wydanie 9 (73) z 20 maja 2010 (pdf.)

Komentarze

Transkrypt

wydanie 9 (73) z 20 maja 2010 (pdf.)
REKLAMA
Nr 9 (73)
ISSN 1898 - 0562
BEZPŁATNY DWUTYGODNIK
BIŁGORAJ, HRUBIESZÓW, KRASNYSTAW, TOMASZÓW, ZAMOŚĆ
www.gazetamiasta.pl
20 V 2010 r. - 1 VI 2010 r.
NIECH ŻYJE SOCJALIZM!
Zabrali nas w kosmos
Każdy marzy o tym, żeby polecieć w kosmos. Marzenia się
spełniają. Amerykańscy astronauci STS-130 Endeavour zabrali
wszystkich chętnych 15 maja br.
z Zamościa do samych gwiazd.
► str. 3
Świat moich doznań
Taki jest temat wystawy autorskiej, której wernisaż odbył się
17 maja br. w galerii Biłgorajskiego Domu Kultury. Autor prac
jest laureatem wielu konkursów
o zasięgu ogólnopolskim, wojewódzkim i międzyszkolnym. Jest
stypendystą Fundacji Fundusz
Lokalny Ziemi Biłgorajskiej.
Nie byłoby w tym nic dziwnego,
gdyby nie to, że twórca ma dopiero lat 12.
► str. 4
Dla naszych Mam
Nie ma większego cudu na świecie – od cudu narodzin dziecka. Od tego momentu zmienia
się całe życie kobiety – staje
się matką. Dając życie małemu
człowiekowi zyskuje najcudowniejszy dar od życia. 26 maja w
całej Polsce, corocznie obchodzimy Dzień Matki, by wyrazić
wdzięczność, szacunek, miłości.
Podziękować za trud włożony w
wychowanie.
► str. 4
Wędrówki
z Łosiewiczem
Witam Drogich Czytelników!
Dziś przedstawię kolejny – po
wcześniejszych artykułach o
szczebrzeszyńskim „castrum”
– zamek z naszego regionu, położony w powiecie hrubieszowskim, w gminie Mircze, w miejscowości Kryłów.
► str. 6
REKLAMA
Edukacja jest jedną z dziedzin życia nie podlegających unifikacji. Każde
z państw może w sposób dowolny kształtować swój system szkolny, ale nie
może dowolnie kształtować historii i przekazywać fałszywej wiedzy swoim obywatelom. W Irlandii napotkaliśmy na podręcznik szkolny, z którego
uczą się m.in. dzieci polskich emigrantów, podręcznik, w którym opisana
historia Polski budzi wiele kontrowersji.
W
podręczniku do nauki historii
„Focus on the Past” z
1997 roku (podręcznik
obowiązuje nadal), w
dziale poświęconym
„pierestrojce” i obaleniu komunizmu we
wschodniej Europie,
kilkanaście zdań poświęcono Polsce. Na
zdjęciu uzupełniającym tekst o „Solidarności”, jest przedstawiona – jak twierdzą
autorzy podręcznika
(podpis pod zdjęciem)
– manifestacja „Solidarności”. Tyle tylko,
że wiecujący ludzie
niosą transparenty z
napisem „Niech żyje
socjalizm” i czerwone
flagi. Coś się pokręciło autorom podręcznika i pomylili wiece
„Solidarności” z wiecami 1-majowymi. Dla
Irlandczyka nie ma to
znaczenia, bo on i tak
nie wie, co jest napisane na transparencie,
ale dla polskich dzieci
jest to błąd nie do wybaczenia i natychmiastowej poprawki.
To nie jedyny „historyczny”
kwiatek
w podręczniku. Tuż
obok feralnego zdjęcia
opublikowano mapę
wschodniej Europy z
krajami (kolor zielony), w których w latach
80. obalono komunizm. Z mapy wynika,
że Polska graniczy z
Węgrami i Rumunią.
Śmiać się, czy płakać? Niestety płakać,
bo taka wiedza, jak w
tym podręczniku, to
dramat.
Prawdziwej historii i
wiedzy o Polsce dzieci
emigrantów uczą się
w szkołach polskich,
ale tych jest niewiele.
Część dzieci chodzi
do nich codziennie,
część tylko w soboty.
Taka szkoła, do której uczęszcza ponad
300 dzieci, jest w Waterfordzie i tu kolejny problem. Rodzice
otrzymali pisma pod-
pisane przez dyrekcję szkoły z prośbą o
przystąpienie do Polskiego Stowarzyszenia
Edukacyjnego „Polska Szkoła” i wspierania budżetu szkoły
miesięczną
składką
w wysokości 5 euro.
Powód? Szkole w roku
szkolnym 2010/11 grozi brak finansowania
z budżetu polskiego
ministerstwa edukacji.
Rodzice są oburzeni
i pytają, czym różnią
się dzieci polskiego
robotnika-emigranta
od dzieci polskiego
unijnego
urzędnika. Polskie szkoły w
Brukseli nie mają tego
problemu.
Kontrowersję wzbudziły też
legitymacje szkolne.
– Mój syn otrzymał
ostatnio polską legitymację, taką samą, jaką
mają uczniowie w Polsce. Bardzo mi się nie
podoba treść pieczątki
na legitymacji – mówi
pani Helena W. z Podkarpacia. Na pieczątce
jest napisane: „Zespół
Szkół dla Dzieci Obywateli Polskich Czasowo Przebywających
za Granicą”. – Skąd
urzędnicy w Polsce
wiedzą, że w Irlandii
mój syn z całą rodziną będzie przebywał
„czasowo”. Jest tu
nam dobrze i nie planujemy powrotu do
kraju, dlatego napis
na pieczątce powinien
być zmieniony i powinien brzmieć: „Zespół
Szkół dla Dzieci Obywateli Polskich Przebywających za Granicą”. ■
M.Zach.
2
W y da r z e n i a
w w w. g a z et a m ia st a . p l
REKLAMA
Historyczna kartka
z kalendarza
ISO dla „trójki”
6 maja br. to z całą pewnością ważna data dla Szkoły
Podstawowej i Gimnazjum nr 3 w Zamościu. W Klubie
Garnizonowym dyrekcja obydwu placówek odebrała
z rąk przedstawicieli firmy Moody International międzynarodowy certyfikat ISO 9001:2008.
P
rzy pełnej sali i
ciekawej oprawie artystycznej
odbyło się uroczyste
wręczenie certyfikatu.
– Uczymy się nie dla
szkoły, lecz dla życia,
gdyż życie to ciągła
nauka – mówiła jedna z podopiecznych
popularnej
„trójki”.
Uczniowie śpiewali,
wyjaśniali, czym jest
ISO, recytowali wiersze i barwnie opowiadali historię swoich
szkół, na co widownia
wybuchała
gradem
oklasków.
Punktem
kulminacyjnym uroczystości było przekazanie certyfikatu Marcie Zwolan i Teresie
Sołowiej – dyrektorom
Gimnazjum nr 3 im.
Papieża Jana Pawła II
i Szkoły Podstawowej
nr 3 im. Elizy Orzeszkowej. Obie panie nie
kryły swojej ogromnej radości. – Jestem
bardzo szczęśliwa, to
sukces nas wszystkich
tutaj zebranych – cieszyła się Teresa Sołowiej. Wśród zaproszonych był również
prezydent Marcin Zamoyski, który mówił
do uczniów – Kiedyś,
gdy będziecie już dorośli,
wspomnicie,
jaką znakomitą szkołę
ukończyliście.
Na zakończenie organizatorzy spotkania
serdecznie podziękowali wszystkim, którzy przyczynili się i
pomogli placówkom w
osiągnięciu tego sukcesu. ISO 9001:2008
to systemy zarządzania jakością, które po-
magają w podnoszeniu
poziomu oferowanych
usług przez daną instytucję. W tym wypadku przyszli i obecni uczniowie oraz ich
rodzice mogą być pewni, że obie szkoły będą
przekazywać wiedzę
na odpowiednio wysokim poziomie, z
uwzględnieniem indywidualnego poziomu
i możliwości każdego
ucznia w atmosferze bezpieczeństwa i
życzliwości. Taki sam
certyfikat posiada Zespół Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu, w
zakresie kształcenia i
wychowania w duchu
integracji z osobami
niepełnosprawnymi. ■
JP
20 maja
1900 W Paryżu otworzono II Igrzyska Olimpijskie ery nowożytnej. W
olimpiadzie po raz pierwszy mogły
brać udział kobiety.
21 maja
1932 Amelia Patnam-Earhart jako
pierwsza kobieta-pilot przeleciała
nad Atlantykiem.
22 maja
1922 W Moskwie podpisano traktat
polsko-rosyjski oraz umowę o wycofaniu wojsk rosyjskich z terytorium Polski.
23 maja
1960 Świat dowiedział się o schwytaniu przez izraelski Mosad, Adolfa
Eichmanna, jednego z głównych
„architektów holocaustu”.
24 maja
1949 Utworzono z Trizonii (amerykańskie, brytyjskie i francuskie
strefy okupacyjne Niemiec) Republikę Federalną Niemiec.
25 maja
1961 Prezydent John F. Kennedy
przekazał Kongresowi oświadczenie, że do końca dekady Stany
Zjednoczone umieszczą człowieka
na Księżycu. Jest to początek amerykańskiego programu badania Kosmosu i budowy centrum Kosmicznego im. Kennedy’ego.
26 maja
1998 W Warszawie oddano do
użytku stację metra „Centrum”.
Długość jedynego w Polsce metra
sięga 12 km.
27 maja
1981 Okręty brytyjskie wraz z polskim niszczycielem ORP „Piorun”
zatopiły dumę floty niemieckiej,
pancernik „Bismarck”.
28 maja
1935 Z połączenia Twentieth Century i Foxa powstaje wytwórnia filmowa 20th Century Fox.
1940 Udział Samodzielnej Brygady
Strzelców Podhalańskich w bitwie
o Narwik.
29 maja
1993 Prezydent Lech Wałęsa przedterminowo rozwiązał parlament.
30 maja
1966 Start amerykańskiej sondy
kosmicznej „Surveyor 1”, dzięki
której Świat zobaczył zdjęcia z powierzchni księżyca.
31 maja
1891 Rozpoczęto budowę Kolei
Transsyberyjskiej.
1 czerwca
1972 Do Warszawy z oficjalną wizytą przybył prezydent USA Richard Nixon. ■
Z regionu
D
nia, 3 maja br. setne urodziny obchodziła Pani Zofia Zawadzka. Tym
samym jest ona najstarszą mieszkanką miasta i gminy Zwierzyniec.
W ten dzień nie mogła narzekać na brak gości. Oprócz najbliższych, solenizantkę odwiedzili włodarze i oficjele. Były kwiaty, prezenty i specjalny list
gratulacyjny od Prezesa Rady Ministrów. Pani Zofia dochowała się dwójki
dzieci, czwórki wnuczek oraz sześciorga prawnucząt. Od 1910 roku mieszka w Zwierzyńcu. Była aptekarką i kierowniczką jednego ze zwierzynieckich przedszkoli. W wolnym czasie oddawała się z malarstwu i rękodziełu.
Jej prace często gościły na różnego rodzaju wystawach regionalnych. Redakcja „Gazety Miasta” również przyłącza się do najserdeczniejszy życzeń.
Wszystkiego najlepszego, Pani Zofio!
W
łaśnie rozpoczęły się prace i jeszcze w tym roku stadion w Długim
Kącie w gminie Józefów będzie zmodernizowany. Powstanie nowe
boisko, które zostanie wyfrezowane, wyrównane i wysiane specjalną mieszanką traw. Prace mają potrwać około 2 tygodni, ale piłkarze będą mogli
na nią wrócić dopiero wtedy, gdy nowa murawa odpowiednio się ukorzeni.
Do tego czasu miejscowy LKS „Cosmos” Józefów będzie rozgrywać swoje
mecze ligowe na obiekcie przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Majdanie Nepryskim. Powody do radości mogą mieć również najmłodsi miłośnicy piłki kopanej. W tym roku w Józefowie, między ulicami: Broniewskiego
i Górniczą powstanie „Orlik”.
S
zarajówka. Mała wieś w gminie Łukowa w powiecie biłgorajskim. To
tutaj 18 maja 1943 roku dokonano jednej z najstraszliwszych pacyfikacji na Zamojszczyźnie. 16 maja jak co roku w rocznicę tych tragicznych
wydarzeń uczczono pamięć okrutnie spalonych mieszkańców wsi. Pacyfikacja w Szarajówce 18 maja 1943 r. była zemstą Niemców za pomoc, jaką
mieszkańcy wsi udzielali partyzantom. W piękny dzień majowy wieś została okrążona ze wszystkich stron przez oddziały SS. Niemcy wszystkie
zastane tam osoby porozpędzali po budynkach. SS-owcy bardzo szybko i
sprawnie pozamykali wszystkie otwory i drzwi, podpierając je belkami oraz
obłożyli budynki słomą. Następnie podpalili wieś w kilkunastu punktach
naraz, a między innymi i budynki w których zamknięte były nieszczęsne
ofiary. - relacjonował naoczny świadek wydarzenia, Franciszek Furgała.
Zginęły wtedy przede wszystkim kobiety i dzieci, w sumie 59 osób. W
miejscu gdzie pochowano zwłoki spalonych ofiar pacyfikacji obecnie stoi
pomnik-cmentarz. To tutaj, nieopodal wioski, po doszczętnym jej spaleniu,
pochowano ofiary. 16 maja w niedzielę, mimo niekorzystnej, deszczowej
pogody mieszkańcy okolicznych wsi uczcili pamięć okrutnie zamordowanych sprzed 67 lat. Nie brakowało pocztów sztandarowych, dzieci i młodzieży, To oni ocalą od zapomnienia w przyszłości to miejsce. W homilii
ks. Marek Tworek wielokrotnie podkreślał, jak ważna jest historia i pamięć
o niej. - Nie wolno nam nie wiedzieć, co się działo tutaj 67 lat temu. W ten
sposób historia tego narodu nie zostanie zapomniana. Za prawdę o historii
naszej ojczyzny ludzie życie oddawali. Nie brakowało także nawiązań do
zbrodni katyńskiej. - Dziś mówimy o Szarajówce, ale czy nie było tak z Katyniem, z Charkowem, z Miednoje? Nie wolno nam zapomnieć ani spalenia
59 osób w Szarajówce ani Katynia. To jest nasza historia, to jest nasza
Polska. - podkreślał ks. Tworek.
H
rubieszów otrzyma 230 tys. zł z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego. Zdobyte w ten sposób pieniądze, miasto
przeznaczy na budowę tras rowerowych na terenie planowanego archeoparku „Gotania”. Dokładne miejsca, po których jeździć będą miłośnicy dwóch
kółek, wybierze stowarzyszenie „Hrubieszów na rowerach”. Już wiadomo,
że będą to ścieżki o różnym stopniu trudności. Najkrótsza 25 kilometrowa,
będzie przebiegać przez Hrubieszów i Gródek. Dwa razy dłuższą będzie
można dojechać z Hrubieszowa do słynnego Masłomęcza. Natomiast dla
zaprawionych rowerzystów przygotowany będzie odcinek 75 kilometrowy
również z Hrubieszowa przez Kryłów i Mircze. To nie wszystko. Włodarze chcą tak zagospodarować uzyskaną kwotę, aby również wystarczyło
na Transgraniczne Centrum Informacji Turystycznej. Realizacja inwestycji
rozpocznie się jeszcze w tym roku, a zakończyć ma się w przyszłym. ■
REKLAMA
Redakcja i Biuro Ogłoszeń
ul. Ormiańska 1, 22-400 Zamość, tel./fax (084) 638-64-84,
e-mail: [email protected], [email protected]
Wydawca Przemysław Kołakowski
Redaktor naczelna Anna Bzdek-Kołakowska
Zespół redakcyjny: Wojciech Łosiewicz, Jarosław Kuchta, Ewa Krawczyk,
Marian Zacharczuk, Radosław Cieplak, Paweł Kułaj.
Druk Media Regionalne Sp. z o.o.w Warszawie oddz. w Kielcach Drukarnia
w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 50.
Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo do skrótów
i redakcyjnego opracowania tekstów przyjętych do druku. Za treść reklam i ogłoszeń
redakcja nie odpowiada.
W y da r z e n i a
w w w. g a z et a m ia st a . p l
Zabrali nas w kosmos
3
Każdy marzy o tym, żeby polecieć w kosmos. Marzenia się spełniają.
Amerykańscy astronauci STS-130 Endeavour zabrali wszystkich chętnych 15 maja br. z Zamościa do samych gwiazd. Lot umiliła muzyka
Fryderyka Chopina w wykonaniu wybitnego pianisty Karola Radziwonowicza i Orkiestry Symfonicznej im. K. Namysłowskiego pod batutą
Tadeusza Wicherka.
W
lutym
bieżącego
roku amerykański
wahadłowiec Endeavour odbył kolejną podróż w
przestrzeń kosmiczną. Celem
misji oznaczonej symbolem
STS-130 było dostarczenie
na Międzynarodową Stację
Kosmiczną ISS kolejnych jej
części. Podczas trwającego 13
dni pobytu na stacji astronauci zainstalowali dostarczone
moduły: łącznikowy NODE-3
TRANQUILITY oraz obserwacyjny CUPOLA (Kopuła).
Moduł obserwacyjny posiada
siedem okien umożliwiających załodze stacji nie tylko
kontrolowanie urządzeń, ale
również obserwacje planety
Ziemi. Wyprawa miała również nieco inny - romantyczny
wymiar, za sprawą polskiego
reżysera Adama Ustynowicza,
który postanowił połączyć obraz przestrzeni kosmicznej z
muzyką Fryderyka Chopina.
Po uzgodnieniu szczegółów z
dowódcą promu płk. pilotem
George'm D. Zamką oraz pozostałą częścią załogi, powstał
film o życiu astronautów na stacji orbitalnej i promie kosmicznym. Na pokład trafiła również
muzyka Fryderyka Chopina w
wykonaniu pianisty - Karola
Radziwonowicza i orkiestry
Sinfonia Viva.
