energetyka cieplna - SNC

Transkrypt

energetyka cieplna - SNC
ENERGETYKA
CIEPLNA
DYWIZJA GLOBAL POWER
SPECJALIZUJEMY SIĘ
W NASTĘPUJĄCYCH
DZIEDZINACH
Eksploatacja i konserwacja
Energetyka
ENERGETYKA CIEPLNA
Górnictwo i metalurgia
SNC-Lavalin to jedna z wiodących w
świecie grup projektowo-wykonawczych
oraz światowy lider w zakresie inwestycji i
zarządzania infrastrukturą. Założony w
1911 r. koncern SNC-Lavalin jest ceniony za
doświadczenie techniczne na światowym
poziomie oraz dostarczane usługi
obejmujące projektowanie, roboty
budowlane i montażowe, zarządzanie
projektami i budowami, realizację dostaw,
aranżację modeli finansowych, a także
eksploatację i konserwację zrealizowanych
obiektów. Wszystkie usługi są świadczone
lokalnie, za pośrednictwem rozbudowanej,
międzynarodowej sieci biur,
współpracowników i dostawców.
Gospodarka wodna
Infrastruktura i budownictwo
Koncesje w infrastrukturze
Inwestycje
Ochrona środowiska
Petrochemia i przemysł
chemiczny
Przemysł farmaceutyczny
i biotechnologia
Przemysł obronny
Przemysł rolno-spożywczy
Przemysł wytwórczy
Rolnictwo
Okładka: Elektrownia gazowoparowa Astoria II 575 MW,
Queens, Nowy York, USA
WE CARE
NOUS VEILLONS
TROSZCZYMY SIĘ (WE CARE) uosabia kluczowe wartości i przekonania korporacyjne wyznawane
przez SNC-Lavalin. Jest to podstawa wszystkiego, co robimy jako firma. Bezpieczeństwo i higiena
pracy, pracownicy, środowisko, społeczności i jakość: te wszystkie wartości wpływają na decyzje,
które podejmujemy każdego dnia. Są one również istotną wskazówką, jak obsługiwać naszych
klientów, a zatem kształtują nasz obraz w oczach naszych zewnętrznych partnerów. TROSZCZYMY
SIĘ (WE CARE) jest nieodłącznym elementem naszej codziennej działalności. Przestrzeganie
tak ważnych standardów we wszystkim, co robimy to zarówno odpowiedzialność, jak i źródło
satysfakcji i dumy.
Wszelkie odniesienia w treści tej broszury firmowej do “SNC-Lavalin” oznaczają, zależnie od konkretnego kontekstu, albo SNC-Lavalin Group Inc. i wszystkie, lub jedną lub więcej jej spółek stowarzyszonych,
zależnych lub oddziałów, albo SNC-Lavalin Group Inc. bądź jedną lub więcej jej spółek stowarzyszonych, zależnych lub oddziałów. (Prosimy zapoznać się z pełną informacja prawną na naszej stronie
internetowej www.snclavalin.com.)
SNC-LAVALIN
ENERGETYKA CIEPLNA
DOŚWIADCZENIE, KOMPETENCJE ORAZ SILNA POZYCJA FINANSOWA
Grupa Global Power jest
jednym z najbardziej
uznanych sektorów
SNC-Lavalin, posiadającym
100-letnie doświadczenie
w ponad 100 krajach.
Doświadczenie SNC-Lavalin
w energetyce przedstawia
się w postaci 350 000 MW
zainstalowanych mocy,
110 000 km linii przesyłowych
i dystrybucyjnych oraz 1 600
podstacji. Jesteśmy liderem w
dziedzinie energetyki wodnej,
jądrowej, cieplnej, studiów
lokalizacyjnych, badań nad
systemem energetycznym,
przekształceń sektora
energetycznego oraz w
projektach z zakresu przesyłu
i dystrybucji energii, przy
czym cały czas wspieramy
rozwiązania dla energetyki
zrównoważonej i odnawialnej.
