reklama - Gazeta Miasta

Transkrypt

reklama - Gazeta Miasta
REKLAMA
Nr 21 (85)
ISSN 1898 - 0562
BEZPŁATNY DWUTYGODNIK
BIŁGORAJ, HRUBIESZÓW, KRASNYSTAW, TOMASZÓW, ZAMOŚĆ
www.gazetamiasta.pl
2 XII 2010 r. - 15 XII 2010 r.
Pomagamy dzieciom
Boiska nie oddamy!
Tak mówią mieszkańcy Wspólnot Mieszkaniowych nr 3/9
i 10, zlokalizowanych w pobliżu boiska przy ul. Kilińskiego
(tuż przy DH Hetman) w
Zamościu. To jedyne ogólnodostępne w okolicy boisko dla
dzieci istnieje tyle lat, ile liczy
sobie osiedle mieszkaniowe. –
Teraz boisko chcą nam zabrać,
protestujemy – mówi Bartosz
Sierpniowski, jeden z inicjatorów obrony boiska.
► str. 3
W nagłym wypadku
Ratownicy medyczni, policjanci, strażacy i wszyscy inni,
którzy interweniują na miejscu
wypadków, wielokrotnie
napotykają na trudności, kiedy
muszą kontaktować się z krewnymi lub bliskimi poszkodowanych. Służby te zaproponowały,
abyśmy w specjalny sposób
oznakowali w swojej komórce
numer służący w nagłych wypadkach do kontaktu z bliskimi
osoby poszkodowanej.
► str. 3
Kobiety górą!
Mamy kolejnego zwycięzcę
naszego konkursu. Już po raz
drugi szczęście uśmiechnęło się
do kobiety – Małgorzaty
Gęborys z Łaszczowa.
► str. 3
Sukces na torach
Jak donoszą media, w marcu
przyszłego roku mieszkańców
Zamościa i Zamojszczyzny
czeka epokowe wydarzenie –
na miarę wystrzelenia statku
kosmicznego na Wenus.
► str. 4
Wybory, wybory
i wybory
Wybory samorządowe w większości gmin, powiatów i miast
naszego regionu wyłoniły już
włodarzy na najbliższe 4 lata.
Znamy naszych reprezentantów w radach gmin, powiatów
i miast – uznanych przez nas
samych za najwłaściwszych
i najlepszych do decydowania
o naszym otoczeniu.
► str. 6
Zakończyła się 18. edycja akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” – akcji, która powstała w 1992 roku z inicjatywy
Polskiego Radia Lublin. Dziś akcję współorganizuje TVP Lublin przy wsparciu centrów pomocy rodzinie, PCK, setek
instytucji, wolontariuszy i wszystkich tych, których wrażliwość na potrzeby i biedę innych wyzwala chęć działania,
pomocy najuboższym.
O
d kilku lat akcja obejmuje
swoim zasięgiem cały kraj,
m.in. Rzeszów i Warszawę.
W sumie zarejestrowało się ponad
500 sztabów, w tym kilkadziesiąt
na Zamojszczyźnie. W mroźny
niedzielny poranek, 28 listopada
br., w siedmiu punktach Zamościa
wolontariusze do specjalnie oznakowanych samochodów zbierali
żywność, słodycze, buty, odzież,
zabawki. Podobnie jak w latach poprzednich, i tym razem ilość zebranych darów w Zamościu i regionie
będzie można określać w tysiącach
kilogramów i sztuk. Za wcześnie
dziś na ostateczne podsumowanie
akcji na Zamojszczyźnie, bo dary
do zamojskiego MCPR przy ul.
Lwowskiej i podobnych instytucji w
regionie napływać będą do 15 grudnia br, a pierwsze paczki z żywnością, zabawkami i odzieżą trafią do
potrzebujących już 20 grudnia br.
Akcja ma sens. W roku ubiegłym w
całym kraju zebrano ponad trzysta
tysięcy kilogramów darów rzeczowych. W tym 20 ton słodyczy, prawie sto ton żywności długoterminowej, ponad 47 ton ziemiopłodów,
prawie 90 ton odzieży i 12 ton zabawek. Organizatorzy tegorocznej
akcji PDzPZ prognozują, że dzięki
REKLAMA
akcji w ubiegłym roku paczkami
świątecznymi obdarowano prawie
30 tysięcy dzieci, ponad 19 tys. rodzin wielodzietnych i 135 placówek
szkolno-wychowawczych, w tym
domów dziecka.
Do punktu zbiórki darów obok pawilonu handlowego PSS „Społem”
przy ul. Kilińskiego w Zamościu
tuż po godz. 10.00 z czworgiem
dzieci przyszła pani Marta. – Przyszłam, żeby zapytać, gdzie i kiedy
mogę zgłosić się po paczki dla dzieci, boję się, czy dla nas wystarczy
– mówi pani Marta. – Od siedmiu
lat żyjemy na granicy egzystencji.
Po zlikwidowaniu mojego zakładu
pracy od siedmiu lat nie pracuję,;
mąż jest ciężko chory, żyjemy ze
skromnej renty i nie możemy zwią-
zać kńca z końcem. Dla mojej rodziny są w roku dwa najgorsze okresy – opowiada pani Marta – święta
Bożego Narodzenia i Wielkanoc.
Zawsze przed świętami chodzę do
MCPR, PCK, Caritas, PKPS-u i
proszę o pomoc żywnościową. Kiedyś bardzo się wstydziłam, teraz już
nie, teraz walczę o przetrwanie, bo
na podjęcie pracy nie mam szans
i muszę żyć z jałmużny. Nie cieszy
mnie odrestaurowany Rynek, kolorowa fontanna, pięknie odrestaurowane kamienice. To wszystko dla
ludzi z pieniędzmi. Dla mnie ważne
jest, czy dostanę paczkę na święta
i zapłacę rachunek za prąd i gaz.
Dziękuję Bogu, że mam kochane,
mądre i dobrze uczące się dzieci,
może im będzie kiedyś lepiej – taką
nadzieję ma pani Marta i dziękuje
wolontariuszom za udział w akcji
Radia Lublin i TVP Lublin.
Niestety, nie dla wszystkich święta są radosne. Jak podają ogólnopolskie statystyki – 26% polskich
dzieci żyje w biedzie, a na ubrania
z darów czeka 2 miliony Polaków.
Wśród tej grupy ludzi są także
mieszkańcy Zamościa i Zamojszczyzny. Pamiętajmy o nich. ■
M.Zach.
2
W y da r z e n i a
w w w. g a z et a m ia st a . p l
Historyczna kartka
z kalendarza
2 grudnia
1938 Eugeniusz Kwiatkowski ogłosił
15-letni plan gospodarczy.
1982 Amerykański kardiochirurg
William De Vries wszczepił sztuczne
serce pacjentowi, który przeżył 112
dni po operacji.
3 grudnia
1586 Sir Thomas Herriot sprowadził
z Kolumbii do Europy solanum tuberosum czyli ziemniaki. Do Polski
ziemniak został przywieziony prawdopodobnie z wyprawy wiedeńskiej
Jana III Sobieskiego.
1977 Urodził się Adam Małysz.
4 grudnia
771 Karol Wielki, władca Franków po
śmierci młodszego brata, Karlomana
zjednoczył państwo.
5 grudnia
1792 George Waszyngton został ponownie wybrany prezydentem Stanów Zjednoczonych.
1989 Francuski pociąg TGV rozwinął
prędkość 482,4 km/godz.
6 grudnia
1988 Zmarł Roy Orbison, amerykański wokalista i gitarzysta, kompozytor, jego najpopularniejsze piosenki to
„Pretty woman”, „You Got It”.
7 grudnia
1925 Liga Narodów przyznała Polsce
prawo do utrzymania straży wojskowej na Westerplatte.
1988 Trzęsienie ziemi w Armenii, wg
różnych szacunków pochłonęło 50 do
100 tysięcy ofiar.
8 grudnia
1941 Po ataku na Pearl Harbor Stany
Zjednoczone oficjalnie wypowiedziały wojnę Japonii.
1943 Urodził się Jim Morrison, amerykański wokalista, lider legendarnej
grupy The Doors.
9 grudnia
1922 Pierwszym prezydentem niepodległej RP został Gabriel Narutowicz.
1978 Amerykańska sonda kosmiczna
wylądowała na planecie Wenus.
10 grudnia
1920 Opatentowano głośniki stereofoniczne.
1983 Danuta Wałęsa odebrała w imieniu męża pokojową Nagrodę Nobla.
11 grudnia
1866 Rozpoczęły się pierwsze wyścigi
jachtowe na trasie Europa-Ameryka.
12 grudnia
1901 Guglielmo Marconi odebrał w
miejscowości St. John w Nowej Funlandii pierwszy transatlantycki sygnał
radiowy nadany z Anglii z Poldhu w
Kornwalii.
1963 Kenia przestała być kolonią brytyjską i uzyskała niepodległość.
13 grudnia
1981 Wybuch stanu wojennego
w Polsce.
14 grudnia
1903 Samolot dwupłatowy, konstrukcji braci Wright jako pierwszy w historii lotnictwa wzniósł się w powietrze w locie kontrolowanym.
1799 Zmarł George Washington,
pierwszy prezydent USA.
15 grudnia
1944 Zmarł Glenn Miller, amerykański puzonista, aranżer i kompozytor,
założyciel słynnej orkiestry Glenna
Millera; autor popularnego utworu
Księżycowa „Serenada”.
1961 W Izraelu zapadł wyrok sądowy
nad Adolfem Eichmannem, hitlerowskim zbrodniarzem wojennym. Wyrok - kara śmierci. ■
Znowu się pobili
Pięściarze zza wschodniej granicy najlepiej zaprezentowali się podczas XII Memoriału Bokserskiego
im. Jerzego Suchodoła.
D
o Zamościa na dwunastą
odsłonę memoriału przybyło aż 117 zawodników
z 28 klubów z Polski, Ukrainy,
Litwy i Białorusi. Przed rokiem
było ich zdecydowanie mniej.
Najlepsi okazali się Białorusini.
Najlepszym zawodnikiem impre-
skiego Ringu. Natomiast Białorusin Aleksiej Gogilew w kategorii
do 60 kg znokautował Jakuba Rogalskiego. W ringu zmierzyły się i
panie. W wadze do 54 kg starły się
Małgorzata Kania i Iwona Misiak
z ASB Hetman Zamość. Zwyciężyła wynikiem 3-0 Kania.
Z regionu
K
siążnica Zamojska już po raz drugi przystępuje do realizacji akcji
czytelniczej „Czytam i rysuję z energią”. Jej celem jest promocja
czytelnictwa oraz edukacja z zakresu bezpiecznego użytkowania energii
elektrycznej. Program wspierany jest przez PGE S.A. Oddział Zamość. Tegoroczna akcja promocyjna, podobnie jak ubiegłoroczna edycja, skierowana jest do najmłodszych mieszkańców miasta Zamość – dzieci w wieku od
5 do 6 lat. Bibliotekarze Książnicy Zamojskiej właśnie odwiedzają zamojskie przedszkola i czytają dzieciom wiersze, bajki, opowiadania związane
z elektrycznością. Są to m.in. utwory Małgorzaty Strękowskiej-Zaremby,
Juliana Tuwima, Wandy Chotomskiej, Włodzimierza Scisłowskiego, Doroty Gellner, Agnieszki Frączek. Propagują też wiedzę o energii elektrycznej,
jej znaczeniu w życiu codziennym, a przede wszystkim o jej bezpiecznym
użytkowaniu. Podsumowaniem akcji będzie konkurs plastyczny, do udziału w którym biblioteka zaprasza wszystkie uczestniczące w akcji głośnego
czytania maluchy. Zadaniem konkursowym będzie wykonanie na kartonie formatu A-4, dowolną techniką, pracy plastycznej inspirowanej treścią
czytanych utworów. Praca powinna podkreślać znaczenie prądu w życiu
codziennym. Prace konkursowe można składać w Książnicy Zamojskiej
przy ul. Kamiennej 20 oraz we wszystkich filiach bibliotecznych na terenie miasta Zamościa. Termin składania prac upływa 21 grudnia br. Prace
nagrodzone i wyróżnione będzie można oglądać w styczniu przyszłego
roku na wystawie pokonkursowej, zorganizowanej w siedzibie Książnicy Zamojskiej. Wręczenie nagród laureatom nastąpi podczas uroczystego
podsumowania konkursu, które odbędzie się 14 stycznia 2011 r. Nagrody
dla laureatów oraz imprezę finałową sponsoruje PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość.
W
zy wybrano Maksima Sehislenoka, który nie miał sobie równych
w kategorii wagowej do 66 kg.
Nagrodę specjalną organizatorzy
przyznali Rusłanowi Alijewowi, a
wyróżnienie Litwinowi Evaldasovi Necelisovi.
Do finałów udało się dotrzeć
dwóm zawodnikom ASB Hetman
Zamość. Jednak tam musieli uznać
wyższość swoich rywali. W wadze
91 kg Kamil Ciuraszkiewicz przegrał z Piotrem Lalikiem z lwow-
Niedzielnej odsłonie memoriału
towarzyszyły także walki K-1.
Bardzo dobrze bili się zawodnicy
zamojskiego Herculesa, wygrywając 4 z 6 walk. Na punkty zwyciężył Dawid Grabias, a Krzysztof
Izdebski, Jakub Prejbusz i Filip
Górski skończyli swoje walki
przed czasem. Ponadto organizatorzy wyróżnili Filipa Górskiego
– jako najlepszego zawodnika K1
reprezentującego Zamość. ■
JP.
REKLAMA
Uczestnikami mogą być osoby, które:
▪ są ubezpieczone w KRUS (w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia
1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników)
▪ zamieszkują w gminie wiejskiej, miejsko-wiejskiej lub mieście do 25
tys. mieszkańców
▪ są zameldowane na terenie jednego z powiatów: lubelskiego,
chełmskiego,
hrubieszowskiego,
krasnostawskiego,
bialskiego,
lubartowskiego, włodawskiego lub parczewskiego
▪ zamierzają podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych
z działalnością rolniczą lub pozarolniczą działalność gospodarczą
niosek pod nazwą „Kubusiowi Akademia – utrwalenie i rozwój
efektów Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich w
Gminie Hrubieszów” został zatwierdzony przez Zarząd Województwa Lubelskiego do dofinansowania. Na liście rankingowej projektów został sklasyfikowany na wysokim, drugim miejscu. Oznacza to, że projekt będzie
realizowany przez gminę Hrubieszów od sierpnia 2011 r. do lipca 2014 r.
Wniosek na ten projekt został złożony przez gminę Hrubieszów we wrześniu br. w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w
regionach Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie
wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałania 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania
edukacji przedszkolnej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Całkowita wartość projektu została oszacowana na kwotę niemal 2,7 mln zł, w
tym wnioskowane dofinansowanie ma wynieść prawie 2,5 mln zł. Projekt
