Pobierz katalog - Fundacja Nasza Przyszłość

Komentarze

Transkrypt

Pobierz katalog - Fundacja Nasza Przyszłość
Nr 3 (48) JESIEŃ 2016
NASZA
PRZYSZŁOŚĆ
na naszej
STRONIE
SPLENDOR24.PL
Jesień
z dobrą
książką!
cena 8,50 zł
praca zbiorowa
KALENDARZ
RODZINY RADIA
MARYJA 2017
Przepiękny kalendarz ścienny
ze zdjęciami z Sanktuarium!
Na kolorowych zdjęciach pokazano
owoce trudu twórców i pomysłodawców
świątyni NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu: przepiękne wnętrza ozdobione figurami
świętych, obrazami, freskami o tematyce religijnej i patriotycznej, mozaikami
i witrażami. Poszczególne dni kalendarzowe zaznaczono wyraźną dużą czcionką. Pozostawiono też wolne miejsca na
umieszczenie krótkich notatek.
oprawa miękka • s. 32 • 29x21 cm
papier kredowy • kolorowe zdjęcia
Wydawnictwo Fundacja „Lux Veritatis”
cena 19,90 zł
cena 10,00 zł
praca zbiorowa
praca zbiorowa
Z KSIĘDZEM
TWARDOWSKIM 2017
KALENDARZ
KIESZONKOWY
ZE ŚW. JANEM PAWŁEM II
Kalendarz, tomik wierszy i notes
w jednym!
Bestsellerowa publikacja z poezją ks.
Jana Twardowskiego i jego refleksjami
nad niedzielną Ewangelią. Jak zawsze
w kalendarzu znalazły się: czytania liturgiczne, myśli na każdy dzień okraszone kolorowymi ilustracjami, a także
miejsce na notatki, adresy oraz telefony. W terminarzu znajdziemy niezwykle cenną i pomocną zawartość.
oprawa twarda • s. 288 • 10,5x15 cm
kolorowe zdjęcia
Wydawnictwo Diec. w Sandomierzu
Kalendarz z kolorowymi zdjęciami.
Wygodny, kieszonkowy kalendarzyk
z miejscem na niezbędne notatki i wyborem cytatów z nauczania św. Jana
Pawła II. Kalendarium zawiera rozbudowane dane o uroczystościach, świętach i wspomnieniach w ciągu roku.
Znajdziemy w nim również czytania
mszalne na każdy dzień roku.
oprawa miękka • s. 144 • 10x14 cm
Wydawnictwo Duszp. Rolników
2990
2490
praca zbiorowa
AD 2017
ZE ŚWIĘTYM PAPIEŻEM
Terminarz i agenda biblijna
w jednym! Słowa Jana Pawła II
na każdy dzień roku!
Bardzo przydatny kalendarz książkowy,
który zawiera: teksty Ewangelii na wszystkie dni roku opatrzone komentarzami św.
Jana Pawła II; każdy dzień roku na osobnej stronie; dużo miejsca na notatki; obszerny i praktyczny informator, w którym
znajdziemy m.in.: daty świąt nakazanych
i tabelę świąt ruchomych; imiona świętych wraz z datami wspomnień; tajemnice Różańca; codzienny rachunek sumienia i inne ważne informacje.
oprawa twarda • s. 400 • 14x20 cm
Wydawnictwo AA
cena 6,90 zł
2490
1900
praca zbiorowa
praca zbiorowa
PORADNIK KATOLIKA
2017
ROK ZE ŚWIĘTĄ
HILDEGARDĄ
KALENDARZ 2017
Kalendarz i poradnik w jednym!
Zawiera: czytania liturgiczne na każdy
dzień roku; komentarze św. Jana Pawła II do niedzielnej Ewangelii; tydzień
Brewiarza; daty świąt nakazanych i ruchomych; imiona świętych wraz z datami wspomnień; codzienny rachunek
sumienia; nabożeństwo pierwszych
piątków i sobót miesiąca, a ponadto
z okazji stulecia objawień Matki Bożej
w Fatimie m.in.: trzy części Tajemnicy
Fatimskiej; opis cudu Słońca oraz inne
wydarzenia z tym związane.
oprawa miękka • s. 160 • 10x14 cm
Wydawnictwo AA
Terminarz z poradami i przepisami św. Hildegardy z Bingen!
To praktyczny i bardzo pomocny terminarz, który zawiera porady św. Hildegardy na każdy dzień roku. Znajdziemy
w nim również znakomite przepisy kulinarne na każdy tydzień roku! Dzięki
tej wyjątkowej publikacji każdy z nas
będzie mógł zaplanować, jak dbać
o zdrowie nie tylko swoje, ale i całej
swojej rodziny przez okrągły rok!
oprawa zintegrowana
s. 256 • 14x20 cm
Wydawnictwo Esprit
cena 12,00 zł
cena 26,00 zł
praca zbiorowa
praca zbiorowa
EWANGELIA 2017
KALENDARZ
ROLNIKÓW 2017
Niech Słowo Boże stanie się
codziennym towarzyszem
Twojego życia!
To niezwykle cenna publikacja zawierająca pełny tekst Ewangelii na każdy
dzień 2017 roku opatrzony krótkim
rozważaniem oraz prostą modlitwą inspirowaną Słowem Bożym. Przypomina również o świętach kościelnych oraz
liturgicznych wspomnieniach świętych
i błogosławionych. Zawiera też rozważania Drogi krzyżowej i Różańca, najważniejsze litanie, Godzinki, Kompletę
(czyli liturgiczną modlitwę na zakończenie dnia) oraz wiele innych modlitw.
oprawa twarda • s. 512 • 10x14 cm
Wydawnictwo Edycja Świętego Pawła
Kalendarz-poradnik cieszący się
dużą popularnością wśród rolników i działkowców.
Zawiera przejrzyste i obszerne kalendarium, pożyteczne rady i zalecenia
gospodarcze, mnóstwo ciekawostek,
porady na temat zdrowia, artykuły poruszające sprawy wiary i Kościoła oraz
aktualne problemy trapiące polską wieś.
Do wyboru:
•KALENDARZ WIEJSKI – dla rolników,
•KALENDARZ MIEJSKI – dla działkowców.
oprawa miękka • s. 256 • 21x29 cm
Wydawnictwo Duszp. Rolników
praca zbiorowa
WOTUM
SANKTUARIUM PW. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI
PANNY GWIAZDY NOWEJ EWANGELIZACJI
I ŚW. JANA PAWŁA II
oprawa twarda • s. 200 • 21x30 cm
papier kredowy • kolorowe zdjęcia
Wydawnictwo Fundacja „Lux Veritatis”
Przepiękny album poświęcony wotum wdzięczności
za św. Jana Pawła II!
Doskonały przewodnik po tym miejscu.
Album zawiera obszerną fotorelację z konsekracji świątyni wraz z tekstami wygłoszonych przemówień oraz fotografie prezentujące to piękne
miejsce. 18 maja 2016 roku Papież Franciszek ogłosił tę świątynię sanktuarium, a ponieważ uczynił to sam Ojciec święty, zyskało ono rangę
światową! Ta świątynia uczy i wychowuje. Cały wystrój kościoła nawiązuje do dziejów chrześcijaństwa i kultury polskiej oraz ich znaczenia
dla budowania Narodu. Mówi o miłości do Pana Boga i Ojczyzny,
dlatego freski, witraże i inne elementy przypominają ważne postaci
z historii Polski. Bogactwo zdjęć, papier kredowy, twarda oprawa
oraz eleganckie wydanie to niewątpliwe atuty tego pięknego alcena 35,00 zł
bumu.
cena 15,00 zł
cena 19,90 zł
cena 14,00 zł - z ramką
cena 2,00 zł - bez ramki
cena 12,00 zł
praca zbiorowa
ALBUM PAMIĄTKOWY
SANKTUARIUM
KONSEKRACJA
ŚWIĄTYNI
Reportaż fotograficzny z konsekracji świątyni!
Komplet 3 płyt DVD!
Ponad 5 godzin nagrania!
Kolorowe zdjęcia wraz z opisem stanowią relację z uroczystości konsekracji
świątyni, w której udział wzięli licznie
przybyli przedstawiciele Kościoła – na
czele z ks. kard. Zenonem Grocholewskim, legatem Ojca świętego Franciszka, a także reprezentanci władz centralnych i samorządowych oraz rzesze
pielgrzymów z całej Polski. Na fotografiach pokazano też przepiękne wnętrze kościoła, niektóre figury świętych,
obrazy, freski, mozaiki oraz witraże.
18 maja 2016 roku ks. kard. Zenon
Grocholewski, legat Ojca świętego
Franciszka, konsekrował Świątynię pw.
NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji
i św. Jana Pawła II w Toruniu. Komplet
3 płyt zawiera pełną relację z uroczystości, w której udział wzięli licznie
przybyli przedstawiciele Kościoła,
władz centralnych i samorządowych
oraz rzesze pielgrzymów z całej Polski.
Cenna pamiątka dla pokoleń.
oprawa miękka • s. 65 • 21x17 cm
kolorowe zdjęcia
Wydawnictwo Fundacja „Lux Veritatis”
3 płyty DVD
łączny czas trwania: 5 godz. 27 min
Wydawnictwo Fundacja „Lux Veritatis”
OBRAZ MATKI BOŻEJ
Z SANKTUARIUM
PAMIĄTKA KONSEKRACJI
ŚWIĄTYNI Z PŁYTĄ CD
Książeczka z płytą z pieśniami
Wojska Polskiego!
Do wyboru:
 w złoconej ramce, cena 14,00 zł,
 bez ramki, cena 2,00 zł.
W książeczce opisano historię budowy świątyni. Na płycie znajdziemy aż
20 pieśni w wykonaniu Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska
Polskiego, m.in.: Gaude Mater Polonia;
Bogurodzica; Rota; Pierwsza Kadrowa;
Marsz Sybiraków; Czerwone Maki na
Monte Cassino; Marsz, marsz Polonia;
Zostań z nami; Ave Maria; Z dawna Polski
Tyś Królową; Panie, dobry jak chleb; Ciebie
Boga wysławiamy; Boże, coś Polskę; Barka; Ojczyzno ma.
wymiary: 20x25 cm
zdjęcie w ramce lub bez ramki
książeczka z płytą CD
s. 24 • czas trwania: ok. 74 min
Wydawnictwo Fundacja „Nasza Przyszłość”
Obraz Matki Bożej Częstochowskiej
z kaplicy Sanktuarium pw. NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu ofiarowany przez ks.
Mirosława Drozdka SAC w 2007 roku.
To przed tym obrazem Jan Paweł II codziennie modlił się w swojej prywatnej
kaplicy w Watykanie.
cena 32,00 zł
cena 15,00 zł
Jan Paweł II
DAR
I TAJEMNICA
3800
LL
ER
AUTOBIOGRAFIA
ST
SE
oprawa miękka • s. 80 • 14,5x20,5 cm
Wydawnictwo św. Stanisława BM
Osobista opowieść Jana Pawła II
o własnym życiu!
BE
„18 maja 1920 r. o dziewiątej rano nie było
mnie jeszcze na świecie. Jak mi później
powiedziano, urodziłem się po południu,
między piątą a szóstą. Mniej więcej w tym
Książka napisana przez samego
samym czasie, między piątą a szóstą, tyle
Jana Pawła II w 50. rocznicę święceń kapłańskich!
że 58 lat później, zostałem wybrany na papieża”. Tak rozpoczyna się „Autobiografia”
Jan Paweł II w sposób niesłychanie osobisty wprowadza nas w historię
Jana Pawła II. Ilustrowane i świetnie udoswojego powołania. Opowiada o dzieciństwie i szkole w Wadowicach, kumentowane świadectwo życia wybitnej
o studiach na Uniwersytecie Jagiellońskim i w seminarium duchowindywidualności, jednego z największych
autorytetów moralnych naszych czasów.
nym w Krakowie, o pracy w kamieniołomie w czasie II wojny światowej,
To opowieść o ludzkim losie, jego nagłych
a także o radościach życia kapłańskiego i wyzwaniach stojących
przemianach, dramatycznych wypadkach
przed współczesnymi kapłanami. To wspaniała opowieść o drodze
i cudownych zrządzeniach Opatrzności,
do kapłaństwa naszego Świętego Papieża. Lektura obowiązkowa
o wierze i nadziei. Książka wzruszająca, pełna
mądrości i ciepła.
dla każdego, kto chce poznać najgłębsze przemyślenia i wspooprawa twarda • s. 230 • 14,5x20,5 cm
Wydawnictwo Literackie
mnienia Jana Pawła II.
cena 14,90 zł
cena 29,90 zł
ELEMENTARZ
JANA PAWŁA II
3490
Dla wierzącego, wątpiącego
i szukającego!
Jan Paweł II bez wielkich słów, niezrozumiałych treści i górnolotnych opisów przekazuje proste nauki dotyczące
spraw powszednich. Porusza też wielkie problemy naszej epoki oraz 2000
lat istnienia chrześcijaństwa. Opowieści
pełne zarówno humoru, jak i pokory.
Doskonały podręcznik życia duchowego dla wszystkich, którzy poszukują
spokoju, szczęścia i nadziei. Którzy chcą
wiedzieć, w jaki sposób przeżywać każdy dzień, rozwiązywać problemy moralne i ubogacać się wewnętrznie.
oprawa twarda • s. 314 • 14,5x20,5 cm
Wydawnictwo Literackie
cena 9,95 zł
4200
2900
Andrea Tornielli
TAJEMNICA OJCA PIO
I KAROLA WOJTYŁY
o. Zdzisław Klafka CSsR
praca zbiorowa
Franco Bucarelli
TOTUS TUUS
ALBUM
ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II
PAMIĄTKI CIERPIENIA
JANA PAWŁA II
Kronika życia i pontyfikatu Ojca
Świętego!
Franco Bucarelli jako przyjaciel Muzeum
Dom Rodzinny Ojca Świętego w Wadowicach przyczynił się do pozyskania
kilku przedmiotów o wielkim znaczeniu
dla historii życia św. Jana Pawła II: pistoletu, z którego strzelał Ali Agca, garnituru żandarma ze śladami krwi Świętego
Papieża i wyposażenia pokoju szpitalnego, z którego Ojciec Święty korzystał
podczas pobytów w rzymskiej poliklinice Gemelli. Te przedmioty są obecnie
pokazywane w wadowickim muzeum.
Autor opisuje nie tylko niezwykle cenną
historię samych przedmiotów, ale także
trudny proces ich pozyskiwania dla muzeum.
Spotkali się po raz pierwszy w 1948 r.,
kiedy młody ks. Karol Wojtyła studiował
w Rzymie. To wtedy udał się po raz pierwszy do San Giovanni Rotondo, by poznać
tego tajemniczego zakonnika ze stygmatami. 14 lat później Wanda Półtawska –
bliska znajoma ks. Wojtyły, zachorowała
na nowotwór. Nadzieje na jej przeżycie
były nikłe. Wtedy biskup Krakowa napisał
list do Ojca Pio z prośbą o modlitwę. Po
przeczytaniu listu zakonnik oświadczył że:
„Jemu nie można odmówić”. Kobieta cudownie powróciła do zdrowia, a przyszły
Papież napisał poruszający list z podziękowaniem. Od tamtej chwili między Ojcem
Pio a Janem Pawłem II powstała serdeczna
więź...
oprawa miękka • s. 80 • 12,5x19 cm
Wydawnictwo AA
oprawa miękka • s. 112 • 13,5x20,5 cm
Wydawnictwo Edycja Świętego Pawła
Jan Paweł II we wspomnieniach
najbliższych współpracowników
i przyjaciół Papieża-Polaka!
Książka dedykowana Rodzinie Radia
Maryja i wszystkim Polakom, którzy
noszą w sercu uznanie oraz wdzięczność Panu Bogu za św. Jana Pawła II.
To czternaście niezwykłych wywiadów
przeprowadzonych przez o. Zdzisława
Klafkę CSsR z najbliższymi współpracownikami i przyjaciółmi Ojca Świętego, wśród nich: kard. Stanisław Dziwisz,
abp Mieczysław Mokrzycki, kard. Tarcisio Bertone, abp Józef Michalik, abp
Sławoj Leszek Głódź, Arturo Mari i wielu
innych.
oprawa miękka • s. 310 • 14,5x20,5 cm
kolorowe zdjęcia • papier kredowy
Wydawnictwo WSKSiM
Bogato ilustrowany album dokumentujący całe życie św. Jana Pawła II - od
narodzin, aż do śmierci. W końcowych
rozdziałach opisano procesy beatyfikacji i kanonizacji. Album posiada twardą
oprawę i duży format: 20x29 cm - może
więc stanowić cenny prezent na różne
okazje: urodziny, imieniny, śluby, rocznice, jubileusze. Dodatkowym atutem
są kolorowe zdjęcia i promocyjna cena.
oprawa twarda • s. 192 • 20x29 cm
kolorowe zdjęcia • papier kredowy
Wydawnictwo Arti
O niezwykłej duchowej więzi
dwóch wielkich postaci Kościoła!
3490
2990
3990
3490
Małgorzata Pabis
ŚWIATOWE
DNI MŁODZIEŻY
2016
BENEDYKT XVI
OSTATNIE
ROZMOWY
PIELGRZYMKA
FRANCISZKA
DO POLSKI
KRONIKA
oprawa twarda • s. 312 • 14x20 cm
Dom Wydawniczy Rafael
oprawa twarda • s. 128 • 21x29 cm
kolorowe zdjęcia • papier kredowy
Dom Wydawniczy Rafael
Papież emeryt przerywa milczenie!
Wszystkie punkty programu pielgrzymki Papieża Franciszka
po polskiej ziemi. Teksty homilii i przemówień!
Album stanowi zapis wydarzeń absolutnie wyjątkowych. Prezentuje wszystkie
punkty programu pielgrzymki Papieża Franciszka do Polski z okazji Światowych
Dni Młodzieży. Zawiera teksty homilii, przemówień oraz świadectwa uczestników
spotkań z Ojcem Świętym. Ukazuje także atmosferę i ducha towarzyszącego tym
niezwykłym wydarzeniom. To cenna pamiątka dla każdego, kto przeżył te wzruszające chwile - zarówno pielgrzymów, jak i tych, którzy oglądali relację w domu.
cena 19,00 zł
Zaskakująco odważna i szczera książka, w której emerytowany Papież mówi
wprost o powodach swojej rezygnacji, o kluczowych momentach pontyfikatu, o konklawe i o swoim następcy – Franciszku, a także trudnych
i kontrowersyjnych wydarzeniach, które miały miejsce, gdy zasiadał na
Tronie Piotrowym. Mówi też o swojej wierze, współczesnych wyzwaniach chrześcijaństwa i o przyszłości Kościoła. Opowiada również
o swojej rodzinie i innych drogich mu osobach. Po raz pierwszy
w historii Kościoła Papież podsumowuje swój pontyfikat
oraz szczerze odpowiada na pytania, które nurtują
wielu katolików i zapowiada, że to jego ostatni
90
publiczny wywiad.
19
1590
1990
praca zbiorowa
1500
CHRZEŚCIJAŃSTWO
1050 LAT HISTORII
966-2016
Joanna Wieliczka-Szarkowa
Jarosław Szarek
KRONIKA DZIEJÓW
POLSKI 966-2016
Dzieje chrześcijaństwa w Polsce!
1050 lat polskiej historii!
W tym roku przypada 1050. rocznica
chrztu Polski. Z tej okazji został wydany
album upamiętniający dzieje chrześcijaństwa w naszej Ojczyźnie, często ściśle związane z trudnymi losami Kościoła
w Europie i na świecie. Album przybliża
wybitne postaci i wielkie wydarzenia
historyczne. Wśród nich: Chrzest Polski;
Chrześcijaństwo w średniowiecznej Polsce; Piotr Skarga – polski kaznodzieja narodowy; Śluby Jana Kazimierza; Kościół
zawsze z narodem; Kościół w PRL; Polak
papieżem; Maryja Królowa Polski; Tradycja polskiego pielgrzymowania. Opisom
towarzyszą kolorowe zdjęcia opatrzone
komentarzem historycznym.
Bogato ilustrowana kronika najważniejszych wydarzeń naszych dziejów
– od chrztu Polski w 966 roku, aż po
współczesność! Opisuje nie tylko same
fakty historyczne, ale przypomina też
barwne cytaty z epoki i przywołuje
głos świadków. Pozwala poznać bogactwo naszej historii od najdawniejszych
czasów, zarówno chwile wielkości, jak
i upadków. Ukazuje dzieje dumnego
narodu, który trwa od Mieszkowego
chrztu i od ponad tysiąca lat chce pozostać wiernym chrześcijańskiej tradycji
oraz wartościom, które inni w Europie
porzucili...
oprawa twarda • s. 60 • 21x29,5 cm
kolorowe zdjęcia
Wydawnictwo Arystoteles
oprawa twarda • s. 64 • 21x30 cm
papier kredowy • kolorowe zdjęcia
Wydawnictwo AA
cena 16,90 zł
praca zbiorowa
praca zbiorowa
WSZYSTKO O JEZUSIE
MARYJA MATKA JEZUSA
Czy wiemy wszystko o Jezusie?
Życie Maryi i Jej kult w Polsce i na
świecie!
Pięknie wydany album z kolorowymi
zdjęciami. Za pomocą ciekawostek historycznych, biblijnych i archeologicznych przybliża postać Jezusa i Jego
bliskich, pokazuje świat sprzed dwóch
tysiącleci, gdzie rodziło się chrześcijaństwo. Doskonałe źródło wiedzy dla
młodzieży i dorosłych. Kuszenie Jezusa;
Symbolika wina; Cuda i znaki; Dlaczego
Jezus uzdrawiał w szabat? Młodzieniec
z Nain; Uzdrowienia trędowatych – to
tylko niektóre z opisanych wydarzeń.
Narodziny; Zwiastowanie; Boże Narodzenie; Życie w Nazarecie; Męka Pańska;
Wniebowzięcie; Kult maryjny w Polsce i na
świecie; Matka Boża Częstochowska; Matka Boża Fatimska; Matka Boża Kalwaryjska;
Matka Boża Licheńska; Matka Boża Loretańska; Matka Boża Ludźmierska; Matka
Boża Ostrobramska; Matka Boża Pacławska; Matka Boża Piekarska; Matka Boża
Śnieżna; Matka Boża z Guadalupe; Matka
Boża z La Salette; Matka Boża z Lourdes;
Matka Boża z Medjugorie. Niezwykle cenny album z kolorowymi zdjęciami. Zawiera mnóstwo informacji o Matce Bożej.
oprawa twarda • s. 64 • 20,5x28,5 cm
papier kredowy • kolorowe zdjęcia
Wydawnictwo M
oprawa twarda • s. 60 • 20,5x28,5 cm
papier kredowy • kolorowe zdjęcia
Wydawnictwo Arystoteles
2790
23
00
Brigitte Pregenzer
Brigitte Schmidle
cena 24,00 zł
ZDROWE I PROSTE
GOTOWANIE
ZE ŚW. HILDEGARDĄ
Z BINGEN
praca zbiorowa
oprawa miękka • s. 240 • 14x20 cm
Wydawnictwo Esprit
praca zbiorowa
Mnóstwo prostych przepisów na smaczne potrawy
przygotowane zgodnie z zaleceniami dietetycznymi
św. Hildegardy z Bingen!
ROŚLINY LECZNICZE
20 roślin o tysiącach zalet! Uprawa i zastosowanie.
W książce opisano dwadzieścia roślin o dziaZ pomocą tej książki przygotujesz znakomite zupy, dania główłaniu leczniczym lub o cennych właściwone, przekąski, ciasta i desery, sosy, chleby i wiele innych potraw.
ściach odżywczych. Podano ich zalety, substanKuchnia oparta na zaleceniach św. Hildegardy będzie chrocje aktywne, zastosowanie, optymalne metody
wykorzystania oraz sposób uprawy w naszym klinić przed chorobami, przynosząc radość i dobre samopomacie. Wśród nich: aloes, rokitnik, łopian, ogórecznik,
czucie. Oparta jest na zdrowych naturalnych produkgoji, eleuterokok kolczasty, granat, hoodia, chmiel, kudzu,
tach pozbawionych konserwantów i chemicznych
lawenda wąskolistna, wiesiołek dwuletni, lippia słodka, popolepszaczy. Wszystkie przepisy skomponowakrzywa, męczennica cielista, różeniec górski, szafran, stewia, kozłek lekarski, winorośl czerwona.
no zgodnie z unikalną wizją zdrowia św.
Hildegardy z dodatkiem leczniczych
oprawa miękka • s. 120 • 16x23,5 cm
ziół i przypraw.
Wydawnictwo Jedność
cena 27,00 zł
cena 24,90 zł
MIODOLECZNICTWO
Miód – nie tylko smaczny, ale też
zdrowy!
Który miód jest najlepszy? Jak ocenić
jego jakość? Który jest zalecany dla ludzi starszych? A jaki najlepszy na choroby serca i układu krążenia? Lecznicze
działanie miodu pszczelego znane jest
już od tysiącleci. Bo miód to płynne
złoto prosto z ula… Bogato ilustrowany poradnik opisuje bardzo szerokie
zastosowanie miodu - o którym nawet
nie mamy pojęcia. Zawiera też sprawdzone receptury na preparaty lecznicze z wykorzystaniem miodu oraz
przepisy na nalewki, balsamy i maści.
oprawa miękka • s. 196 • 14,5x20,5 cm
Wydawnictwo M
cena 39,90 zł
cena 18,50 zł
3300
Marion Grillparzer
2950
DETOKS W TYDZIEŃ
Skuteczny program oczyszczania
organizmu!
Każdego dnia wraz z pokarmem spożywamy różne substancje chemiczne,
które są trujące i na długo gromadzą się
w ciele człowieka. Nie dziwmy się więc,
że często doskwiera nam zmęczenie,
mamy zły humor i brakuje nam energii.
Rozwiązanie jest tylko jedno – wreszcie
oczyścić organizm! „Detoks w tydzień” to
nowa koncepcja, która w prosty i szybki
sposób odtruje nasze ciało – a przy okazji
i głowę. Zachwycająco łatwa i niezwykle
skuteczna. Kto do tej pory uważał, że
oczyszczanie organizmu jest nieprzyjemne, męczące i skomplikowane, będzie bardzo zdziwiony...
oprawa miękka • s. 128 • 16,5x20 cm
Wydawnictwo Jedność
Alfreda Walkowska
Marek Zaremba
Giuseppe Maffeis
POWRÓT DO HARMONII
JAGLANY DETOKS
ALOES
Pełna prezentacja programu
zdrowotnego św. Hildegardy
z Bingen!
Gotuj zdrowo! Skorzystaj ze
zdrowotnych właściwości kaszy
jaglanej!
Aloes pogromcą przeróżnych
dolegliwości!
Podstawą diety średniowiecznej benedyktynki jest orkisz i mąka orkiszowa,
w pełni przyswajalne przez ludzki organizm. W książce znajdziemy mnóstwo informacji na temat zalecanych produktów
spożywczych, a także tych, których należy unikać. Dowiemy się, jakie są właściwości odżywcze i lecznicze niezbędnych
elementów diety. Poznamy receptury
przygotowania różnych środków leczniczych, wskazówki na temat odżywiania
niemowląt oraz przepisy na potrawy niezbędne w codziennej diecie.
Pragniesz schudnąć bez głodzenia się?
Chcesz oczyścić i odkwasić organizm
oraz zwiększyć jego odporność? Męczą
Cię uporczywe infekcje? Odczuwasz znużenie? Nie wiesz, jak poradzić sobie z alergią? Kasza jaglana to niekwestionowana
królowa zdrowia. Znana od setek lat, zapomniana, teraz wraca na nasze talerze.
