . DSV Polska Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
106 . . . GRUPA PASZOWA AGROHURT Kocińska Kinga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
115 . . . HODOWLA ROŚLIN SMOLICE Sp. z o.o. Grupa IHAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
110 . . . KOJPASZ Sp. J. Kossowski, Jakubiuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
113 . . . KWS LOCHOW POLSKA Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
117 . . . SAATBAU POLSKA Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
14 . . . SKŁODOWSKI Spółka Jawna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
15 . . . SOBIANEK Maria Sobianek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
1803 Rozsada roślin/Vegetable plants
119 . . . CARBON SOLUTIONS POLAND Ltd. Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
1804 Materiał szkółkarski/Nursery materials
119 . . . CARBON SOLUTIONS POLAND Ltd. Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
75 . . . SKŁAD BUDOWLANY KORNELIA MRÓZ, DARIA SIURNIK S.C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
1805 Nawozy mineralne/Fertilizers, mineral fertilizers
3 . . . ANKOM PHU Łukomski Mieczysław . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
107 . . . BOFERM PPHU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
33
Spis wystawców
Stoisko Nazwa wystawcy
Nr strony
121 . . . EKODARPOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
110 . . . KOJPASZ Sp. J. Kossowski, Jakubiuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
10 . . . LUVENA S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
7 . . . MIRPOL Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
14 . . . SKŁODOWSKI Spółka Jawna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
15 . . . SOBIANEK Maria Sobianek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
12 . . . TEAM-ROL OrCal® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
1806 Nawozy dolistne/Liquid manure
107 . . . BOFERM PPHU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
121 . . . EKODARPOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
2 . . . EKOFLORA SIEWIELEC TADEUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO EKOLOGICZNE . . . . . . . . . . . . . . 50
106 . . . GRUPA PASZOWA AGROHURT Kocińska Kinga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
7 . . . MIRPOL Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
9 . . . PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
14 . . . SKŁODOWSKI Spółka Jawna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
15 . . . SOBIANEK Maria Sobianek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
1807 środki ochrony roślin/Plant protection
107 . . . BOFERM PPHU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
110 . . . KOJPASZ Sp. J. Kossowski, Jakubiuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
6 . . . PROBIOTICS POLSKA, REGIONALNE CENTRUM MIKROORGANIZMÓW . . . . . . . . . . . . . . 58
14 . . . SKŁODOWSKI Spółka Jawna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
15 . . . SOBIANEK Maria Sobianek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
1809 Opakowania/Packaging material
8 . . . BIALPAK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
75 . . . KORNEX PPHU Kornelia Mróz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
1 . . . STAR-PAK Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
1810 Folia rolnicza/Farm sheeting
67 . . . ASPRIM Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
8 . . . BIALPAK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
107 . . . BOFERM PPHU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
13 . . . CENTER-PLAST Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
106 . . . GRUPA PASZOWA AGROHURT Kocińska Kinga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
34
75 . . . SKŁAD BUDOWLANY KORNELIA MRÓZ, DARIA SIURNIK S.C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
14 . . . SKŁODOWSKI Spółka Jawna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Stoisko Nazwa wystawcy
Nr strony
1811 Sznurek do pras/Binder twines
67 . . . ASPRIM Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
19 . . . AUTO-AGRO P. TYŚKIEWICZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
8 . . . BIALPAK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
107 . . . BOFERM PPHU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
13 . . . CENTER-PLAST Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
106 . . . GRUPA PASZOWA AGROHURT Kocińska Kinga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
75 . . . SKŁAD BUDOWLANY KORNELIA MRÓZ, DARIA SIURNIK S.C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
14 . . . SKŁODOWSKI Spółka Jawna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
1 . . . STAR-PAK Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
1812 Siatka do pras/Wrapping nets for round bales
19 . . . AUTO-AGRO P. TYŚKIEWICZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
8 . . . BIALPAK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
107 . . . BOFERM PPHU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
106 . . . GRUPA PASZOWA AGROHURT Kocińska Kinga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
14 . . . SKŁODOWSKI Spółka Jawna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
1 . . . STAR-PAK Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
1813 Folia do owijania bel/Stretch film sheeting for bale silage
19 . . . AUTO-AGRO P. TYŚKIEWICZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
108 . . . BAMAR Sprzedaż pasz, koncentratów i dodatków paszowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
8 . . . BIALPAK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
107 . . . BOFERM PPHU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
13 . . . CENTER-PLAST Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
106 . . . GRUPA PASZOWA AGROHURT Kocińska Kinga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
14 . . . SKŁODOWSKI Spółka Jawna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
1 . . . STAR-PAK Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
1814 Pasze/Feeders
109 . . . AMT-QUALITY Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
108 . . . BAMAR Sprzedaż pasz, koncentratów i dodatków paszowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
8 . . . BIALPAK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
104 . . . BLATTIN POLSKA SP. Z O.O. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
107 . . . BOFERM PPHU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
106 . . . GRUPA PASZOWA AGROHURT Kocińska Kinga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
110 . . . KOJPASZ Sp. J. Kossowski, Jakubiuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
7 . . . MIRPOL Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
47 . . . PRESOIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
35
Spis wystawców
Stoisko Nazwa wystawcy
Nr strony
14 . . . SKŁODOWSKI Spółka Jawna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
105 . . . TROUW NUTRITION POLSKA SP. Z O.O. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
1815 Dodatki paszowe/Feed admixtures
109 . . . AMT-QUALITY Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
108 . . . BAMAR Sprzedaż pasz, koncentratów i dodatków paszowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
107 . . . BOFERM PPHU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
106 . . . GRUPA PASZOWA AGROHURT Kocińska Kinga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
110 . . . KOJPASZ Sp. J. Kossowski, Jakubiuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
6 . . . PROBIOTICS POLSKA, REGIONALNE CENTRUM MIKROORGANIZMÓW . . . . . . . . . . . . . . 58
14 . . . SKŁODOWSKI Spółka Jawna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
105 . . . TROUW NUTRITION POLSKA SP. Z O.O. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
19. Komponenty, części zamienne i osprzęt/
Components, spare parts and accessories
1901 Komponenty, części zamienne i osprzęt/Components, spare parts and accessories
67 . . . ASPRIM Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
19 . . . AUTO-AGRO P. TYŚKIEWICZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
30 . . . GRAVIT Sp. z o.o. Sp. K. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
26 . . . PUH „FINO” Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
1902 Części do maszyn rolniczych/Spare parts for agricultural machinery
31 . . . AGROMIX Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
20 . . . STOMIL SANOK - DYSTRYBUCJA Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
1903 Części i podzespoły do ciągników/Spare parts for tractors
19 . . . AUTO-AGRO P. TYŚKIEWICZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
1904 Elektronika w maszynach rolniczych/Agricultural electronics
21 . . . AGROECOPOWER Sp. z o.o. Oddział w Polsce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
21 . . . ATX-DYNO L.T.D. - Pobocka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
19 . . . AUTO-AGRO P. TYŚKIEWICZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
1905 Oleje i smary/Lubricants and fuels
36
31 . . . AGROMIX Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
19 . . . AUTO-AGRO P. TYŚKIEWICZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
75 . . . SKŁAD BUDOWLANY KORNELIA MRÓZ, DARIA SIURNIK S.C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Stoisko Nazwa wystawcy
Nr strony
1906 Felgi/Wheel rims
19 . . . AUTO-AGRO P. TYŚKIEWICZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
1907 Opony/Tyres
19 . . . AUTO-AGRO P. TYŚKIEWICZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
1908 Koła bliźniacze/Dual wheels
1909 Akumulatory/Batteries
19 . . . AUTO-AGRO P. TYŚKIEWICZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
75 . . . SKŁAD BUDOWLANY KORNELIA MRÓZ, DARIA SIURNIK S.C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
1910 Myjki ciśnieniowe/Cleaning equipment
86 . . . SAVONA Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
1911 Generatory prądu/Emergency power generating units, generators
16 . . . SUMERA MOTOR Sp. J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
1912 Narzędzia/Tools
19 . . . AUTO-AGRO P. TYŚKIEWICZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
4 . . . NEW ECOLOGY SYSTEMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
75 . . . SKŁAD BUDOWLANY KORNELIA MRÓZ, DARIA SIURNIK S.C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
1913 Wyposażenie warsztatów/Workshop supplies
16 . . . SUMERA MOTOR Sp. J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
20. Technika pomiarowa/ Measuring and weighing technology
2002 Wagi elektroniczne/Electronic scales
45 . . . MIARY I WAGI SP. J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
2003 Wilgotnościomierze/Hygrometers
45 . . . MIARY I WAGI SP. J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
37
Spis wystawców
Stoisko Nazwa wystawcy
Nr strony
21. Zarządzanie, doradztwo, instytucje rządowe, związki rolnicze/
Management, consulting services, offices,institutions and farming organizations
2101 Zarządzanie, doradztwo, instytucje rządowe, związki rolnicze/
Management, consulting services, offices, institutions and organizations
50 . . . NORTHERN ENVIRONMENTAL AND WATER SOLUTIONS POLSKA Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . 56
109 . . . RWE-TRADE Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
2102 Zarządzanie i doradztwo rolnicze/Management and consultancy
6 . . . PROBIOTICS POLSKA, REGIONALNE CENTRUM MIKROORGANIZMÓW . . . . . . . . . . . . . . 58
109 . . . RWE-TRADE Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
15 . . . SOBIANEK Maria Sobianek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
101 . . . WIELKOPOLSKIE CENTRUM HODOWLI I ROZRODU ZWIERZĄT W POZNANIU . . . . . . . . . . . 62
2103 Komputerowe oprogramowanie/Computer application . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
22 . . . PERYSKOP Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
2106 Rolnictwo precyzyjne/Precision Farming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
67 . . . ASPRIM Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
2107 Prasa i wydawnictwa fachowe/Professional literature, specialized journals, publishers
34, 53, 90 AGENCJA PROMOCJI ROLNICTWA I AGROBIZNESU „APRA” SP. Z O.O.
96 . . . AGRO WYDAWNICTWO Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
95 . . . AKTUALNOŚCI TARGOWE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
76 . . . atr express . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
92 . . . HORTPRESS Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
93 . . . WIADOMOŚCI ROLNICZE POLSKA Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
2108 Instytuty naukowe, uczelnie/Research, scence, Universities
50 . . . NORTHERN ENVIRONMENTAL AND WATER SOLUTIONS POLSKA Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . 56
2109 Ministerstwa, instytucje rządowe, organizacje rolnicze/
Offices, institutions and farming organizations
50 . . . NORTHERN ENVIRONMENTAL AND WATER SOLUTIONS POLSKA Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . 56
2110 Transport, spedycja, logistyka/Transport services, forwarders, logistics
38
22 . . . PERYSKOP Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
75 . . . SKŁAD BUDOWLANY KORNELIA MRÓZ, DARIA SIURNIK S.C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
15 . . . SOBIANEK Maria Sobianek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Stoisko Nazwa wystawcy
Nr strony
2111 Banki, leasing/Banks, leasing
123 . . . AGROFINANSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
97 . . . Bank Zachodni WBK S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
22. Maszyny używane/ Used machine
2201 Maszyny używane/Used machine
30 . . . GRAVIT Sp. z o.o. Sp. K. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
23. Pozostałe/ Others
2301 Pozostałe/Others 2302 Usługi maszynami rolniczymi/
Agricultural machinery services
50 . . . NORTHERN ENVIRONMENTAL AND WATER SOLUTIONS POLSKA Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . 56
109 . . . RWE-TRADE Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
2303 Zbiorniki i stacje paliw/Fuel filling stations
22 . . . PERYSKOP Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
23 . . . PETRODOM VENNA Sp. z o.o. Sp. K. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
77 . . . SWIMER Łukasz Otremba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
39
Spis wystawców
metod pielęgnacji i ochrony roślin, a także technologii
zbioru i konserwacji plonów. e-mail: [email protected],
www.nowoczesnauprawa.pl
ADRAF Rafał Patyk
ul. Rolnicza 20
88-200 Radziejów
tel.: 793-206-014
e-mail: [email protected]
www.adraf.pl
Od 2010r. zajmujemy się produkcją maszyn rolniczych
tj. mieszalniki do pasz, rozdrabniacze bijakowe ssąco-tłoczące, kompletne linie do przygotowywania pasz
dla zwierząt, przenośniki ślimakowe skośne i pionowe,
wagi inwentarzowe oraz innych urządzeń niezbędnych
w gospodarstwie rolnym. Ponadto świadczymy usługi
w zakresie: obróbki skrawaniem - toczenie, frezowanie, dłutowanie, wiercenie, cięcie, gięcie i walcowanie
blach, cięcie rur i profili, usługi spawalnicze, konstrukcje
stalowe. Zapraszamy do zakupu produktów i korzystania
z Naszych usług.
Agencja Promocji Rolnictwa i Agrobiznesu
APRA Sp. z o.o.
ul. Bażancia 1
Myślęcinek
86-031 Osielsko
tel.: 52 584 17 40
e-mail: [email protected]
www.apra.pl
APRA – wydawca polskiej ogólnopolskiej prasy rolniczej,
czasopism: „Nowoczesna Uprawa”, „Rolniczy Przegląd
Techniczny”, „Przedsiębiorca Rolny”, „Hoduj z głową
bydło”, „Hoduj z głową świnie” oraz miesięcznika „Ciężarówki”. Ma nowoczesne studio graficzne i drukarnię – jej
innowacyjne rozwiązania technologiczne były współfinansowane przez Unię Europejską. Wydawnictwo drukuje
swoje czasopisma i realizuje zlecenia zewnętrzne na druk
czasopism, książek folderów, ulotek.
Nowoczesna Uprawa – ogólnopolski miesięcznik specjalistyczny, który koncentruje się na zagadnieniach związanych z produkcją kluczowych dla polskiej gospodarki
roślin rolniczych. Skierowana jest do rolników prowadzących średnie i duże gospodarstwa rolne, nastawionych
na uprawę roślin towarowych, a także paszowych. Skupia
swoją uwagę na tematach dotyczących doboru odmian,
nawożenia, przygotowania gleby, siewu, nowoczesnych
40
Rolniczy Przegląd Techniczny – ogólnopolski miesięcznik,
który od 16 lat jest dla swoich Czytelników głównym
źródłem wiedzy i pierwszym doradcą w zakresie doboru
technologii oraz sprzętu dla ich gospodarstw. W RPT
znajdziesz m.in.: testy redakcyjne, nowości rynkowe,
parametry techniczne i dane użytkowe maszyn, ceny
sprzętu rolniczego nowego i używanego oraz “Słownik
techniki rolniczej”. e-mail: [email protected], www.rpt.pl
Przedsiębiorca Rolny – ogólnopolski miesięcznik.
Magazyn prezentuje współczesne trendy w zarządzaniu
nowoczesnym gospodarstwem, poświęca wiele uwagi
rozwiązaniom technologicznym, opisuje społeczne i
gospodarcze aspekty przemian w rolnictwie, przedstawia
problemy i wyzwania stojące przed polskimi gospodarstwami rolnymi. Doradza w kwestiach związanych z produkcją roślinną, zwierzęcą i mechanizacją gospodarstw
wielkotowarowych. Opisuje trendy ekonomiczne i podaje
aktualne ceny produktów rolnych. e-mail: [email protected],
www.przedsiebiorcarolny.pl
Hoduj z głową bydło – ogólnopolski dwumiesięcznik,
pismo producentów, hodowców, zootechników i lekarzy
weterynarii. Na jego łamach: żywienie – jak wpływa na
wzrost produkcji, higiena doju i nie tylko, nowoczesność
w oborze, zdrowe wymię, zdrowe nogi, genetyka – czy to
ważne? e-mail: [email protected], www.hodujbydlo.pl
Hoduj z głową świnie – ogólnopolski dwumiesięcznik,
pismo producentów, hodowców, zootechników i lekarzy
weterynarii. Na jego łamach: zdrowie zwierząt – profilaktyka i leczenie, zasady żywienia, technika żywienia i
utrzymania świń – jak to robić, ekonomia i organizacja
produkcji, prawo – co się zmienia w przepisach. e-mail:
[email protected], www.hodujswinie.pl
Agropolska.pl – pierwszy multiportal rolny, oferujący
skumulowanie fachowych treści specjalistycznych
w jednym miejscu, z wykorzystaniem ogromnego
potencjału zespołów redakcyjnych tytułów wydawanych
przez APRA. To najnowocześniejszy, responsywny portal
branżowy, wyposażony w dużą ilość funkcjonalności
niedostępną w portalach konkurencyjnych, proponujący
przejrzysty i czytelny layout, współpracę z mobilną
aplikacją, wielorakie i nowoczesne narzędzia użytkownika
i kontrahenta. e-mail: [email protected], www.
agropolska.pl
Agrik Produkty sp. z o.o.
ul. Bojkowska 37
Gliwice 44-100
tel.: 537 703 703
e-mail: [email protected]
www.agrikolage.com
Agrik Produkty działa na rynku pod marką Agrikolage. Specjalizuje się w nowoczesnych rozwiązaniach i
konstrukcjach dla rolnictwa w modelu "zrób to sam".
