Infolinia posprzedażowa – struktura połączeń

Transkrypt

Infolinia posprzedażowa – struktura połączeń
Infolinia posprzedażowa – struktura połączeń
Dział obsługi klienta:
Obsługa umów
Rozliczenia umów:
1. Kwoty do zapłaty (związane z odbiorem lokali tj. stanowiące uzupełnienie do 100 % wartości, depozyt
czynszowy)
2. Waloryzacja
3. Rozliczenia wstępne (do odbioru lokalu)
4. Rozliczenie finansowe do aktu notarialnego
Windykacja
1. Powiadomienia o stanie zaawansowania inwestycji
2. Wysokość kwot do uzupełnienia w związku z osiągnięciem stanu zaawansowania
3. Przesunięcie terminu płatności,
4. Wezwania do zapłaty kwot wynikających z realizacji harmonogramu płatności z Umowy Przedwstępnej
5. Oświadczenia o rozwiązaniu Umów Przedwstępnych z winy Kupującego
Odsetki
1. Kwoty naliczonych odsetek i wyjaśnienia zasad naliczania odsetek
Faktury
1. Tematy dotyczące płatności, bez faktur czynszowych!
Dokumentacja bankowa
1. Oświadczenia inwestora, przyjęcie cesji przelewu wierzytelności,
2. Wydawanie podstawowych dokumentów związanych z realizacją inwestycji tj. księga wieczysta nieruchomości,
pozwolenie na budowę, KRS Spółki, pełnomocnictwa osób podpisujących dokumenty
Archiwum
1. Odbiór umów i aneksów
2. Odbiór protokołów zdawczo–odbiorczych
Biuro obsługi klienta
1. Aneksy do umów (bez aneksów na sprzedaż miejsc garażowych, komórek lokatorskich/piwnic, miejsc parkingowych)
2. Cesja na rzecz osoby trzeciej
3. Informacja o terminach realizacji inwestycji
Dział zarządzania nieruchomościami
a) Odbiór lokali
1. Terminy odbioru lokali
2. Procedury związane z odbiorem lokalu
b) Akty notarialne
1. Terminy podpisywania aktów notarialnych
2. Procedury związane z podpisaniem aktu notarialnego
3. Przybliżone koszty związane z podpisaniem aktów notarialnych
c) Rozliczenia czynszowe
1. Wysokości zaliczek czynszowych
2. Faktury czynszowe
3. Roczne rozliczenia kosztów
4. Windykacja czynszowa
d) Obsługa wspólnot mieszkaniowych
1. Terminy zebrań wspólnotowych
2. Dokumentacja techniczna dotycząca osiedli, w których proces budowlany został zakończony
3. Obsługa nieruchomości związana z ich użytkowaniem
4. Przeglądy instalacji w budynkach
e) Sprzedaż miejsc garażowych i piwnic
1. Aneksy dotyczące sprzedaży miejsc garażowych, komórek lokatorskich/piwnic, miejsc parkingowych
Dział Aranżacji Wnętrz
1. Zmiany aranżacji, projekty
2. Dokumentacja wykonawcza – szczegółowe projekty lokali
Dział Napraw Gwarancyjnych
1. Procedura zgłaszania usterek w lokalach
2. Terminy wykonania napraw usterek
Sekretariat Pionu Obsługi Klienta
1. Umawianie spotkań z dyrektorami
2. Korespondencja

Podobne dokumenty