Dzięki tej książce odkryjesz nieoceniony
wpływ kaszy jaglanej na Twoje zdrowie.
Znajdziesz mnóstwo porad zdrowotnych, opis diety oraz przepisy na potrawy
z kaszy jaglanej. Autor książki jest specjalistą od medycyny św. Hildegardy.
oprawa miękka • s. 145 • 14,5x20,5 cm
Wyd. Polskie Centrum św. Hildegardy
oprawa twarda • s. 336 • 17,5x26 cm
Wydawnictwo Pascal
Dlaczego warto wprowadzić aloes
do swojej diety? Jakie właściwości
lecznicze wykazuje? Alergie, anemia,
przeziębienia, oparzenia, hemoroidy,
problemy z jelitami, bóle głowy, zapalenie stawów, niedoskonałości skóry – jakie inne dolegliwości zwalcza?
Jak przygotować preparat Ojca Zago,
który wykorzystywał w leczeniu raka?
Jak wiele zyskujemy, uprawiając aloes
w doniczce? Dzięki tej książce dowiesz
się wszystkiego na temat niezwykłych
właściwości leczniczych rośliny wykorzystywanej już w starożytności.
oprawa miękka • s. 162 • 14,5x20,5 cm
kolorowe zdjęcia • papier kredowy
Wydawnictwo AWM
3990
3490
Zbigniew T. Nowak
o. Teodor Książkiewicz
o. Teodor Książkiewicz
ZIOŁA
DLA CHOREGO
SERCA
ZIOŁOLECZNICTWO
OJCÓW BONIFRATRÓW
ZIOŁA W WALCE
Z NOWOTWORAMI
oprawa twarda • s. 224 • 14x20 cm
kolorowe zdjęcia
Wydawnictwo AA
Poradnik oparty na wielowiekowym doświadczeniu!
Poradnik dla osób dotkniętych
chorobą nowotworową.
Ojcowie Bonifratrzy już od ponad 400 lat
leczą chorych i cierpiących. Poradnik zawiera gotowe zestawy recept ziołowych
na przeróżne choroby, m.in.: układu krążenia, przewodu pokarmowego, wątroby i trzustki oraz wzmacniających organizm. W książce zamieszczono również
szczegółowe zalecenia dietetyczne, opis
przypraw ziołowych, kosmetyczne porady ziołowe, tabele wartości odżywczych
owoców, warzyw i produktów zbożowych oraz słowniczek roślin leczniczych.
Przedstawia liczne recepty ziołowe oraz
wskazówki dotyczące prawidłowego
odżywiania pomocne w terapii nowotworowej. Pokazuje, jak z tą chorobą żyć,
nie tracąc wiary na jej przezwyciężenie
i pokonanie. Osobny rozdział poświęcono rakowi piersi, który jest jednym z najczęściej występujących nowotworów
u kobiet. Wcześnie wykryty może być
całkowicie wyleczalny.
oprawa twarda • s. 320 • 15x21 cm
Wydawnictwo Rytm
oprawa twarda • s. 159 • 15x21 cm
Wydawnictwo Rytm
3360
1890
16
50
2900
cena 13,00 zł
Kompetentna i rzeczowa książka o ziołach, owocach oraz
innych naturalnych sposobach wspomagających profilaktykę i leczenie chorób serca!
Autor omawia częste i groźne schorzenia, m.in.: chorobę wieńcową,
dusznicę bolesną, zawał, tachykardię, nerwicę serca, nadciśnienie.
Wskazuje główne przyczyny. Pomaga rozpoznać ich objawy, a przede
wszystkim proponuje doskonałe naturalne środki na wzmocnienie
i poprawę pracy serca z dostępnych darów natury. W poradniku
znajdziemy też liczne receptury na kuracje lecznicze przygotowane
z przeróżnych ziół i owoców.
cena 13,00 zł
cena 13,00 zł
2520
o. Teodor Książkiewicz
2200
ZIOŁOLECZNICTWO
OJCÓW BONIFRATRÓW
DLA KOBIET
dr Don Colbert
dr Don Colbert
dr Don Colbert
BIBLIA LECZY
ZABURZENIA SNU
BIBLIA LECZY
OTYŁOŚĆ
BIBLIA LECZY
CUKRZYCA
Skuteczne sposoby na kobiece
dolegliwości!
Co byś oddał za spokojnie przespaną noc?
Naturalne sposoby na trwałą
utratę wagi.
Przyczyny, zapobieganie i leczenie cukrzycy.
Poradnik oparty na liczącej ponad 400
lat tradycji ziołoleczniczej Ojców Bonifratrów, wzbogacony o zdobycze współczesnej wiedzy medycznej i psychologicznej. Porady ziołolecznicze adresowane są
do dziewcząt, kobiet dojrzałych, a także
tych, które przeżywają czas przekwitania. W książce m.in.: receptury ziołowe na
różne dolegliwości, m.in.: bezpłodność,
otyłość, zaburzenia miesiączkowania,
kosmetyczne zestawy ziołowe, receptury leczniczych nalewek, słowniczek roślin
leczniczych oraz opis ziół przydatnych
w kuchni.
Czy budzisz się rano z uczuciem zmęczenia? A może nie spałeś już kolejną
noc, przewracając się z boku na bok?
Odkryj naturalny Boży plan na wzmocnienie, odnowę i regenerację organizmu. Książka zawiera mnóstwo praktycznych wskazówek, które pomogą
walczyć z zaburzeniami snu. Autor pisze m.in.: o niebezpiecznych skutkach
braku snu, o związkach między złą
dietą a bezsennością, a także o dobrodziejstwie drzemki. Obala mity, podaje
praktyczne wskazówki.
Dr Don Colbert jest lekarzem medycyny
rodzinnej, specjalistą w zakresie procesów opóźniających starzenie, autorem
wielu bestsellerów na temat zdrowia
i właściwego odżywiania. Dostarcza potrzebnej wiedzy i mocnych, skutecznych
narzędzi do walki z nadwagą. Opisuje
przyczyny otyłości, podaje praktyczne
wskazówki, jak osiągnąć i utrzymać właściwą wagę. Prezentuje ćwiczenia, które
mogą wydłużyć życie. Wyjaśnia jakie suplementy i witaminy przyjmować w czasie odchudzania.
Niewielu ludzi zdaje sobie sprawę, że
istnieją dwa typy cukrzycy. Jednemu
z nich można całkowicie zapobiec lub
sobie z nim z powodzeniem poradzić
dzięki zdrowej diecie i rozsądnemu
stylowi życia. Dr Don Colbert obala
mity dotyczące cukrzycy. Przedstawia
symptomy choroby, których nie wolno
zignorować i podpowiada, jak walczyć
ze zbyt wysokim poziomem cukru we
krwi. W książce prezentuje również
specjalną dietę oraz ćwiczenia dla diabetyków.
oprawa twarda • s. 224 • 15x21 cm
Wydawnictwo Rytm
oprawa miękka • s. 114 • 13x18 cm
Wydawnictwo M
oprawa miękka • s. 120 • 13x18 cm
Wydawnictwo M
oprawa miękka • s. 104 • 13x18 cm
Wydawnictwo M
cena 22,50 zł
SOK Z ARONII
Reguluje ciśnienie tętnicze. Zapobiega występowaniu zmian miażdżycowych.
Wzmacnia
odporność, zwalcza wolne rodniki.
pojemność: 500 ml
cena 31,50 zł
cena 31,50 zł
cena 19,50 zł
cena 24,90 zł
SOK
Z KARCZOCHA
SOK
SOK Z BURAKA SOK Z ALOESU
Z MORWY BIAŁEJ Pomaga przy osłabieniu, Poprawia procesy trawien-
pojemność: 500 ml
pojemność: 500 ml
chorobach nowotworoObniża „zły” cholesterol. Wspomaga odchudzanie. wych, niewydolności wąWspomaga utrzymanie Sprzyja utrzymaniu prawi- troby i nadciśnieniu. Działa
prawidłowego poziomu dłowego poziomu cukru krwiotwórczo, oczyszcza
trójglicerydów we krwi.
we krwi.
organizm, łagodzi przeziębienia.
pojemność: 1000 ml
ne, przeciwdziała zaparciom. Reguluje poziom
cukru we krwi, wzmacnia
odporność. Oczyszcza organizm z wirusów i grzybów.
pojemność: 500 ml
cena 9,80 zł
cena 30,50 zł
SOK Z GŁOGU
Wspomaga wydolność serca w przypadku nadciśnienia tętniczego krwi. Pomocny w zaburzeniach rytmu serca, rekonwalescencji
po zawale, osłabieniu serca
w wyniku stresu lub chorób
infekcyjnych.
pojemność: 500 ml
cena 29,90 zł
cena 29,90 zł
SOK Z CZARNEJ SOK
RZEPY
Z POKRZYWY
Stosowany w problemach
reumatycznych. Usprawnia
działanie stawów, zapobiega ponownemu nawrotowi
ich dysfunkcji. Pozwala zachować piękną cerę, lśniące
włosy i zdrowe paznokcie.
pojemność: 500 ml
Oczyszcza organizm, wpływa korzystnie na pracę
trzustki, wątroby i żołądka. Reguluje poziom cukru
we krwi. Pobudza układ
odpornościowy. Poprawia
kondycję skóry i włosów.
pojemność: 500 ml
cena 29,50 zł
SOK
Z OSTROPESTU
Przeciwdziała nowotworom. Spowalnia procesy
starzenia. Zapobiega występowaniu zmian miażdżycowych. Wspomaga
trawienie, pracę wątroby
i jelit. Reguluje gospodarkę lipidową.
pojemność: 500 ml
cena 16,00 zł
CZYSTEK
LADANOWY
ORKISZOWIANKA
 Odtruwa organizm,
usuwa wolne rodniki,
zapobiega chorobom
nowotworowym i starzeniu się skóry.
Ułatwia leczenie boreliozy, atopowego zapalenia skóry, wrzodów
i ran poparzeniowych.
Czystek ladanowy ma
większą zawartość związków odżywczych i regeneracyjnych niż zwykły,
przez co jeszcze bardziej
odtruwa organizm. Ułatwia leczenie atopowego
zapalenia skóry, zapobiega chorobom nowotworowym i starzeniu się skóry.
Wyjątkowa propozycja na
szybkie i smaczne hildegardowe śniadanie: wartościowe, smaczne i proste
do przygotowania. Produkt zawiera: płatki orkiszowe, mąkę kasztanową,
suszone owoce oraz hildegardowe przyprawy.
waga: 70 g
zawartość: 50 g
waga: 300 g
cena 11,50 zł
CZYSTEK
Spożywanie soków prozdrowotnych należy skonsultować z lekarzem lub z farmaceutą.
13,50 zł – za 20 g
9,20 zł – za 20 g
47,60 zł – za 100 g
33,40 zł – za 100 g
NOWOŚĆ!
cena 15,00 zł
cena 15,30 zł
BABKA PŁESZNIK
BERTRAM MIELONY
GALGANT MIELONY
Zapewnia dokładne wypróżnianie, wydalenie czarnej żółci i substancji trujących. Obniża poziom
cholesterolu, wpływa dobroczynnie na układ krążenia.
Odpowiada za przyswajanie
witamin i składników odżywczych z pożywienia. Stosowany w zaburzeniach trawienia,
anemii, cukrzycy, chorobach
reumatycznych i serca.
Chroni przed udarem i zawałem serca. Poprawia pracę układu krążenia. Ułatwia trawienie,
wzmaga apetyt. Zapobiega zawrotom głowy.
opakowanie: 100 g
opakowanie: 20 g lub 100 g
opakowanie: 20 g lub 100 g
cena 13,00 zł
cena 13,40 zł
cena 51,30 zł
PRZYPRAWA
DO POTRAW
HILDEGARDOWA
PRZYPRAWA
Z GALGANTEM
Przyprawa do potraw opracowana według receptury św.
Hildegardy z Bingen, bez chemicznych wzmacniaczy smakowych. Doskonała do zup, dań
mięsnych, rybnych, sosów czy
sałatek. W składzie m.in.: sól himalajska, koper włoski, lubczyk,
szałwia, bertram, galgant.
Uniwersalna aromatyczna przyprawa do wszelkich dań: mięs,
ryb, zup, sosów i sałatek. Zawiera niezbędne przyprawy i zioła,
m.in.: galgant, bertram, lubczyk,
sól, koper włoski, seler, olej słonecznikowy, marchew, cebulę.
Bez chemicznych wzmacniaczy
smakowych!
waga: 100 g
waga: 400 g
cena 13,40 zł
cena 9,20 zł *
cena 11,00 zł *
*za jeden makaron
*za jeden makaron
ZIARNO ORKISZU
CAŁE
waga: 1 kg
MĄKA ORKISZOWA MĄKA ORKISZOWA MAKARONY
Z PEŁNEGO
BIAŁA, TYP 650
ORKISZOWE
PRZEMIAŁU
JAJECZNE
waga: 1 kg
waga: 1 kg
Do wyboru:
Na rynku istnieje wiele odmian orkiszu, ale tylko pięć zachowuje opisywane przez św. Hildegardę właści WSTĄŻKI
wości. Są to odmiany najczystsze, bez żadnych domieszek. I właśnie z takich ziaren powstały te produkty.
 ŚWIDERKI
 NITKA
cena 44,30 zł
 SPAGHETTI
 RADIATORY
waga: 400 g
MAKARONY
ORKISZOWE
DO ZUP I SAŁATEK
Do wyboru:
 GWIAZDKI  ŚLIMACZKI
 KAMYCZKI
 LITERKI
 MUSZELKI
waga: 250 g
cena 8,30 zł
cena 75,50 zł
cena 24,60 zł
MĄKA
Z KASZTANÓW
JADALNYCH
Kasztany jadalne zalecane są
w przypadku różnych dolegliwości wątroby i w celu jej regeneracji.
waga: 500 g
PRZYPRAWA DO
MIODU GRUSZKOWO-ZIOŁOWEGO
SELERIA
Mieszanka ziół z wszewłogą do miodu
z gruszkami. Powidła te są jednym
z najważniejszych środków leczniczych w medycynie św. Hildegardy.
Oczyszczają jelita z grzybów, bakterii
chorobotwórczych i substancji trujących, które są przyczyną wielu chorób
i dolegliwości.
waga: 100 g
Przyprawa z nasionami
selera, zwana „proszkiem
na reumatyzm”. Stosowana w bólach reumatycznych, przykurczach i chorobie Parkinsona.
waga: 100 g
Spożywanie produktów prozdrowotnych należy skonsultować z lekarzem lub z farmaceutą.
ZIARNO ORKISZU
„JAK RYŻ”
waga: 500 g
cena 7,00 zł
cena 37,80 zł
KAWA
ORKISZOWA
PŁATKI ORKISZOWE ROZPUSZCZALNA
waga: 300 g
waga: 175g
cena 29,00 zł
cena 18,50 zł
cena 14,90 zł
cena 14,90 zł
s. Anastazja Pustelnik FDC
s. Anastazja Pustelnik FDC
dr Don Colbert
Giuseppe Maffeis
SŁODKIE PRZEPISY
SIOSTRY ANASTAZJI
DOSKONAŁE PRZEPISY
SIOSTRY ANASTAZJI
SIEDEM FILARÓW
ZDROWEGO ŻYCIA
NAGIETEK, ŚLAZ
I MNISZEK
Smakują, zachwycają, inspirują!
Doskonałe, wypróbowane,
sprawdzone!
Jak w ciągu 50 dni radykalnie
poprawić swoje zdrowie?
W poradniku każdy znajdzie coś dla siebie
na dzień powszedni i wyjątkowe okazje.
Przeróżne bigosy, gulasze, mięsa nadziewane, aromatyczne rolady i pieczenie, makarony z dodatkami, doskonałe i pożywne zupy mięsne, warzywne i kremy, placki
i placuszki, omlety, pierogi, pyzy, sałatki
i surówki, przystawki i przekąski, dania
rybne, marynaty, pasztety, warzywa zapiekane, słodkie desery i pyszne ciasta.
Bardzo przydatny poradnik kulinarny
znanej i cenionej siostry Anastazji.
Badania naukowe dowodzą, że zdrowe
odżywianie i odpowiedni styl życia pozwalają zmniejszyć ryzyko wystąpienia
choroby serca o ponad 80%, a choroby
nowotworowej – o 60%. Zacznijmy więc
świadomie dbać o własne zdrowie. Dzięki 50-dniowej kuracji dr. Dona Colberta
poprawimy stan swojego zdrowia, odzyskamy siły witalne, wzmocnimy organizm
i zredukujemy stres. Woda, sen i odpoczynek, zdrowa żywność, ćwiczenia fizyczne, detoksykacja – to na nich będziemy
wznosić dzień po dniu – gmach zdrowia.
Trzy kwiaty przyjazne zdrowiu
i urodzie!
Przekładańce, serniki, drożdżówki, biszkopty, babki i babeczki, rolady, torty
i torciki, ciasta kruche i francuskie, pierniki, murzynki, ciasteczka deserowe, makowce. Wypieki z owocami, marmoladą,
dżemem, galaretką, kremem, musem,
kruszonką, bitą śmietaną i czekoladą.
Wszystkie przepyszne i pięknie udekorowane. Praktyczny poradnik kulinarny dla
początkujących i doświadczonych miłośników słodkości z mnóstwem różnorodnych przepisów. Dodatkowym atutem są
kolorowe zdjęcia gotowych wypieków.
oprawa miękka • s. 152 • 15x20 cm
Wydawnictwo WAM
oprawa miękka • s. 152 • 15x20 cm
kolorowe zdjęcia
Wydawnictwo WAM
oprawa miękka • s. 302 • 16x23 cm
Wydawnictwo Vocatio
Dezynfekują, oczyszczają i przyspieszają gojenie się ran, eliminują toksyny, łagodzą zapalenia jelit, chronią
wątrobę, zwalczają wrzody, regenerują
skórę, smakiem i kolorem wzbogacają
dania. Dowiedz się więcej o tych pospolitych, a zarazem niezwykłych roślinach leczniczych. Skorzystaj z prostych
przepisów na kuracje skuteczne przy
różnych schorzeniach zdrowotnych.
Wykorzystaj przepisy kulinarne zawarte w każdym rozdziale.
oprawa miękka • s. 64 • 16x23,5 cm
Wydawnictwo AWM
2490
cena 17,50 zł
1650
cena 19,00 zł
Wiesława Rusin
cena 19,00 zł
Iwona Czarkowska
CO JEŚĆ PRZY CUKRZYCY CO JEŚĆ
Przepisy na zdrowe i niedrogie
PRZY CHOROBACH
potrawy!
STAWÓW I KOŚCI
Właściwe odżywianie jest jednym z kluczowych czynników mających wpływ na
leczenie cukrzycy. Trzeba pamiętać, że
nawet najbardziej nowoczesne leki bez
zachowania odpowiedniej diety i zmiany
trybu życia nie rozwiążą problemu. Przepisy zawarte w tej książce zostały skomponowane z produktów, które wspomagają leczenie cukrzycy, wśród nich:
propozycje na śniadania, zupy, dania
obiadowe i kolacje. Znajdziemy tu również wiele cennych porad, a także wykaz
produktów i ziół, z których lepiej zrezygnować oraz tych, które warto spożywać.
oprawa miękka • s. 96 • 16,5x24 cm
kolorowe zdjęcia
Wydawnictwo Dragon
 Czego potrzebują nasze kości?
 Co im szkodzi, a co pomaga?
Zdrowie układu kostnego zależy nie tylko
od aktywności fizycznej, ale też odpowiedniej diety. Żywność jest podstawowym
źródłem substancji, które budują kości
i stawy. Wybrane produkty zapobiegają
chorobom, a nawet je leczą, inne wywołują i nasilają dolegliwości oraz utrudniają
kurację. Przepisy na potrawy zawarte w tej
książce zostały skomponowane z pokarmów, które wspomagają funkcjonowanie
układu kostnego, wśród nich: śniadania,
obiady, kolacje, desery i podwieczorki.
Wszystkie smaczne, zdrowe i niedrogie.
oprawa miękka • s. 96 • 16,5x24 cm
kolorowe zdjęcia
Wydawnictwo Dragon
Britta Macho, Tina Schlag
Stefania Korżawska
KUCHNIA
DLA DIABETYKÓW
BRATERSKA POMOC
DLA ZDROWIA
KASZA JAGLANA
Szybkie i różnorodne dania
dla całej rodziny!
Cukrzyca nie oznacza obecnie utraty
radości z jedzenia – wręcz przeciwnie!
Specjalistki do spraw żywienia pokazują, jak można w łatwy i prosty sposób
przygotowywać różnorodne potrawy
ze zwyczajnych składników, czerpiąc
z tego przyjemność. Nie trzeba całkowicie rezygnować z cukru, ani stosować wyjątkowej diety. Smaczne
przystawki, bogate w błonnik przekąski, niskotłuszczowe dania mięsne zawierające dużą ilość warzyw, potrawy
z ryb, a także słodkie przysmaki sprawią, że cała rodzina będzie odżywiać
się rozsądnie i zdrowo.
oprawa miękka • s. 96 • 22x24 cm
Wydawnictwo RM
Sprawdzone przepisy na potrawy z kaszy jaglanej!
Kasza jaglana ma wiele właściwości leczniczych, m.in.: odkwasza i wzmacnia organizm, niszczy bakterie chorobotwórcze,
poprawia krążenie, koi nerwy, likwiduje
stany zapalne jelit, odchudza, zapobiega
osteoporozie. Książka zawiera mnóstwo
przepisów na potrawy z kaszy jaglanej:
pożywne śniadania, zupy, drugie dania,
zapiekanki, przeróżne pierogi, sałatki,
podwieczorki i kolacje. Znajdziemy w niej
również przepisy na herbatki i napoje jaglane, które oczyszczą i wzmocnią organizm.
oprawa miękka • s. 80 • 14,5x20,5 cm
Wydawnictwo Corsam
15,00 zł - za 350 g
15,00 zł - za 350 g
17,00 zł - za 350 g
49,00 zł - za 1250 g
35,00 zł - za 900 g MIÓD
29,90 zł - za 900 g
29,90 zł - za 900 g
AKACJOWY
19,50 zł - za 350 g
MIÓD WIELOKWIATOWY MIÓD RZEPAKOWY
MIÓD GRYCZANY
Na choroby alergiczne i katar
sienny!
Najlepszy miód na choroby serca
i układu krążenia!
Zalecany dla ludzi starszych!
Miód usprawniający pracę przewodu pokarmowego!
Miód wielokwiatowy stosowany jest
przy chorobach alergicznych i katarze
siennym. Pomocny przy grypie i przeziębieniach. Posiada cenne właściwości
odżywcze, wzmacnia i regeneruje wyczerpany organizm.
Obniża ciśnienie krwi. Pomocny w chorobach serca, głównie naczyń wieńcowych
i układu krążenia. Przyspiesza gojenie się
ran oraz wrzodów żołądka i dwunastnicy.
Stosowany także w schorzeniach wątroby
i dróg żółciowych oraz nerek i pęcherza
moczowego.
Miód gryczany stosowany jest w schorzeniach układu krążenia, miażdżycy,
osłabieniu pamięci, anemii, nerwicy oraz
po złamaniach i zabiegach operacyjnych.
Wzmacnia odporność, zapobiega nowotworom, odmładza organizm. Zawiera
dużo magnezu, żelaza i witamin.
Stosowany w zaburzeniach układu trawienia (zgaga, kwasota), przy zapaleniach
żołądka i jelit oraz w chorobie wrzodowej
żołądka i dwunastnicy. Usprawnia pracę
wątroby. Polecany przy zwiększonej aktywności mózgu, w zmęczeniu fizycznym
i psychicznym. Działa też uspokajająco,
pomaga w walce z bezsennością.
waga: 350 g lub 900 g
waga: 350 g lub 900 g
waga: 350 g lub 900 g
waga: 350 g lub 1250 g
cena 32,90 zł
za 3 słoiczki po 150 g
17,00 zł - za 350 g 35,00 zł - za 900 g
19,50 zł - za 350 g
MIÓD FACELIOWY
MIÓD LIPOWY
Miód wzmacniający organizm!
Na choroby układu oddechowego!
Zalecany jest po ciężkiej pracy fizycznej i wzmożonym
wysiłku intelektualnym. Zapobiega przeziębieniom
i chorobom górnych dróg oddechowych. Wspomaga
leczenie astmy oskrzelowej oraz chorób układu pokarmowego: żołądka, dwunastnicy, wątroby, trzustki
i woreczka żółciowego.
Stosowany w chorobach układu oddechowego, przeziębieniach, grypie, kaszlu, zapaleniu oskrzeli i płuc.
Działa przeciwgorączkowo, wykrztuśnie i uspokajająco.
Dzięki wysokiej aktywności antybiotycznej, stosowany
również w chorobach dróg moczowych i reumatycznych.
waga: 350 g lub 900 g
waga: 350 g lub 900 g
cena 49,00 zł
za 3 słoiczki po 350 g
39,00 zł - za 900 g
ZESTAW MIODÓW
Opakowanie zawiera trzy słoiczki miodów: rzepakowy, gryczany i wielokwiatowy. Do wyboru w dwóch
gramaturach: 3x150 g lub 3x350 g. Bardzo smaczny
prezent na każdą okazję!
waga: 3x150 g lub 3x350 g
cena 12,00 zł
cena 13,00 zł
3990
3490
2990
2490
Joanna i Jarosław Szarkowie
10-12 lat
Joanna i Jarosław Szarkowie
Joanna i Jarosław Szarkowie
Joanna i Jarosław Szarkowie
HISTORIA POLSKI
DLA NASZYCH DZIECI
POLSKIE ZWYCZAJE
CUD NAD WISŁĄ
Polskie zwyczaje, tradycje
i obrzędy!
6-10 lat
Historia Bitwy Warszawskiej
z 1920 roku!
Joanna i Jarosław Szarkowie opowiadają dzieciom o wielu polskich zwyczajach, tradycjach i obrzędach, o miejscach,
w których są one wyjątkowo mocno obecne oraz o tym, skąd wzięły się na polskiej
ziemi. Wiele z nich znamy dobrze z naszych
domów, bo stanowią wciąż żywą tradycję.
Ale są obrzędy powoli zanikające. Wraz
z ich utratą każde następne pokolenie będzie uboższe. To wielka szkoda, bo tradycje – podobnie jak historia i język ojczysty
– stanowią nasze przymioty narodowe,
określają tożsamość każdego Polaka.
Bitwa Warszawska była jednym z najbardziej przełomowych wydarzeń w historii
Polski i świata. Zadecydowała o zachowaniu niepodległości przez Polskę, przekreśliła też plany agresji sowieckiej na Europę Zachodnią. Ilu ochotników broniło
Warszawy? Kim był ksiądz Ignacy Skorupka? Rząd bolszewicki na plebanii. Wyprawa Kijowska. Bitwa nad Niemnem. Pokój
w Rydze. Co powiedział św. Jan Paweł II
o Cudzie nad Wisłą? - to tylko niektóre
z opisanych wydarzeń.
Ta książka powinna być w każdej
domowej bibliotece!