Nasza oferta obejmuje modułowe wiaty metalowe, tunele
łukowe, elastyczne oraz metalowe zbiorniki na wodę,
systemy nawadniające, zestawy solarne, słupki dla
ochrony drzew i krzewów oraz inne produkty dedykowane
dla rolnictwa. Cenimy odwagę nowatorskich rozwiązań,
design i wyróżnianie się na tle innych.
Agro Profil
ul. Bajkowa 4
62-002 Suchy Las
tel.: +48 61 811 59 79
e-mail: [email protected]
Siedziba I:
Zalesie 1
05-600 Grójec
tel.: +48 332 00 70
Siedziba II:
Oblas 25B
26-650 Pzytyk
tel.: +48 618 09 10
AGROBARD - autoryzowany dealer marek; NEW HOLLAND, KUHN, JOSKIN, UNIA GROUP, HARDI, PILMET,
AGROLA, MUTHING, WEIDEMANN. Prowadzimy sprzedaż
i serwis ciągników i maszyn rolniczych i sadowniczych,
części zamiennych. Pełną ofertę naszej firmy znajdziesz
na: www.agrobard.com.pl
Agroecopower Sp. z o.o.
Oddział w Polsce
ul. 11 Listopada 13/9
56-410 Dobroszyce
tel.: +48 609 203 233
www.agroecopower.pl
e-mail – [email protected]
Agroecopower Sp. z o.o. oferuje profesjonalną modyfikacje oprogramowania jednostki sterującej, traktorów i maszyn rolniczych. Dokonujemy optymalizacji parametrów
jednostki sterowania, której celem jest zwiększenie mocy
i obniżenie spalania paliwa, bez wpływu na żywotność silnika. Zajmujemy się także rozwojem software i hardware
jednostki sterującej ECU.
AGRO FINANSE
Biuro obsługi klienta:
Łomża, ul. Sikorskiego 267a
tel.: 86 211 20 11
Najkorzystniejsze kredyty i leasing dla Rolnictwa - oferty
wielu banków w jednym miejscu, pomagamy wybrać
najlepszą dla Klienta.
AGRO-INSTAL Adam Kulik
Stary Bazanów 139
08-500 Ryki
tel.: 81 865 45 12; 694 803 638
e-mail: [email protected]
www.agroinstal.pl
Silosy zbożowe z aktywną wentylacją, przenośniki ślimakowe wzmocnione o wydłużonej żywotności, kompleksowe magazyny zbożowe.
41
Spis wystawców
AGRO-LIFT
Nowy Bazanów 5
08-500 Ryki, woj. lubelskie, Polska
tel./fax: +48 81 865 48 80,
kom. 605 430 868, 537 430 868
e-mail: [email protected]
www.agro-lift.pl
AGRO-LIFT zajmuje się produkcją agregatów: podorywkowych, talerzowych, uprawowo-siewnych, bezorkowych,
bron talerzowych, głęboszy.
Przedsiębiorstwo Usługowo - Produkcyjne
„Agromix” Sp z o.o.
Rojęczyn 36, 64-130 Rydzyna
tel.: +48 65 538 81 81, 65 538 81 67
tel./fax: +48 65 538 82 76
e-mail: [email protected]
www.agromix.agro.pl
Agromix Rojęczyn to firma z wieloletnim doświadczeniem
zajmująca się sprzedażą maszyn i urządzeń rolniczych
renomowanych firm: KRONE: kosiarki, przetrząsacze,
zgrabiarki, prasy rolujące stało- i zmiennokomorowe,
prasy kostkujące, wozy zbierające, sieczkarnie polowe;
AMAZONE: agregaty uprawowe, agregaty uprawowo-siewne, siewniki do kukurydzy, rozsiewacze nawozu;
MANITOU: teleskopowe ładowarki rolnicze, wózki widłowe;
TRIOLIET: wozy paszowe, wycinaki do kiszonek; KUBOTA:
ciągniki rolnicze, ciągniki komunalne, kosiarki trawnikowe;
TECNOMA: opryskiwacze polowe zawieszane, zaczepiane,
samojezdne; JOSKIN: przyczepy rolnicze, beczki do gnojowicy; MUSTANG: wielozadaniowe ładowarki przegubowe; LEMKEN: pługi, agregaty uprawowe. Profesjonalne
usługi rolnicze. Ponadto zapewniamy serwis gwarancyjny
i pogwarancyjny, oryginalne części zamienne oraz fachowe
doradztwo rolnicze.
P.P.H. AGRONAS Sp. z o.o.
ul. Żeromskiego 83, 62-600 Koło
tel.: +48 63 272 04 03,
fax: +48 63 272 10 00
www.agronas.pl
42
Firma Agronas jest największym producentem nasion
traw w Polsce i jednym z liderów w produkcji nasion rolniczych. Wieloletnia tradycja oraz liczne kontakty handlowe
w całej Europie czynią nas atrakcyjnym i wiarygodnym
partnerem. Efektywne zarządzanie, profesjonalizm, znajomość potrzeb Klientów sprawia, że nasza oferta cieszy
się uznaniem i zawsze stanowi gwarancję najwyższej
jakości. Zapraszamy do współpracy.
Agronom Sp. z o.o.
Jasionka 102
21-200 Parczew
woj. lubelskie
Oddział Skibniew-Podawce:
ul.Szkolna 17
08-300 Skibniew-Podawce
woj. mazowieckie
tel.: 83 355 05 22 (dział pasz)
tel.: 83 355 14 22 (dział maszyn rolniczych)
fax: 83 355 08 70 (dział pasz)
fax: 83 355 14 22 w.21 (dział maszyn
rolniczych)
[email protected] (dział pasz)
[email protected] (dział maszyn
rolniczych)
Agro Profil
ul. Bajkowa 4
62-002 Suchy Las
tel.: +48 61 811 59 79
e-mail: [email protected]
Wydawca ogólnopolskiego miesięcznika rolniczego Agro
Profil. Czasopismo specjalistyczne redagowane w formie
poradnika dla gospodarstw i przedsiębiorstw rolnych,
podejmujące kompleksowo problematykę uprawy i
mechanizacji. Doświadczenie i nowoczesność w jednym.
Atrakcyjny program lojalnościowy.
P.P.H.U. AGROTECHNIK
Podłęż 66, 08-480 Maciejowice
tel.: +48 25 683 26 62/63
fax: +48 25 623 33 76/78
kom.: +48 501 148 610
e-mail: [email protected]
Oferujemy pełen asortyment kół rolniczych standardowych i specjalnych. Dostarczamy koła bliźniacze,oraz
międzyrzędowe w dowolnym rozstawie międzyrzędzi
–zarówno pojedyncze jak i podwójne do wszystkich typów,
marek i modeli traktorów, kombajnów, maszyn rolniczych
i przemysłowych, oraz pojazdów specjalnych. Wykonujemy
również koła i felgi specjalne na indywidualne zamówienia.
Posiadamy szeroki asortyment opon standardowych oraz
specjalnych ( również nietypowych) dostępnych „od ręki”.
Nasze koła w 100 % sprawdzają się w pracach polowychpielęgnacyjnych i uprawowych, transportowych,również
w zastosowaniach specjalnych i przemyśle. Naszym
klientom i partnerom handlowym zapewniamy fachowe
doradztwo w zakresie doboru właściwej technologii uprawy
i zastosowania najbardziej optymalnych rozwiązań.
Agrotechnik Tafiły
Zjazd 34, 18-520 Stawiski
Tel.: 864742630
[email protected]
Agrotechnik Tafiły jest dynamicznie rozwijającą sie firmą
handlową, która oferuje sprzedaż maszyn rolniczych
wiodących marek tj : Valtra, Fliegl, JCB, Lely, Kuhn,
Thaler, Vredo, Kemper, Wielton, Mandam, Peecon,
Quicke, Holaras, Grano, Expom, Stihl. Zapraszamy: www.
agrotechnik.com.pl
P.U.H. Agrotechnika
Maszyny Rolnicze
Krzysztof Laszuk
Cicibór Duży 86
21-500 Biała Podlaska
tel.: 83 343 24 71
Oddział:
ul. Przemysłowa 15
21-400 Łuków
tel.: 25 644 02 75
e-mail: [email protected]
www.agrotechnika.net
"Przedsiębiorstwo powstało w 2000 r. Jesteśmy autoryzowanym dealerem m. in. John Deere, Kverneland, Merlo,
Joskin, Weidemann, SaMASZ. Specjalizujemy się w
sprzedaży maszyn rolniczych, maszyn do pielęgnacji terenów zielonych, części zamiennych oraz olejów i smarów.
Prowadzimy profesjonalny serwis. "
Aktualności W. T.
ul. Poznańska 49
60-852 Poznań
tel./ fax: 0048 61-294-12-01
e-mail: [email protected]
www.aktualnosci.pl
Aktualności Targowe - lider wśród magazynów informacyjno-reklamowych Członek Polskiej Izby Przemysłu
Targowego. Partner strategiczny portalu targowego
expovortal.com.
AMAN Janusz Młynarczyk
ul. Przemysłowa 1D, 89-110 Sadki
tel.: +48 605 886 500, 605 211 212
fax: +48 52 385 03 61
e-mail: [email protected]
www.firma-aman.pl
Firma zajmuje się: sprzedażą płyt warstwowych w rdzeniu
poliuretanu; sprzedażą blach arkusze, rolki, trapezy;
obróbkami blacharskimi; usługami natrysku pianką poliuretanową; sprzedażą drzwi chłodniczych, mroźniczych.
AMT-Quality Sp. z o.o.
Skorochów
48-300 Nysa
tel.+48 775 43 25 79
fax+48 775 43 26 79
e-mail: [email protected]
Kompleksowe usługi doradcze w zakresie wdrożeń międzynarodowych i krajowych systemów zarządzania. Profesjonalizm i skuteczność naszego działania potwierdzają
klienci, którzy dzięki wsparciu naszej firmy reprezentowanej przez Prezesa Zarządu dr inż. Agatę Piecuch uzyskali
wymagane certyfikaty.
Andrzej Stawryłło
- prezentacja drzewek Oxytree
Pomysł na biznes i ekologię - drzewek oxytree.
43
Spis wystawców
Przedsiębiorstwo Handlowo usługowe
ANKOM Łukomski Mieczysław
ul. Ściegiennego 68a
25-115 Kielce
tel.: 502 059 728, 41 361 14 67
e-mail: [email protected]
www.ankom-phu.pl
Nasza oferta obejmuje: wapno nawozowe zawierające
magnez odmiana 05 oraz odmiana 06; wapno nawozowe
nie zawierające magnezu; wapno nawozowe w formie
tlenkowej pyliste; wapno granulowane.
APV Polska
ul. Cecorska 9, 76-200 Słupsk
tel./fax: +48 59 841 41 93
tel.: +48 59 793 304 101
e-mail: [email protected]
www.apv-polska.pl
APV POLSKA - przedstawicielstwo austriackiej firmy APV
Technische Produkte Ges.m.b.H. APV to producent wysokiej
jakości elektrycznych siewników tarczowych i pneumatycznych do poplonów, traw, środków ślimakobójczych, nawozów
i mikrogranulatów oraz profesjonalnych maszyn do pielęgnacji
i podsiewu użytków zielonych, a także rozsiewaczy do soli.
Arbena Bis
Buchalików 27
44-240 Żory
tel. 510 177 543
e-mail: [email protected]
www.arbena.pl
Arcelormittal Construction Polska Sp. z o.o.
ul. Metalowców 1
41-600 Świętochłowice
tel.: 32 770 6550
fax: 32 770 65 50
Płyty warstwowe i blachy trapezowe dla obiektów agro.
ASPRIM Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp. k.
ul. Kolejowa 79 A, 24-220 Niedrzwica Duża
tel.: 81 517 53 35
44
Filia:
Stołpie 17 k/Chełma, 22-151 Staw.
Tel.: 82 565 33 83
e-mail: [email protected]
www.asprim.pl
ASPRIM autoryzowany dealer: Case, Steyr, Pottinger, Merlo, Bargam, Pichon, Mascar, McHale, DeLaval, Nutrena.
Sprzedaż maszyn i urządzeń, nasion traw i kukurydzy,
siatki i sznurka, folie do pryzm i balotów, zakiszacze.
Kompleksowe usługi serwisowe maszyn i urządzeń,
wyposażenie budynków inwentarskich, sprzedaż olei i
części zamiennych.
atr express
Ruszków Drugi,
ul. Wesoła 52
62-604 Kościelec
tel.: +48 63 261 60 83
fax: +48 63 272 54 17
e-mail: [email protected]
www.atrexpress.com.pl
atr express jest najbardziej aktualnym dwutygodnikiem branżowym, adresowanym przede wszystkim do
producentów, importerów, dealerów maszyn rolniczych
i ogrodniczych, firm świadczących usługi oraz gospodarstw rolnych powyżej 40 ha, gospodarstw warzywniczych i sadowniczych.
ATX-Dyno l.t.d. – pobocka
Borivojova 878/35
130 00 Praha
e-mail: [email protected]
www.atx-dyno.cz
ATX-DYNO producent hamowni obciążeniowych.
Auto Agro Paweł Tyśkiewicz
Korytnica 72
08-455 Trojanów
tel.: 668 447 549
fax: 682 70 78
e-mial: [email protected]
Auto-Tech Nieskórski Robert
ul. Przemysłowa 1
07-407 Czerwin
fax: +48 29 645 91 08
kom.: +48 606 394 243
e-mail: [email protected]
Firma Auto-Tech wyspecjalizowana jest w produkcji
przyczep rolniczych, burtowych, platform, przyczep specjalistycznych, objętościowych i kontenerów hakowych,
konstrukcje stalowe hal, wiat i garaży. Stalowe wygrodzenia obór dla bydła i trzody.
BAMAR, Maruszów 7, 27-300 Lipsko
Pileckiego 14, 23-100 Bychawa
tel.: 668 186 368, fax: 48 378 50 45
www.wozimypasze.pl
Firma BAMAR od 1999r zaopatruje Rolników w środki do
produkcji rolnej- śruty, oleje, pasze, premixy, wysłodki,
melasę, glicerynę, materiał siewny, folie. Posiadamy
towar najwyższej jakości, czołowych producentów w
najlepszych cenach.
Bank Zachodni WBK S. A.
z siedzibą we Wrocławiu,
ul. Rynek 9/11, 50-950 Wrocław,
zarejestrowany w Sądzie Rejonowym
dla Wrocławia - Fabrycznej,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000008723,
REGON 930041341, NIP 896 000 56 73,
kapitał zakładowy i wpłacony 992.345.340 zł.
www.bzwbk.pl, tel.: 1 9999
Bartek Fabryka Domów Drewnianych
Budowlanych 4
21-300 Radzyń Podlaski
tel. 83 352 76 86
fax: 83 352 76 86
e-mail: [email protected]
www.domy-bartek.pl
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-HandlowoUsługowe „BATO”, Teodor Królikowski
ul. Przemysłowa 2,
26-670 Pionki
infolinia: 801 000 286
tel./fax: 48 612 59 71, 48 612 12 60,
48 612 59 91
e-mail: [email protected]
www.bato.pl
Firma BATO jest polskim producentem szerokiego asortymentu farb, lakierów i rozpuszczalników. Posiadamy ponad 20-letnie doświadczenie. Nasza oferta obejmuje m.in.
farby dedykowane do malowania maszyn rolniczych. W
produkcji chemicznej i działaniu na rzecz Klienta wzbijamy
się ponad standardy.