ma na celu objęcie wsparciem 95 dzieci w wieku 3-5 lat mieszkających na
wsi poprzez objęcie ich edukacją przedszkolną. W tym celu w miejscowościach: Husynne, Szpikołosy, Cichobórz, Czerniczyn i Ślipcze mają zostać
utworzone punkty przedszkolne.
C
iekawą ofertę dla młodzieży przygotowało CKF „Stylowy” w Zamościu. Już od 16 grudnia rusza Młodzieżowy Klub Filmowy. - Jeśli
chcesz poznać tajniki reżyserii, scenopisarstwa, montażu oraz pracy operatora filmowego, przyjdź na warsztaty filmowe – zaprasza Andrzej Bubeła,
dyrektor CKF „Stylowy”. Uczestnicy zajęć, będą mogli m.in. nakręcić własny film, wcielić się w rolę reżysera, operatora kamery, scenarzysty, dźwiękowca i montażysty, lub spotkać znane osoby z branży filmowej. To dobra
szkoła również dla przyszłych dziennikarzy. Wszystko to pod okiem fachowców i z użyciem profesjonalnego sprzętu. - Zajęcia prowadzone będą
w studiu telewizyjnym i pracowniach montażowych, a także w plenerze. Dla
klubowiczów będzie to zatem doskonała okazja zapoznania się z pracą w
telewizji, z funkcjonowaniem studia TV oraz sprzętem wykorzystywanym w
produkcji telewizyjnej – dodaje Andrzej Bubeła. Zajęcia będą odbywały się
raz w tygodniu. Opłata za miesiąc wynosi 50 zł. Nabór uczestników trwa
do 14 grudnia. Szczegółowe informacje oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie: www.stylowy.net i w kasach kinowych.
Pierwsze spotkanie odbędzie się we czwartek 16 grudnia o godz. 16.00
w CKF „Stylowy”. ■
Obecnie prowadzimy rekrutację na kursy:
• Drwal – operator pilarki spalinowej (132 godz.)
• Księgowość małych i średnich przedsiębiorstw (180 godz.)
• Kierowca – operator wózka jezdniowego (88 godz.)
Zapewniamy: materiały szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu na
zajęcia, ubezpieczenie NW, pokrycie kosztów badań lekarskich,
poczęstunek w trakcie zajęć, opiekę nad dziećmi do lat 7 i osobami
zależnymi, zaświadczenie o ukończeniu kursu.
Redakcja i Biuro Ogłoszeń
ul. Ormiańska 1, 22-400 Zamość, tel./fax (084) 638-64-84,
e-mail: [email protected], [email protected]
Wydawca Przemysław Kołakowski
Informacji udziela Lokalne Biuro Obsługi Projektu
w Hrubieszowie:
Filia FRL, pl. Wolności 15 /I p./, 22-500 Hrubieszów,
tel. 84 696 54 77
Redaktor naczelna Anna Bzdek-Kołakowska
Zespół redakcyjny: Wojciech Łosiewicz, Jarosław Kuchta, Ewa Krawczyk,
Marian Zacharczuk, Radosław Cieplak, Paweł Kułaj.
Druk Media Regionalne Sp. z o.o.w Warszawie oddz. w Kielcach Drukarnia
w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 50.
Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo do skrótów
i redakcyjnego opracowania tekstów przyjętych do druku. Za treść reklam i ogłoszeń
redakcja nie odpowiada.
W y da r z e n i a
w w w. g a z et a m ia st a . p l
SONDA
czy pociągi wrócą
do zamościa||?
Chciałabym, podobnie jak
mieszkańcy
Zamojszczyzny,
aby pociągi
wróciły do
naszego
miasta i na
Roztocze. Szumne zapowiedzi,
że od marca na torach znowu
pojawią się osobówki, traktuję
trochę z dystansem.
Nie pierwszy raz już obiecywano, a później kończyło się jak
zwykle. Oby tym razem było
inaczej, bo jesteśmy odcięci od
świata - Pani Beata.
Jestem
studentem,
także pociągi były
dla mnie
bardzo
wygodnym
środkiem
transportu.
W naszych
mediach ciągle się przewija temat pociągów, trwają spory, kto
je ponownie na razie na papierze
sprowadził na Roztocze,. Powinniśmy się wszyscy cieszyć, że
znowu po torach zastukają koła
wagonów. Wierzę w to, że nie są
to puste obietnice władz w innym wypadku będzie to bardzo
niesmaczna sytuacja ­- Mateusz
z Zamościa.
Boiska nie oddamy!
Tak mówią mieszkańcy Wspólnot Mieszkaniowych
nr 3/9 i 10, zlokalizowanych w pobliżu boiska przy
ul. Kilińskiego (tuż przy DH Hetman) w Zamościu.
To jedyne ogólnodostępne w okolicy boisko dla dzieci istnieje tyle lat, ile liczy sobie osiedle mieszkaniowe.
– Teraz boisko chcą nam zabrać, protestujemy – mówi Bartosz Sierpniowski, jeden z inicjatorów obrony boiska.
Z
arząd Osiedla Kilińskiego
wystąpił do Spółdzielni
Mieszkaniowej im. W. Łukasińskiego w Zamościu, właściciela
terenu, na którym zlokalizowane
jest boisko, o jego remont. – Reakcja spółdzielni była jednoznaczna –
mówi zamojska radna Marta Pfeifer.
Spółdzielnia boisko wyremontuje
– pod warunkiem, że w kosztach
remontu będą partycypować wspólnoty mieszkaniowe. Wspólnoty
mieszkaniowe partycypować mogą,
ale pod warunkiem przekazania
przez Spółdzielnię Mieszkaniową
im. W. Łukasińskiego terenu boiska
miastu, wtedy są duże szanse na
dofinansowanie kwotą 150 tys. zł
remontu obiektu.
Na wspaniały pomysł rozwiązania
problemu wpadły władze Spółdzielni Mieszkaniowej im. W. Łukasińskiego. 13 sierpnia br. wystąpiły
z pismem do Urzędu Miasta w
Zamościu o wydanie warunków
zabudowy terenu boiska z przeznaczeniem na budynek mieszkaniowy
wielorodzinny z dużym
parkingiem u zbiegu ulic Kilińskiego i Piłsudskiego. Na szczęście
takiej zgody
Spółdzielnia
Mieszkaniowa jeszcze nie
uzyskała, a jej
pomysł „zagospodarowania
boiska” oprotestowało pisemnie
ponad trzystu
mieszkańców
okolicznych bloków. – Na istniejącym kawałku
jeszcze zielonego
terenu kolejnego
bloku mieszkalnego postawić nie
pozwolimy – mówi pan Ryszard,
mieszkaniec ul. Kamiennej. – Wolę,
ażeby moje wnuki grały w piłkę
na „klepisku”, ale obok domu, niż
wcale lub na obrzeżach miasta.
Mamy nadzieję, że do budowy
bloku nie dopuszczą nowi zamojscy radni, z których większość
w przedwyborczych programach
deklarowało poparcie dla rozwoju w
mieście m.in. obiektów sportowych
dla dzieci i młodzieży.
– Jeśli stanie się inaczej, zablokujemy fizycznie budowę bloku i boisko
obronimy – mówi pan Ryszard.
„Mecz” o boisko przy ul. Kilińskiego w Zamościu trwa. ■
M. Zach
Każdy wie że kolei na Zamojszczyźnie nie ma. Czy będzie
trudno powiedzieć. Nie wierzymy, że pociągi znowu odjadą z
zamojskiego dworca na Roztocze
i do miast całej Polski. Najprawdopodobniej są to kolejne
obietnice władz, a mieszkańcy
Zamojszczyzny się cieszą. Oby
nie skończyło się rozczarowaniem - Ela i Ania z Zamościa.
O sytuacji
kolei na
Zamojszczyźnie
powiedziano
już chyba
wszystko.
Czy wierzyć
w to, że pociągi wrócą? Trudno
powiedzieć, jeden świstek
papieru i to pokazany przed
wyborami, nie koniecznie musi
przywrócić połączenia kolejowe
zresztą kraju. Chciałbym,. żeby
tak było, na pewno pojadę pierwszym pociągiem na Roztocze,
ale czy będą to zwykłe obietnice
władzy, czas pokaże - Patryk
z Zamościa.
3
REKLAMA
S
kładam Państwu serdeczne
podziękowania za udział
w wyborach samorządowych
2010 r. Szczególnie dziękuję
licznym wyborcom, którzy
oddając swój głos, wsparli
moją kandydaturę na urząd
Prezydenta Miasta Zamościa
oraz kandydatów startujących z list Prawa
i Sprawiedliwości.
Gratuluję zwycięstwa Panu Prezydentowi
Marcinowi Zamoyskiemu, któremu życzę
sukcesów w realizacji programu wyborczego
dla dobra wszystkich mieszkańców Zamościa.
Równie serdeczne gratulacje i życzenia kieruję
do wszystkich wybranych samorządowców.
Jako Poseł na Sejm RP deklaruję gotowość do
współpracy na rzecz naszego miasta i regionu,
zwłaszcza na płaszczyźnie tak potrzebnego
rozwoju gospodarczego.
Raz jeszcze dziękuję Państwu za zaufanie
i poparcie. To dla mnie zaszczyt i ogromna
motywacja do dalszej pracy parlamentarnej
w służbie naszemu regionowi.
Sławomir Zawiślak
W nagłym wypadku
Ratownicy medyczni, policjanci, strażacy i wszyscy inni,
którzy interweniują na miejscu wypadków, wielokrotnie
napotykają na trudności, kiedy muszą kontaktować się
z krewnymi lub bliskimi poszkodowanych. Służby te zaproponowały, abyśmy w specjalny sposób oznakowali
w swojej komórce numer służący w nagłych wypadkach
do kontaktu z bliskimi osoby poszkodowanej.
B
ardzo często telefon komórkowy jest jedynym
przedmiotem, który można
przy takiej osobie znaleźć. Szybki
kontakt pozwoliłby na uzyskanie
takich informacji jak: grupa krwi,
przyjmowane leki, choroby przewlekle, alergie, itp.
Ratownicy zaproponowali, aby
każdy w swoim telefonie umieścił
na liście kontaktów osobę, z którą
należy się skontaktować w nagłych
wypadkach. Numer takiej osoby
należy zapisać pod międzynarodowym skrótem ICE (in Case of
Emergency). Wpisanie więcej niż
jednej osoby do takiego kontaktu
wymagałoby następującego oznaczenia: ICE1, ICE2, ICE3, itd.
Oznakowanie zdecydowanie ułatwiłoby pracę wszystkim służbom
ratowniczym. Pomysł jest łatwy
w realizacji, nic nie kosztuje,
a może ocalić życie. Akcja ma zasięg europejski.■
Kobiety górą!
Mamy kolejną zwyciężczyni naszego konkursu.
Już po raz drugi szczęście uśmiechnęło się do kobiety
– Małgorzaty Gęborys z Łaszczowa.
Zasypało !
W
miniony poniedziałek o swoim istnieniu przypomniała
zapowiadana wcześniej przez meteorologów zima. Tradycyjnie, zima
jak zwykle zaskoczyła służby miejskie. O godz. 7.30 ulicą Lubelską w
Zamościu było można poruszać się
„gęsiego”, bo nikt chodników nie
odśnieżył. W poniedziałek spadło
z nieba kilkanaście centymetrów
śniegu, co skutecznie utrudniało poruszanie się po chodnikach
i jezdniach. Specjaliści prognozują, że jak spadnie metr śniegu – co
jest możliwe – miasto będzie trzeba zamknąć na kłódkę. Zamojskim
służbom komunalnych i drogowcom
życzmy wszystkiego najlepszego.
Aby do wiosny. ■
M.Zach
P
anowie ! Chwytajmy za telefon i wysyłajmy SMS o treści
gm.prawo na numer 73601.
Kolejna edycja trwa do końca grudnia br. – Wysłałam dwa SMS-y. Po
raz pierwszy brałam udział w takim
konkursie. Już miałam zapisywać
się na kurs, ale mama namówiła
mnie, żebym spróbowała – mówi
Małgorzata. Żeby wygrać, trzeba
grać. Choć tutaj sprawdziło się także inne powiedzenie – jednak warto
słuchać się rodziców. Pani Małgorzacie gratulujemy i trzymamy
kciuki za „nasze” kursantki.
Miejmy nadzieję, że zima nie przeszkodzi i zdawalność na egzaminach
będzie 100-procentowa.
Powodzenia! ■
4
bl isko na s
w w w. g a z et a m ia st a . p l
Z życia wzięte
Sukces na torach
Jak donoszą media, w marcu przyszłego roku mieszkańców Zamościa i Zamojszczyzny czeka epokowe wydarzenie – na miarę wystrzelenia statku kosmicznego
na Wenus.
T
o dzięki nieprzespanym nocom, przejechaniu tysięcy
kilometrów do różnego kalibru decydentów, napisania setek
pism, zorganizowania protestów i
wielkiego zaangażowania polityków i urzędników, na zardzewiałe
tory kolejowe po kilku latach powrócą podobno dwa pociągi osobowe. Z Zamościa do Wrocławia i do
Krakowa. Sukces na miarę niemalże Nagrody Nobla. Gdyby tak jeszcze udało się ponownie uruchomić
pociąg do Warszawy, to „Nobel”
dubeltowy.
Już widzę w marcowy poranek na
zamojskim dworcu szpalery mieszkańców, urzędników, kolejarzy,
władz – od Zamościa do Warszawy
włącznie – jak przy akompaniamencie orkiestry dętej przecinają
wstęgę i pierwszy pociąg rozpoczyna „bieg” z prędkością 60km/h np.
do Krakowa. Sukces!
Jak pisze w swojej książce pt. „Zamość od A do Z” Andrzej Kędziora
– w 1929 roku, a więc 81 lat temu po
trzy pociągi osobowe dziennie odjeżdżały z Zamościa do Warszawy,
Lwowa i Zwierzyńca. Do Rejowca
odjeżdżał jeden i aż sześć do Włodzimierza Wołyńskiego. W 1990 r.
ze stacji Zamość i Zamość – Północ/LHS dziennie odjeżdżały 24
T
pociągi pasażerskie. Teraz, jak dobrze pójdzie, będą dwa. Właściwie
już są, ale na papierze, a że papier
wszystko wytrzyma, dalej pewności nie mam. Zmienią urzędników
– i po pociągach.
Zrobiłem sobie wycieczkę po
przystankach kolejowych wzdłuż
trasy Zamość – Bełżec. To, co zobaczyłem, można określić jednym
słowem – skandal. W Zawadzie
„dworca” nie ma, dla podróżnych
jest „daszek”. W Szczebrzeszynie
kiedyś uroczy, stylowy budyneczek
stacji z ogrzewaniem zamienił się w
ruinę i melinę pijacką (na zdjęciu),
itd., itp.
Kiedy już ruszą dwa pociągi, stacje będzie trzeba odbudować, bo
innego wyjścia nie ma. I znowu
wydamy pieniądze, bo ktoś kiedyś
nie dopilnował – ani urzędnicy, ani
politycy – i stacyjne budynki diabli
wzięli.
Znowu będzie trzeba kupić wstęgi,
kwiaty; przygotować ordery, orkiestry i szampana. Ale czego się nie
robi dla społeczeństwa. Nie liczą
się koszty, tylko efekt końcowy i