Ekskluzywne wydanie cenionej serii „Kocham Polskę” dostosowane do wieku
starszych dzieci. Pasjonująca lekcja patriotyzmu na temat narodowych bohaterów,
upamiętniająca daty i miejsca bliskie sercu każdego Polaka. To również opowieść
o świętych patronach Polski, symbolach
narodowych, zabytkach oraz historycznych dokonaniach sławnych Polaków. Do
tego znakomity język narracji i piękna szata graficzna w bardzo przystępnej cenie!
oprawa twarda • papier kredowy
kolorowe ilustracje • s. 304 • 21x30 cm
Dom Wydawniczy Rafael
oprawa miękka • s. 34 • 20x29 cm
Dom Wydawniczy Rafael
cena 13,00 zł
cena 13,00 zł
6-10 lat
oprawa twarda • s. 34 • 16,5x24 cm
kolorowe ilustracje
Dom Wydawniczy Rafael
cena 13,00 zł
POCZET WIELKICH
POLAKÓW
6-12 lat
Leksykon wybitnych postaci
przygotowany specjalnie
na 1050-lecie chrztu Polski!
Książka prezentuje sylwetki prawdziwych
patriotów – od czasów najdawniejszych,
aż po współczesność. Wielcy Polacy to ci,
dzięki którym żyjemy w wolnym kraju –
naukowcy, bohaterowie bitew, kapłani,
biskupi, królowie i polski papież – bez
nich nie byłoby Polski! Postacie wyjątkowe, uczestnicy niesamowitych wydarzeń.
Dokonywali wielkich czynów, odznaczali
się odwagą, bohaterstwem, a także mądrością i talentem. Zapoznając dzieci
z życiorysami wielkich przodków, oddajemy im hołd, a przyszłe pokolenie uczymy
miłości do Ojczyzny.
oprawa twarda • s. 120 • 21x29,5 cm
papier kredowy • kolorowe zdjęcia
Dom Wydawniczy Rafael
cena 13,00 zł
Joanna i Jarosław Szarkowie
Joanna i Jarosław Szarkowie
Joanna i Jarosław Szarkowie
Joanna i Jarosław Szarkowie
POWSTANIE
WARSZAWSKIE
NASZA WSPANIAŁA
5-10 lat
OJCZYZNA
6-10 lat
BOHATEROWIE
II WOJNY ŚWIATOWEJ
JESZCZE POLSKA
NIE ZGINĘŁA
O powstaniu, jego bohaterach
i postawach godnych naśladowania!
Najważniejsze wydarzenia, postacie i legendy z nimi związane!
O tych, którzy nie bali się walczyć o wolność.
Rozbiory Rzeczypospolitej oraz lata
walk o odzyskanie niepodległości!
Książka przybliża jeden z najbardziej dramatycznych epizodów II wojny światowej,
jakim była desperacka próba odbicia stolicy z rąk hitlerowców. Jednocześnie ukazuje heroizm zwykłych ludzi, którzy w obliczu przeważających sił wroga zachowali
honor i dumę, stając się wzorami godnymi naśladowania. Znajdziemy tu również
odpowiedzi na wiele pytań związanych
z Powstaniem Warszawskim, m.in.: O której
była godzina „W”? Jaką rolę w powstaniu
pełniła modelka, która pozowała do przedwojennej rzeźby warszawskiej Syrenki? Co
to była „zupa plujka”? I wiele innych.
Elementarz dla najmłodszych z najciekawszymi informacjami o Polsce! Dowiemy się z niego, jakie były stolice naszej
Ojczyzny i kto nią rządził. Obejrzymy szlacheckie stroje. Poznamy najpiękniejsze
pieśni patriotyczne. Spotkamy bohaterów, którzy do dzisiaj rozsławiają Polskę
na całym świecie. Poznamy szczegóły
dotyczące naszych symboli narodowych.
Dlaczego flaga Polski jest biało-czerwona? Jaki jest nasz hymn narodowy i dlaczego jest nim Mazurek Dąbrowskiego?
Skąd się wzięło nasze godło?
Skąd przylecieli cichociemni? Ile lat miał
najmłodszy partyzant? Jak harcerze
z Szarych Szeregów uprzykrzali życie hitlerowcom? Książka opowiada o bohaterach II wojny światowej, którzy w obliczu
przeważających sił wroga nie bali się stawić im czoła. Znajdziemy tu historię majora Henryka Dobrzańskiego, który skutecznie walczył z hitlerowcami. Poznamy
też niezłomną Krystynę Skarbek, pracującą w tajnych służbach Jej Królewskiej
Mości i wielu innych bohaterów.
Znakomite kompendium wiedzy o historii naszej Ojczyzny. W książce m.in.:
okoliczności historyczne rozbiorów; powstania przeciwko zaborcom; sylwetki
najwybitniejszych Polaków w czasach
zaborów oraz zasłużonych przywódców
(z Józefem Piłsudskim na czele); dzieje
odzyskania niepodległości; pieśni legionowe; bohaterstwo Orląt Lwowskich oraz
przebieg walk o granice odrodzonej Ojczyzny. Doskonała lekcja patriotyzmu dla
najmłodszych.
oprawa twarda • s. 32 • 14x24 cm
kolorowe ilustracje
Dom Wydawniczy Rafael
oprawa twarda • s. 32 • 14x24 cm
kolorowe ilustracje
Dom Wydawniczy Rafael
oprawa twarda • s. 34 • 16,5x24 cm
kolorowe ilustracje
Dom Wydawniczy Rafael
oprawa twarda • s. 32 • 17x24 cm
papier kredowy • kolorowe zdjęcia
Dom Wydawniczy Rafael
5-10 lat
6-10 lat
cena 13,50 zł
cena 30,00 zł
ks. Janusz Stańczuk
SAVOIR-VIVRE
DLA DZIECI
cena 34,90 zł
oprawa miękka • s. 228 • 21x21 cm
Wydawnictwo Sióstr Loretanek
Łukasz Wierzbicki
od 6 lat
Krzysztof Wiśniewski
POLSCY RYCERZE
DZIADEK
I NIEDŹWIADEK
10-14 lat
Ta historia wydarzyła się naprawdę!
od 4 lat
Doskonały poradnik o dobrym wychowaniu!
Bogato ilustrowana książka omawiająca
dzieje najsłynniejszych polskich rycerzy.
Napisana przystępnym dla najmłodszych Czytelników językiem. Zawiera
wiele ciekawych informacji z dziejów
naszej Ojczyzny. Z pewnością przyczyni
się do ubogacenia wiedzy historycznej
dzieci. Warto więc uzupełnić domowy
księgozbiór o tę książkę.
Wychowanie to nie tylko znajomość zasad i umiejętność posługiwania
Pełna humoru opowieść o niedźwiesię sztućcami. To przede wszystkim grzeczność i sympatia okazywana
dziu Wojtku - przyjacielu żołnierzy z Armii Andersa. Ten niezwykły zwierzak
innym ludziom.
przebył cały szlak bojowy. Podróżował
Co to znaczy być dobrze wychowanym?
przez Iran, Irak, Palestynę, Egipt do Włoch.
O czym można rozmawiać z nowo poznanym kolegą, a jakich temaBrał udział w bitwie pod Monte Cassino,
dźwigał ciężkie skrzynie z amunicją. Zotów nie należy poruszać?
stał uwieczniony w oficjalnym emblemacie
Dlaczego na stole leży tyle różnych sztućców?
22. Kompanii Zaopatrywania Artylerii 2. KorCzy wolno na przyjęcie pójść ze swoim ulubionym zwierzęciem?
pusu Polskiego. W wolnych chwilach uprawiał
Niezwykle cenna książka ks. Janusza Stańczuka. Zawiera odpowiezapasy i boks, niósł otuchę i radość polskim żołnierzom. Książka pod honorowym patronatem
dzi na setki różnych pytań. Uczy właściwego zachowania w różPani generałowej Ireny Anders.
oprawa twarda • s. 96 • 21x23,5 cm
Wydawnictwo Bellona
oprawa twarda • s. 164 • 14,5x20,5 cm
Wydawnictwo Pointa
Dzieje najsłynniejszych polskich
rycerzy!
cena 12,90 zł
Arkady Fiedler
DYWIZJON 303
cena 16,00 zł
od 10 lat
Ważna lektura historyczna!
Napisana w 1940 roku, w ostatnich tygodniach Bitwy o Anglię, której jest poświęcona. Przedstawia sylwetki jednych
z największych bohaterów II wojny
światowej - polskich lotników z angielskiego Dywizjonu 303, którzy obronili
Wielką Brytanię przed hitlerowską inwazją, udowadniając całemu światu,
że armie Hitlera nie są niezwyciężone,
że można je pokonać. Autor przedstawił tych młodych mężczyzn, oddając
w pełni ich bohaterstwo. Dodatkowym
atutem jest specjalna czcionka ułatwiająca szybkie czytanie i pełne opracowanie lektury przydatne w czasie sprawdzianów szkolnych.
oprawa miękka • s. 160 • 14,5x20,5 cm
Wydawnictwo Greg
Władysław Bełza
recytuje: Łukasz Żurek
PATRIOTYCZNE WIERSZE
POLSKICH DZIECI
nych sytuacjach.
Płyty CD
PROMYCZKI DOBRA
Płyta z ulubionymi piosenkami
Jana Pawła II!
Na płycie: Katechizm polskiego dziecka;
Czym będę?; O celu Polaka; Cnoty kardynalne; Co kochać?; Disce puer; Polska
mowa; Ziemia rodzinna; Modlitwa za Ojczyznę; Modlitwa polskiej dziewczynki; Do
polskiego chłopca; Do polskiej dziewczynki; W podziemiach Wawelu; Marsz skautów; Legenda o garści ziemi polskiej. To
niezwykle cenna płyta z nagraniem wierszy Władysława Bełzy w recytacji Łukasza
Żurka. Cenna lekcja patriotyzmu dla najmłodszych.
Pierwszy raz z Janem Pawłem II Promyczki Dobra spotkały się w Ludźmierzu
w 1997 r. W listopadzie 2000 r. pojechały
do Watykanu, by złożyć Ojcu Świętemu
życzenia imieninowe w imieniu dzieci,
i tak było przez cztery kolejne lata, aż
do pamiętnego ostatniego spotkania
4 listopada 2004 r. Płyta zawiera ulubione piosenki Papieża: Barka; Błękitne
rozwińmy sztandary; Czarna Madonna;
Oj! Maluśki, Maluśki; Góralu, czy Ci nie
żal; Idzie dysc; Hej! Baco. Zawiera też sentymentalne, pełne humoru fragmenty
papieskich wypowiedzi, m.in.: Śpiewajcie „Barkę”; Co to jest „nowy łów”?; Kto
śpiewa dwa razy się modli.
płyta CD • czas trwania: 33 min
Wydawnictwo Gamma
płyta CD • czas trwania: ok. 35 min
Wydawnictwo Promyczek
Płyta z nagraniem 15 patriotycznych wierszy Władysława Bełzy!
cena 18,50 zł
cena 18,50 zł
PROMYCZKI DOBRA
PRZEDSZKOLAKOM
Piosenki religijne i patriotyczne.
Płyta zespołu Promyczki Dobra z Nowego Sącza przygotowana przez profesjonalnych kompozytorów i muzyków.
Zawiera chętnie śpiewane przez dzieci
piosenki w bardzo ciekawych aranżacjach muzycznych. Na płycie: Stary Donald farmę miał; Dookoła słońca; Gdy Pan
Jezus był malutki; Mamo, naucz mnie bym
był dobrym; Nie chcę służyć w piechocie;
My jesteśmy krasnoludki; Solilandia; Alleluja – hosanna; Wołek i osiołek; Święta
Kinga. Piosenkę „Dookoła słońca” razem
z dziećmi śpiewa ksiądz biskup Antoni
Długosz, zwany biskupem od dzieci.
płyta CD • czas trwania: ok. 35 min
Wydawnictwo Promyczek
OJCZE NASZ
MODLITWA CHŁOPCA
cena 14,00 zł
OJCZE NASZ
MODLITWA
DZIEWCZYNKI
praca zbiorowa
MODLITEWNIK
DLA DZIECI
I RODZICÓW
oprawa twarda • s. 80 • 11x16 cm
kolorowe ilustracje • papier kredowy
Dom Wydawniczy Rafael
cena 5,95 zł
Nauka pacierza jeszcze nigdy nie była tak radosna!
Wspólna modlitwa dziecka z rodzicami budzi niezwykłą więź rodzinną i pocena 5,95 zł
oprawa twarda • 12 kartonowych stron
zwala zasiewać ziarenka wiary w małych serduszkach. Te wspólne chwile
kolorowe ilustracje • 10x12 cm
na pewno zaowocują w przyszłości! Dla dzieci będą pięknymi wspoWydawnictwo Edycja Świętego Pawła
mnieniami i drogowskazem na całe życie, zaś rodzicom dadzą radość oraz wzruszenie. Na pięknie ilustrowanych kartach książki
Książeczka z modlitwą „Ojcze Nasz” w wersji dla chłopca lub dziewczynki.
zamieszczono modlitwy, które dzieci mogą odmawiać wraz
Zilustrowane scenki z życia dziecka uczą lub wyjaśniają sens danej frazy modlitwy do
z rodzicami. Przygotowano też modlitwy na różne okaOjca Niebieskiego. Książeczki są małe, poręczne i wytrzymałe, ponieważ mają kartonowe strony. Doskonała pomoc w nauce modlitwy, którą powinien znać każdy chrześcijanin.
zje i ważne chwile w życiu każdego dziecka. Pełne ciepła rysunki z pewnością ucieszą oczy
każdego malucha.
cena 12,90 zł
bp Antoni Długosz
cena 5,95 zł *
KOLOROWANKI
RELIGIJNE
Z NAKLEJKAMI
* za 1 kolorowankę
Dzięki tym kolorowankom dzieci poznają najważniejsze modlitwy i miejsca związane z chrześcijaństwem. Przyjemne z pożytecznym. Dodatkowym
atutem są kolorowe naklejki.
W sprzedaży:
ANIOŁ STRÓŻ,
ZDROWAŚ MARYJO,
OJCZE NASZ,
JASNA GÓRA.
oprawa miękka • s. 16 • 20,5x28 cm
Wydawnictwo Edycja Świętego Pawła
cena 12,90 zł
6-10 lat
DEKALOG, CZYLI
DZIESIĘĆ PROPOZYCJI
PANA BOGA
Jak rozumieć Boże przykazania?
W jaki sposób wyjaśnić ich znaczenie dzieciom?
Uwielbiany przez dzieci bp Antoni Długosz przygotował wspaniałą publikację
dla dzieci. Prosto, obrazowo i w charakterystyczny dla siebie sposób przybliża
najmłodszym sens przykazań Bożych.
Wyjaśnia, o co tak naprawdę w nich
chodzi i dlaczego należy ich przestrzegać. Niezbędna lektura dla wszystkich,
którzy chcą swoim dzieciom przybliżać
fundament naszej wiary.
oprawa miękka • s. 56 • 16,5x23,5 cm
Dom Wydawniczy Rafael
Emilia Litwinko
cena 22,00 zł
3-8 lat
OPOWIEŚCI PAJĄCZKA
O miłości, rodzinie i małżeństwie…
Książeczka w ciepły i prosty sposób wyjaśnia, na czym polega prawdziwa miłość i czym jest w Bożym planie rodzina i małżeństwo. Pomaga zrozumieć,
że bycie z innymi pozwala odnaleźć
radość, mimo że nie zawsze sprawy toczą się tak, jakbyśmy chcieli... Karolinka nie jest zadowolona, że ciągle musi
kogoś słuchać. Marzy, by w końcu było
tak, jak ona chce, i by rodzice przestali
się kłócić. Myśli, że gdy będzie dorosła,
urządzi wszystko po swojemu. Dzięki
pajączkowi i Biblii dowiaduje się, że
miłość to również wspólne pokonywanie trudności.
oprawa miękka • s. 88 • 14x20 cm
Wydawnictwo Espe
OBJAWIENIA MARYJNE
Fatima, Lourdes, Guadalupe. Teraz
nawet dzieci mogą poznać najważniejsze objawienia Matki Bożej!
Wyjątkowa, barwnie ilustrowana książka dla dzieci o objawieniach Maryjnych
w Fatimie, Lourdes i Guadalupe. Do
albumu dołączono płytę DVD z animowanymi filmami o wspomnianych
objawieniach Maryjnych. Dzięki tej
publikacji nawet małe dzieci mogą
poznać tajemnice objawień i orędzia
Matki Bożej. Zrozumieją też, jak wielką
miłością darzy nas Maryja, że zawsze
warto w trudnych chwilach zwracać
ku Niej swoje serca i pamiętać o Niej
w modlitwie.
książeczka z płytą DVD • s. 32 • 19x29 cm
czas trwania: 95 min
Dom Wydawniczy Rafael
cena 13,90 zł
cena 12,50 zł
Antoine de Saint-Exupéry
MAŁY KSIĄŻĘ
Książka, na której wychowało się
kilka pokoleń Czytelników!
To ponadczasowa opowieść przetłumaczona na ponad 270 języków! Za postacią
głównego bohatera skrył się sam Autor.
Obnaża próżność, głupotę i nałogi ludzi,
ich patrzenie na świat przez pryzmat
materialnych korzyści, żądzę posiadania
władzy, brak odpowiedzialności za drugiego człowieka i poszanowania wartości
nadrzędnych, jakimi są: miłość, przyjaźń,
odpowiedzialność i wierność jakiejś idei.
Książka ta, dzięki swojej nieprzemijającej
mądrości, zdobędzie serce każdego Czytelnika. Dodatkowym atutem tego wydania są: twarda oprawa, papier kredowy
i piękne kolorowe ilustracje.
oprawa twarda • s. 88 • 17,5x25 cm
papier kredowy • kolorowe ilustracje
Wydawnictwo Greg
JAN BRZECHWA
KLASYKA WIERSZY
DLA DZIECI
Renata Pitala
Zbiór ponadczasowych wierszy
Jana Brzechwy!
Wiersze Jana Brzechwy są znane i kochane od wielu lat! Bawią, ale przede wszystkim uczą! To niezbędna część dziecięcej
biblioteczki. Skarżypyta; Samochwała;
Kłamczucha; Leń; Psie smutki; Kaczka-dziwaczka; Na straganie - to utwory, które na
stałe weszły do kanonu literatury dziecięcej. W książce oprócz tych najbardziej
znanych znajdziemy również inne wiersze, m.in.: Pytalski; Entliczek-pentliczek;
Tańcowała igła z nitką; Wrona i ser; Żaba;
Rozmawiała gęś z prosięciem; Tydzień;
Pomidor; Chrząszcz; Stonoga; Żółw; Żyrafa; Struś; Niedźwiedź; Sójka i wiele wiele
innych.
oprawa miękka • s. 144 • 24,5x16,5 cm
kolorowe ilustracje
Wydawnictwo Greg
2990
2990
od 4 lat
ALFABET I NAUKA
CZYTANIA
BOLEK I LOLEK
Nauka czytania – szybko i bez stresu!
Doskonała propozycja zarówno dla dzieci, które nie znają jeszcze liter, jak i dla tych,
które poznały już alfabet, ale nie potrafią
jeszcze płynnie czytać. Program składa się
z 13 dużych, interaktywnych plansz oraz
40 zróżnicowanych gier i zabaw. Wyposażony jest w oryginalny system sylabizowania i czytania słówek przy pomocy myszki.
Oprócz nauki, mały odkrywca znajdzie
tu dużo kolorowych animacji, wesołych
dźwięków i ukrytych niespodzianek. Efekt
będzie zaskakujący! Dodatkowym atutem
jest niezwykle atrakcyjna cena gry!
SAM JUŻ CZYTAM
I PISZĘ
od 5 lat
Mnóstwo zadań i ćwiczeń z kolorowymi ilustracjami i naklejkami!
cena 14,90 zł
praca zbiorowa
CZYTANKI METODĄ
SYLABOWĄ
Baśnie z podziałem na sylaby!
Czytanie i pisanie to umiejętności, które
są dla dzieci nie lada wyzwaniem. To podstawowe czynności, które należy szybko
przyswoić. Nieodłącznym elementem
nauki są ćwiczenia, których należy wykonywać jak najwięcej. „Sam już czytam
i piszę” to książka, która wychodzi naprzeciw tym potrzebom - materiał prezentowany jest zgodnie z podstawą programową, zawiera mnóstwo zadań i ćwiczeń,
a piękne, kolorowe ilustracje oraz naklejki
zachęcą do nauki każde dziecko.
Książka idealna dla dziecka, które zna już
literki, umie je samodzielnie złożyć, ale
ma problemy z płynnym czytaniem.„Czytanki metodą sylabową” zawierają teksty
najpopularniejszych baśni z podziałem
każdego wyrazu na sylaby zapisywane na
przemian czarnym i czerwonym kolorem.
Baśniom towarzyszą pytania sprawdzające zrozumienie tekstu. Wydanie uzupełnione i w pełni zgodne z nową podstawą
programową wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2016/2017. Skutecznie
kształci płynne czytanie.
oprawa miękka • s. 64 • 17x24,5 cm
kolorowe ilustracje
Wydawnictwo Greg
oprawa twarda • s. 88 • 21x29,5 cm
Wydawnictwo Greg
2990
1600
1200
płyta CD-ROM
Wydawnictwo Aidem Media
cena 6,99 zł
1990
1600
1150
od 4 lat
MOJE PRZEDSZKOLE
CZYTAM I LICZĘ
Ponad 50 gier i zabaw!
Dodawanie i odejmowanie. Nauka
alfabetu i podstawy czytania.
Program edukacyjny dla dzieci w wieku
4-7 lat, a w nim m.in.: zagadki, rymowanki, wierszyki i piosenki; prezentacja liter
z wyjaśnieniem ich roli w tworzeniu sylab
i wyrazów; kolejność i zasady wprowadzania liter zgodne z elementarzem; nauka czytania poprzez sylabizowanie; poprawna wymowa głosek, budowa sylab
i wyrazów; pomoc kontekstowa dostępna w każdej chwili pod prawym przyciskiem myszki; nauka cyfr i liczb; działania
z zakresu dodawania i odejmowania oraz
porównywania liczb.
płyta CD-ROM
Wydawnictwo Aidem Media
od 3 lat
od 6 lat
MOJE PRZEDSZKOLE
LITERKI I PLASTYKA
ORTOGRAFIA
BOLEK I LOLEK
Ponad 100 zabaw.
Nauka alfabetu, zabawy
plastyczne.
Nauka ortografii jest prostsza,
niż myślisz! Aż 3500 słów!
Program komputerowy dla najmłodszych dzieci, a w nim zabawy i zadania
rozwijające wiedzę i umiejętności malucha. To najskuteczniejsza nauka alfabetu, zabawy pomagające zapamiętać
kształt liter, ich pisownię oraz proste
słowa. To również piętnaście zabaw
plastycznych: możliwość tworzenia
komiksów, zaproszeń, ozdób choinkowych, ubranek dla lalek czy puzzli.
Program edukacyjny dla dzieci od szóstego roku życia. To 14 ciekawych zabaw
z ortografią, ponad 3500 prezentowanych słów podzielonych na 9 zagadnień
oraz plansze przybliżające zasady pisowni. Każda zabawa ćwiczy poprawną pisownię. Dzięki interesującym, dynamicznym zabawom, nauka ortografii staje się
przyjemnością! Dodatkowym atutem
jest możliwość jednoczesnej zabawy nawet do czterech graczy.
płyta CD-ROM
Wydawnictwo Aidem Media
płyta CD-ROM
Wydawnictwo Aidem Media
cena 7,90 zł
cena 28,50 zł
cena 28,50 zł
BÓG NIE UMARŁ
BÓG NIE UMARŁ 2
Najgłośniejszy film religijny ostatnich lat!
Druga część filmu, który poruszył serca i sumienia widzów!
Josh rozpoczyna studia na jednej z amerykańskich uczelni. Trafia na zajęcia z filozofii prowadzone przez fanatycznego ateistę profesora Radissona. Wykładowca już na
pierwszych zajęciach każe studentom napisać na kartce
słynne zdanie Friedricha Nietzschego: „Bóg umarł”, i złożyć
pod nim podpis. Ci, którzy tego nie zrobią, mogą zrezygnować z zajęć lub… udowodnić, że Nietzsche się mylił.
Z całej grupy studentów wyzwanie podejmuje tylko Josh.
Ma czas do końca semestru, by przekonać słynnego wykładowcę i resztę studentów, że Bóg jednak istnieje...
książeczka z płytą DVD
czas trwania: 113 min
Dom Wydawniczy Rafael
Czy osoba wierząca może lub wręcz powinna ukrywać swoją
wiarę przed niewierzącymi? Czy wiara może kogoś obrażać lub
szkodzić młodym umysłom? Na te pytania musi odpowiedzieć
przed sądem nauczycielka liceum, którą oskarżono o to, że złamała przepis o świeckości instytucji państwowych, gdy podczas lekcji historii wspomniała o działalności Jezusa. Sądowy
spór, który miał być lekcją pokory dla ludzi wierzących, przeradza się w niezwykłą dysputę o wolności sumienia, istnieniu
Boga i potrzebie poszukiwaniu w życiu czegoś więcej niż dobra
doczesne…
książeczka z płytą DVD
czas trwania: 113 min
Dom Wydawniczy Rafael
Ewa Kopiec CHR
RACHUNEK SUMIENIA
DLA GIMNAZJALISTÓW
W cztery oczy… z Jezusem!
Znakomita pomoc dla młodzieży w przygotowaniu się do sakramentu pokuty
i pojednania. Autorka wyjaśnia młodym
ludziom, czym jest ten sakrament oraz
dlaczego warto się spowiadać. W zamieszczonym na końcu książki Niezbędniku znajdziemy definicje takich pojęć,
jak: grzech (śmiertelny i powszedni), nawrócenie, warunki dobrej spowiedzi, sumienie, a także wykaz świąt nakazanych
i inne przydatne w czasie badania sumienia teksty.
oprawa miękka • s. 76 • 12x16,5 cm
Wydawnictwo Espe
2990
2490
2990
2490
Wojciech Jaroń
cena 13,50 zł
cena 12,50 zł
Isabelle Filliozat
Gary Chapman
NOWENNA
MODLITWY
O POJEDNANIE
PRZECIW SIŁOM ZŁA
MAŁŻEŃSTWA W KRYZYSIE Problemy w pracy, w domu,
NIE MA RODZICÓW
DOSKONAŁYCH
MAŁŻEŃSTWO, JAKIEGO
ZAWSZE CHCIELIŚCIE
Wymagać, żeby wychowywać.
9 dni żarliwej modlitwy o uzdrowienie skłóconego małżeństwa!
Wasze małżeństwo może się
zmienić na lepsze!
Zniewolenie duchowe może być źródłem wielu przypadłości fizycznych
i psychicznych, a także problemów
– w pracy, w domu, w relacjach z bliskimi.
W książce zamieszczono zbiór modlitw,
których regularne i szczere odmawianie zapewnia ochronę przed zgubnymi
wpływami demonicznych sił. Po „Modlitwy przeciw siłom zła” powinni sięgnąć
nie tylko ludzie odczuwający bezpośrednie duchowe zagrożenia, ale każdy, kto
chce się uzbroić w Bożą tarczę chroniącą
przed szatanem.