DOŚWIADCZENIE Dywizja Energetyki Cieplnej SNC-Lavalin odgrywa znaczącą rolę w naszej grupie
Global Power. Będąc od ponad 70 lat liderem rynku w budowie i rozruchu elektrowni pod klucz (EPC),
dywizja Energetyki Cieplnej zaprojektowała i zrealizowała projekty o łącznej mocy ponad 48 000 MW
w 200 lokalizacjach na całym świecie. Obejmują one elektrownie opalane gazem ziemnym, elektrownie
wykorzystujące alternatywne źródła energii, elektrownie węglowe, elektrownie dieslowskie oraz
elektrownie kogeneracyjne o mocy od 25 do 2 250 MW.
KOMPETENCJE SNC-Lavalin zrealizowało projekty energetyczne w każdym rejonie świata. Nasi
specjaliści w zakresie projektowania i budowy są fachowcami o niezrównanych kwalifikacjach w zakresie
realizacji zaawansowanych rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb naszych klientów.
Jesteśmy w stanie zarządzać realizacją dużych i złożonych projektów łącząc nasze kompetencje w branży
ze zdolnością zapewnienia lokalnych dostaw. Nasze procesy i procedury zarządzania każdym aspektem
projektu – od projektowania, dostaw, budowy po rozruch są potwierdzone, wciąż ulepszane i mają na celu
zapewnienie naszym klientom najwyższej jakości w branży. Nasze skoncentrowanie się na zarządzaniu
ryzykiem skutkuje projektami, które są finalizowane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i zgodnie z
harmonogramem realizacji.
KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA Dywizja Energetyki Cieplnej SNC-Lavalin zapewnia kompletne
rozwiązania dla energetyki cieplnej, od planowania, wstępnych studiów wykonalności i studiów
wykonalności aż do szczegółowego przygotowania dokumentacji wykonawczej, realizacji dostaw, budowy
oraz rozruchu elektrowni. Jesteśmy w stanie świadczyć usługi EPC i EPCM w dowolnym miejscu na
świecie. SNC-Lavalin jest świadome wymagań związanych z ochroną środowiska i kładzie nacisk na
uwzględnienie potrzeb zrównoważonego rozwoju w trakcie opracowywania i realizacji naszych projektów.
1
KOMPLEKSOWE
ROZWIĄZANIA
BUDUJEMY BLISKIE RELACJE Z NASZYMI
KLIENTAMI ABY ZROZUMIEĆ ICH
INDYWIDUALNE WYMAGANIA I ZAOFEROWAĆ
IM NAJLEPSZE ROZWIĄZANIA
SZCZEGÓŁOWE PROJEKTY WYKONAWCZE
SNC-Lavalin jest od stulecia liderem w branży projektowania. Nasza
nazwa jest synonimem innowacji i doskonałości projektowej. Mając biura
w ponad 40 krajach na całym świecie, nasze zespoły doświadczonych
inżynierów posiadają wiedzę projektową i techniczną niezbędną do
realizacji złożonych i pełnych wyzwań projektów w każdym miejscu
na świecie. Wykorzystujemy sprawdzone procesy, systemy i narzędzia
w celu dostarczenia kreatywnych rozwiązań, dostosowanych do
indywidualnych wymagań projektowych naszych klientów, koncentrując
się nieustannie na bezpieczeństwie i higienie pracy oraz dobrostanie
środowiskowym naszych klientów, pracowników i społeczności, w
których pracujemy.
GLOBALNA KOMPLETACJA DOSTAW
SNC-Lavalin Energetyka Cieplna ma długą historię dostaw głównych
urządzeń dla elektrowni. Nasza historia połączona z siłą grupy
SNC-Lavalin Globalna Kompletacja Dostaw daje nam konkurencyjną
przewagę cenową i doświadczenie negocjacyjne, które nie mają sobie
równych w branży. Nasza grupa Globalnej Kompletacji Dostaw posiada
międzynarodową sieć ponad 350 specjalistów w dziedzinie realizacji
dostaw oraz globalną siłę nabywczą powyżej 7 miliardów $ rocznie w
towarach i usługach. Nasz System Globalnej Kompletacji Dostaw jest w
pełni zintegrowanym narzędziem, które pozwala nam na optymalizację
zarządzania procesem zakupów, co skutkuje szybką, sprawną i
niezawodną realizacją dostaw na naszych projektach.