ilość artykułów w prasie, w których
przeczytamy o tym, co władza dla
zamościan i mieszkańców Zamojszczyzny zrobiła. ■
M. Zach.
urystów podążających z Zamościa do Krasnobrodu ulicą Lipską, a tych szczególnie w
okresie letnim są tysiące, żegna
reklama „z minionej epoki”. Reklama dozwolona dla obywateli
w wieku od lat 18 powinna trafić
do muzeum, bo swoje lata ma.
Zardzewiała krata do byłej hurtowni i zarośnięte drzewami, tak
„na oko” 10-letnimi, wejście do
budynku to dziś już zamojski, historyczny budynek.
A swoją drogą – nie wszystko, co
pochodzi z „minionej epoki”, było
złe. Nie ma wątpliwości – farba
była znakomita, bo do dziś przetrwała deszcze, wichury, mróz
i upały. ■
M.Zach.
Na emeryturze...
– Fajnie jest – mówi pani Zofia z Zamościa, od kilku lat
uczestnicząca w zajęciach plastycznych organizowanych przez Zamojski Uniwersytet Trzeciego Wieku.
Wykształcimy specjalistów
z odnawialnych źródeł energii
Światowe trendy związane z rozwojem technologii produkcji energii w oparciu o surowce i źródła odnawialne dotarły także na Lubelszczyznę. Ruszają inwestycje budowy kilku biogazowni rolniczych, siłownie wiatrowe wprawdzie budzą kontrowersje,
ale też powoli wpisują się w nasz krajobraz.
N
ajwiększym
energetycznym
zasobem
rolniczego regionu jest
biomasa, i to właśnie w
tym obszarze możemy
obserwować duże zainteresowanie inwestorów.
Powstają brykieciarnie,
peleciarnie, instalowane
są kotły opalane owsem
lub słomą, a rolnicy zakładają plantacje roślin
energetycznych.
Agroenergetyka
jest
nową dziedziną wiedzy,
dlatego niezbędne jest
jej pogłębianie poprzez
udział w kursach, szkoleniach i studiach z tego
zakresu. W odpowiedzi
na rosnące zainteresowanie tą dziedziną, Wydział Nauk Rolniczych w
Zamościu Uniwersytetu
Przyrodniczego w Lublinie rozpoczyna pierwszą
edycję studiów podyplomowych „Odnawialne
źródła energii”. Celem
studiów jest przekazanie
kompleksowej wiedzy
dotyczącej różnych źródeł energii odnawialnej,
ich zasobach oraz możli-
W
wościach rozwoju, technologiach pozyskiwania,
źródłach finansowania,
aspektach prawnych.
Oprócz części teoretycznej, uczestnicy zostaną
przygotowani do sporządzania opracowań w
zakresie OZE: bilansu
zasobów energii w skali gminy lub powiatu,
wniosków o dofinansowanie inwestycji, studium
wykonalności.
Program studiów dosto-
sowany jest głównie do
potrzeb
pracowników
jednostek
samorządowych (urzędów gmin,
powiatów, województw)
oraz doradztwa rolniczego, a także producentów
rolnych, liderów grup
producenckich,
sołtysów, wójtów i pracowników przedsiębiorstw
zajmujących się produkcją i przetwórstwem rolniczych surowców energetycznych.
Zajęcia na studiach będą
prowadzone przez kadrę
specjalistów z poszczególnych dziedzin. Edukacja w zakresie odnawialnych źródeł energii
pozwoli na podejmowanie trafnych decyzji,
zarówno z punktu widzenia biznesowego, jak
i uwarunkowań środowiskowych i prawnych.
Szczegóły na stronie
www.wnr.up.lublin.pl. ■
grupach
malarst wa
i rękodzieła
artystycznego
malujemy,
haftujemy,
wyszywamy. Udział
w zajęciach to znakomita okazja na
spędzenie wolnego
czasu, a tego my,
emeryci, mamy wyjątkowo dużo. To także znakomita terapia
na stres i bolący kręgosłup. Nie samymi wnukami emeryt
żyje. Wnuki bardzo
kocham, ale kocham
także rysunek i malarstwo, w których
się spełniam ­– opowiada pani Zofia.
Przy
Zamojskim
Uniwersytecie Trzeciego
Wieku
od
dwóch lat działa – i
to z pełnym sukcesem – 22-osobowy
chór „Gaudeamus”.
Chórem kieruje Tomasz Ziąbkowski. Po
kilku lokalnych sukcesach, 6 listopada
br., w konkursie 11.
Jesiennego Przeglądu Twórczości Artystycznej Seniorów w
Dęblinie jury przeglądu nagrodziło zamojski chór nagrodą
specjalną.
Stefania Twardowska jest szczęśliwa.
Po wielu organiza-
cyjnych perypetiach
chór znalazł swoje
miejsce w Zamościu,
dając
satysfakcję
śpiewającym emerytom. – Tego nam brakowało – stwierdza
pani Stefania. Prace
plastyczne
zamojskich seniorów można oglądać w Książnicy Zamojskiej przy
ul. Kamiennej 20. Na
koncert chóru zaprosimy naszych Czytelników w najbliższym
czasie, o czym poinformujmy na łamach
naszej gazety. ■
M.Zach.
bl isko na s
w w w. g a z et a m ia st a . p l
Ludzie z pasją
REKLAMA
- Tatuażysta - nowa forma sztuki
Pasją „Suchego” z Zamościa jest to, co jedni nazywają sztuką, a inni patologią i zboczeniem. Ta pasja to tatuaż.
S
uchy - pierwszy
swój tatuaż wykonał w wieku 15 lat,
wzorem był znak odbity
od monety, a narzędziem
do wykonania pierwszego
„dzieła sztuki” była struna od gitary i tusz kreślarski. – Tatuaż kojarzy
się z czymś negatywnym,
ale to nieprawda – mówi
„Suchy”. Dziś tatuują się
gwiazdy ekranu, politycy,
intelektualiści, bo tatuaż
to nowa forma sztuki. –
Ta właśnie sztuka stała
się moją pasją i źródłem
utrzymania. Tatuuję w
REKLAMA
Polsce, Anglii, Holandii,
Niemczech. Długo zastanawiam się nad projektami. Bardzo często odmawiam wykonania tatuażu
osobie, kiedy stwierdzę,
że zaproponowany przez
nią wzór nie odpowiada
moim zdaniem wizerunkowi czy psychice tej osoby – opowiada. – Bardzo
często nad wzorem tatuażu pracuję nawet pół
roku, standardowe wzory projektuję od trzech
do ośmiu godzin. Nie ma
najpopularniejszych wzorów, gdyż dla większości
klientów przygotowuje
indywidualne projekty
autorskie. Motywem mojej pasji jest być innym
od innych i robić coś
innego niż inni. W Polsce tatuowanie ciała jest
jeszcze czymś nagannym,
dziwnym, niezgodnym.
To bzdura. W Wielkiej
Brytanii tatuaż jest jak
chleb powszedni. – mówi
„Suchy”.
„Suchy” do
tatuażu nikogo nie namawia. – Klienci przyjdą
sami – twierdzi. Więcej
informacji o Studiu Tat-
too HAZEL na www.myspace.com//suchytattoo.
W Polsce tatuaż mogą
sobie zrobić osoby, które
ukończyły 18. rok życia.
Osoby młodsze tatuaż
mogą wykonać jedynie po
wyrażeniu zgody przez
opiekunów
prawnych.
Pierwotnym znaczeniem
tatuażu były obrzędy
rytualne. Dziś dla wielu
osób wykonanie tatuażu
należy do dobrego tonu
i mody XXI wieku. ■
M.Zach.
5
6
ku lt u r a l n y roz k ł a d ja z dy/ t u ryst y k a
w w w. g a z et a m ia st a . p l
zamość
▪ Mikołajkowy Turniej Szachowy,
Miejski Dom Kultury, 4 grudnia
br., godz. 9.00.
Zainteresowani mogą zgłosić swój
udział do 3 grudnia br. w MDK
Zamość, ul. Kamienna 20, tel.
6384446 lub u Andrzeja Czochry tel.
0606966403.
▪ Kabaret „Ani Mru Mru”, Sala
widowiskowa Zamojskiego Domu
Kultury, 4 grudnia br., godz. 16.00
i 19.00. Informacje o biletach pod numerem tel. 84 639 20 21.
▪ Koncert zespołu Pizza Łomot,
Klub „Piąta Strona Świata” w Zamościu, 4 grudnia br., godz. 20.00,
wstęp 5 zł.
▪ Mikołaj w Kinie, CKF „Stylowy”
w Zamościu, 5 grudnia br., godz.
13.00 i 13.30. Organizatorzy przygotowali dla najmłodszych miłośników
kina szereg atrakcji, m.in. spotkanie
ze św. Mikołajem, konkurs plastyczny
oraz dwa seanse filmowe dla dzieci.
▪ „Podróż za horyzont”, Zamojski
Dom Kultury, 5 grudnia br., godz.
15.00. Spektakl dla dzieci przygotowany przez Teatr Lalek „Igraszka”
z Wyszogrodu. Bilety do nabycia w
ZDK, w cenie 10 zł (w przedsprzedaży) i 12 zł (w dniu spektaklu), dzieci
obchodzące tego dnia swoje urodziny
mają wstęp bezpłatny.
▪ Młodzieżowe Spotkania Teatralne, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Zamościu, 10 grudnia
br. Konkurs adresowany jest do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu zamojskiego.
Tematyką przedstawienia może być
interpretacja dowolnego utworu literackiego (dramatycznego, poetyckiego
lub prozatorskiego), więcej na www.
ekonomikzamosc.pl.
WYSTAWY
▪ Uwolnić ukryte talenty, Książnica
Zamojska, ul. Kamienna 20 (hol parter), do 8 grudnia br. Ekspozycja prezentuje rękodzieło artystyczne osób
zrzeszonych w Stowarzyszeniu Zamojski Uniwersytet Trzeciego Wieku.
▪ Sielsko – Anielsko, Książnica Zamojska (Galeria Ekslibris), ul. Kamienna 20, do 31 stycznia 2011 roku,
wystawa prezentująca krajobrazy
Roztocza wykonane przez Annę Woś
i Krystynę Kopciowską, techniką batiku oraz zróżnicowane formą i kolorystyką dekoracje w postaci aniołów.
▪ Olga Siemaszko (1911-2000) – Ilustracje, Biuro Wystaw Artystycznych
– Galeria Zamojska, od 10 grudnia br.
do 9 stycznia 2011 r., w godz. 10.00 –
17.00.
BIŁGORAJ
KRASNOBRÓD
▪ „Kiermasz świątecznych prac
plastycznych”, Młodzieżowy Dom
Kultury, 12 grudnia br.
▪ „Świąteczny Czas”– wystawa
prac plastycznych, Młodzieżowy
Dom Kultury, od 13 grudnia br.
▪ Olimpiada Grudziądz na Roztoczu, sala gimnastyczna ZSO w Krasnobrodzie, 2 grudnia br., od godz.
19.30. Organizatorzy: Audycja Sportowa Ole, GKS Olimpia Grudziądz.
JÓZEFÓW
▪ Jesienny Kiermasz Taniej Książki, Miejska Biblioteka Publiczna,
do 10 grudnia br. W ofercie m.in.
znajdują się bajki, lektury i pozycje
popularnonaukowe.
SZCZEBRZESZYN
WYSTAWY
▪ „Chopinowi niewysłane listy",
Miejski Dom Kultury, ekspozycję
można zwiedzać do 5 grudnia br.
KRASNYSTAW
▪ „Zabytki techniki codziennego
użytku” – Muzeum Zamojskie, wystawa sprzętów technicznych, gospodarstwa domowego, zabytkowych
przedmiotów, używanych od końca
XVIII wieku do lat 70. XX wieku:
maszyn do szycia, starych telewizorów, przyborów do pisania i lamp
naftowych. Na wszystkich zwiedzających ekspozycję czekają również
pokazy – ważenie za pomocą starych
wag, odtwarzanie muzyki z poligonu,
patefonu lub adaptera. Wystawa czynna do końca br.
▪ „Najpiękniejsza historia świata…”
– wystawa pokonkursowa twórczości
plastycznej osób niepełnosprawnych,
Książnica Zamojska, (hol, I p.) , do 31
grudnia br.
KONKURSY
▪ Finał 12. edycji „Recytowania z
dynamitem”, Zamojski Dom Kultury, 4 grudnia br., godz. 10.00.
▪ Zadumki Norwidowskie, Krasnostawski Dom Kultury (sala kawiarniana), 2 grudnia br., godz. 13.00.
▪ Spotkanie dotyczące diagnozy stanu kultury w mieście Krasnystaw,
na potrzeby opracowania Strategii
Rozwoju Krasnostawskiego Domu
Kultury, Sala Sejmikowa Urzędu
Miasta Krasnystaw, 2 grudnia br.,
godz. 14.30.
▪ Spektakle teatralne „Wyspa
skarbów”, „Szewczyk Dratewka”,
„Dziady”, Sala widowiskowa KDK,
2-3 grudnia br., godz. 8.20, 9.45,
11.15.
▪ Obchody 15-lecia Zespołu tańca
współczesnego ZYGZAK działającego w Młodzieżowym Domu Kultury w Krasnymstawie, Młodzieżowy Dom Kultury, 4 grudnia br.,
godz. 18.00.
▪ Wizyta Mikołaja w domu, 4-6
grudnia br., od godz. 15.00 do
20.00. Zapisy w sekretariacie Krasnostawskiego Domu Kultury oraz
pod numerem telefonu 82 576 22
18.
▪ Bajki ze Świętym Mikołajem, Sala
kinowa w KDK, 6 grudnia br.
TOMASZÓW LUB.
▪ Koncert jubileuszowy 30 lat Zespołu Pieśni i Tańca „Roztocze”, Tomaszowski Dom Kultury (sala teatralna), 5 grudnia br., godz. 14.30.
▪ Mistrzostwa Tomaszowa Lubelskiego w szachach na rok 2010, Tomaszowski Dom Kultury; 2, 7, 9,
14, 16 grudnia br., więcej informacji
udziela Urząd Miejski w Tomaszowie
Lubelskim.
▪ Koncert zespołu „Grupa Operacyjna”, Tomaszowski Dom Kultury,
17 grudnia br., godz. 20.30, bilety są
dostępne w TDK w cenie 15 zł (przedsprzedaż) i 20 zł (w dniu koncertu).
WYSTAWY
▪ „Batalion Podchorążych rezerwy
Piechoty nr 2 w Tomaszowie Lubelskim”, wystawa jest częścią obchodów
71. rocznicy bitew tomaszowskich z
września 1939 roku, Muzeum Regionalne im. dr. J. Petera, czynna do końca br.
HRUBIESZÓW
▪ „Mikołajki w HDK”, Hrubieszowski Dom Kultury, 4 grudnia br.,
godz. 15.00. Festyn dla dzieci w scenografii zimowej i mikołajkowej. Imprezę
poprowadzą klauni „Ruphert & Rico”.
Tradycyjnie organizatorzy przygotowali dobrą zabawę, ciekawe występy i
drobne upominki, które wręczy uczestnikom sam Święty Mikołaj.
▪ Akademia Przedszkolaka, Hrubieszowski Dom Kultury, w każdy
wtorek do godz. 11.00, sala nr 27.
Dzieci w wieku 3-5 lat wraz z opiekunami mogą uczestniczyć w zajęciach
plastycznych, rytmiczno-zabawowych
oraz muzyczno-wokalnych.
▪ Nauka gry w szachy dla wszystkich,
zajęcia prowadzi Ryszard Jaku-
bowski, Spółdzielczy Klub Kultury
„Słoneczko” w każdy czwartek br., o
godz. 18.00.
▪ „Baśń o matczynej miłości”, Hrubieszowski Dom Kultury, 12 grudnia
br., godz. 19.00. Spektakl w wykonaniu teatru piosenki „Młyn” z Hrubieszowa.
KONKURSY
▪ „W grudniowy dzień” – konkurs plastyczny skierowany do dzieci i młodzieży z terenu powiatu hrubieszowskiego.