15 maja br. mogliśmy gościć w
Zamościu pięcioro członków
załogi wahadłowca. Byli to: płk
George D. Zamka, płk Terry
W. Virts, Kathryn P. Hire, dr
Stephen K. Robinson oraz Ni-
cholas J. M. Patrick. Astronauci
wzięli udział w konferencji prasowej i spotkali się z młodzieżą
i miłośnikami astronomii z Zamojskiego Stowarzyszenia Miłośników Astronomii, w I LO
w |Zamościu. –Przyjechaliśmy
tutaj, żeby opowiedzieć o swojej pracy i zachęcić młodych
ludzi do nauki przedmiotów
ścisłych - matematyki i fizyki.
– powiedział płk. George D.
Zamka. Moja rodzina pochodzi
z Polski, dlatego ten wyjazd jest
to dla mnie wyjątkową okazją,
żeby poznać historię tego kraju.
Przyjechaliśmy tu także posłuchać muzyki Chopina. Kapitan
opowiedział też o samej misji
i pobycie w kosmosie. – Sam
lot do przestrzeni kosmicznej
trwał 8,5 minuty – to drama-
tyczne wydarzenie. To takie
uczucie jakbyśmy siedzieli na
pace ciężarówki, a na kolanach
mielibyśmy wielkiego, grubego człowieka. Poziom ryzyka
zmniejsza się w przestrzeni kosmicznej. Przyłączyliśmy się do
stacji w trzeci dzień lotu. Ostateczne ryzyko – to powrót na
ziemię. Nasze bezpieczeństwo
zależy od osłony termicznej
czyli małych płytek ceramicznych, którymi obłożony jest
prom kosmiczny. Dla mnie,
uczucie bycia w kosmosie to
wielkie kontrasty. Jak patrzę
w kosmos widzę jedną, wielka
ciemność i małe punkty skąd
dociera światło gwiazd. Pod
O ważnych rzeczach nie można pisać długo,
trzeba konkretnie…
sobą ma się wielkie piękno a jak
się popatrzy w Kosmos to widzi
się wielką pustkę i nieznane. A
jakie to uczucie być poza statkiem? - Przed wyjściem trzeba
spędzić wiele godzin, żeby się
ubrać w kombinezon. I tak naprawdę jak jest się już gotowym
na 6h spacer w przestrzeni jest
trochę strachu. Wychodzi się
przez mały otwór i jest się 200
mil od ziemi – opowiadał Nicholas J. M. Patrick.
Wieczorem na Rynku Wielkim
odbyła się światowa premiera
widowiska muzycznego „Fryderyk Chopin – kosmiczny
koncert” z udziałem wybitnego pianisty Karola Radzi-
REKLAMA
Artyści słowa potrafią zazwyczaj fantastycznie opowiadać historie o miejscach
i przebywających w nich ludziach. I często spotkania z pisarzami przybierają właśnie taki kierunek – opowieści o krajach, miastach, narodach, z autobiograficznymi
wstawkami, poprzeplatane refleksjami na tematy uniwersalne. Taki charakter miało
popołudnie autorskie w Książnicy Zamojskiej w Zamościu, realizowane w ramach
cyklu „Książki z najwyższej półki”.
B
ohaterem dnia był
Hubert KlimkoDobrzaniecki
–
człowiek zwielokrotniony:
pisarz, poeta, scenarzysta,
filmowiec, teolog, filozof,
filolog islandzki, emigrant,
podróżnik,
obserwator.
Imał się rozmaitych zajęć
– był punkiem i studentem
seminarium duchownego,
barmanem, robotnikiem,
jeździł na handel do Niemiec, skubał drób, w końcu
w Islandii został opiekunem
w domu starców. Pracował
w Holandii, Anglii, odwiedził Wietnam, Mongolię i
Chiny. A wszystko po to,
żeby jako pisarz wiedzieć,
że o ważnych rzeczach nie
można pisać długo, trzeba
konkretnie… To nie jedyny rys twórczości Huberta
Klimko-Dobrzanieckiego,
który jako pisarz uwielbia
prowokować, bawić, try-
skać strumieniami czarnego humoru i absurdu, by
po chwili wrócić do rzeczy
ważnych i istotnych.
Obecnie najlepiej dostępnym źródłem wiedzy o
pisarzu jest wywiad, którego nie tak dawno udzielił on Tomaszowi Kwaśniewskiemu dla „Dużego
Formatu”. Sporo w nim
wyznań, obok których nie
sposób przejść obojętnie.
Przejść – to znaczy zajrzeć
do jego utworów. Rozgłos
Dobrzanieckiemu przyniosła książka nominowana do
Nagrody Literackiej Nike
„Dom Róży. Krýsuvík” zawierająca szokującą relację
o nieludzkich zwyczajach
panujących w islandzkim,
nowoczesnym domu starców. Hubert Klimko-Dobrzaniecki jest również
autorem zbioru opowiadań
„Stacja Bielawa Zachodnia”, powieści „Kołysanka
wonowicza z towarzyszeniem
Orkiestry Symfonicznej im. K.
Namysłowskiego pod batutą
Tadeusza Wicherka. Film został nakręcony przez członków
załogi na orbicie. – Poprosiłem
załogę, żeby w wolnym czasie
nakręciła film o ich uczuciach
i przeżyciach – mówi Adam
Ursynowicz. Nakręcili to wspaniale – ta ekipa jest lepsza niż
Hollywood. Sam jestem zdziwiony, że to tak dobrze wyszło.
Muzyka Chopina nie ma nic
wspólnego z ilustracyjnością.
W tym przypadku dodaje tej
historii niesamowity wymiar
i ponadczasowość. ■
Abk
Zgłoś się do nas...
dla wisielca”, „Raz. Dwa.
Trzy” i „Rzeczy pierwsze”.
Fragmenty tej ostatniej
pisarz w niepowtarzalnie
teatralny sposób odczytał
podczas bardzo kameralnego spotkania w Zamościu.
Niewątpliwie nie tylko
książki były z najwyższej
półki, ale również samo
wydarzenie – niepowtarzalne i na długo zapadające w pamięć. Szkoda tylko,
że zupełnie zignorowane
przez zamościan, którzy
z uporem godnym Syzyfa powtarzają wciąż – „W
Zamościu nic się nie dzieje”. Bzdura, dzieje się i to
sporo, wystarczy chcieć w
tym uczestniczyć. Następne spotkanie z cyklu już 21
maja br. Gościem Książnicy Zamojskiej będzie
Andrzej Bart. Serdecznie
zapraszamy! ■
- stypendium szkoleniowe
- bezpłatne materiały szkoleniowe
- zwrot kosztów dojazdu
- poczęstunek podczs szkolenia
- certyfikaty i zaświadczenia
- jakość wsparcia na najwyższym poziomie
na Twoje szkolenie
Jesteś osobą bez zatrudnienia...
JP
REKLAMA
www.gielda.pracy.com.pl
człowiek - najlepsza inwestycja
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
4
BL ISKO NA S
w w w. g a z et a m ia st a . p l
Z życia wzięte
Inne obyczaje – Pierwsza Komunia Święta
Drzwi bez schodów
Podobnie jak w Polsce, maj w Irlandii jest miesiącem, w którym dzieci przystępują
do Pierwszej Komunii Świętej. Jak u nas przebiega to święto, wszyscy wiemy,
przyjrzyjmy się zatem, jakie obyczaje panują w innym kraju.
W
śród osiemnastu
uczniów
drugiej klasy
Podstawowej Szkoły Katolickiej w mieście Clonmel,
do pierwszej komunii św.
jako jedyny Polak przystąpił Mikołaj z Zamościa
(od kilku lat mieszkający
w Irlandii). Przygotowania do przyjęcia komunii
trwały kilka miesięcy. Na
pół godziny przed Mszą
św. w kościele rzymskokatolickim zebrały się dzieci,
ich rodzice, dziadkowie i
znajomi. Chłopcy ubrani
byli w szkolne mundurki z emblematem szkoły,
dziewczynki w białe sukienki. Przed uroczystością w kościele pełny luz.
Każdy ma swoje krzesło,
dzieci siadają, gdzie chcą,
rozmawiają. Kiedy przy
ołtarzu pojawia się ksiądz,
zapada cisza. Każde dziecko wie, co i gdzie powinno
robić. Współcelebransem
uroczystości jest dyrektor
szkoły. To on wita dzieci,
ich rodziców i gości. To on
przedstawia każde dziecko z imienia i nazwiska.
Pierwszej komunii św.
udziela dzieciom ks. F.
Hegarty, wiernym ksiądz
i dwie kobiety (nadzwyczajne szafarki komunii
św.). Podczas Mszy każde
dziecko czyta fragment
Ewangelii. Mikołaj jako
jedyny czyta po polsku. Oprawę muzyczną
uroczystości
zapewnia
skromny chór dziecięcy i
katechetka akompaniująca dzieciom na gitarze. Są
także dary ołtarza. Dzieci
na ręce księdza składają
rysunki i wyszywanki,
które same wykonały, a
których treść związana
jest z uroczystością. Msza
trwa około godziny, po jej
zakończeniu
podzięko-
wania i życzenia składają
ksiądz i dyrektor szkoły.
Po uroczystości dzieci, ich
rodzice i goście jadą na
rodzinny uroczysty obiad
do domu lub restauracji.
Dom ludzie ozdabiają specjalnymi balonami i transparentami, kupionymi w
specjalnym sklepie. Nikt
się długo nie zastanawia
nad prezentem. Dzieci za-
W
jednej z poważnych
instytucji naukowych
w Zamościu wybudowano
piękne schody i drzwi. I nic
nie byłoby w tym dziwnego
gdyby nie fakt, że schody
omijają wejście. Może drzwi
bez klamek wyszły z mody i
dla niepoznaki pomieszczenie
nie ma schodów. Efekt jest ten
sam – wejść się nie da, chyba,
że przy pomocy sprzętu alpinistycznego. Rodzi się jeszcze
pytanie – co kryją za sobą te
drzwi? ■
M. Zach.
zwyczaj dostają pieniądze.
Ksiądz Paweł Lepczyk z
Polskiego Duszpasterstwa
w Dublinie twierdzi, że
tylko 5 procent Polaków
organizuje pierwszą komunię w Irlandii. Bardziej
opłaca się pojechać do Polski i tam urządzić przyjęcie, niż zaprosić rodzinę
do Irlandii. ■
M.Zach.
Dla naszych Mam
Świat moich doznań
Taki jest temat wystawy autorskiej, której wernisaż odbył się 17 maja br. w galerii
Biłgorajskiego Domu Kultury. Autor prac jest laureatem wielu konkursów o zasięgu
ogólnopolskim, wojewódzkim i międzyszkolnym. Jest stypendystą Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że
twórca ma dopiero lat 12.
A
ndrzej Szymański
– bo o nim mowa
– jest uczniem
szóstej klasy szkoły podstawowej w Miejskim Zespole Szkół w Biłgoraju.
Na zajęcia plastyczne do
Młodzieżowego
Domu
Kultury uczęszcza od 2
lat. Pod kierunkiem Ireny Kupczak szlifuje swój
talent. Owoce pracy mogliśmy zobaczyć podczas
wernisażu. Mimo młodego wieku, prace Andrzeja
są bardzo dojrzałe. Choć
widać w nich jeszcze
dziecinność, są już w tym
momencie nadzieją, że w
przyszłości technika będzie się rozwijać. Bo Andrzej z pewnością ma talent. Obrazy, które można
obejrzeć na wystawie w
BCK, to prace wykonane
zarówno podczas zajęć w
REKLAMA
MDK, jak i w domu czy
w plenerze. To zarówno
martwa natura, jak i portrety i pejzaże.
Największą fanką Andrzeja jest jego mama. –
Jestem dumna z tego, co
syn osiągnął, to jest bardzo wielka praca. Wiele
dzieł zostało wykonanych w domu. Staram się
go wspierać. Ja jedynie
jestem takim motorem,
czasem coś podpowiem,
podsunę jakiś pomysł –
opowiada pani Szymańska. Obrazy Andrzeja
brały także udział w aukcjach charytatywnych
akcji „Pomóż Dzieciom
Przetrwać Zimę”. Jego
mama wspomina – Kiedy
byliśmy na licytacji prac
w Lublinie, gdy cena za
prace rosła, ja się wzruszyłam. Po prostu zrozu-
miałam, że musimy dalej
pracować. Autor wystawy ma przed sobą całe
życie, ale już teraz silnie
ukierunkowane. Plany na
przyszłość wiąże teraz z
malarstwem. – W przyszłości zamierzam skończyć
szkołę plastyczną, może
nawet studia. Chciałbym
pracować np. w MDK i
przekazywać swoją wiedzę innym – mówi Andrzej. Trzymamy kciuki,
a już teraz zapraszamy na
wystawę do galerii Biłgorajskiego Domu Kultury,
którą można oglądać do
14 czerwca br.■
ek
Nie ma większego cudu na świecie – od cudu narodzin
dziecka. Od tego momentu zmienia się całe życie kobiety – staje się matką. Ostoją bezpieczeństwa, fundamentem życia i źródłem bezwarunkowej miłości. Dając życie
małemu człowiekowi zyskuje najcudowniejszy dar od
życia. 26 maja w całej Polsce, corocznie obchodzimy
Dzień Matki, by wyrazić wdzięczność, szacunek, miłości. Podziękować za trud włożony w wychowanie.
P
oczątki święta sięgają czasów
starożytnych Greków i Rzymian. Kultem otaczano wtedy matki-boginie, symbole płodności i urodzaju. Zwyczaj powrócił
w siedemnastowiecznej Anglii pod
nazwą niedziela u matki i początkowo oznaczał wizytę w katedrze.
Dzień, w którym obchodzono to
święto, był wolny od pracy. Do
tradycji należało składanie matce
podarunków, głównie kwiatów i
słodyczy, w zamian za otrzymane
błogosławieństwo. Zwyczaj przetrwał do ok. XIX wieku. Ponownie
zaczęto go obchodzić po zakończeniu II wojny światowej.
Nie tylko mamy cieszą się, że to
święto wpisało się na stałe w naszą
tradycję. – Jestem na studiach we
Wrocławiu, rzadko bywam w domu.
Ale tego dnia robię wszystko, żeby
być z Mamą. Ten dzień jest tylko dla
nas. Kupuję mamie jej ulubione czekoladki i siedzimy do późnej nocy
oglądając stare filmy i zdjęcia. Opowiada mi jakim to byłam urwisem i
co czuła gdy byłam mała. Płaczemy
i śmiejemy się do rozpuku. Nie wyobrażam sobie życia bez niej – opowiada ze wzruszeniem Karolina
Krupska z Zamościa. Ten wyjątkowy dzień pozwala nam zatrzymać
się na chwilę i przypomnieć sobie co
jest w życiu najważniejsze. – Mam
syna i córkę. Obydwoje mają już
swoje rodziny i dzieci. Najczęściej
spotykamy się tego dnia, na obiedzie u mnie. Wnuczęta przygotowują laurki i upominki własnej roboty.
Widzę jak są podekscytowani dając
je mamie i recytując wierszyki z
przedszkola. Cieszę się, że jesteśmy
wszyscy razem, doceniam te chwile
i bardzo jestem wzruszona – mówi
pani Krystyna z Zamościa.
Pragniemy w imieniu wszystkich
dzieci złożyć Mamom najserdeczniejsze życzenia. Podziękować
przede wszystkim za to że są – bo
bez nich nie byłoby naszego życia,
za poświęcenie, wyrozumiałość
i pokazanie całego świata. Za nauczenie jak sobie w nim radzić i za
miłość, która nie zna granic. ■
Abk
BL ISKO NA S
w w w. g a z et a m ia st a . p l
Ludzie z pasją
5
REKLAMA
- Ksiądz na miarę XXI wieku
Grabowica – mała wioska nieopodal Suśca. Tu urodził się i wychował ks. Tadeusz
Sochan. Do Grabowicy tęskni, gdy jest daleko i ciągle do niej powraca. – Myślę, że to
miejsce wśród przepięknych lasów rzeźbiło moją osobowość. Tu miałem wspaniałych rodziców, rodzeństwo i nauczycieli, którzy nauczyli mnie wiary w Boga, miłości do człowieka
i przyrody, odróżniać dobro od zła – mówi ks. Tadeusz.
Z
afascynował go św.
Franciszek z Asyżu.
Pod jego okiem próbował iść dalej przez życie. Święcenia kapłańskie ks. Tadeusz
przyjął w Lublinie 8 grudnia
1984 r. z rąk księdza biskupa
Piotra Hemperka. Na obrazku
prymicyjnym umieścił słowa:
„Twoja ręka niech mi będzie
pomocną, bo wybrałem Twoje
postanowienia” (Ps. 119, 173).
Na pierwszą placówkę po
święceniach wyjechał do
Łomży, następnie do Warszawy, Lubartowa… Jak wspomina ks. Sochan, biskup Jan
Śrutwa powiedział mu kiedyś: „Pochodzisz z Roztocza.
Przyjdzie czas, że zostaniesz
proboszczem na roztoczańskiej parafii, bo na pewno
kochasz tę ziemię”. Słowa biskupa Jana zrealizowały się –
Łaszczówka na Roztoczu była
przystankiem przed Góreckiem, które – jak twierdzi ks.
Tadeusz – jest najpiękniejszym
miejscem na ziemi. To pocałunek Boga złożony na ziemi.
Tu najpiękniej śpiewają ptaki,
szemrzą najczystsze strumyki,
żywicą pachną sosnowe lasy,
REKLAMA
Ks. T. Sochan na spotkaniu z księciem Karolem, księżną Camilą Parker
i panią prezydentową śp. Marią Kaczyńską
a stare dęby budzą wspomnienia dawnych lat i piszą historię
tego miejsca, gdzie ładem jest
zwalone przez burzę drzewo.
Źródłem, które ukazuje duszę ks. Sochana jest miłość
do sztuki i muzyki. Festiwale
pieśni maryjnej, których twórcą jest ks. Tadeusz, początek
miały w Łaszczówce. Teraz
to jedno z największych wydarzeń artystycznych i religijnych na Roztoczu. W pierwszą
niedzielę sierpnia przybywają
tysiące sympatyków pieśni
maryjnej i uroczego Górecka.
Na deskach góreckiego amfiteatru występowały gwiazdy
polskiej piosenki, wśród nich:
Sława Przybylska, Krzysztof
Krawczyk, Eleni, Janusz Laskowski, Don Wasyl i Roma,
Golec uOrkiestra, Bogdan
Trojanek i Terne Roma, Tercet
Egzotyczny, Czerwone Gitary.