Naszym dzieciom chcielibyśmy okazywać wyłącznie miłość i czułość. Nie jest
to jednak takie proste. Nie zawsze jesteśmy w pełni zadowoleni z tego, jacy
jesteśmy jako rodzice. Przyłapujemy
się raz za razem na tym, że postępujemy zgodnie ze wzorami rodzicielstwa
zaczerpniętymi z naszego własnego
dzieciństwa, choć obiecywaliśmy sobie, że będzie zupełnie inaczej... Skąd
takie sprzeczności? Ponieważ oprócz
teoretycznych rozważań, istnieją też
nasze zranienia i nasza historia. Autorka pomaga rozwiązać najczęstsze błędy, które popełniamy w wychowaniu
własnych dzieci.
oprawa miękka • s. 112 • 10x14 cm
Wydawnictwo Esprit
oprawa miękka • s. 280 • 14,5x20,5 cm
Wydawnictwo Esprit
Kryzys małżeński to jedno z najbardziej
bolesnych doświadczeń dotykających
współczesne rodziny. Słowa zawartej
w książce nowenny pozwolą z pełną
ufnością zwrócić się do miłosiernego
Boga o uleczenie skłóconego związku.
Orędownikiem osób wołających o ratunek będzie bł. Laura Vicuña, patronka skłóconych małżeństw. Słowami nowenny mogą modlić się małżonkowie,
których dotknął kryzys, jak i osoby bliskie rodzinie pozostającej w konflikcie.
oprawa miękka • s. 104 • 11,5x16 cm
Dom Wydawniczy Rafael
o. Giles Jeanguenin SJ
kłopoty zdrowotne. Modlitwa
skuteczną ochroną przed
działaniem szatana.
Ta książka to fenomenalny zestaw wskazówek, jak pozbyć się egoizmu i małżeńskich kłótni, oraz odpowiedź na pytanie,
dlaczego pary do szczęścia potrzebują
odpowiedniej komunikacji. Autor bestsellerowych poradników pisze o najważniejszych aspektach małżeństwa: miłości, umiejętności słuchania, podziale
ról, wspólnym podejmowaniu decyzji,
rozwiązywaniu konfliktów i planowaniu
domowego budżetu. Tylko tyle i aż tyle!
Za pomocą pasjonujących historii wskazuje najczęstsze błędy, które popełniają
małżeństwa i skutecznie radzi, jak je naprawić.
oprawa miękka • s. 216 • 14x20 cm
Wydawnictwo Esprit
cena 29,00 zł
JAROSŁAW
KACZYŃSKI
Krystyna Pawłowicz
BEZ CENZURY
POROZUMIENIE
PRZECIW
MONOWŁADZY
3900
oprawa miękka • s. 424 • 15x21 cm
Wydawnictwo Zysk
3400
oprawa miękka • s. 152 • 14,5x20,5 cm
Wydawnictwo Bollinari
O prawie i nadużyciach Unii Europejskiej.
Książka niepoprawna politycznie!
Krystyna Pawłowicz to jedna z najbardziej kontrowersyjnych postaci polskiej polityki. Jej niewygodne poglądy są wyśmiewane, ale mało kto
ma odwagę zmierzyć się z jej argumentacją. Ma bowiem wiedzę, któTę książkę Jarosław Kaczyński przygotowywał od kilku lat. To bardzo szczegórej brak jej adwersarzom... W wywiadzie-rzece bez ogródek mówi
łowy zapis wspomnień jego kariery politycznej, jak i historia dowodzonej przez
o nadużyciach, których dopuszcza się unijna biurokracja, uzurpując
niego formacji Porozumienie Centrum. To także doskonała odpowiedź dla wszystsobie prawo do stanowienia o naszym, polskim losie. Wymienia
kich zatrwożonych dziś z powodu „zagrożonej demokracji”. Przywraca pamięć o tym,
po nazwiskach służalczych prawników, którzy doprowadzili
kto robił na tę demokrację zamach, a kto o nią walczył w czasach upadającego PRL-u
i po roku 1989. Blisko 400-stronicowy tom wspomnień daje możliwość wglądu w świat
do sytuacji, że wspaniała tradycja polskiego prawodawpolitycznych perypetii i zapatrywań człowieka, który swoją drogę do władzy zaczynał jako
stwa została zastąpiona mętną, unijną nowomową.
opozycyjny student.
Występuje w obronie polskiej tradycji prawnej,
polskiej niezawisłości i polskiej flagi.
cena 14,00 zł
cena 34,00 zł
Autobiografia jednego z najważniejszych polityków naszych
czasów!
5990
3990
cena 14,00 zł
Vittorio Messori
dr Mieczysław Skrudlik
Wojciech Sumliński
dr Mieczysław Skrudlik
KOŚCIÓŁ KATOLICKI
I JEGO WROGOWIE
Z TAJEMNIC MASONERII
POGORZELISKO
MASONERIA W POLSCE
Masoneria przeciw Kościołowi
i Narodowi.
Porażająca lektura o prześladowaniach polskiego dziennikarza
śledczego!
Tajemnice, zagrożenia i cele
masonerii w Polsce.
Manipulacje i przekłamania
w historii Kościoła.
Messori analizuje ataki na Kościół inspirowane przez jego wrogów w różnych epokach. Odkrywa mało znane
lub celowo przemilczane karty historii.
Obala mity i nieprawdziwe stereotypy,
demaskuje manipulacje i przekłamania. Dowodzi, jak bardzo fałszowano
historię w celu zdyskredytowania Kościoła i chrześcijaństwa. Apokaliptyczna misyjność protestantów. Przemysł
holokaustu. Tyrania Bonapartego. Ludobójstwo Ormian. Męczeństwo chrześcijan we współczesnym świecie. Udział
Świadków Jehowy w antychrześcijańskiej polityce nazistów. Tajemnica Opus
Dei i wiele innych wątków.
oprawa twarda • s. 448 • 17x24 cm
Wydawnictwo AA
Masoneria dąży do obalenia istniejących ustrojów państwowych, propaguje walkę z Kościołem katolickim.
Tajność i wielostopniowość masonerii
utrudniają zorientowanie się w jej celach i ideologii. Jednak wnikliwe analizy w ciągu kilkudziesięciu lat ujawniły
szereg faktów. W książce m.in.: Cele
masonerii. Wielka Loża w Polsce. Loże
niemieckie i żydowskie. Loże dla dzieci.
Propaganda teozoficzno-ezoteryczna
w Polsce. Związki teozofii z masonerią.
Na usługach teozofii, masonerii i bolszewizmu. Sekty Huszny i Zielonki. Ruch
spirytystyczny.
oprawa miękka • s. 93 • 15x21 cm
Dom Wydawniczy Ostoja
Wojciech Sumliński przedstawia kulisy procesu sądowego prowadzonego
przeciwko niemu. Opowiada o samotnej walce w paranoicznym świecie tajnych służb, o niewyjaśnionych samobójstwach i zabójstwach na zlecenie,
o przestępstwach najważniejszych
osób w państwie i spisku na szczytach władzy. Odsłania mroczną twarz
polskiego wymiaru sprawiedliwości,
powiązanego mackami ze światem
polityki i służb specjalnych. Polacy nie
dowiedzieli się o tych faktach, bo uznano, że prawda jest zbyt szokującą, by
o niej mówić. Nie bez powodu...
Hasła walki z religią i Kościołem pojawiają się dzisiaj wszędzie: w szkole,
w biurach, w instytucjach publicznych,
urzędach czy klubach politycznych. Jest
to rezultat trwającej od lat propagandy,
która zmierza do całkowitego spoganizowania Polski. Głównym ośrodkiem antyreligijnej działalności jest masoneria.
Jej celem jest walka z Kościołem, obalenie wszelkiego porządku historycznego i zastąpienie go „prawem natury
i jednostki”. W książce m.in.: Przeszłość
i cele masonerii. Zasłony dymne. Działalność w dobie współczesnej. Organizacje kryptomasońskie. Przenikanie
wpływów i ideologii.
oprawa miękka • s. 300 • 14,5x21 cm
Wydawnictwo Reporter
oprawa miękka • s. 89 • 15x21 cm
Dom Wydawniczy Ostoja
3990
cena 29,00 zł
3490
INKA
Dominik Kuciński
DANUTA
SIEDZIKÓWNA
„INKA”
ZACHOWAŁAM SIĘ
JAK TRZEBA…
książka z płytą DVD
oprawa twarda • s. 64 • 21x29 cm
Dom Wydawniczy Rafael
oprawa miękka • s. 136 • 14,5x20,5 cm
Wydawnictwo Bollinari
Album ze spektaklem na płycie DVD!
Biografia wielkiej bohaterki powojennej Polski!
Jedna z najbardziej wstrząsających, wzruszających, ale i budujących hiOjciec Danuty Siedzikówny został wywieziony przez Sowietów do łastorii czasów wojny i powojennej rzeczywistości. Historia młodziutkiej
gru 10 lutego 1940 r. Matka za współpracę z polskim podziemiem zasanitariuszki AK Danki Siedzikówny „Inki”. To opowieść, wobec której
mordowana przez Gestapo w lesie pod Białymstokiem. Po jej śmierci
żaden Czytelnik nie przejdzie obojętnie. 28 sierpnia 1946 r. zastrzelorazem z siostrą wstąpiła do AK. Wielokrotnie aresztowana za współna przez funkcjonariusza UB. Wcześniej odmówiła podpisania prośby
pracę z antykomunistycznym podziemiem przez NKWD-UB. W sierpniu
o ułaskawienie do Bieruta, podsuniętej jej przez obrońcę z urzędu,
1946 r. umieszczona w gdańskim więzieniu jako więzień specjalny, bita
w której były zniewagi pod adresem kolegów z oddziału. Kilka dni
i poniżana, mimo to odmówiła składania zeznań obciążających członprzed śmiercią przekazała z więzienia tekst: „Powiedzcie mojej babci,
ków brygad wileńskich AK. Skazana na śmierć i zastrzelona wraz z Felikże zachowałam się jak trzeba”. 17-latka pisała do babci, bo mamę zasem Selmanowiczem ps. „Zagończyk”. W 2014 roku odnaleziono nieoznamordowało Gestapo, a ojca Sowieci wywieźli na Sybir.
czony grób, w którym spoczywały jej szczątki.
3990
2990
3990
3490
cena 42,00 zł
3490
2990
Feliks Koneczny
Jan Głuszenia
JÓZEF PIŁSUDSKI
1867-1935
DZIEJE POLSKI
OPOWIEDZIANE
DLA MŁODZIEŻY
MARIA
RODZIEWICZÓWNA
Doskonałe kompendium wiedzy
o życiu i działalności jednego
z największych Polaków!
Najlepsze opracowanie historii
Polski od początku dziejów do
końca XIX wieku.
W tym roku minęło 80 lat od śmierci Marszałka Piłsudskiego, który miał
ogromny wpływ na odzyskanie przez
Polskę niepodległości w roku 1918
oraz obronę przed sowiecką agresją
w roku 1920. Biografia Józefa Piłsudskiego przedstawia całe, zarówno publiczne, jak i prywatne życie bohatera:
od działalności konspiracyjnej pod zaborem rosyjskim, aż do śmierci w 1935
roku. Szczególnie cenne są zamieszczone w książce pisma i wspomnienia
samego Marszałka oraz innych osób.
Dzieło wybitnego historyka i filozofa, choć napisane przed 100 laty, nadal uczy i urzeka swą mądrością. To
lektura obowiązkowa dla młodzieży!
Pamiętajmy, że studiowanie historii
to nie tylko pamiętanie dat, liczb, nazwisk czy określanie przebiegu granic
charakterystycznych dla danej epoki,
ale przede wszystkim rozumienie celów narodu, które sformułowali i przekazali już pierwsi władcy Polski: Mieszko I i Bolesław Chrobry. Dzieło Feliksa
Konecznego nam w tym pomoże.
oprawa twarda • s. 336 • 14x20 cm
Wydawnictwo AA
oprawa miękka • s. 307 • 14,5x20,5 cm
Fundacja Servire Veritati IEN
Joanna Wieliczka-Szarkowa
Biografia nauczycielki, patriotki
i wielkiej Polki!
Maria Rodziewiczówna to jedna z najwybitniejszych polskich pisarek. Napisała aż 44 powieści, które są niezwykłą
skarbnicą wiedzy o przedwojennej
Polsce, a szczególnie o wsi Poleskiej.
Niezwykle zaradna i pracowita. Jako
17-latka, po śmierci ojca przejęła zadłużone 1500 hektarowe gospodarstwo. Budowała kościoły i pomniki,
zakładała polskie szkoły, prowadziła
organizację wspomagającą ziemian
na Polesiu. Przez całe życie głęboko
wierząca i oddana pracy społecznej.
Książka oprócz biografii zawiera też
unikatowe zdjęcia dokumentujące jej
życie na Polesiu.
oprawa miękka • s. 278 • 16,5x24 cm
Wydawnictwo Fundacja „Nasza Przyszłość”
Joanna Wieliczka-Szarkowa
ŻOŁNIERZE WYKLĘCI
O tych, którzy sprzeciwiali się
sowietyzacji Polski!
Niezłomni bohaterowie – ścigani,
prześladowani, wiezieni i mordowani
przez władze komunistyczne. Wśród
nich m.in. mjr Józef Kuras „Ogień”, rtm.
Witold Pilecki, Danuta Siedzikówna
„Inka”, mjr Zygmunt Szendzielarz „Łupaszka”, kpt. Antoni Zubryd „Zuch”
i wielu innych. Ostatni „żołnierz wyklęty” zginał w obławie prawie dwadzieścia lat po wojnie – w 1963 roku! Autorka opowiada o ich dramatycznych
losach oraz tłumaczy, dlaczego zostali
„wyklęci”. Opowiada o ludziach, o których historia miała zapomnieć. Ale historia nigdy nie zapomina. A Polska
dziś upomina się o ich pamięć i sławę...
oprawa twarda • s. 424 • 14x20 cm
Wydawnictwo AA
cena 7,95 zł
cena 7,95 zł
cena 7,95 zł
cena 7,95 zł
praca zbiorowa
praca zbiorowa
praca zbiorowa
praca zbiorowa
ŚWIĘTY EKSPEDYT
ŚWIĘTA RITA
ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II
ŚWIĘTY CHARBEL
Jeden z najbardziej skutecznych
orędowników w sprawach trudnych!
Jak to się stało, że św. Rita została
ekspertką od spraw beznadziejnych?
Czy znasz już świętego Charbela,
pustelnika i cudotwórcę z Libanu?
Święty Ekspedyt to męczennik, który oddał życie za wiarę. Święty „jedenastej godziny” albo „ostatniej godziny”, bo często wysłuchuje tych, którzy go wzywają
w ostatniej chwili. Orędownik studentów, żeglarzy, aktorów, podróżujących,
chorych, umierających. Pomaga w znalezieniu pracy, rozwiązaniu problemów finansowych, godzi skłóconych, nawraca
grzeszników. Modlitewnik zawiera opowieść o św. Ekspedycie oraz modlitwy
w różnych intencjach za jego wstawiennictwem.
Święta Rita doświadczyła w życiu wielu
trudnych chwil, wszystkie zniosła z pokojem w sercu oraz niezwykłą pogodą
ducha. Była córką, żoną, matką, wdową,
zakonnicą i stygmatyczką. Dziś wszyscy,
którzy zanoszą do Boga prośby w szczególnie trudnych sprawach wzywają jej
pośrednictwa. Poznaj więc świętą Ritę
i módl się do niej we wszystkich ważnych intencjach: modlitwami w różnych
potrzebach, koronką, litanią, triduum,
nowenną, a szczególnie poznaj siłę nabożeństwa piętnastu czwartków.
Módlmy się za wstawiennictwem
apostoła miłości miłosiernej, patrona rodzin…
oprawa miękka • s. 64 • 11,5x16,5 cm
Wydawnictwo Edycja Świętego Pawła
oprawa miękka • s. 88 • 11,5x16,5 cm
Wydawnictwo Edycja Świętego Pawła
cena 7,95 zł
cena 7,95 zł
Nikt inny nie jest tak blisko Pana Boga
jak nasi święci patroni. Tym bardziej
warto się z nimi zaprzyjaźnić i nawiązać modlitewną relację, która przybliży
nas do Boga i wyjedna łaski. W modlitewniku znajdziesz biografię św. Jana
Pawła II, świadectwa cudów za jego
wstawiennictwem, a także koronkę,
nowennę, litanię, modlitwy w różnych
potrzebach oraz te, którymi modlił się
sam święty Jan Paweł II.
oprawa miękka • s. 80 • 11,5x16,5 cm
Wydawnictwo Edycja Świętego Pawła
cena 7,95 zł
Był niezwykłym mnichem, który w stopniu heroicznym ukochał czystość, ubóstwo i posłuszeństwo. Po śmierci jego
ciało nie uległo rozkładowi, a wydobywający się z niego olej cudownie przywracał
zdrowie tym, którzy z wiarą go używali.
Dziś nadal za jego wstawiennictwem
bardzo wiele osób doznaje uzdrowienia z różnych chorób ciała i ducha. Modlitewnik zawiera krótką biografię, świadectwa cudów za wstawiennictwem św.
Charbela, koronkę, nowennę, litanię oraz
modlitwy w różnych potrzebach.
oprawa miękka • s. 56 • 11,5x16,5 cm
Wydawnictwo Edycja Świętego Pawła
cena 7,95 zł
praca zbiorowa
praca zbiorowa
praca zbiorowa
praca zbiorowa
ŚWIĘTY OJCIEC PIO
ŚWIĘTA FAUSTYNA
ŚWIĘTA MATKA TERESA
ŚWIĘTY GABRIEL
Kim był św. Ojciec Pio? Jak się modlić za jego pośrednictwem?
Jedna z najbardziej popularnych
polskich świętych.
Znajdź pocieszenie w ramionach
Matki Teresy.
Jak otrzymać „deszcz cudów” za
wstawiennictwem św. Gabriela?
Ojciec Pio, święty naszych czasów,
stygmatyk, mistyk, uzdrowiciel z chorób duchowych i fizycznych. Święty
nas wszystkich, do którego możemy
się zwrócić z każdą radością i troską,
gdyż nas zapewnił: „Każdy może powiedzieć: Ojciec jest cały mój”. Święty,
z którym kto raz się zaprzyjaźni w modlitwie, ten może mieć pewność, że
do końca życia będzie pod jego czułą
i troskliwą opieką. Modlitewnik zawiera opowieść o świętym oraz modlitwy
w różnych intencjach.
W Roku Miłosierdzia oczy całego świata
zwrócone są w stronę tej prostej, skromnej polskiej zakonnicy, do której przyszedł Jezus i dzięki której poznaliśmy
biblijną prawdę o miłości miłosiernej
Boga do każdego człowieka. Dlatego
z ufnością powierzajmy się Panu Bogu
w modlitwie przez wstawiennictwo
s. Faustyny. Książka zawiera najważniejsze wydarzenia z jej życia, modlitwy do
Miłosierdzia Bożego, litanie, koronki,
a także modlitwy za jej pośrednictwem
oraz te, którymi sama się modliła.
Święta Matka Teresa była założycielką
Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Miłości
posługujących najuboższym z ubogich.
Przez ponad 45 lat zakładała na całym
świecie hospicja dla umierających, ubogich, chorych i sierot. Dostrzegała nie
tylko głód chleba, lecz także głód miłości, bycia kochanym. Obiecała, że z Nieba
będzie światłem dla tych, którzy tu, na
ziemi, żyją w ciemnościach. Książka opisuje nadprzyrodzone zdarzenia w jej życiu oraz interwencje z Nieba. Zawiera też
modlitwy w różnych intencjach.
Święty Gabriel (1838-1862), to jeden
z najbardziej ukochanych świętych,
do grobu którego przybywają miliony pielgrzymów z całego świata. Jego
droga ku Niebu prowadziła przez burzliwy i pełen pokus wiek dojrzewania.
Żył zaledwie 24 lata, a po dziś dzień inspiruje młodych ludzi i wskazuje im, jak
żyć mądrze i być szczęśliwym. Za jego
wstawiennictwem Bóg zsyła „deszcz
cudów”, uzdrawia z chorób, uwalnia
z nałogów, nawraca zatwardziałych
grzeszników.
oprawa miękka • s. 64 • 11,5x16,5 cm
Wydawnictwo Edycja Świętego Pawła
oprawa miękka • s. 64 • 11,5x16,5 cm
Wydawnictwo Edycja Świętego Pawła
oprawa miękka • s. 64 • 11,5x16,5 cm
Wydawnictwo Edycja Świętego Pawła
oprawa miękka • s. 64 • 11,5x16,5 cm
Wydawnictwo Edycja Świętego Pawła
cena 12,90 zł
cena 16,50 zł
cena 28,00 zł
cena 12,90 zł
praca zbiorowa
praca zbiorowa
Grzegorz Kasjaniuk
PYCHA
NAJWIĘKSZY GRZECH
IDEOLOGIA GENDER
ZAGROŻENIA
CZEGO SŁUCHASZ?
PIERŚCIEŃ ATLANTÓW
DIABELSKA PROPAGANDA O zdradliwej mocy amuletów!
Czym jest pycha?
Czym jest gender?
Czy wiesz czego i kogo słuchasz?!
Pycha bierze się z oceniania, wartościowania i porównywania. Jest egoizmem,
skoncentrowaniem na sobie, fałszywą
oceną własnej osoby. Każe nam samych
siebie stawiać wyżej od bliźnich. Jest nagminną przyczyną stresu i frustracji, gdyż
sprawia, że nie umiemy przegrywać, słuchamy podszeptów zazdrości, wybuchamy gniewem, poddajemy się chciwości
będącej odpowiedzią na wygórowane
oczekiwania. Pod wpływem pychy lub
bałwochwalstwa odchodzimy od Boga –
to główny problem dzisiejszych czasów.
Z książki dowiemy się, czym jest pycha,
jakie są jej rodzaje i jak z nią walczyć.
Jedną z najbardziej kontrowersyjnych
ideologii wpisujących się w nowy porządek świata jest wyrosła na spontanicznym zrywie idei feminizmu ideologia gender, która zatacza coraz szersze
kręgi społeczne, kulturowe i polityczne.
Pomimo tego, że nie spełnia kryteriów
naukowości, zawitała na uniwersytety
w Polsce w postaci tzw. Genderstudies.
Jest to ciemna karta w historii polskiego szkolnictwa wyższego. Książka jest
wyrazem sprzeciwu wobec prowadzonej „po cichu” rewolucji seksualno-kulturowej, która niestety zbiera swoje
żniwo wśród młodego pokolenia...
Pierwsza na rynku wydawniczym w Polsce książka opisująca w bardzo szerokim
kontekście zagrożenia duchowe w muzyce i popkulturze. Grzegorz Kasjaniuk
wskazuje na drugie dno muzycznego
showbiznesu. Podaje fakty i przykłady
demonicznego działania poprzez muzykę. Pokazuje, gdzie kryją się duchowe
pułapki. Daje świadectwo swojego życia
oraz przytacza świadectwa muzyków
i fanów zniewolonych przez muzyczny
hedonizm, satanizm i depresję. Wskazuje, które sytuacje, stacje telewizyjne i radiowe na masową skalę oswajają z działaniem złego.
Ludzie noszący różnego rodzaju talizmany i amulety bardzo często nie
wiedzą o tym, że mogą one szkodzić
nie tylko im samym, lecz także osobom
w ich otoczeniu. Wiara w ich nadprzyrodzone możliwości sprzeciwia się pierwszemu przykazaniu Bożemu, prowadzi
do grzechu i w konsekwencji otwiera na
działanie złego ducha. Jeśli przedmioty
te są poświęcone złemu duchowi albo
kultowi szatana, to wprost go przywołują... Do takich amuletów należy Pierścień Atlantów. Ta książka otwiera oczy
i wyjaśnia niebezpieczeństwa związane
z różnymi „magicznymi” talizmanami,
którymi się „obwieszamy”. Wyrzuć je, zanim będziesz miał problemy.
oprawa miękka • s. 80 • 12,5x19,5 cm
Wydawnictwo Monumen
oprawa miękka • s. 120 • 12,5x19,5 cm
Wydawnictwo Monumen
oprawa miękka • s. 280 • 12,5x19,5 cm
Wydawnictwo Monumen
oprawa miękka • s. 72 • 12,5x19,5 cm
Wydawnictwo Monumen
cena 12,90 zł
cena 12,90 zł
praca zbiorowa
cena 10,90 zł
cena 12,90 zł
praca zbiorowa
praca zbiorowa
praca zbiorowa
praca zbiorowa
NIEBEZPIECZNA JOGA
SKUTKI KLĄTW, PRZEKLEŃSTW I ZŁORZECZEŃ
PUŁAPKA
BIOENERGOTERAPII
SZTUKI WALKI
O pseudouzdrawianiu nieznaną
energią.
Autorzy książki nie chcą straszyć Czytelników czy demonizować sportu. Apelują jednak o zachowanie zdrowego
rozsądku. O niekłanianie się „boskim
guru“ i nieotwieranie się na nieznaną
kosmiczną energię. Zaniedbania na
tym polu mogą bowiem przynieść przykre duchowe konsekwencje, o czym
przestrzegają księża egzorcyści. Są też
świadectwa ludzi, którzy przez wiele
lat uprawiali sztuki walk Wschodu. Doświadczali potem trudności duchowych
– musieli prosić o modlitwę wstawienniczą i modlitwę o uzdrowienie. Potrzebowali czasu, żeby ich duch uwolnił się od
tego, co było związane z karate.
Od jogi do zniewolenia?
Cóż może być niebezpiecznego w odprężających ćwiczeniach jogi? Tym bardziej,
jeśli odrzuci się stojącą za nimi wschodnią
filozofię. To przecież bardzo popularna
w wielu krajach forma relaksu, również
w Polsce. Znawcy tego tematu jednoznacznie przestrzegają przed praktykowaniem jogi, wyjaśniają zagrożenia. Nie
ukrywają, że może ona prowadzić nawet
do opętania. Jest też wypowiedź o. Jamesa Manjackala, który w ciągu 40 lat swojej posługi duszpasterskiej spotkał wiele
przypadków, w których duch jogi rozbijał
małżeństwa, wywoływał kłótnie, odciągał ludzi od wiary w Chrystusa.
oprawa miękka • s. 66 • 12,5x19,5 cm
Wydawnictwo Monumen
Czy wiara w przekleństwa jest
jedynie naiwnym przesądem?
Książka zawiera świadectwa ludzi, którzy doświadczyli klątw, przekleństw
i złorzeczeń oraz wypowiedzi księży
egzorcystów, którzy zetknęli się z tym
problemem. Dowiemy się, co zrobił św.
o. Pio, na którego ktoś rzucał uroki. Znajdziemy też porady, jak postępować, gdy
ktoś będzie nam chciał w ten sposób zaszkodzić. Ks. egzorcysta Andrzej Kowalczyk wspomina o tzw. księgach zaklęć,
które bywają przekazywane z pokolenia
na pokolenie: „Są to zaklęcia demoniczne. Tym zajmowała się prababka, potem
dziadek, który przekazuje to wnuczce.
I to działa, niestety...”.
Jeśli ktoś ma jakiekolwiek wątpliwości co
do niebezpieczeństw płynących z bioenergoterapii, to koniecznie powinien
przeczytać tę książkę. Znajdzie tu nie tylko mocne świadectwo byłego „uzdrowiciela”, ale też wypowiedź księdza egzorcysty i specjalistów. „Szatan nigdy niczego
nie daje za darmo. Dając niszczy! (…)
Jaką mamy pewność, że choroba, która
zniknęła po wizycie u takiego czy innego «uzdrawiacza» za 2-3 lata nie wróci
ze zdwojoną siłą? Biada człowiekowi tak
uzdrowionemu!”. Co roku w Polsce umierają tysiące osób, które „leczyły” się tzw.
medycyną niekonwencjonalną.
oprawa miękka • s. 80 • 12,5x19,5 cm
Wydawnictwo Monumen
oprawa miękka • s. 48 • 12,5x19,5 cm
Wydawnictwo Monumen
Mistrzowie i egzorcyści ostrzegają!
oprawa miękka • s. 66 • 12,5x19,5 cm
Wydawnictwo Monumen
cena 12,90 zł
cena 14,00 zł
cena 9,90 zł
praca zbiorowa
Vito Morelli
OJCZE,
POWIERZAM SIĘ TOBIE
ZA TYCH, CO ODESZLI… MODLITWY
Módlmy się za zmarłych, aby
ZA OJCZYZNĘ
Praktyczny modlitewnik w kieszonkowym formacie!