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY ORAZ OCHRONA ŚRODOWISKA
2
SNC-Lavalin Energetyka Cieplna stara się być kreatywną i skupioną na
projektach organizacją o wysokim poziomie uczciwości, przykładającą
ogromną wagę do ciągłego doskonalenia naszych zdolności ochrony
zdrowia i dobra naszych pracowników, społeczności, w których
pracujemy oraz środowiska, przy równoczesnym przekraczaniu
oczekiwań naszych klientów. Nasz system zarządzania środowiskiem
opiera się na normie ISO 14001:2004 i potwierdza naszą wiodącą rolę w
kwestiach ochrony środowiska, zaangażowanie w ciągłe doskonalenie
i odpowiedzialność za środowisko w oczach naszych klientów i
udziałowców.
O&M
EPC
Ocena i
oszacowanie
KLIENT
Koncepcja
Wymagane
zatwierdzenia
Pełen cykl życia projektów. Wartość dodana tworzona
doświadczeniem w każdym aspekcie wytwarzania i dystrybucji mocy.
Ocena i oszacowanie – zbieranie właściwych
informacji w celu przedstawienia uzasadnionych,
szczegółowych zaleceń
Projekt koncepcyjny – rozwijanie planu dokładniejszej oceny
wykonalności oraz umożliwienie określenia ram szczegółowej
realizacji
Wymagane zatwierdzenia – zarządzanie procesami
zatwierdzeń urzędowych, środowiskowych i innych w
celu zmniejszenia negatywnego wpływu na projekty
Zapewnienie kompletnego projektu (EPC) – wykonanie
projektowania, dostaw i budowy zgodnie z harmonogramem
realizacji i założeniami budżetowymi
Eksploatacja i konserwacja (O&M) – utrzymanie
zaangażowania w celu zapewnienia, że oczekiwania
co do osiągów zostaną spełnione lub przekroczone
ZARZĄDZANIE BUDOWĄ
SNC-Lavalin Energetyka Cieplna oferuje światowej klasy specjalistów z
zakresu zarządzania budową specjalizujących się w budowie elektrowni.
Posiadamy doświadczonych pracowników budowlanych, którzy
przywiązują ogromną wagę do bezpiecznej realizacji prac, doskonałości
wykonania oraz sukcesu komercyjnego. Wykazaliśmy w praktyce
naszą umiejętność współpracy z agencjami rządowymi i organizacjami
pracowniczymi oraz posiadamy doświadczenie w zarządzaniu
pracownikami pochodzącymi z różnych kultur. SNC-Lavalin Energetyka
Cieplna dostarcza wiodące w branży usługi dla całego cyklu życia
projektu – od projektu koncepcyjnego i projektowania po uruchomienie i
rozruch.
URUCHOMIENIE I ROZRUCH
Usługi SNC-Lavalin Energetyki Cieplnej w zakresie uruchomienia i
rozruchu są oferowane na całym świecie oraz poparte doświadczeniem
i pasmem osiągnięć, które są wiodące w branży. Nasi specjaliści od
uruchomienia i rozruchu przykładają ogromną wagę do doskonałości
i z pełnym zaangażowaniem pokonują wyzwania dzięki nabytym
kompetencjom fachowym we wszystkich typach projektów
energetycznych. Nasz proces uruchomienia i rozruchu zaczyna się od
fazy koncepcyjnej projektu i jest kontynuowany w czasie eksploatacji
komercyjnej. Przywiązujemy ogromną wagę do tego, by przewyższać
oczekiwania naszych klientów realizując nasze niezrównane usługi z
zakresu uruchomienia i rozruchu.
ZAPEWNIENIE JAKOŚCI/KONTROLA JAKOŚCI
Jakość jest integralną częścią każdego aspektu naszej działalności.