Ks. Tadeusz Sochan to prawdziwy ksiądz na miarę XXI
wieku. Jak mówi – Robię to,
co uważam za
słuszne, robię
to, co lubię i
może dlatego jest
jeszcze we mnie
trochę energii.
Nie wychodziłoby nic, gdybym
zaniedbywał to,
co najważniejsze.
Musi być zachowana hierarchia wartości i obowiązków.
Nic by nie wychodziło, gdybym
zaniedbał modlitwę, brewiarz.
Mam zawsze czas dla ludzi,
dla przyjaciół i cieszę się, gdy
można dać ludziom coś ponad posługę duszpasterską.
W wolnych chwilach, których
jest niewiele, siadam, aby coś
przeczytać, czasem napisać
jakiś artykuł, porozmawiać
przez telefon, pobawić się w
„gadu-gadu”, czy też wysłać
komuś e-maila. Jestem tu sam,
ale nie czuję się samotny. Jeśli
szukam idealnej ciszy, wyjeżdżam do domu rodzinnego.
Cieszę się życiem, powołaniem
i przyjaciółmi. Kilka lat temu
ksiądz biskup wyróżnił ks.
Sochana tytułem kanonika,
minister kultury Złotą Od-
znaką Zasłużonego Działacza
Kultury, tygodnik „Niedziela”
medalem „Mater Verbi”, marszałek województwa tytułem
„Wiceambasadora Województwa Lubelskiego za rok 2004”,
a z okazji 10. Festiwalu Pieśni
Maryjnej tytułem „Zasłużonego dla Lubelszczyzny”. –
Wiele satysfakcji daje mi tytuł
nauczyciela dyplomowanego i
eksperta, funkcja dekanalnego duszpasterza rodzin i dekanalnego ojca duchownego
– mówi ks. Tadeusz. – Tylko
z pracy dla Boga i człowieka
można czerpać siły. To wielka
prawda, która czyni człowieka
szczęśliwym. Kochać Boga i
dawać szczęście innym. Tak
wiele jest ku temu w życiu okazji. Naprawdę warto żyć i kochać, i być dla innych.
Ks. Tadzio to nie tylko peda-
gog, animator kultury i społecznik. To także znakomity
kucharz. Robi takie gołąbki
i zupę szczawiową, że palce
lizać. Potrafi rozmawiać o
wszystkim i ze wszystkimi.
Od kilku lat zafascynowany
jest Internetem, dzięki któremu założył „Internetowe Pogotowie Modlitewne”, pierwsze
takie w pogotowie w Polsce.
Wielcy tego świata doceniają
ks. Tadeusza Sochana. Podczas
spotkania w marcu br. w Pałacu Prezydenckim swój przyjazd do Górecka zapowiedzieli
książę Karol z małżonką i pan
prezydent śp. Lech Kaczyński,
który sprawował patronat nad
góreckim festiwalem. Niestety, tragedia z 10 kwietnia br.
pokrzyżowała i całkowicie
zmieniła plany. ■
M. Zach.
6
ku lt u r a l n y roz k ł a d ja z dy / t u ryst y k a
w w w. g a z et a m ia st a . p l
zamość
▪ III Zamojskie Muzykalia „Chopin
w Zamościu”, 21-23 maja br.
W programie: „Chopin na folkowo”
– koncert zespołu Swoją Drogą, ul.
Bazyliańska 16, 21 maja br., godz.
18.00, „Chopin przyjechał” – recital
fortepianowy Bartłomieja Kominka, Rynek Wielki, 22 maja br., godz.
18.00, koncert Zespołu Instrumentów
Dawnych Altri Stromenti, BWA –
Galeria Zamojska, 22 maja br., godz.
19.30, „Fryderyk Chopin spadkobiercą XVIII-wiecznej tradycji muzycznej
Polski i Francji” – koncert Zespołu Instrumentów Dawnych Altri Stromenti,
Zespołu Muzyki Dawnej Capella All'
Antico z solistkami Eweliną Siedlecką
i Anną Krawczyk, Brama Szczebrzeska, 23 maja br., godz. 18.00.
▪ Książki z najwyższej półki – spotkanie autorskie z Andrzejem Bartem, Książnica Zamojska, 21 maja
br., godz. 16.00.
▪ Finał Festiwalu Piosenki Dziecięcej „Koziołek”, Sala konferencyjna
w Młodzieżowym Domu Kultury,
21 maja br., godz. 10.00.
▪ Finał Juwenaliów – koncert zespołu BIG CYC, tereny zielone przy
Parku Miejskim, 22 maja br. godz.
20.30.
▪ Adres Ulice Poetyckie – Zespół Staromiejski – „Chopin na jazzowo”,
koncert w wykonaniu: Walerego
Semeniuka, Sebastiana Słupskiego,
Roberta Słupskiego i Remigiusza
Kozaka, Corner Pub, 28 maja br.
▪ Finał I Przeglądu Tanecznego „Inscenizacje – Zamość 2010”, Sala widowiskowa Młodzieżowego Domu Kultury, ul. Kamienna 20, 28 maja br.
▪ Spektakl muzyczny „Fryderyk
Chopin – Homo Artifex”, w wykonaniu aktora Dariusza Jakubowskiego, sopranistki Katarzyny
Thomas i pianisty Piotra Szafrańca,
Stare Miasto, 29 maja br.
▪ 28. edycja Festiwalu „Jazz na Kresach”, 28-29 maja br., Rynek Wielki.
▪ Legendy Historyczne – Dzień
Dziecka, Muzeum Zamojskie, Muzeum Barwy i Oręża „Arsenał”, 1
czerwca br.,
▪ Uroczyste obchody 30-lecia „Solidarności”, Rynek Wielki, 4 czerwca br.
▪ Wieczór marzeń w zamojskim
ZOO, Ogród Zoologiczny w Zamościu, 4 czerwca br.
▪ III Ogólnopolski Konkurs Wokalny im. Marka Grechuty, Sala koncertowa Orkiestry Symfonicznej, 5
czerwca br.
▪ XVI Jarmark Hetmański – Festiwal Produktu Lokalnego „Smaki
Zamościa i Roztocza”, Rynek Wielki, 5 czerwca br.
WYSTAWY
▪ 30 lat Zamojskiej Solidarności
– wystawa rocznicowa, Książnica
Zamojska (Galeria Ekslibris), do 5
czerwca br.
KONKURSY
▪ V Zamojski Konkurs Twórczości
Religijnej – Konkurs Piosenki „Moja
wiara moja miłość”. Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury im. K. Makuszyńskiego w Zamościu. Konkurs
jest adresowany dla dzieci szkół podstawowych, gimnazjalistów, dzieci z
placówek wychowawczych, parafii,
świetlic. Każda placówka może zgłosić 2 uczestników (zespół i solista).
Organizator zapewnia skorzystanie z
odtwarzacza CD lub magnetofonu, do
dyspozycji dostępne są maksymalnie
4 mikrofony, pianino lub instrument
klawiszowy. Celem konkursu jest
uczczenie pamięci Papieża Jana Pawła
II, rozwój kultury wokalnej i muzycznej wśród dzieci i młodzieży, promocja młodych piosenkarzy – solistów i
zespołów wokalnych. Nadsyłanie prac
zgłoszeń: do 31 maja br. na adres: Młodzieżowy Dom Kultury im. K. Makuszyńskiego, 22-400 Zamość, ul. Kamienna 20 z dopiskiem – „Moja wiara,
moja miłość” – konkurs piosenki.
KRASNOBRÓD
WYSTAWY
▪ Wystawa fotografii Piotra Puzonia
pt. „Indie – portrety z innego świata”, Krasnobrodzki Dom Kultury.
TOMASZÓW LUB.
▪ Reminiscencje Literackie, Tomaszowski Dom Kultury, 23 maja br.
▪ Zawody sportowo-obronne, zorganizowane przez Związek Strzelecki
„Strzelec”, Siwa Dolina Tomaszów
Lubelski, 28 maja br.
▪ Dni Tomaszowa, 28-30 maja br.
W programie: Piknik Rodzinny,
29 maja br., Park Miejski, III Jarmark Ordynacki z Radiem Lublin,
30 maja br., Park Miejski.
▪ Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Miasta – Grand Prix Lubelszczyzny, TDK, 30 maja br.
▪ Dzień Dziecka „Olimpiada Uśmiechu i Humoru”, Rynek Miejski,
1 czerwca br.
▪ Integracyjne Igrzyska z okazji Dnia
Dziecka, Specjalny Ośrodek Szkolno
Wychowawczy, 1 czerwca br.
▪ Koncert Laureatów Mini-listy
przebojów – Tomaszów 2010, Sala
teatralna TDK, 28 maja br., godz.
10.00.
WYSTAWY
▪ „Katyń – Walka o Prawdę”, Tomaszowski Dom Kultury.
KRASNYSTAW
▪ „Kapuściński – publicysta, dziennikarz i reportażysta”, wykład
Franciszka Piątkowskiego, Galeria
Miejskiej Biblioteki Publicznej, 21
maja br., godz. 15.00.
▪ „Muzyczny Deptak” – wspólne
granie hejnału miejskiego przez
mieszkańców
Krasnegostawu,
Rynek Miejski, 26 maja br., godz.
12.00.
▪ „Pływając bezpiecznie w wodzie
i nad wodą”, kryta pływalnia, 22
maja br., godz.10.00 – 14.00.
▪ Powiatowa Spartakiada Ekologiczno-Sportowa – impreza w ramach projektu „Budowa ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w
Krasnymstawie”, Zespół Szkół nr 5,
31 maja br.
▪ Koncerty zespołów Taumaturgia,
Farben Lehre, Pluton, De Kress i
LKS w ramach Dni Krasnegostawu, Rynek, 5 czerwca br.
WYSTAWY
▪ „Krasnystaw w starej fotografii” –
wystawa poświęcona miastu, Galeria Miejskiej Biblioteki Publicznej,
28 maja br.
HRUBIESZÓW
KONKURSY
▪ Festyn „Dzień Dziecka” – integracyjny festyn dla dzieci organizowany przez Hrubieszowski Dom Kultury, 1 czerwca br.
WYSTAWY
▪ „Troja – Sen Henryka Schliemanna”, Muzeum im. ks. St. Staszica, do
31 maja br.
BIŁGORAJ
▪ Podsumowanie Wojewódzkiego
Konkursu Plastycznego „Moje Zakątki” pod patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty, 26 maja br.,
Miejski Dom Kultury.
▪ Jubileuszowy Koncert Wychowanków „20 lat MDK”, 27 maja br.,
Miejski Dom Kultury.
▪ XXIV Lubelski Rajd Pojazdów
Zabytkowych, 27-30 maja br.
▪ Zawody piłkarskie o puchar marszałka województwa lubelskiego
runda „Wiosna – 2010" – Łada Biłgoraj – MKS LEWART Lubartów,
29 maja br., OSiR w Biłgoraju.
▪ V Konferencja „Dziedzictwo Przyrodniczo – Kulturowe Puszczy Solskiej i Roztocza”, Leśny Ośrodek
Szkoleniowy „Sosna” w Biłgoraju,
ul. Zamojska 104, 21 maja br.
▪ Pożegnanie sitarzy, co się nazy-
wa… Żałosne, ulice miasta, początek 23 maja br., godz. 14.00 przed
Zagrodą Sitarską.
▪ Powiatowe Święto Ludowe, boisko
sportowe w Gromadzie, 23 maja br.,
godz. 16.00. W programie: Msza św.,
wystąpienia okolicznościowe, koncert Biłgorajskiej Orkiestry Dętej im.
Czesława Nizio, występy taneczne,
występy gminnych zespołów śpiewaczych, zabawa taneczna z zespołem
Power Play.
▪ Wiosenny Rajd Rowerowy, 23
maja br. W programie: godz. 11.00
– zbiórka uczestników na parkingu
Z. Dz. „Mewa” w Biłgoraju, ul. Krzeszowska 62; godz. 11.15 – wyjazd na
trasę: Biłgoraj – Dereźnia – Ruda Solska
– Bidaczów – Wólka Biska- Zynie – Gliny (ok. 30 km); godz. 14.00 – posiłek
regeneracyjny w Centrum Turystyki
Wiejskiej „Alicja” w Glinach – zakończenie rajdu. Zgłoszenia i wpisowe –
do 20 maja br. przyjmuje Powiatowy
Ośrodek Informacji Turystycznej w
Biłgoraju, ul. Kościuszki 41/43, tel./fax
84 688 00 00, e-mail: [email protected]
interia.pl,
Konkursy
▪ Podsumowanie Wojewódzkiego
Konkursu Plastycznego „Moje Zakątki” pod patronatem Lubelskiego
Kuratora Oświaty, Galeria Zielona
Młodzieżowego Domu Kultury w Biłgoraju, 26 maja br., godz. 11.00.
TARNOGRÓD
▪ XVI Prezentacje Piosenki Religijnej, scena letnia Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury, 30 maja br.,
godz.15.00.
KONKURSY
▪ X Powiatowy Konkurs Plastyczny
dla dzieci i młodzieży „Historia –
Pamięć – Człowiek” 2010 r.
Termin nadsyłania prac: 30 czerwca
br. Ogłoszenie wyników 10 listopada br. Więcej informacji na www.
mdk-bilgoraj.lbl.pl.
Wędrówki z Łosiewiczem
- Zamek w Kryłowie
Witam Drogich Czytelników! Dziś przedstawię kolejny – po wcześniejszych artykułach o szczebrzeszyńskim „,castrum” – zamek z naszego
regionu, położony w powiecie hrubieszowskim, w gminie Mircze, w
miejscowości Kryłów.
D
o zamku można dojechać z Hrubieszowa przez Ślepcze lub
przez Tyszowce, w przypadku mieszkańców Tomaszowa
Lubelskiego i okolic. Polecam
zabrać ze sobą mapę lub GPS,
nie ma tu bowiem zbyt wielu
znaków wskazujących, w którą stronę trzeba jechać. Stan
dróg także pozostawia dużo
do życzenia, ale to już inna
historia...
Gdy znajdziemy się w Kryłowie, w centrum wsi widzimy
rokokową figurę Jana Nepomucena, stojącą niegdyś w
sąsiedztwie zabudowań klasztoru reformatów. Środek dawnego miasteczka – inaczej niż
dawniej – jest mało imponujący, oprócz neogotyckiego kościoła nic nie przyciąga naszej
uwagi. Na początku XX wieku
można było zobaczyć całkiem
inny Kryłów. Po pięknym pałacu z XIX wieku pozostała
tylko brama wjazdowa z herbami dawnych właścicieli,
bardzo trudno rozpoznać pozostałości po założeniu parkowym – oprócz obsadzonej drogi przy bramie wjazdowej. Sto
lat temu Kryłów zamieszkiwało 3000 mieszkańców, czyli
10 razy więcej niż obecnie;
podobnie jak cały powiat hrubieszowski uległ on, niestety,
niesamowitym zniszczeniom
pierwszej połowy XX wieku.
My jednak nie będziemy rozpisywać się o całej jego 400-letniej historii, zamierzamy zobaczyć zamczysko. Aby do niego
trafić, trzeba niedaleko kościoła przejść mostem przez zakole Bugu na wyspę. To właśnie
tu, na wyspie powstałej dzięki
meandrującej rzece, została
postawiona ,,forteca przeciw
Scytom” – jak o zamku pisze
Stanisław Sarnicki, urodzony
się w Mokrymlipiu, jedna z
pierwszych osób zajmujących
się także zagadnieniem zamków Rzeczpospolitej. Scytami
nazywano ludy koczownicze
i półkoczownicze, zamieszkujące na terenie stepów nad
Morzem Czarnym, choć prawdziwi Scytowie zniknęli z kart
historii w IV wieku. W XVI
wieku twierdza kryłowska
rzeczywiście leżała na „czarnym szlaku tatarskim”. Według niektórych legend nazwa
Kryłów ma właśnie pochodzić
od kryjówki, którą w przypadku najazdu Tatarów był ten
zamek.
Fortecę wybudowano wiele
lat wcześniej przed opisaniem
jej pod koniec wieku XVI, w
miejscu już wcześniej ufortyfikowanym. O jej pierwotnym
kształcie ciągle toczą się dyskusje. Dawniej wydawało się,
że zamek miał narys murów
czworoboczny i wybudowany
został jako gotycki. Dziś pojawiają się koncepcje, iż dawniej
mury miały kształt trójkąta.
Do dziś możemy zwiedzić zachowaną tu jedną z pierwszych
form bastionu, wyprzedzających swoją chronologią czasy
bastionów zamojskich. Forma
zastosowanego tutaj wysokiego bastionu z kazamatami – to
beluarda, w niej znajdowały się
stanowiska ogniowe, częściowo dziś jeszcze widoczne. Bastion mógł składać się z trzech
poziomów, górny być może
służył mieszkaniu. Oprócz
największego z bastionów
widoczne są jeszcze narysy
dwóch innych, a ceglane mury
kolejnych widoczne są jeszcze
na zdjęciach z dwudziestolecia
międzywojennego.
Zamek miał niesamowitą
historię, przez pewien czas
w XVI wieku należał do rodziny kalwinów Ostrorogów,
najprawdopodobniej to właśnie oni po przeniesieniu się
z Wielkopolski rozbudowali
stare założenie obronne do
formy nowoczesnej bastionami – to jej zarys dziś widać.
Stanisław Ostroróg wspierał
drukarnie protestanckie, sam
był wierny swoim przekonaniom. Co ciekawe, sto lat później na zamku kryłowskim,
inny znany w historii Mikołaj
Radziejowski, zamieszkujący
na zamku, przyjął kapelusz
kardynalski. Zniszczenie zamku nastąpiło w drugiej połowie
wieku XVII.
Cóż, badania archeologiczne
nie wyjaśniły wielu kwestii
dotyczących wyglądu wyspy
przed wzniesieniem założenia
obronnego, którego ślady są do
dziś widoczne. Miejscowi często powtarzają historię o długich sklepionych korytarzach
ciągnących się pod rzeką, aż
do miasteczka lub dalej na
drugą stronę rzeki, do Sokala.
Zamek kryłowski kryje przed
nami jeszcze wiele tajemnic
do odkrycia ...