Celem konkursu jest utrwalenie tradycji regionalnych związanych z Bożym
Narodzeniem. Warunkiem uczestnictwa jest przygotowanie pracy plastycznej o tematyce świątecznej. Trzeba
pamiętać o tym, aby prace były oprawione w passe-partout, każda praca na
odwrocie powinna zawierać dokładne
informacje o autorze pracy: imię i nazwisko, wiek, nazwę placówki, telefon
oraz imię i nazwisko nauczyciela, pod
którego kierunkiem praca została wykonana. Opracowania należy składać
do 10 grudnia br. w Hrubieszowskim
Domu Kultury.
STARY ZAMOŚĆ
KONKURSY
▪ 2. edycja konkursu plastycznego
pt. „Renifery Św. Mikołaja”, przygotował Gminny Ośrodek Kultury w
Starym Zamościu. Aby wziąć w nim
udział, należy stworzyć pracę plastyczną w dowolnej technice o tematyce
mikołajkowej, dołączyć dane osobowe, a następnie złożyć w GOK-u. W
konkursie mogą wziąć udział dzieci,
młodzież i dorośli. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi w dniu tegorocznej
Wigilii. Więcej szczegółów można odnaleźć w GOK-u lub na stronie internetowej gminy Stary Zamość.
WYSTAWY
▪ „Nokturn Fryderyka Chopina”,
wystawa pokazująca wkład Fryderyka
Chopina w muzykę, Muzeum im. ks.
St. Staszica, do końca br. ■
Wędrówki z Łosiewiczem
- Wybory, wybory i wybory...
Wybory samorządowe w większości gmin, powiatów i miast naszego regionu wyłoniły już włodarzy na najbliższe 4 lata. Znamy naszych
reprezentantów w radach gmin, powiatów i miast – uznanych przez nas samych za najwłaściwszych i najlepszych do decydowania o naszym
otoczeniu.
Z
arazem godnych niewątpliwego wyróżnienia, jakim
jest kierowanie samorządem i reprezentowania społeczeństwa. W odróżnieniu od wyborów
do parlamentu, podczas ostatnich
dokonywaliśmy wyboru pomiędzy
osobami, które są nam znane. Często mieliśmy kontakt z daną osobą
w pracy lub znamy ją ze zwykłych
kontaktów sąsiedzkich. Oczywiście
łatwiej było też zauważyć, że osoby kompetentne nie startują tylko z
jednej listy partyjnej, co często w
świecie wielkiej polityki jest nie do
uchwycenia.
Oczywiście widzieliśmy, z jaką determinacją zabiegano o nasze głosy,
ile ulotek dostarczono do naszych
skrzynek pocztowych, ile plakatów wyborczych powieszono na
ogrodzeniach. W wielu programach
wyborczych kandydaci zapewniali,
że będą dbać o ,,rozwój turystyki”
i oczywiście byli to przedstawiciele
różnych partii i stowarzyszeń.
Jak słusznie zauważyli przyszli samorządowcy, rozwój turystyki to
rzecz bardzo ważna i dająca niesamowite korzyści oraz szansę rozwoju. Wraz ze wzrostem liczby przyjeżdżających turystów przypływa
duży kapitał. Turysta musi gdzieś
spać, zjeść, oczywiście korzysta też
z różnych form spędzenia wolnego
czasu, za które także płaci. Niby
wszystko jest banalne, ale aby turysta do nas przybył, musi najpierw
usłyszeć o naszym regionie. Oczywiście, samorządy w różny sposób,
nie zawsze trafny, przeprowadzają
kampanie reklamowe zachwalające nasze walory krajobrazowe,
kulturowe, a coraz częściej także
kulinarne. Możemy powiedzieć, że
odbywa się coraz więcej festiwali,
coraz więcej stowarzyszeń zakłada
się w celach promocyjnych, ale jeśli
przyjrzeć się innym regionom Polski, to widać, że nie tylko u nas dba
się o promocję – jadąc przez Polskę
widzimy tabliczki wskazujące kie-
runek do miejsc lub zabytków wartych odwiedzenia. W Internecie na
różnych portalach także pojawiają
się reklamy miast atrakcyjnych dla
potencjalnego turysty, czy też całych województw. Jest to jeden z
dowodów, że na promocję turystyki
nie można żałować pieniędzy, każda złotówka dobrze zainwestowana
może wrócić po wielokroć do kasy
gmin, miast, powiatów.
Trzeba także ciągle dbać o pomniki
bogatej historii naszej ojcowizny,
o zabytkowe kapliczki, dwory, zabytkowe drzewostany. Ile w ciągu
ostatniego 20-lecia zniknęło wspaniałych dworków, ile alei lipowych
wycięto, ile zabytkowych drewnianych domów bezmyślnie rozebrano.
Mógłbym takie obiekty wymieniać
bez liku, zaczynając od całkowicie
utraconych, jak np. pałac w Stryjowie do ciągle niszczejących, jak wyjątkowe miejsca pochówku innych
wyznań w całym regionie. Można
starać się szukać winnych takiego
stanu rzeczy, jednak teraz przyszedł czas na ,,nowych” i ,,nowe”.
Samorządowcy muszą pamiętać,
że praca nad pozyskaniem zaufania
społecznego nie skończy się wraz
z wyborem, a dopiero się zaczęła.
Także te osoby, którym się nie powiodło, mogą jeszcze popracować
nad swoją opinią, uczestnicząc w
różnych inicjatywach – wszak tak
to nie ostatnie wybory.
Mam nadzieję, że przez najbliższe
lata osoby wybrane nie zawiodą
zaufania, jakim je obdarzyliśmy.
Mam nadzieję, że więcej będzie
na Roztoczu ścieżek rowerowych,
więcej miejsc na ognisko. Mam nadzieję, że większą wagę będzie się
przywiązywało do planów zagospodarowania przestrzennego i będą
one lepiej komponowane, tak aby
gmachy o nowoczesnej, ale wcale
nie pięknej architekturze nie sąsiadowały z pięknymi drewnianymi
domami. Wierzę, że nowoczesność
i otwartość na przyszłość idzie
w parze z chęcią zmian, ale także
z chęcią zachowania tego, co unikatowe dla przyszłych pokoleń. ■
wł
REKLAMA
i n for m ator
w w w. g a z et a m ia st a . p l
REKLAMA
7
Repertuar kin
Zamość
2 grudnia br.
godz. 900 – Zaplątani
godz. 1100 – Harry Potter i insygnia
śmierci cz. I
godz. 1445 – Skrzydlate świnie
godz. 1500 – Harry Potter i insygnia
śmierci cz. I
godz. 1600 – Zaplątani
godz. 1645 – Dla niej wszystko
godz. 1745 – Harry Potter i insygnia
śmierci cz. I
godz. 1800 – Zaplątani
godz. 1900 – Skrzydlate świnie
godz. 2000 – Harry Potter i insygnia
śmierci cz. I
godz. 2030 – Śniadanie do łóżka
godz. 2100 – Dla niej wszystko
3 grudnia br.
godz. 800 – Zaplątani
godz. 1000 – Ocean przygód 3D
godz. 1200 – Ocean przygód 3D
godz. 1400 – Zaplątani, Artur i Miminki 3. Dwa światy
godz. 1445 – Och, życie
godz. 1545 – Harry Potter i insygnia
śmierci cz. I
godz. 1600 – Artur i Miminki 3. Dwa
światy
godz. 1630 – Och, życie
godz. 1800 – Skrzydlate świnie
godz. 1830 – Harry Potter i insygnia
śmierci cz. I
godz. 1845 – Och, życie
godz. 2000 – Dla niej wszystko
godz. 2030 – Harry Potter i insygnia
śmierci cz. I
godz. 2100 – Och, życie
4 grudnia br.
godz. 1100 – Zaplątani
godz. 1330 – Artur i Miminki 3. Dwa
światy
godz. 1400 – Zaplątani
godz. 1415 – Och, życie
godz. 1545 – Harry Potter i insygnia
śmierci cz. I
godz. 1600 – Artur i Miminki 3.
Dwa światy
godz. 1630 – Och, życie
godz. 1800 – Skrzydlate świnie
godz. 1830 – Zaplątani
godz. 1845 – Och życie
godz. 2000 – Dla niej wszystko
godz. 2030 – Harry Potter i insygnia
Zamość
Biłgoraj
2-5 grudnia br.
ul. Partyzantów 9
6-12 grudnia br.
ul. Pr. St. Wyszyńskiego 13
13-15 grudnia br.
ul. Partyzantów 9
REKLAMA
2 grudnia br.
ul. Kościuszki 77
3-9 listopada br.
ul. Poprzeczna 3a
10-15 grudnia br.
ul. Kościuszki 95
śmierci cz. I
godz. 2100 – Och, życie
5 grudnia br.
godz. 1300 – Zaplątani
godz. 1330 – Artur i Miminki 3. Dwa
światy
godz. 1415 – Och, życie
godz. 1545 – Harry Potter i insygnia
śmierci cz. I
godz. 1600 – Artur i Miminki 3.
Dwa światy
godz. 1630 – Och, życie
godz. 1800 – Skrzydlate świnie
godz. 1830 – Zaplątani
godz. 1845 – Och, życie
godz. 2000 – Dla niej wszystko
6 grudnia br.
godz. 900 – Biała i Strzała podbijają
kosmos, Ryś i spółka
godz. 1045 – Artur i Miminki 3. Dwa
światy
godz. 1100 – Zaplątani
godz. 1300 – Zaplątani
godz. 1415 – Och, życie
godz. 1545 – Harry Potter i insygnia
śmierci cz. I
godz. 1600 – Artur i Miminki 3.
Dwa światy
godz. 1630 – Och, życie
godz. 1830 – Zaplątani
godz. 1845 – Och, życie
godz. 2030 – Harry Potter i insygnia
śmierci cz. I
godz. 2100 – Och, życie
7 grudnia br.
godz. 900 ,1100 – Zaplątani
godz. 1500 – 30. Forum Wokół Kina
8 grudnia br.
godz. 1000 – 30. Forum Wokół Kina
więcej na www.stylowy.net
Tomaszów Lub.
2 grudnia br.
godz.1700, 1900 – Essential Killing
3 grudnia br.
godz.1600 – Śniadanie do łóżka
godz.1800 - Essential Killing
4-5 grudnia br.
godz.1500 – Biała i Strzała wyruszają
w kosmos
godz.1700 – Śniadanie do łóżka
godz.1900 – Essential Killing
6 grudnia br.
godz. 900 – Biała i Strzała wyruszają
w kosmos
godz.1900 – Śniadanie do łóżka
7 grudnia br.
godz.1930 – Śniadanie do łóżka
8 grudnia br.
godz.1900 – Śniadanie do łóżka
9, 11 i 12 grudnia br.
godz.1700, 1930 – Śniadanie do łóżka
15 grudnia br.
godz.1915 – Skrzydlate świnie
16 grudnia br.
godz.1700, 1930 – Skrzydlate świnie
17 grudnia br.
godz.1600 – Skrzydlate świnie
Hrubieszów
3 grudnia br.
godz. 1700 – Dorian Gray
5 grudnia br.
godz.1430 – Dzwoneczek i uczynne
wróżki
godz.1700 – Dorian Gray
Apteki dyżurne
Hrubieszów
2-4 grudnia br.
ul. Mickiewicza 1B 4-5
5-8 grudnia br.
ul. 3-ego Maja 2
9-12 grudnia br
ul. Mickiewicza 2
12-15 grudnia br.
Piłsudskiego 46
Krasnystaw
2-5 grudnia br.
ul. Pl. 3 maja 28
6-12 grudnia br.
ul. Poniatowskiego 3
13-5 grudnia br.
ul. Pocztowa 2
Tomaszów Lubelski
2-5 grudnia br.
ul. Mickiewicza 6a
6-12 grudnia br.
ul. Lwowska 85
13-15 grudnia br.
ul. Mickiewicza 6a
8
ogł osz e n i a drobn e
w w w. g a z et a m ia st a . p l
MOTORYZACJA
SPRZEDAM Opel Omega 3.0, przebieg
182,5tys. Km, czarny metalik, 1996r. Automat,
zadbany, c. 7500zł, Tel. 609-126-433.
PIÓRA wycieraczek Renault Clio III oryginalne
z salonu Ranault (Valeo). Komplet na przód, c.
50zł, Tel. 660-170-590.
SPRZEDAM tanio, Ford Escort, 1.4 benzyna,
1996r, c. 2500zł, do uzgodnienia, Tel. 509-604640.
SPRZEDAM ciągnik renault 651, c. 11 tys. zł,
Tel. 601-805-193.
POGRZEBOWY Chrysler Voyager 93r, 3,3
benz. c. 5tys.zł, (do uzgodnienia), Tel. 505-188383.
OPONY uniwersalne, używane, Dębica Navigator 155/80 R13, c. 140zł/komplet, Tel. 660-170590.
VW Polo 1.4 diesel, 1994r., 3-drzwiowy, użytkowany, zadbany, Tel. 84 661-99-63.
TANIO Citroen Berlingo 1,9 diesel, 2002 r. Tel.
697-401-751.
SPRZEDAM tanio opony zimowe razem z felgami.Rozmiar R-14,185/65 na cztery śruby w
b.d.stanie, Zamość, Tel. 663-747-734.
SPRZEDAM dwa fotele do Renault 19 (welurowe, regulowane, szaro-niebieskie) c. 260 zł/kpl,
Tel. 665-761-435.
SPRZEDAM części do Robura – różne; fotele
do Fiata 125, oryginalne, skórzane, c. 50zł, Tel.
792-293-823.
KUPIĘ Mazdę 121 z gazem w dobrym stanie, c.
1500zł, Tel. 511-687-479.
OPONY zimowe używane Continental, Contiwinter Contaact TS800, 165/65 R15, c. 340zł –
komplet, Tel. 660-170-590.
UPIECZENIE ciast domowych na zamówienie. Tel. 665-925-982. Zapraszam.
ATRAKCYJNE pożyczki! Przyjdź do nas!
Minimum formalności: bez zaświadczeń,
poręczycieli, BIK. Niskie raty 25000zł 155,27zł, odsetki 7,08%, Zamość; Tel. 84
639-27-20.
ARANŻACJE wnętrz, wizualizacja wnętrz,projekty kuchni, łazienek, pokoi, dobór
kolorystyki, wykonawstwo, www.maxprojekt.net Tel. 788-523-023.
„WEST” wesela, bale, bankiety – najlepsza oprawa muzyczna i pełen profesjonalizm. tel. 507729-155, 508-767-120, www.robimywesele.pl
PROFESJONALNA oprawa muzyczna
ślubów, komunii itp. Tel. 608-642-963.
POLEROWANIE reflektorów samochodowych,
naprawa odprysków na szybie. Tel. 513-935133.
BRAMY, ogrodzenia, automatyka do bram –
sprzedaż, montaż, Tel. 602-651-359.
DOCIEPLENIA budynków - profesjonalnie.
Tel. 606-360-222.
USŁUGI kosmetyczne u klienta, Zamość i okolice, Tel. 506-457-574.
WYPOŻYCZALNIA sprzętu rehabilitacyjnego
JOLMED (łóżka, wózki inwalidzkie, materace
przeciwodleżynowe, kule, laski, Tel. 530-808230, 531-660-060.
SIATKA ogrodzeniowa - produkcja i sprzedaż. Wólka Łabuńska 120. Tel. 512-527-030.
SPRZEDAM Nexię 97/98, bordo, przebieg
50tys, km, stan bdb, c. 5500zł, Tel. 511-687-479.
SPRZEDAM Matiza 98r, przebieg 90tys km,
stan bdb, opony zimowe gratis, c. 5500zł, Tel.
511-687-479.
KUPIĘ quada 125cm3, do 800zł, Tel. 511-687479.
SPRZEDAM skuter 2008r, czerwono-czarny,
stan bdb, Tel. 511-687-479.
Dam pracę
PRACA
ATRAKCYJNA praca dodatkowa w charakterze handlowca. Premia, prowizja,
samochód służbowy. tel 84 530 16 77 CV
prosimy przesłać na adres: [email protected]
POSZUKUJEMY operatorów linii produkcyjnej, www.antos.pl, Tel. 84 616-68-99.
WYSZKOLIMY i zatrudnimy osoby z dobrą
znajomością obsługi komputera. Oferty tylko z