Staramy się osiągnąć doskonałość poprzez ciągłe monitorowanie,
pomiary oraz ulepszanie naszych kluczowych procesów pracy, w celu
zapewnienia satysfakcji wśród klientów, dostarczając naszą wiedzę
techniczną i zarządzanie wraz z najwyższym poziomem uczciwości
zawodowej. Nasz program zapewnienia jakości/kontroli jakości jest
zarejestrowany i akredytowany poprzez proces akredytacji ANSIRAB jako spełniający wymogi ISO 9001.
3
REALIZACJA
PROJEKTU
PROMUJEMY ZAUFANIE I PRZEJRZYSTOŚĆ POPRZEZ
WYJĄTKOWĄ KOMUNIKACJĘ POMIĘDZY NASZYMI
KLIENTAMI A ZESPOŁAMI PROJEKTOWYMI W
CIĄGU CAŁEGO CYKLU ŻYCIA PROJEKTU.
Globalna obecność
SNC-Lavalin pozwala nam
dostarczać wysokiej jakości
rozwiązania dla klientów
sektora energetycznego
niezależnie od rozmiaru
czy zakresu ich projektu.
SNC-Lavalin oferuje szerokie
spektrum zintegrowanych
usług zarówno poprzez
samodzielne zamówienie
jak i długoterminowe
uzgodnienia z naszymi
kluczowymi klientami.
Ponadto posiadamy
doświadczenie z
zamówieniami pod klucz
(EPC) i zawsze dbamy,
aby nasze projekty były
realizowane w opłacalny
sposób i z przestrzeganiem
terminów.
4
ASTORIA II, EPCM, USA
Dywizja Energetyki Cieplnej SNC-Lavalin
zrealizowała tę elektrownię gazowo-parową na
dwa rodzaje paliwa o mocy 550 MW w Queens,
Nowy York w złożonej sytuacji w zakresie pozwoleń
środowiskowych, wymogów budowlanych i
warunków logistycznych. Wyzwania stworzone
przez ten 4-akrowy teren budowy z ograniczonym
miejscem składowania i montażu wymagały
innowacyjnej prefabrykacji, modularyzacji i
transportu urządzeń na teren budowy. Konieczny
był wstępny montaż wszystkich urządzeń
mechanicznych, opomiarowania i aparatury
elektrycznej oraz izolacja i malowanie urządzeń
głównych poza terenem budowy, a następnie
dostarczenie ich do końcowego montażu na
budowę barką. SNC-Lavalin ukończyło wstępny
montaż i dostarczenie urządzeń barką w czasie
jedynego możliwego dwutygodniowego okresu.
HUTA ALUMINIUM EMAL, EPCM,
ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE
Zespół SNC-Lavalin miał za zadanie zaplanować
i skoordynować wyzwania związane z tym
skomplikowanym projektem w formule EPCM.
Przy 22 700 pracownikach w szczytowym okresie
oraz zmagając się z ekstremalnymi warunkami
pogodowymi takimi jak burze piaskowe i
temperatury przekraczające 120°F (49°C), zespół
nadzorował tabor około 600 ciężarówek, które
zaopatrywały ten 859-akrowy teren budowy w
ogromne ilości materiałów i urządzeń. SNC-Lavalin
zaprojektowało i wybudowało tę elektrownię
gazowo-parową na dwa rodzaje paliwa o mocy
2 100 MW, by zapewnić energię hucie aluminium
EMAL, dostarczając wysoce wydajną technologię
z wykorzystaniem chłodni kominowych do wody
morskiej celem wyeliminowania oddziaływania
cieplnego na lokalne życie morskie.
Sustainability3 to zestaw narzędzi SNC-Lavalin do
pomiaru i całościowej oceny zrównoważonego rozwoju
istniejącej i proponowanej infrastruktury, obiektów
przemysłowych oraz projektów. Sustainability3
skutecznie włącza względy finansowe, społeczne
i środowiskowe we wszystkie aspekty cyklu życia
projektu.