Zapraszam do poznania historii zamku i zobaczenia go
na własne oczy, jest on jedną
z niewielu tego typu budowli
obronnych
Zamojszczyzny
do dziś zachowanych, choćby
przez to jest ciekawym miejscem. Pozdrawiam i do zobaczenia na szlaku! ■
wł
IN FOR M ATOR
w w w. g a z et a m ia st a . p l
REKLAMA
7
Repertuar kin
Zamość
20 maja br.
godz. 1645, 2045 – Iron Man
godz. 1900 – Co nas kręci co nas
podnieca
21 maja-1 czerwca br.
godz. 1530 ,1700 – Disco robaczki
*
godz.1315 ,1830, 2045 – Książę Persji
*Seans tylko w sobotę i w niedzielę
22, 23, 30 i 31 maja br.
Tomaszów Lub.
20 maja br.
godz. 1800 – Co nas kręci,
co nas podnieca
godz. 2000 – Co nas kręci,
co nas podnieca
Zamość
23 maja br.
ul. Wyszyńskiego 13
24–30 maja br.
ul. Kilińskiego 11
31 maja br.
ul. Partyzantów 9
REKLAMA
21 maja br.
godz. 1700 – Jaśniejsza od gwiazd
godz. 2000 – Beat of freedom
– Zew wolności
22 maja br.
godz. 1700 – Jaśniejsza od gwiazd
godz. 1900 – Co nas kręci, co nas
podnieca
23 maja br.
godz. 1600 – Beats of freedom
- Zew wolności
godz. 1800 – Jaśniejsza od gwiazd
godz. 2000 – Co nas kręci, co nas
podnieca
26 maja br.
godz. 1915 – Dobre serce
27 maja br.
godz. 1700 – Dobre serce
godz. 1900 – Biała wstążka
28 maja br.
godz. 1800 – Biała wstążka
Krasnystaw
27 maja br.
godz. 1600 - Astroboy
godz. 1800, 2000 – Co nas kręci,
co nas podnieca
28 maja br.
godz. 1600 - Astroboy
godz. 1800, 2000 – Co nas kręci,
co nas podnieca
30 maja br.
godz. 1600 - Astroboy
godz. 1800, 2000 – Co nas kręci,
co nas podnieca
Apteki dyżurne
Biłgoraj
20 maja br.
ul. Kościuszki 35
21-27 maja br.
ul. Długa 39a
28 maja – 3 czerwca br.
ul. Polna 2a
Hrubieszów
22 maja br.
ul. Plac Staszica 10
23-26 maja br.
ul. Targowa 20
27-31 maja br.
ul. Mickiewicza 8
1 czerwca br.
ul. Mickiewicza 1B 4-5
Biłgoraj
20-23 maja br.
godz. 1700 – Precy Jackson Bogowie
Olimpijscy: złodziej pioruna
godz. 1900 - Różyczka
25 maja br.
godz. 1700 – Beats of freedom
- Zew wolności
godz. 1900 – Ondine
26 maja br.
godz. 1700 – Beats of freedom
- Zew wolności
godz. 1900 – Ondine
28 maja br.
godz. 1700 – Beats of freedom
- Zew wolności
godz. 1900 – Ondine
Tomaszów Lubelski
23 maja br.
ul. Piłsudskiego 2
24-30 maja br.
ul. Lwowska 85
31 maja br.
ul. Mickiewicza 6a
29 maja br.
godz. 1700 – Ondine
godz. 1900 – Beats of freedom
- Zew wolności
30 maja br.
godz. 1700 – Ondine
godz. 1900 – Beats of freedom
- Zew wolności
Hrubieszów
28 maja br.
godz. 1800 – TRiK
29 maja br.
godz. 1800 - TRiK
Krasnystaw
23 maja br.
ul. Poniatowskiego 3
24-30 maja br.
ul. Pocztowa 2
31 maja br.
ul. Sobieskiego 4b
8
SP ORT
w w w. g a z et a m ia st a . p l
■ W skrócie ■
▪ PIŁKA NOŻNA
Wychowanek AMSPN Hetman
Zamość, były piłkarz Hetmana
Zamość i Górnika Łęczna, a obecnie holenderskiej Rody Kerkrade
– Przemysław Tytoń dostał powołanie do piłkarskiej reprezentacji
Polski. Będzie to pierwsza styczność zamościanina z dorosłą kadrą.
Selekcjoner Franciszek Smuda zapowiedział nawet, że Tytoń rozegra
całe spotkanie z Finlandią (29 maja
br.). Wychowanek Hetmana Zamość, obecnie piłkarz II-ligowego
Zagłębia Sosnowiec Mateusz Prus
podpisał kontrakt z klubem ekstraklasy holenderskiej – Roda Kerkrade. Kontrakt będzie obowiązywał
od przyszłego sezonu piłkarskiego.
Prus dołączy do innego zamościanina, Przemysława Tytonia.
▪ PIŁKA NOŻNA
20. kolejka III ligi, gr. lubelsko-podkarpacka (zaległa):
Unia Nowa Sarzyna – Spartakus Szarowola 1:1 (1:0); Bramki: 1:0 Stanisław
Bednarz 33, 1:1 Aleksandr Temerivski
84; Spartakus: Kogut – Hamarnyk,
Stadnicki (38 Kowalczuk), Sękowski,
Temerivski, Diaczuk-Stawicki, Raisza, Luc (67 Mielniczuk), Stolarczyk
(46 Hordei), Kozelko, Droździel (57
Podrygula). Tomasovia Tomaszów
Lubelski – Wisła Puławy 1:1 (1:1); 1:0
Wójcik 21, 1:1 Litun 35.
Tomasovia: Wawrzusiszyn – Chwała (25 Raczkiewicz), Banaś, Sioma,
Myszkowski, Żurawski, Ciećko, Wójcik (89 Kusiak), Zatorski (84 Stefanik),
Baran, Pacholarz (77 Wawryca).
23. kolejka III ligi, gr. lubelsko-podkarpacka: Spartakus Szarowola –
Karpaty Krosno 1:0 (1:0); Bramki: 1:0
Podrygula 42; Spartakus: Waśkiewicz
– Hamarnik, Stadnicki, Sękowski,
Raisza (46 Mielniczuk), Dykij, Luc,
Hordei (60 Droździel), Kozelko (40
Temeriwski), Szczeczluk (40 DiaczukStawicki), Podrygula.
Stal Kraśnik – Tomasovia Tomaszów
Lubelski 2:2 (2:1); Bramki: Dziedzic
(2), Fulara (23) – Chwała (35), Baran
(60); Tomasovia: Wawrzusiszyn –
Chwała, Banaś, Sioma, Myszkowski
(78 Skiba), Żurawski (82 Kusiak),
Wójcik, Ciećko, Baran (76 Stefanik),
Zatorski, Pacholarz (88 Wawryca).
24. kolejka III ligi, gr. lubelsko-podkarpacka: Avia Świdnik – Spartakus
Szarowola 0:2 (0:1); Bramki: 0:1 Kozelko 22, 0:2 Podrygula 89. Spartakus:
Waśkiewicz – Hamarnik, Sękowski,
Stadnicki, Hordei (60 Podrygula),
Diaczuk-Stawicki, Raisza (81 Kowalczuk), Temeriwski, Droździel (72
Mielniczuk), Stolarczuk (46 Dykij),
Kozelko. Tomasovia Tomaszów Lubelski – Stal Mielec 1:1 (0:0); Bramki: 1:0 Piotr Mroziński 70, 1:1 Baran
90+3; Tomasovia: Wawrzusiszyn –
Raczkiewicz (70 Leśko), Banaś, Sioma, Myszkowski, Żurawski (57 Ciećko), Stefanik, Wójcik, Baran, Zatorski
(70 Kusiak), Pacholarz.
▪ SUMO
Aż siedem medali zdobyli w Mistrzostwach Polski kadetów i kadetek w
sumo zawodnicy Pogoni Czartowczyk. Zawody rozegrano w Warszawie. Mistrzami Polski zostali: Ewelina
Ćmil (kat. 45 kg), Patrycja Jaroni (kat.
55 kg), Kinga Darmochwał (kat. 60 kg)
oraz Marcin Szłoda (kat. 55 kg). Srebrne medale zawisły na szyjach: Karoliny Bogusz (kat. 45 kg) i Agnieszki
Jaremczuk (kat.65 kg). Brąz „padł łupem” Dajany Toruli (kat. 65 kg). ■
ZAPOWIEDZI
Nadzieja kobiecego sprintu
Co, gdzie, kiedy?
Małgorzata Kołdej z Agrosu Zamość od 2007 roku zdobywa medale na najważniejszych imprezach lekkoatletycznych w kraju. Ale zeszły sezon może uznać za wyjątkowo udany. Z Mistrzostw Polski Juniorów przywiozła srebro i brąz. To nie był
koniec sukcesów. Razem z koleżankami z reprezentacji wywalczyła wicemistrzostwo
Europy juniorek w sztafecie 4 x 100 metrów, a indywidualnie zajęła bardzo wysoką,
piątą lokatę.
O
d początku swojej
przygody ze sportem podopieczna
trenera Sławomira Murata
uznawana jest za nadzieję
polskiego sprintu kobiecego. Pierwszy poważny sukces przyszedł dość szybko.
Na początku 2007 roku
Małgosia
nieoczekiwanie „wybiegała” brązowy
medal na Halowych Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych w Spale.
Jeszcze lepszy wynik osiągnęła tego samego roku
na otwartym stadionie.
Podczas Ogólnopolskiej
Olimpiady Młodzieży (odpowiednik mistrzostw Polski juniorów młodszych)
wywalczyła srebro w biegu
na 100 metrów.
Na kolejny „krążek” utalentowana sprinterka musiała poczekać dwa lata.
Tym razem zajęła drugie
miejsce w biegu na 60 metrów w Halowych Mistrzostwach Polski Juniorów w
Spale (2009). Swój nieprzeciętny talent Małgorzata potwierdziła podczas
Mistrzostw Polski Juniorów w Słupsku (również
w 2009 roku). Najpierw
stanęła na trzecim stopniu
podium na „setkę”, a dzień
później została wicemistrzynią Polski na dystansie dwa razy dłuższym.
Takie wyniki nie mogły
umknąć uwadze trenerom
kadry narodowej. Sprinterka Agrosu została powoła-
na do reprezentacji Polski
juniorów na Mistrzostwa
Europy, które odbywały
się w serbskim Nowym Sadzie. Ta impreza była bardzo udana dla Małgosi oraz
dla całego Agrosu. Nasza
zawodniczka razem z koleżankami wywalczyły tytuł wicemistrzyń „Starego
Kontynentu” w sztafecie 4
x 100 metrów. Indywidualnie w biegu na 100 metrów
zajęła najlepsze wśród Polek piąte miejsce. W finale
uzyskała fantastyczny czas
– 11,64 sek. (srebro w biegu
na 400 metrów zdobył inny
biegacz Agrosu – Andrzej
Jaros).
Takie rezultaty są nie tylko
wynikiem ciężkiej pracy.
– Sport wypełnia cały mój
wolny czas. Oczywiście
muszę znaleźć jeszcze czas
na naukę i dla najbliższych.
Ale sport to moja największa pasja i ciężko byłoby
mi z niego zrezygnować –
mówi Małgosia.
A zaczynała jak większość
młodych lekkoatletów, na
zawodach szkolnych. To
tam zdobywała pierwsze
laury i to tam jej talent
dostrzegł trener Sławomir
Murat. – Duży wkład w to,
że w ogóle trenuję, miała
moja rodzina, która mnie
od początku wspierała. –
przyznaje zawodniczka.
– Przykład dały mi starsze
siostry, które też z powodzeniem startowały w zmaganiach szkolnych. Młoda
sprinterka zaczęła coraz
więcej czasu poświęcać
treningom. – Moje zajęcia
Dziewczyny lubią brąz
Znakomicie wypadli zawodnicy Pogoni Czartowczyk na
Mistrzostwach Europy Kadetów w sumo, które odbyły
się na przełomie kwietnia i maja br. w Kijowie na Ukrainie. Brązowe medale wywalczyły: Ewelina Ćmil, Kinga
Darmochwał oraz Agnieszka Jaremczuk.
E
welina Ćmil zdobyła swoje trofeum
w kategorii wagowej 45
kg. W silnie obsadzonej kategorii walkę o
finał przegrała z mocną
Rosjanką. Również reprezentantka Rosji na
drodze do finału stanęła Kindze Darmochwał,
która wywalczyła brąz
w kat. 60 kg. Sporą niespodzianką był „krążek” debiutującej na mistrzostwach Agnieszki
Jaremczuk w kat. 65 kg.
Poza podium w swoich
kategoriach plasowali
się: Karolina Bogusz,
Marcin Szłoda, Michał
Mazurkiewicz
oraz
Patrycja Jaroni. – Mistrzostwa były dla nas
udane. Spodziewałem
się medalu Eweliny, nie
wiedziałem tylko, jakiego będzie koloru. Z
kolei Kinga walczyła w
bardzo trudnej kategorii. To jej wielki sukces.
Cieszy też, że debiutantka Agnieszka Jaremczuk wykorzystała swoją szansę. To na pewno
zaowocuje w przyszłości – powiedział trener
zawodników Pogoni,
Daniel Chwastek.
Warto też dodać, że
zawodnicy z Czartowczyka stanowili najliczniejszą ekipę w naszej
reprezentacji narodowej. ■
RC
sportowe zależą od wielu
czynników, m.in. od pory
roku, mojego zdrowia czy
ogólnej dyspozycji. Dużo
czasu spędzam na siłowni, ponadto mam treningi
siły biegowej, rozbiegania
i oczywiście, jak każdy
sprinter, treningi szybkościowe – opowiada Małgorzata Kołdej.
Początek tego roku zakończył się dla Małgosi bardzo
pechowo. Doznała kontuzji mięśnia dwugłowego,
co opóźniło jej przygotowania do sezonu letniego.
A do startu na otwartym
stadionie przygotowywała
się m.in. na obozach kadry
narodowej w Spale i na Cyprze oraz pod okiem klubowego trenera Sławomira
Murata. Małgosia marzy
o pierwszym tytule mistrzyni Polski (tylko tego
krajowego trofeum brakuje
jej w dorobku). – Jak każdy sportowiec chciałabym
też wziąć udział w wielkiej
imprezie sportowej, mistrzostwach Europy, świata czy Igrzyskach Olimpijskich. O medalach nawet
nie śnię – przyznaje. Poza
sportem Małgorzata studiuje na Wydziale Prawa
i Administracji UMCS w
Lublinie, lubi spędzać czas
z bliskimi i przyjaciółmi.
– Staram się również poza
treningami trochę czasu
poświęcić sobie samej –
dodaje z uśmiechem.■
RC
▪ PIŁKA NOŻNA
Na stadionie Ostoi w Skierbieszowie 25 maja br. odbędzie się finał
powiatowy LZS w piłce nożnej
dziewcząt pn. „Piłkarska kadra
czeka”. Zespoły, które zdołały
awansować do finału, muszą potwierdzić swoje uczestnictwo do
21 maja br. w biurze PZ LZS w Zamościu przy ul. Królowej Jadwigi
8, bądź telefonicznie pod numerem
telefonu: 84 638 66 79. Początek
zmagań o godz. 9.00.
25. kolejka III ligi, gr. lubelskopodkarpacka: 22 maja br., godz.
16.00, Nowa Sarzyna: Unia Nowa
Sarzyna – Tomasovia Tomaszów
Lubelski. 23 maja br., godz. 17.00,
Szarowola: Spartakus Szarowola –
Wisła Puławy.
26. kolejka III ligi, gr. lubelskopodkarpacka: 30 maja br., godz.
17.00, Poniatowa: Stal Poniatowa –
Spartakus Szarowola. 30 maja br.,
godz. 16.00, Tomaszów Lubelski:
Tomasovia Tomaszów Lubelski –
Izolator Boguchwała.
27. kolejka III ligi, gr. lubelsko
– podkarpacka: 2 czerwca br.,
godz. 17.00, Szarowola: Spartakus
Szarowola – Wisłoka Dębica. 2
czerwca br., godz. 16.00, Świdnik:
Avia Świdnik – Tomasovia Tomaszów Lubelski.
25. kolejka IV ligi, gr. lubelska:
22-23 maja br.: Olender Sól –
Huragan Międzyrzec Podlaski;
Roztocze Szczebrzeszyn – BKS
Unia Bełżyce; Hetman Żółkiewka
– Lewart Lubartów; Chełmianka
Chełm – Start Krasnystaw; Sparta
Rejowiec Fabryczny – Łada Biłgoraj.
26. kolejka IV ligi, gr. lubelska:
29-30 maja br.: Hetman Żółkiewka
– BKS Unia Bełżyce; Orion Niedrzwica Duża – Olender Sól; Łada
Biłgoraj – POM Iskra Piotrowice;
Start Krasnystaw – Sparta Rejowiec Fabryczny; Cisy Nałęczów –
Roztocze Szczebrzeszyn. ■
Tabele piłkarskie:
Miejsce, nazwa drużyny, liczba meczów, zwycięstwa – remisy – porażki,
liczba punktów, bilans bramkowy.
III liga, grupa lubelsko-podkarpacka, 24. kolejka:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Spartakus Szarowola
Górnik II Łęczna
Stal Sanok
Unia Nowa Sarzyna
Avia Świdnik
Tomasovia Tomaszów Lub.
Siarka Tarnobrzeg
Podlasie Biała Podlaska
Izolator Boguchwała
Wisła Puławy
Stal Poniatowa
Stal Mielec
Karpaty Krosno
Stal Kraśnik
Orlęta Radzyń Podlaski
Wisłoka Dębica
IV liga, grupa lubelska, 24. kolejka:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Chełmianka Chełm
Orlęta Łuków
Olender Sól
BKS Unia Bełżyce
Orion Niedrzwica Duża
Start Krasnystaw
Lewart Lubartów
Lublinianka Lublin
Huragan Międzyrzec Podl.