gmin pow. zamojskiego, Tel. 84 639-19-23.
Szukam pracy
ZAOPIEKUJĘ się osobą starszą lub dziećmi w
Zamościu, Tel. 782-279-694.
PILNIE podejmę każdą prace fizyczną, Tel. 880391-884.
Doradztwo i nadzór bhp, obsługa firmy
z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
ocena ryzyka zawodowego. Poszukuję pracy
w tym zakresie. Tel. 507-839-972.
SZUKAM pracy jako pracownik gospodarczykonserwator, złota rączka z orzeczeniem, Tel.
600-217-570.
SZUKAM pracy jako pomoc w kuchni, sekretarka, pracownik biurowy, sprzedawca. Technik,
ekonomista rachunkowości, prawo jazdy kat. B,
28 LAT, dyspozycyjna. Tomaszów i okolice, Tel.
665-721-881.
KOBIETA z Zamościa podejmie prace przy
sprzątaniu mieszkań lub jako pomoc w domu.
Tel. 509-436-589.
OSOBY chętne do utworzenia zespołu muzycznego-wokalistka, Tel. 509-436-589.
SZUKAM pracy. Młoda dziewczyna po studiach
(22l) szuka pracy w Zamościu jako ekspedientka
w sklepie odzieżowym. Tel. 507-098-286.
PRZYJMĘ pracę kierowcy A,B,T lub pomoc w
gospodarstwie. Mam 37 lat (orzeczenie o niepełnosprawności – tymczasowe), Tel. 511-687-479.
USŁUGI
KOMPUTEROWE Centrum Serwisowe SERWISONIK, Zamość, ul. Lwowska 18, www.serwisonik.pl, Tel. 84 638-99-40.
KOMPELKSOWA obsługa BHP. Tel. 501-070485.
REKLAMA
WYMIANA rozrządów, olejów, klocków hamulcowych tanio, solidnie, szybko, Zamość. Graniczna 11, Tel. 785-829-122.
REGENERACJA siłowników pomp i rozdzielaczy. Tel. 84 627-14-44, 668-947-460, 665-761435.
ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI
ENERGETYCZNEJ. Nie drogo i szybko.
Tel. 603-103-662.
GRAWEROWANIE profesjonalne napisów w
szkle, złocie, srebrze. Referentki, plombownice,
stemple, Zamość, ul. Grodzka, Tel. 84 627-1375.
TRANSPORT, przeprowadzki – meble, AGD,
budowlane, Tel. 788-821-614.
TANIO bramy i przęsła kute – okolice Józefowa.
Tel. 667-555-656.
SPRZEDAŻ tłumików i akcesoriów układów
wydechowych. Możliwość montażu na miejscu.
Zamość, Graniczna 11, Tel. 84 639-92-07, 785829-122.
USŁUGI transportowe
– przewóz towarów, przeprowadzki,
Tel. 669-946-731, 84 611-23-44.
USŁUGI elektryczne, instalacje elektr., kompleksowo pomiary elektr., itp. Tel. 513-838-226.
TANIO dekoracje weselne (kościoły, sale, auta).
Tel. 697-401-751.
USŁUGI hydrauliczne, nowe instalacje C.O
wodno-kanalizacyjne systemem Alpex, Miedź,
Plastik PP. Zapewniam materiał. Solidnie, Szybko i Tanio. Tel. 506-203-759.
DODAKOWA praca - atrakcyjne zarobki, szkolenia. Tel. 665-925-982.
KWARTET SMYCZKOWY – ŚLUBY,
BANKIETY, IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE. TEL. 502-949-254.
WKŁADY kominowe, kwasoodporne, żaroodporne, kominy ceramiczne, kominki
tradycyjne, z płaszczem wodnym, montaż,
Tel. 84 639-97-63, 600-498-445.
MONTAŻ szyb samochodowych. Tel. 608-073041.
PROFESJONALNY perkusista podejmie pracę
w zespole muzycznym, Zamość i okolice, Tel.
514-823-274.
KREDYT HIPOTECZNY z Homefinance!
Oferta 27 banków. Z nami stać Cię na własne lokum! Zapraszamy, Zamość ul. Partyzantów 59 BASZTA, Nowe Miasto
Tel. 695-556-323.
DREWNO opałowe, dębowe + transport, Tel.
501-844-104.
MEBLE kuchenne: pomiary, projekty, montaż.
Tel. 606-256-191.
KREDYT HIPOTECZNY z Homefinance!
Oferta 27 banków. Z nami stać Cię na własne lokum! Zapraszamy, Zamość ul. Partyzantów 59 BASZTA, Nowe Miasto
Tel. 695-556-323.
SCHODY drewniane, podłogi.
Tel. 880-401-632.
FELGI, opony (nowe, używane, bieżnikowane),
wymiana na miejscu, atrakcyjne ceny, szeroki
asortyment, przy zakupie wymiana GRATIS, Jarosławiec 246. Tel. 696-529-660, 602-256-369.
KREDYTY gotówkowe, konsolidacyjne, samochodowe. HOMEFINANCE tel. 695-556323, ul. Partyzantów 59, I piętro, Zamość.
Zapraszamy!
CYKLINOWANIE 98% bezpyłowo, parkiety, panele. Tanio. Tel. 880-401-632.
DJ ALEX – wesela, dancingi, imprezy okolicznościowe, www.djalex.com.pl,
Tel. 603-035-510.
UKŁADANIE kostki brukowej, Tel. 513-136035.
UBEZPIECZENIA OC AC NNW, stawki OC
już od poj. pojazdu 901-1300 od 169zł, 13011500 od 213zł, 1501-1600 od 230zł, 1601-2000
od 259zł FINANCE PARTNER ul. Piłsudskiego
25a Zamość tel. 84/627-21-13.
RENOWACJA mebli, tapicerstwo, rolety na
wymiar, Zamość, Tel. 698-951-534.
KREDYTY gotówkowe i konsolidacyjne na
oświadczenie zapraszamy do biura Finance Partner ul. Piłsudskiego 25a Zamość, Tel. 84 627-2113.
WYNAJEM busów, Tel. 728-998-888.
PROFESJONALNE usługi sprzątające pranie tapicerki meblowej i samochodowej sprzątanie biur mieszkań, Tel. 721-113-787.
BUDOWA domów, Tel. 602-515-915.
KREDYTY hipoteczne oferta 17 banków, Finance Partner ul. Piłsudskiego 25a, Zamość, Tel. 84
627-21-13.
ROLLS ROYCE srebrny, wynajem: śluby, chrzty
i inne, Tel. 503-973-133.
II i III Filar- zabezpiecz swoją emeryturę, składki od 100 zł, ZADZWOŃ, Tel. 600-279-975.
AKADEMIA RODZENIA, ul. Peowiaków 1,
Zamość. Wizyty domowe. Tel. 660-753-342,
Szkoła rodzenia. Tel. 504-576-003.
FOTOGRAFIA ślubna. Tel. 606-360-222.
ATRAKCYJNE konta osobiste BOŚ Bank, Bank
płaci ci za posiadanie konta!!!! Piłsudskiego 25a,
Tel. 84 627-21-13.
KREDYT z dofinansowaniem na kolektory słoneczne!!!! Piłsudskiego 25a, Tel. 84 627-21-13.
PROFESJONALNY montaż i serwis klimatyzacji, konkurencyjne ceny. Tel. 501-830-050,
e-mail axaclim@wp. pl.
NIERUCHOMOŚCI
DZIAŁKA budowlana 0,32ha, wydane warunki
zabudowy, 4km od Zamościa, Tel. 84 611-21-62.
SPRZEDAM dom murowany w Krasnymstawie,
ul. Kacza o pow. 58mkw, wysoki dach, c. 200tys.
zł, do uzgodnienia, Tel. 783-641-357.
SPRZEDAM suche deski, bukowe, grubość:
32mm i 50 mm, cena do uzgodnienia, Tel. 660079-656.
SPRZEDAM siedlisko 2,7ha, kol. Klątwy Tyszowce, dom, budynki gospodarcze, wodociąg,
droga utwardzona, c. 86 tys zł. Tel. 84 661-9366, 510-408-235.
SPRZEDAM mieszkanie 57 mkw, c. 50 tys. zł,
Łaszczów, Tel. 793-545-372.
SIEDLISKO 44a,12km od Zamościa. Dom
drewniany, budynek murowany. ATRAKCYJNA
lokalizacja, Tel. 510-232-208.
SPRZEDAM mieszkanie, 55 mkw., Tomaszów.
Tel. 84 639-91-10.
SPRZEDAM wózek inwalidzki, OTTO
BACK B 500 z napędem elektrycznym, c.
9tys. zł, Tel. 603-237-103.
SKOKÓWKA działka budowlana, ogrodzona, prąd, gaz, woda na działce, kanalizacja przy
działce, Tel. 502-551-425.
SPRZEDAM 2 kamienice w centrum Szczebrzeszyna (na wspólnej działce), Tel. 600-028-603.
SPRZEDAM pilnie M-4, 63kmw (dwa balkony),
IV piętro, 3 pokoje, łazienka, ubikacja, spiżarka,
ul. Peowiaków 80, Tel. 84 639-87-69, 727-330817.
SPRZEDAM działkę rolną, porośnięta trawą,
przy drodze asfaltowej, 0,95ha, Możliwość zagospodarowania. c. 21000zł do uzg. Tel. 601-688249.
SPRZEDAM pole w Miączynie (kilka hektarów), Tel. 600-766-0886.
SPRZEDAM mieszkanie własnościowe, 49mkw,
parter, Zamość, Tel. 501-747-484.
SPRZEDAM 3-pokojowe mieszkanie (62mkw),
IV piętro, c. 175tys. zł, - ul. Brzozowa, Zamość,
Tel. 84 627-05-92, 501-097-648.
SPRZEDAM tanio działki budowlane 0,30ha, c.
80tys. zł, Hrubieszów, Tel. 721-114-911.
SPRZEDAM działkę o pow. 1 ha w Żdanowie przy drodze gminnej k/ Zwódnego, gm.
Zamość, Tel. 505-046-652.
DOM piętrowy w dużym stopniu wykończony,
podpiwniczony, w Zamościu, przy ul. Kalinowej
6 - sprzedam. Garaż pod tarasem, działka ogrodzona, zagospodarowana, Tel. 84 639-37-84,
606-427-746.
W SZCZEBRZESZYNIE sprzedam działkę ok.
0,36ha, zabudowana dwoma budynkami mieszkalnymi. Atrakcyjna lokalizacja i wymiary, c.
45zł/m2, Tel. 693-531-174.
SPRZEDAM ładny, zalesiony 50-letni las w
gminie Rachanie – 0,30ha, c. 8000tys. zł, do
uzgodnienia, Tel. 608-083-061.
SPRZEDAM dom w zabudowie szeregowej, ul.
Hrubieszowska, Zamość (os. Małe – Ciche), Tel.
600-028-618.
SPRZEDAM mieszkanie bezczynszowe w centrum Zamościa, 77,75 mkw, 3 pokoje i kuchnia,
łazienka, ul. Sienkiewicza. Tel. 84 638-47-77.
SPRZEDAM działkę 0,70ha we wsi, bardzo
dobra lokalizacja (cena do uzgodnienia), Tel. 84
639-55-39.
ATRAKCYJNE działki do sprzedaży, Tel. 84
639-91-10.
SIEDLISKO sprzedam 0,7ha, Zawada, Tel. 608738-826.
SPRZEDAM mieszkanie, M-4, III piętro, 3
pokoje. Tomaszów, ul. Kościuszki 32, Tel. 504063-815.
DOMY w zabudowie szeregowej, sprzedam,
(atrakcyjne miejsce), Zamość, Tel. 84 639-91-10.
SPRZEDAM działkę 1,74ha w tym powierzchnia pod zabudowę 0,12ha w Krasnobrodzie, c.
125 tys. zł., Tel. 600-195-379.
ogł osz e n i a drobn e
w w w. g a z et a m ia st a . p l
SPRZEDAM lokal usługowy w Tomaszowie.
Tel. 84 639-91-10.
DOM w zabudowie szeregowej, ul. Szwedzka,
sprzedam, Tel. 501-683-135.
SPRZEDAM gospodarstwo rolne 2,20ha, TARZYMIECHY DRUGIE. W skład gospodarstwa wchodzi (dom, zabudowania gosp. pole
klasy A. 4 łąki) c. 150tys. zł, Tel. 517-879-350.
ZAMIENIĘ siedlisko na wsi lub sprzedam na
mieszkanie w mieście parter lub I p. (cała Polska), Tel. 84 639-55-39.
SPRZEDAM garaże, ul. Wyspiańskiego, Tomaszów Lub., Tel. 84 639-91-10.
DOM w Zamościu 130mkw, garaż, 5a działki, c.
400 tys. zł. Tel. 84 639-79-94.
*KRASNOBRÓD, ul. Wczasowa 18. Ośrodek wypoczynkowy „Roztocze”na Pszczelińcu.
Powierzchnia działek 2,598 ha. 14 domów murowanych bliźniaków z kominkami i 6 domów
drewnianych. Budynek murowany cały podpiwniczony z recepcją administracją, stołówką, świetlicą , kuchnią i magazynami. Cała powierzchnia
zabudowy 1408mkw. Cena 1 700 000 zł brutto.
OFERTA BEZPOŚREDNIA. GÓRSKI NIE-
ny dworek o pow. 150mkw. Działka 669mkw.
Cena 390000zł.
*HRUBIESZÓW, ul. Dwernickiego 239. Dom
murowany, jednopiętrowy, podpiwniczony o
pow. całkowitej 219mkw. Zagospodarowana
działka o pow. 735mkw. Dodatkowo na działce
budynek murowany z dwoma garażami o pow.
55mkw. Cena 450000zł.
*KRASNYSTAW, ul. Rejowiecka 26F. Budy-
RUCHOMOŚCI Zamość, ul. Rynek Solny 1,
84/6391059, 511685188, www.kgorski.pl.
*ZAMOŚĆ, ul. Hrubieszowska 34B. Budynek
usługowo-mieszkalny z 2 odrębnymi lokalami,
usługowy na parterze i podpiwniczeniu z działającym pubem CASTELLO, mieszkalny na piętrze i poddaszu o łącznej powierzchni użytkowej
306,10 mkw. Cena 1050000zł.
*ZAMOŚĆ, ul. Hrubieszowska 34D. Dwupoziomowy lokal mieszkalny o pow. 173mkw. Wysoki
standard wykończenia, stałe zabudowy w cenie.
Cena 435000zł.
*RUDNIK 61, pow. krasnostawski. Dom pod
świerkami, murowany o ciekawej architekturze,
o pow. 205 mkw. Działki 12187 mkw. Budynek
gospodarczy o pow. 135 mkw. Cena 339000zł.
*HRUBIESZÓW, ul. Krucza 12. XVIII- wiecz-
nek magazynowo-biurowy o pow. całkowitej
291mkw, przy drodze wojewódzkiej nr 812, na
terenie przemysłowym. Działka 669mkw. Właściciel wystąpił z wnioskiem o zmianę przeznaczenia terenu na usługi z możliwością wprowadzenia mieszkalnictwa. Cena 230000 zł.
*IZBICA, ul. Lubelska 96/1. Pół domu w zabudowie bliźniaczej, w centrum miejscowości, przy
głównej ulicy, drodze krajowej. W sąsiedztwie
zabudowy usługowo-mieszkaniowej i usługowej.
Dom murowany, 1- piętrowy o pow. 89mkw.
Cena 89000zł.
*TARNOGÓRA, ul. Krakowskie Przedmieście
2. Budynek 4-kondygnacyjny o wymiarach ok
17,45 x 45,34 m i pow. użytkowej 2621mkw.
Dach przykryty nową blachą trapezową. Działka o pow. ok 0,75ha, granicząca z rzeką Wieprz.
Wynajmę
MIESZKANIE do wynajęcia, Zamość, Tel. 778523-023.
WYNAJMĘ lokal na działalność lub magazyn,
cena do uzgodnienia, Tel. 601-096-024.
PLAC do wynajęcia, ogrodzony, utwardzony,
możliwość monitoringu, Tomaszów, Tel. 663347-222.
WOLNE powierzchnie handlowe do wynajęcia –
pawilon MARCIN, Tel. 600-028-603.
LOKAL 35mkw – na magazyn, usługi, ul. Spadek, Tel. 660-49-52-67.
DO wynajęcia lokal handlowy, parter lub
piętro 90mkw i 45mkw i plac 700m ogrodzony, utwardzony – Tomaszów,
Tel. 663-347-222.
STANCJA dla osób pracujących, Tel. 601-096024.
WYDZIERŻAWIĘ działkę w centrum Krasnobrodu pod usługi i handel, Tel. 84 660-76-69,
691-030-411.
WYNAJMĘ lokal 30mkw, obok pawilonu meblowego, przychodni i delikatesów, ul. Św. Piątka
52, Tel. 84 641-26-57.
LOKAL do wynajęcia o pow. ok. 50mkw na
biuro, usługi, Zamość, ul. Spadek 23, Tel. 660495-267.
Kupię/Poszukuję
KUPIE działkę w miejscowości Żdanów lub
Zwódne, (może być pole), Tel. 512-849-987.
GÓRSKI NIERUCHOMOŚCI, ZAMOŚĆ UL.
RYNEK SOLNY 1, 84 639-10-59, 511-685-188;
UCZESTNIK
PONADREGIONALNEGO
MLS NGA, BIURO@KGORSKI. PL, WWW.
KGORSKI. PL
*ZAMOŚĆ, ul. Peowiaków 50/11. Mieszkanie
