WSTĘP Rozdział I USTRÓJ POLITYCZNY WIELKIEJ BRYTANII (E

Komentarze

Transkrypt

WSTĘP Rozdział I USTRÓJ POLITYCZNY WIELKIEJ BRYTANII (E
WSTĘP
Rozdział I
USTRÓJ POLITYCZNY WIELKIEJ BRYTANII
(E. Gdulewicz, W. Kręcisz)
I EWOLUCJA USTROJU POLITYCZNEGO
II KONSTYTUCJA BRYTYJSKA
III IZBA GMIN
IV IZBA LORDÓW
V MONARCHA
VI RZĄD I GABINET
Rozdział II
USTRÓJ POLITYCZNY REPUBLIKI WŁOSKIEJ
(W. Orłowski. W. Skrzydło)
I GENEZA I OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KONSTYTUCJI Z ROKU 1947
II PARTIE POLITYCZNE WŁOCH
III PRAWA I WOLNOŚCI OBYWATELI
IV SYSTEM WYBORCZY WŁOCH
V SYSTEM ORGANÓW PAŃSTWOWYCH
VI WŁOSKIE REFORMY SYSTEMU POLITYCZNEGO
Rozdział III
USTRÓJ POLITYCZNY NIEMIEC
(E. Gdulewicz)
I EWOLUCJA USTROJU POLITYCZNEGO
II KONSTYTUCJA RFN I JEJ ZASADY NACZELNE
III SYSTEM ORGANÓW PAŃSTWOWYCH
Rozdział IV
USTRÓJ POLITYCZNY REPUBLIKI FRANCUSKIEJ
(W. Skrzydło)
I. GENEZA USTROJU REPUBLIKAŃSKIEGO
II. TWORZENIE PRAWNYCH PODSTAW USTROJU I CHARAKTERYSTYKA
KONSTYTUCJI Z ROKU 1958
III SYSTEM PARTYJNY - PODSTAWOWE SIŁY POLITYCZNE FRANCJI
IV SYSTEM WYBORCZY I JEGO EWOLUCJA W OKRESIE V REPUBLIKI
V SYSTEM ORGANÓW PAŃSTWOWYCH V REPUBLIKI
VI EWOLUCJA USTROJU POLITYCZNEGO W OKRESIE V REPUBLIKI
Rozdział V
USTRÓJ POLITYCZNY STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI
(W. Zakrzewski)
I GENEZA I KSZTAŁTOWANIE SIĘ AMERYKAŃSKIEGO SYSTEMU POLITYCZNEGO
II SYSTEM ŹRÓDEŁ PRAWA
III SYSTEM FEDERALNY
IV SYSTEM PARTYJNY
V KONGRES
VI PREZYDENT
VIIWŁADZA SĄDOWNICZA

Podobne dokumenty