POM Iskra Piotrowice
Janowianka Janów Lubelski
Sparta Rejowiec Fabryczny
Roztocze Szczebrzeszyn
Łada Biłgoraj
Cisy Nałęczów
Hetman Żółkiewka
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
17-4-3
16-5-3
12-6-6
10-7-7
9-10-5
8-10-6
8-9-7
8-8-8
8-8-8
8-7-9
6-8-10
4-12-8
4-10-10
4-8-12
3-8-13
3-8-13
55
53
42
37
37
34
32
32
32
31
26
24
22
20
17
17
41-12
40-11
35-28
29-24
23-19
26-23
23-29
21-18
32-25
36-32
17-32
19-28
19-28
17-34
13-34
15-33
24
24
24
24
24
24
23
24
24
24
24
24
23
24
24
24
13-10-1
15-3-6
13-6-5
11-5-8
10-7-7
10-5-9
10-4-9
10-3-11
9-6-9
8-6-10
8-5-11
7-6-11
7-5-11
6-7-11
7-2-15
6-2-16
49
48
45
38
37
35
34
33
33
30
29
27
26
25
23
20
40-16
44-25
35-17
50-29
31-32
31-25
25-25
28-34
24-41
25-27
36-34
24-31
23-43
28-31
34-51
33-60
ogł osz e n i a drobn e
w w w. g a z et a m ia st a . p l
MOTORYZACJA
SPRZEDAM Poloneza Caro, II właściciel, 100%
sprawny, Tel. 695-031-528.
SPRZEDAM skrzynię biegów do VW passata B-3
i skrzynię do golfa 2, c. 300zł, pompa wspomagania,
maglownica ze wspomaganiem, Tel. 510-936-942.
SPRZEDAM Renówkę r5, super sport, 97rok, silnik 1.7, 94km w stanie dobrym do jazdy z opłatami,
c. 650zł 509-605-777.
TANIE ubezpieczenia komunikacyjne OC,
AC, NNW. Zamość, Galeria UNI, Lubelska
40.Tel. 84 638-31-60.
PILNIE sprzedam VW Golf 1,3. benz, 1992 r,
3-drzwiowy, komplet felg i opon zimowych, stan
b.dobry, zadbany, jeździła kobieta. c. 2500zł. Tel.
605-576-915.
SPRZEDAM Opel Astra, 1993r., c. 3500zł (do
uzgodnienia), Tel. 504-146-590.
SPRZEDAM tanio fiata UNO, rok prod. 96, przebieg 115, benz + gaz, czerwony metalik + koła
zimowe.
SPRZEDAM Daewoo Nexia, 1997/98, kolor bordo, 50tys. Przebiegu, stan bdb., c. 6000tys., lub zamienię na Matiza, Tel. 662-907-811.
SPRZEDAM dwa fotele do Renault 19 (welurowe, regulowane, szaro-niebieskie) c. 260 zł/kpl,
Tel. 665-761-435.
MITSUBISHI Space Wagon, 2.0 benz + gaz, 1994
rok, 7-osobowy, cena do uzgodnienia. Tel. 607-560963.
BAGAŻNIK samochodowy, dachowy, c. 140zł,
przedwzmacniacz antenowy do radia CB, Tel. 515169-216.
SPRZEDAM Opel Corsa Sport 1.4 16v 90
kM 95 r, Sprowadzony z Włoch, zarejestrowany, klima, centr. zamek wsp. kierownicy,
ele. Szyby, stan bdb, c. 5200zł. Tel. 793-743750.
SPRZEDAM Nissan Primera SLX – 2.0, 16V, b+g,
1991r., niebieski, CZ,EL, Esx4, EW, WK, RK, reg.
foteli i pasów, welurowa tapicerka, cena do uzgodnienia, Zamość Tel. 726-807-763.
szej pani. Tel. 84 643-66-17.
KIEROWCA 34l. Prawo jazdy kat. A,B,C,E,T +
badania, ADR – podstawowe uprawnienia koparko-ładowarki, paszport, doświadczenie, pilne, Tel.
518-898-597.
USŁUGI
ATRAKCYJNE pożyczki! Przyjdź do nas!
Minimum formalności: bez zaświadczeń, poręczycieli, BIK. Niskie raty 25000zł - 155,27zł,
odsetki 7,08%, Zamość; Tel. 84 639-27-20.
ARANŻACJE wnętrz, wizualizacja wnętrz,projekty kuchni, łazienek, pokoi, dobór
kolorystyki, wykonawstwo, www.maxprojekt.net Tel. 788-523-023.
USŁUGI hydrauliczne. nowe instalacje C.O wodno-kanalizacyjne systemem Alpex, Miedź, Plastik
PP. Zapewniam materiał 10 wat. Solidnie, Szybko
i Tanio. Tel. 506-203-759.
ŚWIADECTWA charakterystyki energetycznej,
audyty Tel. 601-434-267.
CHROŃ siebie i swoją rodzinę, zabezpiecz swoją
przyszłość na emeryturze. Solidna ochrona za rozsądną cenę. Tel. 84 638-31-60.
MĄŻ na godzinę. Masz kłopot jesteś sama - dzwoń
lub pisz smsa. Tel. 724-881-085.
DZIENNIKARZ poprowadzi akcje promocyjne firm, prezentacje firm na wystawach,
imprezach, festynach, Tel. 781-136-846.
TAPETOWANIE, malowanie, karton gips,
gładź, glazura, panele - solidnie, tanio z gwarancją, Tel. 692-497-527.
„WEST” wesela, bale, bankiety – najlepsza oprawa
muzyczna i pełen profesjonalizm. tel. 507-729-155,
508-767-120, www.robimywesele.pl
PROFESJONALNE usługi krawieckie. Suknie
ślubne – szycie, sprzedaż, wypożyczanie. Dodatki
ślubne. Przeróbki, poprawki. Nabijanie nap i napoguzików. Zamość, ul. Pereca 41 (budynek Hotelu
Orbis “Zamoyski”). Tel. 660-267-880.
PROFESJONALNA OPRAWA MUZYCZNA ŚLUBÓW, KOMUNII ITP. TEL. 608642-963.
POLEROWANIE reflektorów samochodowych,
naprawa odprysków na szybie. Tel. 513-935-133.
USŁUGI melioracyjne, wykopy i inne. Tel. 661218-755.
SPRZEDAM Skoda Fabia 1.4, 16V, sedan, rok
prod. 2003, klim, ABS, alufelgi + kpl. opon zimowych Gratis, przebieg 80 tys., km, nr VIN – dla
zainteresowanych., Tel. 608-073-041.
SPRZEDAM Opel Frontera Sport, rok prod.
95, benz + gaz, 4x4, sprawny. Tel. 504-679-142.
CITROEN Tara, 98rok, II właściciel, mały przebieg, ładny kolor i wygląd. Tel. 790-535-398.
SPRZEDAM Opel Vectra na gaz, 1999r., c. 14
tys.zł, Tel. 84 627-52-64.
ZAMIENIĘ Poloneza Caro na motor lub skuter.
Tel. 790-535-398.
ODSZKODOWANIA od ubezpieczycieli,
rolnicze, życiowe, medyczne, majątkowe, komunikacyjne, samochodowe. do 20 lat wstecz,
bezpłatne porady. Tel. 84 538-13-43.
KREDYTY hipoteczne. Oferta 27 banków!
Homefinance Zamość ul. Partyzantów 59, I
piętro (BASZTA NOWE MIASTO) 695-556323, 669 556-888. Zapraszamy!
MONTAŻ drzwi,układanie glazury,terakoty, paneli
Tel. 505-036-719.
KREDYTY gotówkowe i konsolidacyjne. homefinance Zamość ul. Partyzantów 59, I piętro (baszta
nowe miasto) Tel. 695-556-323, 669-556-888. zapraszamy!
FILMOWANIE, fotografowanie: śluby, wesela,
komunie, bale, zdjęcia w studio i plenerze, Tel. 501078-788.
WKŁADY kominowe, kwasoodporne, żaroodporne, kominy ceramiczne, kominki tradycyjne, z płaszczem wodnym, montaż, Tel.
84 639-97-63, 600-498-445.
PRACA
Dam pracę
CIEKAWA praca dla studentów z własnym
samochodem, godziny popołudniowe. Tel. 604101-996.
MĘŻCZYZNY w wieku 18-23lat o miłej aparycji
do zdjęć amatorskich w dresach, które chce wykonać hobbistycznie. Dobrze by było gdyby uczestnik
posiadał własne dresy. Płacę 60zł za sesje 3-4 godzinną. Zamość. Proszę o zgłoszenia ze zdjęciem
pod numer 505-214-202, podać także wzrost, wagę
i wiek.
PANIĄ do handlu z autem z okolic Lublina, Zamościa, Tel. 790-535-398.
AGENCJA ubezpieczeniowa z dużym doświadczeniem poszukuje do współpracy: 1. asystent(ka)
szefa, 2. managera z doświadczeniem w branży
ubezpieczeniowej (preferowany życiowiec) – wykształcenie min. średnie, prawo jazdy, znajomość
komputera, dyspozycyjność. Ofertę CV proszę
przesyłać na skrytkę pocztową 228 Zamość.
PRACA w formie konsultanta handlowego.
Godziny popołudniowe, mile widziane panie.
Pensja + Prowizja; kontakt Tel. 84 530-16-78,
w godz. 13 – 17. CV – [email protected]
ZAOPIEKUJĘ się osoba starszą lub dziećmi w
Zamościu, Te. 601-280-300.
POSZUKUJĘ do współpracy agentów ubezpieczeniowych z doświadczeniem (życie, majątek,
OFE) – region zamojszczyzny. Ofertę CV proszę
przesyłać na skrytkę pocztową 228 Zamość.
Szukam pracy
SZUKAM pracy 4 godz. dziennie do pomocy star-
UBEZPIECZENIA OC AC NNW, stawki OC
już od pojemności pojazdu do 900 od 130zł, 9011300 od 169zł, 1301-1500 od 213zł, 1501-1600 od
230zł, 1601-2000 od 259zł, 2001-2400 od 289zł,
pow.2400 od 319 zł. Finance Partner ul. Piłsudskiego 25a Zamość. Tel. 84 627-21-13.
USLUGI remontowo - wykończeniowe. Tel.
517-982-324.
NOWO otwarty sklep z konfekcją, bielizną, torebkami, dodatkami, ceny konkurencyjne, zapraszamy,
Akademicka6, przy hotelu Orbis, Tel. 785-457600.
KREDYTY gotówkowe, konsolidacyjne, hipoteczne, Zamość ul. Partyzantów 59 (Baszta) Tel. 84 639-22-11, 608-284- 576.
KREDYTY hipoteczne oferta 17 banków, Finance
Partner ul. Piłsudskiego 25a, Zamość, Tel. 84 62721-13.
II i III Filar- zabezpiecz swoją emeryturę, składki
od 100 zł, ZADZWOŃ, Tel. 600-279-975.
AKADEMIA RODZENIA, ul. Peowiaków 1,
Zamość. Wizyty domowe. Tel. 660-753-342,
Szkoła rodzenia. Tel. 504-576-003.
DOCIEPLENIA budynków, tynki strukturalne.
Tynki tradycyjne. Panele, glazura, terakota, gładzie,
malowanie. Ekipa budowlana. Tel. 503-346-913.
MONTAŻ szyb samochodowych. Tel. 608-073041.
CYKLINOWANIE bezpyłowe, Tel. 509-397-274.
TOTHEM wesela i imprezy okolicznościowe.
Tel. 668-258-079.
PRZEPROWADZKI, transport, meble, AGD, budowlane i inne, tanio-szybko. Tel. 788-821-614.
MEBLE kuchenne: pomiary, projekty, montaż. Tel.
606-256-191.
KREDYTY pod zastaw i zakup samochodów
i maszyn rolniczych Tel. 84 639-22-11, 668854-493.
FELGI, opony (nowe, używane, bieżnikowane),
wymiana na miejscu, atrakcyjne ceny, szeroki asortyment, przy zakupie wymiana GRATIS, Jarosławiec 246. Tel. 696-529-660, 602-256-369.
Sklep z porcelaną: serwisy obiadowe, kawowe, bulionowe, galanteria itp. Sitaniec 201
koło cmentarza, Tel. 503-622-224.
WYMIANA rozrządów, olejów, klocków hamulcowych tanio, solidnie, szybko, Zamość. Graniczna
11, Tel. 785-829-122.
REGENERACJA siłowników pomp i rozdzielaczy. Tel. 84 627-14-44, 668-947-460, 665-761-435.
ŚWIADECTWA
CHARAKTERYSTYKI
ENERGETYCZNEJ. Nie drogo i szybko.
Tel. 603-103-662.
SPRZEDAŻ tłumików i akcesoriów układów
wydechowych. Możliwość montażu na miejscu.
Zamość, Graniczna 11, Tel. 84 639-92-07, 785-829122.
KOMPUTEROWE Centrum Serwisowe SERWISONIK, Zamość, ul. Lwowska 18, www.serwisonik.pl, Tel. 84 638-99-40.
MALOWANIE, gładź, Tel. 668-183-132.
Siatka ogrodzeniowa - produkcja i sprzedaż. Wólka Łabuńska 120. Tel. 512-527-030.
szowa Lub. Uzbrojona z wydaną decyzją zabudowy, cena do uzgodnianie, Tel. 880-138-962.
SPRZEDAM działkę budowlaną 0,36ha +
media, Krasnystaw, ul. Łukasińskiego (Zastawie), cena do uzgodnienia. Tel. 500-064830.
RESTAURACJA BROADWAY – organizacja
wesel, imprez okolicznościowych, bankietów, dancingów. Zamość, ul. Peowiaków 94. Tel. 84 63926-26.
SPŁYWY kajakowe po Roztoczu, Tel. 609-471538.
USŁUGI remontowo-stolarskie. Tel. 601-280300.
MEBLE na wymiar z płyt laminowanych;
szafy, garderoby, pawlacze, kuchnie, zabudowy blatami kuchennymi itp, drobne naprawy, Tel. 500-564-897.
MASAŻE klasyczne, lecznicze, Tel. 509-397-274.
FOTOGRAFIA ślubna. Tel. 606-360-222.
POMOGĘ na działce kosą spalinową, piłą, opryskiwaczem, sekatorem itp. Tel. 696-101-123.
PROFESJONALNY montaż i serwis klimatyzacji, konkurencyjne ceny. Tel. 501-830-050, email
[email protected] pl.
ODSZKODOWANIA po wypadkach nawet
sprzed 10 lat, z oc sprawcy. najlepsza firma
w polsce. zadzwoń, zapytaj, sprawdź. tel.
600-069-932.
PROJEKTOWANIE łazienek, faktura VAT. Tel.
886-650-255.
ZESPÓŁ muzyczny „Azja” – zabawy, wesela, dancingi, studniówki. Tel. 502-147-883.
REMONTY mieszkań. Tel. 500-180-211.
MEBLE na wymiar, kuchnie, szafy, garderoby, biurka, nietypowe zabudowy, solidnie.
Tel. 665-004-707.
FILMOWANIE i fotografia. wesela, studniówki.
gwarancja szybkiej realizacji lub film za grosze. tel.
698-464-686, www. robimywesele. pl
NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM dom 120 mkw, duży budynek gospodarczy na działce 0,2ha, blisko trasy Zamość-Tomaszów lub zamienię na M do 50mkw, Tel.
514-047-873.
SZCZEBRZESZYN – sprzedam działkę 0,36ha
zabudowana dwoma budynkami mieszkalnymi,
dobre wymiary i lokalizacja, c. 170 tys.zł, Tel. 693531-174.
SPRZEDAM działkę budowlaną w Hutkach
1200mkw, media, przy głównej drodze. c. 30tys zł
(do negocjacji) , Tel. 694-573-190.
GMINA Werbkowice, Peresołowice 4ha pola rolnego, Tel.606-703-371.
UBEZPIECZENIA majątkowe - domy, mieszkania. Wiele firm w jednym miejscu. Przezorny zawsze ubezpieczony. Przyjdź, sprawdź. Galeria Uni,
Lubelska 40. Tel. 84 638-31-60.
SPRZEDAM dom 170 mkw., podpiwniczony z
garażem pod tarasem przy ul. Kalinowa 6 w Zamościu. W dużym stopniu wykończony: tynki, woda,
ścieki, CO, światło, gaz, działka 519mkw, Tel. 84
639-37-84, 606-427-746.
SPRZEDAM działkę budowlaną w Zawadzie, 0,21
ha (za dworcem PKP), Tel. 608-509-681.
DZIAŁKA – Kolonia Zrąb, 0,14ha, Tel. 84 62715-73.
SPRZEDAM garaż murowany, osiedle Kamienna, c. 25000zł (do negocjacji), Tel. 603-365-757.
SPRZEDAM dom, styl góralski, budynek gospodarczy, garaż, Tyszowce, c. 285 tys.zł, Tel. 84 66199-63.
SPRZEDAM mieszkanie, 55 mkw., Tomaszów.
Tel. 84 639-91-10.
SPRZEDAM działkę nr 533/1 położoną w Miączynie – 0,35ha, c. 160 tys.zł; Tel. 84 618-05-16.
SPRZEDAM dom w stanie surowym w atrakcyjnej dzielnicy Zamościa. Tel. 663-143-838.
SIEDLISKO w Dębowcu z domem z bali, 0,15ha
+ areał 0,45ha, Tel. 84 627-15-73.
DZIAŁKA budowlana 0,80ha Sabaudia k/Toma-
WYNAJMĘ M 3 Zamość, dwa pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój, 48mkw, Tel. 500564-897.
WYNAJMĘ pomieszczenia lakierni i blacharni po
S.O.S. Zamość, ul. Starowiejska 19, cena do uzgodnienia. Tel. 84 627-06-81.
Kupię/Poszukuję
POSZUKUJĘ domu do wynajęcia, samodzielnego
, na dłużej. Tel. 695-031-528.
ZAMIENIĘ kawalerkę 20mkw, parter, ul. Orzeszkowej na kawalerkę do II piętra (może być zadłużona), Tel. 609-510-301.
POSZUKUJĘ mieszkania do wynajęcia w przystępnej cenie, Tel. 511-843-317.
ZAMIENIĘ kawalerkę na mały domek (oficynę),
Tel. 609-510-301.
MASZ problem z uzyskaniem kredytu. Banki odmawiają ze względu na BIK! Zadzwoń
668-854-493. Profesjonalna pomoc doradcy.
DOCIEPLENIA budynków. Tel. 606-360-222.
USŁUGI mixokretem: wylewki, schody, posadzki.
Tel. 691-378-457.
USŁUGI remontowo-wykończeniowe: glazura,
terakota, panele, karto-gips, tapetowanie, starannie
i terminowo. Tel. 600-896-061.
9
DJ ALEX – wesela, dancingi, imprezy okolicznościowe, www.djalex.com.pl, Tel. 603035-510.
BIK!!! Masz problem z uzyskaniem kredytu. Banki odmawiają ze względu na BIK!
Zadzwoń 668 854 493. Profesjonalna pomoc
doradcy.