Bialpak Spółka Jawna
ul.Leszczynowa 1H
21-500 Biała Podlaska
tel.: +48 83 342 23 80
e-mail: [email protected]
www.bialpak.pl
Firma Bialpak istnieje od 1994 roku. Posiadamy największą ofertę folii kiszonkarskich znanych, cenionych
europejskich producentów. Od 15 lat jesteśmy dystrybutorem folii do sianokiszonek Silotite. Importujemy
również wielosezonowe siatki i plandeki ochronne, folie
podkładowe, taśmy naprawcze z filtrem UV, siatki do
pras i sznurki.
Bielecki Maszyny Rolnicze
ul. Warszawska 25
Sulbiny
08-400 Garwolin
tel. 668 648 120
e-mail: [email protected]
www.bielecki-maszyny.pl
45
Spis wystawców
Blattin Polska Sp. z o.o.
Siedlec, ul. Poznowicka 1
47-180 Izbicko
e-mail: [email protected]
www.blattin.pl
Blattin Polska jest jedną z największych firm w Polsce
oferujących środki żywienia zwierząt. To co wyróżnia
nas na rynku i czyni nasz biznes wyjątkowym, to przede
wszystkim kompleksowa oferta oraz bezpłatny serwis
żywieniowy i techniczny.
Firma P.P.H.U „BOFERM” Marcin Bojdo
Górki 13, 08-210 Platerów
tel./fax: 83 357 98 97
kom. 603 594 479
e-mail: [email protected]
www.boferm.pl
Firma P.P.H.U „BOFERM” Marcin Bojdo zaopatruje
kompleksowo gospodarstwa rolne we wszystkie środki
do produkcji rolnej-pasze, nawozy, środki ochrony roślin,
folie, surowce, śruty i makuchy, materiał siewny.
P.W. BORYS s.c.
Waldemar Kaczmarek, Patryk Latos
Jankówko 1E
62-200 Gniezno
tel.: +48-61-425-27-98
fax: +48-61-425-27-98
kom. +48-601-531-136; +48-721-087-449
e-mail: [email protected]
www.pwborys.pl
Firma BORYS jako jedyna w Polsce zajmuje się profesjonalnym montażem stałych ogrodzeń elektrycznych,
które cechuje wysoka jakość materiałów oraz estetyczny
wygląd. W naszej ofercie znajdą Państwo również:
panele ogrodzeniowe, poskromy, poidła i paśniki.
Oferowane artykuły zostały sprawdzone pod względem
ich przydatności i funkcjonalności we własnej hodowli.
Gwarantujemy fachowe doradztwo.
46
Carbon Solutions Global Ltd.
CKR HOUSE
70 EAST HILL, DARTFORD, KENT
UNITED KINGDOM
DA1 1RZ
tel.: +44 7813 590060
Firma, która jako jedyna na Świecie daje możliwość
inwestycji w zielone projekty przy jednoczesnych
zyskach z drewna szybko rosnących, regulujących klimat
drzew Oxytree. Drewno Oxytree jest wysokojakościowym surowcem, wykorzystywanym w wielu gałęziach
przemysłu.
Cargill Poland Sp. z o.o.
ul. Rolna 2/4
62-280 Kiszkowo
tel.: +48 61 424 91 00
fax: +48 61 424 91 01
e-mail: [email protected]
www.lnb.pl
Center Plast Sp. z o.o.
47-133 Jemielnica 111
Strzeleckiego 6
tel.: 77 404 85 55
fax: 77 404 85 57
e-mail: [email protected]
www.centerplast.pl
Importer folii rolniczych, ogrodniczych, budowlanych,
siatek rolniczych. Nasze marki firmowe to: SILO-VIT, FN-WRAP, HELLASNET, SILOTEX.
Czekała S.C.
Marcin Czekała & Teresa Czekała
ul. Spacerowa 65
64-100 Leszno, Polska
tel.: +48 606 837 294
e-mail: [email protected]
www.czekala-leszno.pl
W ofercie naszej firmy znajdą Państwo: nowoczesne
i funkcjonalne wagi przemysłowe, wagi inwentarzowe.
Wagi samochodowe oferowane przez naszą firmę dostępne są w dowolnym wymiarze i tonażu. Na życzenie klienta
wykonujemy legalizację wszystkich produkowanych przez
nas urządzeń.
DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o.
z/s w Choryni
Choryń 27, 64-000 Choryń
tel.: +48 65 513 48 13, 65 511 54 03
+48 65 511 54 04
fax: +48 65 513 48 06
e-mail: [email protected]
www.danko.pl
DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. oferuje najwyższej jakości kwalifikowany materiał siewny roślin
rolniczych. W ofercie odmiany żyta, pszenicy ozimej
i jarej, pszenżyta ozimego i jarego, owsa, jęczmienia
jarego i ozimego, grochu siewnego i pastewnego,
bobiku, wyki siewnej, lucerny mieszańcowej, życicy
trwałej i wielokwiatowej, festulolium, tymotki łąkowej,
mietlicy białawej oraz kostrzewy trzcinowej i murawowej.
PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE sp z o.o. „DEFRO”.
Ruda Strawczyńska 103 A,
26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie tel.: 41 303 80 85,
fax: 41 303 91 31
e-mail: [email protected]
www.defro.pl
Defro – lider w produkcji kotłów c.o. w Polsce. Naszym
celem jest dostarczanie klientom urządzeń, które
cechuje nowoczesność i wysoka sprawność przy użyciu
najnowszych technologii produkcji. Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe "DEFRO" wdrożyło oraz stosuje system
zarządzania jakością zgodny z normą: Certyfikat PN EN ISO 9001-2009 / EN ISO 9001:2008. Kotły Defro
spełniają wymagania energetyczno – emisyjne KLASY
5 zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 303-5:2012.
Priorytetem firmy jest udział w programach ograniczenia
niskiej emisji i ograniczenie emisji substancji szkodliwych
do atmosfery.
DRG-Agro Group
Daniel Gogolewski
Tuszyn 6
58-207 Tuszyn
tel.: +48 74 832 46 15
fax: +48 74 830 14 78
e-mail: [email protected]
www.drg-agro.pl
DRG-Agro Group - polski producent wyposażenia
budynków inwentarskich dla bydła, koni, trzody chlewnej
i innych zwierząt hodowlanych. Oferujemy: panele
ogrodzeniowe i bramy dla koni, krów, owiec, kóz, trzody
chlewnej; przegrody legowiskowe; przegrody paszowe;
bramy wysuwane; poskromy; paśniki; poidła; boksy dla
koni; konstrukcje dachowe z plandekami. Wyroby wyprodukowane są ze stali i ocynkowane ogniowo. Wykonujemy konstrukcje na indywidualne życzenie klienta.
DSV Polska Sp. z o.o.
ul. Straszewska 70
62-100 Wągrowiec
tel.: +48 67 268 07 50
faks: +48 67 268 07 55
DSV Polska Sp. z o.o. jest dystrybutorem kwalifikowanych
nasion roślin rolniczych, hodowanych przez siostrzaną
firmę DSV AG z Lippstadt. W naszej ofercie posiadamy:
mieszanki traw pastewnych - Program COUNTRY, lucerny
- Planet i Fraver, mieszanki poplonowe traw - Mieszanka
Gorzowska i FUTTERTRIO oraz TerraLife - mieszanki
roślin poplonowych na nawóz zielony.
Dwór Osmolice
Białki Dolne 127,
Osmolice
tel.: 500 755 700, 693 505 335,
669 374 319
Dwór Osmolice to niezwykła posiadłość agroturystyczna,
która zachwyca swym krajobrazem, ciszą i spokojem.
47
Spis wystawców
fax: 23 682 40 01
e-mail: [email protected]
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
„EKODARPOL” Zbigniew Zubala
ul. Grunwaldzka 20
74-400 Dębno
tel./fax: 95 760 03 22
tel./fax: 95 760 37 37
Polski producent innowacyjnych nawozów i polepszaczy
glebowych z wysoką zawartością kwasów humusowych,
kompleksowym składem makro i mikroelementów oraz
pozytywną mikroflorą bakteryjną tj. Plonar active i Humus
active. Przedsiębiorstwo Ekodarpol w swojej ofercie
posiada również specjalistyczne nawozy dolistne marki
Plonochron.
Przedsiębiorstwo Ekologiczne EKOFLORA
Siewielec Tadeusz
ul. Kolejowa 14
23-200 Kraśnik
tel.: 81 825 20 25
fax: 81 825 24 42 wew. 132
e-mail: [email protected]
Przedsiębiorstwo Ekologiczne EKOFLORA powstało
w 1991 roku i jest jednym z inicjatorów wprowadzenia
na polski rynek dolistnego dokarmiania roślin. Jest
przedsiębiorstwem prywatnym. Oferta produktowa firmy
jest bardzo szeroka. Firma produkuje zarówno wyspecjalizowane nawozy do dolistnego dokarmiania roślin,
jak i wiele preparatów przeznaczonych dla przemysłu.
W tym celu wykorzystywane są najnowsze technologie
oraz bieżąca współpraca z nauką polską. Od 2003 roku
posiada certyfikat potwierdzający zgodność naszego
systemu zarządzania jakością z międzynarodową normą
ISO 9001:2008.
FHU ELROL
Żurominek 29
06-521 Wiśniewo k. Mławy
tel.: 603 315 367
tel.: 505 331 961
48
ELROL - oficjalny importer ciągników FOTON Lovol
w Polsce. Sprzedaż od 2008 r. ciągników rolniczych,
sadowniczych, komunalnych firmy FOTON. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie całego kraju. Sklep
z częściami do ciągników FOTON. Maszyny rolnicze,
komunalne producentów krajowych i zagranicznych.
Serdecznie zapraszamy!
Elwa Sp. j.
A. Pałczyński, D. Frelak
ul. Paderewskiego 48
05-520 Konstancin-Jeziorna
tel.: +48 602 448 029
fax: +48 22 754 16 15
e-mail: [email protected]
www.borner.pl
GAMA Group
Ul. Przemysłowa 5
18-200 Wysokie Mazowieckie
tel.: +48 86 225 23 80
e-mail: [email protected]
www.euromilk.pl
EUROMILK jest wiodącym producentem nowoczesnych
maszyn rolniczych, urządzeń oraz kompleksowego
wyposażenia obór. Bogata oferta firmy obejmuje: wozy
paszowe, owijarki samozaładowcze, rozrzutniki obornika,
automatyzację żywienia, instalacje udojowe i kompleksowe wyposażenie budynków inwentarskich.
GOMAR - Marcin Włodarczyk
Niwa Babicka 85c,
08-500 Ryki
tel.: 606 822 363
e-mail: [email protected]
www.gomar.pl
Firma GOMAR trudni się produkcją i naprawą maszyn
rolniczych. Produkujemy przyczepy z homologacją od 3
do 9 ton oraz rozrzutnik obornika sadowniczy TYP GR35
i GR40.
GRAVIT Sp. z o.o. Sp. k.
SIEDZIBA GŁÓWNA LUBLIN
Al. W. Witosa 22, 20-315 Lublin
tel.: 81 744 59 71
e-mail: [email protected]
ODDZIAŁ ZAMOŚĆ
Jatutów 93F, 22-400 Zamość
tel.: 84 677 56 00
e-mail: [email protected]
ODDZIAŁ OPATÓW
Lipnik 100, 27-540 Lipnik
tel.: 15 821 42 91
e-mail: [email protected]
www.gravit.pl
GRAVIT Sp. z o.o. Sp.k. to firma rodzinna, która od 1989
r. dostarcza maszyny rolnicze oraz komunalne. Przez lata
stała się ekspertem w sprzedaży nie tylko nowych, lecz
również używanych urządzeń. Z czasem ofertę poszerzono o wynajem maszyn dla rolnictwa, budownictwa i
przemysłu.
Greenland Technologia EM Sp. z o.o.
Trzcianki 6
24-123 Janowiec
tel.: +48 81 888 53 25
fax: +48 81 888 53 26
e-mail: [email protected]
www.emgreen.pl
Greenland Technologia EM Sp. z o.o jest wyłącznym
dystrybutorem Technologii Efektywnych Mikroorganizmów w Polsce i oficjalnym przedstawicielem Fundacji
EM Research Organization (EMRO) z Japonii. Produkowane preparaty przyczyniają się do poprawy dobrostanu
zwierząt hodowlanych i przywracają życie w glebie.
Produkty kluczowe to EM Probiotyk, EM Naturalnie
Aktywny, EM Zakiszacz, EM Bokashi Probiotyk, EM
Bokashi Kompost, a także EM 5, EM Ogród, EM Bio, EM
Refresh.
Grupa AZOTYe-mail: [email protected]
Więcej informacji na portalach:
www.nawozy.eu
www.grupaazoty.com
WAG ROlider
Rodzaje nawozów mineralnych produkowanych przez Grupę
Azoty: Nawozy wieloskładnikowe: POLIFOSKA®, POLIDAP®,
POLIMAG®, AMOFOSKA®’; SUPER FOS DAR 40- — Superfosfat Wzbogacony (nawóz fosforowy). Nawozy azotowe:
ULAN®, ZAKSAN® (Kędzierzyńska Saletra Amonowa),
SALETRA AMONOWA 32, SALETRZAK 27 STANDARD,
SALMAG®, SALMAG Z BOREM®, PULGRAN®, PULREA®,
mocznik.pl®; Nawozy azotowe z siarką: SALETROSAN®26,
SALETROSAN®30, POLIFOSKAe21, SALMAG Z SIARKĄ®,
PULGRAN®S, SIARCZAN AMONU AS21 MAKRO,SIARCZAN
AMONU AS 21 SELEKCJONOWANY, PULSAR®; Nawozy
azotowe płynne: RSM®, RSM®S, PULASKA®. Ar.
GRUPA PASZOWA AGROHURT
tel.+48 86 271 74 27,
kom. +48 793 024 185
e-mail: [email protected]
www.grupapaszowa.pl
www.wyslodkiwbelach.pl
www.agricola-nutrition.eu
www.maxrol.pl
Hurtownia z artykułami do produkcji rolnej. W 100%
polska rodzinna firma,która na pierwszym miejscu stawia
profesjonalne zaopatrzenie klientów w jakościowe produkty. Dystrybutor i właściciel marek własnych : materiału
siewnego kukurydzy, nawozów dolistnych,premiksów, foli
rolniczych, siatek rolniczych oraz surowców paszowych.
Lider w Polsce jako producent wysłodki w belach, kiszonki z kukurydzy, gniecionego ziarna kukurydzy i DDGS z
kukurydzy. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.
49
Spis wystawców
Bogdan Szymaniak Import-Export
ul. Ludna 9/53
00-413 Warszawa
tel.: 782 309 618, 601 392 056
e-mail: [email protected]
www.h2osolar.pl
BSIE jest dystrybutorem Wodnych Kolektorów Słonecznych H2OSolar.pl. Prosta budowa, łatwa instalacja bez
podłączania prądu i bezobsługowa praca sprawia, że
kolektory H2OSolar.pl stają się idealną alternatywą dla
droższych kolektorów glikolowych! Nasze kolektory są dla
każdego, kto ceni sobie ekologię i możliwość oszczędzania.
Hale na Bale
Zakład Mechaniczny Progress Leszek
Sawickiprogress-logo
63-640 Bralin, Nowa Wieś Książęca 4a
tel.: +48 62 781 96 02
e-mail: [email protected]
Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o.
Grupa IHAR
Smolice 146
63–740 Kobylin
tel.: +48 65 548 24 20
fax: +48 65 548 10 70
e-mail: [email protected]
www.hrsmolice.pl
Jesteśmy krajowym liderem w hodowli i produkcji odmian
mieszańcowych kukurydzy. Ponadto prowadzimy hodowlę
i nasiennictwo zbóż ozimych i jarych, rzepaku, grochu,
łubinów. Nasza oferta to ponad 80 powszechnie uprawianych odmian roślin rolniczych. Oferujemy wysokiej
jakości materiał siewny przeznaczony do dalej reprodukcji
oraz na potrzeby produkcji towarowej.
50
Hortpress Sp. z o.o.
Rakowiecka 32
02-532 Warszawa
tel.: 22 826 16 26
fax: 22 490 93 23
e-mail: [email protected]
www.hortpress.com
Hortpress Sp. z o.o. – to wydawca czasopism: Agrotechnika, Biuletyn Producenta Pieczarek i Pod Osłonami.
W naszej ofercie mamy również szeroki wybór książek i
podręczników o tematyce ogrodniczej i rolniczej.