ELEKTROWNIA GEOTERMALNA
TE MIHI, EPC, NOWA ZELANDIA
SNC-Lavalin uzyskał kontrakt pod klucz
na budowę elektrowni geotermalnej Te Mihi
o mocy 166 MW w ramach joint venture
McConnell Dowell/SNC-Lavalin/Parsons
Brinckerhoff. Projekt obejmuje
zaprojektowanie i budowę dwóch nowych
bloków geotermalnych, każdego o mocy
83 MW, w pobliżu istniejącej elektrowni
geotermalnej Wairakei. Energia geotermalna
jest zrównoważonym, odnawialnym i
opłacalnym źródłem energii. SNC-Lavalin
szczyci się faktem rozwijania i utrzymywania
zrównoważonych źródeł produkcji energii.
ELEKTROWNIA PĄTNÓW II, EPC, POLSKA
Elektrownia opalana węglem brunatnym
Pątnów II jest położona 190 km na zachód
od Warszawy w Koninie, w Polsce i była
zrealizowana w ramach kontraktu pod klucz
w celu zastąpienia starej, zanieczyszczającej
elektrowni obiektem, który jest obecnie jednym z
najbardziej wydajnych i środowiskowo czystych
bloków opalanych węglem brunatnym w tym
kraju. Dywizja Energetyki Cieplnej SNC-Lavalin
zapewniała zarządzanie projektem, zarządzanie
budową, projekt wykonawczy oraz zakup
wszystkich urządzeń. Montaż głównych urządzeń,
instalacja wszystkich systemów obiektu i
przyłączenie do polskiej sieci energetycznej
były również objęte kontraktem na ten obiekt
o mocy 460 MW. Po ukończeniu prac zespół
dokonał rozruchu i przeprowadził próby i pomiary
eksploatacyjno-ruchowe obiektu.
ELEKTROWNIA OPALANA BIOMASĄ
FIBROMINN, EPC, USA
SNC-Lavalin było pierwszym wykonawcą EPC,
który zaprojektował, opracował, dostarczył,
zmontował, wybudował, uruchomił, przetestował
i przekazał do eksploatacji elektrownię o mocy
netto 55 MW opalaną odpadkami drobiowymi i
innymi materiałami biomasowymi. SNC-Lavalin
zaprojektowało elektrownię obejmującą instalację
rozładunku i magazynowania paliwa o zdolności
przerobowej 400 ton odpadków drobiowych i innych
paliw biomasowych na godzinę oraz zaprojektowało
kocioł zdolny do wytwarzania dostatecznej
ilości pary do produkcji energii elektrycznej
dla potrzeb własnych oraz eksportu do sieci
energetycznej Great River. Ten innowacyjny
projekt potwierdza zdolność SNC-Lavalin do
5
spełnienia potrzeb klientów bez względu na
wysokość poprzeczki w zakresie specjalizacji.
BIURA SNC-LAVALIN
USA
Polska
›19015 North Creek
Parkway Suite 300
Bothell, Washington
USA, 98011
Tel.: (1-425) 489-8000
Fax: (1-425) 489-8040
›Horizon Plaza ul.
Domaniewska 39a
Warszawa 02-672
Polska
Tel.: (48-22) 208-2500
Fax: (48-22) 208-2580
Kanada
Tajlandia
›455 René-Lévesque
Blvd. West
Montreal, Quebec
Kanada, H2Z 1Z2
Tel.: (1-514) 393-1000
Fax: (1-514) 390-2765
›Room No. 12A01 Harbor
Mall, Floor 12
4/222 Moo 10, Sukhumvit
Tungsukhla
Sriracha, Chonburi 20230
Tajlandia
Tel.: (66-33) 679 500
Fax: (66-33) 679-528
›1200-1075 W. Georgia St.
Vancouver, British Columbia
Kanada, V6E 3C9
Tel.: (1-604) 662-3555
Fax: (1-604) 683-1672
Biuro główne:
Global Power Head Office
2275 Upper Middle Road East
Oakville, Ontario
Canada L6H 0C3
905-829-8808
[email protected]
www.snclavalin.com/power
WYDRUKOWANO W POLSCE L-07-20G08C05C18-01
GLOBAL POWER
ENERGETYKA CIEPLNA

Podobne dokumenty