KWARTET smyczkowy – śluby, bankiety,
imprezy okolicznościowe. Tel. 502-949-254.
SPRZEDAM CC 900cm3, 1995r., kolor granat,
nowe i akumulator, stan bdb, c. 2,9 tys.zł., Tel. 662907-811.
VW Polo 1.4, diesel, rok prod. 1995, 3-drzwiowy,
użytkowany, Tel. 84 639-62-08, 505-533-878.
SPRZEDAM skuter nowy z 2008r. Nieużywany,
czarno-czerwony, 50 cm3,c. 1800Zł, Tel. 662-907811.
KUPIĘ do samochodu Matiz tłumik końcowy, Tel.
662-907-811.
KOMPELKSOWA obsługa BHP. Tel. 501-070485.
KREDYTY gotówkowe i konsolidacyjne na
oświadczenie zapraszamy do biura Finance Partner
ul. Piłsudskiego 25a Zamość, Tel. 84 627-21-13.
REKLAMA
SPRZEDAM 0,5ha z domem, garażem, stodołą,
sadem, 9km od Zamościa, przy głównej trasie, c.
400 tys. zł., Tel. 601-276-097.
SPRZEDAM 1ha łąki w Zamościu (nadaje się pod
zabudowę), cena do negocjacji. Tel. 500-329-084.
SPRZEDAM 2 kamienice w centrum Szczebrzeszyna (na wspólnej działce), Tel. 600-028-603.
SPRZEDAM mieszkanie bezczynszowe w centrum Zamościa, 77,75 mkw, 3 pokoje i kuchnia,
łazienka, ul. Sienkiewicza. Tel. 84 638-47-77.
SPRZEDAM mieszkanie w Tomaszowie Lub., 58
mkw., Tel. 84 639-91-10.
ALTANĘ sześciokątną, nowa, sprzedam, tel. 84
686-64-80.
ATRAKCYJNE działki do sprzedaży, Tel. 84 63991-10.
MIESZKANIE do sprzedania lub zamiany w dobrym punkcie, Nowe Miasto, 3-pokojowe, 60mkw,
Tel. 500-062-030.
SPRZEDAM działkę budowlaną w Kalinowicach,
ogrodzoną o wymiarach 23 x 40. siła, woda, gaz,
kanalizacja. Tel. 691-823-131.
SIEDLISKO sprzedam 0,7ha, Zawada, Tel. 608738-826.
DOMY w zabudowie szeregowej, sprzedam,
(atrakcyjne miejsce), Zamość, Tel. 84 639-91-10.
SPRZEDAM działkę 1,74ha w tym powierzchnia
pod zabudowę 0,12ha w Krasnobrodzie, c. 125 tys.
zł., Tel. 600-195-379.
SPRZEDAM lokal usługowy w Tomaszowie. Tel.
84 639-91-10.
PILNIE sprzedam mieszkanie 62mkw po kapitalnym remoncie, w pobliżu jest Liceum Ogólnokształcące, c. 190 tys. zł. Redutowa 2/3 (w rozliczeniu może być dom) – godziny wieczorowe.
SPRZEDAM garaże, ul. Wyspiańskiego, Tomaszów Lub., Tel. 84 639-91-10.
DOM w Zamościu 130mkw, garaż, 5a działki, c.
400 tys. zł. Tel. 84 639-79-94.
Wynajmę
ZAMOŚĆ, ul. J.Zamoyskiego, lokal ok. 70mkw,
podpiwniczenie, przy ulicy, obok szkoły, c. 600zł/m-c + prąd, Tel. 793-240-454.
WYNAJMĘ M 3 Zamość, dwa pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój, 48mkw, Tel. 500564-897.
WYNAJMĘ pomieszczenie pod działalność gospodarczą, pełne zaplecze techniczno-gospodarczosocjalne, Zamość, ul. Starowiejska, Tel. 84 627-0681 (po godz. 19).
WYNAJMĘ 2-pokojowe mieszkanie, Nowe Miasto, umeblowane, Tel. 84 627-94-16.
POWIERZCHNIE handlowe do wynajęcia, Zamość. Tel. 600-028-606.
WYNAJMĘ sklep spoż-przemysłowy z pełnym
wyposażeniem, waga elektroniczna, komputer i
inne, 17,5 mkw, Zamość, 350zł/m-c (ewentualnie
sprzedam. Tel. 608-236-989, 517-381-812.
GÓRSKI NIERUCHOMOŚCI, ZAMOŚĆ UL.
RYNEK SOLNY 1, 084 639-10-59, 511-685-188;
UCZESTNIK
PONADREGIONALNEGO
MLS NGA, [email protected] PL, WWW.
KGORSKI. PL
*ZAMOŚĆ, ul. Piłsudskiego 67/33. Mieszkanie
46,12mkw, 2 pokoje, parter. Przytulne, zadbane,
urządzone ze smakiem. 145 000zł.
*ZAMOŚĆ, ul. Peowiaków 50/11. Mieszkanie
1-pokojowe, 35mkw, na parterze. 115 000zł.
*STRZYŻÓW, ul. Orla 4/16, pow. hrubieszowski.
Mieszkanie 70,90mkw, 3 pokoje, piętro 3/3. Eleganckie, po generalnym remoncie. W cenę mieszkania wliczony garaż. 133 000zł.
ZAMOŚĆ, Pogodna, os. Św. Piątka. Dom o pow.
169mkw z garażem. Zagospodarowana działka
557mkw. Cena 320 000zł.
*WÓLKA Panieńska 51D. Luksusowy dom o pow.
220mkw z garażem. Całkowicie zagospodarowana
działka 1000mkw. Cena 485000zł.
*BONDYRZ, piękny, luksusowy dom o pow. 132
mkw. 3 wejścia, 4 pokoje, 2 łazienki. Zagospodarowana działka o pow. 1000mkw. Prąd, siła, woda z
własnego ujęcia, hydrofor, gaz, szambo, CO z pieca
gazowego dwufunkcyjnego. 660 000zł.
*SKOKÓWKA ul. Łąkowa. Domy w zabudowie
szeregowej o pow. 107,2mkw (220000zł) i 94mkw
(210000zł) z zewnątrz całkowicie wykończone.
*ZAMOŚĆ, Skokówka, ul. Rzemieślnicza 4. Piękny dom piętrowy, podpiwniczony z garażem, pow.
280 mkw. 3 niezależne wejścia, 7 pokoi, 3 łazienki.
Zagospodarowana działka 1178mkw, oczko wodne,
wszystkie media. 570 000zł.
*ZAMOŚĆ, ul. Hrubieszowska 34B. Budynek
usługowo-mieszkalny z 2 odrębnymi lokalami,
usługowy na parterze i podpiwniczeniu z działającym pubem CASTELLO, mieszkalny na piętrze i
poddaszu o łącznej powierzchni użytkowej 306,10
mkw. Cena 1050000zł.
*KRASNYSTAW, ul. Rejowiecka 26F. Budynek
magazynowo-biurowy o pow. całkowitej 291mkw,
przy drodze wojewódzkiej nr 812, na terenie przemysłowym. Działka 669mkw. Właściciel wystąpił z
wnioskiem o zmianę przeznaczenia terenu na usługi z możliwością wprowadzenia mieszkalnictwa.
Cena 230000 zł.
*TARNOGÓRA, ul. Krakowskie Przedmieście
2. Budynek 4-kondygnacyjny o wymiarach ok
17,45 x 45,34 m i pow. użytkowej 2621mkw. Dach
przykryty nową blachą trapezową. Działka o pow.
ok 0,75ha, granicząca z rzeką Wieprz. Uzbrojenie
w działce lub drodze: prąd, kanalizacja, wodociąg,
telefon. Cena 380 000zł.
*SZCZEBRZESZYN, ul. Kościuszki 4. Kamienica o pow. 165mkw, po remoncie. 290000zł.
*NIELISZ 85 B, Dom o przeznaczeniu usługowo
- mieszkalnym, 2 kondygnacje z użytkowym poddaszem, gastronomia. Niski parter usługi, wysoki
parter i poddasze mieszkalne. Budynek wkomponowany w zbocze, 30 m od zalewu. Tereny przyszłego ośrodka sportu, wypoczynku i rekreacji.
Jedyne takie miejsce nad 950 ha zbiornikiem wodnym. 360000 zł.
*DOM letniskowy na Roztoczu o pow. 42 mkw. 3
10
ogł osz e n i a drobn e
w w w. g a z et a m ia st a . p l
REKLAMA
pokoje, przedpokój, kuchnia, weranda, taras. Działki 1600 mkw. Prąd, woda, szambo i WC wolno stojące. Majdan Wielki ul. Borki 3, gm. Krasnobród.
Cena 141000zł.
*BONDYRZ 128, zadbane siedlisko 1,18ha. Dom
drewniany 96,30mkw, kryty blacho-dachówką,
ocieplony, oszalowany, okna PCV. 3 pokoje, kuchnia z jadalnią, przedpokój, łazienka, WC, pomieszczenie kotłowni, taras. Woda, prąd, siła, szambo,
gaz. Budynki gospodarcze. Wyśmienite miejsce do
zamieszkania, prowadzenia agroturystyki lub całorocznego wypoczynku. Cena 285 000zł.
*OBROCZ 49, gm. Zwierzyniec. Dom drewniany
o pow. zab. 73mkw, garaż drewniany, drewutnia,
działka 900mkw. Prąd, woda z wodociągu, dodatkowo studnia na podwórzu, szambo, CO i CW z
pieca opałowego, gaz z butli. Cena 120 000zł.
*SIEDLISKO 0,22ha. Czartowczyk 83, powiat
tomaszowski. Po generalnym remoncie, w pełni
wyposażone, gotowe do zamieszkania. Dom parterowy, termoizolowany, drewniany o pow. zabudowy 52,70mkw. Budynek gospodarczy murowany w
trakcie adaptacji na mieszkalny. Cena 135000zł.
*SIEDLISKO 0,5ha. Dom z garażem 191mkw.
Budynki gospodarcze. Stefankowice 88, gm. Hrubieszów. 160000zł.
*ZAMOŚĆ, ul. Krasickiego. Działka o pow.
1,4094ha w trakcie zmiany funkcji na budownictwo
mieszkaniowe wielorodzinne. W pełni uzbrojona. 2
820 000zł.
*ZAMOŚĆ, Braterstwa Broni, działka budowlana
nr 43/4 pow 1241mkw. 87000zł.
*DZIAŁKI, Zamość, ul. Fredry. Nr 11/2 pow.
1228mkw – 109000zł. Nr 11/3 pow. 1233mkw
– 109000zł. Nr 11/4 pow. 1404mkw – 125000zł.
Teren budownictwa jednorodzinnego z usługami
nieuciążliwymi.
*PNIÓWEK, dz. nr 91/2 o pow. 0,51ha. Telefon,
gaz, prąd w sąsiedniej działce. Cena 52 000zł
*DZIAŁKA nr 1836/4 , SITANIEC, koło hotelu
Artis, o pow. 909mkw. Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z możliwością wprowadzenia nieuciążliwych usług. Prąd w sąsiedniej działce,
gaz i kanalizacja blisko. Cena 80 000zł
*ZAMOŚĆ, ul. Braterstwa Broni. Działka budowlana nr 9/10 o pow. 1208mkw, przy asfalcie. O wymiarach ok. od frontu 33,79 m i głębokości 37,12 m,
prąd i woda w odległości 100 m. Cena 79 000zł.
*KALINOWICE, działka pod zabudowę mieszkaniową nr 44/13 o pow 1600 mkw, wymiarach ok
31/51m, cena 115 000 zł
*WYSOKIE dz. nr 508 o pow. 3800 mkw, 2 km od
Zamościa, prąd, gaz, woda, telefon, pod zabudowę.
95 000zł.
*PLOSKIE, działki: nr 147/8 pow. 3700 mkw
159000zł.; nr 799 pow. 5900mkw 95 000 zł;
nr 775 pow. 7000mkw 45 000 zł
*BIAŁOWOLA, dz. nr 231 o pow. 1,71ha 85
000zł; dz. nr 232 o pow. 1,63ha 85 000zł.
*BIAŁOWOLA, dz. nr 244 o pow. 0,28ha, przy
drodze asfaltowej. 56000zł.
*WÓLKA WIEPRZECKA, działka nr 293 o pow.
1,12ha, przy lesie. O nieregularnym kształcie, przy
drodze asfaltowej ok 29m. Cena 100 000zł.
*LIPSKO KOSOBUDY, dz. nr 16/3 3169mkw, o
wymiarach ok. 22 x 153 m, pod zabudowę, tereny
NATURA 2000, Roztocze, uzbrojenie: prąd, telefon, gaz w odległości ok 100 m. 52 000zł.
*NIELISZ dz. nr 1287/5, pow. 2964mkw, o wymiarach: od frontu 66,81 m i głębokości 35,82/34,41 m.
Przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe.
Prąd w działce, woda telefon w drodze i w sąsiedniej działce. Cena 65 000 zł.
*ZAWADA, działki: nr 915/5, pow. 7921mkw,
85000zł; nr 528, pow. 1,47ha, 150 000zł; nr 481/2,
pow. 1500mkw, 65 000 zł.
*ROGÓŹNO, działka nr 836/9. Działka przy drodze krajowej nr 17 / E372 prowadzącej na Ukrainę,
tuż przed Tomaszowem Lubelskim. Pow. 1651
mkw, o wymiarach: ok 25 m / 67 m. Prąd, wodociąg, telefon. Przeznaczona pod usługi handlu i
inne. Cena 89000zł.
*PODKLASZTOR, ul. Świerkowa. Działka pod
zabudowę pensjonatową o pow. 1,06ha, przy granicy Krasnobrodu. Wymiary ok: od frontu 27,50 m,
tyłu 29,75 m głębokości 361 i 385 m. 215 000zł.
*STARA HUTA, Lasowce, dz. nr 131 o pow.
0,63ha, budowlano-rolna. Dopuszczona zabudowa
zagrodowa, jednorodzinna, letniskowa i usługowa.
105000zł.
*KRASNOBRÓD, ul. Wiśniowa, działka budowlana nr 119/7 o pow. 1402mkw. Prąd, wodociąg,
kanalizacja, gaz, telefon w drodze. Cena 85000zł.
*SZEWNIA DOLNA, dz. nr 60/6. Pow. 0,95ha,
W MPZP jest to teren budownictwa zagrodowego,
mieszkaniowego i letniskowego. Cena 65 000zł.
* GÓRECKO STARE gm. Józefów dz. nr 440,
działka budowlana o pow. 1400 mkw, idealne miejsce do zamieszkania, rekreacji i wypoczynku, prąd,
woda. 45 000 zł
*LIPOWIEC gm. Tereszpol, dz nr 1869, 3800
mkw, działka budowlano - rolna w Szczebrzeszyńskim Parku Krajobrazowym 8 km od Zwierzyńca.
35 000zł
*SZCZEBRZESZYN, ul. Startowa, dz. nr 49 i 50.
Budowlana o pow. 909 mkw, o wymiarach od frontu około 30 m, tyłu 22 m i głębokości 35 m. Cena
55 000zł.
*MINISTRÓWKA, gm. Miączyn, dz. nr 81 o pow.
1,05ha. O wymiarach ok 34/310m. Prąd w działcelinia napowietrzna. Cena 39 000 zł.
*HORYNIEC-ZDRÓJ, ul. Wojska Polskiego, dz.
nr 1887 o pow. 0,41ha, przy ważnej drodze wojewódzkiej. Dobre miejsce na handel i usługi. Cena
85 000zł.
Do wynajmu:
ZAMOŚĆ, Starówka. Lokal 78mkw, 4 pomieszczenia, wysoki standard. 2300zł/mc+VAT+prąd.
Istnieje możliwość wynajmu pojedynczych pomieszczeń.
ZAMOŚĆ ul. Piłsudskiego 75 mkw, piętro. Bardzo
dobra lokalizacja, główna ulica. Czynsz 1900zł/
mc+prąd+CO.
ZAMOŚĆ ul. Partyzantów. Lokal 86 m2 , piętro.
Główna ulica, bardzo dobra wystawa,
okna od frontu budynku, widoczne miejsce na reklamę. Czynsz: 1900 zł/m-c +VAT+prąd+CO.
ZAMOŚĆ, ul. Zagłoby. Lokal 158,30mkw w no-
wym budynku. Parter, dobra wystawa, duży parking. Czynsz 4275zł/mc+VAT+prąd
* OFERTA BEZPOŚREDNIA, OGÓLNA- wynagrodzenie pośrednika PŁACI SPRZEDAJĄCY!
BIURO NIERUCHOMOŚCI DOMena, ul.
Grecka 6, tel. 084 638-40-87, 603-470-683.
DZIAŁKA usługowo-inwestycyjna o pow. 4644
mkw, położona w dzielnicy przemysłowej przy
ulicy Namysłowskiego. Cena: 400 zł/mkw Sprzedamy. BN DOMena, ul. Grecka 6, tel.638-40-87,
603-470-683
DOM z budynkami gospodarczymi i działką o łączREKLAMA
nej powierzchni 3, 28 ha położony w Komarowie
Dolnym. Cena: 398 tys zł. Sprzedamy. BN DOMena, ul. Grecka 6, tel.638-40-87, 603-470-683
WYNAJEM: Lokal użytkowy na parterze o pow.
120 mkw położony w obrębie zamojskiej Starówki.
Cena wynajmu 5 tys zł + VAT. BN DOMena, ul.
Grecka 6, tel.638-40-87, 603-470-683
WYNAJEM: Mieszkanie M-3 o pow.46 mkw, ul.
Piłsudskiego. Cena najmu: 900 zł+ media. BN DOMena, ul. Grecka 6, tel.638-40-87, 603-470-683
DZIAŁKI o łącznej powierzchni 1430 mkw, położone na osiedlu Rataja. Cena: 150 tys zł.
Sprzedamy. BN DOMena, ul. Grecka 6, tel.638-4087, 603-470-683
SIEDLISKO w miejscowości Dąbrowa – dom
drewniany , budynki gospodarcze na działce o
pow.33 a. Cena: 59 tys zł. Sprzedamy. BN DOMena, ul. Grecka 6, tel.638-40-87, 603-470-683
ZADBANE siedlisko - dom, budynki gospodarcze
na działce 94 a, położone w Zawadzie. Sprzedamy.