1-pokojowe, 35mkw, na parterze, po częściowym
remoncie. 110 000zł.
*ZAMOŚĆ, ul. Lubelska 36/84. Mieszkanie
3-pokojowe o pow. 68,30mkw na I piętrze. Część
umeblowania i sprzętu AGD może być przekazana nabywcy. Cena 195 000zł.
*ZAMOŚĆ, ul. Sikorskiego 17/18. Mieszkanie
3- pokojowe o pow. 69,68mkw, na II piętrze.
Część umeblowania i sprzętu AGD może być
przekazana nabywcy. Cena 192000zł. Istnieje
możliwość zakupu garażu.
*ZAMOŚĆ, ul. Poprzeczna 13/21. Mieszkanie
3-pokojowe o pow. 69,30mkw w stanie deweloperskim na parterze. Cena 215 000zł.
*STRZYŻÓW, ul. Orla 4/16, pow. hrubieszowski. Mieszkanie 70,90mkw, 3 pokoje, piętro 3/3.
Eleganckie, po generalnym remoncie. W cenę
mieszkania wliczony garaż. 123 000zł.
*ZAMOŚĆ, ul. Włościańska 4F. Dom parterowy
z użytkowym poddaszem o pow. uż. 303 mkw.,
luksusowy, klimatyzowany z instalacją solarną,
na 20 arowej działce, w pełni wyposażony, wybudowany w 2008 roku. 1770000zł.
*SKOKÓWKA ul. Łąkowa. Domy w zabudowie szeregowej o pow. 107,2mkw (220000zł) i
94mkw (210000zł) z zewnątrz całkowicie wykończone.
REKLAMA
Uzbrojenie w działce lub drodze: prąd, kanalizacja, wodociąg, telefon. Cena 380 000zł.
*ZAMOŚĆ, ul. Lwowska. KIOSK – punkt
usługowo-handlowy pod dowolna działalność
gospodarczą o pow. zabudowy 30,00 mkw. Cena
21000zł.
*SZCZEBRZESZYN, ul. Kościuszki 4. Lokale
mieszkalne z możliwością wprowadzenia usług
w kamienicy po remoncie w centrum: o pow.
107mkw – cena 150000zł i o pow. 53mkw –
120000zł.
*DOM letniskowy na Roztoczu o pow. 42 mkw.
3 pokoje, przedpokój, kuchnia, weranda, taras.
Działki 1600 mkw. Prąd, woda, szambo i WC
wolno stojące. Majdan Wielki ul. Borki 3, gm.
Krasnobród. Cena 141000zł.
*BONDYRZ 128, zadbane siedlisko 1,18ha.
Dom drewniany 96,30mkw, kryty blacho-dachówką, ocieplony, oszalowany, okna PCV. 3
pokoje, kuchnia z jadalnią, przedpokój, łazienka,
WC, pomieszczenie kotłowni, taras. Woda, prąd,
siła, szambo, gaz. Budynki gospodarcze. Wyśmienite miejsce do zamieszkania, prowadzenia
agroturystyki lub całorocznego wypoczynku.
Cena 285 000zł.
*SIEDLISKO 3,15ha, Janówka 58, gm. Komarów Osada. Dom drewniany o pow. 50mkw, pokój, kuchnia, przedpokój , sień i pomieszczenie
gospodarcze do zaadaptowania na łazienkę i WC.
Budynki gospodarcze. Cena 80000zł
*SIEDLISKO 0,22ha. Czartowczyk 83, powiat
tomaszowski. Po generalnym remoncie, w pełni wyposażone, gotowe do zamieszkania. Dom
parterowy, termoizolowany, drewniany o pow.
zabudowy 52,70mkw. Budynek gospodarczy murowany w trakcie adaptacji na mieszkalny. Cena
170000zł.
*SIEDLISKO 2,94ha. Grabowiec-Góra 210.
Dom drewniany 48mkw, budynki gospodarcze,
Cena 75000zł.
*SIEDLISKO 0,12ha. Orłów Murowany, gm.
Izbica. Dom drewniany 50 mkw. Pokój, kuchnia,
sień i pomieszczenie gospodarcze do zaadaptowania na łazienkę. Dom wymaga remontu. Cena
40000zł.
*KADŁUBISKA 44, pow. hrubieszowski. Siedlisko 0,5 ha. Dom murowany, parterowy o pow.
87mkw, kryty blachą. Budynki gospodarcze.
Uzbrojenie: studnia, hydrofor, wodociąg, prąd,
siła, szambo. Cena 130000zł.
*ZAMOŚĆ, ul. Krasickiego. Działka o pow.
1,4094ha w trakcie zmiany funkcji na budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne. W pełni
uzbrojona. 2 820 000zł.
*ZAMOŚĆ, Braterstwa Broni, działka budowlana nr 43/4 pow 1241mkw. 87000zł.
*DZIAŁKI, Zamość, ul. Fredry. Nr 11/2 pow.
1228mkw – 99000zł. Nr 11/3 pow. 1233mkw –
99000zł. Nr 11/4 pow. 1404mkw – 115000zł.
Teren budownictwa jednorodzinnego z usługami
nieuciążliwymi.
*KALINOWICE, DZ. NR 92/2 I 92/6 o łącznej pow. 0,55ha przeznaczone na mieszkalnictwo z możliwością wprowadzenia nieuciążliwych usług. Zabudowana domem drewnianym
do rozbiórki. Prąd, gaz, kanalizacja w działce.
490000zł
*SITANIEC 410. Działka o pow. 0,55ha zabudowana domem i budynkami gospodarczymi; przy
drodze asfaltowej. Studnia, prąd, siła, gaz z butli,
przyłącze gazu na budynku, projekt wodociągu –
wykonanie w przyszłym roku. 350000zł.
*PLOSKIE, działki: nr 147/8 pow. 3700 mkw
159000zł.; nr 799 pow. 5900mkw 95 000 zł; nr
775 pow. 7000mkw 45 000 zł
*ŻDANÓW, działka nr 904/10 o pow. 1541mkw.
Wymiary ok: 35x 50 m. Cena 101000zł.
*PŁOSKIE, działka o pow. 1759mkw, na wzniesieniu, z aktualną decyzją o warunkach zabudowy. Wymiary ok 40 x 44m. Prąd, telefon, gaz w
drodze, ok 120m od działki. Cena 69000zł.
*WYSOKIE dz. nr 508 o pow. 3800 mkw, 2 km
od Zamościa, prąd, gaz, woda, telefon, pod zabu-
9
dowę. 95 000zł.
*UDRYCZE-WOLA, dz. nr 430/3. Działka o
pow. 1,79ha, o szerokości ok 47m, przy drodze
asfaltowej. Prąd, wodociąg, telefon. Właściciel
wystąpił o warunki zabudowy. 130000zł.
*BIAŁOWOLA, dz. nr 231 o pow. 1,71ha 85
000zł; dz. nr 232 o pow. 1,63ha 85 000zł.
*BIAŁOWOLA, dz. nr 244 o pow. 0,28ha, przy
drodze asfaltowej. 56000zł.
*ZAWADA, działki: nr 915/5, pow. 7921mkw,
85000zł; nr 528, pow. 1,47ha, 150 000zł; nr
481/2, nr 526/2, pow. 0,93ha 99000zł; pow.
1500mkw, 55 000 zł.
*TOPORNICA, dz. nr 42/170. Działka o pow.
0,96ha, przy drodze asfaltowej. Prąd, gaz, telefon. 89000zł.
*Rogóźno, działka nr 836/9. Działka przy drodze
krajowej nr 17 / E372 prowadzącej na Ukrainę,
tuż przed Tomaszowem Lubelskim. Pow. 1651
mkw, o wymiarach: ok 25 m / 67 m. Prąd, wodociąg, telefon. Przeznaczona pod usługi handlu i
inne. Cena 89000zł.
*STARA HUTA, Lasowce, dz. nr 131 o pow.
0,63ha, budowlano-rolna. Dopuszczona zabudowa zagrodowa, jednorodzinna, letniskowa i
usługowa. 105000zł.
*LIPSKO KOSOBUDY, dz. nr 16/3 3169mkw,
o wymiarach ok. 22 x 153 m, pod zabudowę, tereny NATURA 2000, Roztocze, uzbrojenie: prąd,
telefon, gaz w odległości ok 100 m. 36 000zł.
*SZEWNIA DOLNA, dz. nr 60/6. Pow. 0,95ha,
W MPZP jest to teren budownictwa zagrodowego, mieszkaniowego i letniskowego. Cena 50
000zł.
*ZWIERZYNIEC, ul. Jaworowa, dz. nr 74/14.
Działka budowlana o pow. 904mkw w otoczeniu
lasów na osiedlu leśników. Cena 90000zł.
* GÓRECKO STARE gm. Józefów dz. nr 440,
działka budowlana o pow. 1400 mkw, idealne
miejsce do zamieszkania, rekreacji i wypoczynku, prąd, woda. 45 000 zł
*LIPOWIEC gm. Tereszpol, dz nr 1869, 3800
mkw, działka budowlano - rolna w Szczebrzeszyńskim Parku Krajobrazowym 8 km od Zwierzyńca. 35 000zł
*SZCZEBRZESZYN, ul. Startowa, dz. nr 49 i
50. Budowlana o pow. 909 mkw, o wymiarach od
frontu około 30 m, tyłu 22 m i głębokości 35 m.
Cena 55 000zł.
*HORYNIEC-ZDRÓJ, ul. Wojska Polskiego,
dz. nr 1887 o pow. 0,41ha, przy ważnej drodze
wojewódzkiej. Dobre miejsce na handel i usługi.
Cena 85 000zł.
*MINISTRÓWKA, gm. Miączyn, dz. nr 81 o
pow. 1,05ha. O wymiarach ok 34/310m. Prąd w
działce- linia napowietrzna. Cena 29 000 zł
Do wynajmu:
ZAMOŚĆ, ul. Fredry. Mieszkanie 110mkw, po
generalnym remoncie. Czynsz 1500zł/mc + media.
ZAMOŚĆ, ul. Wyszyńskiego. Mieszkanie 3pokojowe o pow. 63mkw, umeblowane, I piętro.
Czynsz 1200zł/mc+prąd.
ZAMOŚĆ, ul. Zagłoby. Lokal 158,30mkw w
nowym budynku. Parter, dobra wystawa, duży
parking. Czynsz 4275zł/mc+VAT+prąd
ZAMOŚĆ, Starówka. Atrakcyjny lokal gastronomiczny o pow. 148mkw. Czynsz 3700zł/
mc+VAT+media.
OFERTA BEZPOŚREDNIA, OGÓLNA- wynagrodzenie pośrednika PŁACI SPRZEDAJĄCY!
BIURO NIERUCHOMOŚCI DOMena, ul.
Grecka 6, tel. 84 638-40-87, 603-470-683.
ATRAKCYJNA działka o powierzchni 0,70
ha położona w Kalinowicach. Cena: 395 tys zł.
Sprzedamy. BN DOMena, ul. Grecka 6, tel.63840-87, 603-470-683
DWIE działki w całości budowlane o pow. 0,30
ha każda położone w Łabuńkach. Cena: 100 tys
zł za jedną działkę. Sprzedamy. BN DOMena, ul.
Grecka 6, tel.638-40-87, 603-470-683.
10
ogł osz e n i a drobn e
w w w. g a z et a m ia st a . p l
SIEDLISKO dom z budynkami gospodarczymi
na działce 0,53 ha, Podhuszczka. Cena: 85 tys zł.
Sprzedamy. BN DOMena, ul. Grecka 6, tel.63840-87, 603-470-683
KOMFORTOWY dom o pow. 145,2 mkw w
pełni wykończony z urządzonym ogrodem, działka 700 mkw, Płoskie. Cena: 685 tys zł. Sprzedamy. BN DOMena, ul. Grecka 6, tel.638-40-87,
603-470-683
DOM murowany o pow. 150 mkw, działka 0,21
ha położony w Majdanie Nepryskim w miejscowości usytuowanej w centrum Roztocza. Cena:
185 tys zł. Sprzedamy. BN DOMena, ul. Grecka
6, tel.638-40-87, 603-470-683
NOWY dom w stanie surowym otwartym o ciekawej, nowoczesnej architekturze o pow. użytkowej 139 mkw+33,10 mkw, położony w Zamościu
przy ulicy Śląskiej. Cena: 265 tys zł Sprzedamy.
BN DOMena, ul. Grecka 6, tel.638-40-87, 603470-683
POŁOWA bliźniaka w stanie surowym otwartym
o powierzchni użytkowej około 140 mkw, działka
10 a, położona w Majdanie Ruszowskim. Cena:
98 tys zł. Sprzedamy. BN DOMena, ul. Grecka 6,
tel.638-40-87, 603-470-683
ŁADNE, przestronne, rozkładowe mieszkanie
M-3 o pow. 51,87 mkw położone przy ulicy
Lwowskiej. Cena:160 tys zł Sprzedamy. BN DOMena, ul. Grecka 6, tel.638-40-87, 603-470-683
POŁOWA domu do remontu na działce o pow.
483 mkw, ul. Grunwaldzka w Zamościu. Cena:
198 tys zł. Sprzedamy. BN DOMena, ul. Grecka
6, tel.638-40-87, 603-470-683
DOM parterowy z poddaszem użytkowym o
pow. ok. 160 mkw i oficyna położone na Karolówce w Zamościu, na działce o pow. 808 mkw.
Cena: 340 tys zł Sprzedamy. BN DOMena, ul.
Grecka 6, tel.638-40-87, 603-470-683
NOWY dom parterowy z poddaszem do adaptacji o pow.60 mkw na działce 361 mkw położony przy ul. Granicznej w Zamościu. Cena:
234 tys zł Sprzedamy. BN DOMena, ul. Grecka
6, tel.638-40-87, 603-470-683
GOSPODARSTWO o pow. 6,90 ha z domem
parterowym murowanym, oborą i stodołą w Kolonii Zawalów. Spokojne i malownicze miejsce,
II i III klasa ziemi ornej. Cena 138.000,-zł Sprzedamy. BN DOMena, ul. Grecka 6, tel.638-40-87,
603-470-683
MIESZKANIE M-4 o pow. 57 mkw położone na
II p. w Szczebrzeszynie. Cena : 114 tys. zł Sprzedamy. BN DOMena, ul. Grecka 6, tel.638-40-87,
603-470-683
MIESZKANIE M-2 o powierzchni 36 mkw, położone przy ulicy Peowiaków. Cena: 125 tys zł.
Sprzedamy. BN DOMena, ul. Grecka 6, tel.63840-87, 603-470-683
DZIAŁKA budowlana (wydane warunki zabudowy) o powierzchni 0,46 ha położona w Pniówku. Cena: 115 tys zł Sprzedamy. BN DOMena, ul.
Grecka 6, tel.638-40-87, 603-470-683
ZADBANE mieszkanie M-4 o pow. 61,16 mkw,
ul. Boh. M. Cassino. Cena: 157 tys zł Sprzedamy.
BN DOMena, ul. Grecka 6, tel.638-40-87, 603470-683
DZIAŁKA budowlano-rolna o łącznej powierzchni 0,57 ha położona w podmiejskiej
miejscowości Kolonia Chyża. Cena: 3800 zł/ar
Sprzedamy. BN DOMena, ul. Grecka 6, tel.63840-87, 603-470-683
DZIAŁKI rolne z przeznaczeniem pod zalesienie o łącznej powierzchni 8,37 ha położone w
Czartorii, gm. Miączyn. Cena za całość:82 tys zł.
Sprzedamy. BN DOMena, ul. Grecka 6, tel.63840-87, 603-470-683
DZIAŁKA o pow. 5800 mkw, wymiarach 77/76
m, położona przy ulicy asfaltowej w Kolonii
Chyża. Cena: 50zł/mkw. Sprzedamy. BN DOMena, ul. Grecka 6, tel.638-40-87, 603-470-683
DZIAŁKA usługowo-inwestycyjna o pow. 4644
mkw, położona w dzielnicy przemysłowej przy
ulicy Namysłowskiego. Cena: 400 zł/mkw Sprzedamy. BN DOMena, ul. Grecka 6, tel.638-40-87,
603-470-683
DOM z budynkami gospodarczymi i działką o
łącznej powierzchni 3, 28 ha położony w Komarowie Dolnym. Cena: 398 tys zł. Sprzedamy.
BN DOMena, ul. Grecka 6, tel.638-40-87, 603470-683
WYNAJEM: Lokal użytkowy na parterze o pow.
120 mkw położony w obrębie zamojskiej Starówki. Cena wynajmu 4 tys 100zł + VAT. BN DOMena, ul. Grecka 6, tel.638-40-87, 603-470-683
DZIAŁKI o łącznej powierzchni 1430 mkw, położone na osiedlu Rataja. Cena: 150 tys zł. Sprzedamy. BN DOMena, ul. Grecka 6, tel.638-40-87,
603-470-683
DZIAŁKA o pow. około 20 a, położona w podmiejskiej miejscowości Chyża. Wydane warunki
zabudowy. Media: gaz, prąd, telefon . Cena: 7
tys zł/a. Sprzedamy. BN DOMena, ul. Grecka 6,
tel.638-40-87, 603-470-683
DZIAŁKA o pow.30 a, położona w Szopinku.
Cena: 7 tys /ar. Sprzedamy. BN DOMena, ul.
Grecka 6, tel.638-40-87, 603-470-683
ATRAKCYJNA działka w świetnej lokalizacji
w otoczeniu ładnych, nowych domów położona pomiędzy ulicami Włościańską , a Kruczą o
pow.1043 mkw. Cena: 230 zł/ mkw. Sprzedamy.
BN DOMena, ul. Grecka 6, tel.638-40-87, 603470-683
SZEWNIA Górna-działka budowlano-rolna
położona w malowniczym miejscu na lekko pagórkowatym terenie o pow. 5693 mkw. Cena: 79