KORWEX
Hurtownia Motoryzacyjna
Konopnica 87B
21-030 Motycz, Al. Kraśnicka, Lublin
tel.: +48 81 446 55 22, 81 446 55 21,
81 446 55 20
e-mail: [email protected]
www.korwex.pl/#sthash.9oZcxgPx.dpuf
KORWEX największy przedstawiciel PZL Sędziszów
na Lubelszczyźnie. Posiada pełną gamę filtrów, olejów
wiodących marek światowych do samochodów
osobowych, ciężarowych, maszyn budowlanych i
rolniczych.
Junkkari Polska Sp. z o.o.
Ul. Grunwaldzka 83
699-300 Kutno
tel.: 24 254 91 74
fax: 24 254 91 74
[email protected]
Oferujemy: zbieracz kamieni, nowej generacji agregaty
uprawowo-siewne S-M-D, aplikatory ośrodków zakiszających, 18 modeli rozdrabniaczy do gałęzi, żurawie
i przyczepy do transportu bali drewnianych, sortowniki
bębnowe do ziarna
Producent kontenerów przeładunkowych, bunkrów przeładunkowych naziemnych, balowozów samozaładowczych
różnego typu.
KASA ROLNICZEGO
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
Oddział Regionalny w Poznaniu
ul. Św. Marcin 46/50, 60-959 Poznań
tel.: +48 61 853 09 20
fax: +48 61 853 09 21
e-mail: [email protected]
www.krus.gov.pl
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego realizuje
ubezpieczenie społeczne rolników. Prowadzi działalność
na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy rolniczej
i chorobom zawodowym rolników. Prezes Kasy bezpiecznym maszynom i urządzeniom nadaje własny Znak
Bezpieczeństwa KRUS oraz przyznaje takim wyrobom
wyróżnienia targowe.
Kingspan Environmental Sp. z o.o.
ul. Topolowa 5
62-090 Rokietnica
tel.: +48 61 814 44 00
fax: +48 61 814 54 99
e-mail: [email protected]
www.environmental.kingspan.com
www.klargester.pl
Kingspan Environmental Sp. z o.o. to firma, która od
ponad 30 lat dostarcza gotowe rozwiązania skierowane
dla sektora rolniczego. W ofercie firmy znajdują się m.in.
mobilne i stacjonarne urządzenia do magazynowania i
dystrybucji: oleju napędowego (FuelMaster®, TruckMaster®), AdBlue® (BlueMaster®, Slimline), substancji
chemicznych, nawozów płynnych (AgriMaster), a także
poidła czy domki dla cieląt. W ofercie również pojemniki
do selektywnej zbiórki odpadów, pojemniki na substancje
sypkie, kompletne systemy z zakresu zagospodarowania
wodą, m.in. przydomowe oczyszczalnie ścieków oraz
zbiorniki na wodę pitną czy deszczową.
Kobzarenko sp. z o.o.
ul. Wola Niechcicka Stara 9
97-340 Rozprza
łódzkie, Polska
Kojpasz Sp. J. Kossowski Jakubiuk
ul. Przemysłowa 13
21-580 Wisznice
tel. 83 378 22 52
fax: 83 378 16 23
e-mail: [email protected]
www.kojpasz.pl
P.P.H.U. „KORNEX” KORNELIA MRÓZ
Korzeniów 80
08-504 Ułęż
dział handlowy
tel.: 81 866 76 92
tel.: 665 622 822
Firma P.P.H.U. „KORNEX” powstała w styczniu 2008
roku z zamiarem wykonywania działalności polegającej na handlu surowcami wtórnymi. W pierwszym
etapie funkcjonowania przedsiębiorstwa głównym
pozyskiwanym surowcem była folia, opakowaniowa
różnego rodzaju. Wkrótce wychodząc naprzeciw
zapotrzebowaniu Klientom, firma rozszerzyła swoją
działalność o kolejne rodzaje odpadów innych niż
niebezpieczne. Na dzień dzisiejszy jesteśmy w stanie
odebrać i przekazać do odzysku lub recyklingu
następujące odpady: folia opakowaniowa, tworzywa
sztuczne, makulatura, butelki pet.
Krajowa Rada Izb Rolniczych,
Wspólna 30, 00-930 Warszawa
tel.: +48 22 623 23 01, fax: +48 22 623 11 55
e-mail: [email protected]
www.krir.pl
Krajowa Rada Izb Rolniczych jest
reprezentantem krajowym samorządu
rolniczego działającego na mocy ustawy
o izbach rolniczych. Głównym celem
i podstawowym zadaniem samorządu
rolniczego jest działanie na rzecz
rozwiązywania problemów rolnictwa.
51
Spis wystawców
Kverneland Group Polska Sp. z o.o.
ul. Kręta 87
87-100 Toruń
tel.: +48 56 651 30 53
fax: +48 56 621 90 99
pl.kvernelandgroup.com
MAGAZYN OGÓLNOPOLSKI zagroda
Magazyn Ogólnopolski Zagroda
ul. Kopernika 36/40
00-924 Warszawa
tel.: 22 551 55 73
e-mail: [email protected]
Kverneland Group to najbardziej rozwijająca się międzynarodowa firma, która jest producentem i dystrybutorem maszyn rolniczych. Mocny nacisk kładziony
na innowację pozwala uzyskać unikalną gamę produktów o wysokiej jakości. Ofer ta zawiera maszyny do
uprawy gleby, siewu, nawożenia i ochrony roślin oraz
zbioru zielonki tj. kosiarki, przetrząsacze, zgrabiarki,
prasy, owijarki oraz przyczepy samozbierające.
Magazyn Ogólnopolski Zagroda ukazuje się od 1998
roku. Jest pismem nowoczesnej wsi - stąd wiele miejsca
poświęca organizacjom i firmom tęnowoczesnośc
wspierającą. Na łamach Zagrody poruszamy tematykę
dotyczącą nawożenia, nasiennictwa, ochrony roślin,
żywienia zwierząt oraz maszyn i urządzeń rolniczych.
Zagroda ma nakład kontrolowany.
KWS Lochow Polska Sp. z o.o.
Ul. Słowiańska 5, Kondratowice
57-150 Prusy
+48 71 39 27 300
www.kws-zboza.pl
KWS Zboża należy do ścisłej europejskiej czołówki
hodowli roślin i produkcji nasion rolniczych. Trzon
hodowli stanowi żyto hybrydowe, pszenica i jęczmień.
Najnowsze technologie i wysoka wartość gospodarcza
odmian pozwalają firmie odnosić sukcesy we współpracy z rolnikami jak i z przemysłem przetwórczym.
LUVENA S.A.
ul. Romana Maya 1
62-030 Luboń
tel.: 61 890 01 00
fax: 61 890 04 00
e-mail: [email protected]
www.nawozyzlubonia.pl
LUVENA S.A. jest jednym z wiodących w Polsce
producentów nawozów wieloskładnikowych. Oferujemy
rolnicze nawozy granulowane sygnowane markami
Lubofoska i Lubofos oraz nawozy pyliste i superfosfaty. Oferujemy również nawozy do ogrodu „Słoneczne
ogrody”.
52
Małopolska Hodowla Roślin Sp. z o.o.
Ul. Zbożowa 4
30-002 Kraków
Tel.: 12 633 68 22, fax: 12 633 02 25
e-mail: [email protected]
www.hbp.pl
Małopolska Hodowla Roślin jest jedną z największych
firm hodowlano-nasiennych w Polsce. Nasza oferta
handlowa obejmuje kwalifikowany materiał siewny: zbóż,
kukurydzy, buraków pastewnych, traw, bobiku, grochu,
łubinów, wyki, koniczyn, esparcety, lucerny, gorczycy,
facelii, rzodkwi oleistej, gryki.
MAR-POL JACEK Urbański; Niwa Babicka 4
08-500 Ryki
tel.: 606 735 075
e-mail: [email protected]
www.mar-pol.biz
Produkcja i naprawa maszyn rolniczych: Przyczepy:
rolnicze jednoosiowe; dwuosiowe; tandem. Rozrzutniki
obornika: jednoosiowe; tandem. Owijarki bel.
Maszyny Rolnicze - Mariusz Zdunek
Wierzchowiska Drugie 81A
21-050 Piaski
tel./fax: +48 81 58 10 222
tel.: kom.: +48 604 138 199
MEPROZET KOŚCIAN S.A.
ul. Gostyńska 71
64-000 Kokian
teł.: 65 512 53 25
fax.: 65 512 11 62
e-mail: [email protected]
www.meprozet-koscian.eu
Przedmiotem działalności firmy Maszyny Rolnicze Mariusz Zdunek jest sprzedaż maszyn i ciągników rolniczych.
Jesteśmy autoryzowanym dealerem marek Fendt i Massey Ferguson.W ofercie posiadamy również pełną gamę
maszyn firm Polskich i zagranicznych,takich jak:Unia,Samasz,Kramer,Sulky,Monosem,Fella, Rabe
Największy i najstarszy polski producent WOZÓW ASENIZACYJNYCH. Nasza oferta obejmuje szeroką garnę wozów o
poj. 2300-30000 L, aplikatorów talerzowych i redlicowych,
dozowników riaglebowych oraz dodatkowego wyposażenia.
NOWOŚĆ w naszej ofercie to wóz asenizacyjny o pojemności
30000 1 na czteroosiowym zestawie kołowym typu QUADRO.
McHale Engineering Ltd.
Castlebar Rd.
Ballinrobe
Co. Mayo
Irlandia
Tel.: +48 604 400 020 / +48 795 947 370
e-mail: [email protected]
www.mchale.pl
www.facebook.com/McHalePolska
Firma McHale jest producentem specjalistycznych maszyn rolniczych. McHale skupia się głównie na produkcji
wysokowydajnych pras rolujących oraz owijarek do bel.
Prasy rolujące i owijarki do bel firmy McHale są obecne w
ponad 50 krajach na całym świecie.
MEGA Spółka Jawna - Siedziba Główna
ul. Warszawska 90
21-400 Łuków
tel.: 25 798 31 98
e-mail: [email protected]
Firma zajmuję się kompleksową obsługą klientów w
zakresie sprzedaży ciągników i maszyn stosowanych
w rolnictwie, sadownictwie, komunalce i przemyśle.
Prowadzimy profesjonalny serwis stacjonarny, jak i mobilny. Wykonujemy przeglądy i naprawy opryskiwaczy. W
sprzedaży bogata gama produktów.
METAL-FACH Jacek Kucharewicz
ul. Sikorskiego 66
16-100 Sokółka
tel.: +48 85 711 94 54
e-mail: [email protected]
www.metalfachtg.com.pl
METAL-FACH Technika Grzewcza jest polską, dynamicznie rozwijającą się firmą, produkującą kotły centralnego
ogrzewania. Chcąc ułatwić dostęp do produktów na rynku
Polskim i Europy przedsiębiorstwo ciągle poszerza grono
dystrybutorów. Zapraszamy do współpracy firmy handlowe,
które poszukują partnera rzetelnego i odpowiedzialnego.
Zakład Mechaniczny "METALTECH" sp. z o.o.
ul. Orla 6, 78-650 Mirosławiec
tel.: 67 259 51 76
fax: 67 259 50 35
[email protected]
www.metaltech.com.pl
"METALTECH" polski producent maszyn i urządzeń
znajdujących zastosowanie w rolnictwie, budownictwie
i leśnictwie. Ofertę handlową stanowią: •Przyczepy
samozbierające ROTO •Przyczepy objętościowe SILO
•Przyczepy skorupowe TS •Przyczepy burtowe typu DB,
DBL, OPTI i TB •Przyczepy budowlane PBN •Przyczepy
platformowe PB •Wozy przeładowcze PP •Wozy samowyładowcze RAPID •Przyczepy kontenerowe hakowe
PH •Wozy paszowe typ WP i WX •Rozrzutniki obornika
•Urządzenia do pobierania pasz
53
Spis wystawców
Metbud-Gończyce Sp. z o. o.
Gończyce 74c
08-460 Sobolew
e-mail: [email protected]
tel.: 605 781 199
+48 25 748 40 08
e-mail: [email protected]
tel.: 669 102 210
tel./fax: 81 866 76 92
METBUD-Gończyce Sp. z o.o. Oddział w Ułężu specjalizuje się głównie w produkcji maszyn rolniczych
takich jak ładowacze czołowe. W naszej ofercie znajdą
Państwo szeroką gamę osprzętu do ładowaczy: łyżki/
szufle, krokodyle, chwytaki do bel, paleciaki, pługi i wiele
innych. METBUD-Gończyce to również uznany producent
kontenerów do systemów hakowych, bramowych oraz
wszelkiego rodzaju konstrukcji stalowych. W swojej ofercie oczywiście posiadamy kontenery na złom oraz kontenery na śmieci.
MIARY I WAGI
49-318 Skarbimierz Osiedle, ul. Smaków 9
tel.: +48 77 411-39-28
fax: +48 77 544-93-77
e-mail: [email protected]
www.miary-wagi.com.pl
Długa rodzinna tradycja wagarska przekuta w nowoczesne systemy elektroniczne. Od roku 2003 podstawowym
i dominującym profilem działania firmy jest produkcja
i sprzedaż elektronicznych wag samochodowych.
Rolnikom proponujemy wagi samochodowe, przenośne
i stacjonarne oraz wagi podkładkowe. W ofercie również
analizatory ziarna, żywności i pasz
Mirpol sp. z o.o.
Strzyżewice 165 A,
23-107 Strzyżewice
+48 81 566 69 28 wew. 22
e-mail: [email protected]
Firma Mirpol powstała w 2003 roku i od początku działalności zajmowaliśmy się skupem i obrotem owocami i
warzywami świeżymi oraz zbożem. Od czterech lat nasza
firma jest wyłącznym przedstawicielem trzech słowackich
firm produkujących nawozy na bazie kwasów huminowych.
54
Wytwórnia Uszczelek „MORPAK” Paweł Jaworski
ul. Wołodyjowskiego 16
83-050 Łapino
tel./fax: +48 58 682 72 10
e-mail: [email protected]
www.morpak.pl
69 LAT TRADYCJI. Od 1946 r. MORPAK jest wiodącym
polskim producentem wysokiej klasy uszczelek: silnikowych, skrzyń biegów, układów wydechowych, pokryw
zaworów oraz mis olejowych. Nasze wyroby spełniają
najwyższe wymagania klientów oraz norm jakościowych.
New Ecology Systems
Górna 3, 83-250 Skarszewy
Dział Handlowy
+48 605 553 107, +48 609 777 971
58 560 09 13 w. 49, 58 588 06 74 w. 49
e-mail: [email protected]
New Ecology Systems jest dystrybutorem preparatów
biologicznych FUNGILITIC, które maja szerokie zastosowanie w rolnictwie i ogrodnictwie. Chronią rośliny
przed chorobami grzybowymi i nicieniami, zwiększają
plony oraz ułatwiają roślinie pobieranie substancji
pokarmowych. W ofercie posiadamy również ergonomiczne szpadle ogrodowe o opatentowanym kształcie.
NISSAN Sales Central & Eastern Europe Kft.
Sp. z o.o. Oddział w Polsce
Al.Jerozolimskie 176, 02-486 Warszawa
tel.: 0 801 647726
customer services: 0 801 NISSAN
e-mail: [email protected]
Northern Environmental
and Water Solutions Polska Sp z o.o.
Śląska 88, 41-742 Katowice
tel. 530 718 522
e-mail: [email protected]
www.fann.pl
Oficyna Wydawnicza Oikos Sp. z o.o.
ul. Kaliska 1 m. 7, 02-316 Warszawa
tel.: 22 822 03 34
faks 22 822 66 49
e-mail: [email protected]
Specjalizujemy się w wydawnictwach dla rolnictwa,
leśnictwa oraz ogrodownictwa. Rolników szczególnie
zapraszamy do lektury miesięcznika „AGROmechanika-technika w gospodarstwie” oraz kwartalnika „Bez Pługa”- jedynego w polsce magazynu technologii bezorkowych. Niezwykle przydatnym w pracy na roli może okazać
się także nasza publikacja „Ochrona Roślin Rolniczych.
Program na 2016 rok”.
OMYA
Omya Sp. z o.o.
ul. Krucza 16/22,
00-526 Warszawa
Tel.: 22 525 89 00
e-mail: [email protected]
www.omya.pl
Omya - producent nawozów wapniowych. Kreda
pochodzenia naturalnego – kopalina. Odmiany 06a, 07a.
