lista nowości

Komentarze

Transkrypt

lista nowości
POLECAMY
Eric Emmanuel Schmitt
Odette i inne historie miłosne
Osiem historii miłosnych, osiem narracji, osiem kobiet - od
sprzedawczyni po twardą milionerkę, od zawiedzionej trzydziestolatki po
tajemniczą bosonogą księŜniczkę. Po drodze kochankowie i stęsknione
matki... Wanda, Helena, Isabelle, Donatella, Odette - oto galeria nowych
postaci odmalowanych przez Erica-Emmanuela Schmitta. Baśniowa
opowieść o miłości, a zarazem przypowieść i filozoficzna komedia, w której
Schmitt z czułością kreśli portrety kobiet poszukujących szczęścia.
Jedna z historii opowiada o tytułowej Odette Toulemonde.
Czterdziestoletnia wdowa zachwyca się ksiąŜkami modnego pisarza
Balthazara Balsana. To miły człowiek, ujmujący, zadbany, o nieco
pociesznej prezencji nauczyciela gimnastyki, ale jak najbardziej na
poziomie. Mówiąc krótko: męŜczyzna, z którym kobieta rozwodzi się z
przyjemnością.
Los sprzyja jemu, a jednak to ona jest szczęśliwa. Przypadkowe spotkanie
podczas podpisywania ksiąŜek wywróci ich Ŝycie do góry nogami.
Richard Yates
Droga do szczęścia
Młode małŜeństwo, Frank i April Wheeler, wraz z dwójką dzieci tworzy
z pozoru szczęśliwą i kochającą się rodzinę. Jednak pod tym płaszczykiem
skrywa się prawdziwe oblicze dwojga ludzi zmuszonych do prowadzenia
Ŝycia, którego nienawidzą.
Nie mogąc znieść przeciętności, jaka ich otacza, decydują się wyjechać do
Francji, gdzie mają nadzieję rozwijać swoją wraŜliwość artystyczną.
Błyskotliwi, piękni i utalentowani, juŜ wkrótce zmuszeni będą połoŜyć na
szali swoje nadzieje i ideały, by w ostatecznym rozrachunku zdradzić nie
tylko siebie wzajemnie, ale teŜ najlepszą cząstkę własnej natury.
Powieść dawno okrzyknięta w Stanach rodzajem kultowego wzorca, który
reŜyser Sam Mendes postanowił przenieść na duŜy ekran, obsadzając w
rolach głównych Kate Winslet oraz Leonarda Di Caprio.
Lauren Weisberger
W pogoni za Harrym Winstonem
Nowa powieść Weisberger opowiada o trzech dobiegających
trzydziestki przyjaciółkach, które zawierają nieformalny pakt- w
ciągu najbliŜszego roku kaŜda z nich ma dokonać jednej znaczącej
zmiany w swoim Ŝyciu...
Joseph Gelinek
Dziesiąta symfonia
Młody hiszpański muzykolog Daniel Paniagua bierze udział w
koncercie, podczas którego zostaje wykonana rekonstrukcja
pierwszej części X Symfonii Ludwiga van Beethovena i zaczyna
podejrzewać, iŜ autor tej rekonstrukcji, Ronald Thomas, być moŜe
jest w posiadaniu oryginału dzieła. Wkrótce Thomas zostaje
bestialsko zamordowany - mordercy odcinają swojej ofierze głowę,
na której jest wytatuowana sekwencja muzyczna. Daniel Paniagua
zostaje wciągnięty w wir zaskakujących wydarzeń, piętrzących się
zagadek, tajemniczych przypadków, które kolejno odsłaniają
nieznane fakty z biografii Ludwiga van Beethovena
Roberto Saviano
Gomorra
Gomorra przyniosła autorowi, 27-letniemu Robertowi Saviano wielki
sukces literacki, ale naraziła jego Ŝycie na tak powaŜne
niebezpieczeństwo, Ŝe władze przydzieliły mu ochronę, a pisarz na
jakiś czas musiał opuścić Neapol. W swojej niezwykłej,
wielogatunkowej pracy Saviano opisuje nowe mechanizmy działania
kamory neapolitańskiej, która w ostatnich latach niepostrzeŜenie
oplotła swymi mackami praktycznie cały świat. Ukazuje wielkie
imperia finansowe, które powstały na międzynarodowym handlu
bronią i narkotykami, na agresywnej, nielegalnej konkurencji, na
szantaŜach, wymuszeniach, korupcji i morderstwach. Opisując świat
mafii, wojny między klanami, vendetty, killerów i dealerów, Saviano
dowodzi, Ŝe neapolitańska kamora pod względem liczebności, siły
ekonomicznej i bezwzględności jest znacznie silniejsza i potęŜniejsza
niŜ sławna mafia sycylijska i inne zorganizowane grupy przestępcze
południowych
Włoch.
Gomorra odniosła wielki sukces w wielu krajach Europy; w
listopadzie 2007 roku znalazła się na liście 100 najlepszych ksiąŜek
non fiction ogłaszanej kaŜdego roku przez New York Times.
Recenzent tego dziennika określił jej autora jako „Salmana