tys zł. Sprzedamy. BN DOMena, ul. Grecka 6,
tel.638-40-87, 603-470-683
CIOTUSZA Stara-dom jednorodzinny o
pow.160 mkw na działce 1900 mkw położony w
urokliwym zakątku Roztocza. Cena: 460 tys zł.
Sprzedamy. BN DOMena, ul. Grecka 6, tel.63840-87, 603-470-683
WYNAJEM: Lokal użytkowy przy Rynku Solnym o pow.72 mkw, II piętro. Cena najmu:odstępne 1450 zł+Vat+media. BN DOMena, ul.
Grecka 6, tel.638-40-87, 603-470-683
WYNAJEM: Lokal użytkowy o pow.200 mkw
położony przy ul. Szwedzkiej. Cena najmu:3 tys+media BN DOMena, ul. Grecka 6, tel.638-4087, 603-470-683
DZIAŁKA rolno- budowlana o pow. 0,96 ha położona w miejscowości Udrycze Koniec. Cena:50
tys zł Sprzedamy. BN DOMena, ul. Grecka 6,
tel.638-40-87, 603-470-683
DZIAŁKA o pow. 1000 mkw wraz z rozpoczętą
budową domu rodzinnego+ materiały. Wólka Panieńska. Cena:139 tys zł. Sprzedamy. BN DOMena, ul. Grecka 6, tel.638-40-87, 603-470-683
SIEDLISKO w urokliwym miejscu - dom drewniany, budynek gospodarczy na działce 1,11 ha.
Poturzyn. Cena: 39 tys zł. Sprzedamy. BN DOMena, ul. Grecka 6, tel.638-40-87, 603-470-683
DZIAŁKA o pow. 0,40 ha położona w Kolonii
Bortatycze. Cena:49 tys zł. Sprzedamy. BN DOMena, ul. Grecka 6, tel.638-40-87, 603-470-683
SIEDLISKO z domem drewnianym na działce
o pow.2,56 ha, 0,37 ha łąki oraz 2,29 ha lasu w
miejscowości Płoskie (istnieje możliwość zakupu
samego siedliska).Cena:250 tys zł. Sprzedamy.
BN DOMena, ul. Grecka 6, tel.638-40-87, 603470-683
DZIAŁKA siedliskowa z domem drewnianym
oraz działki rolne o łącznej pow. 7,48 ha położone w miejscowości Czarnołozy. Cena: 110 tys zł.
Sprzedamy. BN DOMena, ul. Grecka 6, tel.63840-87, 603-470-683
DZIAŁKA inwestycyjna o pow.1,01 ha wraz
z budynkiem usługowo-mieszkalnym. Sitaniec
okolice wiaduktu. Cena:550 tys zł. Sprzedamy.
BN DOMena, ul. Grecka 6, tel.638-40-87, 603470-683
WYKONUJEMY świadectwa charakterystyki
energetycznej- niedrogo i szybko. BN DOMena,
ul. Grecka 6, tel.638-40-87, 603-470-683
RÓŻNE
SPRZEDAM serdak do masażu kręgosłupa i
barku szyjnego na pilota zasilany z sieci 220W,
c. 800zł, Tel. 793-908-402.
SPRZEDAM stemple budowlane, c. 4zł/szt, Tel.
792-293-823.
SPRZEDAM kolekcję monet: 2zł 1995r. Katyń
i inne 6szt i 2zł, żółte Nordic Gold 2004-2008r.
Stan bankowy, Tel. 602-442-017 (po 18.00).
SPRZEDAM doniczki plastikowe, różne rozmiary, c. 0,20zł/szt, Tel. 792-293-823.
SPRZEDAM akordeon nieużywany (tanio), Tel.
721-114-911.
SPRZEDAM piec C.O. gazowy belgijski +podgrzewacz wody gazowy Junkers, używane, Tel.
606-442-842.
SPRZEDAM kamień do fundamentów i do murowania, Tel. 783-208-297.
KUPIĘ akordeon, może być do naprawy lub na
części, Tel. 663-841-856.
SPRZEDAM szafę, 3-drzwiowa, c. 200zł, Tel.
791-242-066.
SPRZEDAM kanapę rozkładaną, stan idealny, c.
300zł, Tel. 791-242-066.
SPRZEDAM kasę pancerną, dużą prasę balansową 20T, piłę ramową do metalu, Tel. 502-551425.
FOTELE – 2szt., niebieskie (duże), Tel. 669029-341.
SPRZEDAM nową komodę, jasną z dwiema
szufladami, półkami i bakiem, biurko komputerowe, meblowe, cena do uzgodnienia, Tel. 602291-979.
SZAFA 3-drzwiowa + 2 szuflady, prawie nowa –
używana przez rok, c. 800zł, Tel. 515-128-445.
SPRZEDAM zlewozmywak 2-komorowy, stan
bdb, Zamość, Tel. 608-038-826.
SPRZEDAM brusy jodłowe, sezonowane, Tel.
600-028-602.
SPRZEDAM szafę 3-drzwiową, suwaną, jasną,
stan bdb, cena do uzgodnienia, Tel. 602-291979.
SPRZEDAM tanio szafkę pod zlewozmywak,
Zamość, ul. Kalinowa 6, Tel. 84 639-37-84, 606427-746.
PRZYJMĘ ziemię, kamień biały z wykopów,
Tel. 500-366-154.
SPRZEDAM kanapę + fotel skórzany oraz
komodę z witryną, zachodnie-tanio, Tel. 606442-842.
ZŁOTA jesień w PROGRO - BRAMY GARAŻOWE, SEGMENTOWE OD 1695zł brutto, AUTOMAT DO BRAMY GARAŻOWEJ od 549zł
brutto, PANEL OGRODZENIOWY, OCYNKOWANY OGNIOWO 3A SUPER H=1500 mm
65,50zł brutto – PROGRO, ul. Szczebrzeska 51,
22-400 Zamość, Tel. 84 638-54-66, 602-651359.
KABINY prysznicowe – TANIEJ 50%, Tel. 84
638-08-01.
SPRZEDAM biurko, przybornik kreślarki, taczka, Tel. 84 638-65-67, 664-454-930.
SPRZEDAM cyrkulatkę, blat metalowy, silnik
3kW, c. 850zł, Tel. 886-692-667.
KANAPA skórzana – wypoczynek, jasna, c.
420zł, Tel. 515-128-445.
SPRZEDAM materiały budowlane i wykończeniowe – 50% upustu, Tel. 84 638-80-01.
SPRZEDAM 4szt. futryn drewnianych, typowy
rozmiar 200 x 60cm, tanio, Tel. 84 639-37-84,
606-427-746.
MASZYNA do szycia, walizkowa, elektryczna
„Łucznik”, c. 200zł, Tel. 514-781-870.
SPRZEDAM płytki elewacyjne 12/24/1cm – c.
10zł/m2, dachówkę ceramiczną 15/35/1cm – kolor czerwony (z rozbiórki), c. 1zł/szt; lepik do
izolacji, 100kg, c. 50zł, Tel. 792-293-823.
SPRZEDAM nową drewnianą futrynę bramy
garażowej, rozm. 260 x 190cm. Tanio. Tel. 84
639-37-84, 606-427-746.
SPRZEDAM pompę przetokową 2 cale, 220V,
c. 100zł; wagę dziesiętną do 200kg, c. 150zł, Tel.
792-293-823.
SPRZEDAM spawarkę 200Amper, c. 400zł lub
130Amper, c. 230zł (nowe), Tel. 511-687-479.
SPRZEDAM rower górski, nowy, c. 350zł lub
roczny c. 200zł, Tel. 511-687-479.
SPRZEDAM pustaki żużlowe, duże, c. 8zł/szt,
Tel. 511-687-479.
SPRZEDAM prostownik 12volt, 20Amper, c.
110zł, nowy, nieużywany, Tel. 511-687-479.
SPRZEDAM szlifierkę oscylizacyjną, nową, c.
60zł, Tel. 511-687-479.
SPRZEDAM sprężarkę nową (24litry butla),
polska, c. 350zł z przewodami + 20zł pistolet,
Tel. 511-687-479.
SPRZEDAM myjkę wysokociśnieniową, nową,
100 barów, c. 200zł, Tel. 511-687-479.
SPRZEDAM wiertarkę 500wat (nowa) oraz
szlifierkę kątową 500wat za 50zł/szt, Tel. 511687-479.
KUPIĘ 4 krzesła + stolik do 80zł, okolice i Zamość, Tel. 511-687-479.
SPRZEDAM wiertarkę bezprzewodową, nowa,
c. 130zł z walizką, Tel. 511-627-479.
SPRZEDAM prostownik 12-24wat, 40Amper, c.
180zł, nowy, Tel. 511-687479.
SPRZEDAM szlifierkę stołową 950wat, nowa,
c. 100zł, Tel. 511-687-479.
ZWIERZĘTA
SPRZEDAM dziki i świniodziki, Tel. 607-101902.
KUPIĘ cielę byczka – 9zł/kg, jałóweczka – 7zł/
kg, Tel. 511-687-479.
OODAM w dobre ręce (30zł) szpica niemieckiego, 1 roczny, suczka oraz boxera suczkę, 1-roczną (50zł), Tel. 511-687-479.
SPRZEDAM szczeniaki 7-tygodniowe pekińczyki, miniaturki, c. 170zł pieski i 120zł suczki,
Tel. 511-687-479.
DZIECIĘCE
ŁÓŻECZKO wiklinowe dla dziecka, stan bdb,
c. 50zł, Tel. 721-585-269.
SPRZEDAM nowy wózek dla lalek, 3-kołowy,
różowy, składany, c. 120zł, Tel. 510-123-158.
KOMBINEZON na zamek, rozm. 92, zielony
(+ szalik, rękawiczki, czapka) c. 55zł, Tel. 797310-962.
KARUZELA z pozytywką (nowa), zaczepiana
do łóżeczka, c. 45zł, Tel. 797-310-962.
SPRZEDAM fotelik samochodowy na niemowlaka, c. 70zł; wsad do wózka, c. 55zł; nosidełko,
c. 35zł, Tel. 517-647-249.
SPACERÓWKĘ, stan bdb, c. 60zł; mata edukacyjna c. 45zł; fotelik-leżanka-kołyska, c. 60zł,
Tel. 517-647-249.
SPRZEDAM rowerek dziecięcy na 6 lat, c. 80zł,
stan dobry, Tel. 511-687-479.
NAUKA
KOREPETYCJE z j. niemieckiego. Tel. 506812-580.
KOREPETYCJE: matematyka, fizyka i chemia,
wszystkie poziomy. Krasnystaw, Tel. 692-871195.
ANGIELSKI, korepetycje, wszystkie poziomy,
magister filologii angielskiej, doświadczenie, pełen profesjonalizm, Tel. 696-275-923.
KOREPETYCJE z matematyki, studentka
piątego roku. Tel. 661-578-935.
SZKOŁA jazdy organizuje kurs kategorii B,
dodatkowe jazdy, Zamość, ul. Partyzantów 59/3
(Baszta, na dole). Tel. 84 638-54-13, 508-392655.
RTV/AGD
TELEFON kom. SAGEM my511X + dodatki,
c. 200zł, ładowarka do tel: NOKIA, c. 20zł, Tel.
517-647-249.
SPRZEDAM telewizor Beko (kolor), 1-roczny,
c. 200zł, Tel. 511-687-479.
SPRZEDAM telewizor Unimor, 21 cali, Tel.
660-702-125.
SPRZEDAM lodówkę „Mińsk”, wysokość
120cm, stan dobry, c. 50zł, Tel. 514-781-870.
SPRZEDAM pralkę automat LUNA 385E,
stan bdb, Zamość, Tel. 608-038-826.
SPRZEDAM telewizor (czarno-biały) 14
cali, Neptun, 5-letni, stan dobry, c. 70zł, Tel.
511-687-479.
KUPIĘ pralkę Franię lub światowit w cenie
do 30zł, okolice Zamościa, Tel. 511-687-479.
SPRZEDAM telefon Sony Erikson, nowy,
najprostszy model, c. 80zł, Tel. 511-687-479.
MATRYMONIALNE
POZNAM dziewczynę w wieku 17-50lat z
Zamościa i okolic do miłych spotkań. Mam 39
lat, Tel+sms na numer 788-166-462.
KOBIETA po 40, wysoka z okolic Zamościa,
niezależna, rozwiedziona. Pozna pana bez
zobowiązań wolnego, wysokiego, zaradnego
życiowo. Tel. 504-362-712.
WOLNY mężczyzna 44/180/76 z M. niezależny, bez nałogów, poznam kobietę z Zamościa lub okolicy, Tel.505-839-917.
ROZWODNIK 47 lat brzydki, ale nie szukam księżniczki, czekam na sms, Tel. 880391-884.
SPOKOJNY mężczyzna po 40, szczupły,
wysoki z M. bez nałogów, poznam kobietę z
Zamościa lub okolicy do stałego związku, Tel.
797-341-359.
POZNAM kobietę sex towarzysko, wiek bez
znaczenia, 49 lat mam, Tel. 600-952-781.
FACET 37lat pozna kobietę do miłych spotkań, wiek, wygląd i stan bez znaczenia, bez
sponsoringu, warto czekam na esemeska.
pozd. Tel. 513-578-119.
CZEŚĆ dziewczyny. Fajny, miły 26 latek z
Zamościa, o romantycznej duszy kawaler bez
zobowiązań pozna samotną dziewczynę w
wieku 18-26l, czekam na esemesy i tel. 721608-876.
ROZWODNIK 47 lat brzydki, ale nie szukam księżniczki, czekam na sms, Tel. 880391-884.
MAM 47 lat rozwiedziony. Szukam kobietę
do lat 50 na dobre i złe. Tel. 697-363-503.
POZNAM Panią do spotkań sex-towarzyskich
po 40-stce, Tel. 698-115-664.
ROLNICZE
CIĄGNIK „esek” samoróbka, cena do uzgodnienia, Tel. 721-585-269.
ZACZEP rolniczy (kompletny) C-330, sprzedam, Tel. 84 657-50-73.
KUPIĘ ziemniaki jadalne, c. 50 gr./kg, Tel.
502-629-835.
SPRZEDAM: śrutownik na kamienie, parnik
elektryczny, uprząż parokonną, silnik elektr.
7,5 kW z wózkiem, sadzarka do ziemniaków
mocowana na pług, sanie konne drewniane,
Tel. 602-530-283 (po 18.00).
MALINY letnie GLEN, ample sadzonki
z młodej plantacji, Zamość, Tel. 504-679142.
WÓZ konny, cena do uzgodnienia, Tel. 669029-341.
KUPIĘ ziemniaki jadalne w dobrej cenie. Tel.
512-370-298.
SPRZEDAM kopaczkę do ziemniaków,
c. 2300zł, Tel. 604-066-909.
UBEZPIECZENIA rolnicze!!! Tel. 600-911633.
ROZŁĄCZNIK RN-250, grzałki mokre
2400W, suche 2200W, termostaty – sprzedam,
lampa rtęciowa, lutownica 400wat, Tel. 84
657-50-73.
KUPIĘ ciągnik C-360 lub 3p w dobrym stanie
z okolic Zamościa, Tel. 792-293-823.
SPRZEDAM pompę do opryskiwacza 120,
nowy typ, używana, Tel. 792-293-823.
SPRZEDAM kultywator c. 500 zł. Tel. 507323-758.
Rozwiązanie krzyżówki
nr 71
HASŁO:
W NAS JEST RAJ PIEKŁO
I DO OBU SZLAKI.
Wycieczkę do Lwowa wygrywa:
Tadeusz Malec z Tomaszowa
Lubelskiego.
Nagroda do odebrania w Redakcji
Gazety Miasta w godz. 8-16.
Termin odbioru nagrody
2-tygodnie od daty rozwiązania.
r ek l a m a
w w w. g a z et a m ia st a . p l
Zamość
o 31
ul. Piłsudskieg rowiec DELIA/
ul. Prosta 1 /biu
Hrubieszów za 7
ul. Mickiewic
elski
Tomaszów Lu9b
ul. Lwowska 3
11
12
r ek l a m a
REKLAMA UNIWERS 18_11_2010:Makieta 1
2010-11-22
11:05
Strona 1
w w w. g a z et a m ia st a . p l
PROMOCJA ROKU!!!
raba
65 %
naw
meble wszystkich pokoleń
oferta
promoc
yjna w
ażna od
ty
et d
o
na wyb
rany
asorty
ment
z ofer
Black
Red W ty
hite
19.11.20
10 do
23.12.20
10
półki
szklane
!
ŚĆ
NOWRO
CENIE
W SUPE
789,-
599,komplet EDO
komplet
EDO
kolor: korpus - dąb canterbury,
fronty - dąb canterbury i orzech baltimore
wys./szer./gł.: 181/265/44 cm
ane 1000
Za każde wyd
PLN
otrzymujesz
OŚCI
BON O WART
100
PLN
IWERS
meblowych UN
cji w salonach
iza
al
re
do
kupy
na kolejne za
!
399,-
IT
H
SEZONU
1
!
ŚĆ
NOWRO
CENIE
W SUPE
770,-
szerokość:
240 cm
kolor frontów:
olcha
kolor korpusów:
biały
kolor blatu:
pietra beżowa
2
499,-
3
SOFA
BELLA MAZURIA
wys./szer./gł.:
85/191/79 cm
kuchnia SONIA
pow. spania:
127x191 cm
Zamość
Zamość
Zamość
Krasnystaw
ul. Weteranów 4
ul. Lubelska 40
ul. Lubelska 40
ul. Kościuszki 13
Pawilon
MARCIN
GALERIA UNI
MEBELTON
Pawilon
MAX
tel.
tel.
tel.
tel.
84 627 14 91
84 639 12 93
84 638 80 01
82 576 57 85
www.uniwers.eu
www.uniwers.eu
IE
W SUPER CEN
4
www.uniwers.eu
5
Tkaniny w promocji*: 1. 8338K/ Micro Grafit; 2. 8340K/ Micro
Czerwony; 3. 8344K/ Micro Niebieski; 4. 8341K/ Micro Jasny
Brąz; 5. 8343K/ Micro Szary;
* do wyczerpania zapasów
www.uniwers.eu