O budowie amorficznej – porowatej. Forma granulowana
i sypka. Nasze wiodące produkty: Agrocarb 90 M-KR,
Granucal 1-6 WN, Baltic Granukal, Baltic Grade I Extra,
Magprill IV Extra.
OSKO-PLAST
Ostrzyżek, Kostyra sp.j.
Stara Dąbia 9 08-500 Ryki
tel.: +48 81 865 61 15
kom. +48 608 033 683
kom.+48 608 033 691
e-mail: [email protected]
www.osko-plast.pl
Sita żaluzjowe do zbioru zbóż i kukurydzy do róznych
typów i rodzjów kombajnów ( z lamelami 10, 22 lub
32 mm.). Cynkowane galwanicznie, posiadają pewne,
ząbkowane mechanizmy regulacji. Podsiewacze i blachy
podsiewacza. Klepiska. Kosze sitowe. Wytrząsacze. Części do opryskiwaczy, m. in.wyciągarki lanc opryskiwacza.
Peryskop Sp. z o.o.
ul. Janiny Omańkowskiej 58
60-465 Poznań
tel.: +48 61 8299 900
fax: +48 61 8226 107
e-mail: [email protected]
Peryskop Sp. z o.o. oferuje: hurtowe dostawy paliw; własną, samoobsługową Diesel Stację; doświadczenie. Zysk:
ograniczenie kosztów paliwa; wygodną, skuteczną i efektywną gospodarkę paliwem w przedsiębiorstwach oraz
gospodarstwach; pewność; bezpieczeństwo. Możliwość
przetestowania oprogramowania Xtrack. Zapraszamy do
odwiedzenia naszego stoiska
Petrodom Venna Sp. z o.o.
Sp. komandytowa
ul. Sidorska 61
21-500 Biała Podlaska
tel./fax: 83 344 44 04
tel./fax: 83 344 44 07
Sprzedaż hurtowa: 83 344 44 04
e-mail: [email protected]
Petrodom oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż paliw silnikowych, lekkich olejów opałowych, gazu LPG, sprzedaż
z odbiorem własnym z baz paliw lub dowóz do klienta,
stacje paliw, zbiorniki na paliwo, doradztwo cenowe i
asortymentowe. www.petrodom.pl, [email protected],
tel.: 83 344 44 04, 725 344 404.
F.H.U. PIOMAR AGRO-TECH
PIOTR MORAWSKI
ul. Worowska 3B
05-600 Grójec
tel.: 48 670-37-21
e-mail: [email protected]
www.piomaragrotech.pl
Oddział Gołaszyn 116E
21-400 Łuków
tel.: 25 640-56-80
e-mail: [email protected]
Serwis tel.: 501 151 616
Autoryzowany dealer marki CASE IH i STEYR
55
Spis wystawców
Piomar Agro-Tech Piotr Morawski dealer ciągników Case
IH I Steyr istnieje na rynku od 15 lat w swojej ofercie
posiada takie zachodnie marki jak Strautmann,Joskin,Maschio Gaspardo,Stoll,Feraboli oraz polską ofertę
produktową. Do dyspozycji klientów jest 5 oddziałów z
główną siedzibą w Grójcu.
top agrar Polska
Tygodnik Poradnik Rolniczy
Sad Nowoczesny
Warzywa i Owoce Miękkie
Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o.
ul. Metalowa 5
60-118 Poznań
tel.: 61 869 06 30
www.topagrar.pl
www.tygodnik-rolniczy.pl
www.warzywaiowoce.pl
www.sadnowoczesny.pl
top agrar Polska – miesięcznik m.in. o uprawie i
hodowli, technice rolniczej, zarządzaniu gospodarstwem i zmianach w prawie. Tygodnik Poradnik
Rolniczy –aktualne informacje z branży rolnej, ceny
produktów, porady z zakresu uprawy i hodowli oraz
interwencje. Warzywa i Owoce Miękkie – miesięcznik
poświęcony uprawie warzyw i owoców miękkich. Sad
Nowoczesny – miesięcznik poświęcony uprawie roślin
sadowniczych.
PRESOIL
ul. Wszystkich Świętych 5/3
61-843 Poznań
tel. 514 372 709
e-mail: [email protected]
www.presoil.pl
PRO ECO SOLUTIONS LTD. Oddział w Polsce
Sadków, ul. Kasztanowa 2
55-080 Kąty Wrocławskie
tel.: +48 71 311-96-59,
kom: 501 92-70-80
e-mail: [email protected]
www.proecosolar.eu
56
Jesteśmy producentem oraz dystrybutorem na Europę
szerokiej gamy urządzeń wykorzystujących energię
słoneczną. Specjalizujemy się w wolnostojących słonecznych podgrzewaczach wody oraz kolektorach
słonecznych. Naszym głównym celem jest dostarczanie
najwyższej jakości produktów zapewniających oszczędność surowców energetycznych i zmniejszenie kosztów
eksploatacji.
Probiotics Polska Regionalne Centrum
Mikroorganizmów
Jastków 25, 21-002 Jastków
tel.: 601 927 727, 605 988 628
e-mail: [email protected]
Przedsiębiorstwo „ARKOP” Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 34a
32-332 Bukowno
tel.: +48 32 649 44 51
fax: +48 32 649 44 50
e mail: [email protected]
www.arkop.pl
Swoje doświadczenie w branży nawozowej i paszowej
budujemy od 1992 roku. Produkujemy nawozy oraz
dodatki paszowe i premiksy. W naszej ofercie znajdą
Państwo szeroką gamę produktów, a w szczególności wysokiej klasy chelaty - zarówno paszowe jak i nawozowe.
Przedsiębiorstwo ROLMECH Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 10
07-100 Węgrów
tel. 25 792 59 23
fax: 25 661 39 89
e-mail: [email protected]
www.rolmech.pl
Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe
„FINO” Sp. z o.o.,
ul. Rampa Brzeska 7A,
22-100 Chełm,
e-mail: [email protected],
www.finochelm.pl
Sprzedaż i serwis ciągników i maszyn rolniczych, ogrodniczych, rowerów i skuterów. „SPRAWDZAMY SIĘ NA
KAŻDYM POLU”.
RIELA Polska Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 3, Kartoszyno
84-110 Krokowa
tel.: 58 675 49 40
fax: 58 675 49 50
e-mail: [email protected]
www.riela.pl
Technika pożniwna dla zboża, kukurydzy, rzepaku,
słonecznika jest segmentem działania, w jakim RIELA
się wyspecjalizowała. Suszarnie przejezdne i stacjonarne. Silosy stalowe z blachy falistej.Silosy paszowe i
spedycyjne. Czyszczalnie do ziarna. Hale magazynowe.
Taśmociągi. Przenośniki łańcuchowe. Podnośniki kubełkowe. Urządzenia śrutujące i mieszające do mieszalni
pasz. Zbiorniki na gnojowicę. Firma RIELA jest liderem na
europejskim rynku w budowie kompleksowych obiektów
do suszenia, czyszczenia i magazynowania ziarna. Nasza
oferta obejmuje ponad 400 modeli silosów płaskodennych o ładowności od 10 m3 do 20 000 m3.
Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe
ROLTEX Sp. z o.o.
ul. Lwowska 143b,
22-300 Krasnystaw
tel.: 82 576 43 43
e-mail: [email protected]
www.roltexkrasnystaw.pl
Firma Roltex zajmuje się sprzedażą maszyn
rolniczych oraz części zamiennych. Na rynku
istniejemy już ponad 20 lat. Zapraszamy do
współpracy
Rydwan Company Łukasz Osiak
08-500 Ryki
Stary Bazanów 3
tel.: 792 556 678
e-mail: [email protected]
www.rydwan-czesci.eu
Nasza firma zajmuje się sprzedażą hurtową i detaliczną
części i akcesoriów do przyczep samochodowych.
Zajmujemy się również serwisem, regeneracją osi KNOTT,
AL-KO. Zapraszamy do współpracy.
Rydwan ZPHU
Bazanów Stary 3
tel.: 81 865 35 91
e-mail: [email protected]
Marka RYDWAN rozpoznawana jest nie tylko w Polsce.
ale i poza granicami naszego kraju. Produkujemy
przyczepy jednoosiowe i dwuosiowe lekkie od 450
do 750 kg DMC przyczepy z hamulcem najazdowym
jednoosiowe od 450 do 1800 kg DMC oraz przyczepy
ciężarowe od 1400 do 3500 kg DMC. Nasza produkcja
oparta jest wytącznie na oryginalnych podzespołach. Wysoką jakość i gwarancję bezpieczeństwa
potwierdzają używane przez firmę RYDWAN polskie i
europejskie homologacje. Zajmujemy również produkcją i naprawą plandek. Wszystkim naszym klientom
gwarantujemy pełen serwis naszych przyczep, również
pogwarancyjny. Odwiedź nas w naszej siedzibie lub
jednym z naszych punktów sprzedaży w kraju lub za
ganicą. Adresy zamieszczcne sa na ncszej stonie www.
rydwan.eu.
Savona Sp. z o.o.
Rudnik Szlachecki 59
23-212 Wilkołaz
fax: 81 821 10 30
e-mail: [email protected]
SCHMiDT
Lubiatów 60 R
59-500 Złotoryja
sprzedaż: +48 881 206 316
sekretariat: +48 600 726 175
części: +48 881 206 226
serwis: +48 600 726 174, 692 523 902
e-mail : [email protected]
www.schmidtmachinery.com
Prowadzimy sprzedaż nowych ładowarek kołowych
polskiej marki SCHMiDT. Prowadzimy również serwis
gwarancyjny i pogwarancyjny naszych ładowarek, a
także sprzedaż części zamiennych. POLSKA MARKA.
NIEZAWODNE ŁADOWARKI.
57
Spis wystawców
SIPMA S.A.
ul. Budowlana 26
20-469 Lublin,
tel.: +48 81 44 14 400
www.sipma.pl
Czołowy producent maszyn rolniczych. W ofercie producenta znaleźć można min. maszyny do zbioeru zielonki,
maszyny uprawowe, wozy asenizacyjne, przyczepy,
rozrzutniki obornika, ścielarki, sieczkarnie, ładowacze
czołowe.
Skład Budowlany
Kornelia Mróz, Daria Mróz
Ułęż 209/A
08-504 Ułęż
tel.: 81-866-74-01
kom. 667-208-722
Przedsiębiorstwo pod nazwą "Skład Budowlany Kornelia Mróz, Daria Siurnik s.c" ma w katalogu budowlane
materiały najwyższej klasy. Zaletę przedsiębiorstwa stanowi
atrakcyjny poziom kosztów, jak również kompleksowa
pomoc w sprawach technicznych i sprawne realizowanie
także zamówień sporej ilości towarów. Klient może liczyć
także na sporo ciekawych promocji podczas zakupów, a
także sympatyczną obsługę w dogodnych porach otwarcia.
Skłodowski Spółka Jawna
ul. Czyżewska 20,
07-323 Zaręby Kościelne
tel.: 86 270 69 16, 86 270 69 44
e-mail: [email protected]
Firma Skłodowski Spółka Jawna zaopatruje rolników i
przedsiębiorasta handlowe w środki do produkcji rolnej.
Oferujemy: nawozy mineralne, nawozy dolistne, środki
ochrony roślin, kwalifikowany materiał siewny sznurek,
folie do sianokiszonek i pryzm. Prowadzimy także skup i
kontraktację płodów rolnych
Sobianek
ul. Polna 70,
21-200 Parczew
tel.: 83 354 44 91
e-mail: [email protected]
www.sobianek.pl
58
Firma zajmuje się dystrybucją środków do produkcji rolnej, węgla oraz skupem zbóż. Gwarantujemy
kompleksowe wsparcie rolnictwa i najwyższe standardy
obsługi. Wieloletnia obecność na rynku, wiedza i zdobyte
doświadczenie pomogły nam w zrozumieniu zróżnicowanych potrzeb naszych Kontrahentów.
Firma Sprzedaż Ciągników
i Maszyn Rolniczych Janina Komoń
Turów 235, 21-302 Kąkolewnica
tel.: 83 352 51 34
Firma Sprzedaż Ciągników i Maszyn Rolniczych Janina
Komoń od ponad 20 lat prowadzi sprzedaż ciągników i
maszyn rolniczych, sprzedaż części oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Współpracujemy z wiodącymi
producentami sprzętu rolniczego.
Firma Sprzedaż Ciągników
i Maszyn Rolniczych Leszek Komoń
Turów 235, 21-302 Kąkolewnica
tel.: 83 352 51 34
Firma Sprzedaż Ciągników i Maszyn Rolniczych Leszek
Komoń od ponad 20 lat prowadzi sprzedaż ciągników i
maszyn rolniczych, sprzedaż części oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Współpracujemy z wiodącymi
producentami sprzętu rolniczego.
StalTech konstrukcje stalowe
ul. Zamoyskiego 66
23-300 Janów Lubelski
tel./fax: 15 872 07 83
kom.: 661 965 646
e-mail: [email protected]
Firma StalTech oferuje: prace projektowe; wykonywanie prac ziemnych i fundamentowych; produkcję i
montaż konstrukcji stalowych hal, magazynów i wat;
wykoywanie kompleksowej obudowy płytą warstwową
(blachą trapezową) wraz z orynnowaniem, bramami,
świetlikami.
Star-Pak Sp. z o. o.
Olsztyn
ul. Towarowa 20B
NOWOŚĆ! Eko-stretch wyjątkowa folia do owijania
palet oraz artykuły Agro (folie do sianokiszonki, folie
do pryzmowania, siatki, sznurki), folie stretch, folie do
żywności, folie i pianki ochronne, folie termokurczliwe,
pojemniki i naczynia jednorazowe, siatka net, taśmy
klejące, taśmy spinające z osprzętem, torebki i reklamówki, torebki i worki foliowe PE, PP, LDPE, PA/PE,
torebki strunowe, urządzenia i maszyny pakujące.
Stomil Sanok Dystrybucja
Bogucin k.Poznania
ul. Gnieźnieńska 99
62-006 Kobylnica
+48 61 875 97 93 - 94
fax: +48 61 875 95 73
e-mail: [email protected]
STOMIL SANOK - DYSTRYBUCJA to spółka zajmująca
się sprzedażą wyrobów gumowych w tym pasy klinowe
„HARVEST BELTS” produkowanych przez SANOK
RUBBER COMPANY S.A. Spółka wraz z oddziałami jest
obecna na terenie całego kraju. www.stomildystrybucja,
tel.: 48 61 875 97 94.
SUMERA MOTOR Sp. J.
ul. Krakowska 5
34-120 Andrychów
Tel 33 870 40 60
Fax: 33 870 40 61
[email protected]
www.sumeramotor.pl
Firma Sumera Motor jest polskim producentem agregatów
prądotwórczych o mocy 3-600kVA. Rozwinięta sieć
punktów dystrybucyjnych, rozmieszczona we wszystkich
regionach Polski, spowodowała że jesteśmy czołowym
dostawcą agregatów prądotwórczych napędzanych
z WOM ciągnika rolniczego do gospodarstw rolnych.
Specjalizujemy się również w zaawansowanych technologicznie agregatach spalinowych, które uruchamiają się
automatycznie przy zaniku napięcia z sieci. Oferujemy
serwis wszystkich wyprodukowanych przez naszą firmę
agregatów. Zapraszamy do współpracy.
SWIMER Łukasz Otremba
ul. Wielki Rów 40A
87-100 Toruń
tel.: 56 681 47 63
e-mail: [email protected]
www.swimer.com.pl
Firma SWIMER z Torunia, zajmuje się produkcją i dystrybucją
urządzeń do magazynowania paliw płynnych, nawozów oraz
AdBlue. Zbiorniki oferowane przez firmę SWIMER wykonane
są z polietylenu techniką formowania rotacyjnego. W ofercie
dostępne również systemy kontroli zużycia i dystrybucji paliw.
Team-Rol Sp. z o.o.
ul. Stargardzka 8
74-200 Pyrzyce
e-mail: [email protected]
www.teamrol.pl
infolinia: 880 880 064
„OrCal - nawóz organiczno-mineralny z aktywnym hydratem
wapnia. 38% Ca(OH)2, 20% organika, 4,7% N, 1,6% P, 1,3%K.