BN DOMena, ul. Grecka 6, tel.638-40-87, 603-470683
DZIAŁKA o pow. około 20 a, położona w podmiejskiej miejscowości Chyża. Cena: 7 tys zł/a.
Sprzedamy. BN DOMena, ul. Grecka 6, tel.638-4087, 603-470-683
DZIAŁKA o pow.30 a, położona w Szopinku.
Cena: 7 tys /ar. Sprzedamy. BN DOMena, ul. Grecka 6, tel.638-40-87, 603-470-683
ATRAKCYJNA działka w świetnej lokalizacji w
otoczeniu ładnych, nowych domów położona pomiędzy ulicami Włościańską , a Kruczą o pow.1043
mkw. Cena: 200 zł/ mkw. Sprzedamy. BN DOMena, ul. Grecka 6, tel.638-40-87, 603-470-683
WYNAJEM: Lokal użytkowy w atrakcyjnej lokalizacji zamojskiej Starówki o pow.108,5 mkw , parter, róg ulic Staszica i Bazyliańskiej. Cena najmu:
80 zł/mkw+vat +media. BN DOMena, ul. Grecka 6,
tel.638-40-87, 603-470-683
SZEWNIA Górna-działka budowlano-rolna położona w malowniczym miejscu na lekko pagórkowatym terenie o pow. 5693 mkw. Cena: 79 tys zł.
Sprzedamy. BN DOMena, ul. Grecka 6, tel.638-4087, 603-470-683
CIOTUSZA Stara-dom jednorodzinny o pow.160
mkw na działce 1900 mkw położony w urokliwym
zakątku Roztocza. Cena: 460 tys zł. Sprzedamy. BN
DOMena, ul. Grecka 6, tel.638-40-87, 603-470683
WYNAJEM: Lokal użytkowy przy Rynku Solnym
o pow.72 mkw, II piętro. Cena najmu:odstępne
1450 zł+Vat+media. BN DOMena, ul. Grecka 6,
tel.638-40-87, 603-470-683
WYNAJEM: Lokal użytkowy o pow.200 mkw
położony przy ul. Szwedzkiej.Cena najmu:3 tys+media BN DOMena, ul. Grecka 6, tel.638-40-87,
603-470-683
DZIAŁKA rolno- budowlana o pow. 0,96 ha położona w miejscowości Udrycze Koniec. Cena:50 tys
zł Sprzedamy. BN DOMena, ul. Grecka 6, tel.63840-87, 603-470-683
SIEDLISKO Góra Grabowiec 95, dom drewniany
o pow.70 mkw, budynki gospodarcze, działka 0,70
ha. Cena:96 tys zł Sprzedamy. BN DOMena, ul.
Grecka 6, tel.638-40-87, 603-470-683
DZIAŁKA o pow. 1000 mkw wraz z rozpoczętą
budową domu rodzinnego+ materiały. Wólka Panieńska. Cena:150 tys zł. Sprzedamy. BN DOMena,
ul. Grecka 6, tel.638-40-87, 603-470-683
SIEDLISKO w urokliwym miejscu - dom drewniany, budynek gospodarczy na działce 1,11 ha. Poturzyn. Cena: 50 tys zł. Sprzedamy. BN DOMena,
ul. Grecka 6, tel.638-40-87, 603-470-683
DZIAŁKA o pow. 0,40 ha położona w Kolonii
Bortatycze. Cena:49 tys zł. Sprzedamy. BN DOMena, ul.Grecka 6, tel.638-40-87, 603-470-683
SIEDLISKO z domem drewnianym na działce o
pow.2,56 ha, 0,37 ha łąki oraz 2,29 ha lasu w miejscowości Płoskie. Cena:250 tys zł. Sprzedamy. BN
DOMena, ul.Grecka 6, tel.638-40-87, 603-470-683
DZIAŁKA budowlano-rolna o pow.1,30 ha położona w Udryczach. Cena: 80 tys zł. Sprzedamy.
BN DOMena, ul. Grecka 6, tel.638-40-87, 603470-683
DZIAŁKA siedliskowa z domem drewnianym
oraz działki rolne o łącznej pow. 7,48 ha położone w
miejscowości Czarnołozy. Cena: 110 tys zł. Sprzedamy. BN DOMena, ul. Grecka 6, tel.638-40-87,
603-470-683
DZIAŁKA inwestycyjna o pow.1,01 ha wraz z budynkiem usługowo-mieszkalnym. Sitaniec okolice
wiaduktu. Cena:550 tys zł. Sprzedamy. BN DOMena, ul. Grecka 6, tel.638-40-87, 603-470-683
ATRAKCYJNA działka budowlana przy ulicy
asfaltowej o pow.1063 mkw położona w Wólce Panieńskiej. Cena:69 tys zł Sprzedamy. BN DOMena,
ul. Grecka 6, tel.638-40-87, 603-470-683
WYKONUJEMY świadectwa charakterystyki
energetycznej- niedrogo i szybko. BN DOMena,
ul.Grecka 6, tel.638-40-87, 603-470-683
DZIAŁKA o pow.1225 mkw, położona w Kalinowicach od ul. Krasnobrodzkiej. Cena:69 tys zł.
Sprzedamy. BN DOMena, ul. Grecka 6, tel.638-4087, 603-470-683
ATRAKCYJNE mieszkanie kat.M-5 o pow.75,50
mkw, ul. Zamoyskiego. Cena: 180 tys zł. Sprzedamy. BN DOMena, ul. Grecka 6, tel.638-40-87,
603-470-683
KANCELARIA NIERUCHOMOŚCI – FURMANEK. BIŁGORAJ, UL.LUBELSKA 7.
TEL. 084 686 03 05, KOM. 507 02 03 04.
WWW.FURMANEK.EU
NOWE mieszkanie w stanie deweloperskim. Pow.
47,23 mkw, 2 pokoje, II piętro. Biłgoraj, ul. Cegielniana 78. 188 000 zł. Furmanek - Kancelaria Nieruchomości, Biłgoraj, ul. Lubelska 7, 084 686 03 05,
507 02 03 04, www.furmanek.eu
NOWE mieszkania w trakcie budowy. Ostatnie
wolne lokale! 400 metrów od rynku w Biłgoraju,
ul.Krótka. Cena od 3 300 zł/m2 brutto. Furmanek Kancelaria Nieruchomości, Biłgoraj, ul. Lubelska 7,
084 686 03 05, 507 02 03 04, www.furmanek.eu
DOM ok. 110 mkw na 48-arowej działce. Tereszpol Zaorenda. 169 000 zł. Furmanek - Kancelaria
Nieruchomości, Biłgoraj, ul. Lubelska 7, 084 686
03 05, 507 02 03 04, www.furmanek.eu
PRZYTULNY dom dla małej rodziny, parterowy o
pow. użytk. 62 mkw, na działce o pow. 3,3 ara. Biłgoraj, ul.Konopnickiej 6A. 199 000 zł. Furmanek Kancelaria Nieruchomości, Biłgoraj, ul. Lubelska 7,
084 686 03 05, 507 02 03 04, www.furmanek.eu
DZIAŁKA budowlano-leśna 0,66 ha. Doskonałe
miejsce na dom całoroczny lub letniskowy. Bukowa, gmina Biłgoraj. 49 000 zł. Furmanek - Kancelaria Nieruchomości, Biłgoraj, ul. Lubelska 7, 084
686 03 05, 507 02 03 04, www.furmanek.eu
UROKLIWIE położony dom z bali na 26-arowej
działce z pięknymi, starymi drzewami. Żelebsko k/
Biłgoraja. 129 000 zł. Furmanek - Kancelaria Nie-
OGŁ OSZENIA DROBNE
w w w. g a z et a m ia st a . p l
ruchomości, Biłgoraj, ul. Lubelska 7, 084 686 03
05, 507 02 03 04, www.furmanek.eu
WIDOKOWA działka budowlano-rekreacyjna w
pobliżu zalewu w Nieliszu, pow. 36 arów, doskonałe miejsce na rekreację lub agroturystykę. Kulików,
gmina Sułów. 69 000 zł. Furmanek - Kancelaria
Nieruchomości, Biłgoraj, ul. Lubelska 7, 084 686
03 05, 507 02 03 04, www.furmanek.eu
DZIAŁKA siedliskowa oraz teren rolny o łącznej
powierzchni ok. 2,5 ha. Rozłopy k/Szczebrzeszyna.
109 000 zł. Furmanek - Kancelaria Nieruchomości,
Biłgoraj, ul. Lubelska 7, 084 686 03 05, 507 02 03
04, www.furmanek.eu
WYJĄTKOWE miejsce nad zalewem Nielisz.
Działka budowlano-letniskowa 0,51 ha. Kulików k/
Nielisza. 79 900 zł. Furmanek - Kancelaria Nieruchomości, Biłgoraj, ul. Lubelska 7, 084 686 03 05,
507 02 03 04, www.furmanek.eu
NOWOCZESNY dom w stanie surowym na ładnej działce o pow. 0,33 ha. Płusy, gmina Księżpol.
215 000 zł. Furmanek - Kancelaria Nieruchomości,
Biłgoraj, ul. Lubelska 7, 084 686 03 05, 507 02 03
04, www.furmanek.eu
DZIAŁKA przy lesie z możliwością zabudowy, 27
arów, dojazd drogą asfaltową, Gilów, gmina Goraj.
36 000 zł. Furmanek - Kancelaria Nieruchomości,
Biłgoraj, ul. Lubelska 7, 084 686 03 05, 507 02 03
04, www.furmanek.eu
DZIAŁKA pod zabudowę o pow. 4373 mkw w
atrakcyjnej lokalizacji na Roztoczu. Szozdy k/
Zwierzyńca, gmina Tereszpol. 89 000 zł. Furmanek
- Kancelaria Nieruchomości, Biłgoraj, ul. Lubelska
7, 084 686 03 05, 507 02 03 04, www.furmanek.eu
ZABUDOWANY teren komercyjny w ścisłym
centrum Biłgoraja, ul. Cicha 4. Działka - 960 mkw,
dwa budynki: mieszkalny - 175 mkw oraz gospodarczy - 60 mkw. 890 000 zł. Furmanek - Kancelaria Nieruchomości, Biłgoraj, ul. Lubelska 7, 084
686 03 05, 507 02 03 04, www.furmanek.eu
MALOWNICZA posiadłość nad Tanwią, Teren
o pow. 4,44 ha składający się z siedliska ze stylowym domem, zbiornika wodnego oraz 11 działek
rekreacyjnych. Budziarze, gmina Biszcza. 499 000
zł. Furmanek - Kancelaria Nieruchomości, Biłgoraj,
ul. Lubelska 7, 084 686 03 05, 507 02 03 04, www.
furmanek.eu
TEREN inwestycyjny 0,77 ha pod zabudowę
mieszkaniową i usługową przy trasie w Tarnogrodzie. 99 000 zł. Furmanek - Kancelaria Nieruchomości, Biłgoraj, ul. Lubelska 7, 084 686 03 05, 507
02 03 04, www.furmanek.eu
DO wynajęcia: pawilon handlowy o pow. ok. 270
mkw z działką o pow. 19 arów. Biłgoraj, Al. 400-lecia/róg Leśnej. 4900 zł netto. Furmanek - Kancelaria Nieruchomości, Biłgoraj, ul. Lubelska 7, 084
686 03 05, 507 02 03 04, www.furmanek.eu
DO wynajęcia: lokal handlowy o pow. 130 mkw,
na parterze budynku handlowego w centrum Szczebrzeszyna, Pl. T.Kościuszki 30, 30 zł/mkw netto.
Furmanek - Kancelaria Nieruchomości, Biłgoraj,
ul. Lubelska 7, 084 686 03 05, 507 02 03 04, www.
furmanek.eu
DO wynajęcia: lokal użytkowy 52,5 m2, na I piętrze nowego budynku w centrum Biłgoraja, ul.
Partyzantów 3A. Doskonałe miejsce na działalność
związaną z branżą medyczną (w budynku są m.in.
gabinety, laboratorium, apteka). 1100 zł netto. Furmanek - Kancelaria Nieruchomości, Biłgoraj, ul.
Lubelska 7, 084 686 03 05, 507 02 03 04, www.
furmanek.eu
RÓŻNE
SPRZEDAM wózek inwalidzki akumulatorowy,
prawie nowy, stan idealny. Tel. 84 627-40-41.
SPRZEDAM stemple na budowę, 3 metrowe, sosnowe, ok. 100 szt. (5-6zł./szt.) Tel. 519-719-403.
SPRZEDAM rury pcv 100 na 6m, 250szt, Zamość
tel. 84 639-04-39.
SPRZEDAM frezarkę do drewna, c. 1200zł, Tel.
796-667-708.
SPRZEDAM rower składak, wigry 3. c. 90zł. Tel
512-488-367.
SPRZEDAM suknię ślubną „HONORATA”; z
kolekcji 2009, rozmiar S. Dla kobiety ceniącej
prostotę i piękno. stan idealny cena 600zł. Tel.
784-766-740.
SPRZEDAM nową furtkę metalową szer. 1m.
wys.1.50. ładna. Tel. 506-841-777.
SPRZEDAM sprężarkę 1-tłokową, silnik 1-fazowy, zbiornik 100l. z osprzętem, c. 450zł, Tel. 604058-318.
SPRZEDAM kocioł centr. ogrzewania, do 70mkw,
pow. grzewczej. pompa i inne części, używany 2
lata, c. 800zł. Tel. 660-413-777.
SPRZEDAM kuchenkę gazową, Tel. 608-738826.
SPRZEDAM rower górski, fioletowy, przerzutki,
Shimano, koło aluminiowe 26 cali, c. 160zł (do
uzgodnienia), Tel. 518-898-597.
MIEJSCA na cmentarzu, ul. Peowiaków, Tel. 500062-030.
SPRZEDAM brusy jodłowe, sezonowane, Tel.
600-028-602.
SPRZEDAM rower damka. Tel. 608-738-826.
SPRZEDAM ławę bukowo-szklaną c.100zł, wypoczynek nierozkładany 3+2 stan bdb, c.200zł,
2szt; fotele c.100zł; ława sosnowa c.60zł, krzesełko
do biurka c.50zł, łóżko 180/200 czarne z drzewa z
materacami c.300zł, transport na terenie Hrubieszowa i w promieniu 10km gratis. Tel.501-134-889.
SPRZEDAM - ława bukowa, Tel. 501-134-889.
SPRZEDAM kabel telekomunikacyjny, światłowodowy ADFZ, 6000mb, Zamość, Tel. 84 63904-39.
SPRZEDAM płyty paździerzowe, meblowe w kawałkach, b. tanio, Tel. 84 639-37-84, 606-427-746.
SPRZEDAM używane dwa duże fotele, c. 180zł;
długi chodnik c. 150zł, stan bdb, Tel. 788-704-881.
AKORDEON niemiecki i włoski, 120 basów,
sprzedam lub zamienię na mniejszy, może być do
naprawy, Tel. 84 664-65-11.
SPRZEDAM słupy z białej cegły po rozbiórce
stodoły, c. 10zł za wszystkie, około10szt, Czerniczyn. Tel. 664-993-622.
TANIO sprzedam stół konferencyjny, Tel. 501-078788.
ZAMIENIĘ drzewko figowe z owocami h-60cm,
na krzew kawowy, oliwkę lub mango, Tel. 84 63975-25.
SPRZEDAM komplet wersalka, 2 fotele + ława
rozkładana, wielofunkcyjna, Tel. 500-062-030.
SPRZEDAM zegarek japoński Orient oryginalny.
c. 140zł (do negocjacji). Tel. 501-539-900.
LIKWIDACJI sklepu - sprzedam stelaż na ubrania
(ruchomy) oraz odzież damską (nową), cena od 5zł.
Tel. 790-535-398.
SPRZEDAM kocioł miałowo-węglowy Opti-
ma Komfort Plus, 2,5 kW z nadmuchem, cena do
uzgodnienia. Tel. 84 638-67-53.
RUSZTOWANIA warszawskie sprzedam c. 67zł
szt (cena do negocjacji). Tel. 84 638-54-66, 602651-359.
UBRANIE ciążowe – spodnie regulowane + bluzka, c. 35zł, Tel. 509-114-946.
SUKNIA ślubna, biała, 3-częściowa, rozm. 38-42,
wzrost 165-170, stan bdb. cena do uzgodnienia, Tel.
783-212-532.
SPRZEDAM 4szt. futryn drewnianych, typowy
rozmiar 200 x 60cm, tanio, Tel. 84 639-37-84, 606427-746.
SPRZEDAM silnik 5231, koło zamachowe, wał
i rozrząd z pompą wtryskową, sprzedam, c. 350zł.
Tel. 603-854-068.
ZAMIENIĘ łódkę składaną, nową na przyczepkę
samochodową (może być do remontu). Tel. 666894-923.
SPRZEDAM butlę tlenową, acetylenową, reduktory, palniki, węże (kompletna), c. 1000zł, Tel. 604058-318.
SPRZEDAM rower górski z błotnikami, lampami,
bagażnikiem 1-roczny, stan bdb, c. 210zł. Tel. 662907-811.
SPRZEDAM sprężarkę, mało używana, 1-roczna,
fabryczna, butla 24 litry, c. 400zł, Tel. 662-907811.
SPRZEDAM spawarkę nową 220 Amper, niemiecka, kupiona w sklepie, c. 500zł. Tel. 662-907-811.
KUPIĘ pralkę Franię lub Światowid, cena do 30zł.
Tel. 662-907-811.
SPRZEDAM papę do centralnego ogrzewania, Tel.
518-126-287.
SPRZEDAM nową drewnianą futrynę bramy garażowej, rozm. 260 x 190cm. Tanio. Tel. 84 639-3784, 606-427-746.
SPRZEDAM buty garniturowe, czarne, sznurowane, firmy „Wojas”, rozm, 40, c. 35zł, Tel. 518126-287.
SPRZEDAM wiertarkę polską, 500wat, i gumówkę, 500wat, nowe, c. 50zł. Tel. 662-907-811.
SPRZEDAM nowy rower górski, c. 380zł, Tel.
662-907-811.
KUPIĘ stodołę, stare deski lub wymienię na
nowe lub blachę, Tel. 691-100-900.
KUPIĘ zlewozmywak z szafką w dobrym stanie, c.
80zł, Tel. 515-159-216.
MASZYNA do szycia, elektryczna, walizkowa, c.
250zł, Tel. 514-781-870.