Zawiera: podstawowe modlitwy, „mały katechizm” (Dekalog, Przykazania kościelne,
Główne prawdy wiary itd.), rachunek sumienia przed spowiedzią, obrzędy sakramentu
pokuty, obrzędy Mszy świętej, litanie, rozważania Drogi Krzyżowej, rozważania różańcowe, wybór modlitw starych i nowych,
w przeróżnych intencjach, Godzinki i Gorzkie Żale. Przejrzysty układ treści, czytelna
czcionka i poręczny, mały format – to dodatkowe atuty tego wydania.
oprawa twarda skóropodobna
s. 296 • 7,5x10 cm
Wydawnictwo Promic
cena 12,90 zł
mieli życie wieczne...
Doktryna chrześcijańska przypomina
nam, że wraz ze śmiercią kończy się
jedynie pewien etap naszego funkcjonowania, ale zaczyna inny, ważniejszy,
który będzie trwał przez całą wieczność. Modlitwa za zmarłych to jeden
z uczynków miłosierdzia. Kościół zachęca wiernych do towarzyszenia zmarłym
poprzez ofiarowywanie w ich intencji modlitw, odpustów oraz dobrych
uczynków. Ten modlitewnik będzie bardzo wartościową pomocą w modlitwie
za tych, co odeszli…
oprawa twarda • s. 160 • 11,5x16 cm
Wydawnictwo Jedność
cena 9,90 zł
oprac. Anna Matusiak
Przyłącz się do modlitwy za Ojczyznę!
Troska o dobro wspólne, o kraj, w którym
mieszkam, jest obowiązkiem każdego
chrześcijanina. Nie możemy też zapominać o modlitwie, o bezustannym poszukiwaniu Woli Bożej dla siebie i swojego
kraju. Jak podkreślał Jan Paweł II, każdy
naród ma swoją rolę do wypełnienia
i swoje miejsce w tajemniczym planie
Boga i w powszechnej historii zbawienia. Módlmy się więc, byśmy potrafili rozpoznać misję, którą Bóg zlecił naszemu
narodowi i mogli ją realizować zgodnie
z Jego zamysłami.
oprawa miękka • s.104 • 11x16 cm
Wydawnictwo Espe
cena 9,90 zł
oprac. Michał Wilk
MODLITEWNIK
DLA WDÓW
Aż 40 modlitw przygotowanych
specjalnie z myślą o wdowach!
Modlitwy za zmarłego męża, za dzieci
i wnuki, w różnych trudnościach, w chorobie, za kapłanów, o powołania kapłańskie, za sąsiadów, modlitwy poranne
i wieczorne, za wstawiennictwem św.
Rity, św. Judy Tadeusza, św. Ojca Pio i wiele innych. To cenna pomoc duchowa zarówno dla kobiet, dla których utrata małżonka jest świeżym doświadczeniem, jak
i tych, które owdowiały już dawno.
oprawa miękka • s. 88 • 11x16 cm
Wydawnictwo Espe
cena 9,90 zł
1990
oprac. Anna Matusiak
praca zbiorowa
ŚWIĘTY JÓZEF
WIELKI ORĘDOWNIK
MODLITEWNIK
ŚWIĘCI SZCZEGÓLNEGO
WSTAWIENNICTWA
Modlitwy i świadectwa uzyskanych łask.
Nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego,
jak wielkim orędownikiem jest św. Józef
– patron Kościoła, ojców, rodzin, kobiet
w ciąży oraz osób pracujących, ubogich
i umierających. Dzięki jego wstawiennictwu możemy uzyskać wiele łask. Książka zawiera: akt zawierzenia, nowennę,
litanię, koronki, telegram, hymny, wezwania, pieśni, Godzinki i wiele innych
modlitw w konkretnych intencjach.
Znajdziemy w niej również poruszające
świadectwa o mocy wstawiennictwa św.
Józefa, omówienie odnoszących się do
niego tekstów biblijnych oraz wypowiedzi papieży na jego temat.
oprawa miękka • s. 112 • 12x17 cm
Wydawnictwo Espe
1650
GODZINA
ZE ŚW. CHARBELEM
Kilkadziesiąt minut modlitw,
pieśni i orędzi!
Modlitwy w sprawach trudnych
i beznadziejnych.
Bardzo popularny modlitewnik cieszący
się od lat dużym zainteresowaniem wśród
ludzi będących w trudnych sytuacjach życiowych i potrzebujących wsparcia przez
modlitwę. Prosta forma modlitw i bogaty zestaw świętych słynących przez wieki
z wyjątkowej skuteczności wstawiennictwa sprawia, że modlitewnik może być
skutecznym orężem i pomocą w wypraszaniu przeróżnych łask. Teksty modlitw
do m.in.: św. Judy Tadeusza, św. Antoniego Padewskiego, św. Ojca Pio, św. Rity, św.
Ekspedyta, Czternastu Świętych Wspomożycieli, św. Aniołów oraz egzorcyzmy.
oprawa miękka • s. 208 • 11x16 cm
Wydawnictwo M
RÓŻANIEC
DO SAMOCHODU
Specjalnie zaprojektowany
różaniec zwieńczony krzyżem
św. Franciszka.
Koraliki drewniane, bordowe. W górze
pętelka z elastycznej linki, dzięki której
można bez problemu zawiesić różaniec
na lusterku. Polecamy do własnego
użytku i jako upominki dla kierowców.
Dom Wydawniczy Rafael
Święty Charbel, za którego wstawiennictwem dokonały się setki niezwykłych cudów, a jego życie i śmierć przepełnione były niespotykaną bliskością
Najwyższego, może być obecny przy
nas i towarzyszyć naszym codziennym
zajęciom, wspierać w troskach i orędować za nas u Boga. Muzyka, śpiew
i recytacja, składające się w uduchowioną modlitwę, mogą towarzyszyć nam
podczas zajęć domowych, czy podróży
samochodem. Naszym orędownikiem
będzie wyjątkowy święty, którego wstawiennictwo wielu chorym przyniosło
cudowne uzdrowienie.
książeczka z płytą CD • s. 8 • 13x18 cm
czas trwania: 44 min
Dom Wydawniczy Rafael
cena 24,00 zł
św. Alfons Maria de Liguori
WYSŁAWIANIE
MARYI
cena 11,95 zł
cena 12,90 zł
oprawa miękka • s. 188 • 14,5x20,5 cm
Wydawnictwo Homo Dei
DROGA DO BOGA
MODLITEWNIK
ABY MIELI ŻYCIE
WIECZNE...
Tradycyjne modlitwy Kościoła. Większa czcionka!
MODLITWY ZA ZMARŁYCH
Wyjątkowy modlitewnik, w którym
do obszernego zbioru tradycyjnych
Ta książka to prawdziwy skarb! Przykłady pomocy Matki Bożej.
modlitw i pieśni dodano kalendarz
uroczystości i świąt, świętych i błogoŚw. Alfons Maria de Liguori (1696–1787), będąc uznanym adwokatem,
sławionych oraz tabelę świąt ruchopo przegranym procesie sądowym wstąpił do seminarium, w 1726 roku
mych na lata 2012-2020. Modlitewnik
przyjął święcenia kapłańskie. Jako wybitny duszpasterz sprzeciwił się
zawiera: modlitwy w przeróżnych potrzebach i okolicznościach, akty strzelisilnym w tamtym czasie religijnym prądom myślowym, które utrudniaste, litanie i nowenny, wśród nich rówły, a niekiedy wręcz zamykały prostym ludziom drogę do Boga. To wynież pompejańską, a także: katechizm
bitne dzieło było swego rodzaju protestem i „odtrutką” na to wszystko,
ogólny, rozdziały poświęcone sakramenco uważał za błędne i niebezpieczne dla wiary. Zachęca w nim, by
tom oraz rachunki sumienia dostosowane do wieku spowiadającego się i wyzwań
powierzyć się wstawiennictwu Maryi – Matki miłosierdzia i ucieczki
współczesnych czasów.
grzeszników, która nieustannie szuka sposobu, aby Pan przebaczył
nam wszystkie przewinienia.
oprawa twarda ze złoceniami • s. 576 • 11x15 cm
Wydawnictwo M
2990
Ratujmy dusze w czyśćcu cierpiące! Modlitewnik z dużą czcionką.
Każdy wierzący człowiek ma możliwość
pomocy zmarłym cierpiącym w czyśćcu.
Swoimi modlitwami i uczynkami miłosierdzia może skrócić im bolesne oczekiwanie na wejście do Nieba. W modlitewniku
opisano formy wspomagania zmarłych
cierpiących w czyśćcu: Mszę Świętą, modlitwę, post, jałmużnę i odpusty. Zamieszczono też modlitwy i nabożeństwa: litanie, nowenny, koronki, drogi krzyżowe,
różaniec oraz modlitwy liturgiczne: Jutrznię i Nieszpory.
oprawa twarda • s. 248 • 10,5x14,5 cm
Wydawnictwo Edycja Świętego Pawła
cena 25,00 zł
2490
cena 18,50 zł
cena 15,90 zł
ks. Piotr Śliżewski
św. Alfons Liguori
św. Alfons Maria Liguori
św. Alfons Maria Liguori
JAK OWOCNIE
UCZESTNICZYĆ
WE MSZY ŚWIĘTEJ
NAWIEDZENIA
NAJŚWIĘTSZEGO
SAKRAMENTU
DROGA
DO ŚWIĘTOŚCI
UMIŁOWANIE
JEZUSA CHRYSTUSA
W ŻYCIU CODZIENNYM
Czy rozumiesz, w czym uczestniczysz? Kapłan wyjaśnia znaczenie
wszystkich elementów Mszy Świętej!
Znakomita pomoc w adoracji
Najświętszego Sakramentu na
każdy dzień miesiąca!
Wielu z nas ma problem z pełnym, świadomym uczestnictwem w Eucharystii.
Nie rozumiemy znaczenia jej poszczególnych elementów. Lekarstwem na to
jest ta książka. Jej Autor – polski kapłan
– przybliża nam znaczenia, jakie kryją
się za wszystkimi gestami, symbolami
i słowami wypowiadanymi podczas Mszy
Świętej. Posługuje się przy tym potocznym językiem, pełnym pomysłowych
porównań i odwołań do doświadczenia
Czytelnika. To doskonały przewodnik dla
każdego, kto chce zobaczyć, jak ogromnym cudem oraz niesamowitym darem
jest Eucharystia.
Książka jest wyrazem ogromnej miłości,
jaką św. Alfons darzył Najświętszy Sakrament. Miłość ta była wyrazem tego, co
można nazwać„geniuszem świętych”. Na
adoracji spędzał długie godziny i każdemu człowiekowi ją gorąco polecał. Tam
też uczył się cudownej prawdy, że: „Bóg
oszalał z miłości do człowieka i przez
niego pragnie być kochanym”. Uczmy
się od tego wielkiego świętego miłowania Boga w codzienności. „Nawiedzenia”
nam w tym pomogą. Dodatkowym atutem jest kieszonkowy format.
oprawa miękka • s. 187 • 14x20 cm
Wydawnictwo Espe
oprawa miękka • s. 240 • 10,5x15 cm
Wydawnictwo Homo Dei
Jedno z najważniejszych dzieł mistrza duchowego i doktora Kościoła!
Św. Alfons Liguori wskazuje drogę do
osiągnięcia doskonałości w Bogu, do
czego powołany jest każdy wierzący
w Chrystusa. Omawia kluczowe tematy
związane z dążeniem do świętości oraz
przeciwności, jakie napotykamy na tej
drodze. Mówi m.in.: o oziębłości duchowej, o wewnętrznym umartwieniu,
o walce duchowej, o ewangelicznym
zaparciu się siebie i o dźwiganiu swojego krzyża. W oparciu o dzieła i życie
wielu świętych proponuje konkretne
środki i praktyki duchowe, które otwierają nas na życie nadprzyrodzone.
oprawa twarda • s. 320 • 14x20 cm
Wydawnictwo AA
Najbardziej dojrzałe dzieło
św. Alfonsa, napisane w ostatnim
okresie jego życia!
Książka stanowi całokształt myśli świętego nad tym, czym jest życie duchowe.
Kreśli w nim „program życia duchowego”
dla wszystkich, także dla żyjących z dala
od Boga: duchowo zagubionych, opuszczonych i grzesznych. Proponuje „drogę
doskonałej miłości”, będącą odpowiedzią na niesłychaną miłość Boga objawioną w Jezusie Chrystusie. Dzieło bogate w inteligentne rozważania, treściwe
pouczenia, mądre wskazania moralne
i żarliwe modlitwy, pozwoli miłować Jezusa Chrystusa w życiu codziennym.
oprawa miękka • s. 216 • 14,5x20,5 cm
Wydawnictwo Homo Dei
2990
cena 14,90 zł
2490
Irene Corona
Ewa J. P. Storożyńska
Józef Maria Bartnik SJ
TERESA NEUMANN
PRZEPOWIEDNIE
MARYI O LOSACH
POLSKI
MISTYCZKA
I STYGMATYCZKA
oprawa miękka • s. 80 • 13x19 cm
Wydawnictwo AA
Nieznane objawienia Matki Bożej na warszawskich
Siekierkach dotyczące współczesnych losów Polski!
Przepowiedziała przyszłość Polski!
Książka przedstawia historie objawień Bronisławy Kuczewskiej – warszawskiej mistyczki i wizjonerki, której ukazywała się Maryja, przynosząc orędzie przestrogi i nadziei dla Polaków. Pierwsze w 1943 roku,
na 15 miesięcy przed wybuchem Powstania Warszawskiego. Drugie
w 1980 roku – przed wprowadzeniem stanu wojennego. Autorzy
opisują też nadprzyrodzone zjawiska obecne w życiu Bronisławy:
świadectwa uzdrowień i nawróceń związanych z objawieniami na
Siekierkach, nadzwyczajne dary proroctwa i lewitacji oraz potężnej
modlitwy wstawienniczej.
Teresa Neumann (1898-1962), której proces kanonizacyjny jest w toku, to jedna
z najbardziej niezwykłych postaci w dziejach współczesnego Kościoła. Prosta
mieszkanka niemieckiej wioski doświadczała wizji, które zostały udokumentowane na taśmie filmowej i w nagraniach dźwiękowych. Odkąd otrzymała stygmaty,
przez 36 lat, aż do śmierci, nie jadła ani nie piła, przyjmowała jedynie Eucharystię.
Zadziwiała znajomością języków, których nigdy wcześniej się nie uczyła. Otrzymała również dar proroctwa, m.in. zapowiedziała klęskę i upadek nazistowskich Niemiec. Najsłynniejsze z jej proroctw odnoszą się do narodów Europy i świata, w tym
także do Polski, dla której Teresa Neumann przepowiedziała wielką przyszłość…
oprawa miękka • s. 256 • 14x20 cm
Wydawnictwo AA
cena 27,00 zł
cena 32,00 zł
3990
cena 18,00 zł
BE
ST
SE
LL
ER
ER
LL
SE
ST
BE
3490
Adam Człowiek
Adam Człowiek
Wincenty Łaszewski
Wincenty Łaszewski
ANIOŁ STRÓŻ POLSKI
OTO CZYNIĘ
WSZYSTKO NOWE...
NADCHODZI KRES
PROROCTWO O POLSCE
Maryjne przepowiednie końca
świata. Islamizacja i wizje wojny
cywilizacji.
Uaktualnione wydanie bestsellera!
ORĘDZIA Z LAT 2009-2014
Nieznane orędzia Anioła Stróża
Polski na dzisiejsze czasy.
Adam Człowiek (1969-2014), to współczesny polski wizjoner, który otrzymał
orędzia w latach 1990-2014. Została
mu przez Boga powierzona misja ukazywania Kościoła, Polski i świata. Wraz
z tą misją otrzymał symboliczne nowe
imię. Przez cały czas wypełniania tej
misji pozostawał pod duchowym kierownictwem kapłanów i hierarchów
Kościoła, bezwarunkowo wierny Jego
nauczaniu i posłuszny Niebu, aby pozostać w ukryciu. Anioł Stróż przekazał mu orędzia dla naszej Ojczyzny. Od
tego, jak je wykorzystamy zależy przyszłość Polski.
oprawa twarda • s. 162 • 14x20 cm
Wydawnictwo Instytut św. Jakuba
ORĘDZIA Z LAT 2013-2014
Jaka przyszłość czeka Polskę?
Nieznane orędzia Matki Bożej
na dzisiejsze czasy.
Niniejszy tom, w odróżnieniu od poprzednich orędzi Anioła Stróża Polski,
zawiera orędzia Matki Bożej przekazywane Adamowi Człowiekowi w latach 2013–2014. Parokrotnie Swój głos
dołączył Jezus Chrystus oraz święty
Józef. Orędzia Matki Bożej są głosem
troski, współczucia, rady i przestrogi
dla Polaków, jak też całej ludzkości,
w przygotowaniu na Czasy Ostateczne. Dowiedz się, jakie są Boże plany
wobec naszej Ojczyzny i co powinniśmy zrobić, żeby je zrealizować.
Wybuchy wulkanów, trzęsienia ziemi, tornada, tsunami, napływ uchodźców, ataki
terrorystyczne, akceptacja nienormalności, instytucje finansowe rujnujące całe
narody - to tylko niektóre z dzisiejszych
katastrof. A Niebo wciąż nas ostrzega...
Objawienia, głosy proroków, wizje końca
świata, łzy i krew na obrazach – wszystkie
zapowiadają czasy ciemności. • Kiedy pojawiły się apokaliptyczne przestrogi? • Co
mówią o naszych czasach? • Czy wiemy,
kiedy i gdzie zacznie się Armageddon?
• Czy można odwlec wyrok albo go złagodzić? • A gdy nadejdzie kres, co zrobić,
by przetrwać? • Czy Bóg przygotował
„miasta ucieczki”?
Jak wyglądają zapowiedzi, których
przedmiotem jest przyszłość naszej
Ojczyzny? Skąd przychodzą? Jaka jest
ich treść? Do czego nas wzywają? Budzą lęk czy nadzieję? Czy mamy prawo
w nie wierzyć? „Proroctwo o Polsce”
ukazało się przed czterema laty w nakładzie kilkudziesięciu tysięcy egzemplarzy. To wydanie nie jest zwykłym
wznowieniem tytułu. Zawiera też nowe
informacje na temat przyszłości naszej
Ojczyzny. W książce zamieszczono proroctwa m.in.: św. Faustyny Kowalskiej,
kard. Augusta Hlonda, Mikołaja Sikatki,
o. Czesława Klimuszki, bp. Jana Cieplaka, bł. ks. Bronisława Markiewicza i wiele innych.
oprawa twarda • s. 272 • 14x20 cm
Wydawnictwo Instytut św. Jakuba
oprawa miękka • s. 400 • 15,5x23 cm
Wydawnictwo Fronda
oprawa miękka • s. 128 • 12,5x19,5 cm
Wydawnictwo Fons Omnis
cena 24,00 zł
Ponad 500 stron!
cena 24,00 zł
2990
2490
cena 29,00 zł
ŻYĆ EWANGELIĄ 2017
Codzienna Ewangelia z rozważaniami na 2017 rok.
Bestseller, który pomoże żyć Ewangelią dzień po dniu! Zawiera wyznaczone przez liturgię Kościoła fragmenty
Ewangelii i rozważania do nich na każdy dzień roku. Ewangelia jest żywym
Słowem Boga. Potrafi przemienić nasze życie, nadać mu właściwy kierunek
i cel. Benedykt XVI powiedział: „Każdy
z nas jest owocem myśli Boga. Każdy
z nas jest chciany, kochany, potrzebny.
Nie ma nic piękniejszego jak życie według Ewangelii Chrystusowej. Niech te
słowa będą zachętą do podjęcia systematycznej lektury Słowa Bożego.
oprawa twarda • s. 544 • 11x17 cm
Wydawnictwo Pomoc
cena 16,50 zł
Sarah Young
David C. Cook
David C. Cook
JEZUS MÓWI DO CIEBIE
2017
DZIEŃ DOBRY, BOŻE
DOBRANOC, BOŻE
Zamyślenia na dobry początek
dnia!
Zamyślenia na koniec dnia!
Dziennik i kalendarz. Chwila
refleksji na każdy dzień roku!
„Ufaj mi dzień po dniu. Dzięki temu będziesz żył blisko Mnie, wyczulony na Moją
wolę”. Praktyczny terminarz z najpiękniejszymi myślami zaczerpniętymi z bestsellerowej książki „Jezus mówi do Ciebie”, która
była światowym fenomenem wydawniczym, sprzedała się w nakładzie aż 12 milionów egzemplarzy! Kalendarz zawiera
wyjątkowe słowa Pana Jezusa na każdy
dzień roku. Pozwoli na codzienne trwanie
przy Najwyższym, nieustanne prowadzenie z Nim dialogu i życie według Jego woli.
oprawa zintegrowana • s. 336 • 14x20 cm
Wydawnictwo Esprit
cena 16,50 zł
Bóg czuwał nad Tobą przez całą noc.
Zanim jeszcze wzeszło słońce, On już
czekał, aż podniesiesz powieki i rozpoczniesz kolejny dzień. Rozpocznij dobrze swój dzień, rozpocznij go z Panem
Bogiem! Zbiór porannych rozmyślań,
wzbogaconych inspirującymi cytatami
z Biblii oraz przykładami z życia pomoże każdego dnia cieszyć się obietnicami,
które dał nam miłujący Ojciec. Książka
może być wartościowym prezentem na
różne okazje: imieniny, urodziny, rocznice, jubileusze.
oprawa twarda • s. 224 • 12,5x19,5 cm
Wydawnictwo Edycja Świętego Pawła
cena 16,50 zł
Zanim położysz się spać, poświęć Bogu
kilka chwil i opowiedz Mu o swoim dniu.
Zbiór krótkich rozważań oraz historii
wziętych z codzienności będzie w tym
pomocny. To niezwykłe, inspirujące
teksty, podnoszące na duchu rozmyślania i cytaty z Biblii, które zbliżą Cię
do serca Boga oraz pozwolą Ci poczuć
Jego łaskę. Zakończ swój dzień z cichą
pewnością, oczekiwaniem oraz szczerą
ufnością w Tego, który nad Tobą czuwa,
każdego dnia i każdej nocy...
oprawa twarda • s. 224 • 12,5x19,5 cm
Wydawnictwo Edycja Świętego Pawła
cena 16,50 zł
praca zbiorowa
praca zbiorowa
praca zbiorowa
praca zbiorowa
OBJAWIENIA MARYJNE
FATIMA OBJAWIENIA
ZIEMIA ŚWIĘTA
Najsłynniejsze objawienia
maryjne.
Fatima – wyjątkowe miejsce
na świecie!
TAJEMNICE
KOŚCIOŁÓW W POLSCE
Bogato ilustrowany album opisujący
objawienia Matki Bożej w różnych miejscach Polski i świata. Matka Boża Bolesna z La Salette, Matka Boża Fatimska,
Matka Boża Gietrzwałdzka, Matka Boża
z Lourdes, Matka Boża z Akity, Matka
Boża z Banneux, Matka Boża z Beauraing, Matka Boża z Coromoto, Matka
Boża z Guadalupe, Matka Boża z Knock,
Matka Boża z Medjugorie – o nich przeczytamy w książce. Opisom towarzyszą
kolorowe zdjęcia.
oprawa twarda • s. 60 • 20,5x28,5 cm
kolorowe zdjęcia
Wydawnictwo Arystoteles
Wspaniały przewodnik
Album wydany z okazji stulecia objawień do miejsc świętych.
fatimskich. Zabiera nas w podróż do czasów i miejsc, w których Maryja ukazywała się trójce małych dzieci. Opisuje sześć
objawień, przypomina treść tajemnic
fatimskich oraz jak wyglądało przesłanie
Maryi do całego świata. Dzięki albumowi
przekonamy się, jak ogromna więź łączyła
polskiego Papieża Jana Pawła II z fatimskimi wydarzeniami. Lektura ta pozwoli nam
również na przeniesienie się do obecnej
Fatimy. Będziemy mogli zwiedzić Sanktuarium Matki Bożej w Fatimie i zachwycić
się jego pięknem.
oprawa twarda • s. 60 • 20,5x28,5 cm
kolorowe zdjęcia
Wydawnictwo Arystoteles
W Polsce znajduje się bardzo wiele kościołów. Oczywiście o niektórych, takich
jak np. klasztor na Jasnej Górze, słyszeli
wszyscy, jednakże nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, jak wiele kościołów
w naszym kraju to równie duże i równie piękne budynki. W albumie opisano wiele takich miejsc, zamieszczono
też kolorowe fotografie. To wspaniały
przewodnik dla wszystkich, którzy chcą
poznać miejsca święte w Polsce, by móc
udać się choćby do niektórych z nich
i oddawać cześć Panu Bogu.
oprawa twarda • s. 60 • 20,5x28,5 cm
kolorowe zdjęcia
Wydawnictwo Arystoteles
Jak wygląda miejsce, w którym
żył i nauczał Jezus Chrystus?
Ziemia Święta to miejsce, w którym rozgrywały się najważniejsze wydarzenia dla
wszystkich chrześcijan. To tutaj narodził
się Jezus Chrystus – długo wyczekiwany
Mesjasz. Tu nauczał oraz czynił cuda, tutaj wreszcie został ukrzyżowany, aby po
trzech dniach zmartwychwstać, zwyciężając śmierć i zbawiając ludzkość. Album jest
wspaniałym przewodnikiem po miejscach,
które zapisały się na kartach naszej wiary
i czytamy o nich w Starym oraz w Nowym
Testamencie. Dzięki niemu poznamy architekturę Izraela oraz Palestyny, zachwycimy
się też krajobrazami tamtejszych okolic.
oprawa twarda • s. 60 • 20,5x28,5 cm
kolorowe zdjęcia
Wydawnictwo Arystoteles
cena 29,00 zł
cena 8,95 zł
cena 9,99 zł
cena 8,95 zł
praca zbiorowa
bp Antoni Długosz
praca zbiorowa
bp Antoni Długosz
KAPŁAŃSTWO
NIEZWYKŁY DAR
MÓJ PIERWSZY
SAKRAMENT
ŚLUBNE ŻYCZENIA
DUCH ŚWIĘTY
ROZDAJE PREZENTY
Pięknie wydany album dla kapłanów.
Pamiątka Chrztu Świętego.
Album może stanowić doskonały prezent z okazji imienin kapłana, przeprowadzonych w parafii rekolekcji, święceń
kapłańskich lub ich rocznicy. Można go
wręczyć kapłanowi z wieloletnim stażem, ale też neoprezbiterowi, a nawet
diakonowi – każdy z nich wśród zamieszczonych tekstów odnajdzie siebie: myśli,
radości i troski kapłańskie. Autorami tekstów są m.in.: św. Jan Maria Vianney, św.