Odkwasza, użyźnia, odżywia. Reguluje odczyn pH gleby, poprawia pobieranie składników pokarmowych z gleby, działa próchniczotwórczo. Stymuluje życie biologiczne w glebie, zwiększa
tempo mineralizacji resztek pożniwnych. Znacznie poprawia
plonowanie i parametry plonu (jakość). OrCal stosowany przedsiewnie lub pogłównie zniechęca DZIKI do żerowania na polu.”
Więcej niż rolnictwo
Techmlek Spółka Jawna
Lisów 2D, 21-100 Lubartów
tel.: 81 854 22 55
fax: 81 854 62 22
e-mail: [email protected]
www.techmlek.com.pl
Firma zajmująca się sprzedażą maszyn oraz ciągników
rolniczych i sadowniczych. Obsługa wniosków w ramach
prow. Lider w sprzedaży marki kubota.
P.P.H.U. Tomasz Olszak
Żerdź 110A
24-103 Żyrzyn
tel.: 782 963 817
e-mail: [email protected]
59
Spis wystawców
Produkcją ładowaczy czołowych, agregatów ścierniskowych i głęboszy zajmujemy się od 2009r., dlatego mamy
duże doświadczenie w wykonywaniu tych urządzeń.
Na każdy z naszych produktów dajemy 12 miesięcy
gwarancji.
Trouw Nutrition Polska Sp. z o.o.
Ul. Chrzanowska 21/25
05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel.: +48 22 755 02 00
fax: +48 22 755 02 01
e-mail: [email protected]
www.trouw.pl
Trouw Nutrition jest światowym liderem w produkcji
premiksów, dodatków paszowych oraz w doradztwie
żywieniowym. Portfolio produktowe Trouw Nutrition
obejmuje: Premiksy, mieszanki paszowe uzupełniające
Dodatki paszowe. Koncentraty. Pasze dla młodych zwierząt i preparaty mlekozastępcze. Produkty prozdrowotne.
Produkty specjalne - Trouw Nutrition posiada produkty
na specjalne zamówienie będące odpowiedzią na każde
zapotrzebowanie pokarmowe zwierząt.
Wiadomości Rolnicze Polska sp. z o.o.
Ul. Maszewska 3
72-100 Goleniów
Tel./fax: 91 418 27 22
www: www.wrp.pl
email: [email protected]
Ogólnopolski bezpłatny miesięcznik rolniczy: informacje, hodowla roślin, warzywnictwo towarowe, hodowla
zwierząt, chemia i technika rolnicza. Nakład kontrolowany
przez ZKDP. WRP są dostępne w Izbach Rolniczych i ODR,
ARiMR, w wybranych firmach. W wysyłce bezpośredniej
– 49 PLN. Polecamy nasz portal: www.wrp.pl.
WIELKOPOLSKIE CENTRUM HODOWLI I
ROZRODU ZWIERZĄT w POZNANIU
z siedzibą w Tulcach Sp. z o.o.
ul. Poznańska 13
63-004 Tulce
60
tel.: 61 872 73 30, 873 85 00
fax: 61 872 73 54
e-mail: [email protected]
www.wchirz.pl
WCHiRZ proponuje hodowcom nasienie zarówno krajowych, jak i światowych buhajów, których potomstwo w
znaczący sposób poprawi opłacalność produkcji mleka,
a także pozwoli na zdobywanie nagród na wystawach
hodowlanych. Wysoka jakość genetyczna naszych
rozpłodników gwarantuje Państwu szybki, znaczący i
trwały postęp hodowlany!
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe
„WINKLER” Ciseł Monika
Józefin 23 23-250 Urzędów,
tel.: 880 090 846,
e-mail: [email protected]
www.silosywinkler.pl
P.U.H Winkler zajmuje się produkcją silosów zbożowych,
paszowych oraz silosów do trocin o różnych średnicach i
pojemnościach. Silosy te przeznaczone są do długotrwałego magazynowania ziarna zbóż, kukurydzy, roślin
strączkowych oraz innych materiałów sypkich.
Zakład Metalowo - Kotlarski SAS
28-100 Busko-Zdrój
Owczary, ul. Przemysłowa 3
tel.: +48 41 378 46 19
fax: +48 41 370 83 10
e-mail: [email protected]
Zakład Metalowo-Kotlarski SAS to wiodący producent
kotłów grzewczych, któremu zaufali użytkownicy na rynku
polskim oraz poza granicami kraju m.in. we Włoszech, na
Białorusi, Ukrainie, Słowacji, Mołdawii, Węgrzech, Rumunii.
Posiadamy ponad 35-letnie doświadczenie w konstruowaniu i produkcji kotłów węglowych oraz na biomasę.
Zakład Usługowo Handlowy
Krzysztof Królik
ul. Mazowiecka 47
08-400 Garwolin
tel./fax: 25 684 37 56
e-mail: [email protected]
Firma handlowa: sprzedaż ciągników i maszyn rolniczych.
Zamet - Producent maszyn rolniczych
09-470 Bodzanów
Łagiewniki 45
tel.: 24 386-27-51
kom.: +48 505 956 035
www.zamet.org.pl
Działamy już prawie 40 lat! Od początku swojej działalności skupiamy się na potrzebach rolników. Zaczynaliśmy
od produkcji rozrzutników do obornika, następnie rozwinęliśmy ofertę o przyczepę samozbierającą. Kolejnym
sukcesem jest Ścinacz Zielonek T635 (o trzech różnych
pojemnościach), w wersjach do zbioru trawy i ziół typu:
mięta, szpinak, pietruszka itp. Obsypnik do pryzm P427 to
kolejna maszyna rolnicza, która trafia do naszego asortymentu – zyskała uznanie wielu naszych klientów. Naszym
najnowszym produktem dostępnym w ofercie jest Wóz
Paszowy Fider– liczymy, że będą Państwo z niego bardzo
zadowoleni. Stawiamy na najwyższą jakość, nowoczesną
myśl technologiczną i Państwa zadowolenie oraz przyjemność z użytkowania naszych najlepszych produktów!
Z.P.H. KWAS
Babice 23
08-455 Trojanów
tel.: 25 682 74 83
502 291 767, 512 315 189
e-mail: [email protected]
www.kwas.com.pl
Zakład Produkcyjno - Handlowy "KWAS" powstał w 1991
r. Firma znajduje się w województwie mazowieckim
w miejscowości Babice przy trasie nr 17 Warszawa Lublin. Jesteśmy firmą z wieloletnim doświadczeniem w
zakresie produkcji maszyn rolniczych dla rolnictwa m.in.
agregatów ścierniskowych / podorywkowych (gruber),agregatów uprawowo-siewnych, agregatów uprawowych,
bron talerzowych, głęboszy, opryskiwaczy polowych
zawieszanych i zaczepianych, pługów do odśnieżania.
61
POKAZY
maszyn rolniczych
w pracy
Maszyny zgłoszone
Nazwa firmy
Producent
KOBZARENKO SP. Z O.O.
Zavod
Kobzarenka Ltd
METALTECH ZAKŁAD
MECHANICZNY SP. Z O.O.
APV POLSKA DANUTA
MŁOCEK-BIEŻUŃSKA
MCHALE ENGINEERING
LTD.
KVERNELAND GROUP
POLSKA SP. Z O.O.
TECHMLEK SPÓŁKA
JAWNA L.LITURA,
J.DRĄGOWSKI
SPRZEDAŻ CIĄGNIKÓW
I MASZYN ROLNICZYCH
JANINA KOMOŃ
SPRZEDAŻ CIĄGNIKÓW
I MASZYN ROLNICZYCH
LESZEK KOMOŃ
Rodzaj
model
Belowóz samozaładowczy
PT-24
Przyczepa z przesuwaną ścianką
ATLANT 27
Metaltech
Przyczepa zbierająca
ROTO 10
APV Technische
Produkte GmbH
Agregat do pielęgnacji i podsiewu
uzytków zielonych
GP600M1
Prasa zwijająca
F5500
Praso-owijarka
Fusion 3 Plus
Owijarka do bel
991 LBER
Prasa zwijająca
V660
Praso-owijarka
Fusion Vario
Kosiarka
332XF+332
Kosiarka
DM3028
Prasa zwijająca
BV5160
Schuitemaker
Przyczepa zbierająca
Rapide 55
SaMASZ
Kosiarka
KDD941/KDF300
Prasa zwijająca
PZ 1832 Prima
Prasa do bel prostopadłościennych
PS 1235 Pionier
Owijarka do bel
OS 7531
Kosiarka
Novacat 351 Alpha
Motion, Novacat
352 Crossflow
Przyczepa zbierająca
Jumbo 7210
McHale
Vicon Extra
Kubota
Sipma
Pottinger
do pokazów polowych
Nazwa firmy
Producent
Rodzaj
model
AGROTECHNIK
DZIĘGIELEWSKI
Vredo
Siewnik
DZ229.075 AGRI
Kosiarka
ALKA CL
Praso-owijarka
Master D
Owijarka do bel
Twister
MASZYNY ROLNICZE
MARIUSZ ZDUNEK
Unia Group
Kosiarka
Prasa zwijająca
AGROMIX PUP SP. Z O.O.
Krone
Praso-owijarka
Comprima
Przyczepa zbierająca
Sieczkarnia
PRZEDSIĘBIORSTWO
ROLMECH SP. Z O.O.
F.H.U. PIOMAR AGRO-TECH
PIOTR MORAWSKI
ROLTEX SP. Z O.O.
PRZEDSIĘBIORSTWO
TECHNICZNO HANDLOWE
GRAVIT SP. Z O.O.
Unia Group
Prasa zwijająca
ZDF17 ZD
Feraboli
Prasa zwijająca
Extreme 365 HTC
Strautmann
Przyczepa zbierająca
Tera-Vitesse 4201
Kosiarka
Disco 3150F +
Disco 3150
Praso-owijarka
Roland 375
Uniwrap
Prasa zwijająca
Variant 360
Przyczepa zbierająca
Quantum 4700
Sieczkarnia
Jaguar 940
Kosiarka
FC3125F-FF
+ FC9530
Praso-owijarka
iBio OC 14
Przyczepa do bel
PRS-3S/S18
Claas
Kuhn
Wielton
Pokazy maszyn
Przyczepa samozbierająca ROTO 10
Wystawca: Zakład Mechaniczny Metaltech Sp. z o.o.
Szerokość podbieracza: 1850 mm
Pojemność załadowcza (DIN 11741): 35 m³
Prędkość robocza: 2-10 km/h
Wymiary gabarytowe (dł./sz./wys.):
9350/2600/4000
Zapotrzebowanie na moc: 150 KM
Długość cięcia: 50 mm
Przyczepa samozbierająca serii ROTO (10 ton ładowności) to połączenie wysokowydajnego cięcia traw z możliwościami załadunkowymi i alternatywa dla dodatkowego sprzętu jak sieczkarni polowych czy przyczep z nadstawami siatkowymi. Dzięki temu osiągamy dużą efektywność w pracy, która przekłada się na jakość kiszonki.
Zaawansowana technologicznie przyczepa wyposażona dodatkowo w walce dozujące sprawiają, że przyczepa
uzyskuje możliwość równomiernego rozłożenia pociętej masy zielonkowej na powierzchni pryzmy. Przyczepa
samozbierająca może być wykorzystana poza okresem zakiszania jako przyczepa do przewozu świeżej zielonki
z przeznaczeniem do bezpośredniego skarmiania bydła. Możliwości różnorodnego zastosowania wydłużają czas
użytkowania przyczepy podczas sezonu.
Najważniejsze oryginalne rozwiązania konstrukcyjne maszyny:
• Pięciobelkowy podbieracz szerokości 1850 mm z dodatkowym obrotowym walcem dociskającym
• System nożowy na wysuwanej klamrze nożowej ułatwiającej montaż i demontaż noży docinających
• Kamery wysokiej jakości do przekazywania obrazu z wnętrza przyczepy
• System elektronicznej kontroli mechanizmów przyczepy
• Hydraulicznie łamany dyszel
• Hartowane zęby ze stali narzędziowej o falistym szlifie odporne na zużycie
• Ślizgi podbieracza oddzielające brud i kamienie
• Podłoga rusztowa posiadająca regulację prędkości przenośnika podłogowego co umożliwia
dostosowanie jej pod indywidualne wymagania, osiągając przy tym zamierzoną wydajność
• Siedmiorzędowy rotor powoduje, że masa zielona jest podawana płynnie,
przez co jest dokładnie pocięta i sprasowana
66
MCHALE F5400 C STAŁOKOMOROWA PRASA ROLUJĄCA
Wystawca: MCHALE ENGINEERING LTD.
Szerokość robocza 2,1 m
5 rzędów palców podbieracza
Rozstaw palców 70 mm
Liczba noży 15
Średnica bel 1,25 m
Szerokość bel 1,23 m
Liczba walców w komorze 18
Łożyska walców 50 mm
System obsługi Wizard
Oś 8 szpilek
Minimalna wymagana moc 80 KM
Waga 3260 kg
Wymiary 4,05 x 2,55 x 2,45 m
Najważniejsze rozwiązania:
System opuszczanej podłogi Drop Floor,
System nakładania siatki Vario,
Rotor podający w kształcie gwiazdy,
2,1 - metrowy galwanizowany podbieracz,
Podwójny napęd komory prasującej,
Hydrauliczna blokada tylnej klapy;
Uszczelki samoczyszczące walców
Seria pras stałokomorowych McHale F5000 obejmuje ponadto półautomatyczną prasę F5500 oraz w pełni
zautomatyzowaną prasę F5600.
67
Pokazy maszyn
MCHALE FUSION 3 PLUS
STAŁKOMOROWA PRASOOWIJARKA
Wystawca: MCHALE ENGINEERING LTD.
Szerokość robocza 2,1 m; 5 rzędów
palców podbieracza; Rozstaw palców
70 mm; Liczba noży 25; Średnica
bel 1,25 m; Szerokość bel 1,23 m;
Liczba walców w komorze 18; System
obsługi iTouch; Owijanie w komorze
folią lub siatką; Oś 8 szpilek; Minimalna
wymagana moc 107 KM; Waga 5650
kg; Wymiary 5,8 x 2,76 x 3,02 m
Najważniejsze rozwiązania:
Owijanie bel folią (lub siatką) w komorze prasującej
System kontroli owijania folią
Intuicyjny system sterowania iTouch z wbudowaną kamerą
Opatentowany system przenoszenia beli,
Pionowy pierścień owijający,
Opuszczana podłoga Drop Floor,
Automatyczny system smarowania łańcuchów i łożysk,
Cięcie i przytrzymywanie folii,
Czujniki zerwania folii,
Uszczelki samoczyszczące walców,
W pełni zautomatyzowana obsługa
68
MCHALE 991BC OWIJARKA
SAMOZAŁADOWCZA
Wystawca: MCHALE ENGINEERING LTD.
4 Dźwignie sterowania
kable 3,5 m
Podajnik folii 750/500 mm
Udźwig przy 170 barach 1100 kg
Prędkość robocza 30 obr./min
Mocowanie do silnika – Zaczep dolny
19 punktów smarowania
Wymagania hydrauliczne 22 l/min
przy 170 barach
Waga 1870 kg
Wymiary 5,7 x 2,45 x 1,25 m
Najważniejsze rozwiązania:
Układ wyładunku bel,
Hydrauliczny system cięcia i zaczepiania folii,
Funkcja Autostop (blokada dźwigni owijania po 2 obrotach),
Uchwyty na zapasowe rolki folii,
Ramię załadowcze,
Boczne kółka wspierające belę,
Zabezpieczenie śrubą ścinaną
69
Pokazy maszyn
MCHALE V660 ZMIENNOKOMOROWA
PRASA ROLUJĄCA
Wystawca: MCHALE ENGINEERING LTD.
Szerokość robocza 2,1 m
5 rzędów palców podbieracza
Rozstaw palców 70 mm
Liczba noży 15
Średnica bel 0,6-1,68 m
Szerokość bel 1,23 m
Liczba pasów 3
System obsługi Expert Plus
Oś 8 szpilek
Minimalna wymagana moc 80 KM
Waga 4000 kg
Wymiary 4,8 x 2,55 x 2,75 m
Najważniejsze rozwiązania:
System opuszczanej podłogi Drop Floor,
System nakładania siatki Vario,
Rotor podający w kształcie gwiazdy,
2-metrowy galwanizowany podbieracz,
Układ ciągłego smarowania łańcuchów,
Podwójny napęd komory prasującej,
Mechaniczna blokada tylnej klapy.
