Company Presentation - 2012-03

Komentarze

Transkrypt

Company Presentation - 2012-03
Miejski System Ciepłowniczy w Koszalinie - 2011
• 106,4 km sieci cieplnej i 517 węzłów cieplnych,
• 2 kotłownie o mocy 198 MW, spalające miał
węglowy, a kotłownia DPM dodatkowo biomasę
• 1 kotłownia węglowa w Sianowie o mocy 4,7 MW,
• 7 małych kotłowni gazowych i łącznej mocy 1 MW,
• 145 MW mocy zamówionej,
• 1 mln GJ energii cieplnej sprzedawanej w ciągu roku.
Wizja Spółki MEC Koszalin
„Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w energię
cieplną poprzez efektywne jej wytwarzanie
i przesyłanie, przy wykorzystaniu nowoczesnych
rozwiązań technicznych i organizacyjnych,
z poszanowaniem środowiska naturalnego,
uwzględniając dobro wszystkich interesariuszy.”
Misja Spółki MEC Koszalin
„Przyjazne i ekologiczne ciepło w miejscu i czasie
oczekiwanym przez klienta”
Najwyższa dotacja w historii MEC
Miejska Energetyka Cieplna w Koszalinie otrzymała 11 mln złotych
dotacji ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w
ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na
realizację projektu „Optymalizację systemu ciepłowniczego w
Koszalinie”. Jesteśmy jedyną firmą ciepłowniczą w Polsce, która
po raz drugi wykorzysta środki unijne na modernizację lokalnego
systemu ciepłowniczego. Tym samym suma kosztów inwestycji obu
projektów przekroczy kwotę 50 mln zł, stawiając ją w szeregu
największych inwestycji ostatnich lat w Koszalinie. Inwestycja, na
którą MEC pozyskał dofinansowanie obejmuje modernizację ponad
10 km sieci ciepłowniczych oraz modernizację 7 węzłów
cieplnych.
Wartość projektu 26.419.327,33 PLN
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej 11.184.044,19 PLN
Okres realizacji projektu 2007 - 2015
W wyniku realizacji projektu:
- ilość zaoszczędzonej energii
34,9 tys. GJ/rok,
- uniknięte emisje CO2 związane z
oszczędnościami energii 3,91tys. ton/rok
Zakończenie programu Concerto Act2
W dniach 29 czerwca – 1 lipca 2011 w miejscowości Nantes we Francji
odbyło się ostatnie posiedzenie Komitetu Sterującego unijnego programu
Concerto act2. Tym samym dobiegł końca 6-letni okres współpracy
Koszalina i Miejskiej Energetyki Cieplnej z europejskim miastami
Nantes, Hanower, Malmo i Newcastle w ramach projektu, którego
głównym celem było wspieranie społeczności lokalnych w celu budowy
zrównoważonej i wysokowydajnej energetyki.
Szkolenia
W dniu 17 lutego 2011 r. w świetlicy
Miejskiej Energetyki Cieplnej w
Koszalinie przy ul. Mieszka I 20A,
odbyło się szkolenie, którego tematyką
były nowoczesne rozwiązania
techniczne proponowane przez
producentów armatury i automatyki
wykorzystywanej w systemach
ciepłowniczych źródeł ciepła,
rozdzielniach i węzłach
ciepłowniczych.
W dniu 1 kwietnia 2011 r., w sali
konferencyjnej Miejskiej Energetyki
Cieplnej w Koszalinie przy ul.
Łużyckiej, odbyło się szkolenie,
którego celem było pogłębienie
wiedzy na temat projektowania oraz
zasad wykonywania
najnowocześniejszych sieci
ciepłowniczych preizolowanych, w
tym, coraz powszechniej
stosowanych rur typu twinpipe
(dwóch rur w jednej otulinie).
W dniu 20 października 2011 r., w sali