Josemaría Escrivá, Benedykt XVI, św. Jan
Paweł II, są też cytaty z Biblii, a wszystko
zdobią wymowne zdjęcia. Wspaniały
prezent dla każdego kapłana!
oprawa twarda • s. 64 • 20x27 cm
kolorowe zdjęcia
Wydawnictwo Edycja Świętego Pawła
cena 6,95 zł
Mówi się, że człowiek rodzi się dwa razy:
pierwszy, kiedy przychodzi na świat,
opuszczając łono matki, oraz drugi raz –
podczas Sakramentu Chrztu, rodząc się
do przyjaźni z Bogiem. Chrzest jest wielkim świętem całej rodziny, pierwszym
sakramentem, niejako bramą do wszystkich innych sakramentów. Każdy człowiek otrzymuje wówczas od Pana Boga
wiele darów. Niech ten pamiątkowy album, którego Autorem jest ks. biskup
Antoni Długosz, wielki przyjaciel dzieci,
przypomni nam, jakie to są dary i zachęci
nas do wielkiego dziękczynienia za nie.
oprawa twarda • s. 48 • 14x16 cm
kolorowe zdjęcia
Wydawnictwo Edycja Świętego Pawła
cena 9,99 zł
Prezent dla małżonków na ich
wspólną drogę życia!
„Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku,
nie unosi się pychą (…), nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości,
lecz współweseli się z prawdą”. Album
zawiera dużo ciepłych słów w formie
życzeń dla nowożeńców. Do tego kilka
tekstów o tym, jak to jest, jak to będzie
i jak powinno być w małżeństwie. Piękne opracowanie graficzne i cenne myśli
pomogą małżonkom odkryć, jak drogocennym darem i ważnym zadaniem jest
sakrament małżeństwa.
oprawa twarda • s. 48 • 14x16 cm
kolorowe zdjęcia
Wydawnictwo Edycja Świętego Pawła
Czy wiesz, w czym uczestniczysz? Pamiątka Sakramentu
Bierzmowania.
Dzień bierzmowania jest zupełnie wyjątkowy. Duch Święty przychodzi wtedy
do nas z licznymi darami. Warto mieć
świadomość otrzymanej łaski i naprawdę ucieszyć się nią. Biskup Antoni Długosz przypomina najważniejsze prawdy
o tym sakramencie. Przekonuje młodych
ludzi, że życie człowieka, który stara się
kochać Pana Jezusa i pozwala się prowadzić Duchowi Świętemu, jest niezwykle
wartościowe. Album zilustrowany kolorowymi zdjęciami będzie stanowił cenną
pamiątkę tego uroczystego dnia.
oprawa twarda • s. 32 • 11,5x16,5 cm
kolorowe zdjęcia
Wydawnictwo Edycja Świętego Pawła
cena 9,99 zł
cena 9,99 zł
Aleksandra Nitkiewicz
Izabela Chałupka
Izabela Chałupka
praca zbiorowa
OBUDŹMY MIŁOŚĆ
Z OKAZJI URODZIN
Z OKAZJI IMIENIN
Album z okazji rocznicy ślubu.
Każdej!
Serdeczne życzenia z pięknymi
zdjęciami!
Książka pełna serdecznych
życzeń z okazji imienin!
Z NAJLEPSZYMI
ŻYCZENIAMI
Każdy małżeński jubileusz jest okazją
do podziękowań – najpierw Panu Bogu,
a potem żonie/mężowi za dar wzajemnej miłości. Jest on również sposobnością do odnowienia przysięgi miłości,
wierności i uczciwości. Niech ten pełen
mądrych słów pamiątkowy album pomoże małżonkom umocnić więź, okazać sobie czułość i serdeczną wdzięczność.
„Żyj najlepiej i najpełniej, jak potrafisz.
Poczuj powietrze w płucach, usłysz bicie
serca i zdaj sobie wreszcie sprawę z tego,
że dzieje się niepowtarzalna rzecz, dzieje
się Twoje życie! Nie będzie drugiej szansy... Dlatego musi udać się już za pierwszym razem”. Podarowując tę książeczkę
drogiej Ci osobie, otworzysz przed nią
tajemnice życia i złożysz jedyne w swoim rodzaju życzenia: fantazji, humoru,
dystansu, ideałów, prawdy, kolorów tęczy, ładu, akceptacji samego siebie.
Podarowując ją komuś bliskiemu złożysz najlepsze życzenia szczęścia, entuzjazmu, odwagi, uśmiechu i nadziei.
Każde z życzeń ubogacone jest ciekawym rozważaniem, które pomaga żyć
dobrym słowem na co dzień. Całość
zdobią piękne zdjęcia, które także stają
się miłym prezentem.
oprawa twarda • s. 32 • 11,5x16,5 cm
kolorowe zdjęcia • papier kredowy
Wydawnictwo Edycja Świętego Pawła
oprawa twarda • s. 48 • 14x16 cm
kolorowe zdjęcia • papier kredowy
Wydawnictwo Edycja Świętego Pawła
oprawa twarda • s. 48 • 14x16 cm
kolorowe zdjęcia • papier kredowy
Wydawnictwo Edycja Świętego Pawła
Zbiór życzeń na każdą okazję!
Tę książkę możemy podarować każdej
osobie przy różnych okazjach: imieniny,
urodziny, jubileusze, rocznice. Zawiera
sentencje i życzenia dotyczące: radości,
powodzenia, zapału, przyjaźni, nadziei,
optymizmu, mądrości i siły duchowej.
Wartościowym tekstom towarzyszą
piękne, kolorowe zdjęcia.
oprawa twarda • s. 48 • 14x16 cm
kolorowe zdjęcia • papier kredowy
Wydawnictwo Edycja Świętego Pawła
cena 38,50 zł
Elżbieta Cherezińska
HARDA
Dominik W. Rettinger
WIARA I TRON
ŚWIĘTY WOJCIECH
I POCZĄTKI POLSKI
„Tylko pod krzyżem, tylko pod
tym znakiem, Polska jest Polską, a Polak Polakiem”.
oprawa miękka • s. 592 • 15x23 cm
Wydawnictwo Zysk
cena 24,90 zł
Porywająca powieść o początkach
państwa polskiego i wielkości jego
pierwszych władców: Mieszka I i Bolesława Chrobrego. Ale przede wszystkim o córce pierwszego i siostrze
drugiego – Świętosławie. Od dziecka
była harda. Wraz z bratem, uczyła się
niuansów politycznej gry. Miała stać
się pionkiem w układzie sojuszy swego ojca, księcia Mieszka. Jej ambicje
sięgały znacznie dalej. Chciała zostać
królową. Los okazał się nieprzewidywalny. W drodze na dwór męża spotkała
kogoś, kto zawładnął jej sercem... „Harda” to opowieść o wydarzeniach rozgrywających się 1050 lat temu – o kobiecie
niezwykłej, której losy nierozerwalnie
wplatają się w dzieje Polski. Walka
o tron, krwawe bitwy oraz zniewalające historie...
LEGNICKIE POLE
29
oprawa miękka • s. 464 • 14x20 cm
Wydawnictwo WAM
Bezwzględny władca, źli poganie i męczeństwo, z którego powstało Królestwo Polskie... Autor zarysowuje barwną panoramę średniowiecznej Europy,
w której ukryte są owiane tajemnicą
początki państwa Piastów i polskiego Kościoła. Głównym motywem powieści jest ryzykowna misja do pogańskich Prusów praskiego biskupa
Adalberta – św. Wojciecha oraz jego
męczeństwo, które wstrząsnęło średniowieczną Europą i na trwałe wpisało się w polską historię, przynosząc
naszemu krajowi wielkiego patrona,
a Bolesławowi Chrobremu koronę...
Ali Husnain z J. Chester
3990
NIEWIERNY
3490
Świadectwo nawróconego na
chrześcijaństwo muzułmanina
ściganego przez islamskich terrorystów.
oprawa miękka • s. 352 • 14x20 cm
Wydawnictwo Espe
Ali miał przed sobą wspaniałą przyszłość.
Należał do wywodzącej się od Mahometa, bogatej, pakistańskiej rodziny, z której
pochodziło wielu szyickich przewodników duchowych. Czekała na niego kariera, sława, życie pełne dostatku i uznania.
A on to wszystko odrzucił dla Prawdy,
którą odnalazł. Podczas pobytu u swojej
cioci w Anglii przeżył realne spotkanie
z Jezusem, który obiecał mu odpuszczenie grzechów i życie wieczne. Wiedział,
że po powrocie do Pakistanu nie może
nikomu o tym powiedzieć, bo za odstępstwo od islamu grozi tam śmierć. Trzymająca w napięciu, pełna znaków Bożej
mocy i opieki opowieść o sile wiary, dla
której warto porzucić wszystko...
cena 15,65 zł
Tom Doyle
Henryk Sienkiewicz
PRZYŚNIŁ MI SIĘ JEZUS
QUO VADIS
Jezus nawraca muzułmanów!
Znakomita powieść
Henryka Sienkiewicza!
Tom Doyle przez 11 lat jako misjonarz
głosił Ewangelię na Bliskim Wschodzie
i w Środkowej Azji. W tym czasie spotkał
wielu muzułmanów, którzy zetknęli się
z Jezusem za pośrednictwem widzenia
lub snu. Pod wpływem przeżytego doświadczenia wielu z nich porzuciło islam
i zawierzyło Jezusowi. I choć żyją w kulturze, w której przejście na chrześcijaństwo grozi śmiercią, to dają niezłomne
świadectwo wiary w Jezusa Chrystusa,
bo w Nim odnaleźli nadzieję, pokój i sens
życia. Wyruszmy w podróż do Bliskiego
Wschodu, poznajmy historie dotkniętych
w cudowny sposób przez samego Jezusa!
oprawa miękka • s. 240 • 14x20 cm
Dom Wydawniczy Rafael
2990
Zofia Kossak w mistrzowski sposób kreśli obraz XIII-wiecznej Polski, która za panowania Henryka Brodatego i Henryka
Pobożnego zmagała się z mongolskim
żywiołem. Niesprawiedliwość, okrucieństwo, fałszywa religijność i zabobony. Młody, artystycznie uzdolniony syn
weneckiego kupca wyrusza z handlową
karawaną. Nieświadomy szpiegowskich
zamiarów chińskich kupców, pragnie
dotrzeć do Trzebnicy, by z tamtejszego
klasztoru uwolnić ukochaną Beatrycze.
W tym samym czasie z przeciwnego kierunku na Śląsk podąża biskup Mediolanu po zaległą daninę. Książka kończy
się opisem bitwy na Dobrym Polu pod
Legnicą, gdzie wojska polskiego księcia
próbowały powstrzymać Tatarów.
3490
00
3690
Zofia Kossak
Historyczna powieść
Zofii Kossak!
oprawa miękka • s. 252 • 14,5x20,5 cm
Instytut Wydawniczy Pax
Pasjonująca powieść oparta na
faktach historycznych!
Rzym za czasów despotycznego Nerona. Na jego dwór zostaje sprowadzona
niewolnica Ligia, w której zakochuje się
Marek Winicjusz - rzymski żołnierz. Pod
wpływem pięknej Ligii przyjmuje chrześcijaństwo. Neron podpala Rzym. Winą
za spalenie miasta obarcza chrześcijan.
Rozpoczynają się ich bestialskie prześladowania...
oprawa twarda • s. 460 • 15x21 cm
Wydawnictwo Greg
cena 19,00 zł
ks. Łukasz Laskowski
cena 17,90 zł
o. Bogdan Kocańda
UWOLNILIŚMY DUCHA
CO WIEMY O NIEBIE?
O uzdrowieniu, egzorcyzmach
i Bożej inwazji!
Aż 55 pytań i odpowiedzi!
Gdzie jest Niebo? Co to jest wieczność?
Jakie są warunki wejścia do Nieba?
O czym się w Niebie pamięta? W jaki
sposób się tam widzi i słyszy? Czy będą
tam rodziny? Co się dzieje ze zmarłymi
dziećmi? Jakie ciało będziemy mieć po
Sądzie Ostatecznym? Czy w Niebie istnieje jakaś hierarchia? Wiele razy próbujemy sobie wyobrazić, jak wygląda Bóg,
Niebo, aniołowie… Zastanawiamy się,
kogo tam spotkamy. Dzięki tej książce
rzeczywistość Nieba, wytłumaczona
przez kompetentną osobę w prosty i jasny sposób, może przestać być dla nas
tak wielką zagadką.
oprawa miękka • s. 208 • 13,5x20,5 cm
Wydawnictwo Edycja Świętego Pawła
2990
24
90
Ojciec Bogdan Kocańda w swojej pracy
doświadczył wielu dowodów na to, że
Pan Bóg jest wszechmogący. Był naocznym świadkiem uzdrowień i uwolnień
spod wpływu szatana. W porywającej
rozmowie mówi o walce z szatanem,
działaniu Ducha Świętego i pełni życia.
Jak modlitwa wstawiennicza pomaga innym ludziom? Jakie owoce przynosi? Dlaczego nie wszyscy zostają uzdrowieni? Na
czym polega posługa egzorcysty? Szatan
lubi nasz strach? Dlaczego wywoływanie
duchów dla zabawy jest niebezpieczne?
Czym jest spoczynek w Duchu Świętym?
Jak świadczyć w pracy o Jezusie?
oprawa miękka • s. 112 • 14x20 cm
Wydawnictwo Espe
2890
o. Jose Francisco C. Syquia
24
00
EGZORCYZM
Okultyzm i zjawiska paranormalne – ukryty świat osobowego zła.
3990
34
90
oprawa miękka • s. 224 • 13x20 cm
Wydawnictwo Esprit
oprawa twarda • s. 352 • 14x20 cm
Wydawnictwo AA
ks. Marcello Stanzione
BĘDZIEMY SĄDZENI
Z MIŁOŚCI
Jak nie pozwolić zwieść się demonowi? Co w naszym życiu mogą
zrobić bluźnierstwa i przekleństwa?
Przełożony egzorcystów w archidiecezji Manili na Filipinach opisuje wstrząsające historie spotkań katolickich egzorcystów z osobowym złem. Wyjaśnia
związki między okultyzmem, zjawiskami paranormalnymi a zagrożeniami duchowymi. Problemy te są szczególnie widoczne na Filipinach, gdzie
chrześcijaństwo nie wszędzie zdołało
usunąć wpływy dawnych pogańskich
kultów i gdzie wciąż popularne są obrzędy i zaklęcia mające zapewnić przychylność „dobroczynnych” duchów. To
doskonały przewodnik po świecie duchowym i wielka pomoc w sytuacjach
zagrożenia demonicznego.
oprawa miękka • s. 336 • 13x20 cm
Wydawnictwo Esprit
o. Gabriele Amorth
cena 8,95 zł
O. Gabriele Amorth przez wiele lat stawał twarzą w twarz z demonem i jego
podstępnymi działaniami. W książce
przekonuje, że od zawsze podstawowym celem szatana było pozbawienie
człowieka najcenniejszego Bożego daru
- miłości. Autor uświadamia nam, czym
jest okultyzm, opętanie, co w naszym
życiu mogą zrobić bluźnierstwa i przekleństwa, ale przede wszystkim mocno
i stanowczo przypomina nam o tym, że
będziemy sądzeni z miłości. I przez Miłość! Bo zły duch jest niczym wobec Miłosierdzia Bożego!
ks. Gabriele Amorth
ANIOŁOWIE W WIZJACH
WIELKICH MISTYCZEK
ODEJDŹ ODE MNIE,
SZATANIE!
Aniołowie istnieją naprawdę!
Jak uchronić się przed działaniem szatana? Krótko i na temat.
Książka opowiada o świętych i błogosławionych mistyczkach – kobietach,
które otrzymały łaskę oglądania Nieba
podczas swego ziemskiego życia. Miały liczne wizje i ekstazy, podczas których wchodziły w rzeczywistość świata
niewidzialnego. Dzięki ich świadectwu
poznamy życie aniołów oraz rolę, jaką
pełnią dla dobra ludzi. Wśród wizjonerek są m.in.: Hildegarda z Bingen, Klara,
Gertruda, Brygida, Aniela Merici, Teresa
z Avila, Róża z Limy, Małgorzata Maria
Alacoque, Gemma Galgani, Aniela Salawa, Natuzza Evolo, Perpetua, Cecylia,
Urszula i wiele innych.
oprawa miękka • s. 96 • 11,5x16,5 cm
Wydawnictwo Edycja Świętego Pawła
Ksiądz Gabriele Amorth, jeden z najbardziej znanych egzorcystów na świecie
wyjaśnia, kim jest szatan i jego słudzy,
w jaki sposób mogą działać w życiu człowieka i jak możemy się uchronić przed
ich atakami. Proponuje też modlitwy,
które są przeznaczone do odmawiania
przez wszystkich. Jednocześnie ostrzega
przed wielką władzą, jaką zły duch może
mieć nad światem, zwłaszcza wtedy, gdy
się go lekceważy, błędnie interpretuje
jego działanie albo kiedy szuka się pomocy w niebezpiecznych rejonach czarów i okultyzmu.
cena 16,50 zł
praca zbiorowa
JEZUS
Z NAZARETU
oprawa twarda • s. 64 • 20,5x28,5 cm
kolorowe zdjęcia
Wydawnictwo Arystoteles
praca zbiorowa
cena 29,00 zł
cena 34,90 zł
YOUCAT
DOCAT
Katechizm Kościoła Katolickiego dla młodego człowieka!
Co robić? Przewodnik na całą
resztę życia młodych! Nauka
społeczna Kościoła Katolickiego.
Historia życia i kultu Jezusa Chrystusa.
Najważniejsze miejsca, objawienia, obietnice i przestrogi.
YOUCAT oparty jest na Katechizmie
Kościoła Katolickiego oraz jego Kompendium. Posługując się językiem
Ponad 2000 lat temu w betlejemskiej stajence narodził się Jezus Chrymłodzieży, porusza wszystkie ważne
kwestie dotyczące wiary i moralności kastus. Dorastał pod czułą opieką Maryi i Józefa, a około 30. roku życia obtolickiej. Wstęp napisał Papież Benedykt
jawił się ludziom jako Syn Boży. Rozpoczął realizację dzieła odkupienia,
XVI. Przystępny język, nowoczesna szata
nauczał, uzdrawiał, pociągał za sobą tłumy. Wreszcie wypełnił Swoje
graficzna oraz poręczny format sprawiają,
że katechizm YOUCAT będzie doskonałym
posłannictwo, dobrowolnie oddał się w ręce okrutnych oprawców
przewodnikiem po ścieżkach wiary. Daj się
i poniósł męczeńską śmierć na krzyżu, aby w ten sposób odkupić
ponieść Bogu! Przekonaj się, że o Ewangelii
ludzkie grzechy i dać ludziom zbawienie. W jubileuszowym roku
i Kościele można mówić zwyczajnie i interechrztu Polski warto sięgnąć po przepiękny album, jeszcze bardziej
sująco!
poznając sylwetkę Jezusa, który dał początek chrześcijaństwu.
Papież Franciszek
oprawa miękka • s. 304 • 12,5x20,5 cm
Wydawnictwo Edycja Świętego Pawła
cena 7,90 zł
Papież Benedykt XVI podarował młodym
ludziom YOUCAT – Katechizm dla młodzieży. Jego następca, Papież Franciszek,
przekazuje młodym kolejną książkę, DOCAT, która zawiera społeczną naukę Kościoła. Odpowiada na pytanie: Co robić?
– i jest swego rodzaju instrukcją obsługi, która pomaga za pomocą Ewangelii
zmieniać najpierw siebie samych, potem najbliższe otoczenie, a w końcu cały
świat. Naprawdę, za pomocą Ewangelii
możemy rzeczywiście zmienić świat!
oprawa miękka • s. 320 • 12,5x20,5 cm
Wydawnictwo Edycja Świętego Pawła
cena 13,50 zł
cena 14,95 zł
2490
Gustavo E. Jamut OMI
30 DNI Z JEZUSEM
MIŁOSIERNYM
I ŚWIĘTĄ FAUSTYNĄ
Odkryj obecność Jezusa
Miłosiernego w najdrobniejszych
sprawach Twojego życia!
Małgorzata Pabis
Mieczysław Pabis
2200
JEZUS MILATYŃSKI
Historia cudownego obrazu,
świadectwa uzdrowień i łask!
Godzina 15:00 to czas łaski, w którym
możemy wznieść nasze myśli, modlitwy
i serca do Jezusa Chrystusa, chociażby
na kilka chwil. Ojciec Gustavo proponuje 30-dniowe rozważania nad miłosierdziem naszego Pana, które prowadzą
drogą przemiany, uzdrowienia i umocnienia. Przemiana pozwala na poznanie
Boga, który kocha nas bezwarunkowo;
uzdrowienie pozwala na oddanie Jezusowi wszystkich lęków i niepowodzeń po
to, by doznać uzdrowienia; umocnienie
umożliwia otworzenie się na łaskę Bożą
i nabranie nowych sił.
Fascynujące dzieje cudownego wizerunku Pana Jezusa konającego, który
przez niemal trzysta lat (!) był czczony
na Kresach Rzeczypospolitej, a obecnie
znajduje się w kościele Ojców Misjonarzy przy Kleparzu w Krakowie. Historia
tego cudownego obrazu to opowieść
o tułaczce przepełniona świadectwami uzdrowień i łask. To także niezwykła duchowa podróż na Kresy oraz do
osób, który doświadczyły cudownych
zdarzeń. Opowieść zilustrowano fotografiami osób i miejsc związanych
z tym niezwykłym obrazem. Zamieszczono tu również liczne modlitwy do
Jezusa Milatyńskiego.
oprawa miękka • s. 144 • 11,5x16,5 cm
Wydawnictwo Edycja Świętego Pawła
oprawa miękka • s. 152 • 14x20 cm
Dom Wydawniczy Rafael
Wojciech Jaroń
św. Ignacy Loyola
ODNOWIENIE
PRZYRZECZEŃ
MAŁŻEŃSKICH
ĆWICZENIA
DUCHOWNE
Niech Wasz dom będzie zawsze
otwarty na Boga!
„Ćwiczenia duchowne” są owocem mistycznych przeżyć i wieloletniej refleksji
św. Ignacego Loyoli, założyciela zakonu jezuitów. Ich ogromna skuteczność
sprawdzona przez samego świętego
i jego pierwszych towarzyszy doprowadziła do oficjalnego zatwierdzenia tego
dzieła w 1548 roku przez Papieża Pawła
III. W ten sposób Kościół wzbogacił się
o nową metodę ułatwiająca wewnętrzną przemianę i odnajdywanie woli Bożej
w życiu człowieka. Pius XI powiedział,
że są „najmądrzejszym i ze wszech miar
uniwersalnym kodeksem reguł zdolnych
wprowadzić duszę na drogę zbawienia
i doskonałości”.
Okazji do odnowienia przyrzeczeń
małżeńskich może być wiele: rocznice
ślubu, rekolekcje dla rodzin, dni skupienia, pielgrzymki, msze za małżonków
i nabożeństwa rocznicowe w parafiach.
Książka zawiera propozycję przygotowania duchowego, by dobrze wspólnie
przeżyć tę uroczystość, by wzbogacić
swoje małżeństwo, wypraszać kolejne
łaski i dziękować za otrzymane dary. By
po raz kolejny zaprosić Pana Boga do
naszego domu. To również moment,
w którym możemy umocnić naszą miłość, szacunek i odpowiedzialność za
współmałżonka.
oprawa miękka • s. 37 • 11,5x16 cm
Dom Wydawniczy Rafael
W drodze do doskonałości.
oprawa miękka • s. 166 • 10,5x18 cm
Wydawnictwo WAM
Aż 560 stron!
Diane Allen
cena 14,90 zł
MÓDL SIĘ, UFAJ
I NIE MARTW SIĘ
praca zbiorowa
CZĘŚĆ DRUGA
BRAT ELIA
oprawa twarda • s. 560 • 14,5x20,5 cm
Wydawnictwo Esprit
oprawa miękka • s. 112 • 13x19 cm
Wydawnictwo M
3690
2950
O żyjącym stygmatyku, który sfotografował Jezusa!
Nowe historie o św. Ojcu Pio!
To druga część jednej z najlepszych książek o Ojcu Pio, jakie istnieją! Zawiera niezwykły zbiór nowych opowieści o życiu świętego z Pietrelciny.
Historie te zostały opowiedziane przez świadków, którzy spotkali się
z nim osobiście, widzieli jego życie, pracowali lub mieszkali obok niego,
doświadczali cudów i uzdrowień. Autorka wraz z mężem przebyła setki
kilometrów, gromadząc ich relacje i świadectwa, by stworzyć opowieść
o świętym, jakiej jeszcze nie było! To zupełnie nowe spojrzenie na życie
i duchowość św. Ojca Pio – którego życie, posługa i wiara wywarły
wpływ na niezliczone rzesze ludzi.
Od dzieciństwa towarzyszą mu niezwykłe fenomeny, wizje i cuda. W chwili
wstąpienia do nowicjatu kapucynów, otrzymał stygmaty – na głowie, rękach, boku i nogach. Otwierają się one i krwawią od Wielkiego Czwartku do
Wielkiej Soboty. W Polsce zna go niewielu, natomiast we Włoszech ciągną
do niego rzesze wiernych, licząc na jego modlitwę wstawienniczą i charyzmat uzdrawiania. Wiele osób widywało go, jak będąc sam, z kimś rozmawia.
Zmęczony ciągłymi pytaniami: „Z kim rozmawiasz? Kogo widzisz?” zwrócił
się do Jezusa. A Jezus w odpowiedzi wysłał go do pobliskiego kościoła
w celu sfotografowania białej ściany. Z 36 zrobionych zdjęć wszystkie wyszły
białe, z wyjątkiem jednej kolorowej fotografii...
cena 28,50 zł
2990
2490
Natalia Budzyńska
Marek Balon
MATKA MĘCZENNIKA
ŚWIĘTY BRAT ALBERT
Poruszająca opowieść o Mariannie Kolbe.
Nieprawdopodobna historia życia, spuścizna, kult, modlitwy.
14 sierpnia 1941 roku w obozie koncentracyjnym w Auschwitz został umęczony franciszkanin, Maksymilian Maria
Kolbe. Dla katolików z całego świata to
święty męczennik, który oddał życie za
drugiego człowieka. Dla matki, Marianny Kolbe, Maksymilian był ukochanym
synem, za którym wylała morze łez. Kim
była kobieta, po której święty Maksymilian odziedziczył żarliwą wiarę i heroiczną miłość? Jak przeżyła męczeńską
śmierć syna? Dlaczego tak mało o niej
wiemy? Odpowiedzi na te pytania znajdziemy w znakomitej książce opowiadającej o życiu i losach Marianny Kolbe,
matki męczennika.
Adam Chmielowski – po wielkiej duchowej przemianie Brat Albert. Ubogi między ubogimi, kaleka bez nogi, który poświęcił życie pomocy najbiedniejszym.
Dał nam przykład, jak realizować miłość
wobec bliźniego oraz zaświadczył, że
siłą charakteru i niezłomną wiarą można
dokonać niemożliwego – dźwigać krzyż,
który bez Bożej pomocy wydaje się nie
do udźwignięcia. Album przybliża nieprawdopodobną biografię żołnierza,
więźnia, zbiega, artysty, kaleki, pokornego zakonnika i świętego. Niech stanie
się ona dla nas drogowskazem do Boga
i drugiego człowieka. Niech da nam siłę
dźwigania własnego krzyża i zmiany życia na lepsze.
oprawa miękka • s. 272 • 13x19 cm
Wydawnictwo Znak
oprawa twarda • s. 122 • 20,5x29 cm
Dom Wydawniczy Rafael
cena 17,90 zł
cena 14,90 zł
Elżbieta Wiater
ks. Józef Niżnik
MATKA TERESA
Z KALKUTY
ŚWIĘTY
ANDRZEJ BOBOLA
Biografia Świętej od ubogich i odrzuconych.