Podobne dokumenty

Pamiętajmy - Gazeta Miasta

Pamiętajmy - Gazeta Miasta Redakcja i Biuro Ogłoszeń ul. Ormiańska 1, 22-400 Zamość, tel./fax (084) 638-64-84, e-mail: [email protected], [email protected] Wydawca Przemysław Kołakowski Redaktor naczelna Anna Bz...

Bardziej szczegółowo

Tajemnica gwiazdy betlejemskiej

Tajemnica gwiazdy betlejemskiej e-mail: [email protected], [email protected] Wydawca Przemysław Kołakowski Redaktor naczelna Anna Bzdek-Kołakowska Zespół redakcyjny: Wojciech Łosiewicz, Jarosław Kuchta, Ewa Krawczyk,...

Bardziej szczegółowo

wydanie 9 (95) z 19 maja br.

wydanie 9 (95) z 19 maja br. Redakcja i Biuro Ogłoszeń ul. Ormiańska 1, 22-400 Zamość, tel./fax (084) 638-64-84, e-mail: [email protected], [email protected] Wydawca Przemysław Kołakowski Redaktor naczelna Anna Bz...

Bardziej szczegółowo

GazetaMiasta.pl

GazetaMiasta.pl nowego sklepu zaplanowano na godzinę 9:00, ale już od następnego dnia, klienci będą mogli zrobić zakupy w Dyskoncie Czerwona Torebka w standardowych godzinach od 7:00 do 21:00.

Bardziej szczegółowo