konferencyjnej Miejskiej Energetyki
Cieplnej w Koszalinie przy ul.
Łużyckiej, odbyło się kolejne
szkolenie techniczne, które tym razem
było prezentacją dotyczącą stosowania
w ciepłownictwie produktów firmy
Broen S.A.
CSR – Społeczna odpowiedzialność biznesu
W dniu 17 marca 2011 r. w
kołobrzeskim hotelu Aquarius odbyła
się uroczystość wręczenia nagród dla
finalistek plebiscytu „Kobieta
Przedsiębiorcza”, którego partnerem
była Miejska Energetyka Cieplna w
Koszalinie.
W dniu 21 maja 2011 roku na
boisku Szkoły Podstawowej
nr 17 przy ul. Wańkowicza,
które znajduje się na terenie
koszalińskiego osiedla
„Przylesie”, odbył się festyn
"MEC Bliżej Mieszkańca".
W dniu 3 września 2011 odbył
się w Sianowie festyn „MEC
Bliżej Mieszkańców”
zorganizowany pod patronatem
Burmistrza Gminy Sianów,
przy współudziale naszego
przedsiębiorstwa.
W dniu 10 grudnia 2011 r. w
koszalińskiej kotłowni FUB
przy ul. Słowiańskiej gościły
dwie grupy dzieci, które
uczestniczą w zajęciach
Koszalińskiego Uniwersytetu
Dziecięcego.
W ostatnich dniach września
Światowa Organizacja
Zdrowia opublikowała wyniki
badań dotyczących czystości
powietrza na świecie. W
zestawieniu bardzo dobrze
wypadł Koszalin, który
sklasyfikowano na drugim
miejscu w kraju.
CSR – Społeczna odpowiedzialność biznesu
Obiekty kotłowni DPM,
należące do Miejskiej
Energetyki Cieplnej w
Koszalinie odwiedzili studenci
II roku Inżynierii Środowiska
Politechniki Koszalińskiej.
Wycieczki odbyły się w
ramach przedmiotu „Podstawy
ochrony atmosfery”.
Miejska Energetyka Cieplna w
Koszalinie otrzymała Certyfikat
Wiarygodności Finansowej nadany
przez Biuro Informacji
Gospodarczej InfoMonitor S.A.
W dniu 28 czerwca 2011 r. w
siedzibie Miejskiej Energetyki
Cieplnej w Koszalinie odbyła
się uroczystość pożegnania
brazylijki Hanny Fux, stażystki
pracującej przez ostatnich pięć
miesięcy w koszalińskiej spółce
ciepłowniczej.
„Inwestycja 2011” dla MEC
W dniu 14 maja 2011 r. w sali kina „Kryterium” Centrum Kultury 105 w
Koszalinie, odbyła się gala inaugurująca 43 Koszalińskie Dni
Techniki. Miejska Energetyka Cieplna w Koszalinie otrzymała nagrodę
Inwestycja 2011 za modernizację kotła z obmurzem ciężkim typu WR 25,
zainstalowanego w kotłowni DPM ul. Mieszka I go 20A w Koszalinie, na
kocioł w technologii ścian szczelnych i przystosowanie do współspalania
biomasy. Efektem przeprowadzonej modernizacji jest zwiększenie
wydajności i sprawności kotła. Możliwość współspalania biomasy wraz z
miałem węglowym daje również korzyść w postaci redukcji emisji do
atmosfery zanieczyszczeń w postaci dwutlenku siarki, tlenków azotu,
tlenku i dwutlenku węgla oraz pyłu.
„Usługa 2011” dla MEC
„Usługa 2011”, za usługi w zakresie dostawy Ciepła Systemowego na obszarze Koszalina i
Sianowa jest kolejną nagrodą, jaką otrzymała firma MEC Koszalin należąca do
ogólnopolskiego Programu Promocji Ciepła Systemowego. Program skupia ponad 80
przedsiębiorstw z całego kraju, a podstawowym warunkiem uczestnictwa w programie
promocyjnym i korzystania z marki Ciepło Systemowe, jest stosowanie wysokich
standardów technicznych oraz standardów z zakresu obsługi klienta, marketingu i