Życie, objawienia i cuda patrona Polski.
Zanim o Matce Teresie dowiedział się
cały świat, musiała przejść bardzo długą
drogę. Jako młoda dziewczyna opuściła
swoje rodzinne miasto Skopje, wstąpiła
do Sióstr Loretanek w Irlandii i wyjechała
do Indii. Życie w klasztorze dawało poczucie stabilizacji. Jednak po jakimś czasie porzuciła bezpieczeństwo i wyszła
na ulice Kalkuty, by odnaleźć odrzuconych, trędowatych i umierających. Aby
im służyć, założyła nowe zgromadzenie zakonne – Misjonarki Miłości. Aż do
śmierci wypełniała swoje zadanie wśród
najbiedniejszych, doświadczając głębokich, wewnętrznych ciemności.
Ksiądz Józef Niżnik, kustosz sanktuarium w Strachocinie, opowiada o życiu
i męczeństwie świętego Andrzeja Boboli, o losach jego relikwii oraz o jego nadprzyrodzonych interwencjach w kluczowych momentach dziejów Polski. Daje
też świadectwo osobistych spotkań ze
świętym Andrzejem Bobolą, który zjawiał się w Strachocinie przez prawie
cztery lata (!), aby przypomnieć Polakom o sobie i stać się wielkim orędownikiem w najważniejszych sprawach
naszej Ojczyzny. Pierwsze objawienie
miało miejsce we wrześniu 1983 roku.
oprawa miękka • s. 120 • 14x20 cm
Wydawnictwo Espe
oprawa miękka • s. 128 • 13x19 cm
Wydawnictwo AA
cena 29,00 zł
Ania Golędzinowska
OCALONA
Z PIEKŁA
cena 19,90 zł
oprawa miękka • s. 312 • 13,5x20,5 cm
Wydawnictwo Edycja Świętego Pawła
cena 3,90 zł
Ania Golędzinowska
JESTEM GRZESZNIKIEM
Przejmujące wyznania byłej modelki!
Na spowiedź nigdy nie jest za
wcześnie!
Anna Golędzinowska przeszła w swoim życiu prawdziwe piekło. Po śmierByła modelka, dziś praktykująca katoci ojca wychowywała się praktycznie sama. Życie na ulicach Warszawy,
liczka i zachęcająca do wiary innych, mokradzieże, narkotyki. Ucieczką do raju miał być wyjazd do Włoch.
bilizuje nas do pogodzenia się z Bogiem.
Obiecywano jej, że będzie gwiazdą mediolańskich agencji mody,
Przypomina o sakramencie pokuty i pojednania, o tym, że Bóg ma do nas nieskończoa stała się niewolnicą organizacji handlującej kobietami. Po braną cierpliwość i zawsze gotowy jest nam przewurowej ucieczce udało jej się zrealizować marzenia. Zrobiła
baczyć, tylko musimy zrobić pierwszy krok…
wielką karierę jako modelka i gwiazda włoskiej telewizji.
W książce znajdziemy ważne informacje, jak doMiała sławę, pieniądze, dosłownie wszystko. Wszystbrze przygotować się do spowiedzi i jak się spowiadać, by sakrament był ważny i skuteczny. Przeczytamy
ko oprócz szczęścia... Dziś mieszka we Włoszech,
też świadectwa osób, które, tak jak Ania, dzięki spowiedzi
opowiada całą prawdę o swoim życiu,
zmieniły swoje życie o 180 stopni i są szczęśliwe.
i o tym, jak Bóg ocalił jej życie.
oprawa miękka • s. 104 • 13x20 cm
Wydawnictwo Edycja Świętego Pawła
cena 10,00 zł
cena 10,00 zł
cena 14,90 zł
NIECH BÓG BŁOGOSŁAWI
WASZE MARZENIA...
41 najważniejszych przesłań
Papieża Franciszka!
Książeczka zawiera wybór kilkudziesięciu krótkich, najważniejszych drogowskazów, przesłań i błogosławieństw,
jakie Papież Franciszek zostawił podczas Światowych Dni Młodzieży. To
z nimi posłał w świat Ciebie i ponad
dwa miliony innych młodych ludzi. Ta
książeczka pozwoli Ci do nich ciągle
wracać. Będzie swoistym drogowskazem, jak żyć pięknie i szczęśliwie.
oprawa miękka • s. 64 • 11x16 cm
Dom Wydawniczy Rafael
3490
2900
Arkadiusz Łodziewski
Arkadiusz Łodziewski
Krystyna Sobczyk
Aquanetta Gordon
BOŻY PORADNIK
ANTYDEPRESYJNY
BOŻY PORADNIK
ZWYCIĘSTWA
NAD LĘKIEM
PRZEBACZENIE
ECHA ANIOŁA
Powróć do życia dzięki przebaczeniu!
Niezwykła historia chłopca, który
widział, mimo utraty wzroku...
Krzywdzące słowo, jawna niesprawiedliwość, celowo zadany ból potrafią na
lata zamknąć w zgorzknieniu i lęku…
Bóg nie chce, by nasza własna nienawiść nas zabiła, dlatego mówi, że
mamy odpuszczać wszystko, wszystkim, nieustannie, tak jak On nam! Człowiek żyjący w Bogu wie, że nigdy nie
jest za późno, aby wybaczyć drugiemu
to, co niewybaczalne… Lektura obowiązkowa dla każdego! Konkretnie, trafiając w samo sedno ukazuje prawdziwie uzdrawiającą moc przebaczenia.
Kiedy Ben stracił wzrok w wieku dwóch
lat, wiele osób myślało, że czeka go życie pełne trudów, pozbawione radości zabawy i odkrywania świata. Jego
mama wierzyła jednak, że dla Boga
nie ma rzeczy niemożliwych. I rzeczywiście... Ben nauczył się swoistej echolokacji. Opanował ją na tyle dobrze,
że potrafił oszacować rozmiar, kształt
i położenie obiektów. Dzięki temu
mógł jeździć na rowerze, grać w piłkę...
Świat znów stał przed nim otworem.
Cuda się zdarzają. Poznajcie historię
Bena.
oprawa miękka • s. 128 • 11,5x16,5 cm
Wydawnictwo Gloria24
oprawa miękka • s. 240 • 14x20 cm
Wydawnictwo AA
Jak wyjść z duchowej depresji?
Książka skierowana do wszystkich, którzy czują się zagubieni w codzienności. Zawiera krótkie rozważania i myśli,
które pozwalają zwrócić uwagę na to,
co w naszym życiu duchowym jest najistotniejsze. Często bowiem zdarza się
tak, że głowa jest zajęta przyziemnymi
sprawami, a sfera duchowa cierpi. Gdy
jest Ci ciężko, nie trać wiary i wróć do
robienia najprostszych rzeczy. Czasem
wystarczy tylko zajrzeć do tej książeczki… Bo Bóg nie przyjdzie do Ciebie kiedyś! On przychodzi teraz i tu, gdzie jesteś!
Teksty obnażające zło i pokonujące strach!
oprawa miękka • s. 80 • 11,5x16 cm
Wydawnictwo Salwator
oprawa miękka • s. 112 • 11,5x16 cm
Wydawnictwo Salwator
Książka niesie konkretne, bardzo wyraźne przesłanie: możesz wygrać duchową walkę, jesteś w stanie pokonać
lęk. Krótkie treściwe rozważania pomogą się przebudzić, opuścić grzech,
uwierzyć w nadzwyczajną siłę wiary
i stać się szczęśliwym, pomimo trudności, których doświadczasz. Zaufaj Bogu,
a On sam będzie działał. Dzięki Niemu
pokonasz lęk i uwierzysz, że w Twoim życiu zaświeci słońce. Porzuć więc
smutek i zacznij żyć pełnią życia.
cena 14,90 zł
cena 18,50 zł
4990
3990
Wincenty Łaszewski
praca zbiorowa
o. Gabriele Amorth
MÓJ RÓŻANIEC
Modlitwa różańcowa najpotężniejszym egzorcyzmem!
Ojciec Gabriele Amorth przez wiele
lat pomagał tym, których zniewolił zły
duch. Jego najskuteczniejszą bronią
zawsze była modlitwa – wzywał pomocy różnych świętych, odmawiał znane
od wieków formuły, ale dopiero kiedy
sięgał po różaniec, siły ciemności ustępowały światłu, którym jest Maryja.
Watykański egzorcysta przekonuje, że
modlitwa różańcowa jest najpotężniejszym egzorcyzmem, a w kolejnych tajemnicach ukryta jest cała Ewangelia!
oprawa miękka • s. 160 • 13x20 cm
Wydawnictwo Esprit
cena 11,90 zł
ROZWAŻANIA
RÓŻAŃCOWE DO MATKI
BOŻEJ FATIMSKIEJ
Modlitewnik z różańcem fatimskim w prezencie!
WSZYSTKO
O RÓŻAŃCU,
KTÓRY MOŻE
WSZYSTKO
oprawa zintegrowana
s. 368 • 16x23 cm
Wydawnictwo Fronda
Pasjonujące dzieje Różańca Świętego, cuda i krucjaty!
„Każde Zdrowaś Maryjo jest jak uderzenie mnie w głowę. Gdyby chrześcijanie wiedzieli, jaką moc ma różaniec, to byłby mój koniec”.
Szatan podczas egzorcyzmów
Matka Boża ukazując się siostrze Łucji 10
grudnia 1925 r. wezwała do podjęcia wynagradzającego nabożeństwa pierwszych
Różaniec, Psałterz Anielski, kontemplacyjna modlitwa Kościoła – to
sobót miesiąca. 14 lat później uzyskało ono
skuteczne oręża przeciwko złu. Dzięki tej znakomitej książce poznamy
aprobatę kościelną i rozwija się na całym
świętych zaangażowanych w krzewienie modlitwy różańcowej oraz
świecie. Przez to nabożeństwo wynagradzamy
spektakularne cuda, które towarzyszyły ich misji. Znajdziemy tu rówza zniewagi i bluźnierstwa raniące Niepokalane
Serce Maryi, wypraszamy nawrócenie grzeszninież odpowiedzi na liczne i ważne pytania, m.in.: Jak powstała mokom, przepraszamy Boga i wynagradzamy za
dlitwa różańcowa? Co mają ze sobą wspólnego zwycięstwo pod
nasze grzechy. Pięć zamieszczonych w modliChocimiem, cud Guadalupe i niewytłumaczalne przeżycie ośmiu
tewniku rozważań różańcowych do Matki Bożej
zakonników w epicentrum wybuchu w Hiroszimie? Jak tysiące
Fatimskiej będzie w tym pomocne. W łączniku różańca zatopiono grudkę ziemi z Fatimy.
bezbronnych manifestantów na Filipinach mogło odnieść
oprawa miękka • s. 64 • 12x16 cm
Wydawnictwo AA
cena 9,90 zł
zwycięstwo stając naprzeciw militarnej potędze wojska?
cena 5,00 zł
praca zbiorowa
Bożena Hanusiak
ks. Bogusław Zeman SSP
RÓŻANIEC I NOWENNA
POMPEJAŃSKA
JAK ODMAWIAĆ
RÓŻANIEC?
ROZWAŻANIA
RÓŻAŃCOWE
Wszystko o różańcu i nowennie
nie do odparcia!
Praktyczny poradnik z rozważaniami różańcowymi.
Doskonała pomoc w codziennej
modlitwie!
Doskonały podręcznik dla odmawiających różaniec i nowennę, a w nim: dokładne instrukcje odmawiania, historia
modlitwy, porady, obietnice i świadectwa łask otrzymanych za wstawiennictwem Królowej Różańca Świętego
z Pompejów. W książce zamieszczono
też rozważania różańcowe bp. Józefa
Pelczara oraz cytaty z Biblii.
 Jak odmawiać Różaniec, aby nie był
„odklepany”?
 Jak uczynić go modlitwą serca?
 Co sprawia, że modlitwa różańcowa
ma tak wielką moc?
Praktyczny przewodnik po Różańcu.
Będzie bardzo pożyteczną lekturą zarówno dla tych, którym modlitwa różańcowa jest bliska, jak również dla
tych, którzy chcieliby odkryć skarb Różańca i przez jego odmawianie czerpać
zdroje łask. Książka zawiera też bogaty
wybór rozważań różańcowych.
Modlitwa różańcowa może nam towarzyszyć każdego dnia, w drodze do
pracy czy szkoły, na spacerze lub podczas wieczornych rozważań. Może być
odmawiana zarówno w rodzinach, jak
i indywidualnie lub w gronie znajomych czy przyjaciół. A rozważania biblijne napisane przez ks. Bogusława
Zemana nam w tym pomogą. Wprowadzają nas nie tylko w wydarzenia, które
dokonały się dwa tysiące lat temu, ale
sprawiają, że to, co stało się wtedy, jest
aktualne również dzisiaj i może kształtować nasze życie codzienne.
oprawa miękka • s. 128 • 11x12 cm
Dom Wydawniczy Rafael
oprawa miękka • s. 48 • 10,5x15 cm
Wydawnictwo Edycja Świętego Pawła
oprawa miękka • s. 100 • 12x16,5 cm
kolorowe ilustracje • papier kredowy
Wydawnictwo Rosemaria
cena 6,90 zł
TAJEMNICE
RÓŻAŃCOWE
NA 20 DUŻYCH KARTACH
Bardzo praktyczne i trwałe tajemnice
różańcowe, wydane na sztywnym lakierowanym papierze. Będą pomocne
w modlitwie różańcowej w każdej sytuacji i miejscu. Każda z tajemnic różni się
kolorem, dzięki czemu łatwo będzie ją
skompletować, gdy się pomiesza.
20 kart • 8x12 cm
Wydawnictwo Diec. Sandomierz
cena 18,50 zł
2590
2000
Ilsa B. Reyes
JEZUS UZDRAWIA
W EUCHARYSTII
oprawa miękka • s. 208 • 13x20 cm
Wydawnictwo Esprit
Każda Msza Święta jest Mszą o uzdrowienie!
Gino Ragozzino
TAJEMNICE
OBJAWIEŃ
CUDOWNEGO
MEDALIKA
oprawa twarda • s. 64 • 21x30 cm
papier kredowy • kolorowe zdjęcia
Wydawnictwo AA
Nawet nie wiesz, jak wielkie dary możesz otrzymać
nosząc Cudowny Medalik!
Odczuwasz samotność i wyobcowanie? Często doświadczasz załamań
i lęków? Pragniesz uzdrowienia fizycznego i duchowego? Musisz zrozuCudowny Medalik został„zaprojektowany”przez Matkę Bożą, która w 1830
mieć, jak wielki dar ofiaruje Ci Bóg na każdej Mszy Świętej. Autentyczroku objawiła się zakonnicy Katarzynie Labouré. Piękny album opowiada
ne historie przywoływane przez Autorkę poruszają i udowadniają,
o tajemnicach zawartych w obrazach przekazanych przez Maryję, a znajdująże Hostia nie jest tylko symbolem – jest prawdziwym ciałem
cych się na awersie i rewersie Cudownego Medalika. Jak się okazuje, ten medalik
Jezusa Chrystusa. Pełny udział w Eucharystii prowadzi do
ma nam do przekazania o wiele więcej, niż się wydaje. Zostały w nim ukryte niezwygłębokiej relacji z Jezusem, odsuwa wszelki strach
kle ważne treści o doniosłej roli Maryi w całym dziele zbawienia i ocalenia świata. Fascyi zniewolenia. Przybliża do Boga i prawdziwie
nująca opowieść – wzbogacona o piękne ilustracje – wprowadza nas w tajemnice tych obuzdrawia! Przeczytaj koniecznie!
jawień oraz uświadamia nam obfitość darów, jakie otrzymują czciciele Cudownego Medalika.
cena 18,00 zł
cena 13,90 zł
2690
2200
1990
1490
Anna Paterek
praca zbiorowa
Ilsa B. Reyes
Beata Legutko
ŚWIĘTY
JAN MARIA VIANNEY
ANIOŁOWIE
UZDROWIENIE
W OBJĘCIACH MARYI
MIEJSCA CUDOWNYCH
UZDROWIEŃ
Świadectwa osób uzdrowionych
dzięki wstawiennictwu
Matki Bożej!
Album o miejscach, w których
Bóg szczególnie działa!
Życie i cuda proboszcza z Ars!
Nic nie zapowiadało, że Jan Maria Vianney
odegra jakąś szczególną rolę w doprowadzaniu ludzi do Boga. Jak to się stało, że
prosty chłopak z małej, francuskiej wioski
stał się jednym z najbliższych współpracowników Boga i jak niezwykłych cudów
Bóg dokonywał za jego pośrednictwem?
Był obdarzony łaską czytania w ludzkich
sumieniach i nieprzeciętną mądrością.
Gdy po Francji rozeszła się wieść o niezwykłym spowiedniku, przybywały do
niego tysiące. Diabeł nie raz próbował
przestraszyć świętego, hałasując i wykrzykując z wściekłością, że ks. Vianney
wydziera mu grzeszników.
oprawa miękka • s. 160 • 14x20 cm
Wydawnictwo Espe
Prawdziwe historie cudownych
anielskich interwencji!
Aniołowie istnieją i w różnych życiowych sytuacjach bardzo nam pomagają. Przytoczone w książce konkretne
świadectwa realnej anielskiej pomocy nas w tym przekonaniu utwierdzą.
Pismo Święte wspomina o aniołach
ponad 300 razy. Istnieje wiele przykładów, że aniołowie towarzyszą i pomagają człowiekowi, chroniąc go przed
niebezpieczeństwem. Ks. egzorcysta
Andrzej Chorzępa osobiście modli
się i wprost wzywa do pomocy aniołów. Zwłaszcza Archanioła Michała (...)
głównie wtedy, gdy ma do czynienia ze
szczególną manifestacją złego ducha.
oprawa miękka • s. 80 • 12,5x19,5 cm
Wydawnictwo Monumen
Co powinniśmy robić, kiedy czujemy, że
jesteśmy atakowani przez zło i cierpienie?
Czym jest łaska uzdrowienia? W jaki sposób Maryja walczy o nasze zbawienie?
Jak uczy nas zdrowego poczucia własnej
wartości? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań znajdziemy w książce będącej
znakomitą pomocą dla tych, którzy jeszcze bardziej chcą oddać Maryi swoje życie. Zawiera świadectwa osób uzdrowionych dzięki wstawiennictwu Matki Bożej.
oprawa miękka • s. 256 • 13x20 cm
Wydawnictwo Esprit
Cuda towarzyszą chrześcijaństwu od początku. Często stajemy się bezradni wobec
ich spektakularności, ale jeszcze częściej
wyczekujemy ich z nadzieją, zwłaszcza kiedy spotykają nas i naszych bliskich trudne
chwile. Ten album jest zachętą do poszukiwania miejsc, w których Bóg szczególnie
działa – leczy z najcięższych chorób, ociera łzy cierpiącym, dodaje otuchy i nadziei.
Opisano takie miejsca, jak: Licheń, Częstochowa, Gidle, Gietrzwałd, Łagiewniki,
Fatima, Montserrat, Cascia, Lourdes, Wilno
i Ostra Brama. Oprócz opisów są również
litanie z poszczególnych sanktuariów.
papier kredowy • kolorowe zdjęcia
oprawa twarda • s. 64 • 20x28,5 cm
Wydawnictwo M
3490
2990
cena 29,00 zł
CUDA Z NIEBA
FRANCISZEK
książeczka z płytą DVD
oprawa miękka • s. 16
czas trwania: 1 godz. 49 min
Dom Wydawniczy Rafael
płyta DVD
czas trwania: 100 min
Wydawnictwo Dystrybucja katolicka
Pierwszy biograficzny film fabularny o Papieżu
Franciszku!
Wzruszający film fabularny
na podstawie prawdziwej historii!
Film powstał w oparciu o książkę biograficzną Elisabett
Pigue – znanej dziennikarki, bliskiej przyjaciółki Papieża
Franciszka. Światowa premiera miała miejsce w ubiegłym
roku we wrześniu w Argentynie i w Hiszpanii. W obu krajach film ten został bardzo dobrze przyjęty. Przedstawia jak
nastolatek odkrywający pewnego wiosennego dnia swoje powołanie, został Papieżem. Śledzimy jego zmagania
z nadużyciami dyktatury, pracę w slumsach, patrzymy, jak
walczy z prostytucją, niewolnictwem, handlem narkotykami i korupcją we wszystkich wymiarach.
Kiedy Christy dowiaduje się, że jej 10-letnia córka Annabel cierpi na rzadką, nieuleczalną chorobę, robi wszystko, by walczyć o jej wyzdrowienie. Gdy
dziewczynka ulega dziwnemu, dramatycznemu wypadkowi, a bezradni lekarze wieszczą jej rychłą śmierć, niespodziewanie dochodzi do nieprawdopodobnego, niemożliwego do racjonalnego wyjaśnienia, choć udokumentowanego
zdarzenia, które przywraca wiarę w to, że cuda zdarzają się… naprawdę! Wzruszający film z gwiazdorską obsadą został zrealizowany na podstawie prawdziwej historii opisanej w bestsellerowej książce o tym samym tytule.
W sprzedaży również: książka „Cuda z nieba” – 24,90 zł.
cena 28,00 zł
cena 24,90 zł
PAPIEŻ MIŁOSIERDZIA
ZANIM KOGUT ZAPIEJE...
Udaj się w podróż śladami wielkich polskich świętych: Faustyny
Kowalskiej i Jana Pawła II!
Niezwykły film o Miłosierdziu
Bożym!
DZIECI PRZEPOWIEDNI
Z FATIMY
TAJEMNICE
BOŻEGO CIAŁA
Czego dotyczyły objawienia?
Dlaczego Maryja wybrała trójkę dzieci?
Czy znasz historię Bożego Ciała
– jednego z głównych świąt katolickich?
Kim byli pastuszkowie z Fatimy? Czego od nas żąda Matka Boża? Jaki jest
dowód potwierdzający autentyczność
Sekretu Fatimy? Książka z bardzo ciekawym filmem dokumentalnym poświęconym najbardziej proroczemu
z objawień Maryjnych zeszłego wieku
oraz licznym tajemnicom, związanych
z wizjami fatimskimi. To również wspaniała relacja z klasztoru w Coimbrze,
gdzie mieszkała siostra Łucja – ostatnia
z żyjących świadków objawień, która
zmarła w 2005 roku, tym samym co św.
Jan Paweł II.
„Krew tryskała obficie, plamiąc stół i posadzkę. Niezręczne próby ukrycia wydarzenia przed wiernymi jedynie powiększały plamy, stanowiące dowód na jego
cudowny charakter” – tak kronikarze
opisali cud eucharystyczny z 1263 r.
w Bolsenie, którego świadkiem był kapłan Piotr z Pragi. Książka z bardzo ciekawym filmem dokumentalnym przybliżają historię cudu, którego pamiątką
jest uroczystość Najświętszego Ciała
Krwi Pana Jezusa Chrystusa, wyjaśniają
znaczenie i wielowiekową tradycję tego
święta.
książeczka z płytą DVD • s. 28
oprawa twarda • czas trwania: 98 min
Wydawnictwo E-lite
książeczka z płytą DVD • s. 28
oprawa twarda • czas trwania: 98 min
Wydawnictwo E-lite
cena 24,90 zł
Kim była św. Faustyna? O co prosił ją
Jezus? Kogo św. Jan Paweł II nazywał
Darem Boga dla naszych czasów? Niesamowita opowieść o przyjaźni Jana
Pawła II z Faustyną Kowalską, której
wizje stały się źródłem kultu Miłosierdzia Bożego na całym świecie. Papież
i mistyczka nigdy się nie spotkali, lecz
ich losy splatały się ze sobą, odciskając znaczący ślad na całym pontyfikacie Karola Wojtyły. W filmie podążamy
z Rzymu do Krakowa i Wilna śladem
dwóch tajemniczych wizerunków Jezusa Chrystusa, przed którymi często
modlił się Jan Paweł II.
Film fabularny z przełomu lat 50. i 60.
Porusza jedną z najważniejszych kwestii
moralno-duchowych: kondycji człowieka w relacji do Boga. Opowiada historię
cieszącego się opinią świętości młodego księdza żyjącego na Węgrzech, gdzie
poprzez przewrót militarny władzę objęli wrodzy chrześcijaństwu komuniści.
W sposób szczególny prześladują duchownych. Obraz nawiązuje do ewangelicznej opowieści o zaparciu się św.
Piotra, pierwszego z apostołów. Ukazuje, że cierpienie powodowane zdradą osobistej więzi z Bogiem, jakim jest
grzech, jest dla człowieka oczyszczeniem i stanowi przygotowanie do wiary
w Miłosierdzie Boże.
książeczka z płytą DVD • s. 28
oprawa twarda • czas trwania: 50 min
Wydawnictwo E-lite
książeczka z płytą DVD • s. 28
oprawa twarda • czas trwania: 98 min
Wydawnictwo E-lite
cena 24,90 zł
4200
3500
4200
4200
3500
35
00
KLUCZE KRÓLESTWA
Od Jana Pawła II do Benedykta XVI.
Film dokumentalny przedstawiający dramatyczne
wydarzenia roku 2005: pogorszenie się stanu zdrowia
Jana Pawła II, ostatnie dni jego życia, pogrzeb i przygotowania do Konklawe, aż do wyboru na tron papieski
Papieża Benedykta XVI.
JAN PAWEŁ II
OPOWIEM WAM O MOIM ŻYCIU
JAN PAWEŁ II – CZTERY PORY
ŻYCIA I APOSTOLATU
Niezwykły film, w którym sam Jan Paweł II
opowiada o swoim życiu, posłudze i misji!
Film przedstawiający cały pontyfikat Jana
Pawła II.
Nawet jeżeli wiele wiemy już o życiu Jana Pawła II, warto wysłuchać tego, co on sam chce nam o sobie powiedzieć. Film przypomina jego zwierzenia, wypowiedziane
przy różnych okazjach. Końcowa część filmu poświęcona jest ostatniemu pożegnaniu przez wiernych na Placu
Św. Piotra w Rzymie.
Jego cztery części odpowiadają czterem etapom w apostolstwie naszego Papieża, w którym szczególną uwagę
zwraca on na Chrystusa jako centrum dziejów ludzkości, dialog międzyreligijny, głoszenie pokoju i potępianie wojny.
płyta DVD • czas trwania: 60 min
Wydawca: CTV Vatican Television Center
4900
2800
płyta DVD • czas trwania: 75 min
Wydawca: CTV Vatican Television Center
płyta DVD • czas trwania: 60 min
Wydawca: CTV Vatican Television Center
4200
3600
2800
2800
WATYKAN
SOBÓR WATYKAŃSKI II
ŚWIĘTE MIASTA RZYM
Jak wygląda życie najmniejszej monarchii
na świecie?
Film dokumentalny o niezwykle ważnym
wydarzeniu w dziejach Kościoła!
Najcenniejsze zabytki Wiecznego Miasta.
Film prezentuje wiele wspaniałych ujęć przedstawiających Kaplicę Sykstyńską, muzea watykańskie oraz
ciekawostki z drukarni watykańskiej. Pokazuje, jak
wyglądają oficjalne wizyty w Pałacu Apostolskim i nieoficjalne pobyty biskupów w papieskich pomieszczeniach. Niezwykle cenny i ciekawy dokument.