70
MCHALE FUSION VARIO
ZMIENNOKOMOROWA
PRASOOWIJARKA
Wystawca: MCHALE ENGINEERING LTD.
Szerokość robocza 2,1 m
5 rzędów palców podbieracza
Rozstaw palców 70 mm
Liczba noży 15
Średnica bel 0,6 do 1,68 m
Szerokość bel 1,23 m
Liczba pasów 3
System obsługi iTouch
Oś 8 szpilek
Minimalna wymagana moc 114 KM
Waga 6500 kg
Wymiary 6,3 x 2,94 x 3,3 m
Najważniejsze rozwiązania:
Intuicyjny system sterowania iTouch z wbudowaną kamerą,
Opatentowany system transferu bel,
Podwójny napęd komory prasującej,
Komora wyposażona w 3 pasy bezkońcowe,
Wskaźniki wypełnienia komory,
Pionowy pierścień owijający,
Opuszczana podłoga Drop Floor,
Cięcie i przytrzymywanie folii,
Czujniki zerwania folii,
W pełni automatyczna obsługa
71
Pokazy maszyn
Kombinacja kosiarek dyskowych Vicon
Extra 332 XF + Vicon Extra 332
Wystawca: Kverneland Group
Polska Sp. z o.o.
Zestaw o łącznej szerokości roboczej
6,4 m składa się z dwóch kosiarek:
czołowej (3,2 m) oraz tylnej z centralnym zawieszeniem listwy tnącej (również 3,2 m). Cechą charakterystyczną
kosiarek dyskowych produkowanych
pod marką Vicon jest unikalny trójkątny
kształt dysków dzięki czemu maszyny
posiadają po trzy noże na każdym z
nich. Dodatkowo prędkość obrotowa
dysków tnących wynosząca 3000
obr/min sprawia, że zawsze jeden nóż
tnie pozwalając na wyeliminowanie
powstawania grzywek pomiędzy dyskami, uzyskanie dużej prędkości roboczej bądź też dużo mniejszego zużycia
paliwa. Zastosowanie płóz ślizgowych na całej szerokości roboczej zabezpiecza listwę tnącą przed zużyciem od
spodu. Natomiast zabezpieczenie najazdowe typu non-stop odchyla listwę tnącą kosiarki do tyłu na wypadek
najechania na przeszkodę. Po minięciu przeszkody listwa tnąca automatycznie wraca do pierwotnej pozycji bez
potrzeby cofania.
Warto podkreślić, że czołowa kosiarka posiada pływające zawieszenie pozwalające na kopiowanie terenu: nie
tylko góra – dół ale również na boki w zakresie +/- 16o. Z kolei w tylnej kosiarce wykorzystano precyzyjnie
kopiujące teren centralne zawieszenie z odciążeniem sprężynowo hydraulicznym.
Na szczególną uwagę zasługuje tu tylna kosiarka posiadająca składanie hydrauliczne do pozycji 1250. Dzięki
czemu kosiarka posiada środek ciężkości blisko ciągnika, zapewniając jednocześnie równe rozłożenie wagi względem lewej i prawej strony ciągnika. Całość zestawu w transporcie drogowym nie przekracza szerokości 3 m.
72
Kosiarka dyskowa Kubota DM3032
Wystawca: Techmlek
• szerokość robocza 3,2m
• wydajność 11 ha/h
• zawieszenie centralne
precyzyjnie kopiujące teren
• 8 trójkątnych dysków,
po trzy noże na każdym dysku
• regulacja wysokości koszenia
od 30 do 60 mm
• WOM: 540/1000 obr/min
ze sprzęgłem przeciążeniowym
Cechą charakterystyczną kosiarek dyskowych produkowanych pod marką Kubota jest unikalny trójkątny kształt
dysków dzięki czemu maszyny posiadają po trzy noże na każdym z nich. Dodatkowo prędkość obrotowa
dysków tnących wynosząca 3000 obr/min sprawia, że zawsze jeden nóż tnie pozwalając na wyeliminowanie
powstawania grzywek pomiędzy dyskami, uzyskanie dużej prędkości roboczej bądź też dużo mniejszego zużycia
paliwa. Zastosowanie płóz ślizgowych na całej szerokości roboczej zabezpiecza listwę tnącą przed zużyciem od
spodu. Natomiast zabezpieczenie najazdowe break-back typu non-stop odchyla listwę tnącą kosiarki do tyłu na
wypadek najechania na przeszkodę. Po minięciu przeszkody listwa tnąca automatycznie wraca do pierwotnej
pozycji bez potrzeby cofania.
Ciągnik: Japoński producent Kubota M110GX, dostawca Techmlek, moc 116KM, poj. silnika 3800cm³, średnica
zawracania 4,0m, wydajność hydrauliki 129L/min, przekładnia 3x8 biegów przełączanych pod obciążeniem. Trzy
lata gwarancji
73
Pokazy maszyn
Prasa rolująca zmiennokomorowa
Kubota BV5160SC14
Wystawca Techmlek
Prasa wyposażona jest w podbieracz o szerokości roboczej 2,2m.
Prasuje bele o średnicy od 0,6 do
1,65 m. Prasy zostały wyposażone
w drogowe oświetlenie LED oraz
całkowicie nowy aparat do owijania
siatką. Zaletą nowego systemu jest
jego prosta budowa oraz bardzo mała
ilość regulacji. System owijania siatką
pozostał umieszczony bardzo nisko
aby operator w wygodny sposób, był
w stanie umieścić dużą rolkę z siatką o
długości do 4500 metrów w aparacie.
Do owijania używać można siatki o
szerokości od 1,23 do 1,3 m, co pozwala naciągnąć ją odpowiednio na belę o szerokości 1,2 m zakładając
ją po same krawędzie. Dzięki rotorowi podającemu oraz systemowi rozdrabniania wyposażonemu w 14 noży
o długości cięcia 70 mm każda bela jest o 25% cięższa. Każdy nóż posiada sprężynowe zabezpieczenie na
wypadek uderzenia w ciało obce. Nowa seria produkowana od początku roku 2016 posiada opuszczaną na
równoległoboku podłogę co sprawia, że opuszcza się zarówno z przodu jak i z tyłu jednocześnie. W standardzie
prasa wyposażona jest w owijanie siatką, rampę do bel, wytrzymałe łańcuchy o rozmiarze 1¼ cala, centralne
smarowanie łańcuchów z funkcją rozłączania do pracy w słomie, smarowanie łożysk poprzez zcentralizowane
kalamitki, listwa do krótkiej słomy, regulowany dyszel do każdej wysokości zaczepu w ciągniku oraz intuicyjny z
obrazkowym menu komputer „Focus II” kontrolujący wszystkie procesy prasowania. Ogumienie 19.0/45-17 lub
550/45-22,5. Pięć bezszwowych pasów.
Ciągnik: Japoński producent Kubota M28GX, dostawca Techmlek, moc 133KM, poj. silnika 6124cm³, średnica
zawracania 4,1m, wydajność hydrauliki 134L/min, przekładnia 3x8 biegów przełączanych pod obciążeniem. Trzy
lata gwarancji.
74
Schuitemaker RAPIDE 55
Wystawca: Techmlek
• pojemność 31m³
• szerokość robocza 180cm
• doskonałe wielozadaniowe
przyczepy samozbierające na rynki
całego świata.
• przyczepy Rapide słyną z najwyższej
jakości oraz wydajności.
Standardowe wyposażenie
wszystkich wielozadaniowych
przyczep Rapide
• Solidna Konstrukcja klatkowa w
pełni stalowa. Wzmocnione panele
boczne, malowane proszkowo
• Gwiazdowy Rotor o grubości zębów 20mm z dodatkowym utwardzeniem na wierzchu.
• Średnica Rotoru 500mm ( Rapide serii 10 i 100) oraz 650 mm ( Seria 1000), hydrauliczne
zabezpieczenie noży
• Specjalna konstrukcja skrobaków oraz podłogi powoduje równomierny załadunek materiału
• RapidFlow – hydraulicznie napędzana rolka dogniatająca Pokos, zmniejszająca zużycie paliwa
• Stalowa podłoga
Wyjątkowe korzyści Przyczep wielozadaniowych Rapide
• Bardzo wytrzymały system zbierania oraz prowadzenia trawy
• Unikalny ciągniony podbieracz daje dokładne kopiowanie terenu oraz najwyższą jakość
zbierania pozostawiając czyste pole
• Układ cięcia z systemem szybkiej wymiany noży. Noże Schuitemaker są obustronne co
zwiększa ich żywotność
Niskie koszty eksploatacji, np. w przyczepach znajduje się tylko kilka punktów smarnych.
Ciągnik: Japoński producent Kubota M135GX, dostawca Techmlek, moc 140KM, poj. silnika 6124cm³, średnica
zawracania 4,1m, wydajność hydrauliki 134L/min, przekładnia 3x8 biegów przełączanych pod obciążeniem. Trzy
lata gwarancji
75
Pokazy maszyn
Samasz MegaCUT 941
Wystawca Techmlek
• szerokość robocza 9,40
• wydajność 11 ha/h
Kosiarki dwustronne KDD 941
firmy SaMASZ przeznaczone są dla
wymagających farmerów, którzy cenią
swój czas i pieniądze. Wydajność 11
ha/h i niskie zapotrzebowanie mocy
sprawiają, że zestawy te sprawdzają
się nie tylko w dużych ale i średnich
gospodarstwach. Jest to doskonała
alternatywa dla drogich kosiarek
samojezdnych. Ich wysoka wydajność
oraz szerokość robocza sprawiają, że koszenie nawet wielkich areałów zielonek nie pochłania cennych godzin.
Kosiarka KDD 941 wraz z kosiarką czołową KDF 300 tworzy zestaw MegaCUT 941 o łącznej szerokości roboczej
ponad 9 metrów.
Kosiarki zostały wyposażone szereg nowoczesnych rozwiązań m.in. niezawodną listwę PerfectCUT z szybką
wymianą noży i zabezpieczenie antykamieniowe. Posiadają również centralne zawieszenie co pozwala na
doskonałe kopiowanie terenu.
Kosiarki KDD mogą zostać wyposażone w spulchniacze bądź walce pokosu. Dodatkowo można je doposażyć w
transportery pokosu, dzięki którym eliminujemy zgrabianie i tym samym przyczepa samozbierająca lub sieczkarnia polowa potrzebuje 3-krotnie mniej przejazdów aby zebrać skoszoną zielonkę.
2 lipca 2015 ustanowiliśmy Rekord Guinnessa naszym zestawem kosiarek dwustronnych KDD 941 oraz kosiarką czołową KDF 340. Przez osiem godzin nieprzerwanej pracy zestaw skosił 96,29 ha, przy średnim spalaniu
ok. 1,9 l/ha.
Ciągnik: Japoński producent Kubota M135GX, dostawca Techmlek, moc 140KM, poj. silnika 6124cm³, średnica
zawracania 4,1m, wydajność hydrauliki 134L/min, przekładnia 3x8 biegów przełączanych pod obciążeniem. Trzy
lata gwarancji
76
Prasa zwijająca zmiennokomorowa
SIPMA model PZ 1832 PRIMA
Wystawca: Sprzedaż Ciągników
i Maszyn Rolniczych Leszek Komoń
szerokość podbieracza 2,0 m,
bele o średnicy od 0,9 do 1,8 m.
Rozwiązania:
• przeznaczona jest do zbioru słomy,
siana i zielonki na sianokiszonkę.
• Komora zwijania składa się z pięciu
bezszwowych pasów
• Rozdrabniacz materiału wyposażony
w 11 noży tnących zapewnia
większe zagęszczenie
beli, tworząc idealne warunki do zakiszania
• Komputer monitoruje prawidłowość działania newralgicznych elementów prasy, umożliwia
nadzór nad procesem tworzenia beli z kabiny ciągnika. Pozwala na regulację średnicy beli
i jej stopnia zgniotu w trzech wariantach ustawień.
Z maszyną współpracuje Ciągnik Deutz-Fahr 6140 o mocy 141 KM
77
Pokazy maszyn
Prasa stałokomorowa SIPMA
model PS 1235 PIONIER
Wystawca: Sprzedaż Ciągników
i Maszyn Rolniczych Leszek Komoń
Szerokość podbieracza 2,0 m, komora
zwijająca o wymiarach 1,2 x 1,25 m
Rozwiązania:
• przeznaczona jest do zbioru zielonki
na sianokiszonkę, siana i słomy.
• Komora walcowa, zbudowana jest
z 17 wytrzymałych, karbowanych
walców o średnicy 232
mm, które zapewniają wysoki stopień
zgniotu oraz obrót beli w komorze,
niezależnie od panujących warunków.
• Rotacyjny zespół podająco-rozdrabniający wyposażony w 11 noży tnących z ndywidualnie
zabezpieczonymi nożami przed ciałami obcymi gwarantuje szybki i wydajny przepływ
materiału do komory prasy.
• System opuszczanej podłogi pozwala na szybkie i wygodne
odblokowywanie rotora w siekaczu.
Z maszyną współpracuje ciągnik Deutz-Fahr 5130 o mocy 127 KM
78
Owijarka ze stawiaczem bel SIPMA
model OS 7531 MAJA
Wystawca: Sprzedaż Ciągników
i Maszyn Rolniczych Leszek Komoń
W pełni zautomatyzowana owijarka
samozaładowcza, owijanie folią
szeokości 50i 75 cm
Rozwiązania:
• Pełną automatykę całego procesu
zapewnia zaawansowany
system sterujący z możliwością
wcześniejszego zaprogramowania
parametrów pracy.
• Układ technologiczny „przód-tył”
umożliwia pracę w takim samym kierunku jak prasą (wzdłuż pola),
zapewnia szybki załadunek beli, owijanie folią w czasie przejazdu do
następnej beli i dużą wydajność oraz sprzęgnięcie owijarki z prasą,
zapewniając jednoczesne zwijanie i owijanie beli w jednym przejeździe
roboczym.
Z maszyną współparcuje ciągnik Farmtrac 675DTn King
79
Pokazy maszyn
Zestaw koszący
Kosiarka dyskowa czołowa POTTINGER
model NOVACAT 351 Alpha-Motion
Wystawca: Sprzedaż Ciągników
i Maszyn Rolniczych Leszek Komoń
szerokość robocza maszyny 3,46 m,
8 dysków tnących
Rozwiązania:
• Aktywna rama nośna reaguje
na każde nierówności terenu,
odciążenie sprężynowe dba o darń
i maszynę
• dostosowanie nachylenia do góry
+12 stopni, w dół -9 stopni
• ruch wahliwy na boki w zakresie +/- 16 stopni
• optymalny przepływ masy i czysty zbiór, mniejsze zapotrzebowanie mocy oraz duża
wydajność dzięki wyjątkowej belce koszącej
1. Kosiarka dyskowa tylna POTTINGER model NOVACAT 352 Nowość na rynku
2. szerokość robocza 3,46 m.
3. Wyróżniające rozwiązania
• Rewolucja w formowaniu pokosu bez spulchniacza pokosu za pomocą specjalnego ślimaka
pasza transpotowana jest od razu po skoszeniu i formowana w pokos
• 30 % mniejszy ciężar, mniejsze obciążenie ciągnika, mniejszy nacisk na podłoże w stosunku
do tradycyjnego rozwiązania,
Z maszynami współpracuje Ciągnik Deutz-Fahr 6160 TTV o mocy 166 KM
80
Przyczepa Zbierająca POTTINGER
model JUMBO 7210 D COMBILINE
Wystawca: Sprzedaż Ciągników
i Maszyn Rolniczych Leszek Komoń
Uniwersalna przyczepa zbierająca o
pojemności załadowczej 72 m3 przy
średnim
sprasowaniu
Rozwiązania:
• perfekcyjne kopiowanie i zbiór dzięki
wahliwym podbieraczom, 8 rzędów
palców
• rotor Euromatic Plus o średnicy 800
mm, wydajny, żywotny napęd rotora
przez przekładnię zębatą,
• belka nożowa Powercut z 45 nożami tnącymi, boczne wyhylenie belki Easy Move
• przyczepa wyposażona przykrycie kanału rotora oraz 3 funkcyjną przednią klapę składaną hydraulicznie do
pracy jako przyczepa zbierająca i transportowa
Z maszyną współpracuje ciągnik Deutz-Fahr 6160 Cschift o mocy 166 KM
81
Pokazy maszyn
Siewnik do siewu bezpośredniego na
użytki zielone
Vredo Typ DZ229.075 AGRI
Wystawca: Agrotechnik
Siewniki Vredo wyposażone są w system wysiewający talerzowy. Poprzez
zastosowanie aktywnych elementów
tnących darń możliwe jest wprowadzenie nasion trawy w rosnącą ruń
bezpośrednio do gleby dzięki czemu
szybciej przebiega proces kiełkowania
i wschodu roślin. Ilość wysiewu nasion
traw pastewnych i trawnikowych jest
regulowana w zakresie 0 – 80 kg/ha,
zachowując równą głębokość siewu. Optymalna głębokość siewu traw wynosi 1-2 cm .