komunikacji. Przystępując do programu, Miejska Energetyka Cieplna w Koszalinie
znalazła się w gronie firm, które stale podnoszą standardy działania w wymienionych
obszarach. Oferując Ciepło Systemowe MEC Koszalin jest gwarantem stosowania
nowoczesnych rozwiązań, okazuje dbałość o satysfakcję z produktu i obsługi klientów
oraz zapewnia niezawodność infrastruktury.
Krajowy Lider Innowacji – edycja 2011
Miejska Energetyka Cieplna w Koszalinie zdobyła tytuł „Krajowego Lidera
Innowacji i Rozwoju-2011” w kategorii „Wizjoner IT” w ogólnopolskiej edycji
konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju”.
W 2008 roku MEC Koszalin zwyciężył w województwie zachodniopomorskim dwóch
najważniejszych kategoriach: „Innowacyjna firma” oraz „Innowacyjna Usługa”.
Miesiąc później Spółka MEC Koszalin znalazła się w pierwszej trójce firm w Polsce w
kategorii „Innowacyjna Usługa”.
W 2009 roku MEC powtórzył sukces zwyciężając w kategorii „Innowacyjna firma”.
W 2010 MEC ponownie został uhonorowany, tym razem w kategorii „Innowacyjny
projekt unijny” za zrealizowane przedsięwzięcie pn. „Optymalizacja miejskiego
systemu ciepłowniczego w Koszalinie”.
Miejska Energetyka Cieplna
Spółka z o.o. w Koszalinie
znalazła się na trzecim miejscu
w rankingu najlepszych
przedsiębiorstw energetyki
cieplnej za rok 2011
przeprowadzonym przez redakcję
„Dziennika Gazety Prawnej”,
który ukazał się 15 lipca 2011 r.
MEC Koszalin
laureatem nagród za
2011 rok:
- Diamenty Forbesa
- Gazele Biznesu
- Gepardy Biznesu
Ciepło przez cały rok
W okresie od wiosny do jesieni występują dni i noce,
gdy temperatura spada poniżej 12 a nawet 10ºC.
Liczba ich od lat rośnie. Zdarzają się okresy, w
których, szczególnie noce, są jeszcze zimniejsze. W
efekcie w mieszkaniach jest chłodno, pojawia się
dyskomfort, a często u mieszkańców również katar i
przeziębienie. Zamiast marznąć wiosną, a także
jesienią, narażać się na choroby, warto już dziś zadbać
o właściwy komfort cieplny i nie rezygnować z
dostawy ciepła.
MEC Koszalin oferuje swoim odbiorcom usługę
Ciepło przez cały rok, czyli możliwość korzystania z
ogrzewania nawet w chłodniejsze i bardziej wilgotne
letnie dni. Ze względów technologicznych z tej oferty
mogą korzystać wszyscy mieszkańcy budynków, do
których MEC Koszalin dostarcza ciepłą wodę
użytkową.
http://www.sezongrzewczynieistnieje.pl/
Rynek – obiekty publiczne
Największe nowobudowane i istniejące obiekty użyteczności publicznej w
Koszalinie cyklicznie są i będą podłączane do miejskiej sieci ciepłowniczej.
Nowi odbiorcy – lata 2011-2015

Podobne dokumenty

Modernizowany Koszalin

Modernizowany Koszalin polskich przedsiębiorstw ciepłowniczych - beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 9.2 Efektywna dystrybucja energii, który zakończy się w 2015 r. Łączna wartość p...

Bardziej szczegółowo

Miejska energetyka Cieplna sp. z o.o. w koszalinie

Miejska energetyka Cieplna sp. z o.o. w koszalinie Czterdzieści lat temu, nasze przedsiębiorstwo - Miejska Energetyka Cieplna - rozpoczęło niełatwy marsz ku współczesności. Na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych przedsiębiorstwa ci...

Bardziej szczegółowo