Sobór Watykański II został ogłoszony przez Papieża Jana
XXIII w 1959 roku. Odbywał się w Bazylice św. Piotra od
1962 do 1965 roku i zmienił oblicze współczesnego Kościoła. Dzięki duchowi odnowy i ekumenizmu, dokonał
w Kościele radykalnych reform zarówno w liturgii, jak
również w dialogu między różnymi religiami.
płyta DVD • czas trwania: 60 min
Wydawca: CTV Vatican Television Center
3600
28
00
Wielki Rzym najpierw cesarski, a potem chrześcijański - był i nadal pozostaje głównym filarem cywilizacji.
Film zabierze nas w podróż po zabytkach tego chrześcijańskiego miasta: Bazylice Matki Bożej Większej,
Bazylice św. Wawrzyńca, Bazylice Matki Bożej na Zatybrzu, katakumbach i innych miejscach.
płyta DVD • czas trwania: 60 min
Wydawca: CTV Vatican Television Center
płyta DVD • czas trwania: 60 min
Wydawca: Danae Film Production
3600
2800
ŚWIĘTE MIASTA JEROZOLIMA
ŚWIĘTE MIASTA ASYŻ
Podróż do miejsca, gdzie ukrzyżowano Jezusa Chrystusa.
Śladami św. Franciszka z Asyżu.
8100
5500
Jerozolima to miasto zdające się wykraczać poza
czas i przestrzeń. Tu na ziemi, przypomina o istnieniu
niebieskiego Jeruzalem, a zarazem stanowi miejsce
spotkania trzech religii monoteistycznych: judaizmu,
chrześcijaństwa i islamu. Film ukazuje Jerozolimę
z punktu widzenia pielgrzyma, który przybywa do
niej tak jak Jezus Chrystus 2000 lat temu.
Film o jednym z głównych miast - symboli chrześcijaństwa, ojczyźnie św. Franciszka - Asyżu. Asyż to miasto
otwarte i bez granic, miejsce, w którym spotykają się
kultury i cywilizacje, miasto pokoju. Wspaniała średniowieczna architektura w połączeniu z ciszą i naturalnym bogactwem przyrody sprawia, że Asyż obdarza wszystkich, którzy tam przybywają cennym darem
pokoju.
płyta DVD • czas trwania: 60 min
Wydawca: Danae Film Production
płyta DVD • czas trwania: 60 min
Wydawca: Danae Film Production
ŚWIĘTE MIASTA
JEROZOLIMA, ASYŻ, RZYM
W komplecie taniej!
Komplet 3 filmów dokumentalnych o miejscach, które mają szczególne znaczenie w dziejach chrześcijaństwa: Jerozolimie, Asyżu i Rzymie. Unikatowe ujęcia,
doskonały komentarz. Dodatkowym atutem jest promocyjna cena.
3 płyty DVD • łączny czas trwania: 180 min
Wydawca: Danae Film Production
15,65
8,50 zł
26,15
6,90 zł
L. Gschwind • s. 152 • oprawa twarda
T. Romanus • s. 48 • oprawa twarda
T. Romanus • s. 48 • oprawa twarda
ŻYCZĘ CI
DUŻO SIŁY
ŻYCZĘ CI
POGODY DUCHA
ZBIÓR PIĘKNYCH ŻYCZEŃ I MYŚLI
DLA BLISKIEJ OSOBY.
ZBIÓR ŻYCZEŃ Z KOLOROWYMI
ZDJĘCIAMI.
Billy Coffey • s. 235
19,95
8,00 zł
ŚNIEŻNY DZIEŃ
PRZEJMUJĄCA POWIEŚĆ O WIERZE,
NADZIEI I MIŁOŚCI.
BYŁEM
SCJENTOLOGIEM
HISTORIE NA CZAS ADWENTU
I BOŻEGO NARODZENIA + PŁYTA
Z MELODIAMI KOLĘD.
30,45
34,90
praca zbiorowa • s. 184
ZBAWICIEL
JEST Z NAMI
10,00 zł
12,90
8,50 zł
Heike Kovacs, Birgit Kaltenthaler • s. 144
Bob Hartman • s. 112 • oprawa twarda
MOJE DZIECKO
POTRZEBUJE REGUŁ
OPOWIEŚCI
NA DOBRANOC
WYCHOWANIE BEZSTRESOWE
CZY DYSCYPLINA I POSŁUSZEŃSTWO?
40 OPOWIADAŃ DLA DZIECI
DO CZYTANIA PRZED SNEM.
21,90
PRAWDZIWE HISTORIE LUDZI,
KTÓRYM UDAŁO SIĘ OPUŚCIĆ SEKTĘ!
14,90
9,90 zł
Chase Beaton • s. 16
SAMA BUDUJĘ
ZAMEK KSIĘŻNICZKI
MODEL ZAMKU ORAZ POSTACIE
DO WYCINANIA I KOLOROWANIA.
6,50 zł
27,30
29,90
6,00 zł
8,50 zł
9,90 zł
kard. Stanisław Dziwisz • s. 176
U BOKU ŚWIĘTEGO
ŚWIADECTWO ŚWIĘTOŚCI JANA
PAWŁA II DOŚWIADCZANEJ NIEMAL
PRZEZ 40 LAT ŻYCIA U JEGO
BOKU.
red. Ewa Hanter • s. 120
o. Gracjan F. Majka • s. 168
Lucia i Francesco Casadei • s. 272
RÓŻANIEC URATUJE
CIEBIE I ŚWIAT
MODLITWY
ZA WSTAWIENNICTWEM
ŚWIĘTEGO OJCA PIO
PRZEJMUJĄCA HISTORIA RODZINY
PRZEŚLADOWANEJ PRZEZ DIABŁA.
WYWIADY Z EGZORCYSTAMI.
ŚWIADECTWO ANATOLA KASZCZUKA
O CUDOWNEJ MOCY RÓŻAŃCA
ŚWIĘTEGO.
ZBIÓR MODLITW W RÓŻNYCH
POTRZEBACH.
DLA RODZINY
15,65
7,50 zł
NAWIEDZIŁ NAS DIABEŁ...
DUCHOWOŚĆ
27,30
NA PREZENT
6,90 zł
NIEZBĘDNIK KATOLIKA
TYLKO
29,90
3,90 zł
14,90
29,90
6,00 zł
6,50 zł
6,00 zł
Wojciech Jaroń • s. 64
Gianfranco Ravasi • s. 112
Benita Francis Chemnitz • s. 248
o. Robert Faricy • s. 312
NADZWYCZAJNY ROK ŚWIĘTY
MIŁOSIERDZIA
ŚWIĘTE KSIĘGI
WIĘZY DUSZY
JEZUS ŻYJE I DZIAŁA
JAK CZYTAĆ I ROZUMIEĆ PISMO
ŚWIĘTE?
JAK UWOLNIĆ SIĘ OD TOKSYCZNEJ
RELACJI DUCHOWEJ Z DRUGIM
CZŁOWIEKIEM?
JAK OTWIERAĆ SIĘ NA DUCHA ŚWIĘTEGO, PRZEŻYWAĆ SAKRAMENTY
I MODLIĆ SIĘ O UZDROWIENIE?
KSIĄŻKA Z DZIESIĄTKIEM RÓŻAŃCA
W BARDZO ATRAKCYJNEJ CENIE!
24,90
6,50 zł
12,90
6,50 zł
4,50 zł
DUCHOWOŚĆ
24,90
24,90
Annalisa Lorenzi • s. 176
Renzo Allegri • s. 136
praca zbiorowa • s. 96 • kolorowe zdjęcia
Marek Czachorowski • s. 132
ŁZY
DWIE MATKI JANA PAWŁA II
W CIENIU KRZYŻA
TAJEMNICE OBJAWIEŃ MATKI BOŻEJ
Z SYRAKUZ. RELACJE NAOCZNYCH
ŚWIADKÓW.
LOSY DWÓCH NIEZWYKŁYCH KOBIET:
EMILII WOJTYŁY I ŚW. JOANNY
BERETTY MOLLI.
BIOGRAFIA ŚW. RITY Z CASCII
– PATRONKI OD SPRAW TRUDNYCH
I BEZNADZIEJNYCH.
ŚWIATOWY SPISEK
PRZECIWKO ŻYCIU
PORADNIKI
29,90
24,90
29,90
6,00 zł
3,00 zł
CZY MAMY PRAWO DECYDOWAĆ
O CZYIMŚ ŻYCIU? CZYJEGO INTERESU BRONIĄ ŚWIATOWI POLITYCY?
6,00 zł
6,00 zł
24,00
Paola Mancini • s. 248
praca zbiorowa • s. 216
Agnieszka Kin • s. 170 • kolorowe zdjęcia
SEKRETY WIEJSKICH ZIÓŁ
W KUCHNI ZE ŚWIĘTYMI
ZDROWIE W ZASIĘGU RĘKI
NATURALNE RECEPTURY, PRZEPISY
I INSPIRACJE DIETETYCZNE.
ZBIÓR CIEKAWYCH PRZEPISÓW NA
DANIA, KTÓRE UWIELBIALI WIELCY
LUDZIE KOŚCIOŁA.
PORADNIK O ZDROWYM ŻYWIENIU.
RODZAJE DIET I ICH SKUTECZNOŚĆ
W LECZENIU RÓŻNYCH SCHORZEŃ.
s. 79 • kolorowe zdjęcia
6,90 zł
PASZTETY, GALARETY
I MUSY
PROSTE PRZEPISY NA SMACZNE
WYROBY DROBIOWE, WIEPRZOWE
I Z DZICZYZNY!
DO SŁUCHANIA
cena 25,00 zł
św. Ludwik Grignion de Montfort
TRAKTAT
O DOSKONAŁYM
NABOŻEŃSTWIE
DO NAJŚWIĘTSZEJ
MARYI PANNY
Po raz pierwszy arcydzieło św. Ludwika w formie nagrania dźwiękowego. Ponad 6 godzin nagrania!
Dzieło o całkowitym zawierzeniu Maryi
Niepokalanej jest klasycznym tekstem
o duchowości maryjnej. Św. Ludwik
Maria Grignion de Montfort napisał go
w początkach XVIII wieku, lecz manuskrypt pozostał praktycznie nieznany
przez ponad sto lat. Został opublikowany w 1843 roku, rok po tym, jak został przypadkowo odkryty. Od samego
początku cieszył się ogromnym powodzeniem, okazując się dziełem nadzwyczaj skutecznym w szerzeniu prawdziwego nabożeństwa do Najświętszej
Maryi Panny.
płyta CD • czas trwania: 6 godz. 20 min
Wydawnictwo Kondrat-Media
DO CZYTANIA
cena 17,50 zł
NOWENNA
POMPEJAŃSKA
Z RÓŻAŃCEM
NA PŁYCIE CD
Włącz się do modlitwy nowenną
nie do odparcia!
Matka Boża obiecała, że każdy, kto odmówi przez 54 dni różaniec, modląc się
o konkretną łaskę, ten ją otrzyma... To wydanie składa się z dwóch części. Pierwszą
stanowi książeczka o różańcu i nowennie pompejańskiej (wprowadzenie, modlitwy, objaśnienia, itd.). Natomiast płyta
CD mieści wszystkie modlitwy nowenny
pompejańskiej oraz piętnaście tajemnic
różańca z rozważaniami w lektorskim
nagraniu, do którego głosu użyczyła
Marzena Małkowicz – solistka zespołu
Lumen. Dodatkowo na płycie zamieszczono Hymn ku czci Królowej Różańca
Świętego w przepięknym wykonaniu zespołu Lumen.
książeczka z płytą CD
s. 36 • czas trwania: 71 min
Wydawnictwo Rosemaria
cena 75,00 zł
Janusz Michałowski
ZASŁYSZANE
W ZAKRYSTII
1490
11
00
Janusz Michałowski
UŚMIECH
ZNAD KOLORATKI
1490
1100
Przezabawne, autentyczne anegdoty z życia Kościoła!
Druga część autentycznych
anegdot z życia Kościoła!
To zbiór historii ukazujących naszych kapłanów, pasterzy i ojców duchownych
w chwilach, w których radosny śmiech
był najlepszym, a czasem jedynym rozwiązaniem sytuacji… Już święty Jan Paweł II sam inicjował i uczestniczył w wesołych zdarzeniach, co jeszcze bardziej
przybliżało go do każdego z nas. Ale jak
to bywa, w wielu żartach kryje się refleksja i mądrość, tym łatwiejsza do przyjęcia, bo podana z lekkością, na wesoło.
Gwarantujemy nieprzeciętną dawkę dobrego humoru!
Po pierwszym tomie kościelnego humoru „Zasłyszane w zakrystii” okazało
się, że nasi przewielebni to ludzie nie
tylko pełni uśmiechu i pogody, lecz
także dystansu do siebie. Tak długo zasypywali nas kolejnymi żartobliwymi
wspomnieniami, że nie mogliśmy ich
nie spisać w kolejnej odsłonie anegdot
zza drzwi zakrystii. Wszystkie zamieszczone dykteryjki posiadają certyfikat
autentyczności, co gwarantujemy pieczęcią uśmiechu i radosnym imprimatur. Zapraszamy do udziału w kolejnym
maratonie kościelnego humoru.
oprawa miękka • s. 105 • 11x12 cm
Dom Wydawniczy Rafael
oprawa miękka • s. 104 • 11x12 cm
Dom Wydawniczy Rafael
ZAMAWIAJĄCY:
SREBRNY
RÓŻANIEC PAPIESKI
 Elegancki, niezwykle efektowny
różaniec z prawdziwych pereł,
wykończony srebrem.
 Zarówno medalik z wizerunkiem
Matki Bożej, jak i krzyż papieski,
który wieńczy różaniec, wykonano
ze srebra wysokiej próby (925).
Idealny do osobistej modlitwy,
jak również na prezent.
Posiada ozdobne etui.
Nr 3 (48) jesień 2016
Miejsce
na znaczek
pocztowy
Nasza Przyszłość Sp. z o.o.
ul. Klasztorna 16
78-400 Szczecinek
RÓŻANIEC ZE ŚW. JANEM
PAWŁEM II I MATKĄ BOŻĄ
PERŁOWY LUB GRAFITOWY
Unikatowy różaniec, w którego łączniku po jednej stronie znajduje się wizerunek Papieża, a po
drugiej – Matka Boża Częstochowska z kaplicy
Sanktuarium pw. NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu. Paciorki różańca
imitują perły. Przy każdej tajemnicy zamieszczono
mieniący się koralik.
AWERS
MEDALIK
REWERS
wymiary: 2x1,5 cm
Do wyboru w kolorach:
perłowym
lub grafitowym.
6,90 zł - za 3 szt.
11,50 zł - za 5 szt.
Medalik z wizerunkiem św. Jana Pawła II i Matki Bożej Częstochowskiej z kaplicy Sanktuarium pw. NMP
Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu. To przed tym obrazem Jan Paweł II codziennie
modlił się w swojej prywatnej kaplicy w Watykanie.
Do wyboru w kompletach:
pakowane po 3 szt. - w cenie 6,90 zł
pakowane po 5 szt. - w cenie 11,50 zł
cena 15,00 zł
cena 7,00 zł
RÓŻANIEC PAPIESKI
Z SANKTUARIUM
REWERS
PERŁOWY LUB GRAFITOWY
Unikatowy różaniec, w którego łączniku po jednej stronie znajduje się wizerunek Papieża, a po
drugiej – zdjęcie Sanktuarium pw. NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II. Paciorki różańca imitują perły. Przy każdej tajemnicy zamieszczono mieniący się koralik.
cena 15,00 zł
Do wyboru w kolorach:
perłowym
lub grafitowym.
DZIESIĄTEK
RÓŻAŃCA
PAPIESKIEGO
PERŁOWY
LUB GRAFITOWY
Do wyboru:
ze zdjęciem św. Jana
Pawła II i świątyni
ze zdjęciem
św. Jana Pawła II i Matki
Bożej z Sanktuarium
cena 13,50 zł
Nr 3 (48) jesień 2016
KORONKA
DO KRWAWYCH ŁEZ
MATKI BOŻEJ
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych - dla potrzeb
Nasza Przyszłość Sp. z o.o. związanych z realizacją zamówień i wysyłaniem ofert
wydawniczych (wszystkie dane są chronione zgodnie z Ustawą o ochronie danych
osobowych z dnia 29.08.1997 - Dz.U. nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).
W 1930 roku w Brazylii Matka Boża
podarowała nam niezwykły prezent
– koronkę ze swoich łez. „Różaniec ten
ma służyć nawróceniu grzeszników,
a zwłaszcza opętanych przez diabła.
Przez niego szatan będzie pokonany
i zniszczone panowanie piekła” – powiedziała. Pan Jezus dodał: „O cokolwiek ludzie będą Mnie prosić ze względu na łzy
mojej Matki, tego udzielę im z życzliwością”. Książeczka przybliża historię oraz
sposób odmawiania tej niezwykle skutecznej modlitwy. Dołączono również
koronkę, na której można się modlić.
koronka z książeczką
oprawa miękka • s. 8 • 10x14 cm
Dom Wydawniczy Rafael
cena 24,00 zł
cena 24,00 zł
cena 24,90 zł
1600
850
Jan Pietrzak
praca zbiorowa
ŚPIEWNIK
DLA PIELGRZYMA
Ponad 150 różnych pieśni:
religijnych, pielgrzymkowych,
harcerskich i żołnierskich.
Śpiewnik do wspólnego śpiewania na
pielgrzymkowym szlaku, w czasie wędrówek lub spotkań przy ognisku. Pieśni w nim zawarte zostały podzielone na
cztery części: poświęcone Panu Bogu; ku
chwale Matki Bożej; do Ducha Świętego
oraz popularne pieśni żołnierskie, harcerskie i biesiadne.
papier kredowy • kolorowe ilustracje
oprawa miękka • s. 240 • 14x20 cm
Wydawnictwo Arystoteles
cena 28,50 zł
o. Mariusz Małkiński OSPPE
różni wykonawcy
WŚRÓD TYLU DRÓG
SOLIDARNI
Wśród tylu dróg i inne pieśni
w przepięknym wykonaniu
o. Mariusza Małkińskiego!
Bogusław Morka, Jan Pietrzak,
Alicja Majewska, Reprezentacyjny
Zespół Artystyczny Wojska
Polskiego i inni!
Na płycie zamieszczono 15 utworów:
Wśród tylu dróg; O Maryjo witam Cię; Czarna Madonna; Uczyńcie co Wam mówi Syn;
Prawo miłości; Maryjo, śliczna Pani; Chwalcie łąki umajone; Jak dzieci do Matki;
O czarna Pani; Po górach, dolinach; Królowej anielskiej śpiewajmy; Gdy klęczę przed
Tobą; Matko Boża z Betlejemu; Zapada
zmrok; O Maryjo, żegnam Cię. Dodatkowo
na płycie znalazła się także pieśń Wśród
tylu dróg w wersji instrumentalnej.
płyta CD • czas trwania: 62 min
Wydawnictwo Music Art
cena 28,50 zł
Przepiękna płyta z najpopularniejszymi
pieśniami z okresu powstań robotniczych. Dla starszych będą przypomnieniem przeżytych wydarzeń, dla młodego
pokolenia staną się sugestywną lekcją
historii. Utwory: Żeby Polska była Polską;
Mury; Polskie kwiaty; Zostań z nami; Skrzydła; Póki Polska żyje w nas; Ojczyzna; Marsz
Sybiraków; Nielegalne kwiaty; Ojczyzno
ma; Niepodległa, niepokorna; Nadzieja;
Unieśmy sztandar; Solidarni.
płyta CD • czas trwania: 52 min
Wydawnictwo Caritas Ordynariatu WP
cena 28,50 zł
NIELEGALNE
KWIATY
Płyta zawiera 18 utworów w wykonaniu
Jana Pietrzaka, znanego artysty i satyryka,
niezrównanego komentatora areny politycznej, który od dziesięcioleci niezmiennie bawi i wzrusza kolejne pokolenia Polaków. Na płycie: Żeby Polska była Polską;
Nielegalne kwiaty; O wolności; Nadzieja;
Tylko jeden; Święte słowa; Maki; Zapłakana
Polska; Generacja; Aby do świtu; Taki kraj;
Zbiórka; Przesłanie Pana Cogito; Oto; Sierpniowa piosenka; Co zrobimy z wolnością?;
Polska naszych marzeń; Z PRL-u do Polski.
W SPRZEDAŻY RÓWNIEŻ:
 płyta Jana Pietrzaka pt. „PLAGI TUSKA”
w cenie 24,90 zł.
płyta CD • czas trwania: ok. 67 min
Wydawnictwo Towarzystwo Egida
cena 28,50 zł
JACEK SILSKI
JACEK SILSKI
JACEK SILSKI
TERESA WERNER
SERCEM DO SERC
ROMANTICA
Romantyczne przeboje Jacka
Silskiego!
JULIO IGLESIAS
BY JACEK SILSKI
SPEŁNIĆ MARZENIA
Najnowsza płyta Jacka Silskiego!
Zawiera 12 utworów w wyjątkowym
wykonaniu Jacka Silskiego, który często występuje w „Koncercie życzeń” Telewizji Trwam. Na płycie: Co gra w mej
duszy; Manuela; Woła nas świat (duet
z Kamilą Ciupek); Obraz marzeń; Jej
cudne oczy; Maria Magdalena; Uchyl mi
nieba; Wagabunda; Dusza moja; Woła
nas świat; Bez Ciebie; Sen anioła nocą.
płyta CD • czas trwania: 43 min
Wydawnictwo Eska Music
Jacek Silski swoim aksamitnym głosem
zdobywa serca wielu Słuchaczy zarówno w Polsce, jak i za granicą. Płyta zawiera takie utwory, jak: Pokochaj mnie
- w duecie z Goranem Karanem; List
z morza; Mama adio; Romantica; Żal;
Aniele; Gdzie odnajdę ślad; Zagubiona
wyspa; Cicha noc; Śląska serenada; Pokochaj mnie; Tylko z Tobą.
płyta CD • czas trwania: 44 min
Wydawnictwo Eska Music
Najpiękniejsze utwory hiszpańskiego artysty!
Jacek Silski jest solistą Królewskiej Orkiestry Symfonicznej przy Pałacu w Wilanowie. Występował w duecie z takimi
gwiazdami, jak: Julio Iglesias, Goran Karan, Francesco Napoli, Wiesław Ochman
i wielu innych. Płyta zawiera 17 utworów Julio Iglesiasa śpiewanych przez
Jacka Silskiego. Na płycie: Aqua dulce;
Manuela; Vaya con dios; La cumparsita;
Mamacita; Aqua dulce; A veses tu, a veces
yo; Milonga sentimental; Te voy a contar
mi vida; Baila morena; La gota fria; Crazy;
Cada dia mas; Gozar la vida; Rio rebelde;
Seguire camino; Granada.
płyta CD • czas trwania: 55 min
Wydawnictwo Eska Music
Przepiękna płyta Teresy Werner
z pieśnią „Moja mamo”.
Na płycie: Spełnić marzenia; Gwiazdo
moja; Słodkie Twoje usta; Blonda bella
blonda; Mamo kocham Cię; Trzeba zacząć żyć; Piosenka na dobry humor; Miłość jest piękna; Kochany czekam tu; Jak
dobrze zbudzić się; Szczęśliwą być; Cudowne chwile; Dwa słowa miłości; Moja
mamo; Kocham swoje morze; Zawsze
razem; Życzenia najpiękniejsze.
płyta CD • czas trwania: 67 min
Wydawnictwo Eska Music
drogą pocztową:
telefonicznie:
od poniedziałku do piątku w godz.: 8.00-16.00,
pod numerami telefonu:
listownie lub wypełniając kartę zamówienia
znajdującą się na s. 37-38 katalogu.
Adres do korespondencji:
Nasza Przyszłość Sp. z o.o.
ul. Klasztorna 16, 78-400 Szczecinek
94 373 11 60 (61, 62)
Po godzinie 16.00 pod tymi numerami czynny
jest automat zgłoszeniowy. Wystarczy nagrać
zamówienie lub pozostawić numer telefonu,
a oddzwonimy do Państwa.
faksem:
94 374 25 14
przez internet:
www.splendor24.pl
e-mail: [email protected]
Specjalnie dla Państwa uruchomiliśmy
dodatkowy numer tel. komórkowego:
600 205 352
WYBRANE PUBLIKACJE MOŻNA RÓWNIEŻ NABYĆ:
na naszej
STRONIE
SPLENDOR24.PL
• w naszej księgarni, ul. Żwirki i Wigury 80, 87-100 Toruń, tel./faks 56 610 81 17
• w Sanktuarium pw. NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II, ul. Droga Starotoruńska 1, 87-100 Toruń
WARUNKI ZAKUPÓW
Wydawcą katalogu księgarni wysyłkowej www.splendor24.pl jest Nasza Przyszłość Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
ul. Leszno 14, kod 01-192, oddział w Szczecinku, ul. Klasztorna 16, 78-400 Szczecinek, KRS 0000612105, nr Regon 364224370.
Katalog wysyłany jest bezpłatnie, otrzymanie go nie skutkuje żadnymi zobowiązaniami.
Ceny towarów i dostawa
•
Ceny zawarte w katalogu Splendor są cenami brutto,
podane są w polskich złotych, nie zawierają kosztów
dostawy, do zakupów dołączana jest faktura VAT.
•
Koszty dostawy zależą od wagi paczki, wartości
zamówienia, sposobu płatności oraz wyboru dostawcy
(Poczta Polska lub Kurier DPD) i wynoszą:
- przy płatności przelewem na rachunek
Nasza Przyszłość Sp. z o.o.:
Numer rachunku: 40 1240 3679 1111 0010 6726 4026
Poczta Polska:
- 6,50 zł – przy zamówieniach od 199 zł
- 9,60 zł – przy zamówieniach do 199 zł
Kurier:
- 14,50 zł przy wadze paczki do 30 kg
- przy płatności przy odbiorze (pobranie):
Poczta Polska:
- 6,50 zł – przy zamówieniach od 199 zł,
niezależnie od wagi paczki
- 12,00 zł – przy wadze paczki do 0,5 kg
- 13,50 zł – przy wadze paczki od 0,5 do 1 kg
- 15,50 zł – przy wadze paczki od 1 do 2 kg
- 17,00 zł – przy wadze paczki od 2 do 5 kg
- 22,50 zł – przy wadze paczki od 5 do 10 kg
Kurier:
- 16,50 zł - przy wadze paczki do 30 kg
Zwrot towaru i reklamacje
Klientowi przysługuje możliwość zwrotu towaru bez podania
jakiejkolwiek przyczyny w ciągu 14 dni od momentu
odebrania towaru. O zwrocie towaru prosimy poinformować
nas w formie jakiegokolwiek oświadczenia. Klient może
skorzystać z wzoru oświadczenia, który otrzyma wraz
z zamówionym towarem.
Towar należy zwrócić w ciągu 14 dni od chwili złożenia
oświadczenia o zwrocie. Koszty wysyłki zwrotu towaru ponosi
Klient. Klientowi zostaną zwrócone otrzymane płatności za
towar oraz koszty dostawy towaru do Klienta niezwłocznie,
nie później jednak niż w ciągu 14 dni.
Szczegółowe informacje dotyczące
reklamacji i zwrotów
znajdują się na naszej stronie internetowej:
www.splendor24.pl/pl/i/Zwroty-i-reklamacje/9
Kontakt do zwrotów, reklamacji, kosztów dostawy, etc.
Nasza Przyszłość Sp. z o.o.
ul. Klasztorna 16
78-400 Szczecinek
tel. (94) 373 11 60 (61, 62), faks: (94) 374 25 14
e-mail: [email protected]
5490
12
50
Ceny promocyjne na tytuły oznaczone taką
etykietą obowiązują do 20 października 2016 roku
lub do wyczerpania zapasów magazynowych.