Siewnik Vredo może być użyty do odnowienia wymarzniętych użytków na wiosnę, uzupełnienia roślin które
ucierpiały na skutek wydeptywania przez zwierzęta lub nadmiernego ujeżdżania kołami maszyn rolniczych.
Znakomicie sprawdza się podczas suszy, gdy chcemy uzupełnić wyschnięte place.
KOSIARKA DYSKOWA UNIA GROUP
ALKA CL 3,2m,
Wystawca: Maszyny Rolnicze
Mariusz Zdunek
Dane techniczne:
- kosiarka dyskowa, zawieszana
centralnie
- szybka wymiana noży
- 7 dysków roboczych
- hydropneumatyczne odciążenie
- szerokość robocza 3,2 m
- bezpiecznik najazdowy
- zapotrzebowanie mocy 90 kM
- wydajność to około 3ha/godzinę
Ciągnik Massey Ferguson 5609 , prezentowany przez Maszyny Rolnicze Mariusz Zdunek, autoryzowanego
dealera sieci „Korbanek”. Ciągnik 3 cylindrowy, z silnikiem AGCO Power 3,3 litra; Moc max to 95KM,
Wyposażony w półautomatyczną, niezawodną skrzynię Dyna 4, z elektrohydrauliczną zmianą zakresów oraz
półbiegów.Rewers elektrohydrauliczny, automatyka wałka WOM, kabina z klimatyzacją i ogrzewaniem w standardzie, trzy zaczepy transportowe, pneumatyka jedno i dwuobwodowa.
82
Ciągnik wyposażony w silnik Agco Power, 4 cylindrowy, o mocy maksymalnej 129KM,
niezawodna bezstopniowa skrzynia Vario, pompa hydrauliczna o wydatku 84l/min z niezależnym
układem hydrauliki, przednia oś amortyzowana system TMS czyli inteligentne zarządzanie mocą.
Prasoowijarka UNIA GROUP Master D,
Wystawca: Maszyny Rolnicze
Mariusz Zdunek
Dane techniczne:
• sterowanie z kabiny operatora
• rotor z docinaczem
• wiązanie siatką
• automatyczne smarowanie łańcuchów
• rewers mechaniczny
• prasa walcowa
• opony 400/60-15,5
1)
Maszyna:
Owijarka ciągniona,
• stawiacz bel
Producent: UNIA GROUP ,
Ciągnik Fendt 312 Vario S4 Power , prezenModel: Twister,
towany przez Maszyny Rolnicze Mariusz
2) Dane techniczne:
Zdunek, autoryzowanego dealera sieci
- ZAŁADUNEK PRZEDNI
„Korbanek”
- zaczepiana
Ciągnik wyposażony w silnik Agco Power, 4 cylindrowy,
o mocy maksymalnej 129KM, niezawodna bezstopniowa skrzynia Vario, pompa hydrauliczna o wydatku-84l/min
z niezależnym układem hydrauliki,
samozaładowcza
- napęd hydrauliczny
- satelitarny układ zawijania
- sterowanie z kabiny ciągnika
- stawiacz bel
- licznik owinięć
• dwuramienny system owijania
Owijarka ciągniona, UNIA GROUP Twister,
Wystawca: Maszyny Rolnicze
Mariusz Zdunek
Dane techniczne:
• ZAŁADUNEK PRZEDNI
• zaczepiana
• samozaładowcza
• napęd hydrauliczny
• satelitarny układ zawijania
• sterowanie z kabiny ciągnika
• stawiacz bel
• licznik owinięć
83
Pokazy maszyn
FERABOLI EXTREME 365 HTC
Wystawca: PIOMAR AGRO – TECH
PIOTR MORAWSKI
FERABOLI EXTREME 365 HTC to prasa
zwijająca zmiennokomorowa o pasowej komorze prasującej. Przy jej użyciu
możliwe jest formowanie balotów o
szerokości 122 cm i średnicy regulowanej w zakresie 50-165 cm.
Maszyna posiada:
- unikalny system zmiennej geometrii
formowania balotu (patent FERABOLI). System ten umożliwia regulację
parametrów dla czterech etapów
formowania balotu,
- pobieracz o szerokości 2,20 m wyposażony w rolkę dociskową,
- trzy- ramienny rotor ułożony w podwójnej spirali,
- zestaw 15 noży tnących zabezpieczonych indywidualnie,
- możliwość wiązania siatką, sznurkiem oraz folią,
- łańcuchy napędowe 1¼ cala,
- hydraulicznie opuszczaną podłogę pod rotorem,
- czujniki wypełniania komory,
- 4 wielowarstwowe pasy bezkońcowe,
- wyjątkowo wysokie ciśnienie prasowania – 210 bar co przekłada się na największą sprasowaną ilość materiału
w jednym balocie a tym samym na jego masę.
Wszystkie ustawienia pracy maszyny sterowane są w sposób elektroniczny ze sterownika operatora.
Niewątpliwie prasa ta spełnia oczekiwania zarówno gospodarstw hodowlanych ceniących precyzję przygotowywania pasz jak i firm usługowych wymagających od maszyny wydajności i niezawodności.
CIĄGNIK ROLNICZY CASE IH MAXXUM 125
moc znamionowa 125 KM
moc maksymalna 165 KM
pojemność silnika 6,7l sześcio cylindrowy
skrzynia biegów 16x17 EKO 40km/g
automatyczne funkcje przekładni
pompa o zmiennym wydatku 113l/min
4 mechaniczne zawory zewnętrznej hydrauliki
udźwig podnośnika max 7864kg
WOM 540/540E 1000
rozstaw osi 2627mm
masa własna 4900kg
osiem świateł roboczych
84
Przyczepa samozbierająca/dozująca
STRAUTMANN Tera-Vitesse CFS
4201(DO)
Wystawca: PIOMAR AGRO – TECH
PIOTR MORAWSKI
Przyczepa posiada:
• system przyśpieszający CFS –
system ciągłego przepływu masy
zwiększający wydajność maszyny
• rotor spiralny o średnicy 840 mm,
szerokość 1840 mm
• płyty zębowe o szerokości 17mm ze
stali Hardox przyspawane do rotora
• 50 dwustronnych noży tnących na
jednej powierzchni
• pojedyncze zabezpieczenie noży z systemem szybkiej wymiany
• szerokość podbieracza 2,12 m
• zgarniacz podbieracza z polietylenu twardego
• dodatkowe koła kopiujące za podbieraczem
• resorowane podwozie tandemowe Boogie
• wykrywanie kierunku jazdy przy kierowaniu nadążnym
• podłoga transportowa z tworzywa sztucznego
• walce dozujące 3 sztuki
• sterowanie ISOBUS
• koła 4x 800/45 R26,5
• pokrywa kanału rotora dla kukurydzy
• pojemność użytkowa 38 m³
CIĄGNIK ROLNICZY CASE IH PUMA 230 CVX
moc znamionowa 240 km
moc maksymalna 270 km
przekładnia bezstopniowa CVT 40km/g
silnik 6 cylindrów, 24 zaworowy o pojemności 6,7l spełniający normę spalin euro IV
WOM 540/540E/1000/1000E
pompa hydrauliczna o zmiennej wydajności 120 l opcjonalnie 150 l
maksymalny udźwig 10460kg
maksymalna liczba wyjść hydraulicznych 5 sterowanych mechanicznie lub elektronicznie
przybliżona masa ciągnika 7000kg
rozstaw osi 2884mm
ogumienie przód 600/65 R28 tył 650/65R42
zestaw wskaźników umieszczony na słupki
monitor dotykowy AFS 700
system zarządzania na uwrociach
85
Pokazy maszyn
Zestaw kosiarek dyskowych ze
zgniataczem pokosu KUHN FC 3125F-FF
+ FC 9530
Wystawca GRAVIT SP. Z O.O.
Zawieszenie hydropneumatyczne LIFT
CONTROL z zabezpieczeniem NONSTOP
Łatwa regulacja zawieszenia: szybkie
i precyzyjne dostosowanie do
warunków roboczych. Doskonałe kopiowanie nierówności terenu podczas
koszenia z dużą prędkością. Ochrona
darni i mniej zanieczyszczeń w paszy.
Aktywne zabezpieczenie NON-STOP: w
przypadku najechania na przeszkodę,
lewy lub prawy zespół koszący odchyla
się do tyłu, a następnie automatycznie powraca do pozycji roboczej.
Belka tnąca OPTIDISC
Nie wymaga wymiany oleju! Dokładniejsze cięcie i szybkie odrzucanie skoszonych roślin na pokos ze względu
na różne odległości pomiędzy osiami dysków zbieżnych i rozbieżnych. Regulacja pokrycia obszarów roboczych
przedniej i tylnych kosiarek z kabiny ciągnika. W zależności od warunków pracy (nachylenie, powierzchnia pola,
szerokość kosiarki frontalnej itp.) można wybrać maksymalną szerokość koszenia lub większy zakres pokrycia
obszarów roboczych pomiędzy przednią i tylnymi kosiarkami.
Sterownik KFA10 pozwala wygodnie kontrolować następujące funkcje: składanie/rozkładnie, niezależne podnoszenie zespołów koszących, nacisk zespołów koszących na podłoże.
WBUDOWANE ZABEZPIECZENIE ZGNIATACZA
Wałek napędowy wirnika w zgniataczu jest zabezpieczony śrubą bezpiecznikową, ścinaną na przedłużeniu
wałka. Jeżeli ciało obce dostanie się do maszyny, zgniatacz i układ napędowy są całkowicie bezpieczne.
Dane techniczne
Zestaw kosiarek ze zgniataczem pokosu
GMD 3125 F
Szerokość robocza zespołów koszących (m)
Szerokość robocza potrójnego zestawu kosiarek (m)
Zakres pokrycia obszarów roboczych pomiędzy
przednią/tylnymi kosiarkami (cm)
Szerokość pokosu (m)
Liczba dysków tnących
Szerokość transportowa (m)
Wysokość transportowa (m)
Min. zapotrzebowanie na moc na WOM (kW/KM)
Min. zapotrzebowanie na moc potrójnego zestawu kosiarek
Masa (kg)
86
GMD 9530
kosiarka frontalna
kosiarki tylne
3,10
2 x 3,50
9,13 - 9,53
30 - 50
1,00 - 1,50
7
2,99
2 x 2,80
2x8
2,95
3,90
32 / 43
99 / 135
1 105
2 300
Kompaktowa prasoowijarka
stałokomorowa KUHN i-BIO
Wystawca GRAVIT SP. Z O.O.
„BALE IN ONE”, CZYLI PRASOWANIE I
OWIJANIE W JEDNEJ KOMORZE
Dzięki wyjątkowej konstrukcji komory
prasowania z wbudowanym systemem owijania folią, i-BIO umożliwia
wykonanie dwóch zadań tą w
jednym miejscu. Kompaktowa i lekka
prasoowijarka waży zaledwie 3500
kg, co sprawia, że jest wyjątkowo
zwrotna i doskonale sprawdza się na
małych polach oraz na podmokłym lub
pagórkowatym terenie.
BELA OWINIĘTA FOLIĄ W 18 SEKUND! (przy owijaniu
6 warstwami folii). Po uniesieniu górnej części komory prasowania, bela jest gotowa do natychmiastowego
owinięcia. Przenoszenie beli nie jest konieczne, dlatego nie ma ryzyka jej rozluźnienia. Za stół owijarki służy
dolna cześć komory prasowania. Synchronizacja
systemu INTELLIWRAP z napinaczami folii zapewnia
właściwe nakładanie poszczególnych warstw. Dwa
napinacze zamontowane na pierścieniu, owijają belę z
prędkością do 50 min-¹.
OPTICUT 14
System podający Integral Rotor wyposażony w zespół
tnący OptiCut z 14 nożami równomiernie i szybko
kieruje materiał do komory prasowania, zapewniając
maksymalną wydajność pracy. Teoretyczna długość
cięcia przypadku 14-nożowego zespołu OPTICUT
wynosi 70 mm. Każdy pojedynczy nóż jest
zabezpieczony sprężyną, która chroni go przed
uszkodzeniem.
DROP-FLOOR
System INTELLIWRAP
System wykorzystuje zaawansowany układ elektrohydrauliczny do monitorowania procesu owijania i
ciągłej kontroli nakładania warstw folii. W zależności
od lokalnych warunków polowych, rodzaju zbieranego
materiału oraz zakładanego okresu przechowywania
sianokiszonki, operator w łatwy sposób ustawia liczbę
warstw folii (4, 5, 6, 7, 8, 9...) za pomocą przyjaznego
interfejsu. System IntelliWrap pozwala uzyskać ściśle
owinięte bele o odpowiednim kształcie, co przekłada
się na wyższą jakość kiszonki.
PODBIERACZ
Podbieracz jest zabezpieczony głównym sprzęgłem
wałka WOM. W przypadku zablokowania podbieracza,
następuje automatyczne uruchomienie sprzęgła.
Dodatkowo, cała podłoga rotora oraz noże, mogą
zostać opuszczone za pomocą przycisku na terminalu
sterującym. Po pozbyciu się nagromadzonego materiału, podłoga i noże zostają ponownie ustawione
w pozycji roboczej. W szczególnych przypadkach,
KUHN oferuje dodatkowe zabezpieczenie z użyciem
sprzęgła wyłączającego napęd rotora i podbieracza,
które umożliwia oddzielenie napędu rotora od komory
prasowania. Dzięki temu formowanie beli może zostać
zakończone niezależnie.
Nowa konstrukcja podbieracza o szerokości 2,30 m z
systemem kopiowania poprzecznego PENDULUM i regulowanymi kołami umożliwia zbieranie nawet bardzo
gęstego pokosu przy dużej prędkości roboczej oraz
idealne dostosowanie prasy do ukształtowania terenu.
Rolka podbieracza zapewnia równomierne
podawanie każdego zbieranego materiału do rotora.
87
Pokazy maszyn
PRZYCZEPA WIELTON DO PRZEWOZU
BEL/KOSTEK Z SYSTEMEM
HYDRAULICZNEGO ZABEZPIECZANIA
ŁADUNKU MODEL PRS-3S/S18
Wystawca GRAVIT SP. Z O.O.
• Ładowność bel (120 cm)
– 32 sztuki
• Ładowność bel (150 cm) – 28 sztuk
• Czas zabezpieczania/odbezpieczania
ładunku – około 20 sekund!
• Fabrycznie nowe ogumienie MITAS
w standardzie!
• Osie ATW z hamulcem bębnowym.
• Podłoga o grubości 3mm z podniesionymi obrzeżami blokującymi
zsuwanie palet.
• Niezależne sterowanie ścianą lewą i prawą.
• Zwężany dyszel ułatwiający manewrowanie przyczepą.
• Niski, ergonomiczny próg załadunkowy (1,19 m).
• Prędkość homologacyjna 40 km/h.
• Gwarancja 2 lata (obowiązkowy przegląd po pierwszym roku).
Cena przyczepy 66 900 zł netto.
Parametry techniczne
Długość całkowita
11,9 m
Długość wew. skrzyni ładunkowej
9,7 m
Wysokość całkowita
3,6 m
Rozstaw osi
6,7 m
Rozstaw kół
1,85 m
Szerokość zewnętrzna
2,55 m
Szerokość wew. skrzyni ładunkowej
Rozmiar ogumienia
2,51 m
500/50 R17
Masa własna
5 ton
Ładowność techniczna
13 ton
Dopuszczalna masa całkowita
18 ton
Liczba osi
88
PRS-3S/S18
3

Podobne dokumenty

M - Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych

M - Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych Dyrektor Zarządzający Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych

Bardziej szczegółowo