Rushdiego w walce przeciw przestępczości zorganizowanej”.
NOWOŚCI KSIĄZKOWE – WYPOśYCZALNIA DLA DOROSŁYCH
Graham Masterton
Bazyliszek
Robin Cook
Ciało obce
Helena Kowalik
Córka Kaina
Emily Griffin
Coś poŜyczonego
Emily Griffin
Dziecioodporna
Terry Pratchett
Eryk
Terry Pratchett
Nauka Świata Dysku III
Pisarzewska K.
Halo, Wikta!
Opfer H.
Kato – tata nie pamiętnik
Anonim
Księga bez tytułu
T. Isakowicz – Zalewski
Moje Ŝycie nielegalne
Bogusław Wołoszański
Testament Odessy
Wisława Szymborska
Tutaj
E. E. Schmitt
Odette i inne historie
miłosne
Ewa Woydyłło
Poprawka z matury
M. Krajewski, M. Czubaj
RóŜe cmentarne
Nora Roberts
Pieśń śmierci
Nora Roberts
Z nakazu serca
Nora Roberts
Słodka śmierć
Joanna Chmielewska
Zwyczajne Ŝycie
Richard Yates
Droga do szczęścia
Joseph Gelinek
Dziesiąta symfonia
Jodi Picaoultt
Dziewiętnaście minut
Paulo Coelho
Największy dar
Roberto Saviano
Gomorra
Gdzie teraz jesteś
Tadeusz śuczkowski
Torowisko
Jacek Dehnel
Balzakiana
Sławomir Młynarczyk
Berber
Olga Rudnicka
Martwe jezioro
Agnieszka Kacprzyk \
Matylda
J.M.G. Le Clezio
Protokół
Jayne Ann Krentz
Siódmy zmysł
Lauren Weisberger
W pogoni za Harrym
Winstonem
Karen Robards
Winna
Mary Higgins Clark
Dean Koontz
Niezniszczalny
Jerzy Stuhr
Stuhrowie historie
rodzinne
Stephenie Meyer
Zmierzch
Joy Fielding
Zabójcze piękno
Stephenie Meyer
KsięŜyc w nowiu
Stephenie Meyer
Zaćmienie
Sandra Brown
Huragan miłości
Stephenie Meyer
Intruz
Sue Monk
Sekretne śycie Pszczół
Jan Grzegorczyk
Jan Grzegorczyk
Jan Grzegorczyk
Przypadki księdza Grosera Przypadki księdza Grosera Przypadki księdza Grosera
Adieu
Trufle
Cudze pole
David Weber
Bolo!
Antoni Libera
Godot i jego cień
Marek Edelman
I była miłość w getcie
Schache Rue
Magnetyzm serca
Dorota Masłowska
Między nami dobrze jest
John Grisham
Prawnik
Ewa Stec
Romans z trupem w tle
Anna Onichimowska
Trzecie oko
Diana Palmer
Tylko ten
Bernhard Schlink
Lektor
Bernhard Schlink
Powrót do domu
J. Osiecki
Zbigniew Religa człowiek
z sercem w dłoni
Doris Lessing
Znów ta miłość
CZYTELNIA DLA DOROSŁYCH – LTERATURA POPULARNONAUKOWA
Heywood A. Politologa
Maciejko W. Instytucje pomocy społecznej
Jak pisać CV i list motywacyjny
Pedagogika specjalna. Podręcznik akademicki T. 1 i T. 2
Czubiński A. Europa XX wieku. Zarys historii politycznej
Encyklopedia pedagogiczna XXI w.
Kurzeja A. Dzieci ulicy – profilaktyka zagroŜeń
Urban B. Zachowania dewiacyjne młodzieŜy
Sztuka polska Renesans i manieryzm
Panasiuk A. Gospodarka turystyczna
Pawlik M. Strzelczyk F. Elektrownie
Fizjologia człowieka
Dochody budŜetu jednostek samorządu terytorialnego
Idee i ideologie we współczesnym świecie
Kundzewicz Z.W. Zmiany klimatu i ich skutki
Codogni P. Okrągły stół czyli polski rubikon
Polityka społeczna. Podręcznik akademicki
Banaszak B. Prawo konstytucyjne
Skowronek Cz. Logistyka w przedsiębiorstwie
Pospieszyl I. Patologie społeczne
Jankowski D. Podstawy edukacji dorosłych
Whiteheand G. Ekonomia
Tokarz M. Argumentacja, Perswazja, manipulacja
Radziewicz – Winnicki A. Społeczeństwo w trakcie zmian
Halsam M. T. Psychiatria
Słownik wiedzy o mediach
Seligman M.E.P. Psychopatologia
Mazur M. Marketing polityczny
Nowak S. Metodologia badań społecznych
Andragogika w ujęciu interdyscyplinarnym
Kiersztyn A. Czy bieda czyni złodzieja
Energia jądrowa wczoraj i dziś
Strzelecki Z. Gospodarka regionalna i lokalna
Resocjalizacja: teoria i praktyka pedagogiczna T.1 i T. 2
Lecourt E. Muzykoterapia
Giddens A. Socjologia
Gazon J. Ani bezrobocie, ani opieka społeczna
Informator o szkołach wyŜszych (2009/2010)
Terapia pedagogiczna: zagadnienia praktyczne
Terapia dzieci i młodzieŜy: metody i techniki
Public relations: znaczenie społeczne i kierunki rozwoju
Administracja Publiczna: wyzwania w dobie integracji europejskiej
Witkowski W. Historia administracji w Polsce
Wybory samorządowe w kontekście mediów
Cialdini R.B. Wywieranie wpływu na ludzi
Milanowski K. Kinezyterapia
Wysocka E. Diagnoza w resocjalizacji
Irwing W. Mikrobiologia medyczna
Woleński J. Wiedza o etyce

Podobne dokumenty