index2.

Komentarze

Transkrypt

index2.
ABC
Rozwiązanie konkursu
Dobiegi końca nasz konkurs. Czas
wyłonić zwycięzców. Oto oni:
1. Kosmetyki z serii Bio Plantacja Baweł­
na otrzymują: Marta Adamska z Przybyszewa, Sylwia Julga z Karmina, Dominik
Samol z Bukowca Górnego, Bernadeta
Kostrzewska z Leszna, Grzegorz Gonczowski z Leszna i Maria Płocica ze
Święciechowy.
2. Nawigacja samochodowa GPS trafia do
Oli jSzwajkowskiej z Osłonina.
3. Bony wartości 50 zł każdy do realizacji
w Centrum Kwiatowym Ardisia w Lesz­
nie dostają: Teresa Pluta z Leszna, Beata
Kowalska z Miejskiej Górki, Teresa Bura
z Bukowca Górnego, Gracjan Janowicz z
Sądzi i Krystyna Pryfer z Bruszczewa.
4. Zestawy warzywnych przysmaków
OLE! otrzymują: Urszula Tórz z Pa­
włowic, Janusz Smolny z Leszna, Ewa
Dudzińska z Leszna, Alina Grzesiecka z
Sądzi i Aneta Dawid ze Świerczyny.
5. Zaproszenia dorealizacjiw restauracji
Toscania lub Gabinecie Urody we Wło­
szakowicach trafiają do: Magdaleny
Olejniczak z Leszna i Danuty Lowigus z
Goliny Wielkiej.
6. Zestawy produktów Vanish dostają:
Marta Adamska z Przybyszewą, Karolina
Niedzielska z Mierzejewa, Sabina Zabro­
ni z Leszna Małgorzata Nowacka z Łęki
Wielkiej i Janina Klemczak z Leszna.
7. Herbaty IRVING otrzymują: Janina
Łaszczyńska z Leszna, Weronika Mojs z
Leszna, Katarzyna Graczyk z Bojanowa,
Grzegorz Szymański ze Śmigla i Irena
Firlej z Pawłowic.
8. Kurtki przeciwdeszczowe, parasole i
gumy do żucia Mentos Pure Fresh otrzy­
mują: Krzysztof Wojcieszonek z Góry,
Patryk Zamelski z Lasocie, Emilia Mania
z Górki Duchownej, Kamila Maćkowiak
z Kaczkowa, Adrianna Maciejewska z
Bukowca Górnego, Grażyna Nawrotkiewicz z Rydzyny i Karolina Wróbel
z Leszna.
9. Książki „Podróż ze smakiem", przy­
prawy Kamis oraz breloczki dostają:
Aurelia Fiebig z Bojanowa, Mariusz
Wawrzyniak z Gumienic i Marlena Sta­
nek z Charbiełina.
Zwycięzcom gratulujemy! Po od­
biór nagród zapraszamy do sekretariatu
redakcji (Leszno, ul. Słowiańska 63) od
poniedziałku do piątku w godz. 7.3015.30. Natomiast tych, którym szczęście
nie dopisało, zapraszamy do konkursu
gwiazdkowego, w którym czekają na was
kolejne atrakcyjne nagrody.
LL
2009-12-04

Podobne dokumenty