SPRZEDAM komplet pistoletów do malowania,
pompowania, oczyszczania, kabel, c. 120zł, Tel.
662-907-811.
SPRZEDAM wyrzynarkę do drewna, c. 55zł; wiertarkę 500wat, c. 50zł (nowe), Tel. 662-907-811.
SPRZEDAM tapczan wygodny 2-osobowy, stan
dobry, tanio, Tel. 84 639-37-84, 606-427-746.
SPRZEDAM słupy z białej cegły po rozbiórce
stodoły, c. 10zł za wszystkie, około10szt, Czerniczyn. Tel. 664-993-622.
SPRZEDAM myjkę małą na kółkach, 130bar,
nowa, niemiecka, c. 2200zł, Tel. 662-907-811.
KAKTUSA sprzedam wysoki, 1,3-1,5m (w donicy), c. 48zł, Tel. 509-114-287.
SPRZEDAM komplet kluczy pneumatycznych z
walizką, nowy, c. 180zł; wiertarkę+uchwyt mocujący, c. 150zł, Tel. 662-907-811.
SPRZEDAM ciśnieniomierz nadgarstkowy, c.
50zł; ciśnieniomierz z zegarkiem, c. 50zł, Tel. 662907-811.
ZWIERZĘTA
SPRZEDAM szczeniaki 8-tygodniowe, rasy boxer,
suczki, c. 50zł, Tel. 662-907-811.
SPRZEDAM 2 kobyłki rasy kuc feliński, Tel.
796-667-708.
SPRZEDAM gęsi na ubój, Tel. 600-036-916.
KUPIĘ ratlerka, Tel. 609-510-301.
DZIECIĘCE
SPRZEDAM łóżeczko z kołyską dla niemowląt,
nowe, c. 200zł, Tel. 662-907-811.
SPRZEDAM wózek dziecięcy-wielofunkcyjny,
niebieski, kratka, torba, parasolka, nieduży. stan
bdb, c.150zł, (do negocjacji). Tel. 512-370-298.
SPRZEDAM wózek dziecięcy – spacerówka, c. 60
zł. 791-242-066.
SPRZEDAM śliczne ubranko dla dziewczynki do
chrztu, c. 35zł, Tel. 794-962-194.
SPRZEDAM wózek wielofunkcyjny (gondola i
spacerówka), stan bdb. c. 200zł, Tel. 518-126-287.
KUPIĘ spacerówkę w dobrym stanie, Tel. 509114-946.
SPRZEDAM rowerek dziecinny, używany, po
atrakcyjnej cenie oraz krzesła kuchenne, Tel. 788704-881.
NAUKA
SZKOŁA jazdy organizuje kurs kategorii B, dodatkowe jazdy, Zamość, ul. Partyzantów 59/3 (Baszta,
na dole). Tel. 84 638-54-13, 508-392-655.
GRAĆ każdy może. Nauka gry na skrzypcach,
fortepianie. Tel. 600-069-932.
KOREPETYCJE j.niemiecki (Zamość), Tel. 506812-580.
KOREPETYCJE z matematyki, studentka IV
roku (matematyka, KUL), Tel. 661-578-935.
RTV/AGD
SPRZEDAM zamrażarkę Polar 160l, 3-szufladową, mało używaną, stan bdb. c. 200zł, Tel. 84 62783-22.
SPRZEDAM monitor COMPAQ MW 740 16cali;
z klawiaturą TRACER cena za komplet 60 zł, 791242-066.
SPRZEDAM magnetowid samsung czterogłowicowy, głowice diamentowe, dużo funkcji + pilot.
Tel. 512-488-367.
SPRZEDAM kuchenkę gazową. Tel. 608-738826.
SPRZEDAM telewizor 21 cali, 2-letni „Beko”,
stan bdb, c. 200zł. Tel. 662-907-811.
SPRZEDAM DVD, nowe, c. 350zł. Tel. 662-907811.
SPRZEDAM: Nokia 6233, sim ERA, kamera z
MP, B,IRDA,UMTS,MP3,Stereo, kpl. Dok., pudełko, ładowarka, c. 215zł; Nokia 6610i bez SIM,
ładowarka, c. 65zł, Tel. 518-898-597.
SPRZEDAM pralko-suszarkę (automat) biała – od
góry wkład, c. 500zł, Tel. 518-126-287.
SPRZEDAM aparat fotograficzny na kliszę + pokrowiec, stan bdb, c. 65zł, Tel. 518-126-287.
KUPIĘ aparat cyfrowy do 100zł, Tel. 84 627-2608.
SPRZEDAM antenę telewizyjną, pokojową (polsat, 1, 2, tvn), c. 30zł, Tel. 662-907-811.
ZAMIENIĘ 3 telefony komórkowe na 1 nowy na
gwarancji. Tel. 790-535-398.
SPRZEDAM MP-3 creative, Nano Plus – c. 45zł.
Tel. 501-539-900.
SPRZEDAM DVD z diwixem, nowe, c. 130zł, Tel.
662-907-811.
SPRZEDAM ksero, skaner, drukarkę, 1-roczna, c.
100zł. Tel. 662-907-811.
SPRZEDAM wieżę z CD, radio, na kasety, zwykłe, nowa, mało używana, stan bdb, c. 200zł, Tel.
662-907-811.
SPRZEDAM ksero canon FL 200, lekko uszkodzone (brak zasilania), c. 100zł, Tel. 662-907-811.
SPRZEDAM mały telewizor do samochodu 5,5
cala, biało czarny, nowy, na zasilanie, c. 120zł. Tel.
662-907-811.
MATRYMONIALNE
POZNAM dyskretną kobietę do 50 l Zamość i ok,
mam 40 l, sms 791-809-553.
TECHNIK-mech, lat 50/180/90, rozwiedziony
11
(nie z własnej winy) palący, o wszechstronnych zainteresowaniach – pozna wolną Panią (stan cywilny
bez znaczenia) z własnym „M”, stały związek, ew.
zmiana miejsca zamieszkania (foto mile widziane –
do zwrotu), Hrubieszów, Tel. 787-216-980.
ZAMOŚĆ i okolice - Poznam kobietę do miłych
spotkań, długa, dyskretna znajomość, Arek 41 l.
SMS.795-755-232.
SZUKAM dziewczyny wolnej, milej, kulturalnej
- cel przyjaźń i miłe spędzanie czasu, ja kawaler
ładny, zadbany, kulturalny, po trzydziestce Tel. 500803-534.
JESTEM miłym chłopakiem lat 37, pragnę poznać
miłą dziewczynę do 40km, jako pomoc domową,
Bełżec, Tel. 695-949-270.
MĘŻCZYZNA 29 letni z Roztocza, któremu totalnie nie ułożyło się w życiu, nie z własnej winy,
pozna kobietę niepłytką, dla której nie będę kolejną
pozycją na liście i która potrafiłaby zaakceptować
to, że podnieca mnie w dresach. Po prostu dla mnie
to już nic nie ma sensu i nie trzyma się kupy. Mam
dość poznawania kogoś, kto kombinuje tylko jak
zbudować szczęście na mojej krzywdzie. Musisz
wiedzieć czego chcesz. Tel. 514-167-925.
KAWALER 45 LAT pozna panią do lat55, cel towarzysko-matrymonialny, Tel. 693-764-812.
SAMOTNY 41 latek pozna panią, sms. 883-051724.
POZNAM dyskretną kobietę do 50 l, Zamość i ok,
mam 40 L, sms 791-809-553.
POZNAM fajną, ładną, uczciwą, wolną dziewczynę w wieku 18-27lat z Zamościa i okolic, do prawdziwej, szczerej przyjaźni a później czas pokaże.
Jestem b.samotnym, kulturalnym, odpowiedzialnym, fajnym i miłym chłopakiem. Mam 28l. Jestem
kawalerem bez zobowiązań i nałogów, niezależny
finansowo, pracuję i studiuję, Tel. 796-432-410.
ZAMOŚĆ i okolice - Poznam kobietę do miłych
spotkań, długa, dyskretna znajomość,. Arek 41 l.
SMS.795-755-232.
SZCZUPLY wysoki, wolny mężczyzna, 43 lata, z
M. bez nałogów ,poznam kobietę z Zamościa lub
okolic, cel stały związek, Tel. 503-713-536.
MĄŻ na godzinę. Masz kłopot, jesteś sama dzwoń
lub pisz sms. Tel. 724-881-085.
PAN dla Pań w każdym wieku o każdej porze. Tel.
795-370-666.
CZTERDZIESTOLATKA z dzieckiem pozna
pana uczciwego, bez nałogów z okolic Zamościa,
cel stały związek. Tel. 668-516-073.
POZNAM Panią towarzysko. 49 lat mam. Tel. 600952-781.
POZNAM miłą, samotną, szczupłą dziewczynę w
wieku 17-22, z Zamościa lub bliskich okolic, która
szuka chłopaka.. Proszę o SMS z opisem. Tel. 694734-546.
ROLNICZE
URSUS 555, nowa kabina, błotniki, maska, po remoncie dwukółka na 16, c. 16500zł, Tel. 84 671-3626, 501-642-033.
SPRZEDAM maszynę lubelkę i opryskiwacz 30
litrów do remontu, Tel. 514-958-489.
SPRZEDAM sieczkarnię i grajber konny (może
służyć jako dekoracja ogrodu) cena do uzgodnienia.
Tel. 502-629-835.
UBEZPIECZENIA obowiązkowe rolników, dobrowolne ubezpieczenia majątkowe za rozsądną
cenę. Oferta wielu firm. Zamość,Galeria Uni, Lubelska 40. Tel. 84 638-31-60.
KUPIĘ ciągnik Ursus C385, U-902, U-912, -104,
-1014, -1224, -1112 lub zamienię, na C-360, c. 17
tys.zł, Tel. 662-907-811.
SPRZEDAM opryskiwacz ciągnikowy, 1-roczny,
zbiornik żółty, 10-metrowy, c. 1800zł. Tel. 662907-811.
KUPIĘ kultywator 14-18 zębów w dobrym stanie,
c. 120zł. Tel. 662-907-811.
UBEZPIECZENIA rolnicze!!! Tel. 600-911-633.
SPRZEDAM kosiarkę rotacyjną, traktorową, stan
bdb, Tel. 600-036-916.
12
ROZRY W K A
w w w. g a z et a m ia st a . p l
Krzyżówka
Horoskop
Strzelec
22. XI – 21. XII
Lew
23. VII – 22. VIII
Baran
21. III – 19. IV
Obrót spraw mocno Cię zaskoczy, ale
wynikające z tego korzyści z pewnością Cię ucieszą. Barany będące
w związkach, powinny więcej czasu
poświęcić drugiej połówce. „W zdrowym ciele, zdrowy duch” - przebywaj
jak najwięcej na świeżym powietrzu.
Najwyższy czas uwierzyć w siebie
i zacząć myśleć o sobie jako o kimś,
komu się udaje. Za wszelką cenę unikaj
słodyczy, jedyne co po nich zyskasz to
zbędne kilogramy. Niech rutyna opuści Twoją sypialnie-zaskocz partnera.
Spróbuj szczęścia w grach losowych.
W pracy szef przychylnie spojrzy na
Twoje pomysły, zaprocentuje to podwyżką. Wspólny wyjazd na egzotyczną plażę, powinien na nowo rozpalić
Twój związek. Nie odkładaj ważkich
spraw na później, to może przynieść
kłopoty.
Koziorożec
22.XII – 19. I
Panna
23. VIII – 22. IX
Byk
20. IV – 20. V
Pojawi się szansa na wyjaśnienie
nieporozumień w pracy. Szczera
rozmowa z szefem może załatwić
dotychczasowe niesnaski. Samotne
byki, mogą liczyć na nową i ciekawą znajomość. W najbliższym tygodniu, uważaj na domokrążców i
naciągaczy.
Bliźnięta
21.V – 21VI
Twoja zawodowa aktywność zostanie doceniona, otrzymasz awans.
Poczujesz przypływ energii, warto
go wykorzystać i zadbać o własne
ciało. Zimowe wieczory przed komputerem i TV odbiły się na Twojej
sylwetce. Odwiedzi Cię ktoś dawno
nie widziany.
Ktoś wpływowy potraktuje bardzo
poważnie Twoje pomysły. Masz szansę zrealizować coś, za co inni będą
Cię podziwiać. Twój partner potrzebuje więcej zainteresowania z Twojej
strony. Warto wyłączyć się życia zawodowego w weekendy i wybrać się
na mały wypad za miasto.
Waga
23. IX – 22. X
Twoja kariera zawodowa jest poważnie zagrożona, ktoś pozornie
przyjazny czyha na Twoje stanowisko. Jednak nie martw się, wyjdziesz obronną ręką z opresji. Uważaj na przelotny romans podczas,
urlopu. Warto odwiedzić kolekturę
lotto.
Rak
22. VI – 22 VII
Wodnik
20. I – 18. II
Wiedza to bezcenny skarb, dlatego
nie żałuj czasu i pieniędzy na różne
kursy i szkolenia-to przyszłościowa
inwestycja. Zastanów się nad tym
co mówisz, czasami warto ugryźć
się w język. W życiu prywatnym
całkowita stabilizacja.
Los się do Ciebie uśmiechnie. Szef
wyślę Cię na zagraniczne staż, który
znacznie podniesie Twoje kwalifikacje. Przez żołądek do serca, muszą
pamiętać o tym, samotne Wodniki,
które planują „miłosne łowy”. Będziesz cieszyć się dobrym zdrowiem
i kondycją.
Skorpion
23. X – 21. XI
Jeśli obecna praca, nie spełnia Twoich oczekiwań, warto zastanowić się
nad jej zmianą. Twój partner szykuje dla Ciebie miłą niespodziankę.
Raki bez pary, poddadzą się urokowi
wiosennej miłości. Nie zapominaj o
ruchu, bo obrośniesz w tłuszcz i nie
wejdziesz w swoje ulubione ubrania.
Ryby
19. II – 20. III
Jeśli się postarasz, to konflikty w
pracy pójdą w niepamięć, a Twój dotychczasowy wróg stanie się Twoim
wiernym sprzymierzeńcem. Zdrowie
bez zmian, ale nie przestawaj dbać o
siebie. Trochę ruchu codziennie na
pewno nie zaszkodzi. Możesz spotkać kogoś interesującego.
Za dużo pracujesz, cierpi na tym
Twoje otoczenie. Dłuższy urlop z
pewnością załagodzi ten problem.
Pamiętaj, że nieuważne traktowanie
problemów grozi nietrafnymi decyzjami. Popracuj nad kondycją. Pod
koniec tygodnia ktoś Cię odwiedzi.
*********************
- Jasiu czy to prawda, że Twój dziadek
stracił język podczas wojny?
- Prawda.
- A jak to się stało?
- Nie wiem, dziadek nigdy nam o tym
nie mówił.
*********************
Przychodzi do sklepu RTV facet
z reklamacją telewizora:
- Siedziałem sobie przed telewizorem,
grzebiąc gwoździem w uchu i nagle
dźwięk wysiadł.
*********************
Blondynka pyta swojego chłopaka:
- Czy to prawda, że płazy nie mają
mózgu?
- Prawda żabciu.
*********************
Na egzaminie z logiki profesor słucha
studenta i słucha. W końcu, po jakieś
chwili kładzie się na podłodze.
- Wie pan, co ja robię ? - pyta studenta.
- Nie.
- Zniżam się do pańskiego poziomu.
*********************
- Co to jest? Ropucha i 20 żabek?
- Teściowa wieszająca firanki.
Sudoku
4
5
2
8
3
7
3
7
9
1
4
2
Rozwiązanie
2
7
2
4
5
3
7
6
9
1
8
6
1
7
8
4
9
5
6
3
2
8
9
6
3
2
1
8
7
5
4
3
4
7
9
6
1
2
3
4
8
5
1
Sudoku - autorstwa
Pani Elżbiety Lichoty
z Zamościa.
5
3
5
8
2
9
6
4
3
7
1
7
7
4
3
1
8
5
7
2
6
9
9
3
1
4
6
8
9
5
2
7
1
2
8
5
9
7
3
2
1
4
6
Celem gry jest uzupełnienie pozostałych pól
planszy cyframi od
1 do 9 (po jednej
cyfrze w każdym polu)
tak, aby każda z cyfr
wystąpiła tylko jeden
raz w każdym wierszu,
kolumnie i obszarze.
1
5
6
2
7
5
4
1
8
9
3
3
ZASADY GRY
Pionowo
1. zupa na zakwasie chleba lub mąki
żytniej albo owsianej.
4. styl pływacki.
7. papuga.
8. piwna przyprawa.
9. ... Lee, filmowy karateka.
10. zasada ładu przyrody w filozofii
chińskiej.
11. dusznica.
14. gładka, lśniąca powierzchnia.
17. latająca złodziejka.
20. rybie jest ławicą.
23. zabawa.
24. przyrząd dwuelektrodowy.
25. pot. dziesięć złotych.
26. antonim przodu.
27. coś wstrętnego.
28. nota.
1. czas zbierania plonów.
2. opust.
3. gwarancyjna lub powołania.
4. ozdobne wykończenie przy szyi.
5. zmyślenie.
6. ulica parkowa.
12. produkt otrzymywany z mleka
przez wydzielanie z niego białka
i tłuszczu.
13. siała go baba.
15. część utworu dramatycznego.
16. czarny to Afryka.
17. meritum.
18. mogą być łyse.
19. obchodzi imieniny 02.05.
20. tkanka tłuszczowa.
21. kupisz je na giełdzie.
22. strach.
Krzyżówka nr 64
Dowcipy
*********************
Policjant wraca z pracy i już od progu
woła: - Kochanie, dostałem bilety
i wieczorem idziemy na "Jezioro
łabędzie". Po obiedzie widzi, ze żona
starannie zmiata okruszki chleba i
pakuje w torebkę. - Po co to?
- No jak to, idziemy na "Jezioro łabędzie", to dla ptaków.
- Oj ty głupia, to taki balet, tancerki
znaczy się tańczą. - Patrzcie go, jaki
mądry się znalazł. A jak szlimy na
"Wesele" Wyspiańskiego, to kto wziął
pół litra?
Poziomo
Prosimy przesyłać rozwiązania krzyżówki wraz z powyższym kuponem na
adres redakcji, w terminie do 12 dni od daty wydania.
Do wygrania wycieczka do Lwowa.
REKLAMA

Podobne dokumenty